Det legges opp til å involvere innbyggerne gjennom planprosessen. Videre skal det settes ned en styringsgruppe for prosjektet og det vurderes å opprette en referansegruppe. Prosjektet er et ledd i en samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Marnardal kommune for perioden fra 2010 til 2013. I avtalen er det uttalt at det er behov for en overordnet stedsanalyse for hele dalstrekningen Øyslebø – Laudal som i dag har kommunens viktigste sentrumsfunksjoner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. desember 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer