Kirkens SOS i Agder er en frivillig, selvstendig og døgnåpen diakonal krisetjeneste som har eksistert i Agder siden 1976, og er tilknyttet sammenslutningen Kirkens SOS i Norge. Arbeidet er basert på at frivillige betjener en døgnåpen krisetelefon. Den lokale organisasjonen har begge Agder-fylkene som virkeområde. Arbeidet blir finansiert gjennom frivillig innsats og økonomisk støtte fra staten, forskjellige menigheter, Agder-kommunene og de to fylkeskommunene. For 2011 legges det opp til et årsbudsjettet på ca 2,2 millioner kroner.
Kirkens SOS sin styreleder Solveig Nordkvist betegner 2009 som et godt år for Kirkens SOS. Det ble besvart ca 16.000 telefonhenvendelser i Agder i 2009 og ca 166.000 på landsbasis. Deres målsetning om å være mer synlig betegnes som vellykket. Stiftelsen ser gjennom sin virksomhet at det er et stort behov for noen å snakke med. Mange av innringerne føler seg svært alene.

Kirkens SOS i Agder har sammen med Telemark og Buskerud fått en gave fra Gjensidigestiftelsen som skal komme alle som bor i disse fylkene til gode. De vil derfor tilby kurset ”God å snakke med” kostnadsfritt til alle lag og foreninger.


av Torkelsen, Jan H., publisert 30. november 2010 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)