-Nasjonal transportplan fremstår i dag som en infrastrukturplan. Kollektivtransport må bli en integrert del av planen for å synliggjøre kollektivtransportens rammebetingelser i det nasjonale transportplanarbeidet, skriver landets fylkesordførere i en uttalelse. De peker på at det er viktig å se infrastruktur, arealplanlegging gjennom plan- og bygningsloven og drift av kollektivtransport i en større sammenheng. Staten, fylkeskommunene og kommunene/storbyene må koordinere sin framtidige transportplanlegging i en gjensidig og åpen prosess som omfatter både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

-For å oppnå nasjonale målsettinger som er nedfelt i ”Klimaforliket” i Stortinget, kreves det at mange av virkemidlene gjennomføres regionalt og lokalt. Bedre kollektivtransport er et slikt virkemiddel. For at fylkeskommunene skal være i stand til å forbedre kollektivtransporttilbudet er det helt nødvendig at staten bidrar med gode rammebetingelser, uttaler fylkesordførerne.

av admin, publisert 2. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer