• av Stylegar, Frans-Arne, 01.06.11

  Uggerbyskipet - snart på vei til Kristiansand

  Det jobbes hektisk i Frederikshavn for å gjøre Uggerbyskipet fra 1810 klart til transport og...

  Les mer
 • Prestisjefylt Arenaprosjekt til Sørlandet
  av Torkelsen, Jan H., 17.01.11

  Prestisjefylt Arenaprosjekt til Sørlandet

  Reiselivet har fått sitt Arena prosjekt! Onsdag ble prosjektet Arena Usus offisielt tatt opp i det...

  Les mer
 • Forfattere besøker arbeidsplasser i Agder
  av Eilertsen, Steinar, 30.06.10

  Forfattere besøker arbeidsplasser i Agder

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 30.06.10

  Samarbeidsavtale mellom den videregående skolen, kommunen og skiklubben i Sirdal videreføres

  Les mer
 • Fylkeskommunen vil ha bedre kollektivtransportløsning i Rom næringsområde i Lyngdal
  av Torkelsen, Jan H., 30.06.10

  Drøyt 17 milliarder kroner til samferdsel i 2009

  Fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til samferdsel utgjorde om lag 11 milliarder kroner i 2009,...

  Les mer
 • Kontrakt signert for bygging av ny Vågsbygdvei
  av Torkelsen, Jan H., 29.06.10

  Kontrakt signert for bygging av ny Vågsbygdvei

  Mandag 28. juni undertegnet Statens vegvesen kontrakt med arbeidsfellesskapet NCC/Repstad om bygging...

  Les mer
 • Spennende e-demokratikonferanse 30. august
  av admin, 29.06.10

  Vil ha mer samarbeid mellom offentlig og privat tannhelsetjeneste

  Les mer
 • Departementet innstilt på å utbetale belønningsmillionene
  av admin, 29.06.10

  Nyttige tips om trafikkvett i sommer

  De tre siste årene har 216 personer omkommet på norske veier i sommermånedene. Hele 9427 mennesker...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 28.06.10

  Kommunalministeren vil tilby lappen på skolen

  Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) ønsker på sikt på sikt å tilby førerkortopplæring på alle...

  Les mer

Flekkefjordrussen hjelper fattige og sultende i den tredje verden

I 2002, under en reise til det sentral-afrikanske landet Kongo, ble en blodig, to år gammel jente plassert i armene til Rune Edvardsen. Hennes fortvilte mor fortalte at lille Dina var blitt voldtatt...

av admin, 28.06.10

Med fokus på mestring og mangfold

av Macdonald, Cheryl, 25.06.10

Mye kystkulturmidler til Lindesnes

- Kystkulturen vår er en del av det levende og aktive miljøet langs kysten og jeg ønsker å støtte tiltak som viser kystkulturens rolle i samfunnet. Ved tildelingen av kystkulturmidler for 2010 er det...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.10

Festival for og av ungdom

Fredag 21. juni dro 20 spente og talentfulle ungdommer fra Vest-Agder til Trondheim for å delta på årets UKM-festival. Ungdommens kulturmønstring (UKM) er i hovedsak en festival for og av ungdom. Det...

av Tekst og foto: Gerd Elena Hals, 24.06.10

Meir openheit i fylkeskommunane og kommunane

- Openheit er avgjerande for at kommunesektoren skal ha tillit hjå innbyggjarane, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. - No styrkjer vi reglane om møteoffentlegheit. Me ynskjer ein...

av Torkelsen, Jan H., 23.06.10

Kraftig økning i søkertallene til sivilingeniørstudiene i Grimstad

Dekan Frank Reichert ved UiAs fakultet for teknologi og realfag gleder seg over en økning på 60 prosent til sivilingeniørutdanningene i Grimstad. - Denne enorme økningen er blant annet resultatet av...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.10

Hærverk på Frederiksholm festning

Frederiksholm festning i Kristiansand ble igår utsatt for et stygt skadeverk. Vikitge deler av murverket i den nyrestaurerte festningen i Flekkerøy havn er blitt sprengt i stykker. Festningen fra...

av Stylegar, Frans-Arne, 22.06.10

Forslag til endringar i vallova på høyring

av Torkelsen, Jan H., 22.06.10

Nullvisjonsprosjektet i Lister fortsetter

av Torkelsen, Jan H., 18.06.10

Fylkespolitikerne tilfreds med at Visit Sørlandet AS nå er etablert

Vest-Agder fylkesting uttrykte i sist møte tilfredshet med at etablering av reiselivsselskapet Visit Sørlandet AS nå er på plass. Fylkestinget besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med et...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.10

HODEPLAGG UTSTILLING - har du et hodeplagg som bør være med på utstilling?

Luer, hatter, skaut, hijab, buff, krone - gjennom alle tider har hodeplagg vært en del av et antrekk. Det kan være av praktiske årsaker som for eksempel å holde kulda ute, eller det kan være som et...

av admin, 18.06.10

Ja til resultatet av tarifforhandlingene

Fylkesutvalget har behandlet resultatet av årets tarifforhandlinger og besluttet tidligere denne uken å stemme ja ved uravstemningen. Etter en lang meklingsprosess med brudd og streik forelå det 9....

av Torkelsen, Jan H., 17.06.10

Sirdalsordføreren er stolt og tilfreds med å være vestegd

Fylkestinget har denne uken avholdt sitt junimøte på Fidjeland øverst i Sirdal kommune. Fylkespolitikerne og de deltakende representantene fra fylkeskommunens administrasjon fikk oppleve fjellheimen...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.10

Westermoen ser ikke behov for et mobbeombud i Vest-Agder

-Det er, etter mitt skjønn, ikke behov for noe eget mobbetilsyn eller nytt byråkrati innen den statlige forvaltningen, - forutsatt at skoleeierne arbeider mot mobbing og trakassering med samme alvor...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.10

Det arbeides videre med Nordic Link over Skagerak til kontinentet

-For en del år tilbake var fylkeskommunen svært opptatt av kyststamveien fra Trondheim i nord til Kristiansand i syd for å kobles til Nordic Link, som er en firefelts vei helt opp til Hirtshals. Denne...

av admin, 17.06.10

Underskudd for Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum i fjor

Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum hadde i 2009 et budsjett på vel 9,4 millioner kroner. Regnskapet viser et underskudd på vel 310 000 kroner. Stiftelsens egenkapital er på vel 1,4 millioner kroner....

av admin, 17.06.10

Opera Sør og Kristiansand Symfoniorkester opphører som stiftelser

Fylkestinget besluttet onsdag at en fra Vest-Agder fylkeskommunes side er enig i at stiftelsene Opera Sør og Kristiansand Symfoniorkester søker om omdanning av stiftelsene til opphør. Fylkeskommunen...

av admin, 16.06.10

Fylkestinget foreslår partnerskap for å sikre Stiftelsen Fullriggeren Sørlandets økonomi

Fylkestinget ble tirsdag orientert om fjorårets drift for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Regnskapet endte med et underskudd på nesten 1,4 millioner kroner. Fylkeskommunens tilskudd var på 600 000...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.10

Fylkeskommunalt columbiegg sikrer ”Hestmanden” og Bredalsholmen

Fylkestinget ga i dag klart uttrykk for at Vest-Agder fylkeskommune vil ha dampskipet ”Hestmanden” ferdigstilt som krigsseilernes minnesmerke så snart som praktisk mulig. Fylkestinget besluttet at...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.10

Fylkeskommunens næringsutviklingsmidler seksdoblet gjennom partnersamarbeid

Vest-Agder fylkeskommune hadde i fjor en disponibel ramme på henimot 35,1 millioner kroner til regional næringsutvikling. Fylkeskommunen fikk tildelt en ramme på 30,7 millioner kroner gjennom...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.10

Utgravningen i Hogganvik forsetter

av Svendsen, Christian, 15.06.10

Close race i Aust-Agder fylkesting i sammenslåingssaken

Fylkestinget i Aust-Agder vedtok i dag etter flere timers debatt med 18 mot 17 stemmer å anbefale en sammenslåing av Agder-fylkene, på bakgrunn av rapporten fra styringsgruppen. Det var, i følge...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.10

Fylkestingene på Agder har godkjent Regionplan Agder 2020

Fylkestingene i begge Agder-fylkene har i dag enstemmig vedtatt Regionplan Agder 2020. Planen skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og...

av admin, 15.06.10

Vest-Agder får elev- og lærlingeombud for videregående skoler

Da fylkestinget i dag drøftet strategiske innspill til neste års budsjett vedtok fylkestinget enstemmig at for å styrke elevdemokrati og -medvirkning ved de videregående skolene i Vest-Agder, arbeides...

av admin, 15.06.10

Fylkestinget beklager at Hidra Landfast-saken ennå ikke er kommet til Stortinget

Fylkestinget vedtok i februar at Vest-Agder fylkeskommune går inn for å bygge en undersjøisk tunnelforbindelse mellom fastlandet og øya Hidra i Flekkefjord. Saken er oversendt Stortinget for endelig...

av admin, 15.06.10

Sju millioner kroner ekstra til byggeprosjektet på Kristiansand katedralskole Gimle

Prosjektleder Henrik Stensland redegjorde for kort tid siden fylkespolitikerne og administrativ ledelse i Vest-Agder fylkeskommune om byggearbeidene som pågår på Kristiansand katedralskole Gimle. Han...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.10

Fylkesordføreren: -Det er hyggelig å ha del i en suksess - noe alle vil

I fylkeskommunen er vi veldig glad for at vi har vært med å skape en stor attraksjon – en glede for alt folket. Det er imidlertid folk her i Lyngdal som har den største æren av at Sørlandsbadet er det...

av admin, 15.06.10

Håp om at ny Vigeland bro er klar høsten 2011

av Torkelsen, Jan H., 14.06.10

Tangvall park&ride-anlegg åpnet med stor festivitas

av Knutsen, Steinar Tekst og fotos, 11.06.10

Hvorfor delta i Klimapartnere?

av Macdonald, Cheryl, 10.06.10

Hva er Klimapartnere?

Klimapartnere er et privat-offentlig nettverk, med formål å støtte og stimulere til miljøsatsing hos sentrale og utviklingsdrivende næringslivsaktører på Agder. Etter kun ett års drift omfatter...

av Macdonald, Cheryl, 10.06.10

Viktig klimaavtale for Agder

-Dette er bra for klima, bra for økonomien og bra for politikken på Agder, sier Svein Tveitdal, prosjektleder for Klimapartnere. I dag signerte ordfører Per Sigurd Sørensen, fylkesordfører Thore...

av Macdonald, Cheryl, 10.06.10

Positiv utvikling for Magma Geopark AS

Magma Geopark AS arbeider med produktutvikling, guidinger, undervisning, utstillinger, innovasjon og aktiviteter i samarbeid med sine lokale og internasjonale partnere. Målet med satsingen er å skape...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.10

Vest-Agder fylkeskommune med nytt initiativ for å få ”Hestmanden” ferdigstilt

I Vest-Agder fylkeskommune er en opptatt av å få dampskipet ”Hestmanden” ferdigstilt som krigsseilernes minnesmerke så snart som praktisk mulig. Vest-Agder fylkeskommune var en av initiativtakerne til...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.10

Elgtettheten er redusert, mens hjortetettheten i Vest-Agder øker kraftig

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at rapporten ”Elgen i Vest-Agder 2010” skal være et grunnlagsdokument som bør legges til grunn for forvaltningen av elg og hjort i fylket....

av Torkelsen, Jan H., 09.06.10

Streiken er over

av Macdonald, Cheryl, 09.06.10

Det er sterkt beklagelig at investeringsnivået på statlige veier ikke opprettholdes

Statens vegvesen har oversendte forslag til budsjett for 2011 for statlig eide veier til Vest-Agder fylkeskommune. I Vest-Agder gjelder dette E18 og E39, riksvei 9 fra Kristiansand mot Setesdalen og...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.10

56 kilometer kommunale gang- og sykkelveier omklassifiseres til fylkesveier

I handlingsprogrammet for fylkesveier, som ble vedtatt i fylkestinget i desember i fjor, ble det fastsatt at de gang- og sykkelveier som i 2009 hørte til de øvrige riksveier skulle overføres til...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.10

Eilert Sundts pris til ungdomsforskere

Styret ved Universitetet i Agder vedtok i siste møte å finansiere Eilert Sundt-prisen med 100.000 kroner. Den skal stimulere ungdommer i videregående skole på Agder til å forske på...

av admin, 09.06.10

Nytt om streiken

I media meldes det i dag, onsdag 9. juni, om samtaler mellom partene. Det betyr at streiken kan være over i løpet av dagen, dersom partene kommer til enighet. Da skal alle vende tilbake til arbeid så...

av Macdonald, Cheryl, 09.06.10

Klimapartnere blir et av landets største næringslivsbaserte klimanettverk

Den 10. juni, signerer fylkesordfører Thore Westermoen, ordfører Per Sigurd Sørensen og daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Morten Leuch Elieson, partnerskapsavtale med Klimapartnere, på vegne av...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.10

Ingen opptrapping av streiken

Kl. 15 mandag 7. juni er det klart at det ikke er varslet noen opptrapping av streiken. Det vil si at det ikke er varslet nye uttak. Dermed er det foreløpig er fortsettelse av streiken på samme nivå...

av Macdonald, Cheryl, 07.06.10

Universell utformingspris til Mandal kommune

Kommunene Mandal, Verdal, Arendal og Tingvoll ble vinnere av hver sin kategori i konkurransen "Friluftsliv og universell utforming" som Direktoratet for naturforvaltning står bak. Bidrag fra vel 40...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.10

En person omkom i trafikken i Vest-Agder i mai

I årets første fem måneder er tre personer drept på veiene i Vest-Agder. Det er samme antall som på samme tid i fjor. Det var en dødsulykke i forbindelse med møteulykke og to dødsulykker ved...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.10

Streike-status 3. juni

Det ble i ettermiddag meldt om en mindre opptrapping av streiken .Musikernes Fellesforbund har varslet at de tar ut 4 av sine medlemmer med virkning fra tirsdag 8. juni. Også Utdanningsforbundet tar...

av Macdonald, Cheryl, 03.06.10

Musikkelever i Farsund lager syngespill om Eilert Sundt

Ved Eilert Sundt videregående skole i Farsund holder musikkelevene på med å utvikle et eget syngespill om skolens navnefar. Torsdag 10. juni vil elevene fremføre smakebiter fra syngespillet i skolens...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.10

Fylkesutvalget positivt til pilotprosjekt i Vest-Agder om levekårsutfordringer

Fylkesvaraordfører Toril Runden (AP) fikk tirsdag støtte av fylkesutvalget for et forslag om at fylkestinget skal ta initiativ til et pilotprosjekt i Vest-Agder om levekårsutfordringer....

av Torkelsen, Jan H., 03.06.10

Skepsis til forslag til ny tjenestedistriktsstruktur i Agder politidistrikt

Agder politidistrikt har sendt et forslag til ny tjenestedistriktstruktur i Agder politidistrikt på høring til blant annet Vest-Agder fylkeskommune. Bakgrunnen for forslaget er å få vurdert antall og...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.10

Fylkeskommunen med i fortsatt kamp mot krypsiv i vassdragene

Krypsiv er en plante som nå vokser ukontrollert i flere vassdrag på Sørlandet. Plantene tetter store deler av vassdragene og ødelegger mulighetene for fiske, bading og båtbruk i elver og innlandsvann....

av Torkelsen, Jan H., 02.06.10

400 000 kroner til oppdatert festivalområde på Eikerapen

Eikerapen Roots Festival ble etablert i 2004 og har siden den gang utviklet seg til å bli en av landsdelens mest omtalte musikkfestivaler. Festivalen arrangeres over fem dager den første uka i august...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.10

Fylkesutvalget vil ha utredet elev- og lærlingeombud

Da representantene i fylkesutvalget i dag drøftet strategiske innspill til neste års budsjett gjentok Arbeiderpartiet sitt forslag om å få etablert et elev- og lærlingeombud innen videregående...

av admin, 01.06.10

Kommunalministeren vil endre valgloven

De siste årene har flere personer blitt stilt som kandidater på partilister mot sin vilje. Flere blir ikke engang spurt. Det har kunnet skje fordi valgloven åpner for at enhver nordmann kan oppføres...

av Torkelsen, Jan H., 01.06.10

Delegasjon fra Agder på offshore vind-event i Skottland

Representanter fra Vest-Agder fylkeskommune, NODE-bedrifter, havner og forskningsmiljøer med fylkesordfører, Thore Westermoen, i spissen var i Aberdeen forrige uke for å delta på en internasjonal...

av Birnbrich, Manuel, 27.05.10

Fylkeskommunen utvider oppreisningsordningen for barn i barnehjem

I desember 2009 ble Vest-Agder fylkeskommune kontaktet av Støttegruppen for voksne med frastjålet barndom med spørsmål om Vest-Agder fylkeskommune ville gjøre det mulig for personer som har opplevd...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Videregående skoler berørt av streiken

Opptrappingen av streiken i Kristiansand har rammet alle de videregående skolene i byen.En oversikt viser at 110 medarbeidere er tatt ut i streik ved Kvadraturen skolesenter, dvs ca. halvparten av det...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Streike-status 4. juni

av Karlsen, Arne, 01.01.01

Sju millioner kroner i tiltaksmidler for å skaffe flere lærekontrakter

Den 06 april vedtok HKU forslag til kriterier for tildeling av tiltaksmidler i forhold til å skaffe flere kontrakter inne lærefagene. Dette gjelder tiltak både til lærlinger og lærekandidater. Det er...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Tre millioner kroner til Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter

Fylkestinget vedtok i går at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med tre millioner kroner til sluttfinansiering av utbyggingen av Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter i Hægebostad. Senteret har vært...

av admin, 01.01.01

Bare en representant i fylkestinget i Vest-Agder imot sammenslåing av Agder-fylkene

Etter halvannen timers debatt med 17 innlegg og flere replikkordskifter ble det i dag klart at fylkestinget i Vest-Agder ønsker en sammenslåing av Vest- og Aust-Agder snarest mulig. Blant de 35...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ny finansforskrift for fylkeskommuner og kommuner

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Agderdamer på topp

Agder har oppnådd landets beste resultater for sitt Female Future program. Resultatene av en nasjonal måling blant alle landets deltakere viser at agderdamene har hatt best karriereutvikling og fått...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Byggeskikkveileder for Flekkefjord sentrum

Under trebiennalen 2010 presenterte vi den flunkende nye veilederen for trehusbyen Flekkefjord. Veilederen er utarbeidet av siv. ark. Ivar Ole Iversen i samarbeid med Fylkeskonservatoren, og...

av admin, 01.01.01