Fylkestinget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal gå inn som eier i et nytt felles interkommunale selskap for fylkeskommunene. Fylkeskommunene har i mange år hatt et samarbeid om inntak og fagopplæring -Vigo. Etter hvert har Vigo også omfattet flere områder som for eksempel voksenopplæring. Omsetningen på Vigo ligger årlig på rundt 18 millioner kroner. Omfanget av virksomheten i Vigo gjør det nødvendig å formalisere samarbeidet mellom fylkeskommunene, som til nå har vært ledet av Forum for fylkesutdanningssjefer. Det opprettes derfor nå et felles interkommunalt selskap til å ivareta ansvaret for både Vigo og for et fremtidig felles SAS - skoleadministrativt system.

av admin, publisert 16. desember 2010 | Skriv ut siden