Årets aksjekonkurranse ”Elever på børs” er avsluttet. Torstein Lia Stålesen, som er elev på Søgne videregående skole, har gjort en fenomenal innsats. Han ble nummer to i konkurransen. Han går på påbygging til generell studiekompetanse ved Søgne og er russ i år. Han har tidligere gått to år på yrkesfaglig utdanning og søker seg nå inn på Universitet i Agder. Konkurransen arrangeres hver vår og er åpen for elever i den videregående skolen i hele Norge.

I år var det med rundt 700 lag fra videregående skoler i Norge. Lokalt var det med lag fra Kristiansand katedralsskole Gimle, Vågsbygd- og Vennesla videregående skoler. Lagene har fra 1 til 6 personer. Søgne videregående skole hadde påmeldt åtte lag/enkeltpersoner i fra klassen som har Samfunnsøkonomi 1.
Hvert lag får 200.000 fiktive kroner til rådighet som skal investeres i aksjer. Aksjene kjøpes og selges til reelle kurser. Målet er å oppnå best avkastning i løpet av konkurranse perioden fra 9. februar til 25. april. ”Elever på Børs” er en konkurranse som tar sikte på å øke kunnskapen om aksjer og aksjemarkedet. Dette vil bli en viktigere og viktigere spareform i fremtiden, i tillegg til vanlig banksparing. Unge mennesker har et stort behov for å forvalte sine midler på en forsvarlig og økonomisk lønnsom måte.

Selve konkurransen er ikke målet i seg selv, men et verktøy som lærere, elever og studenter skalElever på børs - logo kunne bruke for å tilegne seg kunnskap om et område mange ikke har noen direkte erfaring med. Verdipapirmarkedet er en av de aller viktigste bestanddelene i en velfungerende økonomi, og kunnskap om hvordan man kan bli en aktør i dette markedet er svært viktig. Av denne grunn har også Finansdepartementet valgt å finansiere tiltaket gjennom tilskudd fra Finansmarkedsfondet.

av admin, publisert 7. mai 2010 | Skriv ut siden