Det er nå blitt klart at Lotte Mydland Nilsen, som er elev ved Vågsbygd videregående skole i Kristiansand, skal møte barne- likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Han har invitert til dialogforum tirsdag 25. mai der det skal drøftes utvlagte spørsmål som gjelder barn og unge i Norge. Lotte Mydland Nilsen var barne-likestillings- og inkluderingsminister i miniStortinget. Hun vil representere Vest-Agder i møtet med statsråden.

Barnekonvensjonens artikkel 12 gir barn og unge rett til å si sin mening og bli hørt også når det gjelder statlige beslutninger. Formålet med dialogforumet er å gi ungdom en anledning til å fremme synspunkter og forslag i saker som angår dem, og derigjennom en mulighet til å påvirke politikken på lengre sikt” står det i brevet fra statsråd Lysbakken. Han ønsker å få bedre innsikt i hvordan ungdom i Norge ser på sin situasjon. Den innsikten skal Lotte Mydland Nilsen vil bidra til.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mai 2010 | Skriv ut siden