En grunneier som eier en naboeiendom til Nordberg Fort i Farsund har tilbudt fylkeskommunen å få kjøpe eiendommen før den legges ut på markedet. Eiendommen grenser til fortet i sørvestre hjørne. Antydet pris er 2,7 millioner kroner. Eiendommen er på 2,3 mål. Bygningsmassen består av ei smie, en ruin av et bakstehus og ett bolighus, hvorav en gammel og en ny del. Den gamle del er originalt et langhus. Fylkesadministrasjonens analyse av den tilbudte eiendommen opp mot det som Vest-Agder fylkeskommune allerede eier i området, tilsier at fylkeskommunen ut i fra økonomiske betraktninger og vurderinger bør takke nei til tilbudet om å kjøpe eiendommen. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø delte onsdag administrasjonens analyse og takket nei til tilbudet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer