Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø godkjente i dag en løsning som innebærer at en privat bomvei mellom Bakken i Hægebostad og Moi i Kvinesdal kan bli opprustet og bli opptatt som fylkesvei.. Strekningen på 13 kilometer eies i dag av private grunneiere med Hægebostad og Kvinesdal kommuner som ansvarlig for drift og vedlikehold. Omklassifisering av veien til fylkesvei med noe heving av veistandard vil bidra til at den blir en viktig øst-vest forbindelse mellom de indre bygder i fylket og særlig mellom de berørte kommunene. Prosjektet inngår i Listerpakken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer