Kraftverkets produksjon vil være et bidrag til å bedre den negative energibalansen lokalt og tilføre mer ren kraftproduksjon inn i eksisterende system. I tillegg til bidrag til nasjonal kraftoppdekning gir kraftverket inntekter til eierne; Dalane Kraft AS og berørte grunneiere. Kraftverket vil ellers bidra til å sikre effekttilgangen til lokalsamfunnet i en gitt krisesituasjon, og det vil bidra til å sikre lokal strømforsyning ved eventuelle utfall i sentralnettet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. november 2010 | Skriv ut siden