Tannhelsetjenesten i Vest-Agder fylkeskommune tar i disse dager i bruk den nye versjonen av tannhelseprogrammet Opus for journalføring, pasientregnskap og statistikk. Programmet tilfredsstiller myndighetenes krav til sikkerhet - når det brukes riktig! Defor er opplæring av brukerne en viktig del i dette.
Alle ansatte får opplæring av kursgiver fra programleverandøren.
IT-enheten i fylkeskommunen står for alt det it-tekniske og er uunværlig for tannhelsetjenesten.
Tannhelsepersonell på kurs
De ansatte i Listerregionen var på kurs i Haven på fylkeshuset i Kristiansand tirsdag 7. des.
De ansatte i resten av fylket møtte i 2 puljer onsdag 8. des.
Tannhelsetjenesten egne superbrukere har gjort en stor innsats for å komme i gang med den nye versjonen. Alle 4 superbrukerne vil fortsette som kontaktpersoner og veiledere.
Gjertrud og superbrukere
Fra venstre Monica Olsen fra Sentraltannklinikken, Mona Gjellereide fra Vågsbygd tannklinikk, kursholder Gjertrud Nummestad, Eva Birkeland fra Lyngdal tannklinikk og Mariann Kjølleberg fra Farsund tannklinikk.
Kursholder Gjertrud Nummestad
Kursholder Gjertrud Nummestad holdt 3 fortløpende kurs på 2 dager.
Alle ansatte i tannhelsetjenesten møtte til opplæring på fylkeshuset i løpet av 7. og 8. desember..
Nå er utfordringen for superbrukerne å få alle detaljer i programmet til å fungere optimalt for Vest-Agder. Og for alle ansatte å følge opp! Noe ekstra tidsbruk må beregnes på tannklinikkene i den første perioden.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden