-Det er svært positivt at ungdom er opptatt av klima og miljø. Det er også viktig at flere erThore Westermoen fylkesordfører pådrivere for å få et stadig bedre kollektivtilbud. Det vil være veldig positivt om busstilbudet kan bli utvidet. Når det gjelder en eventuell pris på månedskort til ungdom og studenter er det et budsjettspørsmål som må avveies i en helhetlig sammenheng, sier fylkesordfører Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mai 2010 | Skriv ut siden