Fylkesutvalget gjorde det tirsdag klart at Vest-Agder fylkeskommune vil støtte opprettelse av en doktorstipendiatstillling for trebransjen på Agder. Fylkeskommunen vil bidra med et tilskudd på inntil maksimalt 350.000 kroner til det første året av i alt tre år til delvis finansiering av doktorstipendiatstillingen. Fylkeskommunen er innstilt på å bidra med delvis finansiering av kostnadene gjennom prosjektperioden, som er anslått til å vare i to år utover 2010. Sørlandet Kompetansefond har besluttet å bidra på linje med fylkeskommunen til finansieringen av stillingen.

Representanter fra fylkeskommunene på Agder, Universitetet i Agder - UiA og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har i flere sammenhenger diskutert hvordan UiA kan bidra til å heveTømmer kompetansen i regionen. I dette tilfelle gjelder saken bruk av fremtidsrettet teknologi som verktøy for å optimalisere prosessen fra ide, prosjektering, konstruksjon til produksjon innen moderne trebearbeidende industri.

Agder har lang tradisjon innenfor trebyggeri, og trenæringen står for en viktig del av regionens verdiskapning. Prosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid med ledende representanter fra trebransjen i Agder, som blant annet Eikås sagbruk, Trebyggeriet, Ugland Bygg og Konsmo Fabrikker.

Dialog med fylkeskommunene og næringslivet vil også bli vektlagt underveis i prosjektet. Doktorgradsprosjektet vil også kunne kobles opp mot prosjektet Agder Wood, og det vil kunne bidra til å nå flere av målsetningene for dette prosjektet. Dette gjelder kompetanseutvikling for regional trebearbeidende industri og byggebransjen generelt og spesielt relatert til verdikjedeutvikling i tilknytning til byggeprosjekter og utbygginger og effektivisering av slike.

Aust-Agder fylkeskommune er invitert til å delta i ”spleiselaget”. Eventuelle bidrag herfra vil redusere bidraget fra Vest-Agder fylkeskommune med tilsvarende beløp. Fylkesutvalget oppfordrer Aust-Agder fylkeskommune til å delta.

av admin, publisert 12. mai 2010 | Skriv ut siden