Ragnhild Søbye (56) er ansatt som rektor ved SMI-skolen fra dags dato. Søbye  kommer fra stillingen som avdelingsleder  ved samme skole, og har det siste halve året vært konstituert i stillingen som rektor ved skolen. Ragnhild Søby har vært ansatt ved SMI-skolen fra høsten 2005, og har solid faglig og erfaringsmessig bakgrunn.

av Borgersen, Leif Roald, publisert 9. desember 2010 | Skriv ut siden