Error loading MacroEngine script (file: /heltblank/news.cshtml)

Endelig er skolen samlet

Kristiansand katedralskole Gimle har fått sitt etterlengtede fellesbygg. Denne uken ble det offisielt overlevert skolen. De to byggene som opprinnelig huset Kristiansand katedralskole og Gimle VGS er...

av admin, 19.10.10

Mandalelever ivrer for livsglede for eldre

Stiftelsen Livsglede for Eldre har inngått en samarbeidsavtale med helse- og sosialfaglinjen ved Mandal videregående skole, og det er også dannet et lokallag i Mandal opplyser avisen Lindesnes. Daglig...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.10

Offisiell åpning på KKG

I dag, mandag 18. oktober kl. 10.30, er det offisiell åpning av det nye mellombygget på Kristiansand katedralskole Gimle. Bygget huser fellesareal for skolens elever: kantine, bibliotek og vrimleareal...

av Macdonald, Cheryl, 18.10.10

Ønsker Manifest mot mobbing i alle kommuner

Partene i Manifest mot mobbing møttes i dag for å oppsummere og stake ut kursen for det videre arbeidet. Det nåværende Manifest mot mobbing går ut ved årsskiftet. - Innsats mot mobbing nytter der hvor...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.10

HKH Kronprins Haakon på KKG

av Macdonald, Cheryl, 11.10.10

Frafall i videregående er et prioritert område i statsbudsjettet

En hovedprioritering i forslaget til statsbudsjett er satsingen på redusert frafall og bedre gjennomføring i videregående opplæring. Gjennomføringsgraden i dette skoleslaget er i gjennomsnitt for alle...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.10

Høring om neste generasjons utdanningsprogrammer i Europa

De europeiske programmene for utdanning og ungdom erstattes av nye programmer fra 2014, melder KS på organisasjonens nettsider. Nylig lanserte Europakommisjonen to høringer for å få innspill på...

av Torkelsen, Jan H., 04.10.10

Kronprinsen til KKG

Mandag 11. Oktober kommer HKH Kronprins Haakon på besøk til KKG. Der skal han være veileder for et prosjekt som heter Golbal Dignity. Global Dignitys visjon er å virkeliggjøre den universelle retten...

av Macdonald, Cheryl, 04.10.10

Årets skolekonferanse for skoleeiere på Agder

Sørlandsk Lærerstevne nærmer seg, og med det også den årlige skoleeierkonferansen i regi av ”Skoledugnaden”. Målgruppen er kommune-, fylkespolitikere og ledelse i fylkeskommuner og kommuner. Årets...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.10

Skjerpede krav til lærernes fagkompetanse

Kunnskapsdepartementet sender nå på høring et forslag om nye krav til lærernes kompetanse for å undervise i de enkelte fag. Med dette vil kompetansekravene ikke bare være knyttet til tilsettingen som...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01