Daglig leder Gunnar Haddeland legger nå frem tall for passeringer i bomstasjonene i Kristiansand for november. Totalt passerte det 1 689 816 kjøretøyer gjennom bommene i november. Tilsvarende antall i november i fjor var 1 717 083 kjøretøyer. Det gir en trafikknedgang på 27 267 kjøretøyer - tilsvarende 1,6 prosent. Helt siden forsommeren har det vært nedgang i trafikken. Passasjertallene fra Agder Kollektivtrafikk AS viser samtidig økning i antall busspassasjerer. Trafikktellinger av sykkeltrafikken viser også at stadig flere sykler i Kristiansand.

Fylkesordfører Thore Westermoen ser nedgangen i sammenheng med at konjunkturene har vært nedadgående og at dette har særskilt betydning for sørlandsk næringsliv. -Når det er dårlige tider går trafikken ned. Det samme registreres i bommene i Listerregionen. Samtidig er det gledelig å se at flere benytter buss. Det er bra både for miljøet og økonomien, sier Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer