-For første gang tilbyr Vest-Agder-museet Lista nå opplegg knyttet til bronsealderen. Flere hundre fjerdeklassinger fra vestre del av Vest-Agder får oppleve en variert og spennende dag på Lista. Opplegget er knyttet opp mot museets nye utstilling "Hellemyr, hellig myr" som omhandler offerfunn fra bronsealderen, og tilbys elever på fjerde trinn gjennom Den kulturelle skolesekken. opplyser avdelingsleder Inge Eikeland.

I løpet av dagen får elevene se og kjenne på bronseredskaper, de får være arkeologer, skyte med ekte historiske langbuer og være arkeologer. I tillegg er det guidet tur ned til Listas fremste helleristningsfelt på Penne.
Bronsealderutstilling på Nordberg Fort
Fra bronsealderutstillingen på Nordberg Fort

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2010 | Skriv ut siden