• Fylkesbibliotekkonferanse
© AAbk
  av Skibenes, Kari, 31.08.10

  Fylkesbibliotek i endring

  24. og 25. august 2010 arrangerte fylkesbibliotekene i Aust- og Vest-Agder en nasjonal konferanse...

  Les mer
 • Slutt på røyking på alle videregående skoler?
  av Torkelsen, Jan H., 31.08.10

  Snus- og røykfri skoletid i videregående opplæring for elever og ansatte innen 2013

  Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder behandlet i sine møter i juni forslag til Felles plan for...

  Les mer
 • Vil ha økt budsjettramme til riksveger i 2013
  av Torkelsen, Jan H., 31.08.10

  Fylkesutvalget støtter finansieringsopplegg for fylkesvei ved Træland i Kvinesdal

  Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø gikk i forrige uke inn for at Vest-Agder fylkeskommune...

  Les mer
 • Bompengebelastningen svært ujevnt fordelt fra fylke til fylke
  av Torkelsen, Jan H., 31.08.10

  Austegdene takket nei til Vest-Agders tilbud om planleggingsmillioner til E-18

  Da fylkestinget i Aust-Agder i går avholdt ekstraordinært møte om justering av bompengeordningen på...

  Les mer
 • av Folkestad, Torill, 30.08.10

  Søndag 5. September – Kom deg ut dagen!

  Den Norske Turistforening (DNT) inviterer hele Norge på søndagstur.I følge DNT skal 5. September...

  Les mer
 • Listerordførerne positive til ett Agder
  av Torkelsen, Jan H., 30.08.10

  Betydelig befolkningsvekst i Agder-fylkene

  Les mer
 • Flerspråklig DVD skal bidra til bedre tannhelse
  av Torkelsen, Jan H., 27.08.10

  Flerspråklig DVD skal bidra til bedre tannhelse

  Et tverrfaglig tannhelseprosjekt som Den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder startet i 2009,...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 27.08.10

  Stortinget må avgjøre om det blir ny bomstasjon mellom Kristiansand og Lillesand

  Les mer
 • Knaben gruver med i Magma Geopark
  av Torkelsen, Jan H., 25.08.10

  Ny kommunedelplan for Knaben legger grunnlag for positiv utvikling

  Kvinesdal kommune har sendt forslag til revidert kommunedelplan for Knaben ut til offentlig...

  Les mer

37 millioner til ny bro på Vigeland i Lindesnes

av Torkelsen, Jan H., 25.08.10

Opplev Vamp, Kristiansand symfoniorkester og talenter i Dyreparken fredag

Fredag 27.august klokken 20.00 arrangerer Sørlandske Sommernetter solistkonsert med Vamp, med fullt Kristiansand Symfoniorkester og talenter i Kjuttaviga i Dyreparken i Kristiansand. Knut Marius...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.10

Aust-Agders fylkesrådmann anbefaler ny bom vest for Lillesand

Fylkesrådmann i Aust-Agder Arild Eielsen la i går frem sitt forslag til justering av bompengeinnkreving på E18. Mandag 30. august behandler fylkestinget i Aust-Agder forslaget som blant annet...

av Torkelsen, Jan H., 24.08.10

Økning i skatteinngangen

De ordinære skatteinntektene til kommunene og fylkeskommunene fra personinntekt og formue inkl naturressursskatt har hittil i år - til og med juli måned - vokst med 3,8 prosent i forhold til samme...

av admin, 23.08.10

Regionens kompetansesenter innen tannhelse med ny nettside

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TKS) i Arendal har nå fått egen nettside. Senteret utfører odontologisk spesialistbehandling, rådgivning, spesialistutdanning, etter- og videreutdanning,...

av Torkelsen, Jan H., 23.08.10

Framtidsbygda 2010

Den årlige konferansen Framtidsbygda ble avholdt på Evjemoen 13.august. Arrangementet som er et samarbeidsopplegg mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Fylkesmennene i Agderfylkene med Setesdal...

av admin, 20.08.10

Utdanningsdirektoratets direktør vil ha innstramming på ferier for elever i skoletiden

Direktør Petter Skarheim i Utdanningsdirektoratet mener, i følge en nyhetssak fra NTB, at rektorer oftere bør nekte elever å dra på ferie i skoletiden. Det er mange foreldre som velger å ta med seg...

av admin, 20.08.10

Meget stort tilbud i Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder

-Hele 86 ulike kunst- og kulturtilbud blir sendt ut til grunnskoler og videregående skoler i fylket fra Vest-Agder fylkeskommune i løpet av skoleåret som nå starter Til sammen 23 254 grunnskoleelever...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.10

Grønt lys for Hidra: -Undersjøisk tunnel ferdig høsten 2013

Regjeringen har i statsråd i dag lagt frem forslag om utbygging og finansiering av fylkesvegprosjektet Hidra fastlandsforbindelse i Flekkefjord kommune - Utbygginga av fastlandssamband for Hidra vil...

av admin, 20.08.10

Ordførere klatrer for likestilling

Ordførerne i Lillesand og Arendal har begge et ønske om å bedre likestillingen i Agder. De spreke ordførerne, Arne Thomassen og Torill Rolstad Larsen, viste dette med å klatre  "likestillingsindeksen"...

av Jannike Kittelsen, 19.08.10

Kulturminnevern i Den kulturelle skolesekken

Tilbudene innenfor Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder i kommende skoleår er klare. Fylkeskonservatoren deltar med flere aktiviteter, blant annet tjærebrenning på tradisjonelt vis (bildet).

av Stylegar, Frans-Arne, 17.08.10

Innovasjon Norge skal bli enda bedre

Mandag mottok nærings- og handelsminister Trond Giske evalueringsrapporten om Innovasjon Norge. Det er Nærings- og handelsdepartementet som har tatt initiativ til undersøkelsen. - Evalueringen viser...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.10

Veilys på europaveien lengst vest i fylket

Etter ferien er det startet opp arbeid med å få på plass veibelysning på E39 fra Flekkefjord til grensen mot Rogaland. Til vinteren skal strekningen lyses opp av hundrevis av nye lyktestolper....

av Torkelsen, Jan H., 17.08.10

KOT satser også på kysten!

- padlekurs- utleie av kajakk- utleie av hytter Kristiansand og opplands turistforening (KOT) har et velkjent hytte- og turstinett på fjellet, men de har også interessante tilbud til deg som ønsker å...

av admin, 16.08.10

450 år gammelt stabbur i Songdalen

av Stylegar, Frans-Arne, 16.08.10

"Omvising utenom det vanlige" kan nå bestilles av bedrifter

Etter at skuespiller Inger-Helen Kilsti og musiker Espen Sørensen har gjennomført nærmere tjue forestillinger på Gimle Gård i Kristiansand bare i juli i år, har opplegget blitt en kjent del av...

av admin, 13.08.10

Et nytt tak for Nomelandsloftet

av Nils Magne Håkegård og Jan Torkelsen, 13.08.10

Fylkesrådmannen anbefaler spleiselag for planlegging av E-18 mellom Arendal og Tvedestrand

Som en direkte oppfølging av Regionplan Agder 2020 anbefaler fylkesrådmann Tine Sundtoft at fylkesutvalget og hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø skal beslutte at Vest-Agder fylkeskommune skal...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.10

Skal bistå Sørlandet i omdømmearbeid

Rekrutterings- og omdømmeprosjektet for Sørlandet, Omdømme Sørlandet, har valgt byråene Dinamo PR og Recommended som partnere på henholdsvis PR og reklame for de neste to årene. Målet er å styrke...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.10

Bruker samlivskurs mot fravær

Samlivskurs kan være et godt virkemiddel for å få ned sykefraværet. På Eramet Norway Kvinesdal (tidligere Tinfos Jernverk) tilbys ansatte samlivskurs for å redusere sykefraværet, skriver Dagens...

av admin, 13.08.10

Fremtiden til EUs programmer for territorielt samarbeid & Interreg

Representanter for Sørlandets Europakontor møtte på forsommeren nasjonal ekspert Jan Edøy i Europakommisjonens Regionaldirektorat. Hensikten med møtet var å bli oppdatert på EUs nye regionalpolitikk...

av Jon Halvard Eide, 13.08.10

Vil ha føraropplæring i fleire vidaregåande skuler

Kommunal- og regionalministeren inviterer fylkeskommunane til å gjennomføre prøveprosjekt med føraropplæring i vidaregåande skule. Fylkeskommunane kan søke Kommunal- og regionaldepartementet om inntil...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.10

Vellykket sjøsetting

Songdalen-ordfører Johnny Greibesland satt i førersetet da den nybygde stokkebåt-kopien i dag ble sjøsatt for første gang. Det foregikk på Røyrvann i Greipstad, der den originale stokkebåten fra...

av Stylegar, Frans-Arne, 12.08.10

Skalldyrfestival på museet!

av Birgitte Sørensen og Jan Torkelsen, 12.08.10

- ikke bare plast -

av Thorunn Lunde og Jan Torkelsen, 12.08.10

Ferjefri kyststamveg fra Kristiansand til Trondheim?

Regjeringen vil vite om alle fjorder mellom Kristiansand og Trondheim kan bli krysset uten ferje. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har i sommer uttalt at hun nå vil utrede teknologiske...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.10

Strengere fraværsregler fra skolestart

av Torkelsen, Jan H., 12.08.10

Utredning av eventuell høyhastighetsjernbane til blant annet Sørlandet er i rute

I mandatet for utredning av høyhastighetsjernbane i Norge er det spesifisert at utredningen skulle foregå i tre faser: Det skal etableres en oversikt over kunnskapsnivået i Norge og foreslås hvilke...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.10

Regionplan Agder 2020 er klar til bruk!

Regionplan Agder 2020 er nå  ferdig trykt og sendt til alle kommunene på Agder. Plansekretariatet takker alle som har bidratt til et godt og fruktbart samarbeid. NÅ starter den virkelige jobben med å...

av Reed, Lisbeth, 11.08.10

Årets framtidsbygda-konferanse foregår på Evje fredag 13. august

Fredag 13. august møtes politikere og administrasjon fra det offentlige, representanter fra lag og organisasjoner, kulturinstitusjoner, ildsjeler og kulturbærere til dagskonferansen ”Framtidsbygda...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.10

Ny reformstrategi for Europa tema på Nordsjøkonferansen i Stavanger på forsommeren

Nordsjøkommisjonen og Interreg Nordsjøprogrammet har i en årrekke samarbeidet om å arrangere årlige konferanser. I år var Stavanger vertsby 16 - 18.juni. Tittelen på konferansen var North Sea Region...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.10

11 nordiske byer på to hjul i tre år!

11 nordiske kommuner har gått sammen om å arbeide systematisk og målrettet med å fremme bruken av sykkelen som transportmiddel. Målet er å redusere antall korte bilturer og dermed begrense...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.10

Slik skal stor-skole bli en suksess

Elevene er på skolen for å lære, og Lister videregående skoles første rektor skal gjøre sitt til at læringstrykket holdes oppe. Etter 30 år i hovedstaden er Elin Stavrum på plass i rektorstolen på...

av admin, 10.08.10

Sommertilbud!

Om du ikke har boka "Vandringer i Setesdal Vesthei" fra før, bør du benytte deg av muligheten til å skaffe deg både bok og turkart over Setesdalsheiene til bare 350 kroner! (Full pris 497,-)

av Torill Folkestad, 10.08.10

Telemarks fylkesordfører presidentkandidat i europeisk interesseorganisasjon for kystregioner

Telemarks fylkesordfører Gunn Marit Helgesen (H) har annonsert at hun stiller som presidentkandidat til CPMR - konferansen for europeiske kystregioner, på generalforsamlingen i begynnelsen av oktober....

av Torkelsen, Jan H., 10.08.10

Stor UKM-konsert på Evjemoen fredag 13. august

av Torkelsen, Jan H., 10.08.10

Konferanse om universell utforming i Kristiansand

"Hvordan få det til?" er tittelen på en konferanse om universell utforming som Vest-Agder fylkeskommune er med å arrangere i Kristiansand 30. august. Kristiansand kommune har vært ressurskommune i...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.10

Ønsker et mest mulig likeverdig tannhelsetilbud

av Torkelsen, Jan H., 10.08.10

Avlyst møte i hovedutvalg for kultur og utdanning

Hovedutvalgets møte 26. august avlyses. Første møte i høst blir holdt i Sirdal den 16. september.

av admin, 09.08.10

Søndag 22. august kan en velge og vrake i naturlostilbud

Søndag 22. august arrangeres hele seks naturlosarrangementer på ulike steder i Vest-Agder. På natur- og kulturvandringer og turer er det alltid med minst en naturlos. Naturlosene skal ivareta alle...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nytt viktig etappemål for Sørvestbanen

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa avfyrte mandag første dynamittsalve i arbeidet med ny dobbeltsporet jernbane mellom Holm og Nykirke i Vestfold. Det innebærer at ytterligere en etappe på...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkesbibliotekfolk fra hele landet til Sørlandet

-Ansatte fra samtlige fylkesbibliotek i landet har meldt seg på. Noen fylkesbiblioteksjefer kommer alene og noen har flere rådgivere med seg, sier bibliotekrådgiver Torvald Hellum i ABM-enheten i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Jernbanestasjoner på Agder igjen truet av nedleggelse

Seksjonssjef i Jernbaneverket, Helge Bontveit uttalte i går til Tvedestrandsposten at flere jernbanestasjoner i Agder står i faresonern for å bli lagt ned. Det gjelder fire små stasjoner i Vest-Agder...

av admin, 01.01.01

UKM konsert på ”Naturligvis” på Evje

Lydnivået var kanskje i høyeste laget for en del av utstillerne og besøkende som var på landbruksmessa ”Naturligvis” på Evje sist fredag, men vil en ha en ungdomskonsert må en kunne tåle det. På en...

av Lauvdal, Inga, 01.01.01

Er funksjonshemmede elevers muligheter for lån og stipend mangelfull?

Gjennom henvendelser har Demokratene blitt kontaktet av unge funksjonshemmede elever i den videregående skole som ikke får lån og stipend fra Statens Lånekasse fordi de, som en følge av sine...

av admin, 01.01.01

Fylkesvaraordfører Toril Runden: -Nok en milepel er nådd!

-Det er svært gledelig at regjeringen i dag har gitt grønt lys til fastlandsforbindelse for Hidra i Flekkefjord. Det er ikke noen hindre for at Stortinget vil følge opp med et positivt vedtak....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Tilskotsordning for å fremja kunnskap om val

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Trafikkøkning i bommene på E-39

Daglig leder i Lister Bompengeselskap AS Gunnar Haddeland opplyser at det i løpet av årets sju første måneder totalt har vært en nedgang i antall bompasseringer i Listerbommene. Så langt har det vært...

av admin, 01.01.01

Skolestart 2010: Ny GIV mot frafall

Kampen mot frafall i videregående opplæring var hovedtema da statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen i dag markerte skolestart. De to lanserte i felleskap ”Ny GIV” -...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Årringsundersøker hus på Grønland

Gjennom Fylkeskonservatorens samarbeid med Nationalmuseet i Danmark deltar fVest-Agder fylkeskommune i det store forskningsprosjektet Nordlige Verdener. Vår del av prosjektet dreier seg om hus og...

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01

Fylkesutvalget i Vest-Agder sier nei til ny bom vest for Lillesand - tilbyr spleiselag

I et ekstraordinært møte i dag sa samtlige representanter i fylkesutvalget i Vest-Agder nei til at det skal opprettes en ny bomstasjon på E-18 mellom Lillesand og Kristiansand. Utvalget gikk enstemmig...

av admin, 01.01.01

Foreslår finansieringsløsning for opprustning av fylkesvei ved Træland i Kvinesdal

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal samtykke i at Kvinesdal kommune får forskutterer inntil 10 millioner kroner til opprusting av Fv 465 på...

av admin, 01.01.01

Skryt til Kristiansands kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Da fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag avga sin uttalelse til Kristiansands forslag til kommunedelplan for idrett og friluftsliv vanket det skryt. Planforslaget ble...

av admin, 01.01.01

Fylkeskommunen overtar verneverdig kommandobunker på Lista

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø aksepterte onsdag et tilbud fra Skifte Eiendom Sør om vederlagsfri overdragelse av en verneverdig kommandobunker på Vestre Hauge på Lista i Farsund kommune....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01