• av Knutsen, Steinar, 09.11.10

  Det åpnes for utvidet jakttid for hjort i seks kommuner i Vest-Agder i 2010 og 2011

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 30.09.10

  Svært positiv utvikling i sykefraværet i fylkeskommunen

  Personal og organisasjonsenheten i Vest-Agder fylkeskommune kan nå legge frem svært positive tall...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 30.09.10

  Stor interesse for skolelederutdannelse i fylkeskommunen

  Kunnskapsdepartementet gir et nasjonalt opplæringstilbud innen rektorutdanning. Rektorer og...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 30.09.10

  Fylkeskommunen gir 300 000 kroner i tilskudd til Lister kompetanse AS

  Lister kompetanse AS søker om driftstilskudd for 2010. Fylkesutvalget besluttet tirsdag at...

  Les mer
 • KKG-elever tatt ut til ungdomsparlamentarisk møte i Tyskland
  av Torkelsen, Jan H., 29.09.10

  KKG-elever tatt ut til ungdomsparlamentarisk møte i Tyskland

  Les mer
 • Marnardal vil tilrettelegge for økt tilflytting til Øyslebø
  av Torkelsen, Jan H., 28.09.10

  Fylkeskommunen med å finansiere tilrettelegging av næringsareal i Marnardal

  Marnardal kommune søker Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til delvis finansiering av kostnader...

  Les mer
 • Spennende energi- og kompetanseprosjekt med skole i Kenya
  av Torkelsen, Jan H., 28.09.10

  Samarbeidet mellom Kvadraturen skolesenter, Elkem Solar og utdanningsinstitusjonen Kisumu Polytechnic i Kenya viderutvikles

  Fylkesutvalget ser på det samarbeidet som er utviklet mellom Kvadraturen skolesenter og Kisumu...

  Les mer
 • Skolestart 2012: Mer praktisk og variert skoledag
  av Torkelsen, Jan H., 28.09.10

  Fylkeskommunen skal utarbeide ny tiårs strategisk plan for videregående opplæring

  Fylkesrådmann Tine Sundtoft har tatt initiativ til et arbeid med Strategisk plan for videregående...

  Les mer
 • Positive regnskapsutsikter for fylkeskommunen i år
  av Torkelsen, Jan H., 28.09.10

  Det forventes et år med økonomisk resultatbalanse for fylkeskommunen

  De fylkespolitiske organene behandler for tiden økonomisk rapport for fylkeskommunen etter annet...

  Les mer

Heder til Vest-Agders Trygg-Trafikk-leder

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa delte i dag ut trafikksikkerhetsprisen «Ta vare på livet» til Liv Skare Falkum distriktsleder i Trygg Trafikk i Vest- Agder. Det er juryen i Jannickes...

av admin, 28.09.10

Fylkesrevisjonen roser fylkeskommunens finansforvaltning

Fylkeskommunen påtar seg alltid en viss finansiell risiko ved plassering og lån av midler. I følge kommuneloven skal fylkeskommunens finansforvaltning ikke innebære vesentlig finansiell risiko....

av Torkelsen, Jan H., 28.09.10

KS støtter opprettelse av sentral valgenhet

Er det behov for utskillelse av arbeidet med gjennomføring av valg, fra departementet til et underliggende organ? Kommunal- og regionaldepartementet har sendt på høring en rapport fra DIFI vedrørende...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.10

Store funn gav mye oppmerksomhet

– Det er en veldig spennende jobb, for man møter masse nye mennesker, får oppleve å se mange steder rundt om i kommunene, sier Yvonne Olsen (28) som har jobbet som arkeolog i 4 år.

av Macdonald, Cheryl/ Mongstad, Helene/ Gjermundnes, Gina, 27.09.10

Utstilling på Lindesnes fyr ”Med kajakk til fyrene”

Utstillingen "Med kajakk til fyrene" åpner 1. oktober på Lindesnes fyr, og vil stå frem til jul. Det er padleren Lars Verket som står bak utstillingen, og bildene vil være av både fyr og...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.10

Økt satsing på restaurant og matfag på Sørlandet

Vest-Agder fylkeskommune foreslår nå en økt satsing på restaurant og matfag. Antall klasser ved Tangen videregående skole i Kristiansand økes. -Det er veldig gledelig at vi nå får drahjelp til å få...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.10

Ny temaside om forskning om kommuner og regioner, bolig, bygg og miljø

Kommunal- og regionaldepartementet har ansvar for fagområder som omfatter lokalforvaltning og gjennomføring av valg, regional- og distriktspolitikk og bolig- og bygningspolitikk. Kommunal- og...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.10

Godt økonomisk år for Stiftelsen Arkivet i Kristiansand

Regnskapet for 2009 Stiftelsen Arkivet viser et overskudd før endring av fond på 344 682 kroner. Resultatet er en klar forbedring fra fjoråret som endte med underskudd, meddeles det i stiftelsens...

av Jan Torkelsen, 24.09.10

Fylkeskommunen støtter fotobevaring og museumsformidling økonomisk

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 300 000 kroner til Vest-Agder-museets arbeid med fotobevaring og til etablering av en stilling...

av Jan Torkelsen, 24.09.10

Fylkespolitiske observatører oppnevnt til større fylkeskommunale veiprosjekter

Fra årsskiftet overtok fylkeskommunene en rekke riksveier fra staten. Flere av disse veiene i Vest-Agder vil i tiden fremover bli betydelig oppgradert med fylkeskommunen som veieier. Hovedutvalg for...

av Jan Torkelsen, 23.09.10

Overskudd og økt besøkstall for Vest-Agder-museet IKS

Vest-Agder-museet IKS omfatter de sju kulturhistoriske museene: Flekkefjord Museum, Listamuseet, Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal Bymuseum, Setesdalsbanen, Gimle Gård og Vest-Agder Fylkesmuseum....

av admin, 23.09.10

Skibmannsheia på Lindesneshalvøya kan bli sikret som ei turisthytte

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø sa seg onsdag enig i et initiativ for å sikre Skibmannsheia på Lindesneshalvøya som ei turisthytte som skal være tilgjengelig for alle. Skibmannsheia er...

av admin, 23.09.10

VIDERE OPPRUSTNING AV SKOLEBYGG I VEST-AGDER

Politikerne i hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) ønsker å videreføre satsingen på skolebygg og infrastruktur i fylket. Nå er det snakk om opprustning og utbygging ved tre skoler; Mandal,...

av admin, 21.09.10

Skatteinngangen til og med august 2010

Skatteinngangen for årets åtte første måneder viser fortsatt lavere vekst enn årets prognose fra Finansdepartementet. Samlet skatteinngang knyttet til inntektsskatt og formue for kommuner og...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.10

Vellykket nattsafari på Penne

av Eikeland, Inge, 20.09.10

Utdanningsavdelingen har hatt besøk fra Nicaragua

Mandag 20. september hadde Utdanningsavdelingen besøk fra den videregående skolen "Doris Maria Morales Tijerno" fra Managua i Nicaragua. De er på besøk i Norge i forbindelse med et utvekslingsprosjekt...

av Kyllesdal, Reidar/ Macdonald, Cheryl, 20.09.10

Fylkeseldrerådets høstkonferanse arrangeres 10. november

Fylkeseldrerådet har nå sendt  ut invitasjon til rådets høstkonferanse. Den finner sted på Fylkeshuset i Kristiansand 10. november. Blant foredragsholderne finner en Åshild Ulstrup som vil ta for seg...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.10

Vest-Agder på landstoppen innen rektorutdanning

Den nye skolelederutdanningen, som springer ut av stortingsmeldingen om kunnskap i skolen startet i 2009. Utdanningen hadde da omkring 300 søkere, hvorav 220 fikk plass. I år hadde utdanningen 453...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.10

Ny rapport om forvaltning i halvoffentlege selskap

NIVI Analyse har kartlagt i kva omfang fylkeskommunane overlet til selskap, som ikkje er heloffentleg eigde, å forvalte distrikts- og regionalpolitiske verkemiddel. Kommunal- og regionaldepartementet...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.10

Mandal videregående skole med på European Youth Parliament

-Mandal videregående skole deltok i slutten av forrige uke på den nasjonale sesjonen i uttaket til "Europamesterskapet i politikk". Formuleringen er selvsagt diskuterbar, men likevel med en viss...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.10

Bra mat for bedre helse

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Partnerskap for folkehelse i Agder inviterer til et to dagers kurslederkurs i "Bra mat for bedre helse" på Lillesand Hotel Norge 7. og 8. desember. Kurset ”Bra...

av admin, 17.09.10

Leseglede på timeplanen

Før helgen startet Leselystaksjonen 2010 og over to tusen skoler vil delta. Kunnskapsdepartementet  forsterker nå innsatsen for å bedre elevenes leseferdigheter i alle fag. - Flere elever må bli gode...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.10

Det satses betydelig på gang- og sykkelveier i Kristiansandsregionen

-Bygging av gang og sykkelveier er et viktig mål for kommunene og fylkeskommunen, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han i går deltok på åpningsarrangementet for en nyanlagt strekning mellom...

av admin, 17.09.10

Women in Business er midtveis

Women in Business er nå halvveis i prosjektperioden som varer fram til utgangen av 2011. Women in Business er et treårig EU-støttet prosjekt for Kattegat-Skagerrak-regionen som skal stimulere til...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.10

Antidoping på Agder

Antidoping Norge vil i samarbeid med Universitet i Agder, Vest-Agder idrettkrets, Kompetansesenteret for Idrett i Agder og Vest-Agder fylkeskommune sette antidoping på agendaen. 22. september ønsker...

av Macdonald, Cheryl, 16.09.10

Betydelig flere kjører buss i Kristiansand

Kollektivtrafikken i Kristiansand har hatt stor fremgang i juli og august måned, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Bussmetro hadde i juli en økning på 6,9 prosent fra juli i fjor,...

av admin, 15.09.10

Økning i trafikken gjennom bommen i Kvinesdal

av Torkelsen, Jan H., 15.09.10

Får dekket utgifter til arkeologisk utgravning

En husbygger på Skollevoll på Lista får dekket alle utgifter til arkeologiske utgravninger, har Riksantikvaren bestemt. Staten betaler dermed inntil kr. 738.000 for nødvendige utgravninger. Det er et...

av admin, 15.09.10

Nye EØS-midler lanseres

Miljø, klima og sivilt samfunn står i fokus for de nye programområdene under EØS-midlene 2009-14. Nå starter forhandlingene om hva pengene skal brukes til i hvert enkelt mottakerland. Torsdag 9....

av admin, 14.09.10

Demokratene vil ha forskutteringsordning for midtdelere på veiene

I en interpellasjon fra fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe til fylkesordfører Thore Westermoen uttrykker Kleppe at Demokratene mener at Vest-Agder fylkeskommune, med fylkesordføreren i "spissen",...

av admin, 14.09.10

3000 påmeldte - ny kampanjerekord!

3000 har meldt seg på ”Jeg kjører grønt”. Det er historisk bestenotering for en holdningskampanje i Kristiansandsregionen. Den årlige gå- og sykkelaksjonen "Tusentråkk" hadde den gamle rekorden med...

av admin, 13.09.10

Bli helsefagarbeider

Aksjon helsefagarbeider er nå erstattet av et nytt prosjekt: "Bli helsefagarbeider". Hjemmesiden til det nye prosjektet vil bli klar i løpet av høsten. KS, HSH - hovedorganisasjonen for handel og...

av admin, 13.09.10

Høstmuseet på Vest-Agder-museet Gimle Gård - "inni" skuffene

I år arrangerer Vest-Agder-museet Gimle Gård høstmuseet søndag, 19.september mellom klokken 12.00 og 16.00. Siden årets tema er "inni", kan alle interesserte se inn i flere av de skuffene som finnes i...

av admin, 10.09.10

Informasjonsmøte om muligheter for nordisk og europeisk samarbeid innen utdanning og opplæring

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan med eget styre under Kunnskapsdepartementet. SIU inviterer til informasjonsmøte om muligheter for nordisk og europeisk...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.10

Mangesysleren - ny kulturhistorisk bok

Nå foreligger boken Mangesysleren - en samling kulturhistoriske artikler med tilknytning til landsdelen og/eller tidligere fylkeskonservator Svein Mjaatvedt (1941-2008). De 20 forfatterne tar for seg...

av Stylegar, Frans-Arne, 10.09.10

Enklere drosjetransport over grensen

Drosjetransport over riksgrensen er blitt enklere, etter at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og den svenske infrastrukturministeren Åsa Torstensson har undertegnet en avtale om...

av admin, 10.09.10

Fylkeskommunen har klare regler for gavemottak

-Kommunesektoren er avhengig av innbyggernes tillit og det bør ikke være tvil om politikere og ansattes integritet. Den enkelte bør ikke motta gaver av mer enn ubetydelig verd, skriver KS på sin...

av admin, 10.09.10

Fritt valg: nå kommer de første resultatene

av Macdonald, Cheryl, 09.09.10

Populær bok om Flekkerøy havn

Flekkerøy havn i Kristiansand har fått sin rikholdige historie samlet mellom to permer og boken har raskt vist seg å være populær. Forfatterne Normann Liene og Gunnar Eikli gir spennende glimt fra...

av Macdonald, Cheryl, 09.09.10

Ikke bare lærlinger fra Sørlandet

Elkem har ikke lærlinger bare fra Agder. Stefan Haugland opplevde at bedriften kom på besøk til skolen hans i Bergen. - Jeg syntes det virket svært spennende å jobbe i Elkem, så jeg ble glad da jeg...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.10

Gul ledertrøye til Elkem i Kristiansand

Bedriften Elkem i Kristiansand har nå hele 46 lærlinger innen industrifagene. Bedriften mottok nylig den "gule ledertrøya" fra NHO for sitt arbeid. 22 av lærlingene starter opp i høst. Den siste uken...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.10

Agder landets beste lærlinglandsdel

Agder har flest lærlinger i forhold til folketallet. Agderfylkene har ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) 1006 lærlinger pr. 100.000 innbyggere og topper dermed listen over læreplasser sett i forhold...

av admin, 09.09.10

Kontrollutvalget krever redegjøring om kameraovervåkning på skoler

Leder av kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune Vidar Kleppe viser i en henvendelse til fylkesordfører Thore Westermoen til at Venstre sine to fylkestingsrepresentanter har innlevert en...

av Torkelsen, Jan H., 08.09.10

Fylkesutvalget i Aust-Agder vil ha ny sentral valgenhet i Grimstad

Direktoratet for forvaltning og IKT har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utredet etablering av en egen enhet som kan overta departementets oppgaver med forberedelse og gjennomføring...

av Torkelsen, Jan H., 08.09.10

Likestillingskonferanse 14.september: Utfordring til Agders ordførere

Agder har lenge hatt stempelet "dårligst på likestilling". Nå er landsdelen i gang med å fjerne dette gjennom felles langsiktig innsats. Fritt valg - 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet er...

av admin, 06.09.10

Nytt og moderne personalrom med Vennesla-vri

I løpet av sommerferien har personalrommet på Vennesla videregående skole fått en etterlengtet ansiktsløfting. Veggene er malt, nye møbler kjøpt inn og en har fått ny kunst på veggene. I tråd med god...

av admin, 06.09.10

Det er det glade vanvidd å legge ned jernbanestasjoner i Vest-Agder

Flere jernbanestasjoner på Sørlandsbanen, er satt på Jernbaneverkets mulige nedleggingsliste. Det har fått avisen Agder i Flekkefjord til å reagere sterkt på lederplass. -Det er det glade vanvidd å...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.10

Areal- og transportutvalget på befaring på Bussmetroen i Kristiansand

Vest-Agder fylkeskommune samarbeider med Kristiansand kommune, Agder kollektivtrafikk og Statens vegvesen om utredningen ”Bussmetrovisjonen blir virkelighet”. Den skal behandles i Areal og...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.10

Vest-Agder fylkeskommune med i søknadsrunde om nytt interregionalt prosjekt om byplanlegging

Fylkesutvalget bevilget tirsdag 780.000 kroner samlet for 2011, 2012 og 2013 som medfinansiering til Interreg IVa prosjektet ”Sosiale aspekter og medborgerdialog i byplanleggingen”. I prosjektet vil...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.10

Anleggsarbeidene med ny Vågsbygdvei er nå i full gang

Arbeidene på den nye fylkesveien, hvor Vest-Agder fylkeskommune er veieier, vil medføre noen trafikale utfordringer. Disse vil innebære midlertidige løsninger og endret kjøremønster. Veiprosjektet...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.10

Interreg høyt på agendaen i årene framover

EU bruker en tredjedel av sine midler på regionalpolitikken. - Interreg og mulighetene for offentlig regionalpolitisk statstøtte frem mot 2020 vil så avgjort stå på dagsorden i tiden fremover....

av admin, 03.09.10

KS har fått kartlagt årsaker til frafall i skolen

To konsulentselskaper har, etter oppdrag fra KS, kartlagt årsaker til frafall i videregående skole og gitt forslag til forbedringer. Forskning viser at barn som presterer dårlig på skolen i tidlige...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.10

Fylkeskommunen støtter Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoners valgkampanje

Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner har søkt Vest-Agder fylkeskommune om økonomisk støtte til en valgkampanje rettet mot barn og unge i forbindelse med lokal- og fylkestingsvalget i...

av admin, 01.09.10

"Feber og felleskap"-utstillingen vises nå på Kongsgård

Vandreutstillingen " Feber og felleskap - epedemienes århundre 1820 - 1920" har nå kommet til Vest-Agder-museets avdeling Kristiansand på Kongsgård, og er tilgjengelig fram til 19. september....

av Torkelsen, Jan H., 30.08.10

Innlandsskoler stiller opp for hverandre

Det er godt med gode naboer. Ved Sirdal videregående skole på Tonstad har det vært et problem med at garasjen har blitt for liten. Nå er heldigvis problemet i ferd med å bli løst. Naboskolen Byremo...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.10

Skolesamarbeid om undervisning i tysk og fransk

Denne høsten vil elever ved fire videregående skoler i Vest-Agder følge undervisningen i tysk og fransk nivå III, tidligere fordypning i 2. fremmedspråk. For at alle elevene skal kunne følge...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.10

Venstre kritisk til kameraovervåking i skolene

I en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen skriver Venstres to representanter i fylkestinget Melinda Kvinlaug og Astri Bekkenes at Venstre reagerer på den omfattende bruk av...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Setesdalsbanen arrangerer fotokonkurranse

Har du besøkt vår flotte museumsjernbane? - Vil du dele dine fotominner med oss? Spørsmålene reises av Setesdalsbanen som ønsker å utvide sin billeddatabase over nyere foto fra museumsjernbanen. I den...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Utdanning lønner seg

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Flere læreplasser enn i 2009

Det var per 1. september registrert 19 001 søkere til læreplass i Landet som helhet, melder Utdanningsdirektoratet. Dette er det samme i antall som på samme tid i fjor - 19 002. Dette er 3,8...

av admin, 01.01.01

Søk ArtStart stipend

Har du en innovativ forretningsidè og ønsker å etablere en virksomhet innen film, musikk, design, kultur og naturopplevelse? Da er du velkommen til å søke ArtStart. Etablererstipendet ArtStart er...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Bli med på ordførerens tur i Flekkefjord og kveldsvandring i bronsealderen på Lista

Lørdag 18. september kan du få med deg en spesiell kveldsopplevelse. Da arrangeres Naturlostur på Lista. Deltakerne møtes på Nordberg Fort og får en innføring i Listas bronsealder og bergkunsten her....

av admin, 01.01.01

Fylkesutvalget ønsker å få opprettet et rådgivende Landbruksforum

Fra og med 1. januar 2010 overførte Stortinget gjennom forvaltningsreformen ansvar for kompetansebygging, rekruttering og likestilling innen landbruket til fylkeskommunen fra fylkesmannen. Til dette...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nytt bidrag fra fylkeskommunen til utvikling av Odderøya som museumsområde

Fylkesutvalget vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal gå inn med en million kroner til videre utvikling av Odderøya som museumsområde. Til vedtaket knytter det seg en forutsetning om at...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01