Det er utarbeidet planer for bygging av ei laksetrapp i en 220 meter lang tunnel ved Kvåsfossen i elva Lygna. Elva er lakseførende de rundt 20 kilometrene fra kysten og frem til fossen. Ved å anlegge ei laksetrapp økes lengden med ytterligere rundt 30 kilometer. Etter kvalifiserte beregninger vil det medføre en dobling av potesialet for lakseproduksjon i elva. Fylkesutvalget ble nylig orientert om prosjektet som er kalkulert til å koste 6,6 millioner kroner. Vest-Agder fylkeskommune vil bli forespurt om å bidra med 1,5 millioner kroner.

Tunnelen vil ha en bredde på tre meter og en høyde på fire meter. Det gir plass til en gangbane langs hele tunnelen for blant annet inspeksjon og vedlikehold. Tunneltrappa vil få 54 kulper. I tillegg til trappetunnelen er det lagt opp til å sprenge ut en tilkomsttunnel på henimot 60 meter til et visningsrom. Her vil det bli et vindu mot trappa slik at publikum kan se laks på vei oppover trappa. Det skal også anlegges parkeringsanlegg og sanitærbygg.

Ettersom Lygna går gjennom de to kommunene Lyngdal og Hægebostad er de to kommunene sammen om prosjektet. Begge kommunestyrene vil i løpet av kort tid saksbehandle prosjektopplegget.
Lygna ved KvåsfossenLygna ovenfor Kvåsfossen

av admin, publisert 12. mai 2010 | Skriv ut siden