Fylkestinget i Vest-Agder vedtok i desember 2008 at Vest-Agder skulle delta i det interkommunale selskapet Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS. Kompetansesentret, som er lokalisert til Arendal, eies og driftes av fylkeskommunene: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder i et regionalt samarbeid. Senteret har rettet en søknad til sine eiere om at det fylkeskommunale tilskuddet til selskapet ønskes økt fra 500 000 kroner per fylkeskommune til 700 000 kroner per fylkeskommune fra og med 2011. Fylkestinget godkjente tirsdag økningen. Samtidig ble det gitt tilslutning til nødvendige endringer i selskapsavtalen for senteret som følge av tilskuddsøkningen.

-Forvaltningsreformen ble gjennomført fra 1. januar 2010 og har flyttet ansvaret for 17 000 km av totalt 18 500 øvrige riksveier og 78 av totalt 95 ferjesamband fra staten til fylkeskommunene. Hvordan vil statsråden evaluere Forvaltningsreformen og dens virkning på veistandarden i Norge samt gi Stortinget tilbakemelding om dette, spurte representanten Arne Sortevik samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en interpellasjon i Stortinget nylig. Kleppa konstaterte at forvaltningsreformen så langt har vært vellykket. -Formålet med reformen på samferdselssiden var et ønske om å legge til rette for mer helhetlig utbygging av veinettet i fylkene. Resultatet så langt er at vi har fått mer veg for pengene – fylkeskommunene har tatt ansvar!

av admin, publisert 15. desember 2010 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)