Fylkeskommunen samarbeider og gir årlig tilskudd til Bragdøya Kystlag i Kristiansand. Onsdag behandlet hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø kystlagets årsmelding for 2009. Den viser at kystlaget har hatt et budsjett på vel 3,35 millioner kroner til disposisjon. Av disse har Vest-Agder fylkeskommune bidradd med nærmere 0,85 millioner kroner. Regnskapet for 2009 viser et overskudd på i overkant av 270.000 kroner.

Bragdøya Kystlag har store ambisjoner på området formidling og en høy aktivitet på en rekke områder. De har et stort utbud av medlemsaktiviteter, åpne arrangementer og kurs. Dessuten harGrønningen kystlaget ansvar for vedlikehold og publikumsaktiviteter knyttet til fartøyene Dagmar Los, Nesebuen, Pil, Andabeløy, Vikre og flere småbåter. I tillegg jobbes det aktivt med utviklingen av Grønningen fyr og Thaulows hus.

Kystlaget er også en aktiv aktør innenfor flere felter hvor det samarbeides med andre institusjoner lokalt, regionalt og nasjonalt. Det gjelder Forbundet Kysten, Bragdøya Kystkultursenter, Thaulows husgruppe, Folkeakademiet, Norsk Forening for Fartøyvern og Frihavnsforum Porto Franco.


av Torkelsen, Jan H., publisert 20. mai 2010 | Skriv ut siden