Vest-Agder fylkeskommune fattet 24. november et administrativt vedtak om at hjortejakten utvides til 23. desember i Kristiansand kommune. Forslag om utvidet jakttid for hjort i kommunen lå ute på høring fra 27. oktober til 17. november. Fylkeskommunen har tidligere åpnet opp for utvidet jakttid i kommunene Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Lindesnes, Lyngdal, Kvinesdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Songdalen, Vennesla og Åseral. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om administrasjonens vedtak og hadde ingen innvending til dette.

Vest-Agder fylkeskommune oppfordrer Kristiansand kommune til å utarbeide mål og strategier for hjorteforvaltningen. Det uttrykkes også at ordningen med utvidet hjortejakt bør evalueres i etterkant.

I forbindelse med forvaltningsreformen som trådte i kraft 1. januar i år fikk fylkeskommunen overført ansvar og oppgaver knyttet opp mot forvaltningen av høstbare viltarter. I denne sammenheng er fylkeskommunen delegert myndighet til å kunne utvide eller innskrenke jakttiden for blant annet elg og hjort når det foreligger særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov med hjemmel gjeldende regelverk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. desember 2010 | Skriv ut siden