Fra finnetidspunktet og frem til i dag har ekteparet Bjørg og Arnfinn Henriksen og sønnen Henrik vist en velvilje overfor runeforskere, arkeologer og andre interesserte som man skal lete lenge etter. De har stilt opp, sent og tidlig, og året rundt – alt på frivillig basis. Bjørgs gjestebok viser at det har vært den rene valfarten til Hogganviksteinen, og stort sett er det familien som har tatt seg av og informert de besøkende. Det er mye på grunn av familiens imøtekommenhet at runesteinen i dag står restaurert på Hogganvik.

Hogganviksteinen er fra omkring 400 e.Kr., og innskriften er den nest lengste i Norden fra denne perioden. Funnet har vakt stor internasjonal oppmerksomhet. Runesteinen fra Hogganvik deler førsteplassen med Snartemosverdet på listen over de aller viktigste funnene fra folkevandringstiden på Agder.
Runesteinen kort tid etter opptagelsen oktober 2009 - Bjørg og Arnfinn HenriksenBjørg og Arnfinn Henriksen ved runesteinen kort tid etter funnet i 2009.

av admin, publisert 1. juni 2011 | Skriv ut siden