Så langt har Interreg IVA-samarbeidet rundt Øresund, Kattegat og Skagerrak bevilget over 70 millioner euro til samarbeidsprosjekter mellom norske, svenske og danske aktører. I mars gjør programmet opp status og peker ut kursen for resten av programperioden. Interreg IV A Øresund - Kattegat - Skagerrak (ØKS) er kommet halvveis i programperioden 2007-2013. Som en del av evalueringsarbeidet inviterer ØKS-programmet i mars til en prosjektkonferanse der man vil presentere resultatene av de mange samarbeidsprosjektene som er i gangsatt med finansiering fra programmet. Det legges dessuten opp til at de involverte i prosjektsamarbeidene får dele sine erfaringer så langt både med hverandre og med aktører som vurderer deltakelse i Interreg-prosjekter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. desember 2010 | Skriv ut siden