-Stortingets Transportkomites innstilling om Eidangerparsellen gir ingen nye signaler. Vi må fortsatt stå på for å få gjennomslag for byggestart i 2012, sier fylkesordfører Gunn Marit Helgesen i Telemark, på fylkeskommunens nettsider. Det dreier seg om transportkomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2011, som behandles i Stortinget 13. desember. Det borgerlige flertallet i komitéen ønsker oppstart av Eidangerparsellen i 2011, men vil neppe få flertall i Stortinget. - Det er flott at disse partiene er gode samarbeidspartnere for å få realisert prosjektet, og jeg konstaterer også at regjeringspartiene uttrykker velvilje for å få oppstart i 2012. Men vi i Telemark har fortsatt en stor jobb å gjøre for at dette virkelig skal bli vedtatt i Stortinget, fortsetter hun.

Tre timer og ti minutter til Kristiansand
Det borgerlige flertallet i komitéen, som består av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig folkeparti, ser også på Eidangerparsellen som en viktig forutsetning for å realisere Grenlandsbanen. Dette er en 59 km lang forbindelse mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen på strekningen Porsgrunn-Skorstøl. Dersom begge prosjektene blir realisert kan reisetiden Oslo-Kristiansand reduseres til tre timer og ti minutter. Representanten for Kristelig folkeparti peker på at partiet i sitt alternative budsjett for 2011 har avsatt 30 millioner kroner til Eidangerparsellen.
Ønsker alternativ finansiering
Det borgerlige flertallet i komitéen ønsker videre mer fleksible finansieringsordninger forStortingsbygget - nærbilde samferdselsformål. De foreslår at Stortinget ber regjeringen om å utrede en modell for statlig låneordning, og at dette legges frem i mai 2011 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Dessuten at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en plan for hvordan nye, større investeringsprosjekter kan prosjektfinansieres for å sikre rasjonell og sammenhengende utbygging. Flertallet mener også at en statlig låneordning kombinert med omdanning av Jernbaneverket til statsforetak vil være viktige grep for mer effektiv og rasjonell satsing på jernbane.

Her kan du se hele transportkomitéens innstilling til statsbudsjettettet for 2011

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer