Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Sørlandet sykehus HF får overta modulbyggene som var en del av Tangen videregående skole før skolen fikk nytt bygg. Overtakelsen skjer vederlagsfritt under forutsetning av at lokalene benyttes til SMI-skolen og at helseforetaket bekoster flyttingen. Modulbyggene flyttes på den betingelse at sykehuset lar SMI-skolen benytte lokalene til undervisning og kontorlokaler. Byggene, som var en del av Tangen videregående skole i Østre Strandgate 76, må flyttes i forbindelse med byggingen av Aquarama.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mai 2010 | Skriv ut siden