- At elevene trives har en verdi i seg selv. I tillegg vet vi at trivsel er viktig for de faglige resultatene og at det reduserer fraværet. På sikt vil økt trivsel øke sjansen for at flere elever gjennomfører videregående skole, sier Halvorsen.

Mindre uro
Elevundersøkelsen besvares årlig av rundt 300 000 elever og er obligatorisk å gjennomføre på 5., 7. og 10. trinn samt på Vg1. Resultatene fra 2010 viser en positiv utvikling for spørsmål rundt uro i klasserommet. Det er også en nedgang for elever som svarer at de selv forstyrrer medelever, og tegn til nedgang for elever som blir forstyrret av at andre elever lager bråk og uro.

- Uro i klasserommet er en av tidstyvene i skolen. Derfor er det veldig positivt at Elevundersøkelsen viser tegn til mindre uro i klasserommene. Vi vet at god klasseledelse og god undervisning tilpasset den enkelte er med på å hindre bråk og uro. Det er gledelig at satsningen på dette begynner å vises i statistikken fra Elevundersøkelsen, sier Kristin Halvorsen.

Mobbetallene må ned
Foreløpige tall for 2010 viser at mobbingen i norsk skole holder seg stabil. 5,0 prosent av elevene svarer at de er blitt mobbet en gang i uken eller oftere, mot 5,2 prosent i 2009. Selv om andelen elever som rapporterer at de selv mobbes er stabil, oppgir flere elever enn tidligere at de pleier å si fra til læreren når de ser at noen mobbes.


av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mai 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer