• av Torkelsen, Jan H., 28.12.10

  2 645 000 kroner til bedre tilgjengelighet i kollektivtrafikken i Vest-Agder

  - Desse midlane skal bidra til å gjera reisekvaliteten betre for alle kollektivreisande ved auka...

  Les mer
 • Fylkeskommunens samferdselspolitikere positive til fastlands-forbindelse til Hidra
  av Torkelsen, Jan H., 20.12.10

  Multiconsult prosjekterer Hidra-tunnel

  Les mer
 • To millioner kroner til industrisatsing i Kvinesdal
  av admin, 16.12.10

  Grønt lys til finansieringsopplegg for fylkesveistrekning på Træland i Kvinesdal

  Les mer
 • Økt fylkeskommunalt bidrag til utvikling av Kjevik
  av admin, 15.12.10

  Fylkeskommunen positivt avventende til partnerskap for å få nytt terminalbygg på Kjevik

  Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene reiste i en interpellasjon i fylkestinget i dag...

  Les mer
 • Fylkeskommunen overtar ingen veglys fra kommunene
  av Torkelsen, Jan H., 09.12.10

  Fylkeskommunen takker nei til tilbud om å kjøpe naboeiendom til Nordberg Fort

  En grunneier som eier en naboeiendom til Nordberg Fort i Farsund har tilbudt fylkeskommunen å få...

  Les mer
 • Nye tiltak for å bedre funksjonshemmedes transportmuligheter
  av admin, 08.12.10

  Egenandelstakstene for Transporttjenesten for funksjonshemmede økes fra årsskiftet

  Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø godkjente onsdag at egenandelstakstene for...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 08.12.10

  Fylkeskommunen overtar privat bompengevei mellom Hægebostad og Kvinesdal

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø godkjente i dag en løsning som innebærer at en privat...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 06.12.10

  -Vi må fortsatt stå på for Eidangerparsellen

  -Stortingets Transportkomites innstilling om Eidangerparsellen gir ingen nye signaler. Vi må...

  Les mer
 • Bompengebelastningen svært ujevnt fordelt fra fylke til fylke
  av Torkelsen, Jan H., 02.12.10

  Færre kjøretøyer gjennom bommene i Kristiansand i november

  Daglig leder Gunnar Haddeland legger nå frem tall for passeringer i bomstasjonene i Kristiansand for...

  Les mer

Fylkesordførerne vil ha kollektivtransport integrert i Nasjonal transportplan

-Nasjonal transportplan fremstår i dag som en infrastrukturplan. Kollektivtransport må bli en integrert del av planen for å synliggjøre kollektivtransportens rammebetingelser i det nasjonale...

av admin, 02.12.10

Fylkesordførerne: -Det er behov for økt investeringstakt på jernbane

Kollegiet av fylkesordførere og -rådsledere var nylig samlet i Oslo. I en uttalelse fra kollegiets møte gjøres det klart at det er behov for et nasjonalt løft på infrastruktur for jernbane. I tillegg...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkesordføreren varsler initiativ til forskningsprosjekt om effekter av vei- og jernbaneutbedringer

-Det vil ha enorm betydning for utviklingen av vår landsdel at stamveien gjennom landsdelen utbygges til fullt tilfredsstillende standard. Dette ser vi klare bekreftelse på allerede, med den nye...

av admin, 01.01.01