• Samferdselsministeren sier nei til Jernbaneverkets nedlegging av jernbanestasjoner
  av admin, 01.06.11

  Vest-Agders kulturminnepris tildeles finnerne av runesteinen på Hogganvik i Mandal

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 28.12.10

  2 645 000 kroner til bedre tilgjengelighet i kollektivtrafikken i Vest-Agder

  - Desse midlane skal bidra til å gjera reisekvaliteten betre for alle kollektivreisande ved auka...

  Les mer
 • VI TRENGER DEG - i utviklingen av fremtidens Skagerrak region !
  av Torkelsen, Jan H., 24.12.10

  Informasjonsdag i Interreg IVC

  Den 17. januar inviterer Interreg IVC til informasjonsdag i Oslo. Fokuset rettes spesielt mot den...

  Les mer
 • Snart spøker det på Kongsgård!
  av Torkelsen, Jan H., 23.12.10

  Julegave til museet på Kongsgård i Kristiansand

  Rett før jul fikk Vest-Agder museets avdeling på Kongsgård øst for Kristiansand sentrum en...

  Les mer
 • Ny publikumsrekord på Vest-Agder-museet Lista
  av Torkelsen, Jan H., 23.12.10

  Ny publikumsrekord på Vest-Agder-museet Lista

  -Sesongen 2010 er nå avsluttet, og igjen er det satt ny publikumsrekord på Vest-Agder-museet Lista....

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 23.12.10

  Skattetallene for november er meget lystelig lesning for fylkeskommunene

  Kommunesektoren, det vil si kommunene og fylkeskommunene, ligger nå an til å få mer enn 1 milliard...

  Les mer
 • Vest-Agder passerte 175 000 innbyggere i første halvår i år
  av Torkelsen, Jan H., 22.12.10

  Agder har stor befolkningsvekst i nasjonal sammenheng

  Det vil bo omkring 4 923 000 personer i Norge ved årsskiftet. Folketilveksten for 2010 blir da på...

  Les mer
 • av admin, 22.12.10

  Forfatterbesøk i bedrifter på Sørlandet vel tatt i mot

  Bibliotekrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune Torvald Hellum har all grunn til å smile tilfreds når...

  Les mer
 • Takk og gode ord til fylkeskommunens ansatte og pensjonister
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.10

  Takk og gode ord til fylkeskommunens ansatte og pensjonister

  Mandag ble det arrangert julelunsj i Fylkeshuset for fylkesrådmannens stab, pensjonister, politisk...

  Les mer

Akershuspolitikerne ønsker parlamentarisme

Fylkespolitikerne ønsker å innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune fra neste valgperiode høsten 2011. Fylkestinget vedtok i sist møte i forrige uke at det innføres parlamentarisme som...

av Torkelsen, Jan H., 21.12.10

Over 2,6 milliardar til tannhelse i Noreg

Målt i brutto driftsutgifter brukte fylkeskommunane til saman i overkant av 2,6 milliardar kroner på tannhelsetenester i 2009. Talet er medrekna fylkeskommunar som er organiserte i fylkeskommunale...

av admin, 21.12.10

Fra julekort til trær.

I stedet for å sende ut julehilsen i form av et kort, ble det i år bestemt at Vest-Agder fylkeskommune (VAF) i stedet skulle sende hilsen elektronisk og via en avisannonse og heller bruke kort-pengene...

av admin, 20.12.10

Fire skogområder vernet i Vest-Agder

Kongen i statsråd vedtok fredag å verne 26 skogområder i landet. Blant disse er fire i Vest-Agder. Vernet er et ledd i regjeringens arbeid for økt skogvern. 14 av områdene inngår i arbeidet med...

av admin, 20.12.10

Fylkesutvalget utsetter behandling av konsesjonssøknad om Kvinesheia vindpark til april

Fylkesutvalget avholdt i forrige uke et ekstraordinært møte for å avgi Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til en søknad fra SAE Vind om konsesjon til å bygge ut og sette i drift en...

av admin, 20.12.10

Multiconsult prosjekterer Hidra-tunnel

av Torkelsen, Jan H., 20.12.10

Innovasjon Norge kutter 120 årsverk

De ansatte i Innovasjon Norge går en usikker julefeiring i møte. Bakgrunnen for innsparingene er at selskapet fikk 90 millioner kroner mindre å rutte med i statsbudsjettet for 2011. Det er bare et år...

av Torkelsen, Jan H., 20.12.10

Utvekslingsstipend 2010

Årets Utvekslingsstipend for kunstnere er tildelt Tone Kjønniksen (billedkunstner) Kristiansand. Det deles ut ett utvekslingsstipend på 50 000 kroner. Stipendet ble delt ut under den tradisjonsrike...

av Macdonald, Cheryl, 20.12.10

EU åpner for mer skreddersydd regionalpolitikk

I sin femte samhørighetsrapport legger EU grunnlag for en regionalpolitikk mer tilpasset de utfordringene som ulike regioner og lokalsamfunn har. Regionalpolitikken i EU er viktig for regjeringen....

av Torkelsen, Jan H., 20.12.10

Nomelandsloftet: Eldre enn ventet

av Stylegar, Frans-Arne, 17.12.10

Overrekkelse av idrettsstipend

Nylig ble Andrea Thorsland, håndballspiller fra Åseral tildelt Vest-agder fylkeskommunes Idrettsstipend. Hun var kjempeglad for støtten og sa det var en boost for motivasjonen. Hun flyttet til...

av Macdonald, Cheryl, 17.12.10

Vest-Agder medeier i nytt selskap for skoleadministrative systemer

Fylkestinget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal gå inn som eier i et nytt felles interkommunale selskap for fylkeskommunene. Fylkeskommunene har i mange år hatt et samarbeid om inntak...

av admin, 16.12.10

Fylkeskommunen positivt avventende til partnerskap for å få nytt terminalbygg på Kjevik

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene reiste i en interpellasjon i fylkestinget i dag spørsmål om fylkesordføreren vil at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå i et forpliktende...

av admin, 15.12.10

Vellykket kurs om planregister og planbestemmelser

Torsdag 9. desember ble det avholdt kurs i planregister og planbestemmelser på Rosfjord hotell i Lyngdal.

av admin, 15.12.10

Fylkesordfører Thore Westermoens årstale

Tirsdag holdt Thore Westermoen, i tråd med lang fylkeskommunal skikk og tradisjon, fylkesordførerens årstale til fylkestinget. Talen gir et tilbakeblikk på det som har skjedd, resultater som er levert...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.10

Vest-Agder får ny plan for idrett, friluftsliv og folkehelse

Fylkestinget vedtok i dag at det skal utarbeides en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse for perioden 2013-2016. Vest-Agder fylkeskommune har behov for å revidere eksisterende...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.10

500 000 kroner til innnholdsutvikling i Tingparken i Hægebostad

Vest-Agder fylkeskommune bidrar 500 000 kroner til innholdsutvikling i besøkssenteret som nå er under oppbygging i Tingparken i Hægeland. Det vedtok fylkestinget onsdag. Samtidig ble det gjort klart...

av admin, 15.12.10

Flere skal velge realfag

-Gode rollemodeller er uhyre viktig når man som ung skal ta vanskelige valg om fremtiden, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Kunnskapsdepartementet styrker derfor satsingen...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.10

Kristiansandsordføreren: -Vi har et tett og godt samarbeid med fylkeskommunen

For første gang i sitt liv sto Kristiansands ordfører Per Sigurd Sørensen onsdag på talerstolen foran et fylkesting. -Jeg synes det er flott at fylkestingsmøtene legges rundt i kommunene og at dere...

av admin, 15.12.10

Vest-Agder fylkeskommune bidrar til styrking av Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS i Arendal

Fylkestinget i Vest-Agder vedtok i desember 2008 at Vest-Agder skulle delta i det interkommunale selskapet Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS. Kompetansesentret, som er lokalisert til...

av admin, 15.12.10

Trafikkvekst i Lister-bommene i november

Daglig leder Gunnar Haddeland i Lister Bompengeselskap AS legger nå frem tall for trafikken i bommene i Listerregionen. Etter trafikknedgang i september og oktober er det nå økning igjen. Det passerte...

av admin, 14.12.10

Strategi for det internasjonale engasjement på Agder 2020

Som en oppfølging av Regionplan Agder 2020 skal det nå utarbeides en felles strategi for det internasjonale engasjementet i agderfylkene. Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har sammen med Arendal...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.10

Westermoen: -Skulle det bli nei til fylkessammenslåing vil situasjonen for Aust-Agder neppe være status quo

-Økt samhandling og samarbeid er vår metode for å få til regional utvikling. Dette er grunnen til at fylkestinget i Vest-Agder har gått inn for sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner....

av admin, 14.12.10

Nedlegging av Agderrådet er en naturlig konsekvens av den nye Regionplan Agder 2020

-En naturlig konsekvens av at ”Felles mål for Sørlandet” nå er nedfelt i den nye Regionplan Agder 2020, er at Agderrådet kan nedlegges og erstattes av andre samarbeidsarenaer. Jeg mener Agderrådet har...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.10

Westermoen: Vest-Agder fylkeskommune skal bli en enda bedre skoleeier

Vest-Agder fremstår som en god skoleeier, mener jeg, men vi skal bli enda bedre og legge til rette for at enda flere av våre elever klarer å fullføre videregående utdanning, sa fylkesordfører Thore...

av admin, 14.12.10

Barnas museumsfabrikk før jul!

Når gradestokken kryper under ti minusgrader og snøen dekker industribygda Sjølingstad vest for Mandal ligger alt til rette for å danne den perfekte julestemingen for barn og unge. I løpet av tolv...

av admin, 13.12.10

1.2 millioner kroner til kreativ næring i Vest-Agder

Til sammen 1.2 millioner kroner ble delt ut til seks etablerere i Vest-Agder. Hver kandidat fikk 200 000 kroner etter å ha fått søknaden sinn godkjent.. Det er mange kreative personer i Vest-Agder med...

av Macdonald, Cheryl, 10.12.10

Tilskudd til friluftlivstiltak og viltformål

Vest-Agder fylkeskommune deler ut tilskudd til ulike friluftslivstiltak og viltformål. Søknadsfristen er 15. januar 2011.

av Rundbråten, Tonje, 10.12.10

Ny rektor ved Mandal videregående skole

Oddvar Haaland (43) er tilsatt som ny rektor på Mandal videregående skole. Haaland som bor i Mandal, kommer fra stillingen som assisterende rektor ved Kvadraturen skolesenter i Kristiansand, og...

av admin, 10.12.10

Ny årbok fra Lista

For åttende år på rad har Vest-Agder-museet Lista nå gitt ut sin årbok. Årboka er på mer enn 50 sider og innholder artikler om ulike lokalhistoriske tema. Alt fra steinalder - til hva som stod i...

av admin, 09.12.10

Vikingtidsfunn på Mosby

Nylig ble det gjort et spennende funn fra vikingtiden på Mosby i Kristiansand. Under et mindre gravearbeid kom et sverd og et bryne for dagen. Funnet bidrar til å kaste nytt lys over vikingtidens...

av admin, 09.12.10

Ny rektor ved SMI-skolen i Vest-Agder.

Ragnhild Søbye (56) er ansatt som rektor ved SMI-skolen fra dags dato. Søbye  kommer fra stillingen som avdelingsleder  ved samme skole, og har det siste halve året vært konstituert i stillingen som...

av Borgersen, Leif Roald, 09.12.10

Utvidet tidsperiode for hjortejakt i Kristiansand

Vest-Agder fylkeskommune fattet 24. november et administrativt vedtak om at hjortejakten utvides til 23. desember i Kristiansand kommune. Forslag om utvidet jakttid for hjort i kommunen lå ute på...

av Torkelsen, Jan H., 09.12.10

Fylkeskommunen takker nei til tilbud om å kjøpe naboeiendom til Nordberg Fort

En grunneier som eier en naboeiendom til Nordberg Fort i Farsund har tilbudt fylkeskommunen å få kjøpe eiendommen før den legges ut på markedet. Eiendommen grenser til fortet i sørvestre hjørne....

av Torkelsen, Jan H., 09.12.10

Nettstedet Kulturnett i Vest-Agder avvikles

Vest-Agder fylkeskommune legger ned satsingen med regionalt kulturnett og nettstedet Kulturnett. Etter opprettelsen av Kulturnett Vest-Agder i 2006 har aktiviteten og ressurser avsatt til arbeidet...

av admin, 09.12.10

Egenandelstakstene for Transporttjenesten for funksjonshemmede økes fra årsskiftet

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø godkjente onsdag at egenandelstakstene for Transporttjenesten for funksjonshemmede økes med 15 prosent fra 1. januar. Fremskrittspartiet stemte for en...

av admin, 08.12.10

Fylkeskommunen overtar privat bompengevei mellom Hægebostad og Kvinesdal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø godkjente i dag en løsning som innebærer at en privat bomvei mellom Bakken i Hægebostad og Moi i Kvinesdal kan bli opprustet og bli opptatt som fylkesvei.....

av Torkelsen, Jan H., 08.12.10

Stemningsfullt julemarked på Nordberg Fort

av Torkelsen, Jan H., 08.12.10

Unge forbilder forteller om valg av utdanning og yrke

Utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder har i flere år stått sentralt i arbeidet med å få unge til å ta fornuftige og gode utdannings- og yrkesvalg. Han har også vært både leder og medlem i...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.10

Stenger kameraoverføring på dagtid

Åse Lill Kimestad, rektor ved Vågsbygd vgs, opplyser at skolen kommer til å stenge kameraovervåking på Vågsbygd videregående skole i skoletiden. Denne beslutningen er basert på føringer fra...

av Macdonald, Cheryl, 07.12.10

Arbeidsstipend til Hefte og Brøvig Vallenes

Det er to spennende kunstnere som får årets arbeidsstipend fra Vest-Agder fylkeskommune, sier leder av HKU. Hovedutvalget for Kultur og Utdanning(HKU) har vedtatt at årets arbeidsstipend for kunstnere...

av Macdonald, Cheryl, 07.12.10

PISA 2009: Klar fremgang for norsk skole

PISA 2009 tester elever på 10. trinn i lesing, naturfag og matematikk. Norske elever har hatt fremgang på alle tre fagområder siden undersøkelsen i 2006. Fremgangen er betydelig i lesing, og de norske...

av admin, 07.12.10

”Eilert Sundt-prisen” er en ungdomsforskerpris for elevprosjekter i samfunnsfaglige programfag VG2 og VG3. I forbindelse med denne prisen, arrangerte Universitetet i Agder 25. november en elevdag for...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.10

Lektorlaget mener flere skolefag får B-stempel

av Torkelsen, Jan H., 06.12.10

-Vi må fortsatt stå på for Eidangerparsellen

-Stortingets Transportkomites innstilling om Eidangerparsellen gir ingen nye signaler. Vi må fortsatt stå på for å få gjennomslag for byggestart i 2012, sier fylkesordfører Gunn Marit Helgesen i...

av Torkelsen, Jan H., 06.12.10

Presenterer resultater og legger kursen

Så langt har Interreg IVA-samarbeidet rundt Øresund, Kattegat og Skagerrak bevilget over 70 millioner euro til samarbeidsprosjekter mellom norske, svenske og danske aktører. I mars gjør programmet opp...

av Torkelsen, Jan H., 06.12.10

Utdeling av fag- og svennebrev, K-M

Nylig var det tid for den årlige utdelingen av fag- og svenne brev. Utdelingen fant sted på Tangen videregående skole - den fantastiske skolen. Kristiansand Håndverkerforening og Vest-Agder...

av Macdonald, Cheryl/Mongstad, Helene/ Gjermundnes, Gina, 03.12.10

Utdeling av fag- og svennebrev, C-F

Nylig var det tid for den årlige utdelingen av fag- og svenne brev. Utdelingen fant sted på Tangen videregående skole - den fantastiske skolen. Kristiansand Håndverkerforening og Vest-Agder...

av Macdonald, Cheryl/ Mongstad, Helene/ Gjermundnes, Gina, 03.12.10

Utdeling av fag- og svennebrev, A-B

Nylig var det tid for den årlige utdelingen av fag- og svenne brev. Utdelingen fant sted på Tangen videregående skole - den fantastiske skolen. Kristiansand Håndverkerforening og Vest-Agder...

av admin, 03.12.10

Færre kjøretøyer gjennom bommene i Kristiansand i november

Daglig leder Gunnar Haddeland legger nå frem tall for passeringer i bomstasjonene i Kristiansand for november. Totalt passerte det 1 689 816 kjøretøyer gjennom bommene i november. Tilsvarende antall i...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.10

Ny publikasjon fra Vest-Agder-Museet

"Alkohol - gleder og sorger" er tittelen på Vest-Agder-museets nye bok som kommer ut i disse dager. Temaboka har artikler om ulike sider ved bruken av brennevin, vin og øl. Den forteller om bruken av...

av Thor Gunnar Hansen, 02.12.10

Konkrete mål for bedre gjennomføring av videregående opplæring

Både på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå skal det for første gang settes konkrete mål for å redusere frafallet og øke gjennomføringen i videregående skole. Målet for gjennomført videregående...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.10

NY PADLEGUIDE FOR DALANE!

Lars Verket har i år gitt ut en ny padleguide, nemlig padleguide for Dalane i Rogaland. Den første padleguiden – padleguide for Vest-Agder var et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og...

av Folkestad, Torill, 02.12.10

Fotoskatt til Setesdalsbanen

Noen museumsdager er mer spennende enn andre, skriver Vest-Agdermuseet på sin nettside. En slik opplevde museet nylig da det fikk tilbud om fotografier tatt i forbindelse med siste tur med...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.10

Fylkesordførerne vil ha kollektivtransport integrert i Nasjonal transportplan

-Nasjonal transportplan fremstår i dag som en infrastrukturplan. Kollektivtransport må bli en integrert del av planen for å synliggjøre kollektivtransportens rammebetingelser i det nasjonale...

av admin, 02.12.10

Norgesmesterskap til rådgiver på Byremo og hunden hans

Rådgiver Frank Tveiten ved Byremo videregående skole ble nylig norgesmester for jagende småhund. med sin beagle MS Hugin. Det å vinne NM har lenge vært målsetting med Hugin. Hunden er nå blitt ni år....

av Torkelsen, Jan H., 01.12.10

Eikerapen Roots Festival gir 130 000 kroner til lokalmiljøet

I disse dager deler Eikerapen Roots Festival ut 130 000 kroner til lag og foreninger som har bidratt til å rekruttere frivillige til årets festival i Åseral. Helt siden starten i 2004 har Eikerapen...

av Torkelsen, Jan H., 01.12.10

100 000 kroner i driftsstøtte til Kirkens SOS

av Torkelsen, Jan H., 30.11.10

Økt tilskudd til Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS i Arendal

Vest-Agder fylkeskommune deltar som eier i det interkommunale selskapet Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS som er lokalisert til Arendal. Eierne av Kompetansesenteret er fylkeskommunene:...

av Torkelsen, Jan H., 30.11.10

Julemarked på på Nordberg Fort

Det blir julemarked på Nordberg Fort lørdag 4. og søndag 5. desember, lover fortets bestyrer Inge Eikeland. Begge dagene er markedet åpent fra klokken 1200 til 16.00. Det loves at det skal bli god...

av Torkelsen, Jan H., 16.11.10

Fylkeskulturprisen 2010

Fylkeskulturprisen for 2010 tildeles Bryan D. Breidenthal (kordirigent, musiker, komponist og pedagog) Farsund. Fylkeskulturprisen ble første gang utdelt i 1981. Den består av kr. 50.000, i tillegg...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Fylkesordførerne: -Det er behov for økt investeringstakt på jernbane

Kollegiet av fylkesordførere og -rådsledere var nylig samlet i Oslo. I en uttalelse fra kollegiets møte gjøres det klart at det er behov for et nasjonalt løft på infrastruktur for jernbane. I tillegg...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkespris for Universell Utforming 2010

Fylkesprisen for Universell Utforming(UU) er i år blitt tildelt Ann Opheim Jørgensen. Det er et enstemmig Råd for mennesker med nettsatt funksjonsevne i Vest-Agder som har bestemt dette.Ann Opheim...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Fylkesordføreren varsler initiativ til forskningsprosjekt om effekter av vei- og jernbaneutbedringer

-Det vil ha enorm betydning for utviklingen av vår landsdel at stamveien gjennom landsdelen utbygges til fullt tilfredsstillende standard. Dette ser vi klare bekreftelse på allerede, med den nye...

av admin, 01.01.01

Rekordfriske i fylkeskommunene

-Vest-Agder fylkeskommune er også en god arbeidsgiver. Trivselen er god og vi rekrutterer bra til nye stillinger. Sykefraværet har stadig gått ned de siste årene og er å nå under fem prosent. Det er...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01