Fylkesveien Kuliaveien utbedres etter ferien

Flekkefjord Handelsforening, Flekkefjord og Omegn Industriforening, og Flekkefjord kommune, inviterte i februar 2009 næringslivet og kommunen i Flekkefjord til å delta i en felles fremtidsrettet dugnad for å utvikle Flekkefjord som en levende smaaby. Man ville ha en by som syder av liv og som preges av raushet og romslighet - en by det er godt å bo i og som det er trivelig å besøke. Nærmere 100 bedrifter i Flekkefjord (industri, handel, reiseliv, bank, lokalavis) og Flekkefjord kommune forpliktet seg våren/sommeren 2009 til å delta i det treårige utviklingsprosjektet ”Smaabyen Flekkefjord – Vilje til vekst”. Fylkesutvalget besluttet i dag å bidra med inntil 300.000 kroner i år til prosjektet som et ledd i en samarbeidsavtale over flere tema mellom fylkeskommunen og kommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mai 2010 | Skriv ut siden