Arbeidene med fylkesvei 651 Skråveien nærmer seg nå slutten. På tross av en streng vinter og spekulasjoner om forsinkelser så er man i Statens vegvesen rimelig sikre på at en skal klare å åpne veien 1. juli, som planlagt. I et informasjonsskriv fra vegvesenet uttrykkes det at entreprenøren Veidekke Entreprenør AS med underentreprenører har gjort en god jobb. Statens vegvesen, som byggherre, har derfor tro på at anlegget skal stå ferdig før ferien. På grunn av stramme frister vil det kunne gjenstå noe arbeide utenfor veiarealet etter veiåpningen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. mai 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer