Fylkeskulturprisen for 2010 tildeles Bryan D. Breidenthal (kordirigent, musiker, komponist og pedagog) Farsund. Fylkeskulturprisen ble første gang utdelt i 1981. Den består av kr. 50.000, i tillegg til et kunstverk signert Tone Svaland Holberg fra en serie spesialbestilt fra år 2000. Det var under siste møte i Hovedutvalgdet for kultur og utdanning (HKU) at tildelingen ble gjort. Selve overrekkelse av prisen skjer 14. desember under den høytidelige Fylkestings-julemiddagen.

Bryan D. Breidenthal er født i California i 1953, og med norske røtter på morssida kom han etter musikkstudier på Harvard University i USA og slo seg ned på Lista. Han har sida vært en viktig person for musikklivet spesielt i Farsund og resten av vestfylket, men også utover dette. I det nasjonale kormiljøet har Breidenthal satt spor etter seg spesielt gjennom å være en viktig pådriver og fødselshjelper for guttekorbevegelsen organisert gjennom Ung kirkesang. Der har han bl.a. vært sentral for utbygginga av guttekornettverk i Norge, korsommerskoler og andre nasjonale korkurs. Arbeidet har oppmuntret til dannelse av flere guttekor i resten av landet.

Fylkeskulturprisen for 2010 tildeles Bryan D. Breidenthal (kordirigent, musiker, komponist og pedagog) fra Farsund. Breidenthal grunnla Vanse guttekor ”Deo Gloria” i 1976, et kor som fortsatt virker. Gjennom årene har hundretalls av gutter gått i Bryan sin korskole. Fedre som selv har sunget i koret kommer nå med neste generasjon korsangere på øvelsene. Mange fortsetter å synge i ulike kor som voksne og har fått med seg en ballast i livet som er tilegnet gjennom opplevelser gjennom toner, tekster og sosialt miljø. Vanse guttekor er kjent som et foregangsarbeid for å engasjere gutter i korarbeid. I tillegg byr koret publikum på flotte konsertopplevelser og beriker ofte gudstjenester. Vanse guttekor har vært en god kulturell ambassadør for regionen gjennom å ha vært vertskap for uttallige gjestekor, kurs og konserter. De har også turnert til England, Danmark, Sverige, USA, Spania og flere steder i Norge. Koret har gitt ut cd.

Breidenthal har også hatt flere andre kor og som dirigent og inspirator for sangkoret Nordvesten (1982 – 2010), Vest-Agder kammerkor (1989 - ) og skolekoret Sundtianerne ved Eilert Sundt videregående skole har han gitt både barn, unge og godt voksne kjennskap til og undervisning i klassiske korverk og anna korrepertoar.

Han har komponert ca. 100 verk, de fleste registret i TONO. Bl.a. ”Res miranda – en norsk julevandring” med tekster av Svein Ellingsen som har vært framført fast på Lista de siste 15-20 år. Han har vunnet flere komponistkonkurranser.

I alle år har han skapt seg et levebrød som frilanskunstner og med å ha mange arbeidsgivere som i mindre stillingsbrøker tilsamen har gitt ei plattform for å drive med det han brenner for – å fremme gleden ved å musisere og synge. Ulike lærerjobber, musikkskolerektor, fra 1977 musikklærer på Eilert Sundt videregående skole og organist i Vestbygda kapell på Borhaug sida 1980.

Han har også hatt ulike tillitsverv i musikklivet lokalt, regionalt og nasjonalt; Musikkens venner i Farsund, Norsk musikkpedagogforening og Norsk Musikkråd i Vest-Agder, landsstyret i Ung kirkesang og Foreningen for norske kordirigenter m.m.

I 1985 fikk Bryan Breidenthal Farsund kommunes kulturpris og i 2008 utnevnte Norges barne- og ungdomskorforbund han til årets barnekordirigent.

av Macdonald, Cheryl, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer