Fylkesutvalget i Vest-Agder vedtok tirsdag, etter initiastiv fra Arbeiderpartiet, en enstemmig uttalelse hvor utvalget på det sterkeste fraråder at tilbudet om karkirurgi ved Sørlandets Sykehus sentraliseres og flyttes ut av landsdelen, slik en er blitt kjent med er intensjonen i den nylig fremlagte utredningen ”Rapport fra regionalt fagråd om organisering av karkirurgi i Helse Sør-Øst”. -En slik sentralisering vil gå på bekostning av tilbudet i Sørlandets sykehus HF. Ved å velge bort SSHF som lokalisering for karsenter vil det få betydelige konsekvenser også for den totale drift ved SSHF. Dette er meget bekymringsfullt både for driften på SSHF, men også med hensyn til at man skal realisere samhandlingsreformen i regionen, uttaler fylkesutvalget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mai 2010 | Skriv ut siden