KS har, i følge Kommunal Rapport, tatt kontakt med helseminister helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fordi KS mener helseforetakene bryter Stortingets forutsetninger når de selger sykehusboliger og barnehager uten å vurdere om fylkeskommunene skal få dem tilbake. KS ber helseministeren stoppe salgene. I et brev til Strøm-Erichsen ber KS om en nærmere redegjørelse for omfanget av helseforetakenes salg av personalboliger og barnehager fra 2002 og begrunnelse for salgene.

Det er helseforetakenes pressede økonomi somgjør at de nå selger unna boliger, barnehager og andre bygninger som fulgte med da staten tok over sykehusene fra fylkeskommunene i 2002. Dette har fått flere tidligere sykehuseiere til å reagere. Boligene og barnehagene ble ansett som viktige for å sikre rekruttering. Dette var også argumentet for at de skulle følge med over til staten. Mange barnehager er dessuten blitt avviklet, og kommunen har overtatt ansvaret barna som gikk der, uten kompensasjon.
av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mai 2010 | Skriv ut siden