• av Birnbrich, Manuel, 28.02.14

  SMS-prosjektet

  Stedsutvikling – Medvirkning – Sosiale møteplasser (SMS) er et Interreg IVA prosjekt. Det er et...

  Les mer
 • Terje Damman enstemmig valgt som ny fylkesordfører
  av Torkelsen, Jan H., 23.01.12

  Terje Damman enstemmig valgt som ny fylkesordfører

  -Det er med stor tillit jeg overgir til deg kjede og klubbe og ønsker deg velkommen som...

  Les mer
 • av Kyllesdal, Lene Ragnhild/ Macdonald, Cheryl, 19.01.12

  Satsing på realfag!

  Tirsdag 24. mai ble det arrangert informasjonsmøte for nye skoler som har blitt med i Lektor...

  Les mer
 • Tippemidler til 23 idrettsanlegg i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 30.12.11

  Ny søkemulighet innen oppreisningsordning for personer plassert i fylkeskommunale barnevernsinstitusjoner

  Det er nå åpnet mulighet for oppreisning for personer som har vært utsatt for overgrep og/eller...

  Les mer
 • av Macdonald, Cheryl, 30.12.11

  Bedrift søkes!

  Universitetet i Agder og Vest-Agder fylkeskommune samarbeider om en nyopprettet...

  Les mer
 • Fylkeskommunen overtar ingen veglys fra kommunene
  av Macdonald, Cheryl, 30.12.11

  Møteplan for 2012

  Oversikt over møtedatoer for alle de politiske utvalgene, er nå klart. Disse ligger under politikk i...

  Les mer
 • Stor bredde i fagskoletilbudet
  av admin, 30.12.11

  Stor bredde i fagskoletilbudet

  Det er totalt 121 fagskoler i landet som til sammen dekker et bredt spekter av utdanninger innenfor...

  Les mer
 • Seminar om familielæring / lyttevennprosjektet i Vest-Agder
  av Macdonald, Cheryl, 27.12.11

  Vil du bli Lyttevenn?

  Formålet med prosjektet "Lyttevenner i Vest-Agder", som ble satt i gang av Vest-Agder fylkeseldreråd...

  Les mer
 • God jul og Godt nytt år...
  av Macdonald, Cheryl, 22.12.11

  God jul og Godt nytt år...

  Les mer

Flere EU-millioner til nye interreg-prosjekter

Den 16. desember behandlet overvåkningskomiteen i Interreg IVC 306 prosjektsøknader fra fjerde søknadsrunde. I alt ble 82 prosjekter godkjent. Det tilsvarer omlag 27prosent av søknadene som ble...

av Torkelsen, Jan H., 22.12.11

NHO-Bernander vil ha færre kommuner

av Torkelsen, Jan H., 22.12.11

Fremskrittspartiet vil ha i gang spleiselag for fullriggeren Sørlandet

”I Fædrelandsvennen den 20.desember kan man lese at Sparebanken Sør gir 1 million kroner til Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Pengene går til full opprustning av banjeren, midtdelen av skipet som...

av Torkelsen, Jan H., 22.12.11

Konsesjonskraftprisen økes med 11 øre for 2012

Konsesjonskraft er en lovbestemt rett til uttak av kraft for kraftutbyggingskommunene og fylkeskommunene. Konsesjonskraftordningen skal innebære en varig økonomisk fordel for kommunene....

av hoved.aspx?m=8&amid=46746, 21.12.11

Søknadsseminar i Gøteborg for neste søknadsrunde til ØKS-programmet

I forkant av den nye søknadsrunden til Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet våren 2012 arrangerer sekretariatet et søknadsseminar 19 januar i Göteborg. Alle potensielle søkere ønskes velkommen....

av Torkelsen, Jan H., 21.12.11

Endelig Mandal sin tur

av Macdonald, Cheryl, 21.12.11

Viktig å ha fokus på seksuell trakassering i skolehverdagen

SV’s fylkestingspresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen reiste i sist fylkesting en interpellasjon om seksuell mobbing blant unge i Vest-Agder. Bakgrunnen hennes var at Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2008...

av Torkelsen, Jan H., 21.12.11

Stort stipend til skiskytterelev på Sirdal videregående skole

Ingvild Sangesland, som er elev på Sirdal videregående skole, ble tirsdag 13.desember tildelt et stipend på kr.50.000,- av G9alt-fondet. Fondet er Sparebank 1 SR-Bank sitt bidrag til å støtte unge...

av Torkelsen, Jan H., 21.12.11

Nytt naturreservat i Kristiansand

Nedre Timenes naturreservat i Kristiansand kommune ble opprettet ved konglig resolusjon i forrige uke, melder Fylkesmannen i Vest-Agder. Det bynære området er svært variert og har et areal på til...

av Torkelsen, Jan H., 21.12.11

Silje Egeland - Årets lærling i NHO Agder

På NHOs førjulstreff delte John G. Bernander ut prisen Årets lærling i NHO Agder til Silje Egeland. Silje Egeland i Malco AS fikk nylig tittelen norgesmester for malerlærlinger, etter finaleseier i...

av Torkelsen, Jan H., 21.12.11

Ny besøksrekord for Sørlandsbadet

Ikke siden det første driftsåret i 2007 har Sørlandsbadet hatt over 204.100 besøkende. Torsdag ble den gamle besøksrekorden ettertrykkelig slått, melder Farsunds Avis. Nå som den gamle rekorden er...

av admin, 20.12.11

Lindesnesregionen Næringshage inn i nytt næringshageprogram

Lindesnesregionen Næringshage i Mandal får tilbod om å delta i det nye næringshageprogrammet. Dette har Vest-Agder fylkeskommune og SIVA bestemt. - Næringshageprogrammet er viktig fordi me har tru på...

av Torkelsen, Jan H., 20.12.11

Vil ha ØKS-søknader i mars

Neste frist for søknader om prosjektstøtte fra Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak er 19. mars 2012. Det åpnes for prosjektsøknader innenfor alle programmets 3 innsatsområder: Å fremme holdbar...

av admin, 19.12.11

Betydelig kalkuleringsbom fra vegvesenet på ny E-39 fra Søgne til Ålgård

Statens vegvesen har nå sendt ut brev til alle instanser som i høst har avgitt høringsuttalelser til en konseptvalgutredning for ny E39 mellom Søgne og Ålgård. Vegvesenet opplyser i brevet at de har...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.11

Fleire unge politikarar der unge røyster

20 kommunar prøvde ut røysterett for 16- og 17-åringar ved valet i haust. Desse fekk fleire unge representantar i kommunestyra enn gjennomsnittet. I snitt har kommunestyra ni prosent unge mellom 18 og...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.11

Fylkeskommunen igjen en viktig støttespiller for DS Hestmanden

Vest-Agder fylkeskommune samarbeider med og gir årlig et drifttilskudd til Stiftelsen Hestmanden. Fylkestinget ble nylig orientert om at det i 2010 ble ytet et driftstilskudd i 2010 på 100 000 kroner....

av Torkelsen, Jan H., 19.12.11

Sørlandet på lærlingtoppen

-Sørlandet er også i år på lærlingtoppen. Det er samtidig lovende at over 300 ungdommer i Agder har fleksibel fagopplæring med kombinasjon av praktisk opplæring i bedrift og teoriundervisning,...

av admin, 19.12.11

Utdanningsforskning og opprettelse av nye forskningssentre vektlegges av fylkestinget

Agder.fylkene er en av i alt sju forskningsfondsregioner i Norge. Som grunnlag for driften av regionalt forskningsfond for Agder ble det våren 2009 utarbeidet en forsknings- og utviklingsstrategi for...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.11

Agder-alliansen satser tungt på omsorgsteknologi

Det skriver Forskningsrådet på sin nettside. De sikter til samhandlingen inne e-helse på Agder.   "I Agder har sentrale aktører som jobber med e-helseteknologi, samlet seg i en slagkraftig allianse...

av Macdonald, Cheryl, 16.12.11

Fylkestinget vil ha nasjonal museumshavn i Kristiansand

Fylkestinget besluttet onsdag at det skal opprettes og utvikles en nasjonal museumshavn i Kristiansand. Bakgrunnen er de erfaringer en høstet gjennom det fireårige pilotprosjektet Porto Franco –...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.11

Behov for nesten en kvart milliard til rassikring i Vest-Agder

En ny skredsikringsplan kartlegger rasfaren langs vegnettet og kostnadene ved å sikre strekningene. Planen avdekker et investeringsbehov på over en milliard kroner i Region sør, som omfatter...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.11

Fylkestinget har godkjent samarbeidsavtale mellom Audnedal kommune og fylkeskommunen

Fylkestinget godkjente onsdag en samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Audnedal kommune for perioden 2012 – 2015. Avtalen er utarbeidet i samtaler med ordføreren og rådmannen i kommunen....

av Torkelsen, Jan H., 15.12.11

Snart Søgne sin tur

Fylkestinget i Vest-Agder vedtok en opprustning av Søgne videregående skole, men først med byggestart i 2015. Saken ble grundig debattert, ettersom flere politikere ønsker byggestart før 2015. Men...

av admin, 14.12.11

Fylkestinget mener beslutningsgrunnlaget for kommuneoverføringer er for tynt til å avgi en uttalelse

Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder har bedt fylkeskommunene om å uttale seg til en søknad om overføring av kommunene Birkenes, Iveland og Lillesand fra Aust-Agder til Vest-Agder fylke. Fylkestinget...

av admin, 13.12.11

Lærlingene trives på arbeidsplassen

av Torkelsen, Jan H., 13.12.11

De videregående skolene i Vest-Agder kommer godt ut nasjonalt

Vest-Agder fylkeskommune har all grunn til å være stolt av resultatene i videregående opplæring. Takket være innsatsen fra mange engasjerte og dyktige lærere og instruktører kan fylkeskommunen vise...

av admin, 13.12.11

Lyttevennprosjektet medvirker til å nå målsetting om det gode livet på Sørlandet

Fylkesordfører Terje Damman trakk i sin årstale tirsdag frem prosjektet” Lyttevenn” som et av flere eksempler på initiativ som er blitt satt ut i livet av fylkeskommunen for å bidra til å følge opp et...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.11

Ambisiøs satsing på klima og energi

av Torkelsen, Jan H., 13.12.11

Fin tilrettelagt friluftsti klargjort i Søgne

Nå er løypa rundt Kvernhusvannet i Søgne ferdig opprustet slik at den kan benyttes av rullestolbrukere. Det er også anlagt et handicaptoalett i Kverhushytta. Søgnes speidere, som bruker hytta, har...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.11

Samferdselsministeren til Vest-Agder med 4,7 millioner kroner til tilrettelegging av kollektivtransporten

I 13 år har Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Statens vegvesen, sammen med brukerrepresentanter, samarbeidet systematisk om tilrettelegging av kollektivtransporten i Kristiansand....

av Torkelsen, Jan H., 13.12.11

Kvinesdal kommune går foran i trafikksikkerhetsarbeidet

Sist torsdag avsluttet Kvinesdal kommune og Trygg Trafikk et treårig samarbeid. Kvinesdal kommune har laget en kommunedelplan for trafikksikkerhet som er helt nyskapende. Det nye er at kommunen har...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.11

15 prosent kontaktet politiker eller offentlig tjenestemann

Levekårsundersøkelsen 2011, som er foretatt av Stastistisk sentralbyrå har kartlagt hvilke politiske handlinger man kan gjøre for å påvirke en sak. 15 prosent har kontaktet en politiker eller en...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.11

Women in Business. - Forskningsrapporten er klar!

Interreg IV-A-prosjektet Women in Business er nå inne i sluttfasen av prosjektperioden. Dette prosjektet har vært et samarbeid mellom ti partnere i fylkene Vest-Agder og Aust-Agder i Norge, Region...

av admin, 12.12.11

Undervisningsrom brannskadet på Byremo videregående skole

Rundt klokken 21.30 onsdag kveld ble det oppdaget brann på Byremo videregående skole i Audnedal kommune. Rektor Jan Telhaug opplyser at brannen har startet i et sikringsskap. Den har spredd seg og...

av admin, 09.12.11

Sju Vågsbygd-elever videre i Fysikkolympiaden

Norske elever deltar hvert år i internasjonale olympiader i fysikk, kjemi og matematikk. Målet er å stimulere skoleelever med interesse for realfag til å fortsette arbeidet med fagene. Det legges stor...

av Torkelsen, Jan H., 09.12.11

Plan for utvikling av Kristiansandsregionen vedtatt

En felles plan for den langsiktige utviklingen av Kristiansandsregionen er nå vedtatt. Vedtakene som er fattet av kommunestyrer og fylkesting er historiske. For første gang har man regional enighet om...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.11

Statsforvaltningen skal ta inn flere læringer

av Torkelsen, Jan H., 08.12.11

Mange dødsulykker på MC skyldes ekstrem kjøring

En av tre omkomne MC-førere kjørte uten førerkort, var ruspåvirket eller kjørte i svært høy fart. Det viser en analyse Statens vegvesen har utført av samtlige 153 dødsulykker med MC i femårsperioden...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.11

Danske Regioner: -Det er bruk for de unge i regionalpolitikken

- Vi skal bli enda bedre til å involvere de unge i utviklingen av velferdssamfunnet. Vi har bruk for de unge i politikken. Vi har bruk for dem som politikere, hvor de skal være med til at utvikle...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.11

Kunstnerstipend fra Vest-Agder fylkeskommune

Det deles i år ut kunstnerstipend til følgende: Irene Myran (kunsthåndverker), Kristiansand,  Petter Solberg (billedkunstner og forfatter), Kristiansand, Kristin Antonsen (kunsthåndverker), Mandal,...

av Macdonald, Cheryl, 07.12.11

Matematikkstipend til elev på Mandal videregående skole

Mandal Rotary Klubb lanserte i høst et matematikkstipend på 10 000 kroner. Det ble fastsatt at den eleven som oppnådde best resultat i den landsdekkende Abel-konkurransen skulle få tildelt...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.11

Unge forbilder forteller om sine yrkesvalg

Unge forbilder vil på nyåret delta på flere aktuelle møteplasser mellom ungdom og næringslivet på Sørlandet. De vil fortelle om sine valg av utdanning og yrke. NHO Agder innbyr til MAD Å’ LEVEN, UNG...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.11

En ordning med rett til påbygging med studiekompetanse etter endt læretid skal prøves ut

Vest-Agder fylkeskommune innfører en utprøving av rett til påbygging med studiekompetanse etter endt læretid. Utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder, som for øvrig er nyvalgt leder av...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.11

Foreslår at innsats skal telle i kroppsøving

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i faget kroppsøving. Endringene gjelder for læreplanen, eksamensordningen for privatister og grunnlaget for vurdering. Innsats skal telle når karakterer skal...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.11

Offentlige innkjøp for 380 milliarder i 2010 - VAF's utgjorde 1,1 milliarder

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 380 milliarder kroner i 2010. Vest-Agder fylkeskommunes andel av dette er henimot 1,1 milliarder kroner. Landets...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.11

Lavere ledighet i Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., 07.12.11

Søk om tilskudd til friluftslivstiltak

Vest-Agder fylkeskommune ønsker å støtte opp om tiltak som bidrar til mer friluftsliv i fylket. Både lag, foreninger, kommuner og friluftsråd kan sende inn søknad om økonomisk bidrag til sine...

av Lassen, Bård Andreas, 06.12.11

Lister-bommene helautomatiseres

av Torkelsen, Jan H., 05.12.11

Høgare fartsgrense for bussar?

På oppdrag frå Samferdselsdepartementet har Vegdirektoratet vurdert spørsmålet om å auka fartsgrensa for buss med sitjeplassar og setebelte. Vegdirektoratet har no sendt eit forslag om å mjuka opp...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.11

av Sørensen, Lasse Moen, 01.12.11

Slik vil vi bruke penger i 2012

Her kan du lese forslaget til hvor mye penger som foreslås brukt på f.eks veier, kollektivtrafikk, de videregående skolene, kultur og regional utvikling. Vil du vite hvordan vi foreslår å bruke nesten...

av Macdonald, Cheryl, 01.12.11

Åpning av Vigeland bru 29.11.2011

Nye Vigeland bru åpnes tirsdag 29.november. Dette er en stor dag for Fylkeskommunen, som endelig kan åpne en fullverdig bru over Audna, til erstatning for den gamle en-felts brua. I tillegg til...

av Sørensen, Lasse Moen, 28.11.11

VGS-elever på universitetsbesøk

30. november skal mer enn 550 elever fra videregående skoler besøke UiA. Formålet med dagen er å inspirere og motivere for deltakelse rundt Eilert Sundt-prisen. en ungdomsforskerpris som årlig deles...

av Macdonald, Cheryl, 28.11.11

InspirasjonsKilden inspirerte

Det kom godt og vel 170 tilhørere til InspirasjonsKilden for å høre Abid Raja på Kilden Teater- og Konserthus torsdag. Folk kom fra hele regionen. Assisterende regiondirektør i IMDI sør, Ingrid Sætre,...

av Inga Lauvdal, 25.11.11

Idrettsstipend 2011 til skytter

Hovedutvalget for Kultur og Utdanning (HKU) vedtok i sitt møte at idrettsstipendet tildeles Håkon Sørli (rifleskyting). Det deles ut ett idrettsstipend på kr.40 000. Sørli (17 år) kommer fra Songdalen...

av admin, 25.11.11

Utvekslingsstipend 2011

av Macdonald, Cheryl, 25.11.11

Vidar Kleppe med interpellasjon om behovet for fritt skolevalg i hele Agder

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har i dag sendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman om fritt skolecvalg i hele Agder.- I likhet med tusenvis av elever og foreldre i...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.11

Riksantikvaren betegner Hestmanden som kanskje Norges viktigste krigsminnesmerke

-Norge er våre krigsseilere en stor takk skyldig. D/S Hestmanden vil stå som et monument over deres innsats under andre verdenskrig. Det gjør oss ekstra stolte at H.M. Kong Harald valgte å feire D/S...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.11

Fyrvokteren på Lindesnes trenger hjelp til å lage Norges sydligste pepperkakelandskap

Jula nærmer seg med stormskritt, og fyrvokteren på Lindesnes fyr trenger hjelp til å pynte. Hva passer vel ikke bedre enn en maritimt pepperkakelandskap? Bli med på å lage pepperkakefyrtårn! Alle som...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.11

Fylkeskulturprisen til Rolf Gupta

I dag besluttet hovedutvalget for kultur og utdanning(HKU) å gi fylkeskulturprisen til dirigent og kunstnerisk leder Rolf Gupta. Leder for HKU, Olav Haavorstad synes det er en verdig prisvinner.Gupta...

av Macdonald, Cheryl, 24.11.11

Ut med papir – alt på nett!

-Regjeringens mål er digitalt førstevalg. Den digitale kommunikasjonen med det offentlige skal være det automatiske førstevalget – og ønsker du ikke-digital kontakt, må du be eksplisitt om det, sa...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.11

Tankevekker i høstmørket: Folk i Vest-Agder er landets dårligste refleksbrukere

De siste to årene har refleksbruken økt. Nå bruker 28 prosent av voksne fotgjengere refleks. Folk i Sogn og Fjordane er flinkest, mens folk i Vest-Agder er landets dårligste refleksbrukere, melder...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.11

Presentasjoner i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø den 23. november

Det var to orienteringer om samferdsel på sist hovedutvalgsmøte.  Vidar Ose, samferdselssjef, hadde en orientering om transportjenesten for funksjonshemmede og bestillingsruter og Johan Mjåland,...

av Sørheim, Steinar, 24.11.11

Gamle E39 fra Fardal til Udland i Lindesnes omklassifiseres til fylkeskommunal vei

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i går at gamle E39 fra Fardal til Udland blir omklassifisert til fylkeskommunal vei. Strekningen er 3,4 kilometer lang. Omklassifiseringen er en følge...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.11

Anbefaler at det etableres en nasjonal museumshavn i Kristiansand

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø stilte seg onsdag enstemmig bak et forslag fra fylkesrådmann Tine Sundtoft om at det opprettes og utvikles en nasjonal museumshavn i Kristiansand. Saken skal...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.11

Samarbeidsavtale mellom Audnedal kommune og fylkeskommunen behandles nå politisk

Fylkestinget, skal som siste politiske organ i fylkeskommunen, godkjenne en samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Audnedal kommune for perioden 2012 – 2015. Avtaleperioden samsvarer med...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.11

Trafikkutviklingen i Vest-Agder

Statens Vegvesen, Agder Kollektivtrafikk (AKT) og bomselskapene i Vest-Agder rapporterer månedlig om trafikkutvikligen i fylket. Samferdselssadministrasjonen har siden 2009 registert disse dataene og...

av admin, 23.11.11

Ny prognose antyder økonomisk mindreforbruk i forhold til budsjett for fylkeskommunen i år

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i dag orientert om økonomisk status for utvalgets ansvarsområde. Rapporten som er oppdatert til 31. oktober viser for øvrig en prognose for Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.11

Venstre utfordrer fylkesordføreren til å ta initiativ til en helhetlig plan for vindkraftutbygging på Agder

-I klimaforliket har et bredt flertall på Stortinget gått inn for en ambisiøs utbygging av ny fornybar kraft i Norge blant annet gjennom satsing på vindkraft. I Regionplan Agder 2020 har...

av admin, 23.11.11

Utviklingstrekk i Vest-Agder 2011

Enhet for strategi- og utvikling skriver hvert år en rapport hvor det beskrives noen utviklingstrekk i Vest-Agder som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige...

av admin, 22.11.11

Skatter til og med oktober 2011

av admin, 22.11.11

Elever fra Kristiansand katedralskole Gimle videre i innledende runde av kjemi-OL

Resultatene fra første runde i kjemi-OL foreligger nå. Se http://www.kjemiolympiaden.no/. Det ble rapportert inn 992 resultater fra 112 skoler. Det deltok 504 jenter og 488 gutter i konkurransen....

av Oddvin Gaudestad og Jan Torkelsen, 22.11.11

Ønsker klassen din å være med å kåre den beste ungdomsboka fra 2011?

Din klasse kan få det ærefulle oppdrag å være en av syv utvalgte klasser fra hele landet som kårer UPrisen 2012. UPrisen er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Litteraturfestival og Den...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.11

Felles innsats for økt kvalitet i skolen

av Torkelsen, Jan H., 21.11.11

Flott elevtiltak: Julekurv til salgs i Vennesla!

I Vennesla har innbyggerne mulighet til å kjøpe "Julekårva" til jul! Det er klasse 1ssb skole (Service og samferdsel) ved Vennesla videregående skole som sørger for at julen blir rettferdig i...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.11

Agder-regionen: Norges beste på rekruttering til teknologifag

Universitetet i Agder har økt antall teknologistudenter ved Campus Grimstad med 70 prosent. Det er samtidig imponerende at 82 jenter studerer ingeniørfag – byggdesign i Grimstad, sier...

av admin, 21.11.11

Tilgjenge til vallokala er bra

Veljarar med nedsett funksjonsevne er jamt over nøgde med tilgjenge og tilrettelegginga av vallokala ved årets kommunestyre- og fylkestingsval. Det viser ei undersøking gjennomført av TNS Gallup på...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.11

Nest høyeste folkevekst noensinne

Vi er nå 4 973 000 personer i Norge, 65 000 flere enn for et år siden. Folkeveksten er den nest høyeste i noensinne. Nettoinnvandringen stod for 70 prosent av folkeveksten. For Vest-Agders del var...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.11

Jentene får høyest karakterer

Jentene som gikk ut av grunnskolen i 2011 oppnådde høyere karakterer enn guttene i alle fag bortsett fra kroppsøving. I gjennomsnitt fikk jentene 42,0 grunnskolepoeng, mens guttene fikk 37,9. For alle...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.11

Hestmanden på plass ved Kilden

Torsdag ble museumsskipet Hestmanden tauet fra Bredalsholmen Dokk- og fartøyvernsenter til kaia utenfor Kilden. Der ligger det nå godt fortøyd og kan beskues. H.M. Kong Harald vil være til stede ved...

av Torkelsen, Jan H., 17.11.11

Fikk ikke prisen, men vant Europas oppmerksomhet

Norsk vidergående skoles stolthet og fremtid, Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) nådde nesten til topps i utdelingen av prestisjeprisen European Public Service Award (EPSA) i Maastricht i dag. Som...

av Torkelsen, Jan H. og Salvesen, Elin, 17.11.11

Tankevekkende antimobbedag på Kvadraturen skolesenter

Elever og lærere på helse- og sosialfag på Kvadraturen skolesenter hadde nylig en annerledes og tankevekkende dag. Temaet var mobbing, og forsker ved Universitetet i Agder, Ingrid Lund, tok...

av Åse Haugland og Jan Torkelsen, 17.11.11

Midt-Agder friluftsråd tildeles Fylkespris for universell utforming 2011

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder har besluttet at Fylkespris for universell utforming 2011 tildeles Midt-Agder friluftsråd ved daglig leder Per Svein Holte. Prisen, som er på...

av admin, 16.11.11

Norske fylkeskommuner kan vinne en viktig europeisk pris

En delegasjon fra flere fylkeskommuner (Hordaland, Vest-Agder og Nord-Trøndelag) er reist til Maastricht for å delta på utdelingen av European Public Sector Award 2011 (EPSA). Norge er nominert på...

av admin, 15.11.11

Kostnadsfritt kurstilbud i Agder om universell utforming!

Det er nå utdannet kursinstruktører i Agder som kan formidle kunnskap om Statens byggtekniske etats kompetanseprogram for universell utforming. Kompetanseprogrammet kan også benyttes i...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.11

Fremtidens utfordringer knyttet til samhandlingsreformen tema på konferanse

Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder har sammen med Vest-Agder fylkeskommune avholdt høstkonferanse på Rosfjord i Lyngdal 3. og 4. november. Temaet var å belyse noe av framtidens...

av admin, 14.11.11

Fire kommunar fra Vest-Agder med i ”Saman om ein betre kommune”

- No får 26 nye kommunar bli med i ”Saman om ein betre kommune”. Dei skal jobbe med utfordringar som sjukefråvere og rekruttering. Kompetanse og arbeidstid blir også tema, seier statsråd Liv Signe...

av admin, 14.11.11

Kommunaldepartementet: Planlagt behandling av Agder-søknader

Fylkesmannen i Aust-Agder har mottatt søknad om endring av fylkestilhørighet fra Birkenes-, Iveland-, Lillesand- og Evje og Hornnes kommuner. Kommunal og regionaldepartementet har nå sendt ut en...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.11

Fagskolestudenter danner egen organisasjon

I går samlet vel 80 fagskolestudenter for å danne sin første studentorganisasjon på linje med det andre studenter i Norge har Fagskoleutdanningen bygger på videregående skole og er et alternativ til...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.11

Stor interesse for en ny regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse

Fylkestinget besluttet i oktober å legge ut forslag til planprogram for en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse for Vest-Agder til offentlig ettersyn. Planen skal gjelde for tidsrommet...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.11

Ny handlingplan for likestilling!

Audun Lysbakken la denne uken fram handlingsplan for likestilling 2014. Dette er den første handlingsplanen fra en norsk regjering på 20 år som skal sikre likestillingen mellom kvinner og menn.

av admin, 10.11.11

Moro å lage grafikk

Forrige uke var det stor aktivitet på Vigeland Hus i Mandal Flere skoleklasser fra kommunen var på besøk og laget tresnitt og trykket bildet på grafikkpressa. Vigeland Hus er de kjente kunstnerne...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.11

Vil du være utstiller?

Vær rask! Påmeldingsfristen for å være utstiller på julemarkedet på Sjølingstad Uldvarefabrik er 10. november. Julemarkedet er lørdag 26. og søndag 27. november, og har åpent klokken 12 – 16 begge...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.11

Temadag om EU, EØS og de norske finansieringsordningene

KS inviterer til temadag om EU, EØS og de norske finansieringsordningene (Norway Grants) mandag 30. januar 2012 på Gardermoen. Dette skal være en dag for fylkeskommuner, kommuner og kommunale...

av admin, 08.11.11

Presenterte ny økonomiplan og årsbudsjett

Økonomisjef i Vest-Agder fylkeskommune, Lise Solgaard sier følgende om årets budsjettforslag: Årets budsjett viderefører aktivitet og driftsnivå fra 2011, og utover dette er områdene generelt sett...

av Macdonald, Cheryl, 08.11.11

Budsjettforslaget for fylkeskommunen for 2012 fortsatt offensivt, men stramt

Forslaget fra fylkesrådmann Tine Sundtoft til årsbudsjett for 2012 for Vest-Agder fylkeskommune ble offentliggjort i dag. Forslaget betegnes som stramt. Det viderefører aktivitet og driftsnivå fra...

av admin, 08.11.11

Innen utgangen av 2012 får kommunene som søker fylkesbytte svar fra Stortinget

Hva skjer i prosessen med kommunenes ønsker om fylkesbytte? Det var spørsmålet kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete hadde annonsert å besvare på et møte med pressen på Kristiansand...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.11

Super Grid – Smart Regions: Cooperation in the North Sea – English Channel

Seminaret ble arrangert av et konsortium av ulike regioner rundt Nordsjøen og den Engelske kanalen, herunder Sørlandets Europakontor.Bakgrunnen for seminaret er ambisjonene om å bygge et...

av Macdonald, Cheryl, 07.11.11

Norges skiskytterforbund er svært godt fornøyd med satsingen i Sirdal

Torsdag i forrige uke hadde Sirdal videregående skole storfint besøk fra Norges skiskytterforbund. President Tore Bøygard og generalsekretær Rakel Rauntun (bildet) hadde tatt turen fra Oslo. De hadde...

av admin, 07.11.11

Seminar for foreldre ved utdanningsmessene

Forrige uke hadde prosjektleder Thomas Westergren fra likestillingsprosjektet Fritt Valg seminar for foreldre ved utdanningsmessene i Vågsbygd i Kristiansand og i Vennesla. -Foreldrene ble utfordret...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.11

Odd Omland forsetter som Listerrådets leder

av Torkelsen, Jan H., 04.11.11

Har du lyst til å være førjulshygge-statist på museum?

-Vi trenger statister til å bebo noen av husene, til å gå rundt i Bygaden, ja, til å være med å skape ekte julestemning. Kan du tenke deg å være med på å gjøre førjulshyggen enda mer levende? Vi...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.11

Fylkesordfører Damman åpnet Det norske arkelogmøtet torsdag

Denne uken har Kristiansand og Vest-Agder stått i arkeologiens tegn! Torsdag samlet 200 arkeologer seg i Kristiansand til det tradisjonsrike Norske arkeologmøtet. Det er første gang Arkeologmøtet...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.11

Dykk ned i Interreg-prosjektene

INTERACT har etablert en søkbar prosjektdatabase på Internett, som gjør det mulig å finne bade partnere og statistikk for tusenvis av ferdige og pågående Interreg-prosjekter fra år 2000 og fram til i...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.11

Velg buss eller tog mellom Nodeland og Kristiansand

Avtalen er ikke lenger gyldig (utløpt 12. januar 2012). Togreisende med NSB periodekort kan bruke bussen, og reisende med AKT ungdomskort/studentkort kan bruke NSB mellom Nodeland og...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.11

Bedehuset Emmaus på Gyland i Flekkefjord nærmere fredning

Riksantikvaren har tatt noen steg videre i fredningssak for bedehuset Emmaus på gården Gyland i Flekkefjord. Bedehuset fra 1888, er det eldste av de tre bedehusene på Gyland gård. Bygningen regnes som...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.11

– Overraskende høy prisøkning

Samferdselssjef Vidar Ose i Vest-Agder fylkeskommune er overrasket over den store prisøkningen på prosjektet. Nå forberedes en kuttliste. ‒ Vi var klar over at det kunne skjule seg mer dårlig fjell...

av Torkelsen, Jan H., 03.11.11

Hidratunnelen kan bli 60 millioner dyrere

Hidra-tunnelen kan bli anslagvis 60 millioner kroner dyrere enn først planlagt. En av årsakene er at tunnelen må bygges dypere som følge av dårlig fjellkvalitet under Hidrasundet.Den antatte...

av Torkelsen, Jan H., 03.11.11

Tidligere fylkestingsrepresentant fra Vest-Agder til Stortinget

Eirik Dåstøl Langeland fra Kristiansand er ansatt som politisk rådgiver for kirke- utdanning og forskningskomiteen på Stortinget. Han er ansatt i et vikariat, i første omgang frem til jul. Eirik var...

av Torkelsen, Jan H., 03.11.11

Fylkesordfører Tore O. Sandvik, Sør Trøndelag (Ap) fortsatt leder av fylkesordførerkollegiet

Nylig avholdt de nyvalgte fylkesordførerne sitt første møte etter høstens fylkestingsvalg. Av totalt 19 fylkesordførere/fylkesrådsledere kommer ti fra Arbeiderpartiet, åtte fra Høyre og en fra...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

Betydelig nedgang i antall omkomne i Vest-Agder-trafikken

Totalt 147 personer har mistet livet i trafikken i landet hittil i år. I samme periode i 2010 omkom 186 personer i veitrafikkulykker viser tall fra Trygg Trafikk etter årets ti første måneder. For...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

Samkom skole i Vennesla til topps i den store refleksjakten 2011

Den store refleksjakten 2011 er nå gjennomført i Vest-Agder. Trygg Trafikk Vest-Agder inviterte i høst alle elever på 4., 5. og 6. trinn til å bli med på Den store som ble avsluttet fredag den 21....

av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

Ny rapport om nye måter å finansiere kollektivtransporten på

Om målene for kollektivtransporten skal nås, er ikke dagens finansieringsnivå tilstrekkelig, skriver Transportøkonomisk Institutt (TØI) i en ny rapport for KS. I rapporten «Kollektivtransport og...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

VAF på Open days i Brussel

Fylkeskommunen var representert på den store europeiske samlingen for byer og regioner i Brussel, nylig.Programmet bestod av en rekke faglige seminarer som omfattet mange av fylkeskommunens...

av Macdonald, Cheryl, 02.11.11

Seminar om integrering av innvandrere i byer og regioner i EU:

Bakteppet for seminaret var todelt: På den ene siden ble det vist til at økt tilstrømming av flyktninger, særlig fra land i Nord-Afrika, var blant de største forandringene i Europa siden Berlin-murens...

av Macdonald, Cheryl, 02.11.11

Fylkeskommunen vil støtte senterutvikling i Songdalen

Fylkesutvalget behandlet i dag samfunnsdelen av et utkast til kommuneplan for Songdalen 2011-2015. Fylkesutvalget mener det er viktig at visjonen til Songdalen kommune ”Songdalen for livskvalitet – et...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

Vel seks millioner til bredbånd og andre infrastruktur- og næringstiltak i innlandskommuner

I Vest-Agder er kommunene: Audnedal, Hægebostad, Sirdal og Åseral kvalifiserte til å motta kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. I år er Vest-Agder tildelt en ramme på 3,3 millioner kroner til bruk...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

Vest-Agder fylkeskommune støtter ”Ny giv i Lister”

Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal gi et tilskudd på inntil 300 000 kroner til delvis finansiering av et prosjekt kalt ”Ny giv i Lister”. Lister-regionen med 35 000...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

Ønsker økt forskningsinnsats for å gjøre regionens bransjenettverk enda mer konkurransedyktige

Fylkesutvalget behandlet i går en handlingsplan for 2011/2012 for Regionalt forskningsfond Agder. Som en del av forvaltningsreformen ble det i 2010 opprettet et statlig fond på seks milliarder kroner....

av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

200 arkeologer til Kristiansand!

Denne uken står Kristiansand og Vest-Agder virkelig i arkeologiens tegn! Onsdag arrangeres den årlige Bergkunstkonferansen i byen, og dagen etter blir det storinnrykk på Caledonien når 200 arkeologer...

av Stylegar, Frans-Arne, 01.11.11

Fylkesordfører Damman ser veiåpning i Lindesnes som et viktig skritt i riktig retning

-Dette er en gledens dag og et viktig skritt i riktig retning i arbeidet med å utvikle E39 i Vest Agder frem mot en tidsmessig veistrekning. Vi får nå en god løsning på en 4 kilometer lang strekning...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.11

Flere fylkespolitikere varmt takket for innsats for ny E-39 Vigeland – Osestad

-Det er alt for sjeldent vi har snorklippinger for åpning av veianlegg i denne delen av landet. Det burde vi ha langt oftere, sa nylig avgått ordfører i Lindesnes Ivar Lindal under et...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.11

Samferdselsministeren: Framleis har vi eit arbeid å gjera med E39 gjennom Lindesnes

Senterpartiets gruppeleder i fylkestinget Sigmund Oksefjell overbrakte, ved åpningsarrangementet av den nye E-39-strekningen i går, en hilsen fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa:...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.11

Oppstartskonferanse - Regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse

Tirsdag 8. november inviterer Vest-Agder fylkeskommune til oppstartskonferansen om Regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse. På konferansen vil sentrale problemstillinger knyttet til...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.11

Jernbaneforaene presenterer svaret på morgendagens jernbaneløsning

Jernbaneforaene i Norge bestemte tidligere i år, etter initiativ fra Jernbaneforum Sør, at de ville lage en felles rapport om jernbanens utvikling i Norge sett fra et regionalt ståsted. Rapporten er...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.11

Positiv utvikling for lese/lyttevennprosjektet i Mandal

I høst i kom lyttevennprosjektet for alle 3. klassinger ved de fire barneskolene i Mandal kommune i gang. Det vil i nær fremtid bli avholdt evalueringsmøter ved skolene, opplyser Eldrerådet i Mandal i...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.11

Ny rapport: Innspill fra næringslivet til arbeidet med ny Nasjonal transportplan

I arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2014-2023 har Samferdselsdepartementet hatt flere dialogmøter med norsk næringsliv. Disse møtene er nå oppsummerte i en rapport som...

av admin, 28.10.11

Kurstilbud: Bli en god arrangør

Fylkesbibliotekene i Aust-Agder og Vest-Agder inviterer til et bredt sammensatt arrangørkurs torsdag 24. november i Kulturhuset i Vennesla. Bibliotekrommet utfordres til å bli brukt på nye måter, som...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.11

Små og verneverdige håndverksfag sikres

Regjeringen foreslår å endre privatskoleloven slik at departementet kan godkjenne nye private opplæringstilbud i små og verneverdige håndverksfag. -Målet er at de private skolene på en god måte kan...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.11

Toril Runden (AP) - ny opposisjonsleder i fylkestinget

I juni i år besluttet fylkestinget at, dersom fylkestingsvalget i høst skulle gi en sammensetning av fylkestinget som tilsier at det kan utnevnes en opposisjonsleder, så kunne fylkestinget ta det opp...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.11

Nytt Fylkeseldreråd for Vest-Agder valgt

Fylkestinget valgte tirsdag de fem representantene som skal utgjøre Fylkeseldrerådet i Vest-Agder de kommende fire årene. Fra rådet som har vært i funksjon i den nylig avsluttede fireårsperioden er...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.11

Drivstofftilbudet til skipsfarten i Kristiansand havn på dagsorden i fylkestinget

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe (DEM) har sendt inn en interpellasjon til fylkesordføreren om drivstofftilbudet i Kristiansand Havn. Han viser til at, i følge havnedirektør Stein E. Haartveit,...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.11

Nytt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne valgt

Fylkestinget valgte i går representanter til nytt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder. Rådet ble valgt for kommende fireårsperiode. Christian Eikeland (FrP) ble valgt til leder av...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.11

Svært positiv selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk

Planleggingen av et samarbeid om kollektivtransporten i Kristiansand begynte i 2006. I juni 2007 besluttet fylkestinget å opprette selskapet Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) med en fylkeskommunal...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.11

Fylkestinget vil at ny E39 mellom Søgne og Ålgård straks bygges som firefelts vei

Fylkestinget stilte seg i dag bak en felles uttalelse vedrørende en konseptvalgutredning for E39 Søgne – Ålgård. Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen straks kan bygges som...

av admin, 25.10.11

Høring og oppstartskonferanse om regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse

Fylkestinget besluttet i dag å legge ut forslag til planprogram for en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse for Vest-Agder til offentlig ettersyn. Planen skal gjelde for tidsrommet...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.11

Arkeologiske registreringer i gang ved Hamresanden i Kristiansand

De arkeologiske registreringene langs riksvei 41 ved Hamresanden ble påbegynt i uke 40. Det er Vest-Agder fylkeskommune ved fylkeskonservatoren som er ansvarlig for registreringene. Rike funn andre...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.11

Integrering og inkludering i fokus på studiereise til Brüssel

Sørlandets Europakontor og Vest-Agder fylkeskommune ved kulturseksjonen planla og gjennomførte nylig en studietur til Brüssel for rådgivere i det nasjonale nettverket som forvalter en statlig...

av Inga Lauvdal/Jan Torkelsen, 25.10.11

Status for IT-systemer

av Macdonald, Cheryl, 25.10.11

Uaktuelt med høydebegrensning på 4,2 meter for vogntog

- Det er uaktuelt å innføre en høydebegrensning på 4,2 meter for vogntog på norske veger. Et forslag om høydebegrensning på 4,0 eller 4,2 meter, som Vegdirektoratet sendte på høring, har møtt motstand...

av admin, 24.10.11

Fylkesutvalget stiller seg bak fellesuttalelse om konseptvalgutredning for E39 Søgne – Ålgård

Fylkesutvalget stilte seg i dag bak en felles uttalelse vedrørende en konseptvalgutredning for E39 Søgne – Ålgård utarbeidet av Vest Agder fylkeskommune i samarbeid med administrative representanter...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.11

Global Dignity Day på Agder

Global Dignity Day gikk av stabelen 20. oktober, og ble arrangert på Kristiansand Katedralskole Gimle, Kvadraturen skolesenter og Lister videregående skole/avdeling Flekkefjord. Arrangementet startet...

av Macdonald, Cheryl/ Syrtveit, Hege V., 20.10.11

Fokus på veiledning

Vest-Agder fylkeskommune, sammen med fylkeskommunen i Aust-Agder, Karrieresenteret Kristiansand, Likestillingsprosjektet "Fritt Valg" og Universitetet i Agder skal arrangere en fagdag med fokus på...

av Macdonald, Cheryl, 20.10.11

Skattene til og med september - vekst for fylkeskommunene

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at skattene så langt i år har gått ned med vel 1,6 milliarder kroner eller omlag minus 1,5 prosent. Forklaringen er lavere skatteprosent til kommunene i 2011...

av admin, 20.10.11

Fylkesutvalget opptatt av å få utredet trafikkbegrensende tiltak i Kristiansandsregionen

Da fylkesutvalget i dag behandlet konseptvalgutredningen for fremtidens trafikksystem i Kristiansandsregionen var representantene opptatt av flere trafikkdempende løsninger. Fylkesutvalget konstaterer...

av admin, 20.10.11

”Hestmanden” og Kong Harald samler 240 krigsseilere

240 norske krigsseilere får håndhilse på HM Kong Harald når de kommer til dåpen av krigsseilernes flytende minnesmerke, ”Hestmanden”, i Kristiansand. – Det er rett og slett helt fantastisk at nær 20...

av admin, 20.10.11

Religionsutstilling på Vigeland Hus i Mandal

På Vigeland Hus i Mandal stiller Vest-Agder-museet nå ut vandreutstilllingen Himmelen over Sørlandet. Utstillingen i sin helhet ble vist på Festningen i Kristiansand i sommer. Det er deler av denne...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.11

Fylkeskommunen vil ha endret plan for opprusting av fylkesvegen gjennom Farsund sentrum

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gjorde det i dag klart at fylkeskommunen ikke kan godta et planforslag for utbedring av fylkesvei 43 gjennom Farsund sentrum. Det ble samtidig uttrykt at...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.11

Fylkeskommunen positiv til samfunnsdelen i kommuneplan for Songdalen

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag samfunnsdelen av et utkast til kommuneplan for Songdalen 2011-2015. Hovedutvalget mener det er viktig at visjonen til Songdalen kommune...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.11

Ny undersøkelse igangsettes: Gir fagskoleutdanning relevant jobb?

Kunnskapsdepartementet vil sette i gang en nasjonal kandidatundersøkelse for fagkoleutdanning. – Vi vil finne ut i hvilken grad folk med fagskoleutdanning finner arbeid, og om de opplever at de har...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.11

Slottevegen i Songdalen blir fortsatt en kommunal veg

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag at en kommunal veg på strekningen Lauvslandsmoen til Frikstad - kalt Slottevegen - i Songdalen kommune ikke skal omklassifiseres til fylkesveg....

av admin, 20.10.11

Innsigelser til arealdel av kommuneplanforslag for Sogndalen

Songdalen kommune har oversendt kommuneplan for Songdalen 2011-2015 til fylkeskommunen for offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.11

Vegparsell i Borhaug overføres fra fylkeskommunen til Farsund kommune

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at en parsell på 50 meter på fylkesveg 658 i Borshavn-Borhaug skal omklassifiseres til kommunal veg. Begrunnelsen er et ønske om å få til en...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.11

Aust-Agder fylkesting tok i går resultatet av folkeavstemningen om ett Agder til etterretning

Fylkestinget i Aust-Agder behandlet i går å resultatet av folkeavstemningen om ett Agder og besluttet å ta resultatet til etterretning. På fylkeskommunens nettside fremgår det at fylkestinget...

av admin, 19.10.11

Fortsatt trafikkøkning i bomstasjonen på Kvinesheia

Lister Bompengeselskap har nå klar septembertallene for trafikken i bomstasjonene. I forhold til september i fjor økte trafikken i september i år med 1966 kjøretøyer gjennom de to bomstasjonene samlet...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.11

Stadig flere lærlinger i kommunal og fylkeskommunal forvaltning i Vest-Agder

Antall lærlinger innen forvaltning i landets kommuner og fylkeskommuner økte med 18,7% fra 2008 til 2010. Det viser tall fra KS’ PAI-register. I Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Akershus sank antall...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.11

Konferanse om universell utforming

KS ønsker velkommen til en konferanse om universell utforming i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Konferansen vil vise eksempler på hvordan kommuner og fylkeskommuner...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.11

Høring om utslippstillatelse for fylkesvei 469 Hidra landfast

På vegne av Vest-Agder fylkeskommune skal Statens vegvesen Region sør bygge en undersjøisk tunnel mellom fastlandet og Hidra i Flekkefjord kommune. I den forbindelsesøker vegvesenet om tillatelse til...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.11

Regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse – melding om oppstart og høring av planprogram.

Vest-Agder fylkeskommune har satt i gang prosessen med å lage en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse for perioden 2013-2018. I forbindelse med dette er forslag til planprogram lagt ut...

av Lassen, Bård Andreas, 18.10.11

Skoleprogram Vest-Agder-museet Mandal

Museet holder til i Andorsengården, byens mest dominerende kjøpmannsgård. Mandal blir ofte kalt Den lille byen med de store kunstnere. Dette gjenspeiles også i museet, hvor det blant annet finnes...

av .Judith Seland Nilsen og Jan Torkelsen, 18.10.11

Regn har forsinket arbeidene på Vigeland bro

De siste månedenes regnvær har gjort at det vil ta lengre tid enn forutsatt å få gjennomført arbeidene på Vigeland bro i Lindesnes kommune. Etter fremdriftsplanen skulle den nye broen stå ferdig 15....

av Torkelsen, Jan H., 17.10.11

Konferanse om opplevelser og byutvikling

I samarbeid med Arendal Live og ByNatt arrangerer Arena Usus konferanse i Arendal 13. –14.oktober. Tema for konferansen er: Sentum i fokus, opplevelser og byutvikling. Dette blir en spennende...

av Siv Hemsett, 17.10.11

40 millionar kroner til nytt næringshageprogram

SIVA har starta opp eit nytt næringshageprogram. Kommunal- og regionaldepartementet legg opp til å gje 40 millionar kroner til det nye programmet i 2012, som er ei dobling frå budsjettet for 2010....

av Torkelsen, Jan H., 14.10.11

Lyttevennprosjektets positive betydning solid bekreftet

-Dette er første konferanse av sitt slag i verden, sa leder for lærerutdanningen på Universitetet i Agder Birte Simonsen da hun i dag åpnet et stort seminar om lyttevennprosjektet i Vest-Agder. Etter...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.11

Seniorpolitisk tiltaksplan i Vennesla kommune blir lagt merke til ute i Europa

Siden 2008 har Kristiansand og Vennesla deltatt med pilotprosjekter i Interreg IVB-prosjektet DC NOISE. Det internasjonale partnerskapet har hatt fokus på de demografiske endringene som kommer til å...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.11

Dyrere for fylkeskommunen å vedlikeholde fylkesveger

Statistisk Sentralbyrå presenterer nå en byggekostnadsindeks hvor det går frem at kostnadene til drift og vedlikehold av veger steg med 7 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år....

av Torkelsen, Jan H., 14.10.11

Fylkeskommunene kan fortsette å produsere læremidler selv

Kommunal Rapport skriver torsdag at EFTAs kontrollorgan ESA har avvist en klage fra Den norske Forleggerforening. Foreningen mente fylkeskommunenes samarbeid om produksjon av digitale læremidler,...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.11

Strikk en båt!

Hva gjør en gammel Trifoil plastbåt på museumsfabrikken Sjølingstad vest for Mandal? Båten som ble produsert på Strømmen på midten av sekstitallet, står nå på Sjølingstad Uldvarefabrik som en del av...

av Seland Nilsen, Judith og Torkelsen, Jan H., 13.10.11

Vidar Kleppe forsetter som leder av Kontrollutvalget

Under fylkestingets møte tidligere denne uken ble representantene til fylkeskommunens kontrollutvalg valgt. Kontrollutvalget består av fem medlemmer. Utvalget skal de kommende fire årene ha Vidar...

av admin, 13.10.11

Evje og Hornnes søker om å bli Vest-Agder kommune

I dag fulgte Evje og Hornnes kommune opp kommunene: Lillesand, Birkenes og Iveland og sendte søknad til Kommunal- og regionaldepartementet om at de ønsker overflytting til Vest-Agder. Kommunestyret i...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.11

Den nye direktøren på Vest-Agder museet er på plass

Den 3. oktober var første dag på jobb for ny direktør ved Vest-Agder-museet, John Olsen. - Jeg ser veldig fram til å komme i gang med arbeidet og bli bedre kjent med de ansatte og organisasjonen, sier...

av Gunhild Aaby, 13.10.11

Ånen Werdal er ny leder av fylkeskommunens administrasjonsutvalg

Fylkestinget valgte tirsdag de fem fylkespolitikerne som skal være representanter i administrasjonsutvalget. I tillegg har de ansatte tre medlemmer som skal være representert. Fylkestinget valgte Ånen...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.11

Stor utskifting i fylkesutvalget

Fylkestinget valgte tirsdag representanter til det nye fylkesutvalget i Vest-Agder. Av de 11 representantene er det kun fire igjen fra det avgående fylkesutvalget. Fylkesutvalget består nå av fem...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.11

Vennesla kulturhus "Beste byggverk" i Norden?

Vennesla kulturhus, som er bygget i tre, er nominert til prisen for "beste byggverk i Norden" på Arkitekturmessen AWARDS i Gøteborg. Kulturhuset viser bruk av tre på en helt ny måte og er tegnet av...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.11

Nytt hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø klart

Fylkestinget valgte tirsdag representantene til fylkeskommunens nye hovedutvalg for. I utvalget, som skal arbeide sammen de neste fire årene, har Arbeiderpartiet tre representanter. Høyre,...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.11

Nytt hovedutvalg for kultur og utdanning klart

av Torkelsen, Jan H., 11.10.11

Westermoen: Kilden er et visjonært prosjekt

av Torkelsen, Jan H., 11.10.11

Sats sterkere på kollektivtrafikken i byområdene, oppfordrer KS

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett lagt inn 400 millioner kroner innenfor veksten i frie inntekter til fylkeskommunene som skal gi økte muligheter til veivedlikehold. De senere årene har...

av admin, 11.10.11

Null komma null til Buen fra staten atter en gang

av Torkelsen, Jan H., 11.10.11

Innsats for flere læreplasser gir resultater

Foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet viser at på landsbasis har mer enn 1500 flere søkere fått godkjent lærekontrakt så langt i år sammenlignet med samme tid i fjor. Oversikten viser at 65,2...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.11

Lillesand, Birkenes og Iveland har nå signert brev om fylkesskifte til Vest-Agder

Ordførerne i Iveland, Birkenes og Lillesand signerte mandag et felles brev til Fylkesmannen i Aust-Agder om å flytte over til Vest-Agder. Brevet blir derfra videresendt til Kommunal- og...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.11

Kraftig trafikkvekst med togene i Vest-Agder

Trafikken med togene i Vest-Agder er i kraftig vekst. Fra å være nærmest glemt for ti år siden er stasjonene gjenfunnet i bygdene som ofte kalles ”dalstrøka innafor”. Pendlerforening, næringsliv og...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.11

Regionplan Agder – nå også på engelsk

Agder er en utadrettet region med en sterk internasjonal orientering. Dette gjelder ikke bare næringslivet og forskningsmiljøene. Offentlige aktører er aktive i mange internasjonale samarbeidsfora,...

av Birnbrich, Manuel, 10.10.11

Arrangørkurs

av Skibenes, Kari, 10.10.11

Auka tilskot til Ungt entreprenørskap

I framlegget til statsbudsjett for 2012 aukar Kommunal- og regionaldepartementet tilskotet til Ungt entreprenørskap med 2 millionar til 13 millionar kroner for å styrke arbeidet med å byggje ein...

av admin, 10.10.11

Nytt tilsyn med infrastrukturen på offentleg veg snart på plass

- Eit nyoppretta statlege vegtilsyn er på plass i første halvdel av 2012. Regjeringa føreslår å løyva 11,2 millionar kroner til tilsynet i 2012. Vegtilsynet skal føra tilsyn med veginfrastrukturen, ei...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.11

Venter stor interesse for Hidratunnel-jobben

Statens vegvesen regner med stor interesse blant landets entreprenørbedrifter om byggingen av den 3,5 kilometer lange undersjøiske tunnelforbindelsen til Hidra. -Jobben består i hovedsak av...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.11

Grunnboringer i gang ved Bukstad og Kvellandstrand på Hidra

Statens vegvesen og Multiconsult starter någrunnboringer for å undersøke havbunnen ved utfyllingssonene ved Kunes/Bukstad og ved Kvellandstrand i forbindelse med det undersjøiske tunnelprosjektet til...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.11

Fylkesordførerne: -KRAFTFULL SAMFERDSELSSATSING ER PÅKREVD!

Kollegiet av fylkesordførere og fylkesrådsledere krever en kraftfull satsing på utbygging av infrastruktur på samferdselsområdet. Det vil , slik de ser det, være det viktigste tiltaket for å sikre...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.11

Statsbudsjettet 2012 og Vest-Agder fylkeskommune

Regjeringen sier at budsjettet legger til rette for fortsatt høyt nivå i kommunesektoren. Kommunesektoren er prioritert ved at det legges opp til inntekstvekst også i 2012. Imidlertid har...

av Karlsen, Arne, 07.10.11

Fylkeskommunens ledelse forventer at Samferdselsdepartementet følger opp belønningsavtale

I 2009 inngikk Kristiansandsregionen avtale med Samferdselsdepartementet om en belønningspakke på 285 millioner kroner for perioden 2009-2012. Belønningsordningen er etablert for å stimulere og bidra...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.11

Flere lærekontrakter formidlet

Per 1. september var det formidlet 14 391 nye lærekontrakter. Det tilsvarende tallet i fjor var 12 802. Det innebærer en økning på 12 prosent, eller 1589 plasser. Også antallet søkere på læreplass har...

av Torkelsen, Jan H., 30.09.11

Kristiansand og Opland Turistforening har skiftet navn og satser bredere

5. januar neste år er det 125 år siden Kristiansand og Opland Turistforening staret sin virksomhet. Mange har i årenes løp gjort en kjempeinnsats i foreningen til glede for tusener av turgåere og...

av Torkelsen, Jan H., 30.09.11

Førjulshygge på Vest-Agder-museet i Kristiansand - invitasjon til å delta

Har du lyst til å delta som utstiller/selger på årets førjulshygge? Vest-Agder-museet på Kongsgård i Kristiansand arrangerer førjulshygge i år som i fjor. Nytt av året er at arrangementet går over to...

av Torkelsen, Jan H., 30.09.11

Konstituerende møte i fylkestinget

Fylkestinget holder sitt konstituerende møte på Utsikten i Kvinesdal den 11. oktober fra kl. 10.00.Saker til behandling: • Fylkestingsvalget 2011 - valgoppgjør for Vest-Agder valgdistrikt • Valg av...

av Mjåland, Solfrid G., 30.09.11

Næringskomiteen imponert over samhandling på Sørlandet

-Agder fremstår som en landsdel der samhandling er svært viktig og næringskomiteen fikk høre at vi har funnet gode samarbeidsformer her i landsdelen, forteller Tine Sundtoft, fylkesrådmann i...

av Macdonald, Cheryl, 29.09.11

Julemarkedet på Sjølingstad Uldvarefabrik søker utstillere

Sjølingstad Uldvarefabrik, som ligger vest for Mandal, ønsker å invitere deg som utstiller til museumsfabrikkens julemarked som i år er lørdag 26. og søndag 27. november. Det er åpent kl. 12 – 16 både...

av Torkelsen, Jan H., 29.09.11

Bli med på Barnas juleutstilling på Sjølingstad Uldvarefabrik

Sjølingstad Uldvarefabrik inviterer også i år barn og unge i skoler, SFO og barnehager til å vise fram arbeider på juleutstillingen på fabrikken. I år er tema for utstillinga Julenisser - store og små...

av Torkelsen, Jan H., 29.09.11

Viktig dagsorden når Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen møtes tirsdag

Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen, omfatter kommunene: Kristiansand, Lillesand, Søgne, Vennesla, Birkenes, Songdalen og begge fylkeskommunene på Agder. Tirsdag 4. oktober møtes...

av Torkelsen, Jan H., 29.09.11

Konferansetilbud: Nordisk Mat - tradisjon og innovasjon

Er du interessert i nordisk mat og lokale råvarer, og hva som rører seg i miljøene som utvikler matprodukter fra de nordiske land? Hvorfor skal vi spise nordisk mat, og hvilke fortrinn ser kokkene med...

av Torkelsen, Jan H., 29.09.11

Med i EU-prosjekt - vil bedre livskvaliteten gjennom IKT i regioner med aldrende befolkning

Knutepunkt Sørlandet har søkt Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner om midler over tre år til deltakelse i Interreg IVB prosjektet iAge. Begrunnelsen for søknaden er at budsjettet for norsk statlig...

av Torkelsen, Jan H., 29.09.11

Situasjonen på Setesdalsbanen

Vest-Agder-museet beskriver situasjonen på Setedalsbanen på sin nettside slik: ”Den siste tiden har forholdet mellom Vest-Agder-museet og Setesdalsbanens Venner tilspisset seg. Saken dreier seg om...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.11

Fylkesutvalget avsluttet den fylkespolitiske fireårige valgperioden i går

I går la fylkesordfører Thore Westermoen ned klubba og markerte at at fylkesutvalget hadde holdt det avsluttende fylkespolitiske møtet for valgperioden 2007 til 2011. Han skrøt av representantene som...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.11

Kristiansand og universitets rolle som regionale utviklingsaktører bør tydeliggjøres i ny universitetsbymelding

Kristiansand kommune og Universitetet i Agder har gått sammen om å utarbeide en melding til henholdsvis bystyret og universitetsstyret om universitetsbyen Kristiansand. Hensikten med meldingen er å...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.11

Fylkeskommunen med å gjøre friluftsområder ved Østhasselstrand i Farsund lettere tilgjengelig

Farsund kommune ble i dag tildelt/forskuttert 150 000 kroner fra Vest-Agder fylkeskommune til kjøp av en eiendom på Østhasselstrand i Farsund. Fylkeskommunen mener at eiendommen er svært viktig for å...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

Kjøper Bergstølhytta gjennom spleiselag

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

Norsk metode til topps i Europa

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er nominert til prestisjeprisen European Public Service Award. 18 fylkeskommunar, mellom anna Vest-Agder samarbeider om denne digitale læringsarenaen i dei...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

Planprogram for regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse klart til høring

Det er nå klargjort et planprogram for en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse for Vest-Agder. Planen, som skal gjelde for tidsrommet 2013-2018, vil være Vest-Agder fylkeskommunes...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

Nytt forskningsprosjekt skal gi regionen kunnskap om årsaker, effekter og tiltak relatert til finanskrisen

Fylkesutvalget vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 480.000 kroner til Agderforskning til et to-årig prosjekt ”Regionalanalyse av Sørlandet”. Analysen er et delprosjekt av et...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

En ekstra milliard til fylkeskommunene?

Fylkeskommunene har så langt i år hatt en samlet vekst i sine skatteinntekter på fem prosent. Regjeringen har ikke endret forholdet mellom skatt og rammetilskudd for fylkene, slik de har gjort det for...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

Jernbaneverket vil ruste opp Marnardal stasjon for flere millioner

Marnardal stasjon har dispensasjon til å drive som i dag fram til 2012. Etter det må den utbedres. Nå har Marnardal kommune fått informasjon om at stasjonen skal utbedres for flere millioner. Et...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

Kunnskapsministeren inviterer til rådslag om nasjonale prøver

En ekspertgruppe fra OECD har gjennomgått arbeidet med evaluering og vurdering i norsk skole. OECD mener Norge har gjort en god jobb med å utvikle verktøy for skolekvalitet, men utfordrer Norge på tre...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

Flere bør satse på biologiutdanning!

- Flere av dagens unge bør velge utdannelse innen biologi og tilknytta fagområder. Det sa landbruks- og matminister Lars Peder på arrangementet Sulten på kunnskap i Stavanger i dag. -Befolkningsvekst...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

D/S Hestmanden tilbake i ny prakt

100 år etter at D/S Hestmanden ble sjøsatt for første gang, kunne det ny restaurerte skipet seile igjen fredag. En sentral del av norsk krigs- og sjøfartshistorie er dermed sikret. Miljø- og...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.11

Regelverk for køprising trer i kraft i oktober

-Byane kan snart innføra køprising for å få ned klimagassutsleppa og betra den lokale luftkvaliteten. Reglane for køprising blir sett i kraft i oktober. Køprising gir mindre biltrafikk og fleire...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.11

Fredsforkjemper mottok Strømmestiftelsens Hjelp til Selvhjelp-pris

Det var en ydmyk og glad fredsforkjemper, Biskop Paride Taban (75) fra Sør-Sudan som nylig mottok Strømmestiftelsens Hjelp til Selvhjelp-pris. 140 inviterte gjester, mange av dem Sudanveteraner fra...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.11

Vel to millioner kroner i spillemidler utdelt til 14 prosjekter i Vest-Agder

Det er fylkeskommunene som har ansvar for fordelingen av spillemidler. Midlene som overføres til formålet fra Kulturdepartementet settes inn på rentebærende konto. Påløpte renter og inndradde midler...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.11

Vest-Agder får en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse

Fylkestinget har vedtatt at det skal utarbeides en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse. Planen skal gjelde for tidsrommet 2013-2018. Den skal være Vest-Agder fylkeskommunes...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.11

Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei. Høring fram til 15. november 2011

Forslag til regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei er en viktig plan for landsdelen. Planen har som mål både å sikre levekårene til verdens sydligste villreinstamme,...

av Bjørg Hellem, 22.09.11

Delte oppskriften på godt entreprenørskap

Vær lat, still spørsmål, demp smerten og lytt høyere. Dette var alle råd som dukket opp under en spennende nordisk konferanse om entreprenørskap og innovasjon. Deltakere fra Norge, Sverige og Danmark...

av Macdonald, Cheryl, 22.09.11

Erik Solheim sjøsetter Hestmanden

Miljø- og utviklingsministeren vil fredag delta under sjøsettingen av D/S Hestmanden i Kristiansand. Skipet er landets siste gjenværende Nortraship og et viktig minnesmerke over krigsseilernes...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.11

Lærer på Vennesla videregående skole ble verdensmester i temposykling

Kaare Christoffersen (64) fra Vennesla videregående skole ble verdensmester i klasse M 60 – 64 da VM temposykling 20 kilometer for veteraner ble arrangert 9. september i Stavelot i Belgia. Han har...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.11

Interpellasjon fra Demokratene om drivstofftilbudet i Kristiansand Havn

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe har sendt inn en interpellasjon til fylkesordføreren om drivstofftilbudet i Kristiansand Havn. -Kristiansand kommune mangler i dag forsyning av drivstoff til...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.11

Jakttiden for elg for deler av Tveit viltlag forskyves

Årsmøte i Tveit viltlag har sent søknad til fylkeskommunen om tillatelse til utsatt jakttid på elg. Søknaden begrunnes med lav kalveproduksjon. Avlsokser i området tilhørende laget, kommer i stor grad...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.11

Positivt økonomisk fjorår for Agder Historielag

Hovedutvalg for samferdsel og miljø behandlet onsdag ”Årsmelding 2010 for Agder Historielag” Vest-Agder fylkeskommune samarbeider og gir tilskudd til institusjonen. Fylkeskommunen bevilget i 2010 165...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.11

Innsigelser fra fylkeskommunen til forslag til kommunedelplan for Lyngdal Vest

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt forslag om kommunedelplan for Lyngdal Vest til offentlig ettersyn. Kommunens hovedmål med planen er å avklare særlige verdifulle naturområder som skal være...

av admin, 21.09.11

Anbefaler at fylkeskommunen kjøper Bergstølhytta sammen med Songdalen kommune

Songdalen kommune ønsker å kjøpe Kuliahytta - også omtalt som Bergstølhytta - på Nodelandsheia av idrettslaget Oddersjaa. Oddersjaa har tilbudt kommunen å kjøpe eiendommen med bygningsmasse. Tomta er...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.11

Reglementet for skyss til grunnskolen endret

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø godkjente i dag en del justeringer av Vest-Agder fylkeskommunes reglement for skyss til grunnskolen. Det justerte reglementet gjøres gjeldende fra 1. august...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.11

Kjenner ikke utdanningen til fire av ti innvandrere

Norge har over en halv million innvandrere. Utdanningen til fire av ti innvandrere er imidlertid ukjent. Nå vil Statistisk sentralbyrå tette kunnskapshullet med en spørreundersøkelse, og det er viktig...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.11

Gastronomi-kjendis skapte begeistring

Da Claus Meyer, gastronom og kjendis-kokk, talte på Skagerrak konferansen, smittet hans store begeistring og entusiasme. ”Et godt måltid er noe enn skaper for å gi mest mulig kjærlighet til den man...

av Macdonald, Cheryl, 19.09.11

Still de gode spørsmål!

Danske Liselotte Lyngsø, sa nylig på Skagerrak-konferansen at fremtidig vekst var: ikke mer, men bedre. Vi lever i et samfunn med materiell bulimi og trenger ikke mer og flere ting, men bedre...

av Macdonald, Cheryl, 19.09.11

Nytt nasjonalt prosjekt skal utmeisle en ny kollektivstrategi

Samferdselsdepartementet etablerer nå et eget prosjekt for å kunne utarbeide en kollektivstrategi, melder departementet på nett. Her skal blant annet statlige mål for kollektivtransporten utvikles og...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.11

Det nærmer seg søknadsfristen for fylkeskommunale stipend

Fylkeskommunen har fire kunstnerstipend og ett idrettstipend, hver på 40 000 kroner. I tillegg er det to arbeidsstipend, hver på 100 000 kroner. Ett av disse stipendene er øremerket kunstnere under 40...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.11

Agder-regionen skal bli best på byggeskikk og trehus

Et nytt byggeskikksenter i Flekkefjord ble åpnet i juni. Senteret skal tilføre Flekkefjord og Listerregionen kompetanse til å forvalte de historiske trebyene, som gir verdiskaping i hele Agder....

av Torkelsen, Jan H., 19.09.11

Sensommerkonsert: Tribute to Elton John

Det loves topp stemning og en stor musikalsk opplevelse når Sørlandske Sommernetter, støttet av Vest-Agder fylkeskommune, inviterer til sensommerkonsert på Strand Hotel Fevik 23. september....

av Torkelsen, Jan H., 19.09.11

God trafikkvekst i Lister-bommene i august

Både bomstasjonen på E-39 på Kvinesheia og på fylkesvei 43 mellom Lyngdal og Farsund hadde økning i antall passeringer i august. Totalt økte trafikken med 9049 passeringer i august i år sammenliknet...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.11

Thore Westermoen fikk flest personstemmer ved fylkestingsvalget

Velgerne kan ved fylkestingsvalget gi en eller flere kandidater en personstemme ved å sette et kryss foran kandidatens navn. Ved fylkestingsvalget kan en ikke gi slengerstemmer slik som en kan ved...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.11

OECD-undersøkelse: Store frafallsutfordringer i skolen i Norge

På norsk initiativ publiserer OECD for første gang tall som gjør det mulig å sammenligne gjennomføring i videregående opplæring i ulike land. Det skjer gjennom den årlige undersøkelsen Education at a...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.11

Her er komplett liste over det nye fylkestinget

Den endelige resultatlisten fra fylkestingsvalget i Vest-Agder er nå klar. Av 131 072 stemmeberettigede var det 75 577 som stemte. Det gir en valgdeltakelse på 58,33 prosent. Det ble avgitt 845 blanke...

av Torkelsen, Jan H., 15.09.11

Sluttkonferanse i internasjonalt klyngeutviklingsprosjekt

Vest-Agder fylkeskommune har deltatt i et internasjonalt samarbeidsprosjekt om innovativ framsynsplanlegging som skal bidra til utvikling av bærekraftige næringsklynger rundt Nordsjøen. Prosjektet...

av Macdonald, Cheryl / Birnbrich, Manuel, 15.09.11

Høyeste valgdeltakelse på 20 år i fylkestingsvalget i Vest-Agder

Valgdeltakelsen ved fylkestingsvalget i Vest-Agder har stadig blitt høyere og høyere etter hvert som en er blitt ferdige med finopptellingen av stemmer. Når hundre prosent  er ferdig talt viser ...

av Torkelsen, Jan H., 15.09.11

Høy valgdeltakelse blant 16- og 17-åringene som deltok i forsøk

-Ved de tre tidlige kommunevalgene har bare 33 prosent av førstegangsvelgerne stemt. Derfor er det gledelig at 57,3 prosent av 16- og 17-åringene i kommunene som deltok i forsøket med nedsatt...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.11

Stor mannsovervekt i det nyvalgte fylkestinget

Det vil være 22 menn og 13 kvinner representert i det nyvalgte fylkestinget i Vest-Agder. Det gir en kvinneandel på 37,1 prosent. Det er betydelig endring i forhold til fylkestinget som ble valgt i...

av admin, 14.09.11

60 prosent av representantene i det nyvalgte fylkestinget er nye

Basert på valgresultatet, slik det nå foreligger før fintellingen, vil det nyvalgte fylkestinget i Vest-Agder bestå av 21 nye og 14 nåværende representanter. Det innebærer at 60 prosent av...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.11

Elleve Vest-Agder-kommunar får tilskot til Den kulturelle spaserstokken i 2011

Kulturdepartementet har bestemt at 285 kommunar får midlar frå Den kulturelle spaserstokken i år. Av Desse er elleve fra Vest-Agder. I statsbudsjettet for 2011 er det løyvd i alt 28,8 millionar kroner...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.11

Fylkestingsvalget: H og AP frem, Frp og KrF tilbake, DEM ut

Når 99,9 prosent av stemmene ved fylkestingsvalget i Vest-Agder er opptalt viser resultatet at Høyre har størst fremgang og blir det største partiet med 24,6 prosent og en økning fra seks til ni...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.11

Fylkesordførerne på Agder: Ingen sammenslåing, men samarbeidet fortsetter!

Klokken 02.05 viste opptellingen i folkeavstemningen om fylkessammenslåing i Aust-Agder at 30,4 prosent hadde stemt ja og 67,1 prosent nei. Fylkesordførerne Thore Westermoen og Laila Øygarden...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.11

Godt samarbeid gir positive resultater for jernbanesatsingen sørover fra Oslo

Det legges mye nye skinner i Vestfold. - Regjeringen bekrefter at de vil satse ordentlig på Vestfoldbanen. Nå er det ingen vei tilbake for en videre kraftig satsing. Strekningen fra Barkåker til...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.11

Ny rapport: Bredt bredbånd brer om seg

En ny rapport viser at tilbudet av høyhastighetsbredbånd blir stadig bedre i Norge. Vest-Agder er kommet svært langt. - Raskere bredbåndsforbindelser gir mulighet for mer fleksible arbeidsformer i...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.11

Ledig drosjeløyve på Hidra, Flekkefjord kommune

Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunde for ett ledig drosjeløyve på Hidra, Flekkefjord kommune. Søkere må fylle kravene i Yrkestransportloven. Les mer om det her. Søknadsskjema finner du...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.11

Ledige drosjeløyver i Kristiansand kommune

Fylkeskommunen startet nå søknadsrunden for ledige og nyopprettede drosjeløyver i Vest-Agder løyvedistrikt. Utlysningen gjelder løyver som blir ledige i Kristiansand kommune i perioden fra...

av Anne Siri Skomedal, 12.09.11

Tre av fire velgere stemte via Internett

Da internettstemmegivningen i de ti forsøkskommunene ble avsluttet fredag midnatt, hadde 28 001 velgere stemt elektronisk. Elektroniske stemmer utgjør cirka 73 prosent av avgitte forhåndsstemmer i...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.11

Ca. 530 000 har forhåndsstemt

Forhåndsstemmegivningenble avsluttet fredag. Totalt har ca 530 000 velgere forhåndsstemt. Av disse er det ca 27 800 velgere i forsøkskommunene som har forhåndsstemt elektronisk via Internett. - Det er...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.11

Seminar om familielæring / lyttevennprosjektet i Vest-Agder

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder inviterer, i samarbeid med Universitetet i Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder, til seminar om lytte- og lesevenner i Vest-Agder 14. oktober. Seminaret finner sted i...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.11

Nå er brannsikringarbeidene på Gimle Gård i gang

Til tross for publikumsstengte dører i sommer, er det stor aktivitet i hovedbygningen på Gimle. Husets brannsikring oppgraderes vesentlig, og værelsene fylles med håndverkere og arbeidere.Over hele...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.11

Tordenskjolds gade 20 har fått ny farge

Tordenskjolds gade 20 finner du i Bygada på Vest-Agder museet, Kristiansand. Husene som står her, er flyttet fra Kvadraturen og er alle bygd før den siste store bybrannen i 1892. Her finner man hus...

av Tekst og bilder av Eva Aa Lia, 09.09.11

Vest-Agder fylkeskommunes økonomi

I følge Agderposten sine nettsider og avisutgave 8. september 2011 fremkommer det i debatten om fylkessammenslutningen at ” Storebror i vest er ikke flink med pengene…..”. Lignende utsagn er også...

av Macdonald, Cheryl, 08.09.11

Innvandrerungdom har høye ambisjoner

av Torkelsen, Jan H., 08.09.11

Kollektivbruken mot nye høyder

Det var over 500 millioner reiser med kollektivtransport i Norge i fjor 2010 i følge Statistisk sentralbyrå. Det er en økning på 21 millioner påstigninger fra året før. Det meste av veksten var i...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.11

Riksantikvaren godkjenner plan for turistanlegg i Rosfjorden

Det har lenge vært arbeidet med en reguleringsplan for Rosfjord brygge og turistanlegg i Lyngdal. Fylkeskonservatoren har i den forbindelse utført arkeologiske registreringer, og det ble blant annet...

av Stylegar, Frans-Arne, 06.09.11

Mange med på forsøk med elektronisk forhåndstemming

En oversikt fra Kommunaldepartementet viser at inntil mandag morgen hadde 16.483 velgere forhåndsstemt via internett, mens 5.692 velgere hadde avgitt vanlige papirstemmer. I alt har i underkant av...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.11

Fredag 9. september er siste frist for forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget frem til og med fredag 9. september, i en hvilken som helst kommune i landet, selv om du ikke er bosatt der. På selve valgdagen 12....

av Torkelsen, Jan H., 06.09.11

Nå mottas forslag på kandidater til fylkeskulturprisen, frivillighetspris, kulturminnevernprisen

Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut flere priser. I år dreier det seg om tre priser Fylkeskulturprisen, Frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge og Kulturminnevernprisen. Miljøprisen...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.11

Nye rutetiltak har flyttet tankskipstrafikken lengre fra sørlandskysten

1. juni i år trådte de nye rutesystemene for skipstrafikk utenfor Sørlandet og Vestlandet i kraft. Systemene har vist seg å fungere godt. Nye kart fra Kystverket viser at tankskipstrafikken er blitt...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.11

Seminar på Hidra om byggeskikk i verdifullt kystlandskap

17. september arrangerer Kirkehamn Miljø og Kulturhistoriske Forening i samarbeid med det nye Byggeskikksenteret i Flekkefjord åpent seminar på Isbua i Kirkehavn på Hidra. En vil fokusere på...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.11

Rundt 250 000 har forhåndsstemt så langt

Så langt i forhåndsstemmeperioden har cirka 250 000 velgere forhåndsstemt. Av disse er det ca. 14 000 velgere i forsøkskommunene som har forhåndsstemt elektronisk via Internett. Den ordinære...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.11

Fra 3. til 11. september pågår årets kampanje mot mobbing

På vegne av regjeringen signerte statsminister Jens Stoltenberg et nytt Manifest mot mobbing tidligere i år. Manifestet skal gjelde for fire år fremover og legger stor vekt på å forankre mobbearbeidet...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.11

Landet får eit eige gründerråd - kristiansandskvinne med

Statsråd Liv Signe Navarsete ønskjer å få innspel på kva som er dei største hindringane for nyetablerte bedrifter eller for å etablere ny verksemd. Difor set ho no ned eit eige gründerråd, Bland...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.11

Soppens dag - 4. september på museet på Kongsgård i Kristiansand

Søndag 4. september fra 12.00 til 16.00 markeres Soppens Dag ved Vest-Agder-museet Kristiansand. For tiden bugner det av sopp i alle varianter av størrelser og fargeprakt. Noen er delikatesser, mens...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.11

En stolt Mandals-ordfører viste frem kulturhuset Buen for fylkesutvalget

Ordfører Alf Gottfred Møll hadde et forventningsfullt perspektiv på hvor viktig byens nye kulturhus Buen vil påvirke Mandals fremtid, da han tirsdag viste det frem for fylkesutvalget og administrative...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.11

Betydelig flere busset og syklet i Kristiansandsregionen i fjor

Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om fjorårets resultater for Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP). Samarbeidspartnere er kommunene: Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen,...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.11

Flere innsigelser til forslag fra Kristiansand kommune til kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn

Kristiansand kommune har lagt kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn 2011- 2022 ut til høring. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har nå avgitt sin uttalelse. Den...

av Torkelsen, Jan H., 31.08.11

Fagsamlinger skoleåret 2011-12

Oversikten over årets samlinger i regi av fagforum oppdateres fortløpende.Se fagsidene på Its Learning for mer informasjon og påmelding.

av Holthe, Åse, 31.08.11

Redningsselskapet får 50 000 kroner fra fylkeskommunen til varmesøkende kamera på redningsskøyte

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt søknad fra Redningsselskapet distrikt Agder om økonomisk støtte til innkjøp og installasjon av varmesøkende kamera til redningsskøyta RS Ægir som er stasjonert i...

av admin, 31.08.11

50 000 kroner fra Vest-Agder fylkeskommune til nødhjelpsarbeid på Afrikas Horn

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal yte et tilskudd til nødhjelpsarbeid på Afrikas Horn. Området på østkysten av Afrika er for tiden inne i en humanitær krise. Krisen er et...

av admin, 30.08.11

Fylkeskommunen med på internasjonalt markedsføringsfremstøt for Agder-bedrifter med interesse i offshore vind markedet

Fylkesutvalget bevilget tirsdag 180.000 kroner til Ventus Offshores deltagelse på EWEA Offshore Wind som er verdens største offshore vind messe, Den arrangeres i Amsterdam fra 29. november til 1....

av Torkelsen, Jan H., 30.08.11

Programmet for første års Kilden-drift skal gi informasjon og friste til opplevelser og besøk

Fylkesutvalget besluttet tirsdag, mot stemmene fra Fremskrittspartiet, at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 400 000 kroner til et programhefte for Kilden for 2012. Målet med programmet er å...

av admin, 30.08.11

Viktig plan for å sikre villreinen på sørvestlandet ut på høring

Fylkesutvalget vedtok i dag at et høringsutkast til regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 15. november....

av Torkelsen, Jan H., 30.08.11

”KOM DEG UT DAGEN” - 4. september på Bragdøya

DNT-SØR arrangerer ”KOM DEG UT DAGEN” søndag 4. september på Bragdøya i Kristiansand. Dagen er et nasjonalt arrangement hvor lokale DNT foreninger tilbyr et mangfold av aktiviteter. Du kan være med på...

av admin, 30.08.11

Ny rettleiar om inhabilitetsreglar i fylkeskommunar og kommunar

Første november i år trer nye og strengare habilitetsreglar i forvaltningslova i kraft. I en nyerettleiar gjev kommunal- og regionaldepartementet greie for lovendringa. Lovendringa er ein del av...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.11

Regionale forskningsfond Agder inviterer til informasjonsmøte 8. september

I forbindelse med årets utlysning av muligheter for å søke forskningsmidler avholder Regionale forskningsfond Agder informasjonsmøte torsdag 8. september fra klokken 13.30 til 15.00 på Universitetet i...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.11

Ny "Jeg kjører grønt kampanje": Grønne reiser kan bli West Side Story

I dag mandag 29. august starter ”Jeg kjører grønt 2011”. De tusen første påmeldte kan vinne billetter til premieren på West Side Story – historiens første oppsetning i Kilden. Alle påmeldte får et...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.11

7067 personer har flyktningbakgrunn i Vest-Agder

Det bodde 158 000 personer med flyktningbakgrunn i Norge 1. januar 2011. De utgjorde 3,2 prosent av Norges befolkning, og 26 prosent av antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre....

av Torkelsen, Jan H., 29.08.11

NHO og KS: -Klimamål og befolkningsvekst i byene krever storstilt kollektivsatsing

Befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at befolkningen kan vokse fra under fem millioner i dag til over seks millioner innbyggere i januar 2030. Det er mindre enn 20 år til. Det meste...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.11

Fra matteskrekk til mattemestring

Matematikk er et av skolens aller viktigste fag, og vi trenger disse ferdighetene i mange deler av hverdagslivet. Når vi får brev fra banken, når vi skal vurdere tilbudene i butikken eller planlegge...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.11

Nei til Åseral kommunes kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

-Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal fungere som et styringsredskap for kommunens politikk på feltet. Åseral kommunes kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2015 imøtekommer...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.11

Fylkeskommunen overtar vei mellom Hægebostad og Kvinesdal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag å omklassifisere strekningen fra Bakken i Hægebostad til Moi i Kvinesdal fra kommunal vei til fylkeskommunal vei. Parsellene fra krysset ved...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.11

Fylkesveiparsell ved Havikmyra i Farsund omklassifisert til kommunal vei

I forbindelse med omlegging av fylkesvei 666 ved Havikmyra på Spind i Farsund kommune besluttet hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag at omtrent 200 meter av veien omklassifiseres fra...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.11

Giske og Navarsete lanserte Sørlandsutvalget i dag

Nærings- og handelsminister Trond Giske og kommunalminister Liv Signe Navarsete presenterte i dag Utvalget for næringsutvikling på Sørlandet i Kristiansand. Utvalget skal utrede hvordan Sørlandet kan...

av admin, 24.08.11

Utkast til regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei ut til høring

Fylkestingene i Hordaland, Rogaland, Vest- og Aust-Agder og Telemark vedtok i 2008 at det skulle lages en regional plan for heiområdene Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. Med...

av Torkelsen, Jan H., 24.08.11

Nye positive initiativ for Sørvestbanen til Sørlandet og Stavanger

Vestfold og Telemark ønsker en rask utbygging av Vestfoldbanen fra Drammen til Skien. Den lokale enigheten er nedfelt i strategidokumentet for Plattform Vestfold – Jernbanepolitisk samarbeid....

av Torkelsen, Jan H., 23.08.11

Positiv utvikling i skadeomfang i Vest-Agder-trafikken

I følge statistikk fra Statistisk sentralbyrå er det registrert færre trafikkulykker, færre trafikkskadde og færre drepte på veiene i Vest-Agder i løpet av årets første sju måneder enn i samme periode...

av Torkelsen, Jan H., 23.08.11

TUR PÅ DAGTID – Turtilbud fra DNT-Sør

Tur på dagtid et DNT-Sørs tilbud til deg som vil gå på tur sammen med andre i et hyggelig turfellesskap. På turene vektlegges det sosiale og gleden ved å være ute i naturen. Tempo tilpasses...

av Folkestad, Torill, 23.08.11

Spennende møte-lokaler

Det er mulig å leie hovedhuset i Romsviga, Søgne  og hovedboligen ved Odderøya fyr til møter o.l. Det er Vest-Agder fylkeskommune som eier disse eiendommene. Da områdene er tilgjengelig for...

av Macdonald, Cheryl, 22.08.11

Fylkesordføreren hyllet billedkunstneren Edda Holmesland Snaprud

-Kanskje vet vi ikke hvilken betydelig billedkunstner vi har her, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han lørdag åpnet en utstilling som vil pågå frem til 28. august i galleriet til Edda Holmesland...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.11

NHO Agder får rådgiver for fagområdene regional- og næringspolitikk

Trond Madsen er ansatt som seniorrådgiver i NHO Agder. Han skal først og fremst arbeide med fagområdene regional- og næringspolitikk.Madsen kommer fra stilingen som regionsjef i Norges...

av Torkelsen, Jan H., 19.08.11

77 600 har forhåndsstemt så langt

Den ordinære forhåndsstemmegivningen startet onsdag 10. august. Så langt i forhåndsstemmeperioden har ca. 77 600 velgere forhåndsstemt rundt i Norge. Av disse er det rundt 6000 velgere i...

av admin, 19.08.11

Tretten partier stiller lister til fylkestingsvalget i Vest-Agder

av Knutsen, Steinar og Torkelsen, Jan, 19.08.11

1073 nye vestegder i løpet av første halvår - Marnardal øker betydelig

Fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at Vest-Agders innbyggertall per 1. juli var 173 465. Ved årsskiftet var det 172 408. Det gir en økning på 1057 i løpet av årets seks første måneder....

av Torkelsen, Jan H., 19.08.11

Programmet for Eilert Sundt-dagene i Farsund er klart

Vitensenteret Eilert Sundt i Farsund er en del av Lister videregående skole, og også i år arrangerer senteret Eilert Sundt-dagene, denne gang med tema ”Eilert Sundt og det fremmede”. Det er i høyeste...

av Torkelsen, Jan H., 19.08.11

Fylkesrådmann Tine Sundtoft holdt talen for årets Vg1 elever.

Dere som begynner på videregående opplæring høsten 2011 kommer alltid til å huske skolestarten, etter den sommeren som forandret Norge. Hendelsen 22.juli kommer til å endre vårt samfunn, innledet Tine...

av Macdonald, Cheryl, 18.08.11

Tidlig innsats mot frafall i skolen

Om vi skal komme frafallet i den videregående opplæringen til livs, trenger vi tidlig innsats, uttaler KS på nettsiden til organisasjonen. Fylkeskommunene og de videregående skolene har i mange år...

av Torkelsen, Jan H., 18.08.11

Presentasjoner fra fylkesordførerkollegiets sommersamlig

Fylkesordførerne/ fylkesrådsledere var fra 8.-11. august samlet til sommermøte i Vest-Agder. På dagsorden sto en rekke saker hvor foredragsholdere og innledere presenterte ulike tema. Nedenfor finner...

av Fries, Veronica Sinding-Larsen, 18.08.11

Jubileumsgratulasjon fra fylkesordføreren til De Internasjonale Kirkefestspill i Kristiansand

-Det er en stor glede og en ære for meg å få ønske velkommen til de internasjonale kirkefestspillene i Kristiansand – i år for 40 gang. Det var i 1971 at domorganist Bjarne Sløgedal tok initiativet,...

av admin, 18.08.11

Mye besøk på industrimuseet Sjølingstad Uldvarefabrikk i sommer

Mange har funnet veien til Sjølingstad Uldvarefabrik i Mandal i sommer. Om det skyldes det nye brune skiltet som ble satt opp på E39 før sommeren, godt museumsvær eller kanskje et spennende besøksmål...

av Torkelsen, Jan H., 18.08.11

Tre deltakere fra Vest-Agder til Yrkes-VM i London

Om få uker går verdens største internasjonale yrkeskonkurranse av stabelen i London. Deltakere fra hele Norge ligger nå i hardtrening for å sikre at de vil være i toppform når VM i yrkesfag starter i...

av Torkelsen, Jan H., 18.08.11

Ny koordinator for Regionplan Agder 2020

Inger Nilsen Holen skal tiltre stillingen som koordinator for oppfølgingen av Regionplan Agder 2020. Målet med Regionplan Agder 2020 er å få til en felles satsing i landsdelen innen områdene: Klima,...

av admin, 17.08.11

Venneslaektepar er tildelt Kulturlandskapsprisen i Vest-Agder for 2011

Kulturlandskapsprisen ble overrakt til Vidar Bratland og Gudbjørg  Bratland Løvdal fra Tjomsås i Vennesla på lasndbruksmessen Naturligvis på Evje søndag 14. august. Det var landbruksdirektør Dag...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.11

Sørlandsruta AS vant anbudet om busstjenester i Mandal, Lindesnes og Lista

Sørlandsruta AS hadde lavest pris av tilbyderne i konkurransen om å være leverandør av kollektivtrafikktjenester i Mandal, Lindesnes og Lista. Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) inviterte i mars til åpen...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.11

Økt sommertrafikk på Kvinesheia, redusert til Farsund

-Trafikken i bomstasjonene i Lister i juli viste en samlet nedgang på 1,5 prosent sammenlignet med samme måned i 2010, opplyser daglig leder i Lister Bompengeselskap AS Gunnar Haddeland. Det var en...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.11

Omfattende skoleprogram fra museet i Flekkefjord

”Solstrand”, Vest-Agder-museets fiskeskøyte, er bygd på Svege båtbyggeri i Flekkefjord i 1936. Gjennom Den kulturelle skolesekken i Flekkefjord vil alle femte klassinger i Flekkefjord kommune få være...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.11

Ansatte skal jobbe lengre - 2012 blir europeisk år for seniorpolitikk

Den yrkesaktive delen av befolkningen i Europa synker, og andelen over 60 år vil øke med to millioner hvert år. Det skal satses på seniorpolitikk innen EU-området i 2012. Det europeiske året for aktiv...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.11

Setedalsbanens sesongavslutning - Strøm, damp og gamle kjøretøy!

Søndag 28. august markeres sesongavslutningen ved Setesdalsbanen. Tradisjonen tro gjøres det med et større arrangement med gamle busser, kraftstasjoner og mange tog! I tillegg til ordinær søndagsrute...

av Thorunn Lunde og Jan Torkelsen, 15.08.11

Interessant foredrag om Emanuel Vigeland i Mandal tirsdag

Tirsdag 16. august klokken 19.00 vil kunsthistoriker Tone Klev Furnes holde foredraget: ”Emanuel Vigeland (1875-1948). Tidlige studieår med vekt på opphold i Setesdal.” Deretter blir det omvisning i...

av Judith Seland Nilsen og Jan Torkelsen, 15.08.11

Sitteplass og bilbelte ved skoleskyss

- For å styrke arbeidet med å gjøre skoleskyssen tryggere foreslår regjeringen en endring i vegtrafikkloven, opplyser samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Forslaget til lovendring ble lagt...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.11

Historisk opplevelse i Kilden for landets fylkespolitiske ledere

Da landets fylkesordførere og fylkesrådsledere gjestet Vest-Agder tidligere denne uken fikk de med seg en helt spesiell historisk opplevelse. Under en omvisning i teater- og konserthuset Kilden, som...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.11

Ta turen til Naturligvis - Landbrukets dag på Evje

En spennende og mangfoldig messe med mat, landbruk og opplevelser arrangeres på Evjemoen fra fredag 12. til søndag 14. august. På programmet står blant annet kustyling og kokkekurs for barn. Søndag...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.11

Sørlandske sommernetter arrangerer deLillos konsert i Kjuttaviga 25. august

Hold av kvelden torsdag 25. august til en musikalsk opplevelse. Da arrangerer Sørlandske Sommernetter, med solid støtte fra Vest-Agder fylkeskommune, solistkonsert med deLillos og talenter i...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.11

Lag fisketrykk av en ekte fisk under Skalldyrfestivalen i Mandal

Skalldyrfestivalen markeres også på Vest-Agder-museet Mandal. Der arrangerer man trykkeverksted torsdag og fredag. Fra klokken 12.00 til 15.00 kan små og store barn lage fisketrykk av ei ekte...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.11

Setesdalsbanen kjører bluestog!

Lørdag 13. august arrangeres Røyknes vann- blues- og gospelfestival og Setesdalsbanen kjører tog fra Grovane til Røyknes til åpningskonserten og senere på kvelden til bluesarrangementet. Klokken 11:00...

av Lunde, Thorunn og Torkelsen, Jan H., 10.08.11

Relasjonen mellom KS og fylkeskommunene skal nå evalueres

Det har de seneste årene vært reist spørsmål i enkelte fylkeskommuner om verdien av og behovet for å være medlem i KS. I mai i år fattet fylkestinget et vedtak hvor KS oppfordres til, sammen med...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.11

Honnør fra riksantikvaren til fylkeskommunen for Hestmanden-innsatsen

Norges største bidrag under annen verdenskrig var den norske handelsflåten. 30 000 nordmenn seilte om bord på norske skip under andre verdenskrig. -Over 3500 norske sjøfolk mistet livet under krigen...

av Torkelsen, Jan H., 09.08.11

IKAVA gir kulturhistoriske tilbud i den kulturelle skolesekken for femte år på rad

Hvor gode karakterer hadde bestemor på skolen? Hva noterte læreren under ”anmerkninger” i skoleprotokollen for 100 år siden? Kan vi finne en av virkelighetens barnevandrere på skolen din i 1890? Hvor...

av Torkelsen, Jan H., 09.08.11

Den røde tråden i den kommende distrikts- og regionalmeldingen blir arbeidsplasser

-Vi har ikke råd til at de med høy kompetanse samles i de store byområdene mens resten av landet blir et ”B-lag”, sa kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete på...

av admin, 09.08.11

Kulturhistorie i Den kulturelle skolesekken

Det blir mange muligheter til å lære mer om regionens kulturhistorie for elever i grunnskolene i Vest-Agder det kommende året. Nå foreligger programmet for Den kulturelle skolesekken for neste...

av admin, 09.08.11

Sterk evaluering av Ungt Entreprenørskap

Nordlandsforskning og Kunnskapsparken i Bodø har evaluert statens tilskot til Ungt Entreprenørskap. Evalueringa viser at Ungt Entreprenørskap tilbyr ei stor mengde program med høg kvalitet....

av Torkelsen, Jan H., 09.08.11

Landets fylkesordførere og fylkesrådledere holder sommermøte i Vest-Agder

Fra mandag 8. august og i fire dager fremover vil fylkesordførere og fylkerådledere fra hele Norge være samlet til sitt tradisjonelle sommermøte i Vest-Agder. Fylkesordfører Gunn Marit Helgesen fra...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.11

-Ja, vi spiller på lag, sier leder av Nasjonal Transportplan-sekretariatet

Leder av sekretariatet for Nasjonal Transportplan Jan Fredrik Lund mener aktørene som utarbeider planen samspiller godt. I et foredrag for fylkesordførerne og fylkesrådlederne viste han til at...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.11

Vi må vinne verdensmesterskapet hver dag!

Siden 2007 har flere prosessindustribedrifter på Sørlandet vært med i Eyde-nettverket. Nå består det av ti bedrifter med 3000 ansatte og en samlet omsetning på rundt ti milliarder kroner. -Vi må vinne...

av admin, 08.08.11

Fylkestingsvalget. Stem på forhånd eller stem på valgdagen

Onsdag 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme frem til og med fredag 9. september, i en hvilken som helst kommune i landet, selv om du ikke er bosatt der. På...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.11

Regionalt planforum høsten 2011

av Rundbråten, Tonje, 08.08.11

Trafikkøkning i Lister-bommene i juni

Lister Bompengeselskap AS har sendt ut oversikt over junitrafikken. Den viser at det passerte 11 845 flere kjøretøyer totalt gjennom selskapets bompengestasjoner i juni i år enn i samme måned i fjor....

av admin, 08.08.11

Flekkerøyvraket 500 år gammelt

Husker du skipsvraket som ble funnet på NRK-tomta på Flekkerøya for noen år siden? Den gangen tok Fylkeskonservatoren vare på en del av skipstømmeret, og disse stykkene er nå årringsdatert. Det viser...

av Stylegar, Frans-Arne, 05.08.11

Arkeologiske utgravninger på Snartemo

Det skal bygges gang- og sykkelvei langs fylkesvei 43 forbi Snartemo i Hægebostad. I den forbindelse gjennomførte Fylkeskonservatoren arkeologiske registreringer i juni i år. Ikke uventet ble det...

av Stylegar, Frans-Arne, 05.08.11

Våre tanker går til ofrene og de pårørende

Tragedien på Utøya og i Oslo berører og angår oss alle, og politikere og administrasjonen i fylket uttrykker sin dypeste medfølelse med ofrene og deres familie og venner.  Mange ungdommer fra...

av admin, 02.08.11

Ungdom og tillit

Det er navnet på en stor konferanse som arrangeres i forbindelse med 10 års jubileet til PPT-i den videregående skolen. (PPT står for pedagogisk-psykologisk tjeneste.)  Konferansen er åpen for alle...

av Macdonald, Cheryl, 28.07.11

Opptakskravene øker ved UiA

Flere fag lukkes ved UiA – det vil si at det innføres poenggrenser og ventelister - og alle slipper ikke inn, viser de foreløpige opptakstallene fra Samordna opptak. Samtidig er poenggrensen senket...

av admin, 21.07.11

INVITASJON TIL MESSEDELTAKELSE: INMEX India 2011, International Maritime Exposition

Vest-Agder Fylkeskommune/BizLink i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen inviterer små maritime bedrifter i Vest-Agder til fellesstand på INMEX-messen i Mumbai til høsten.  INMEX...

av Macdonald, Cheryl, 19.07.11

Festivalledelse i vinden

- Interessen for å jobbe med festivaler er stor blant unge mennesker, det sier Sigrid Røyseng, ved BI. Nå starter Handelshøyskolen BI opp nye kurs i festivalledelse. Dette skal bidra til å...

av Macdonald, Cheryl, 19.07.11

Hva er mekatronikk?

av Macdonald, Cheryl, 19.07.11

Padlebølge for kajakk

- Vi merker at det er stor interesse for padling, sier Ann-Kristin Aanstad i et intervju i Dagens Næringsliv torsdag 14. juli. Blindleialøpet i Lillesand er bare et av flere løp og konkurranser landet...

av Macdonald, Cheryl, 14.07.11

Fyrlyd 2011 - Kultur på Lista

Lørdag 16. juni starter en uke med variert kultur i og rundt Farsund. Furlyd 2011 heter arrangementene.  I løpet av uken er det noe både for store og små. det hele starter med barnekonsert på Torvet i...

av Macdonald, Cheryl, 13.07.11

Nye førskolelærere fra Lister-regionen

26 nyutdannede førskolelærere fra UiAs desentraliserte førskolelærerstudium i Flekkefjord fikk vitnemål under en tilstelning på Hidra. Det betyr at Listerregionen er tilført 26...

av Macdonald, Cheryl, 12.07.11

Inntak til VGS er gjennomført

-Hovedinntaket til de videregående skolene i Vest-Agder er nå gjennomført, det opplyser Ann Kristin Snekvik, rådgiver ved seksjon for inntak og rådgivning i utdanningsavdelingen. -6441 søkere med...

av Macdonald, Cheryl, 11.07.11

Feber og fellesskap i Tingparken i sommer

Utstillinga "Feber og fellesskap - epidemienes århundre 1820-1920" har vært på vandring i ett år. I sommer vil den stå i det nyåpnede Tingvatn fornminnepark og besøkssenter i Hægebostad. Utstillinga...

av Gunnhild Aabye og Jan Torkelsen, 08.07.11

Ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim

Statens vegvesen har fått i oppdrag frå Samferdsledepartementet å starte opp eit utgreiingsprosjekt om vegen E39, som går langs kysten frå Kristiansand til Trondheim. Prosjektet starta opp vinteren...

av Torkelsen, Jan H., 08.07.11

Anbefaler ett av to konsept for Kristiansand

Siden høsten 2009 har Statens vegvesen arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU) for Kristiansandregionen. KVU er en oppfølging av Samferdselspakkens første fase og avtalen mellom Staten, kommunene og...

av Torkelsen, Jan H., 08.07.11

Jakten er i gang

Nå letes det land og strand rundt etter frivillige ildsjeler. Du kan hjelpe til i jakta. Kjenner du en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats,...

av Torkelsen, Jan H., 08.07.11

Hvordan skaper vi mer vekst og innova­sjon i Skagerrak området?

Hva skal vi satse på i fremtiden? Det er et hovedtema når Region Nordjylland, Västra Götalandsre­gionen, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune i septem­ber inviterer til en konferanse...

av Torkelsen, Jan H., 08.07.11

Stramt budsjett for høsten

Den store interessen for prosjektfinansiering fra Interreg gjør at ØKS-programmet må begrense kommende søknadsrunder. Nær 80 millioner av programmets samlede prosjektmidler på 103 millioner kroner er...

av Torkelsen, Jan H., 08.07.11

Hestmanden overleveres eierne i september

Den 23. september i år skal DS Hestmanden være klar for overlevering til skipets eiere. Overleveringen skjer etter et 19 års opphold på Bredalsholmen hvorav 16 av dem har medgått til...

av Torkelsen, Jan H., 08.07.11

Invitasjon til deltakelse på maritim messe i India

Vest-Agder fylkeskommune/BizLink i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen inviterer små maritime bedrifter i Vest-Agder til fellesstand på INMEX-messen i Mumbai til høsten. INMEX er...

av Torkelsen, Jan H., 08.07.11

Om lag 22 milliarder kroner til samferdsel

Fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til samferdsel var 16 milliarder kroner i 2010, opp 4,5 milliarder fra 2009, viser Kostratall fra Statistisk Sentralbyrå. Om lag 11 milliarder kroner gikk til...

av Torkelsen, Jan H., 08.07.11

Kristiansand havn er en av landets fem utpekte havner

Fem norske havner – Oslo, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Bergen – har gjennom havne- og farvannsloven fått status som utpekte havner. I vår ble det opprettet et forum for disse utpekte havnene,...

av Torkelsen, Jan H., 08.07.11

Bare blåbær? En utstilling om en selvfølgelighet?

Utstillingen ”Bare blåbær?” er produsert av Agder naturmuseum og botaniske hage i samarbeid med Anette Rattfelt. Den vises på museet på Gimle i Kristiansand fra 3. juli - 30. oktober, Blåbær er for de...

av Torkelsen, Jan H., 06.07.11

Svartehavsprosjektet: Arkeologi ved Niezats

Fylkeskonservatoren har siden 2009 samarbeidet med bl.a. stiftelsen Heritage of Millennia i Ukraina og professor Igor N. Khrapunov om arkeologiske undersøkelser i Zujadalen øst for Simferopol på Krim....

av admin, 06.07.11

NHO analyse viser at det er stor vekstkraft i Vest-Agder

NHO har i samarbeid med Vista Analyse målt og rangert kommunenes økonomiske bærekraft på fire hovedområder: Arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. På fylkeslisten ligger Vest-Agder på...

av Torkelsen, Jan H., 06.07.11

Interessant sommerutstilling på Sjølingstad Uldvarefabrik

Lørdag 25. juni åpnet årets sommerutstilling på Sjølingstad. Publikum blir presentert for ny, spennende design fra romfisk, et møbel- og tekstilkonsept der materialet og sammenføyningsprinsippet...

av Torkelsen, Jan H., 06.07.11

Se sommerutstilling: "Distance" på Vest-Agder-museet Flekkefjord

Årets sommerutstilling ved Vest-Agder-museet Flekkefjord har tittelen ”Distance”. Den er et resultat av et samarbeid mellom tre sørlandske kunstnere og Huanite Times museum midt i det travle...

av Torkelsen, Jan H., 06.07.11

Sommerkonsert med Vamp på Lindesnes Fyr

Det er duket for felespill og smekre sommertoner i nydelige omgivelser på sydspissen av Norge, når folkekjære Vamp tar med seg Eivór Pálsdóttir og besøker Lindesnes Fyr søndag 10.juli.-Lindesnes er...

av Torkelsen, Jan H., 06.07.11

Åknesburet restaurert

På Kyrkjevodden ved Lognavatnet i Åseral står et lite, uanselig stabbur. Det er eldre enn man kanskje skulle tro; for noen år siden ble bygningen årringsdatert til 1620-årene. Egentlig er buret bare...

av Stylegar, Frans-Arne, 06.07.11

Det skjer alltid noe på Lindesnes fyr

Sommeren 2011 er intet unntak. Ny utstilling og nytt serveringskonsept i Fyrgryta, visekro hver uke, friluftskonsert med VAMP, Tåkelurens Dag, Identity of the soul, utstillinger og filmvisninger....

av Torkelsen, Jan H., 05.07.11

Gimle Gård i Kristiansand stengt i sommer

Gimle Gård i Kristiansand vil dessverre holde stengt fram til nyttår 2012. Årsaken er at hovedhuset på Gimle Gård må brannsikres enda bedre i fremtiden. Det skal utføres arbeider for 4,3 millioner...

av Torkelsen, Jan H., 05.07.11

Møt dekksgutt Severin i Bygada i museet på Kongsgård hver mandag og torsdag

Vest-Agder-museet Kristiansand gjentar suksessen fra de to foregående årene og har igjen engasjert en profesjonell skuespiller. Han skal spille dekksgutten Severin som vokste opp og bodde i...

av Tekst og bilder: Eva Aastrup Lia, 05.07.11

Interpellasjon fra Demokratene om kjøp av gjesteelevplasser i andre fylker

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har innsendt en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen (KrF) om kjøp av gjesteelevplasser i andre fylker. Bakgrunnen er slik det...

av admin, 05.07.11

Else Marie Jakobsen gir livsverket i gave til Vest-Agder-museet

Else Marie Jakobsen er utvilsomt en av de største tekstilkunstnere i Norge. Hele sitt liv har Else Marie Jakobsen laget billedvev, skisser til nye tepper og tegninger. Resultatet er 581 billedtepper,...

av Torkelsen, Jan H., 04.07.11

Ni av ti hustander har internett

92 prosent av husholdningene i Norge har tilgang til Internett hjemme. Tilgang til mobilt bredbånd blir stadig mer vanlig, med en økning fra 22 til 34 prosent i løpet av det siste året. 59 prosent av...

av admin, 01.07.11

Hesjedag på Vest-Agder-tunet

Små og store møtte opp da Vest-Agder-museet Kristiansand arrangerte sin årlige hesjedag siste torsdag i juni. Entusiastiske barn fikk se erfarne gårdskarer vise fram og lære bort gamle kunster som å...

av Tekst og bilder: Eva Aastrup Lia, 01.07.11

Bystyret i Flekkefjord sa ja til nytt kultursenter

Bystyret i Flekkefjord sa torsdag ja til å bygge kultursenter i Flekkefjord. Total prislapp er på 149 millioner kroner. Det er et historisk vedtak. Det er snart 40 år siden planleggingen startet. Det...

av Torkelsen, Jan H., 01.07.11

Nasjonale forventninger til planlegging i fylkeskommuner vedtatt

Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Hensikten er å gjøre planleggingen mer målrettet og sikre at viktige nasjonale interesser blir ivaretatt....

av Torkelsen, Jan H., 01.07.11

Mer veibygging - mindre somling

Kommuner og fylkeskommuner i Norge ønsker at tiden fra planlegging av et større samferdselsprosjekt starter opp til det blir realisert, blir kuttet kraftig. Da må det først og fremst gjøres noe med...

av Torkelsen, Jan H., 01.07.11

Du kan stemme allerede fra 1. juli

Allerede fredag denne uken kan du avgi stemme til høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Muligheten til å stemme gjelder alle velgere både innenriks og utenriks. De som ikke har mulighet til å...

av Torkelsen, Jan H., 29.06.11

Prøvekjøring av Hidratunnelen på Skalldyrtreffet

Mange lot seg imponere av en filmanimasjon av den undersjøiske tunnelen på fylkesveien som skal knytte Hidra til fastlandet i Flekkefjord. Flere benyttet sjansen til å prøvekjøre tunnelen to år før...

av Torkelsen, Jan H., 29.06.11

Lister Nyskaping inn i nytt næringshageprogram

Lister Nyskaping får tilbod om å delta i det nye næringshageprogrammet frå 1. juli 2011, skriver Kommunal- og regionaldepartementet i ei pressemelding. -Dette har Vest-Agder fylkeskommune og SIVA...

av Torkelsen, Jan H., 29.06.11

Mangelfullt arbeid for skolemiljøet ved skoler i Vest-Agder

Nasjonalt tilsyn våren 2011 viser at mange skoler og kommuner ikke følger regelverket som skal legge til rette for et godt skolemiljø for elevene. Av de 129 skolene som ble kontrollert, gikk bare 11...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.11

Gjennombrudd for fylkeskommunenes ”Nasjonal digital læringsarena”

Etter fem års arbeid med å utvikle digitale læremidler opplever Nasjonal digital læringsarena - NDLA - et gjennombrudd i klasserommene i videregående skole i 18 av landets 19 fylker. -Våre trafikktall...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.11

Naturvernforbundet argumenterer for Sørvestbaneprosjektet

I en kronikk på nettsiden til Norges Naturvernforbund argumenterer Naturvernforbundet i Vestfold, Telemark og Kristiansand for en utbygging av Vestfoldbanen som et første ledd en moderne jernbane...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.11

EU-krav til kommuner og fylkeskommuner om renovering av bygg

Europakommisjonen la 22. juni frem et forslag til direktiv om energieffektivisering som stiller krav til kommuner og fylkeskommuner om å renovere tre prosent av sin bygningsmasse årlig. - Kravet er...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.11

Marnardal kåret til UKM-kommune

Under årets nasjonale UKM-festival i Trondheim, ble "Årets UKM kommune" tildelt to kommuner som har hatt en særlig satsing på UKM (Ungdommens Kultur-Mønstring) i 2011. Det er første gang prisen deles...

av Macdonald, Cheryl/ Lauvdal, Inga, 27.06.11

Byggeskikksenter åpnet i Flekkefjord

Nå er Hollenderbyen internasjonale ressurssenter for byggeskikk offisielt åpnet i Flekkefjord. Senteret er et samarbeid mellom Flekkefjord kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Senteret skal arbeide...

av Macdonald, Cheryl, 24.06.11

Forprosjekt for bygningsoppgradering på Vennesla videregående skole godkjent

Høsten 2010 behandlet de politiske organene i fylkeskommunen bygningsmessige oppgraderingsbehov ved de videregående skolene i Søgne, Mandal og Vennesla. Det ble vedtatt å gå videre med...

av Torkelsen, Jan H., 23.06.11

Du må stå i manntallet for å kunne stemme

For å kunne stemme ved høstens kommune- og fylkestingsvalg 12. september må du stå oppført i folkeregisteret med riktig navn og adresse i den kommunen eller bydelen du skal stemme. Fristen for å melde...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.11

Fylkesordføreren takket fylkestinget for svært godt arbeid i valgperioden

-Jeg vil gjerne takke for den tillit jeg har møtt i de fire årene i denne perioden fra alle partier og representanter. Jeg har fått mange oppmuntringer - og har hatt bruk for dem alle! Jeg er en...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.11

Vest-Agder ”et grønt batteri” i fremtidens europeiske kraftsystem?

Fylkestinget ble tirsdag orientert om at EU har vedtatt både kortsiktige og langsiktige klima- og energimål som blir omtalt som ”Europas energirevolusjon”. Både Norge og Vest-Agder er sentrale i dette...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.11

13 millioner kroner til kulturbyggprosjekter i Kvinesdal og Søgne

Søgne kommune har vedtatt å bygge nytt bibliotek som en integrert del av rådhuset på Tangvall. Kommunen søker Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til byggeprosjektet. Kvinesdal kommune søker også...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.11

Fylkestinget vil ha bedre vei til Kjevik

Statens vegvesen har nå utarbeidet budsjettforslaget 2012 for riksveinettet. Budsjettforslaget omhandler investeringer, drift og vedlikehold på veinettet som staten har ansvar for. Fylkeskommunene er...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.11

KS-hedersmedalje til tre fylkestingsveteraner

-Vest-Agder fylkeskommune og vi fylkespolitikere har i mange år hatt stor glede og nytte av å ha dere på laget. Dere har vært gode kolleger for oss fylkespolitikere. Dere har vist et utrolig...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.11

Fylkestingsflertall mot rushtidsavgift som finansiering av Agder Kollektivtrafiikk AS

Fylkestinget behandlet i går en strategisak hvor fylkespolitikerne fastsetter retningslinjer for fylkesrådmannens utarbeidelse av forslag til årsbudsjett for neste år og økonomiplan for de kommende...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.11

Regelverk for offentlige anskaffelser og transport må forenkles

Reglene for offentlige anskaffelser, og framtidens transportpolitikk, stod på dagsorden da politikere fra sentrale myndigheter, fylkeskommuner, kommuner og Sametinget møttes i Europapolitisk forum...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.11

- Tankevekkende møte med døden

-Unikt og kreativt trafikksikkerhetsarbeid i Kristiansand gir håp om en redusert ulykkesstatistikk. Trafoen i Kristiansand - har vist seg å bli et nyttig verktøy i kampen mot døden på veien, skriver...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.11

Lansering av EØS-nettverk for forvaltningen

Som et ledd i Utenriksdepartementets arbeid med å styrke informasjonen og kompetansen om EU/EØS etableres det et nettverk for ledere og saksbehandlere i forvaltningen. Formålet med nettverket er å...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.11

Lørdag - den store museumsdagen og klassisk plastbåtregatta

Vest-Agder-museet arrangerer lørdag 18. juni "Den store museumsdagen” i Kristiansand med spennende aktiviteter for barn og hele familien. Arrangementene pågår fra klokken 12.00 til 16.00. Den store...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.11

Belønningsmiddelbortfall fra 2013 gir utfordringer som må løses for kollektivtrafikken

Kollektivtransporten i Kristiansands-regionen finansieres i dag med rundt 25 prosent eller 25 millioner kroner av driften ved hjelp av belønningsmidler. Belønningsmidlene går til spesielle...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.11

Stabil sysselsetting i fylkeskommunene

I 4. kvartal 2010 var det over 47 400 sysselsatte i fylkeskommunene, tilsvarende 41 000 avtalte årsverk, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. Dette er en økning på 1 prosent sammenlignet med...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.11

Setesdalsbanen er i gang med sommersesongen

av Thorunn Lunde og Torkelsen, Jan H., 16.06.11

Trafikknedgang i Listerbommene i mai

av Torkelsen, Jan H., 16.06.11

Kurs avholdt om Kommunal planstrategi

Torsdag 9. juni ble det avholdt kurs i kommunal planstrategi på Rosfjord hotell i Lyngdal.

av admin, 16.06.11

Oppreisningsordning for personer plassert i fylkeskommunale barnevernsinstitusjoner

Oppreisningsordningen gjelder for personer som har vært utsatt for overgrep og/eller omsorgssvikt mens de var plassert i fylkeskommunale institusjoner i Aust-Agder eller Vest-Agder i perioden fra 1....

av admin, 16.06.11

Både passasjervekst og driftsoverskudd for Agder Kollektivtrafikk AS i fjor

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag årsmelding for 2010 for Agder Kollektivtrafikk AS. Den viser at den samlede passasjerveksten i kollektivtransporten i Vest -Agder var på tre...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.11

Konseptvalgutredning legger til grunn raskere, tryggere og mer kostnadseffektiv transport mellom Søgne og Ålgård

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om et sammendrag av en konseptvalgutredning for E39 mellom Søgne og Ålgård. Den omfatter mulige strategier for å møte...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.11

Felles folkehelsetiltak for Agder

Agder-fylkene har vedtatt felles utviklingsprogram for utvalgte satsinger. For 2011 er det i regionalt utviklingsprogram (RUP) Agder satt av 1 mill. kroner til felles folkehelsetiltak, der Vest -...

av Macdonald, Cheryl, 15.06.11

Fylkestinget anbefales å gi fem millioner kroner til Kvinesdal kulturhus

Kvinesdal kommune søker Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til finansiering av utvidelse av Kvinesdal Kulturhus. I forrige uke gikk fylkesutvalget inn for at søknaden skal imøtekommes. I dag fulgte...

av hoved.aspx?m=8&amid=42698, 15.06.11

Kven stiller til val til hausten? Nøkkeltal

Til saman 65 253 personar stiller til val ved kommunestyre- og fylkestingsvalet til hausten. Det er vel 4 000 færre enn ved siste lokalval. I heile landet er det ved kommunestyrevalet 210 forskjellige...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.11

Fylkeskommunen klargjør retningslinjene for bruk av brune skilt i Vest-Agder

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om retningslinjer for bruk av brune skilt i Vest-Agder. Brune skilt er ment brukt for å skilte til severdigheter og opplevelsesbasert...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.11

Ingen annen by er kommet lenger enn Kristiansand på tilrettelegging av kollektivtrafikken

-Det er et lenge anerkjent problem at kollektivtrafikken har vært vanskelig tilgjengelig for en god del mennesker. Derfor har det i lang tid pågått et arbeid i Vest-Agder fylkeskommune, Agder...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.11

Nyhetsbrev fra Hidra Landfastprosjektet

Det er nå klart et nytt nyhetsbrev om det store fylkesveiprosjektet Hidra Landfast i Flekkefjord. Du kan lese om at en tunnelplan nå er levert. Multiconsult AS er ferdig med prosjekteringsjobben av...

av admin, 14.06.11

Tre sørlendinger på VM-landslaget

Tre lærlinger fra Sørlandet er tatt ut på det norske yrkeslandslaget til VM i London 2011 - Trine Olafsrud, blomsterdekoratør, Camillas Blomsterverksted, Kristiansand – Thomas Haaland, bilmekaniker,...

av admin, 14.06.11

Ny matnyttig klimaveileder for kommuner og fylkeskommuner

-Vi sitter på mye godt materiale som kan være til nytte for kommuner og fylkeskommuner. Det sier Carlo Aall i Vestlandsforskning. Han har vært prosjektleder i det treårige internasjonale prosjektet...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.11

Vi sveiver sommeren i gang

av admin, 14.06.11

Ikke rikspolitisk støtte til å nedlegge fylkeskommunen

Stortingets kommunalkomite fulgte i går ikke opp et forslag fra Frp-representantene i komiteen, Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen og Åge Starheim om å legge ned fylkeskommunen. Bare Høyre støttet...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.11

Restaurantbygget på Lindesnes fyrområde får nytt tak

Fylkeskommunen kjøpte i sin tid restaurantbygget på Lindesnes for å sikre at Vest-Agders tusenårsted fikk en helhetlig utforming. Det er Lindenes Fyrmuseum som etter avtale drifter bygget, men større...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.11

Mer penger fra fylkeskommunen til Eyde-nettverket

Eyde-nettverket søker Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner om et ekstratilskudd for 2011. Tilskuddet skal gå til medfinansiering av nettverkets videreutvikling og synliggjøring av bedriftenes arbeid med...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.11

Mandal planlegger i tråd med Regionplan Agder 2020

Fylkesutvalget har behandlet samfunnsdelen av en revidert kommuneplan for Mandal som er ute til offentlig høring. Utvalget ser positivt på kommunens visjon og satsingsområder og mener satsingen i...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.11

Fylkeskommunen med å finansiere senter for beredskapen i øvre Sirdal

Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil 250.000 kroner til delvis finansiering av kostnader til bygging av Ådneram beredskapsgård i Sirdal. Det besluttet et enstemmig fylkesutvalg i...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.11

300 000 kroner TIL Lister Kompetanse AS

Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 7. juni, å bevilge 300 000 kroner til drift av Lister kompetanse AS. En bevilgning til Lister kompetanse AS for 2011 vil bidra til å holde aktiviteten i gang til en...

av Macdonald, Cheryl, 07.06.11

Grønt lys til bygging av Kvævebekken kraftverk i Sirdal

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt søknad om bygging av Kvævebekken kraftverk i Sirdal kommune. Kraftfjell AS vil utnytte vannfallet i Kvævebekken til kraftproduksjon. Kraftfjell AS er et...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Fylkespolitisk bifall til å prøve ut bedriftsstipendiater for reiseliv

Fylkesutvalget sa seg i dag positivt til at det opprettes to bedriftsstipendiater for reiseliv som en prøveordning fra 2012. Prøveordningen er knyttet til at Universitetet i Agder tilbyr et...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Mandat og stillingsbeskrivelse for det nye elev- og lærlingeombudet er nå på plass

I juni 2010 vedtok fylkestinget å arbeide for å etablere et elev- og lærlingeombud i Vest-Agder. Begrunnelsen var å styrke elevdemokrati og -medvirkning i fylket. Ombudet skal ha som primæroppgave å...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Tonstad skules 2.klassinger sang for russen

Tirsdag 7.juni fikk Vg3-klassen et overraskende besøk fra 2.klasse ved Tonstad skule.17 barn, anført av lærerne Turid Tonstad og Siri Ovedal marsjerte inn i klasserommet og tok plass foran tavla.

av Haugen, Anita Heiaas, 07.06.11

Fylkeskommunen bidrar til integrerings- og inkluderingsprosjekt i Listerregionen

NAV i Lyngdal søker Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til et treårig prosjekt ”Lyngdal for alle”. Hovedmålet for prosjektet er å bedre betingelsene for integrering og inkludering av innvandrere i...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Det blir ny bomstasjon på E18 i Lillesand.

Mandag vedtok Stortinget å utvide Aust-Agder-pakken. 78 representanter stemte for utviding av Aust-Agderpakken, mens 23 stemte mot. Både Samferdselsdepartementet og flertallet i transport- og...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Mange grunnskolepoeng gir høy gjennomføring i videregående opplæring

Elever som har et høyt antall grunnskolepoeng, fullfører videregående opplæring langt oftere enn elever som har få grunnskolepoeng. Denne trenden er uavhengig av elevenes kjønn og valg av...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Bruk av sosiale medier øker i det offentlige

En undersøkelse viser at kommune-Norge virkelig er i ferd med å ta i bruk sosiale medier. Hele 58 prosent har sosiale medier i bruk, og i løpet av året øker tallet til over 70 prosent. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Stor interesse for bulystsatsinga

165 nye prosjekt ynskjer å ta del i den nasjonale bulystsatsinga. Tidlegare i vinter vart det lyst ut 47 millionar kroner i prosjektmidlar for å utvikle attraktive lokalsamfunn i norske...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.11

Interreg har satt varige spor i det norske, regionale utviklingsarbeidet

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har International Research Institute of Stavanger (IRIS) gjennomført en undersøkelse av oppfølgingen av Interreg-prosjekter i fylkeskommunene....

av Torkelsen, Jan H., 06.06.11

Tryggare seglingsleier på plass utanfor kysten av Sørlandet

Frå 1. juni 2011 er det fastsett seglingsleier utanfor kysten av Sørlandet og Vestlandet for skipstrafikk som kan innebere fare for ureining. - Dette markerer ein milepæl i det norske sjøsikkerheits-...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.11

Brei evaluering av e-val

av Torkelsen, Jan H., 03.06.11

Fersk rapport om marine verdier i sjøen i Vest-Agder

Havforskingsinstituttet i Flødevigen har nå kartlagt viktige naturtyper, fiskeressurser og vegetasjonsforhold langs Vest-Agder kystlinje. Arbeidet er gjennomført etter en avtale mellom Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.11

Flere Europeiske penger til Agder?

Frivillige organisasjoner, kommuner og offentlige etater deltok på seminaret om den europeiske tilskuddordninga for ungdom, Aktiv Ungdom, på Tangen videregående skole tirsdag. Det er mange penger å...

av Inga Lauvdal, 03.06.11

Rapport viser at det må satses mye kraftigere på kollektivtrafikk og samferdsel

På oppdrag fra KS har analyseselskapet Urbanet Analyse beregnet følgene av utviklingsscenarier for trafikkveksten de neste 20 årene. Rapporten ble presentert på et seminar onsdag. Den viser at det må...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.11

Effekter av Interreg skal nå kartlegges

Oxford Research har fått i oppdrag å følge med på Interreg IVA-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak. Vest-Agder fylkeskommune er med i dette interregionale programmet. Oxford Research vil se på i...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.11

Arkeologiske gjenstander kommer "hjem"

I forbindelse med utstillingen "Augandzi - Agder i trollspegelen", en arkeologisk utstilling om folkevandringstida, er en rekke spennende gjenstander på utlån fra bl.a Kulturhistorisk museum ved...

av Macdonald, Cheryl, 01.06.11

Åpning av brygge for utsetting av kano og kajakk

av Folkestad, Torill, 01.06.11

Søk aktivitetsmidler til lokalt folkehelsearbeid

Det er nå mulig å søke midler til forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Formålet med ordningen er bedre folkehelse gjennom økt aktivitet i...

av Macdonald, Cheryl/Kittelsen, Jannike, 27.05.11

Bli med på Kaper-film

- Vi trenger voksne som kan spille innbyggere i Kristiansand anno 1811, forteller Cheryl Macdonald, som er ansvarlig for å skaffe omlag 100 statister til et par scene i den lokale filmen om...

av Macdonald, Cheryl, 27.05.11

Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter foretar tilstandskontroll av D/S Kysten

Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter i Kristiansand har fått i oppdrag å tilstandsvurdere skroget til D/S Kysten. Stålarbeidet på styrbord side av fartøyet ble ferdigstilt allerede i 2004 og deler...

av Torkelsen, Jan H., 26.05.11

Nytt forsøk på datering av spennende skipsvrak

I forbindelse med mudringsarbeid i Lindebøkilen ved Flekkerøya i Kristiansand ble det på 1940-tallet funnet rester av et eldre fartøy. En klarte ikke å datere skipstømmeret av eik den gang. Stokkene...

av admin, 26.05.11

487 nye statsborgere i Vest-Agder i 2010

av Torkelsen, Jan H., 26.05.11

Sommerkonsert på Gimle Gård søndag 29. mai

”Til tekst av Vilhelm Krag” - sommerlige fornemmelser på Gimle Gård. Det er vignetten for sommerkonserten som arrangeres i Malerisalen på Gimle gård i Kristiansand søndag 29. mai klokken 13.00. På...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.11

Søndagsåpen kafé på Vest-Agder-museet på Kongsgård i Kristiansand

Nå kan du få deg en ekstra fin søndagstur med venner eller familie. I Bygada på Vest-Agder -museet på Kongsgård i Kristiansand holdes nå kaféen i Konsul Mørchs paviljon åpen. Her kan en få kjøpt det...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.11

Informasjonsseminar om Aktiv Ungdom - hvordan komme i gang og få finansiering

Ungdoms- og kulturarbeidere og andre inviteres til informasjonsseminar 31. mai om EU's program for ungdom og ungdomsarbeidere – Aktiv Ungdom (Youth in Action). På seminaret får en vite hvor og hvordan...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.11

Inn på tunet-midler til Marnardal og Kvinesdal

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har valgt ut 27 nye Inn på tunet-kommuner. Marnardal og Kvinesdal er blant kommunene som vil få tilført...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.11

416,7 millioner kroner av spillemidlene går til kulturformål i 2011

Regjeringen har nå fordelt 416,7 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål. 167 millioner kroner går til Den kulturelle skolesekken, 124,7 millioner kroner går til kulturbygg...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.11

Miljøambassadører skal inspirere ungdom i miljøspørsmål

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim presenterte nylig de seks unge miljøambassadørene som er engasjert til å formidle kunnskap om miljø og inspirere skoleelever. Til høsten skal de ut på en...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.11

Elever fra Mandal og Kristiansand vant Statoils realfagpris 2011

Videregående elever fra hele Norge var 23. mai samlet i Bergen for å kjempe om heder, ære og prispenger - og for å få vite hvem som best har løst utfordringer rundt framtidens energiløsninger. I år...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.11

Ambisiøs felles sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen

Torsdag 19. mai vedtok ATP- Areal og Transportprosjektet i Kristiansandsregionen enstemmig en sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen for perioden 2011 til 2020. Bak planen står sju kommuner i...

av admin, 24.05.11

Verdens tobakksfrie dag 31. mai - tema er å stoppe salg av tobakk til unge

Hvert år den 31. mai markeres “Verdens tobakksfrie dag”. Dette er en markering i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO) som også fastsetter et tema. Årets tema er “Stopp salg av tobakk til unge”....

av Torkelsen, Jan H., 24.05.11

Global Future deltakere besøker bedrifter i regionen

En av landsdelens største bedrifter, Agder Energi, har satt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn på dagsorden. I den anledning ble Global Future nylig invitert til bedriften og tatt i mot...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.11

Kongens fortjenstmedalje i sølv til Jan Henrik Munksgaard

Førstekonservator og tidligere direktør på Vest-Agder-fylkesmuseum Jan Henrik Munksgaard er tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv for hans omfattende bidrag til norsk museumsutvikling og...

av Pabst, Kathrin og Torkelsen, Jan H., 23.05.11

Fylkeskommunens miljøpris tildelt Vågsbygd skole

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal tildele Miljøprisen 2011 til Vågsbygd skole i Kristiansand for skolens flerårige innsats med å sette fokus på...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.11

Niendeklassinger skal se mulighetene innen teknologisk utdanning

Tirsdag 24. mai arrangeres det ny samling med søkelys på jenter og teknologi. Denne gangen er samlingen lagt opp for niende klasse. Den finner sted mellom klokken 10.15 og 13.00 på Universitetet i...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.11

Sykkeleruta rundt Nordsjøen feirer ti år

Den 6.000 kilometer lange sykkelruta rundt Nordsjøen ble i sin tid realisert gjennom et omfattende Interreg-prosjekt. Nå feirer North Sea Cycle Route ti år, og markerer jubileumet i alle åtte land som...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.11

Fylkeskommunen bidrar med midler til nytt attraktivt rekreasjons- og aktivitetsområde på Konsmo

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø stiller seg positivt til søknad fra Audnedal kommune om økonomisk støtte til planlegging av et stedsutviklingsprosjekt knyttet til Konsmo. Hovedutvalget...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.11

Honnør til Mandal for samfunnsdelen av ny kommuneplan

Mandal kommune har lagt samfunnsdelen av en revidert kommuneplan ut til offentlig høring. Det er fylkestinget som vil avgi fylkeskommunens endelige uttalelse til planen 20. juni. Da den var til...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.11

KS om Kommuneproposisjonen 2012: Kostnadsvekst i veivedlikeholdskontrakter utfordrende

KS er fornøyd med at kommunesektoren, det vil si fylkeskommunene og kommunene, kan få en høyere inntektsvekst i 2012 enn i 2011. Samtidig er det mye som tilsier at utgiftene kan bli en god del høyere...

av admin, 18.05.11

Goldwell cup 2011- vellykket prosjekt til fordypning på Lista

Den nyopprettede frisørlinjen på Lister videregående skole avdeling Lista inviterte frisørelevene fra Strømsbu videregående skole i Arendal og Tangen videregående skole i Kristiansand til...

av admin, 16.05.11

Mer midler til kamp mot frafall og lærlingvirksomhet

Regjeringen foreslår i Revidert Nasjonalbudsjett økte midler til kampen mot frafall i videregående opplæring. Regjeringen ønsker å styrke Ny Giv arbeidet mot frafall med 55 millioner kroner, på toppen...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.11

Viktige endringar i vallova og valforskrifta

Under valet til hausten blir det mellom anna nye krav til forsegling av valurner både ved førehandsrøystinga og røystinga på valdagen. Det er klart etter at Kongen i statsråd fredag har sanksjonert og...

av admin, 16.05.11

100 av 160 ekstramillioner til Vegvesenet til prosjekter på sør-vestlandet

Statens vegvesen får en tilleggbevilgning på 160 millioner kroner i forbindelse med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2011. Og sør-vestlandet tilgodeses med mesteparten av...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.11

Full belønningspott til Kristiansandsregionen i år

I 2009 inngikk Kristiansandsregionen avtale med Samferdselsdepartementet om en belønningspakke på 285 millioner kroner for perioden 2009-2012. Belønningsordningen er etablert for å stimulere og bidra...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.11

Ein million til Vest-Agder til Lokal samfunnsutvikling i kommunane

18 fylkeskommunar tek no grep for å betre sitt arbeid med å støtte kommunane i å utvikle attraktive lokalsamfunn gjennom satsinga Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK). Kommunal- og...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.11

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter skal velge nytt styre

Fylkesutvalget oppnevnte tirsdag de tre representantene som Vest-Agder fylkeskommune skal ha som medlemmer av Rådsforsamlingen i stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter: Gunnar Rostveit...

av admin, 12.05.11

Klar melding til samferdselskomiteen "Bygg Eidangerparsellen nå"!

Da Stortingets samferdselskomité kom til Langesund i Telemark tidligere denne uken var jernbane et sentralt tema. ”Bygg Eidangerparsellen nå!” var budskapet. En vil ha ny jernbanetrasè i blant annet...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.11

Betydelig trafikkvekst i Listerbommene

I april økte trafikken betydelig i Listerbommene. Totalt 17 433 flere kjøretøyer, tilsvarende en økning på 7,6 prosent, passerte i april i år bommene på E39 Kvinesheia og fylkesvei 43 enn det gjorde i...

av admin, 12.05.11

Går for opprinnelig tunneltrasé i Hidra -landfast-prosjektet

Hidra landfast tunnelen kommer til å bli bygd etter vedtatt reguleringsplan. Alternativ bruk av fyllmassene fra tunnelen til industriformål på Hidra blir ikke utredet. Det fastslår ordfører Reidar...

av admin, 11.05.11

Ny turbok - Veiviseren - 50 turer på hjul

I boka beskrives 50 frilufts- og tur muligheter i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. Alle turene egner seg for folk som ønsker å gå på tur, men særlig for deg som benytter hjul – enten det er...

av Folkestad, Torill, 11.05.11

Fylkesutvalget på besøk på Forskningsstasjonen Flødevigen i Arendal

I forkant av et ordinært møte la fylkesutvalget tirsdag 10. mai inn et besøk Forskningsstasjonen Flødevigen på Hisøy i Arendal. Det ble et meget interessant besøk på stasjonen som ble opprettet i...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.11

Fylkeskommunal støtte til prosjekt med fokus på risikoutsatte barn og unge

Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus HF har søkt Vest-Agder fylkeskommune om prosjektstøtte til samhandlingsprosjektet ”Å ta opp uroen”. Fylkesutvalget besluttet tirsdag at fylkeskommunen skal...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.11

Vest-Agder vil spille en viktig rolle i fremtidens europeiske kraftsystem

EU har vedtatt både kortsiktige og langsiktige klima- og energimål som blir omtalt som ”Europas energirevolusjon”. En viktig forutsetning for å nå målene er flere linjer og kabler mellom EU og Norge,...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.11

1,5 millioner kroner til kompetanseutvikling i forskningsinstituttet Teknova AS

Forskningsinstituttet Teknova AS har søkt Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til kompetanseutvikling som skal bidra til godkjenning av Teknova som et teknisk-industrielt institutt hos Norges...

av admin, 10.05.11

Ungt entreprenørskaps Norgesmesterskap er i gang

Torsdag 5. og fredag 6. mai deltar 400 unge gründere på det som garantert er høydepunktet dette skoleåret. Ungdomsbedriftene som har nådd frem til NM har jobbet knallhardt og gjennom fylkesvise...

av admin, 06.05.11

Digitale tjenester skal være førstevalget hos det offentlige

-Vi må skru opp tempoet dersom vi skal kunne opprettholde ambisjonen om å være blant de fremste i verden på eforvaltning, skriver fornyingsminister Rigmor Aasrud i Computerworld nr. 15. -Norsk...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.11

Forslag på kandidater til Agderrådets Likestillingspris etterlyses

Agderrådet deler årlig ut en likestillingspris. Formålet med likestillingsprisen er å yte honnør til mottakeren, samt stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og likeverd mellom...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.11

Samlet elev- og lærlingtall er stabilt på landsplan

Antall lærlinger i videregående opplæring gikk ned med i underkant av 1 800 personer på landsplan fra 2009 til 2010, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Det var 34 250 lærlinger i...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.11

Vest-Agder fylkeskommune på Twitter

Fra nå av kan du også hente nyheter fra Vest-Agder fylkeskommune på Twitter. Det er et ledd i å styrke fylkeskommunens informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Dette arbeidet skal, i følge...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.11

Presentasjoner fra Samferdselskonferansen 2011

Quality Hotel & Resort Kristiansand, Sørlandsparken, 28.-29.04.2011

av Erichsen, Marion, 03.05.11

Mer makt til ungdom – forsøksvirksomhet ved høstens valg

Ved høstens kommunevalg kan 16- og 17-åringene i 20 kommuner stemme. Før helgen gikk startskuddet for kampanjen ”STEM 1209” som skal få flere unge til å engasjere seg. Kampanjen ”STEM 1209” ble...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.11

Framtidsbygda 2011 - utvikling gjennom samarbeid

Tema for konferansen Framtidsbygda 20121 er: ”Regionalt samarbeid og regionplan 2020”. Hensikten med Framtidsbygda er å skape en arena for erfaringsutveksling, mulighet for å få ny kunnskap og bidra...

av admin, 02.05.11

Energipåfyll i Tyskland

Fylkesutvalgspolitikere, fylkeskommunale administrative ledere og ordførere fra Listerregionen var før påske på en studiereise til Bremen og Cuxhaven i Tyskland. Formålet med reisen var å bli nærmere...

av admin, 02.05.11

Vil ha base- og logistikkfunksjoner knyttet til feltene i Ekofisk-området lokalisert i Listerregionen

Listerrådet har tatt initiativ overfor Olje- og energidepartementet om at base- og logistikkfunksjoner knyttet til feltene i Ekofisk-området må lokaliseres i Listerregionen . Fylkesordfører Thore...

av admin, 02.05.11

Ny bomstasjon på E-18 vest for Lillesand

Det opprettes en ny bomstasjon på E18, vest i Lillesand, i tillegg til dagens bomstasjon på kommunegrensa mellom Lillesand og Grimstad. Det synes klart etter at samferdselsministeren anbefaler en slik...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.11

Samferdselskonferansen bidro til å forsterke enigheten om veien videre

Fylkesrådmann Tine Sundtoft uttrykte i en oppsummering av den store samferdselskonferansen som ble arrangert i Kristiansand torsdag og fredag at den hadde bidratt til å forsterke den samstemte...

av Torkelsen, Jan H., 29.04.11

Samarbeidet om samferdselssaker fungerer godt på Sørlandet

Fylkesordfører Laila Øygarden fra Aust-Agder og fylkesordfører Toril Runden fra Vest-Agder la vekt på at det samarbeides godt på Sørlandet om samferdselssaker. -Vi samarbeider godt, vi er enige om...

av Torkelsen, Jan H., 29.04.11

Forskerpris til Vågsbygd-elever

Da UiA for alle første gang delte ut den nystiftede Eilert Sundt-prisen, en ungdomsforskningspris, var det 3 elever ved Vågsbygd VGS i Kristiansand, som vant. De tre hadde skrevet en oppgave om...

av Macdonald, Cheryl, 29.04.11

Reisen til Helseland – Norsk Tannvern i 100 år

For 100 år siden var tannråte et stort folkehelseproblem som krevde en egen folkebevegelse. Derfor ble det 1. juni 1911 stiftet en forening for ”bekjempelse av tannsykdommer”, i dag Norsk Tannvern. I...

av admin, 29.04.11

Sterk kritikk til Kulturdepartementet om manglende økonomisk bidrag til Mandals nye kulturhus

Fylkestinget beklaget onsdag meget sterkt at Kulturdepartementet enda ikke har fulgt opp sine positive signaler om å bevilge, eller gi tilsagn om statstilskudd til Buen kulturhus i Mandal....

av Torkelsen, Jan H., 29.04.11

Ros til Åseral for velvalgte fokusområder i kommuneplanforslag

Åseral kommune har et revidert forslag til kommuneplan ute til offentlig ettersyn. Planen er rettet inn mot fire fokusområder. Fylkestinget uttalte seg onsdag positivt til de valgte fokusområdene og...

av admin, 29.04.11

Hestmanden ferdig restaurert til dampskipets 100-årsdag

Fylkestinget godkjente onsdag en avtale med Riksantikvaren om restfinansieringen av D/S Hestmanden. Vest-Agder fylkeskommune påtar seg å forskuttere en bevilgning på 13 millioner kroner fra...

av Torkelsen, Jan H., 28.04.11

Fylkesordføreren vil ikke ta initiativ til møte for å drøfte kvalitet på den statlige barnevernsvirksomheten

-Kan fylkesordføreren invitere til et møte mellom fylkesmann og fylkesting, der vi i fellesskap kan drøfte mulige endringer av Barnevernstjenesten og det offentlige hjelpeapparatet på systemnivå og...

av Torkelsen, Jan H., 28.04.11

Økt fokus på utbedringer på strekning på Kuliaveien i Songdalen

Fremskrittspartiets gruppeleder Arild Birkenes reiste i fylkestinget onsdag en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen hvor han spurte om fylkesordføreren vil medvirke til at,...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.11

Silje Renathe Langøy (AP) trer ut av fylkestinget på grunn av flytting

Fylkestinget ble onsdag orientert om at AP-representanten Silje Renathe Langøy trer ut av fylkestinget på grunn av flytting til Nørresundby i Danmark. Det ble derfor foretatt en del opprykk og nyvalg....

av Torkelsen, Jan H., 27.04.11

Strategidokument for Sørvestbane-prosjektet godkjent av fylkestinget

Fylkestinget godkjente onsdag et forslag til strategidokument for Sørvestbanen som Jernbaneforum Sørs plenumsmøte vedtok i januar. Plenumsmøtets vedtak forutsetter godkjenning av respektive fylkesting...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.11

Vil de tre bompengeselskapene i Vest-Agder bli ett?

Fylkestingsrepresentant Terje Damman (H) viste i fylkestinget i dag til at Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om se på muligheten for at fylkeskommunale bompengeselskap skal omfatte...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.11

Vel 1,7 millionar kroner frå Riksantivaren til Sjølingstad Uldvarefabrik

Tretten industrianlegg får til saman over 36 millionar kroner som tilskot til teknisk-industrielle kulturminne i 2011 frå Riksantikvaren over statsbudsjettet i 2011. Pengane skal gå til istandsetting...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.11

Landets første høyhastighetsbaneprosjekt må bli Sørvestbanen!

-Vår kamp handler om at Sørvestbanen fra Oslo via Kristiansand til Stavanger må bli det første høyhastighetsprosjektet innen jernbaneutbyggingen som realiseres, sa leder av Jernbaneforum Sør Oddvar...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.11

4,4 millioner til forsøk med bestillingstransport og TT i Vest-Agder

Samferdselsdepartementet har fordelt 13 millioner kroner til seks fylkeskommuner som deltar i et prøveprosjekt for bedre samordning av bestillingstransport og tilrettelagt transport. Vest-agder...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.11

Høyhastighetsutredningen - resultater så langt

I dag avholdes et utvidet møte i Jernbaneforum Sør på Clarion Ernst Hotel i Kristiansand. Møtet arrangeres i samarbeid med Høyhastighetsutredningen og leder av Høyhastighetsutredningen, Tom Stillesby,...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.11

Flere vil bli helsefagarbeidere

Stadig flere unge velger å studere til helsefagarbeider. -Vi har satset aktivt på å sikre rekrutteringen til helse- og omsorgssektoren. Nå gir satsingen resultater, sier helse- og omsorgsminister...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.11

Ny regionvegsjef ser frem til å utvikle regionen sammen med fylkeskommunene

Kjell Inge Davik blir ny regionvegsjef i Statens vegvesens Region sør. 44-åringen har bred erfaring fra Vegvesenet og entreprenørbransjen., melder Statens vegvesen på nettnyhetssiden. Davik har...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.11

Åpningstider, utstilling og konsert - Nordberg Fort i påsken

Våren er forlengst kommet til Lista, og i påsken holder Nordberg Fort åpent alle dager fra klokken 1200 til 1600. Palmesøndag blir det åpning av utstilling med Grete Refsum, med tilhørende...

av Lund, Hans Christian, 15.04.11

Mandal kommune inviterer til stor konferanse om energi og klima tirsdag 3. mai. Landskjente foredragsholdere beskriver situasjonen og gir praktiske råd om hvordan bedrifter, kommuner og enhver kan...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.11

Artig påske på museumsfabrikken på Sjølingstad

Velkommen til påskeaktiviteter på Vest-Agder-museet Sjølingstad Uldvarefabrik, like vest for Mandal. Palmesøndag, mandag 18. og tirsdag 19. april fra klokken 11.00 til 15.00 inviteres det til morsomt...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.11

300 000 kroner i tilskudd fordelt til friluftslivstiltak til tolv søkere i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune deler ut tilskudd til friluftslivstiltak i fylket. Tilskuddene fordeles gjennom tilskuddsordninger som fylkeskommunen forvalter på vegne av Miljøverndepartementet....

av Torkelsen, Jan H., 15.04.11

Legg påsketuren til interessante opplevelser på Norges sydspiss

27. februar 1656 ble Norges første fyrlys tent på Lindesnes. Mellom de første blafrende talglys og dagens halogenlamper ligger 350 års norsk fyrhistorie. Fyrstasjonen lever videre, både som...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.11

Fylkespolitikerne opprioriterer bedre fylkesveistandard.

Fylkesutvalget fulgte i forrige uke opp et tverrpolitisk initiativ om mer penger til fylkesveiene i Vest-Agder, som representantene i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø tok tidligere i...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.11

Enda er nytt skritt på veien for et unikt laksetrapprosjekt i Kvåsfossen

Det er utarbeidet planer for bygging av ei laksetrapp i en 220 meter lang tunnel ved Kvåsfossen i elva Lygna. Elva er lakseførende de rundt 20 kilometrene fra kysten og frem til fossen. Ved å anlegge...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.11

Pris til Atle Oanes – ansatt på Vågsbygd videregående skole

Atle Oanes er blitt tildelt ”Det Norske Videnskaps-Akademis lærarpris til minne om Bertha og Daniel Føllesdal”. Prisen er på 50 000 kroner. Den tildeles en lærer som har gjort en ekstraordinær faglig...

av admin, 14.04.11

”Moods of Søgne” – Naturligvis

Søgne videregående skole ønsker sammen med fotograf Arnfinn Håverstad å ta i bruk Romsviga siste helg i april til utstilling og brødbakst i vedfyrt bakerovn.Utstillingen er et ønske om å gi et bilde...

av Søgne videregående skole/Jan Torkelsen, 14.04.11

Kreftaksjonen - KKG russen landets beste !

Russen ved Kristiansand katedralskole Gimle - KKG kunne torsdag overrekke en sjekk på 346 287,50 kroner til Kreftforeningen, seksjon sør. Rådgiver i Kreftforeningen, seksjon sør, Jørn Kildedal, takket...

av Morell, Morten og Torkelsen, Jan, 14.04.11

Ny frykt for måkeinferno hos ansatte i Fylkeshuset

For en uke siden skrev vi her på fylkeskommunens nettside om at hver vår er det en prøvelse for ansatte og spesielt vaktmestre i Fylkeshuset i Kristiansand når våryre måker inntar alle tenkelige...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.11

Endret fylkeskommunal kunstgave til Universitetet i Agder - Campus Grimstad

De to fylkeskommunene på Agder besluttet i 2009 å bidra med til sammen en million kroner til kunstnerisk utsmykking Universitetet i Agder -Campus Grimstad. Mens vertsfylkeskommunen Aust-Agder skulle...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.11

Fylkestinget i april

av Macdonald, Cheryl, 13.04.11

Tusentråkk er i startgropa - bli med!

Nå gjelder det å sykle og gå til jobb og undervisningssted så mye som mulig! Siden 2007 har denne vårlige kampanjen gitt humør og helsegevinst til et stort antall deltakere i Kristiansandsregionen. I...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.11

Ros til offensivt kommuneplanforslag for Vennesla

Vennesla kommune har lagt kommuneplan med samfunns- og arealdel ut til offentlig ettersyn. Fylkesutvalget behandlet i dag samfunnsdelen som omhandler langsiktige utfordringer knyttet til miljø og...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.11

Fylkeskommunen en drivkraft bak etablering av en ny videregående skole i Kenya

Siden 2008 har Kvadraturen Skolesenter i Kristiansand, sammen med Elkem Solar og bistandsorganisasjonen Arc-aid, samarbeidet med Kisumu Polytechnic i Kisumu i Kenya. Sentralt i samarbeidet er...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.11

Kostnader ved klimatilpasning må kompenseres

1279

av Torkelsen, Jan H., 13.04.11

Fylkesutvalget støtter avtale om restfinansiering av arbeidene på dampskipet Hestmanden

Fylkesutvalget tilrådde i dag at fylkestinget senere denne måneden skal godkjenne en avtale med Riksantikvaren om restfinansieringen av D/S Hestmanden. Avtalen legger opp til at Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.11

Fylkesutvalget kritisk til innføring av nasjonale føringer på fylkesvegnettet

-Hovedhensikten med forvaltningsreformen er å gi det regionale nivået større beslutningsmyndighet på viktige områder for å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.11

Interkontrollaktivitetene i fylkeskommunen skal kvalitetsgjennomgås

En arbeidsgruppe i Kommunal- og regionaldepartementet la i 2010 frem en rapport som gir 85 anbefalinger for styrket internkontroll i kommunene og fylkeskommunene. Vest-Agder fylkeskommune ønsker å...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.11

Tannhelse: Ønsker avklaring av rettstilstanden for godkjenning av yrkessykdom

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mener det er nødvendig at en ny sak om kvikksølveksponert tannhelsepersonell blir prøvet for Trygderetten, for å få en avklaring av rettstilstanden. Arbeids- og...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.11

Arild Birkenes retter interpellasjon om utbedring av ”Kuliaveien”

-Vil fylkesordføreren medvirke til at fylkeskommunen som veieier sikrer og utbedrer bakken fra Nodeland sentrum til Nodelandsheia i Songdalen kommune slik at gul stripe kan etableres, spør FRP’s...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.11

Mimeta-arrangement: Veien fra Tahrir

Sammen med Vest-Agder fylkeskommune har Strømmestiftelsen etablert selskapet Mimeta - senter for Kultur og Utvikling. Mimeta skal arbeide med kultur innenfor internasjonalt utviklingssamarbeid....

av Torkelsen, Jan H., 11.04.11

Fylkesordføreren åpnet nytt kultur- og opplevelsessenter i Sirdal i helgen

-En av de aller hyggeligste tingene i min hverdag å få anledning til å uttrykke takk og anerkjennelse til de som skaper kunst og kulturuttrykk og til dem som formidler og tilrettelegger til glede for...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.11

Sørlandet er best på lærlinger og fleksibel fagopplæring

-Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå har Sørlandet flest lærlinger i forhold til folketallet (968 lærlinger pr 100.000 innbyggere). Deretter kommer Vestlandet (902), Nord-Norge (894), Trøndelag...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.11

Kontroll av russebiler og -busser

Har dere en russebil eller -buss og har gjort endringer av innredning eller tekniske ombygginger, må dere få dette kontrollert og godkjent. Trafikkstasjonene tilbyr gratis teknisk kontroll av...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.11

Stortingsmelding om barn, unge og voksne med særskilte behov :”Tidlig innsats for læring”

Regjeringen vil legge til rette for tidlig innsats og bedre oppfølging av barn, unge og voksne med særlige behov i opplæringen. Både det lokale og det statlige spesialpedagogiske støttesystemet skal...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.11

Friluftsloven endres for å styrke og utvide allemannsretten

Regjeringen vil endre friluftsloven for at det skal bli lettere og bedre for folk å ferdes i skog og mark. Det blir blant annet forbudt å sette opp skilt og stengsel som hindrer lovlig opphold og...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.11

Skremmeugle skal holde våryre måker unna Fylkeshuset

Hver vår er det en prøvelse for ansatte og spesielt vaktmestre i Fylkeshuset i Kristiansand når våryre måker inntar alle tenkelige takflater på Fylkeshuset for å bidra til et nytt slektsledd i...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.11

Ikke flere Øresund-Kattegat-Skagerrak -forprosjekter

Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen har avviklet ordningen med forprosjekter. Fordi programmet er i ferd med å gå tom for prosjektmidler, er det slutt på ordningen med...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.11

Retningslinjene for arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023 sendt ut

Avinor AS og dei statlege transportetatane får no retningslinjer for det vidare arbeidet med den nye Nasjonal transportplanen som skal leggjast fram for Stortinget tidleg i 2013. Samferdselsminister...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.11

300 000 kroner fordelt som tilskudd til viltformål i Vest-Agder

I forbindelse med fylkeskommunens oppgaver knyttet opp mot høstbare viltarter skal det deles ut til sammen 300 000 kroner gjennom en tilskuddsordning for viltformål. Tilskuddsordningen er delt inn i...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.11

Konferanse universell utforming Lyngdal 30. mars 2011 - foredrag

30. mars ble den årlige konferansen for universell utforming avviklet i Lyngdal. Dette som en oppfølging av fylkeskommunens og Fylkesmannens fylkesstrategi for universell utforming 2009-2011. Tema for...

av admin, 07.04.11

Fem friluftsområder i Vest-Agder søkes sikret ved hjelp av statlige midler

Hvert år kan kommuner, fylkeskommuner og friluftsråd søke Direktoratet for naturforvaltning om tilskudd til statlig sikring av viktige friluftsområder. Alle søknader skal sendes til fylkeskommunen som...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.11

Dialogmøte på Christiansholm festning "Hvem er en god nabo?"

I dagens Norge utfordres vi som naboer og medmennesker. Hvordan møter vi hverandre - og hvordan tar vi vare på hverandre - til tross for at vi ikke deler samme tro eller religion? Dette er...

av Pabst, Kathrin og Torkelsen, Jan H., 07.04.11

Færre elg og stabilt med hjort i Vest-Agder

Faun Naturforvaltning AS har, på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune, utarbeidet en rapport hvor det gis en vurdering av elg- og hjortebestanden i fylket. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

Fylkeskommunens samferdselspolitikere går inn for å øke årets fylkesveibudsjett

Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2010 gikk hovedutvalget inn for at fylkestinget 27. april øker årets budsjettramme til...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

Fylkeskommunen bidrar til å bevare fornminneområdet Tingsteinen på Kleppland

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø bevilget onsdag 40.000 kroner til Søgne kommune som bidrag til at kommunen sikrer allmennhetens tilgang til det prioriterte fornminneområdet...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

Driftsopplegget for Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter klart for politisk godkjenning

Vest-Agder fylkeskommune har som strategi å bidra til utvikling av minst en kulturell møteplass i hver kommune. I Hægebostad er dette Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter. Fullføring og etablering...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

Fylkeskommunen finansierte Trygg Trafikk Vest-Agder med 650 000 kroner i fjor

Trygg Trafikk Vest-Agder har lagt frem årsrapporten for 2010 som beskrives som et år med høy aktivitet over et vidt spekter av områder. Spesielt fremheves satsinger innenfor informasjonsarbeid og...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

Strategiplan for Sørvestbane-prosjektet behandles nå politisk på sør-vestlandet

Jernbaneforum Sørs plenumsmøte vedtok i januar et forslag til strategidokument for Sørvestbanen. Vedtaket forutsetter godkjenning av respektive fylkesting i Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

UKM fylkesmønstring for 25. gang

av Inga Laudal, 06.04.11

Invitasjon til frokostseminar om miljøbevisste bilinnkjøp

Hvilke krav kan og bør jeg stille i konkurransegrunn lag og kontrakt? Spørsmålet reises på et frokostseminar i fylkeshuset i Kristiansand onsdag 27. april av arrangøren som er ”Prosjekt for miljø- og...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

Over én milliard til kultur i skolesekken

Den kulturelle skolesekken feirer ti år. Siden starten har nesten 1,2 milliarder kroner fra Norsk Tippings virksomhet bidratt til kunst- og kulturopplevelser for skoleelever over hele landet. - Den...

av admin, 06.04.11

Fylkeskommunens rolle i arbeidet med klima og friluftsliv

Miljøverndepartementet var forrige uke vertskap for Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene, som i år ble holdt i Stavanger. Statssekretær Heidi Sørensen innledet på konferansen om...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.11

Venstre vil ha økt satsing på kollektivtrafikk og jernbane

Venstres landsmøte vil øke bevilgingene til kollektivtrafikk i byregionene med en milliard kroner per år. I en uttalelse fra landsmøtet pekes det på en fersk rapport fra KS. Den viser at det innen...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.11

Enighet om tiltak mot ran i kollektivtrafikken

-Ran og vold mot sjåfører i kollektivtrafikken er alvorlig, både for den enkelte arbeidstaker og for arbeidsmiljøet. Kontantfri kollektivtrafikk vil derfor være et viktig bidrag til å redusere...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.11

Det vurderes pristak for tannbehandling

Regjeringen starter nå en utredning for å se på ulike måter å finansiere tannbehandling for voksne. -I utredningen vil en også se på muligheten til å etablere et tak for hvor mye den enkelte selv skal...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.11

-Dere må melde fra om utfordringer!

Da spesialbibliotekar Anne Berit Brandvold delte sine erfaringer med deltakerne på en konferanse om universell utforming i forrige uke hadde hun en tankevekkende sluttappell: -Det er viktig at dere...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.11

KKG-russen samlet inn 341 472 kroner til Kreftaksjonen

Ansvarlige for Kreftaksjonen ved Kristiansand katedralskole Gimle, Astri Marie Ravnaas og Karina Bueklev ,hadde en høy målsetting foran årets innsamlingsaksjon. Målet var å bli beste skole, og med et...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.11

Mye positiv utvikling innen universell utforming

-Mye godt er gjort, men det gjenstår fortsatt mange utfordringer, sa leder av fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Terje Damman da han tidligere i uken åpnet en konferanse i...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.11

Vest-Agder fylkeskommunes arbeid med tilrettelegging av kollektivtransporten gir resultater

Det er et mål at så mange som mulig skal kunne benytte det vanlige kollektivtilbudet som finnes på hjemstedet. Fra sommeren 2011 vil ruteområder med et tilrettelagt kollektivtilbud dekke rundt 60...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.11

Presser på for å gjøre tannlegebesøket billigere

Mange fylkeslag i Arbeiderpartiet ber regjeringen raske på i arbeidet med å gjøre tannlegebesøket billigere for folk flest. For to år siden vedtok Arbeiderpartiets landsmøte at tennene skulle bli en...

av admin, 01.04.11

Skreddersydd informasjon om EU/EØS

Kommuner og fylkeskommuner blir i stor grad berørt av EØS og Norges forhold til EU. Behovet for informasjon er derfor økende, men det kan ofte være vanskelig å finne fram til relevante stoff og...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.11

EØS notatdatabasen – tilpasning for fylkeskommuner og kommuner

KRD, UD, og Departementenes servicesenter (DSS) har samarbeidet om å tilpasse EØS notatdatabasen for kommunesektoren. Notatdatabasen samler informasjon om EU regelverk som vurderes innlemmet i...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.11

Fremskritt for el-kabelprosjekt mellom Norge og Tyskland

NorGer, som blant annet eies av Agder Energi, planlegger å bygge den første elektriske kabelforbindelsen mellom Tyskland og Norge. Hensikten er å knytte sammen det norske og det tyske...

av Torkelsen, Jan H., 30.03.11

Kampanje for økt valginformasjon

Kommunal- og regionaldepartementet samarbeider med et privat firma om informasjonskampanjen foran kommunestyre- og fylkestingsvalget 12. september. Kampanjen har som målsetning å øke velgernes...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.11

Ny utredning: Kollektivtransport eller kø og kaos i større byområder i 2030

Vi har valget mellom kraftig utbygging av kollektivtrafikken eller kø og kaos i de største byene. Dette går fram av en helt ny analyse av trafikkveksten fram til 2030, utført av Urbanet Analyse for...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.11

DKS-prosjekt fra VAF får oppmerksomhet

Et vellykket kunstprosjekt i Den Kulturelle Skolesekk(DKS) får nasjonal oppmerksomhet, det forteller kunstrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune, Irene Ikdal.. I kveld kan du se kunstverket ...

av Macdonald, Cheryl, 29.03.11

200 000 kr til museer i Vest-Agder i 2011

Vest-Agder-museet har fordelt 200 000 kroner i prosjektmidler til museer uten fylkeskommunalt driftstilskudd. Interessen for prosjektmidlene er stor. Det var søkt om 560 000 kroner fordelt på 22...

av Judith Seland Nilsen, 29.03.11

Varsel om oppstart av arbeid med forvaltningsplan for vannregion Agder. Høring av planprogram

Vannregionmyndigheten for vannregion Agder ved Vest-Agder fylkeskommune varsler med dette iht Plan- og bygningsloven § 8 - 3 om at arbeid med forvaltningsplan for vannregion Agder igangsettes....

av Siv Hemsett, 28.03.11

Endret utsmykkingsgave til Campus Grimstad

Våren 2009 ble det politisk vedtatt at Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner i fellesskap skulle gå til innkjøp av kunstverket ”Sølvregn” som utsmykningsgave til nye Campus Grimstad. Aust-Agder skulle...

av Torkelsen, Jan H., 28.03.11

Vurderer ferjefri stamvei fra Kristiansand til Trondheim

Skal det bli mulig å kjøre E39 fra Kristiansand til Trondheim uten å måtte krysse minst åtte fjorder med ferje, må det konstrueres kompliserte tunneler eller bruer. Statens vegvesen har fått i oppdrag...

av Torkelsen, Jan H., 28.03.11

Er du interessert i fosterhjemsarbeid?

Det har vært gjennomført en stor undersøkelse blant alle landets fosterhjem. I forbindelse med offentliggjørelse av resultater fra denne undersøkelsen blir det utført en rekrutteringskampanje for å...

av Torkelsen, Jan H., 28.03.11

Nesten ni prosent flere bompasseringer i Lister i februar

Det var en markant økning i antall kjøretøyer som passerte de to bomstasjonene i Lister i februar. Daglig leder i Lister Bompengeselskap AS Gunnar Haddeland legger nå frem en statistikk som viser at...

av admin, 28.03.11

Sommerjobb på museum?

Er du interessert i historie, liker å formidle kunnskap og er glad i å omgås mennesker? Da er dette sommerjobben for deg! Vest-Agder-museet Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal og Vigeland Hus søker...

av Birgitte Sørensen, 28.03.11

Flere teknojenter på Sørlandet

Fred Skagestad, utdanningsrådgiver i NHO Agder, gleder seg over at en av seks som søker Vg1 TIP i Aust-Agder og Kristiansandsregionen er jenter. Tall fra fylkeskommunene i Agder viser at 55 jenter har...

av admin, 28.03.11

Regjeringen har vedtatt nye retningslinjer for strandsonen

Regjeringen vedtok fredag nye retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. I den nye plan- og bygningsloven er byggeforbudet i 100-metersbeltet videreført og strammet inn....

av Torkelsen, Jan H., 25.03.11

Markant reduksjon i sykefraværet nasjonalt, men enda bedre i fylkeskommunen

Sykefraværet nasjonalt er, i følge en pressemelding fra Arbeidsdepartementet, redusert med 7,5 prosent fra fjerde kvartal 2009 til fjerde kvartal i 2010. I fjerde kvartal 2010 var sykefraværet...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.11

UKM- ungdom fra Vest-Agder til festival i Sverige

UKM Norge har gitt Vest-Agder tilbud om å representere Norge på en musikk konkurranse/festival i Sverige i år. Vest-Agder kan være representert med musikk i alle sjangre. Festivalen ”Musik Direkt” er...

av Inga Lauvdal, 25.03.11

Informasjonsmøte - Hvordan sikre returordningen for brukt emballasje?

”Prosjekt for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser” har invitert Jan Petter Nerhus fra Grønt Punkt Norge for å informere offentlige innkjøpere og andre interesserte om hvordan...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.11

Økende kritikk mot lange planleggingsprosesser for veianlegg

-Det å bygge veier i Norge krever en omfattende planprosess. Jeg mener det bør gjennomføres en evaluering av prosessene rundt konseptvalgsutredninger og kvalitetssikringsutredninger. Prosessene er...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.11

Ny direktør for Vest-Agder museet ansatt

Mandag 21. mars takket John Olsen ja til stillingen som direktør for Vest-Agder-museet IKS. John Olsen er 34 år og direktør for Gudbrandsdalsmusea. Han tiltrer stillingen 1. oktober. Frem til det er...

av Eikeland, Inge, 24.03.11

Fylkeshuset i Vest-Agder følger opp Earth Hour

Lørdag 26. mars klokken 20.30 slukker Entra lysene i tolv Entra-bygg rundt om i landet i en time. Blant disse er Fylkeshuset i Kristiansand. -Dette gjør vi for å symbolisere vilje og evne til å stå...

av Torkelsen, Jan H., 24.03.11

Nettverk for tradisjonshåndverkere

Hvordan kan vi ta vare på gamle håndverksteknikker, og hvordan går man frem når man vedlikeholder, restaurerer og bygger om gamle hus? Slike spørsmål stod på dagsordenen da Agdernettverket for...

av Stylegar, Frans-Arne, 24.03.11

Eiendomsskatt for verneverdige bygninger?

Riksantikvar Jørn Holme har sendt brev til alle landets kommuner om fritak for eiendomsskatt for fredete og verneverdige bygninger. Mange kommuner har innført eller vurderer å innføre eiendomsskatt. I...

av Stylegar, Frans-Arne, 24.03.11

God skatteinngang for fylkeskommunene

Nye skattetall for årets første to måneder viser en samlet vekst for kommuner og fylkeskommuner på 8,7 prosent i forhold til samme måneder i 2010, melder KS. Kommunene har en inngang vedrørende skatt...

av admin, 23.03.11

Vest-Agder blant fylkene med lavest veisikkerhet

Opplysningsrådet for Veitrafikken har kartlagt veisikkerheten i landet. Arbeidet er basert på Statens vegvesens egen veidatabank for de siste ti årene, i følge Aftenposten. Oversikten viser blant...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.11

Fylkeskommunen hedret Vest-Agder Søndagsskolekrets på 100-årsjubileum

-For søndagsskolen i Norge er fastelavnssøndag 1844 «fødselsdagen». Da ble den første søndagsskolen her til lands begynt i Stavanger. Men året 1911 ble på flere måter et merkeår for...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.11

Vest-Agder mottar 5,5 millioner kroner til fartøyvern i 2011

Riksantikvaren har fordelt 42 millioner kroner til fartøyvern. Pengene skal gå til istandsetting av fartøy over hele landet. Det var innkommet søknader for til sammen 187 millioner kroner i år....

av Torkelsen, Jan H., 21.03.11

Fylkeskommunene bruker mer til fylkesveier enn de får fra staten

I fjor fikk fylkeskommunene bevilget 12,6 milliarder kroner fra staten til fylkesveiene. Tallene ble lagt fram av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på Senterpartiets landsmøte søndag. I alt...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.11

Sveriges Riksdag takker Vest-Agder fylkeskommune

Kulturkomiteen i Sveriges Riksdag var i slutten av februar på studiereise i Norge. I reisen hadde komiteen også lagt inn et besøk i Kristiansand hvor både kommunen og fylkeskommunen orienterte om...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.11

Sørlandet skal være best på gjenkjøp innen ferie- og fritidsmarkedet

-Vår visjon er at Sørlandet skal være best på gjenkjøp. I Visit Sørlandet AS har vi en målsetting om at ni av ti som besøker Sørlandet kommer tilbake for å besøke mer av landsdelen. De blir lenger,...

av admin, 21.03.11

Penger til kultur?

Informasjon om tilskuddsordninger innen kultur er alltid interessant. For andre gang i løpet av et år er det stor påmelding til seminaret om nettopp dette. Vest-Agder fylkeskommune og Sørlandets...

av Lauvdal, Inga, 21.03.11

Kleppa: -Fylkeskommunane skal samla alle bompengeprosjekta sine i eit bompengeselskap

- Regjeringa er oppteken av å få meir veg for pengane. Å oppretta regionale bompengeselskap skal etter kvart føra til reduserte kostnader på 50 til 100 millionar kroner årleg for alle...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.11

Ny utredning: Kulturpolitikk etter 2014

I statsråd fredag ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005 og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står overfor i årene som...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.11

Women i Business løfter frem gründerkvinner i Skandinavia

Bare hver tredje etablerer i Norge, Sverige og Danmark er kvinne. Et norskledet prosjekt skal bidra til å øke andelen kvinnelige entreprenører i Skandinavia. Ti partnere fra Norge, Sverige og Danmark,...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.11

Bevisst fylkeskommunal miljøsatsing - oljefyranlegg erstattet med biovarmeanlegg

-Når vi nå åpner dette enestående bioavarmeanlegget her på Lista ser jeg dette som et ledd i en større sammenheng. Jeg har sagt tidligere at kloden vår har feber og vi må alle ta del i ansvaret og...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.11

Fleire sysselsette i fylkeskommunane

Førebelse tal for sysselsette i kommunal og fylkeskommunal forvaltning syner ein vekst på 1,3 prosent, tilsvarande nær 6 500 personar, i 4. kvartal 2010 samanlikna med same kvartal året før, melder...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.11

Formiddagskonferanse: Unngå innkjøp som kan slå negativt ut

Det kjøpes inn for mer enn 330 milliarder kroner årlig i offentlig forvaltning. Hvordan unngår vi “svarte hull” i anskaffelsesprosessene for på den måten å sikre arbeidsgivers omdømme? Hvordan...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.11

Lærerne skal lære entreprenørskap

Elevene roper etter mer praksis og mindre teori, og lærerne ønsker mer motiverte elever. Dette blir nå en realitet i et nytt samarbeid mellom Universitet i Tromsø og Ungt Entreprenørskap. Som hittil...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.11

Positiv trafikkstatistikk for Vest-Agder for årets to første måneder

Statistisk Sentralbyrå har nå presentert tallmateriale over veiulykker med personskade for januar og februar. Det er i løpet av de to månedene registrert 794 ullykker med 1242 skadde personer og 30...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.11

Mange unge gutter er risikosportutøvere i trafikken med fare for eget og andres liv

-De vi finner flest av som trafikkdrepte og trafikkskadde er gutter mellom 18 og 22 år. De er også ofte passasjerer og befinner seg i biler som er på veiene i helgen mellom klokken 22.00 og 04.00....

av admin, 17.03.11

10 millionar ekstra til næringshagane i 2011

av Torkelsen, Jan H., 16.03.11

Fylkeskommunen med i nytt prosjekt for bedret mobildekning i landsdelen

Det Digitale Agder har startet arbeidet med et nytt prosjekt med særlig vekt knyttet til mobildekning. Fylkesutvalget vedtok tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune gir sin tilslutning til Det Digitale...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.11

En halv million til rehabilitering på Nordberg fort i år

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal kunne anvende 500 000 kroner til videre rehabilitering på Nordberg fort i Farsund kommune i 2011 ut fra en prioritert plan. For årets...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.11

Fylkesordføreren imponert over kreative og dyktige unge entreprenører

I går åpnet fylkesordfører Thore Westermoen Fylkesmessen for Ungt Entreprenørskap Agder på Campus Grimstad. Han ble svært imponert over de mange aktive elevene og elevbedriftene han fikk se. -Ungt...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.11

Kunnskapsministeren: -Mobbing må bekjempes lokalt

Det lokale engasjementet vil alltid være avgjørende for om vi lykkes i kampen mot mobbing, og hovedinnsatsen må komme der barn og unge oppholder seg til daglig, skriver Kunnskapsminister Kristin...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.11

KS krever økonomisk handlingsrom for kommuner og fylkeskommuner

Kommunene og fylkeskommunene må sikres en inntektsutvikling i 2012 som gir mulighet til å gi innbyggerne pålitelige velferdstjenester. Dette sier Halvdan Skard, leder i KS hovedstyre, i forbindelse...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.11

Fylkeskommunen satser på videre rehabilitering på Nordberg fort i Farsund

Videreutvikling av Nordberg fort på Lista er nå på fylkespolitisk dagsorden. Fortet er et regionalt/nasjonal kulturminne. Det var bakgrunnen for at stedet ble overtatt av Vest-Agder fylkeskommune i...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.11

Fylkesmesse i Ungt Entreprenørskap

Mer enn 100 ungdomsbedrifter fra Agders videregående skoler har meldt seg på årets fylkesmesse 10. mars. Det blir et inferno av kreativitet, skaperglede og energi! Elevene har lagt ned masse tid og...

av Macdonald, Cheryl, 09.03.11

Nye midler til lokal samfunnsutvikling i kommunene

Kommunal- og regionaldepartementet har i år satt av totalt 30 millioner kroner til satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). I utgangspunktet er det satt av 1 million kroner per fylke....

av Torkelsen, Jan H., 09.03.11

Unikt samarbeid mellom regionale jernbanefora vil hjelpe Kleppa

Jernbaneforaene i landet har i felleskap satt i gang et arbeid med å utarbeide en egen rapport om utfordringene på jernbaneområdet. Rapporten er et supplement til den rapporten en arbeidsgruppe fra...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.11

Søndag 13. mars på Lindesnes fyr - Enda en reise med Terje Vigen

Nok en gang byr Lindesnes fyr på filmforestillingen ”Identity of the soul”. Stadig flere har sett denne moderne og utradisjonelle filmatiseringen av Henrik Ibsens ”Terje Vigen” sammen med den...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

Samferdselsdepartementet oppretter en egen avdeling for jernbane

Tidligere har jernbanesaker blitt håndtert i Veg- og baneavdelingen i Samferdselsdepartementet. Fra og med 7. mars blir banesakene lagt til den nyopprettede Baneavdelingen med Jon Fredrik Birkheim...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

En av fylkespolitikkens store personligheter har rundet åtti

Mot slutten av 1995 ryddet mandalitten Ludvig Hope Faye pulten på fylkesordførerkontoret i Vest-Agder fylkeskommune. Da hadde han bak seg hele 35 år i kommune- og fylkespolitikken. Fra han i 1975 ble...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

Sørlandets Europakontor med på styrking av norsk samhandling i Brüssel

De norske regionkontorene i Brüssel, som blant annet omfatter Sørlandets Europakontor, samt kontorene til KS, LO og NHO har, på initiativ fra den norske EU-delegasjonen, opprettet et uformelt nettverk...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

Vest-Agder får 1,4 millioner kroner til fredete bygninger

53 millioner kroner er nå fordelt av Riksantikvaren til istandsetting av fredete bygninger over hele landet. Riksantikvaren har fordelt årets tilskudd mellom alle landets 19 fylkeskommuner, som så...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

3,3 millionar kroner til Vest-Agder til regional næringsutvikling i 2011

Regjeringa gir i år 567,7 millionar kroner til fylkeskommunar der kommunar har fått auka arbeidsgjevaravgift i høve til nivået før 2004. i Vest-Agder gjeld dette kommunane, Åseral, Audnedal, Sirdal og...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

2,9 milllioner til bredbånd i Vest-Agder

-Regjeringa gir i år 128,8 millionar kroner til fylkeskommunane, hvorav 2,9 millioner kroner til Vest-Agder. Tilgang til breiband med høg kapasitet er naudsynt i heile landet for at alle skal kunne ta...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

Nytt vegtilsyn frå 2012

- Tilsynsoppgåvene til Statens vegvesen skal leggjast til ei eiga eining direkte under vegdirektøren. Det skal vera eit tydeleg organisatorisk og styringsmessig skilje mellom tilsynsverksemda og anna...

av Torkelsen, Jan H., 02.03.11

Holder trykket oppe på Eidangerparsellen

Telemark fylkeskommune fortsetter å holde høyt trykk for å få byggestart på Eidangerparsellen i 2012, skriver Telemark fylkeskommune på sin nettside. Forbindelsen mellom Larvik og Porsgrunn er et...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.11

Kritiske i KS til veistandard

KS er bekymret for at det ikke følger penger med når veistandarden blir skjerpet på grunn av nye EU-krav, skriver Kommunal Rapport. Nye standarder vil føre til økte kostnader til å vedlikeholde...

av Torkelsen, Jan H., 28.02.11

Ekstra million til Ungt entreprenørskap

På sitt besøk i Agder nylig hadde kommunalminister Liv Signe Navarsete et ønske om å møte Ungt Entreprenørskap Agder for å lære mer om aktiviteten i regionen. Med seg i ”sekken” hadde statsråden også...

av Torkelsen, Jan H., 28.02.11

Vinterferieaktiviteter - Velkommen til aktiviteter på Sjølingstad i ferien!

Tirsdag, onsdag og torsdag - fra 1. til 3. mars - er det åpen museumsbutikk med aktivitetsbord for små og store på Sjølingstad Uldvarefabrik, like vest for Mandal mellom klokken 11.00 og 15.00. I...

av Torkelsen, Jan H., 25.02.11

Forskerne mer interessert i regionforsking

Interessen for å levere regional forskning og analyse til Europa er stor en måned før den pågående utlysningsrunden lukkes, meldes det i et nyhetsbrev fra Interreg.no. Siden ESPON ble etablert i 2002,...

av Torkelsen, Jan H., 25.02.11

Vest-Agder fikk 2031 flere innbyggere i fjor

av Torkelsen, Jan H., 25.02.11

Fylkesvaraordføreren vertskap for svenske riksdagsrepresentanter på Vest-Agder-besøk

Kulturkomiteen i Sveriges Riksdag er for tiden på studiereise i Norge. Onsdag besøkte komiteen Kristiansand hvor både kommunen og fylkeskommunen orienterte om blant annet kulturvirksomhet og...

av Torkelsen, Jan H., 24.02.11

Regionale forskningsfond skal bidra til en ny måte å tenke regionalisering av forskning

I forrige uke ble Konjunkturbarometeret for Agder lagt frem. En av konklusjonene som ble trukket etter presentasjonen av barometeret i Kristiansand var at det er behov for mer og bedre forskning i...

av Torkelsen, Jan H., 24.02.11

Fylkestinget godkjenner avtale for eierskapet og driftsopplegget for Kilden

Fylkestinget godkjente tirsdag en ny selskapsavtale for Kilden Teater og Konserthus IKS. Den samsvarer med den avtalen som i styret for Kilden IKS vedtok 24. januar i år. Fylkestinget samtykker i at...

av Torkelsen, Jan H., 24.02.11

Fylkeskommunen overtar aksjemajoriteten i Lister Kompetanse AS

Lister Kompetanse AS er kommet i pengemangel. Dette er utilsiktet fra eiernes og andre finansielle bidragsyteres side. Til grunn for pengeknipen ligger at tilsagte midler fra Sørlandet kompetansefond...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.11

Politisk interesse for årlig levekårsmonitor

Etter at flere forskere fra Agderforskning, anført av instituttsjef Anne Lene Dale, hadde presentert den første og ferske levekårsmonitoren for Agder for de to fylkestingene på Agder i går, ble det...

av admin, 23.02.11

Regionplan Agder 2020 skal realiseres gjennom økt samhandling

”Gjennom samhandling skal vi oppnå mer. Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning. Det viktigste grepet i planen er derfor økt samhandling - fordi det...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.11

Stor utskiftning i fylkestinget etter valget

Samtlige av partiene som nå er representert i fylkestinget i Vest-Agder har nå valglistene til fylkestingsvalget i høst så godt som klare. Tar en utgangspunkt i de kandidatoversiktene som har vært...

av admin, 23.02.11

Fylkestinget vil nedlegge Agderrådet

Vest-Agder fylkesting ga tirsdag enstemmig tilslutning til at Agderrådet oppløses så snart det er praktisk mulig, senest i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Fylkestingets...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.11

Sør- og Vestlandet fortsatt minst likestilt

Siden 1999 har Statistisk sentralbyrå (SSB) publisert en indeks som måler likestilling mellom kvinner og menn i norske kommuner. I 2009 ble indeksen revidert og publiseres nå under navnet Indeks for...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.11

Fylkesordførerne vil ha veiadministrasjonen til fylkeskommunene

De faglige og økonomiske ressurser tilknyttet administrasjonsansvaret for fylkesveiene må overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Det er konklusjonen i en uttalelse Kollegiet av...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.11

Byggefelt eller bunkers?

av Torkelsen, Jan H., 21.02.11

”Levende bøker – levende bilder : filmseminar for bibliotek og skole”

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, i samarbeid med Lyngdal bibliotek, inviterer alle filminteresserte til en fagdag om film i Lyngdal kulturhus tirsdag 5. april 2011.

av Eilertsen, Steinar, 21.02.11

Økte skatteinnbetalinger i januar

Det ble betalt inn om lag 71 milliarder kroner i skatt i januar 2011. Det er 5,5 milliarder kroner, eller 8,4 prosent, mer enn i januar i fjor. Beløpet er også større enn i januar 2008 og 2009....

av Torkelsen, Jan H., 21.02.11

Agder på topp i beltebruk i buss

I en spørreundersøkelse gjennomført av Statens vegvesen sier hele 41 prosent av de spurte at de ikke bruker belte i buss der hvor belte er montert. 22 prosent sier at de bruker det i meget stor grad,...

av Torkelsen, Jan H., 21.02.11

Spennende seminar om trafikk og kjønn

Trafikksikkerhetsgruppen i Vest-Agder og Trafikksikkerhetsforum i Aust-Agder inviterer i samarbeid med Senter for likestilling til seminar om trafikk og kjønn onsdag 16.mars kl. 10.00 – 15.00 ved...

av Torkelsen, Jan H., 21.02.11

Etablerer paraply for grønn transport

Interreg-prosjektet TransBaltic, hvor Vest-Agder fylkeskommune og Østlandssamarbeidet er de norske partnerne, tar rollen som koordinator for en storstilt satsing på miljøvennlige transportløsninger i...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.11

Vennskapsfylkeforbindelse med Estland i fokus i norsk-estisk tidsskrift

Vest-Agder fylkeskommune og Vest-Viru len i Estland har i henimot 16 år vært vennskapsfylker. Det har vært sporadisk kontakt mellom politikere, administrasjon og enkelte fagmiljø og kulturgrupper i...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.11

Økt januartrafikk i Listerbommene

Daglig leder i Lister Bompengeselskap as Gunnar Haddeland har nå hyggelige tall å legge frem for de som er opptatt av å få pengene inn for å finansiere veiprosjektene i Listerpakken. Han melder om en...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.11

Konjunkturbarometeret: -Det er behov for mer og bedre forskning i landsdelen

I Konjunkturbarometeret for Agder, som ble presentert i går, uttrykkes det at Sørlandsk næringsliv setter kurs mot lysere tider. Bedriftene venter sterkere resultater og investeringsviljen øker. -Det...

av Torkelsen, Jan H., 17.02.11

Inn på tunet som eget valgfag ved Søgne videregående skole

Høsten 2010 startet Søgne videregående skole opp med Inn på tunet som et eget fag under Prosjekt til fordypning på VG2 naturbruk. Søgne videregående er en grønn nisjeskole, og den er første skole i...

av Torkelsen, Jan H., 17.02.11

Bedriftene i Agder ser gjennomgående positivt på utviklingen i 2011

I dag ble Konjunkturbarometeret for Agder presentert. Hovedbildet som skapes på bakgrunn av det totale tallmaterialet i konjunkturbaro­meteret er at Agder er tilbake på rett kjøl. Landsdelen er for...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.11

Interessant elevundersøkelse på Vennesla om ”rettferdig handel”

Annenklasseelevene på Service og samferdsel på Vennesla videregående skole har i vinter arbeidet med prosjektet ”Rettferdig handel”. De har blant annet sett på utbredelsen av rettferdige varer i...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.11

Positiv utvikling i skognæringen - Avvirkningsrekord i Vest-Agder

Avvirkningen i Vest-Agder nådde rekordnivå i 2010 og endte på ca 208 000 m3. Dette er 38 000 m3 over den gamle rekorden fra 2008, og en økning på omtrent 25 prosent sammenliknet med 2009....

av Torkelsen, Jan H., 16.02.11

"Alkohol - gleder og sorger"

Dette er tittelen på Vest-Agder-museets bok som kom ut før jul. Temaboka har artikler om ulike sider ved bruken av brennevin, vin og øl. Den forteller om bruken av alkohol i ulike miljøer og til ulike...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.11

Feber og fellesskap på vandring

Utstillingen "Feber og fellesskap - epidemienes århundre 1820-1920" er til utlån, melder Vest-Agder museet. Utstillingen åpnet på Odderøya i Kristiansand i juni i fjor. Den handler om smittsomme...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.11

Listerrådet satser på fornybar energi som hovedprioritet innen næring

Listerrådet drøftet mandag strategien for Listerregionsamarbeidet fremover. -Vi har satt i gang en prosess om skal bidra til en klar og tydelig oppmerksomhet rundt de utviklingsmuligheter som Lister...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.11

Færre gjennom Listerbommene i fjor

Daglig leder Gunnar Haddeland i Lister Bompengeselskap har nå lagt frem tall over antall passeringer i de to bomstasjonene i Listerregionen som finansierer deler av utbyggingen av den såkalte...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.11

Reidar Rudjord utstilling på Nordberg Fort

Søndag 13. februar åpner en separatutstilling med Reidar Rudjord sin grafikk og malerier på Nordberg Fort. Utstillingen åpnes i formidlingsbygget søndag kl 1300 ved Fyrlyd: Ingvild Koksvik Amundsen...

av Lund, Hans Christian, 11.02.11

Fædrelandsvennen satser mer på politikk

av Torkelsen, Jan H., 09.02.11

Stadig utbygging i Lister

I juni 2002 ble stortingsproposisjonen om Listerpakken behandlet. Listerpakken består av flere utbyggingsprosjekt i kommunene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Hægebostad. Mange prosjekt er...

av admin, 09.02.11

Listerelever på Gründercamp i Trondheim

Lister videregående skole, avdeling Flekkefjord var representert med et lag på Nasjonal Grundercamp - landsfinale for videregående skole i Trondheim 26.-28.januar. Campen ble arrangert av Ungt...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.11

Fylkesvei 465 ved Åptafjorden åpnes igjen

Fylkesvei 465 ved Åptafjorden i Farsund åpnes for trafikk igjen onsdag 9. februar klokken 20.00. Veien har vært stengt i nærmere to uker etter en kontrollert nedsprengning. -Vi trengte denne tiden for...

av admin, 09.02.11

Fylkeskommunen støtter filmprosjekt om Sørlandets sjørøverhistorie

En lokalt forankret prosjektgruppe har tatt initiativ til å formidle en ekte, men bortgjemt og glemt historie. ”Med rett til å kapre” - er et dokumentasjonsprosjekt om Sørlandets sjørøverhistorie....

av Torkelsen, Jan H., 09.02.11

Vest-Agder fylkeskommune opptatt av effekten av lovforslag om el-sertifikater

Fylkesordfører Thore Westermoen orienterte tirsdag fylkesutvalget om at han har sendt en høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet om et utkast fra regjeringen til en lov om grønne...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.11

Vest-Agder fylkeskommune bidrar til mulighetsstudie for ny kystnær jernbane

Vest-Agder fylkeskommune vil bidra til at det blir utarbeidet en mulighetsstudie for en kystnær jernbane for strekningen fra Brokelandsheia til Egersund. Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 100...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.11

Nytt landsdelsprosjekt for bedret mobildekning på Agder

Det Digitale Agder etablerer nå et nytt prosjekt, som skal bedre mulighetene for digital kommunikasjon i landsdelen. Denne gangen blir hovedfokus lagt på utbygging av mobildekning. Men prosjektet har...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.11

Demokratene ber om redegjørelse om snøbrøyting

Demokratene har sendt en henvendelse til fylkesordfører Thore Westermoen hvor partiets fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe ber om redegjørelse i fylkestinget 22. februar om ”rapportert dårlig...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.11

Fylkeskommunen vil ha en bærekraftig og forutsigbar offentlig finansiering av Fullriggeren Sørlandet

Vest-Agder fylkeskommune vil jobbe for en bærekraftig og forutsigbar offentlig finansiering av Fullriggeren Sørlandet, der lokale, regionale og statlige tilskudd ytes etter en avtalt fast...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.11

Fylkeskommunen støtter Høgtun kultursenter i Marnardal økonomisk

Fylkesutvalget fulgte tirsdag opp et vedtak i fra forrige uke i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø om å yte økonomisk støtte til Høgtun kultursenter i Marnardal. Det innebærer at Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.11

Fylkeskommunen selger tomt slik at Søgne gamle kirke får utvidet kirkegården

Søgne kommune, ved Søgne menighetsråd, arbeider med planer for utvidelse av kirkegården ved Søgne gamle kirke. I den forbindelse ber rådmannen i Søgne kommune om å få kjøpt et tilleggsareal sør for...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.11

Alle hustander i Vest-Agder vil få valgmateriell om årets fylkestingsvalg i posten

Fylkesutvalget bevilget tirsdag inntil 900.000 kroner til utsending av valgmateriell til husstandene i Vest-Agder. Brevet vil inneholde en stemmeseddel fra hvert parti samt en generell informasjon om...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.11

Informasjon om SAM prosjektet

Vest-Agder fylkeskommune deltar i forsøksprosjektet: Samordning av bestillingstransport og Transporttjenesten for funksjonshemmede med tilskuddsmidler fra Samferdselsdepartementet. Prosjektperioden er...

av Skomedal, Anne Siri, 08.02.11

Det vellykkede lyttevennprosjektet videreføres

I 2009 satte Vest-Agder fylkeseldreråd i gang prosjektet "Lyttevenner i Vest-Agder”. Prosjektets formål er å bygge bro mellom generasjonene, og utvikle en modell for eldres aktive deltakelse i skolen,...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.11

Fylkesutvalget går inn for at Agderrådet oppløses så snart det er praktisk mulig

I 1995 ble landsdelsutvalget - Agderrådet - opprettet. Rådet skulle arbeide for felles interesser for landsdelen, bidra til koordinering av aktiviteter og fremme samarbeid mellom de interesserte...

av admin, 08.02.11

Påmelding seminar - Fornybar energi

Fornybar energi - muligheter og utfordringer for Vest-Agder Agder vedtok i juni 2010 en ny regionplan hvor klima var en viktig målsetting. For å belyse denne målsettingen inviterer Vest-Agder...

av Tveiten, Anja Mosdøl, 08.02.11

Fylkesmesse for Ungt Entreprenørskap på nye Campus i Grimstad

Ungt Entreprenørskap Agder arrangerer årets Fylkesmesse på universitetets nye Campus i Grimstad! Arrangementet skjer torsdag 10. mars 2011. Det er et rikholdig program med konkurranse innen en rekke...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.11

Fylkesveien mellom Farsund og Lyngdal sikres bedre

På fylkesvei 43 mellom Farsund og Lyngdal, hvor det er mye trafikk, er det stedvis uoversiktlige partier og farlige avkjørsler. I løpet av våren blir dette utbedret. -Vi skal bygge to nye avkjørsler...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.11

Nominasjonene til Sørlandets litteraturpris er klare

Det er nylig blitt klart hvem de nominerte til Sørlandets litteraturpris 2011er. Nytt av året er at det i 2011 deles ut to priser: Én for beste skjønniltterære bok og en for beste faglitterære bok....

av Torkelsen, Jan H., 08.02.11

Åpner ny barnehage i Mandal

Vest-Agder fylkeskommune er ikke kjent for å drive barnehage, men gjennom Mandal videregående skole starter NY ÅPEN BARNEHAGE i postgården i Mandal sentrum tirsdag den 8.februar.

av Macdonald, Cheryl, 07.02.11

Prosjektmidler 2011 til museer i Vest-Agder som ikke mottar driftsstøtte

Museer i Vest-Agder som ikke mottar driftsstøtte fra fylke/stat har anledning til å søke Vest-Agder-museet om prosjektmidler for 2011. Vest-Agder-museet har satt av 200 000 kroner i prosjektmidler til...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.11

Presentasjon av kulturfondbøker utgitt i 2010

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner inviterer ansatte i folkebibliotek, bibliotekarer, norsklærere i videregående skoler og leseombud til en presentasjon av årets kulturfondbøker utgitt i 2010. Dette...

av Eilertsen, Steinar, 04.02.11

Elever ved Lister videregående skole setter opp musikal

Elevene på Musikk, dans og drama på Lister videregående skole, avdling Lyngdal setter opp forestilling/musikal på Lyngdal Kulturhus mandag 7. februar. Musikalen er basert på det norske folkeeventyret...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.11

Nytt nyhetsbrev fra Hidra landfast-prosjektet

I et ferskt nyhetsbrev fra Hidra landfast-prosjektet får du oppdatert informasjon om det som skjer i det fylkeskommunale undersjøiske tunnelprosjektet i Flekkefjord. Du kan lese om veteran-geologene...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.11

Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak - redusert støtte til norske aktører

I én måned fremover tar Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak i mot søknader om prosjektfinansiering. Stor interesse har ført til redusert norsk medfinansiering. Interreg-programmet...

av admin, 04.02.11

Høgtun kultursenter i Marnardal får midler til brannsikring og drift

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk nylig inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal gi 100 000 kroner i driftsstøtte for 2011 og ha som intensjon å bevilge samme beløp i 2012 til Høgtun...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.11

Forfatterbesøk i bedrifter i landsdelen var et vellykket tiltak i Leseåret 2010

Fylkesbibliotekene i Aust- og Vest-Agder tok i februar 2010 initiativ til å sette i gang flere tiltak i Leseåret 2010 på bakgrunn av nasjonale føringer. Et av dem var å iverksette et prosjekt med å...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.11

Kristiansand havns fremtid er avhengig av effektiv og god vei- og jernbaneforbindelse

-Vi kan bygge så fin havn vi vil. Men det hjelper ikke dersom ikke vei- og jernbaneforbindelsen til havna er skikkelig og velfungerende. I arbeidet med konseptvalgutredingen for Kristiansandsregionen,...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.11

Fylkeskommunen har fått utredet 2000 mulige nye båtplasser i Søgne og Mandal

Det er et stort behov for båtplasser langs kysten i Vest-Agder. For å imøtekomme dette er det ønskelig med flere småbåthavner. Etablering av småbåthavner er imidlertid ofte konfliktfylt. Det har...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.11

Rapport om kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell

Arbeids- og velferdsdirektoratet har bedt om hjelp til å få et oppdatert medisinskfaglig grunnlag for sine avgjørelser i saker om kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell. Helsedirektoratet har i...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.11

Videregående skole i utlandet?

De siste månedene har seniorrådgiver Kari Skogen hos Fylkesmannen i Vest-Agder reist landet rundt på utdanningsmesser. Hun prøver å få ungdom med eventyrlyst og ambisjoner til å ta videregående skole...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.11

Det skal gjennomføres en prosess for å utarbeide mål for elg- og hjorteforvaltningen i Vest-Agder

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at Vest-Agder fylkeskommune årlig skal utarbeide en rapport som tar for seg elg- og hjortebestanden i fylket. Den årlige rapporten er et...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.11

Fylkeskommunen mener staten må sikre nødvendig offentlig finansiering av Fullriggeren Sørlandet

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet søker fylkeskommunen om 970 000 kroner til omstilling av drift og økt verdiskapning. Totalt er tiltakene det søkes støtte til kostnadsberegnet til henimot to...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.11

Ny arbeidsgruppe skal vurdere effekt av ny kystnær jernbane

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø uttrykte seg i dag positivt til at det blir utarbeidet en mulighetsstudie for en kystnær jernbane for strekningen fra Brokelandsheia til Egersund. Utvalget...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.11

Nytt opplæringsprogram om universell utforming

Frå 1. februar set Statens bygningstekniske etat i verk eit nytt opplæringsprogram om universell utforming for politikarar og tilsette i kommunar og fylkeskommunar . - I den nye plan- og bygningslova...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.11

KS budsjettundersøkelse 2011 viser stramme rammer

Tjenestetilbudet i fylkeskommuner og kommuner bygges fortsatt ut, mens investeringer og vedlikehold reduseres svakt. Vedlikeholdsnivået forblir uendret, mens prisene på veivedlikehold øker for...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.11

Fylkeskommunens 60 års-gave til fylkesordføreren har kommet tannlegepasienter på Haydom Lutheran Hospital til gode

Da fylkesordfører Thore Westermoen i september 2009 fylte 60 år fremmet fylkesrådmann Tine Sundtoft dette forslaget for fylkesutvalgets medlemmer: ”Vest-Agder fylkeskommune overrekker Thore Westermoen...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.11

Tine Sundtoft med i kommunesektorens Etikkutvalg 2011-2014

Hovedstyret i KS har oppnevnt nye medlemmer til kommunesektorens Etikkutvalg for perioden 2011-2014. Blant de nye medlemmene er fylkesrådmann Tine Sundtoft fra Vest-Agder fylkeskommune....

av Torkelsen, Jan H., 01.02.11

Sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen sendes ut på høring

Areal- og transportplanutvalget (ATP) vedtok i juni i fjor en ”Sykkelstrategi for Kristiansandsregionen 2010 – 2020”. Strategiplanen forutsettes fulgt opp av en mer konkret sykkelhandlingsplan. Dette...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.11

Sørlandets Europakontor har ansatt ny leder for kontoret i Brussel

Bodil Agasøster er ansatt som ny leder for Sørlandets Europakontor i Brussel. Hun begynner i stillingen 1. februar. Agasøster har en PhD i Politics & International Relations (University of...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.11

Sluttbehandlingen av Regional plan for Kristiansandsregionen utsatt til juni

Areal- og transportplanutvalget (ATP) behandlet fredag et revidert forslag til Regional plan for Kristiansandsregionen 2010 til 2050. Utvalget besluttet at forslaget skal sendes til kommunene og...

av Torkelsen, Jan H., 31.01.11

Viktige endringar i vallova

Regjeringa føreslår at den som er sett opp på ei vallista og ikkje ynskjer å stille til val, kan få sleppe. Demokratisk deltaking bør vere basert på engasjement og fri vilje, seier kommunal- og...

av admin, 31.01.11

Alt klart for nytt miniStorting i Vågsbygd

23.-25. mars 2011 arrangeres miniStortinget for sjette gang på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand. miniStortinget er et tredagers politisk rollespill for elever i videregående skole der...

av Torkelsen, Jan H., 31.01.11

Vil ha unge til å ta frie og modige valg for fremtiden

-Prosjektet FRITT VALG har ønsket å få frem refleksjoner og synspunkt fra unge på hva som er utfordringene og mulighetene når det gjelder å kunne ta frie og modige valg for fremtiden - både når det...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.11

Nytt manifest mot mobbing

Statsminister Jens Stoltenberg signerte torsdag på vegne av regjeringen et nytt Manifest mot mobbing og markerte startskuddet for en kampanje mot digital mobbing. Manifestet skal gjelde for fire år...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.11

Solid økning i syklingen i Kristiansand

av Torkelsen, Jan H., 27.01.11

Hjertesukk om veiplanlegging fra fylkesordføreren

Det å bygge veier i Norge krever en omfattende planprosess. Da fylkesordfører Thore Westermoen holdt innlegg under Stortingets transport og kommunikasjonskomités besøk i Vest-Agder tidligere denne...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.11

Sørvestbanen – YES WE CAN DO IT!

av Torkelsen, Jan H., 27.01.11

Fylkesvaraordføreren: - Rammebetingelsene for kollektivtrafikk må gjennomgås

Da stortingets transport- og kommunikasjonskomité onsdag besøkte Kristiansand kunne fylkesvaraordfører Toril Runden presentere tall som viser en gledelig økning i passasjertallene på bussrutene både i...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.11

Industrihistorie fenger!

Med en økning i besøkstallet på hele 30 prosent er det ingen tvil om at industrihistorie fenget både små og store i året som gikk. Vest-Agder-museet Sjølingstad Uldvarefabrik hadde 8301 besøkende i...

av admin, 26.01.11

Utfordring til Stortingets transportkomité. Det er behov for å tenke nytt!

-Norge er på etterskudd når det gjelder infrastruktur som vei og bane. Det er stort etterslep på vedlikehold. Det er behov for å tenke nytt, slo fylkesordfører Thore Westermoen fast i en tale til...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.11

Westermoen betegner Sørlandet som en ledende energi- og teknologiregion

Fylkesordfører Thore Westermoen holdt i går den første orienteringen for Stortingets transport og kommunikasjonskomité, som nå er på todagers besøk i Vest-Agder. Fylkesordføreren presenterte status og...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.11

Suksess: ”Mad å’ leven” med 350 ungdommer

Stortingsrepresentant Svein Harberg åpnet ”Mad å’ leven” i studenthuset Bluebox ved UiA Campus Grimstad. Dette er et nytt rekrutteringstiltak for Restaurant og matfag og samlet 350 deltakere i...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.11

Skatteinngang for 2010 nær nasjonalt anslag

Statistisk Sentralbyrå har publisert skattetall for kommuner og fylkeskommuner som viser en samlet vekst fra året før på 6,7 pst. Inngangen i alt er på 138.222 millioner kroner i 2010. Dette er skatt...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.11

Ny folkehelselov krever økt kapasitet, kompetanse og økonomiske midler til kommunene og fylkeskommunene

Helse og omsorgsdepartementet la 18.oktober frem forslag til ny folkehelselov. Den nye loven vil sammen med forslaget til ny helse- og omsorgslov erstatte kommunehelsetjenesteloven,...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.11

Salgsmesse for elev- og ungdomsbedrifter på Sørlandssenteret 2. februar

Det blir et yrende liv av ungdommer på Sørlandssenteret onsdag 2. februar. Da arrangerer Ungt Entreprenørskap Agder og Sørlandssenteret ”Salgsmesse 2011 for elev- og ungdomsbedrifter”. Det blir en...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.11

Elever på Vennesla videregående skole satser på ny Holbergspris til skolen

Vennesla videregående skole har tidligere vunnet heder og ære i forbindelse med Holbergprisen i skolen. Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse innen humanistiske fag for elever i...

av admin, 21.01.11

Få med deg presentasjonene fra info-dagen om Interreg IVC-programmet

Forrige uke ble det arrangert en norsk informasjonsdag om Interreg IVC-programmet. Målet var å informere om Interreg IVC-programmet og bistå norske prosjektutviklere i forbindelse med den fjerde og...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.11

Elevparlament, stor suksess på Mandal videregående skole

Torsdag i forrige uke holdt førsteklassene på studiespesialiserende og andreklassen på idrettsfag ved Mandal videregående skole elevparlament. Elevparlamentet har sitt utgangspunkt i vg1 på...

av Thorsen, Svein Tore og Torkelsen, Jan H., 21.01.11

Årets viktigst jernbanekonferanse

av Torkelsen, Jan H., 21.01.11

Energiskoler skal styrke realfagsrekrutteringen

Olje- og energidepartementet ønsker at flere unge skal velge realfag og at unge skal lære mer om energi på skolen. Nå sparkes pilotprosjekt ”Energiskoler” i gang. Prosjektet fører videregående skoler...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.11

Dobbeltsporet jernbane på østlandet gir tre ganger så mange passasjerer

En mulighetsstudie utført i regi av Jernbaneverket med bistand fra ulike konsulentselskaper viser hvordan Østfoldbanen og Vestfoldbanen kan fullføres med moderne dobbeltspor. Beregningene i studien...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.11

Ny IA-avtale mellom fylkeskommunen og NAV undertegnet

Torsdag 20. januar undertegnet fylkesrådmann Tine Sundtoft og hovedverneombud Tor Aurebekk, assistert av rådgiver Inngunn Sandtveit fra NAV Arbeidslivssenter en ny revidert ”Samarbeidsavtale om et mer...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.11

Kristin Sandeggen tatt ut til ungdoms OL

Under helgas Norges Cup renn på Veldre Sag i Brumund, var det K17 jentene som var Sirdal videregående skoles sitt flaggskip. Kristin Sandeggen ble tatt ut til å representere Norge under ungdoms OL i...

av Grubben, Roger, 20.01.11

Nytt nyhetsbrev om Hidra landfast-prosjektet

I et nytt nyhetsbrev om Hidra landfast-prosjektet kan en lese om stort tunnelengasjement på Hidra. Nær 200 mennesker fylte nylig gymnastikksalen på Hidra skole for å høre siste nytt om den planlagte...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.11

Tre millioner kroner fra fylkeskommunen til utbygging av vann og avløp på Ljosland i Åseral

Åseral kommune har utarbeidet en plan for utbygging av vann og avløp i områdene Bortelid, Skjerka/Eikerapen og Ljosland. Planen, som er godkjent av kommunestyret, innebærer utbygging av...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.11

Kunstnerstipend til vennskapsfylket i Estland

I år er det Kristel Maamägi (25) og Taavet Niller (23) som får kunstnerstipend av Vest-Agder fylkeskommune. I 2006 ble det gitt et kunstnerstipend som gave til vennskapsfylket Vest-Viru i Estland....

av Inga Lauvdal, 20.01.11

Tre millioner kroner til Global Future

Næringsdepartementet har bevilget tre millioner kroner til Global Future. Talentmobilisering av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn drives i et samarbeid hvor Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.11

Vest-Agder er fortsatt landets ledende eksportfylke

-Det er imponerende at Vest-Agder holder posisjonen som landets ledende eksportfylke av bearbeidede varer år etter år, sier fylkesordfører Thore Westermoen. Bakgrunnen er fersk statistikk fra...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.11

Godt samsvar mellom Regionplan Agder 2020 og EU-rapport om fremtidig regionalpolitikk

Europakommisjonen publiserte 10. november 2010 den femte samhørighetsrapporten. Den gir en analyse av regional utvikling og trender på regionalt-, nasjonalt- og EU-nivå de seneste årene. Den beskriver...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.11

Fylkesutvalget vil ha Vest-Agders fylkestannlege valgt til styret for Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS

Det interkommunale selskapet Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS, som er lokalisert til Arendal, eies og driftes av fylkeskommunene: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder i et...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.11

Regelverket klart for at flere tidligere barnevernsbarn kan søke om oppreisning for overgrep

I desember 2009 ble Vest-Agder fylkeskommune kontaktet av Støttegruppen for voksne med frastjålet barndom. De reiste spørsmål om Vest-Agder fylkeskommune ville gjøre det mulig for personer som har...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.11

Rekrutterer til omsorg - ny kampanje

For tredje år på rad står Helsedirektoratet bak en rekrutteringskampanje for helsearbeiderfaget. Målet er å vise ungdom dette utdanningsalternativet og hvilke arbeidsmuligheter de kan få dersom de...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.11

Mer åpenhet i fylkeskommunene og kommunene

-Openheit er avgjerande for at kommunesektoren skal ha tillit hjå innbyggjarane. Difor er eg glad for at Stortinget no har vedteke reglar om styrka møteoffentlegheit. Me ynskjer ein kommunal sektor...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.11

Utdeling av fag- og svennebrev I-J

I slutten av november var det tid for den årlige utdelingen av fag- og svenne brev. Utdelingen fant sted på Tangen videregående skole - den fantastiske skolen. Kristiansand Håndverkerforening og...

av Macdonald, Cheryl, 14.01.11

Utdeling av fag- og svennebrev R-S

I slutten av november var det tid for den årlige utdelingen av fag- og svenne brev. Utdelingen fant sted på Tangen videregående skole - den fantastiske skolen. Kristiansand Håndverkerforening og...

av Macdonald, Cheryl, 14.01.11

Utdanningsmessen 2011 i Mandal trakk mange besøkende

Den regionale utdanningsmessen for Lindesnesregionen ble avholdt på Mandal videregående skole tidligere denne uken. Besøkstallet var enda bedre i år enn i fjor, og skolen er meget fornøyd med...

av Ulebust, Bjørn Sigurd Lindevik og Torkelsen, Jan H., 14.01.11

Sprudlende ”MAD Å LEVEN” på Tangen videregående skole

En svært opplagt programleder Lene Langemyr fra NHO Agder kunne torsdag ta i mot nærmere 200 tiende-klassinger fra Kristiansand og en del omliggende kommuner på Tangen videregående skole til ”MAD Å...

av Torkelsen, Jan H., 14.01.11

Spennende søndagstilbud: -"Der bodde en underlig, gråsprengt en…”

Alle kjenner Terje Vigen: Henrik Ibsens dikt om losen som rodde til Danmark etter korn for å brødfø kone barn under Napoleonskrigen som pågikk fra 1807 til 1814. Eller gjør vi det? Husker vi hvordan...

av Torkelsen, Jan H., 14.01.11

Felles plan folkehelse og levekår i Agder 2010-2013

Felles plan folkehelse og levekår i Agder ble vedtatt i begge fylkestingene i vår,og er nå trykket og klar til bruk. Visjonen for planen er "God helse og livskvalitet for alle i Agder".

av Kittelsen, Jannike, 13.01.11

Bare en karakter for hele norskfaget?

Det kan en fremtidig løsning å slå sammen tre norskkarakterer til én for avgangselever i videregående skole. Det er et utvalg nedsatt av Utdanningsdirektoratet som foreslår dette, melder Kommunal...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.11

Meld på bygg til Statens byggeskikkpris 2011

Alle som interesserer seg for byggeskikk, arkitektur, og stedsutvikling er velkomne til å levere forslag til bygg som kan være med å konkurrere om Statens byggeskikkpris 2011. Dersom du kjenner til et...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.11

Agderlandbruket på dagsorden

Tirsdag 18. januar arrangeres konferansen "Agderlandbruket på Dagsorden". Konferansen ventes å samle nær hundre deltakere og hovedmålgruppen - sentrale Agder-politikere - er godt representert. Hele...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.11

Staten vil ikke bidra med økte midler til Interreg IVA-programmet Øresund - Kattegat Skagerrak

I et brev til fylkesordførerne i de åtte fylkeskommunene i landet som er med Interreg IVA-programmet Øresund - Kattegat Skagerrak avviser statssekretær Hege Solbakken i Kommunal- og...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.11

130.000 kroner i prosjektstøtte fra Norsk Jernbanemuseum til Setesdalsbanen

Setesdalsbanen har fått 130.000 kroner i prosjektstøtte fra Norsk Jernbanemuseum til restaureringen av en av passasjervognen. Disse midlene skal benyttes til et såkalt delprosjekt tre som innbefatter...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.11

Seks millioner til kultur- og utviklingsarbeid gjennom Mimeta

Mimeta, Senter for kultur og utvikling, som eies i fellesskap av Vest-Agder fylkeskommune og Strømmestiftelsen, har undertegnet en rammeavtale om samarbeid med Utenriksdepartementet. Avtalen har en...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.11

Fylkesveistrekninger stengt og mindre salting

av Torkelsen, Jan H., 11.01.11

Det kan bli mangel på salt til veiene

Saltleverandørene har meldt at det kan bli akutt mangel på vegsalt i løpet av vinteren. Bakgrunnen er stort forbruk, små lagere og begrenset tilgang. Statens vegvesen ser nå på konsekvenser og...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.11

Mange UKM-arrangementer i kommunene i Vest-Agder i vinter

I fjor deltok over 1100 ungdommer i Vest-Agder på UKM, blir det flere i år, spør rådgiver og fylkeskommunens sentrale drivkraft i arbeidet med Ungdommens kulturmønstring Inga Lauvdal. Alle mellom 10...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.11

Velkommen til utdanningsmesse i Mandal tirsdag 11. januar

På Mandal videregående skole arrangeres årets utdanningsmesse i skolens kantine og vrimleområde tirsdag 11. januar fra klokka 16.30 til 19.00. Kjenner du noen som skal gå på videregående opplæring...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.11

Tre nye år med lærerkampanje lover forsknings- og utdanningsministeren

-Gode lærere er det viktigste for elevens læring. Vi vet at skolen i fremtiden vil trenge enda flere gode lærere, og derfor vil vi ha kampanje i tre nye år for å sikre fortsatt god rekruttering til...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.11

Invitasjon fra Sirdal videregående skole til langrennsløpere i 10.klasse

Sirdal videregående skole på Tonstad inviterer langrennsløpere i 10. klasse til hospitering fra mandag 24. til onsdag 26.januar. De som tar imot tilbudet vil få et svært godt innblikk i hvordan det er...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.11

NHO Agder: Lys fremtid for fagopplæring i arbeidslivet

NHO Agder med regiondirektør Siri Mathiesen i spissen møtte nylig bransjenes opplæringskontorer til en årlig gjennomgang av situasjonen innen fag- og yrkesopplæring. Samlingen fant sted i NHO Agders...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.11

Temadag: Tobakksfrihet - en illusjon?

Torsdag 10. februar vil det bli arrangert temadag om tobakk. Det er fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder i samarbeid med Kreftforeningen som er arrangører. På temadagen vil det bli satt fokus på...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.11

Økt sykling i Kristiansand og Mandal

Det har dessverre de siste dagene kommet fram feilaktige tall om sykkelbruken, skriver Statens vegvesen på sine nettsider. Dette skyldes at tellepunktene flere steder har vært ustabile eller ute av...

av Torkelsen, Jan H., 07.01.11

Hurtigarbeidende gruppe for videre utvikling av norsk jernbane

- Jeg setter nå ned en hurtigarbeidende gruppe for å forsikre meg om at vi løser oppgavene på en best mulig måte. Hovedutfordringen på jernbanen er nedslitt infrastruktur og mye gammelt materiell....

av Torkelsen, Jan H., 07.01.11

Planforum våren 2011

Under følger en oversikt over møtene i ”Planforum våren 2011”.Møtene er åpne for kommunene og at det er anledning til å presentere problemstillinger knyttet til planer (kommunedelplaner, områdeplaner...

av Rundbråten, Tonje, 07.01.11

Elever på KKG videre til annen runde i Kjemi-OL

Fem elever på Kristiansand Katedralskole Gimle - KKG er kommet videre til annen runde i Kjemi OL. Det deltok 460 jenter og 534 gutter fra 108 skoler i konkurransen. Av disse går 182 deltakerne som...

av Torkelsen, Jan H., 06.01.11

Vinterstandard på veier

Hvilken standard kan du forvente på veiene i ditt nærområdet i vinter? Svar på det finner du på nettsidene til statens Vegvesen, det forklarer samferdselsrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune (VAF)...

av Macdonald, Cheryl, 05.01.11

Elever på Vennesla videregående bidrar i Vennesla historielags årsskrift

For tredje år på rad har Vennesla historielags årsskrift to artikler av elever på Vennesla videregående skole. Artiklene er skrevet i forbindelse med et prosjekt om ”Min familie i historien”, som er...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.11

Flere spennende arrangementer om utdannings- og yrkesvalg

Det skal arrangeres flere samlinger med fokus på utdanningsmuligheter og yrkesvalg i vinter. Unge forbilder skal delta på flere aktuelle møteplasser mellom ungdom og arbeidslivet på Sørlandet og...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.11

Regionplan Agder 2020

Regionplan 2020 ble vedtatt av fylkestingene i Aust- og Vest-Agder i juni 2010.For mer informasjon, se regionplanens egen nettsideHer finner du planen

av Manuel Birnbrich, 03.01.11

Vest-Agder-produsert opplysnings-DVD om tannhelse nå også på nordsamisk

I fjor ble det lansert en opplysnings-DVD om tannhelse rettet mot foresatte til barn og unge med fremmedspråklig bakgrunn. ”Happy Teeth,” som DVD-en heter, inneholder to korte opplysningsfilmer. I...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.11

Det blir ”Aksjon mot trafikkdød” fredag 7. januar i Kristiansand

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, Statens vegvesen i Agder-fylkene, Trygg Trafikk, Biskopen i Agder og Telemark, Agder politidistrikt og Utrykningspolitiet er sammen om å arragere ”Aksjon mot...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.11

Landbruk på Dagsorden

18. januar arrangeres det en konferanse som skal se på de landsbrukspolitiske utfordringene og mulighetene vi har på Agder. Konferansen finner sted på Quality Hotel og arrangeres av Aust- og...

av Macdonald, Cheryl, 20.12.10

Befolkningsveksten innebærer behov for 2,5 ekstra milliarder til fylkeskommunene og kommunene

I forbindelse med årets første konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren –det vil si både fylkeskommunene og kommunene - om 2012-budsjettet legger Det tekniske beregningsutvalg for kommunal...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.10

Kunnskapsdepartementet gir støtte til ”Rosa kompetanse”

Kunnskapsdepartementet gir 200 000 kroner til tiltak for økt kompetanse i skolevesenet om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Midlene kanaliseres til Landsforeningen for lesbiske, homofile,...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.09

Obligatoriske IT-standarder vedtatt

Regjeringen vedtok fredag i forrige uke en revidert versjon av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. - Dette er viktig blant annet for å sikre at alle har lik tilgang til offentlige...

av admin, 23.03.09

Samferdselsministeren vil møte næringslivet for å få mer effektiv transport

- Meir effektiv og påliteleg transport er avgjerande for å styrkja næringsliv i heile landet. Eg ønskjer difor at næringslivet skal vera med og drøfta kva for utbygging, tiltak og rammevilkår som må...

av Torkelsen, Jan H., 26.02.09

Stortingets kommunikasjons- og transportkomité på befaring i Vest-Agder

Stortingets kommunikasjons- og transportkomité, under ledelse av komitéleder Knut Arild Hareide vil komme på befaring i Vest-Agder 25. og 26. januar. Komiteen ankommer i buss langs E-39, etter en...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Dramalærer fra Vågsbygd videregående skole blir daglig leder ved Sørnorsk filmsenter

Per-Jonas Lie er tilsatt som ny daglig leder i Sørnorsk filmsenter. Han overtar etter Åse Meyer, som fra 1. februar blir kortfilmkonsulent ved Norsk filminstitutt. Lie har en mangfoldig bakgrunn, og...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fiskesprell - bruk av fisk i skole og barnehage

Ansatte i barnehage, grunnskole, SFO og vidergående skole inviteres til kurs i ukene fire, fem og seks ved Universitetet i Agder. Etter stor pågang på tidligere kurs, tilbyr nå Universitet i Agder i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Kreativ og spennende " GründerCamp "

Ved Lister VGS er det nettopp avholdt GründerCamp. I løpet av 2 dager deltok 187 elever. Tema for årets Camp var ”Energi for fremtiden - gründercamp!” - Vi fikk stor oppmerksomhet rundt opplegget,...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Målrettet forebygging av mobbing ved Tangen videregående skole

På Tangen videregående skole i Kristiansand har en gjennom flere år drevet aktivt arbeid mot mobbing. Et av tiltakene for å stoppe mobbing er en anti-mobbekampanje for alle elever på Vg1. Arbeidet har...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Folkemøte om tunnelforbindelsen til Hidra

Tirsdag 18. januar kl 18.00 inviterer Statens vegvesen alle interesserte til folkemøte på Hidra skole om tunnelforbindelsen Hidra landfast. -Vi ønsker å gi lokalbefolkningen en bred presentasjon av...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Svart arbeid på timeplanen

Hva er skatt og hvorfor skal vi betale det? Hva bruker de skattepengene til? Dette skal elever flere steder i landet lære om. Over 1.200 elever over hele landet vil gjennomføre programmet når...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten må inn i lovgrunnlaget for samhandlingsreformen

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut til høring et forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov. Den skal, sammen med forslaget til ny folkehelselov, erstatte kommunehelsetjenesteloven,...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Oddny Omdal og Svein Bringsjord oppnevnt til verneområdestyre for Setesdal Vesthei

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at fra Vest-Agder fylkeskommune oppnevnes fylkestingsrepresentantene Oddny Omdal (KrF) og Svein Bringsjord (H) til vernområdestyre for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane...

av admin, 01.01.01

Kildenbyggeriet følger fremdriftsplan og kostnadsramme

-Vi er i rute. Byggearbeidene følger fremdriftsplanen og vi er på linje med kostnadsrammen, opplyste prosjektleder Per Egil Steen i forbindelse med at fylkesutvalget var på befaring på Kilden teater-...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Jenter best i realfag i videregående opplæring

Jenter oppnår bedre karakterer enn gutter i de fleste realfagene, viser en ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. På videregåendes tredje klassetrinn får de i faget "matematikk for realfag"...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Kenyas statsminister støtter varmt Solarprosjektsamarbeidet

Siden 2008 har Kvadraturen Skolesenter i Kristiansand, sammen med Elkem Solar og bistandsorganisasjonen Arc-aid, samarbeidet med Kisumu Polytechnic i Kisumu i Kenya. Sentralt i samarbeidet er...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Åpen skole i Kristiansands-regionen

Vest-Agder fylkeskommune satser sterkt på kompetanse og utdanning. Onsdag 26 og torsdag 27. januar åpner fem videregående skoler dørene sine for alle som vil vite mer om de tilbudene som skolene...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Vel 2,6 millioner fra staten til tilgjengelighetstiltak til kollektivtransporten

Staten opprettet i 2006 en tilskuddsordning der kommunesektoren kan søke midler til delfinansiering på opptil 75 prosent av kostnaden til tiltak som gjør kollektivtransporten tilgjengelig for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder blir med i et stort felles fylkeskommunalt samarbeidsorgan for kystskogbruk

Nord-Trøndelag fylkeskommune tok våren 2005 initiativet til et bredt arbeid med kystskogbruket. Grunnlaget for initiativet var at skognæringen i kystfylkene hadde en negativ utvikling, til forskjell...

av admin, 01.01.01

Frihetens tilfluktssted

Det bli en ny visning av vintersatsningen på Lindesnes fyr, filmforestillingen ”Identity of the soul”, søndag 20. februar. Dette er en filmatiseringen av Henrik Ibsens ”Terje Vigen” sammen med den...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Miljøverndepartementet søker miljøambassadører – Noe for deg?

Miljøverndepartementet utlyser oppdrag som miljøambassadører til et nasjonalt formidlingsprosjekt. Oppdraget er å formidle kunnskap og engasjere skoleelever i miljøspørsmål. Miljøambassadøren blir en...

av admin, 01.01.01

Hans-Erik Dyvik Husby åpner "Himmelen over Sørlandet" 11. mars

Hans-Erik Dyvik Husby, alias Hank von Helvete, vil åpne Vest-Agder museets nye utstilling om religion og tro. I utstillingen vil besøkende møte 30 mennesker som forteller om det de tror på og hvordan...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Snø på tak - Når må du måke og når må du løpe?

Bygg og innkjøpsenheten i sentraladministrasjonen sender nå ut melding til alle driftsoperatører på fylkeskommunens bygninger rundt i Vest-Agder. I meldingen redegjøres det for belastninger snø på tak...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Systematisk og målrettet arbeid gjennom flere år gir merkbart redusert sykefravær i fylkeskommunen

Vest-Agder fylkeskommune har nå i flere år kunnet presentere svært gledelige tall for utvikling i sykefraværet. I 2008 var sykefraværet på 6,9 prosent, i 2009 på 6,3 prosent og nå, viser en...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Seminar om kvalitetsutvikling

Seminaret, som er resultat av et samarbeid mellom fylkesmannen i Vest-Agder, KS Agder og Vest-Agder fylkeskommune gikk av stabelen 16. januar. Over 150 skoleledere, skoleeiere, politikere og andre...

av Holthe, Åse, 01.01.01

Fortsatt store likestillingsutfordringer for landsdelen

Siden 1999 har Statistisk sentralbyrå publisert en indeks som måler likestilling mellom kvinner og menn i norske kommuner. I 2009 ble indeksen revidert og publiseres nå under navnet Indeks for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Hvordan planlegge for å redusere klimagass-utslippene?

Det er spørsmålet som står på dagsordnene, når Klimapartnere arrangerer seminar 17. mars i Kristiansand. Vest-Agder fylkeskommune er en av en rekke offentlige og private bedrifter som er medlem i...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

De positive effektene som en ny Sørvestbane vil medføre er blitt bekreftet ennå en gang

Leder i Jernbaneforum Sør, fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa i Aust-Agder, har igjen fått bekreftet at Sørvestbaneprosjektet han står i bresjen for er den jerbaneinvesteringen som vil gi best...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Innsigelser til arealdisposisjoner i kommuneplanforslag i Åseral

Åseral kommune startet opp arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel i 2009. Kommunen la i desember 2010 ut revidert forslag til kommuneplan til offentlig ettersyn....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sommerskole og sommerjobb for å hindre frafall

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Spennende utstilling fra Tangen VGS

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Langsiktig arbeid gir likestillings-resultater

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Samferdselsministerens parti vil ha mer midler til fylkesveiene

Å prioritere samferdsel er satsing for fremtiden. Samtidig er utfordringene store, skriver regjeringspartiet og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppas parti – Senterpartiet - innledningsvis i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

IB-elevar fra Kristiansand katedralskole Gimle på FN-rollespill i Kalmar

Fire elever fra 2IBApå Kristiansand katedralskole Gimle er ut denne uken i Kalmar i Sverige for å delta på et nordisk FN-rollespill sammen med nærmere 300 andre elever og studenter i alderen 17-25 år....

av admin, 01.01.01

130 800 vestegder kan stemme ved valget i september

I alt har vel 3,79 millioner personer i landet stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget til høsten. Det er en økning på 180 900 stemmeberettigede siden forrige valg i 2007. En fersk...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Foreningen Furulundens venner takker for frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge

Foreningen Furulundens venner i Mandal fikk Vest-Agder fylkeskommunes frivillighetspris for 2010 for arbeid for barn og unge. Prisen består av kr. 25.000 og et kunstverk og en fuglekasse i keramikk....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Lærlinger fra Kristiansand til topps i Sørlandsmesterskapet i kjøttfag

I forrige uke arrangerte Opplæringskontoret for mat- og kjøttfag i Agder sørlandsmesterskap i faget. Mesterskapet fant sterd på Strømsbu videregående skole i Aust-Agder. Det er et årlig arrangement...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Mars-vekst i Listerbommene

Nå foreligger trafikktall for mars måned fra bomstasjonene i Lister som er med å finansiere mange veiprosjekter i regionen. I forhold til mars i fjor har det i mars år vært flere passeringer i både...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Frokostseminar om miljøbevisste bilinnkjøp onsdag 27. april avlyst

Onsdag 27. april var det invitert til frokostseminar i fylkeshuset i Kristiansand om miljøbevisste bilinnkjøp. Arrangøren ”Prosjekt for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser, Vest-Agder”...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Prosjektleder for Høyhastighetsutredningen ga Sørvestbane-forkjemperne økt kampskyts

Prosjektleder for Høyhastighetsutredningen Tom Stillesby fra Jernbaneverket reiser i disse dager rundt til alle jernbaneforaene for å fortelle om resultater så langt fra utredningen. Han besøkte...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder får 26,65 millioner i spillemidler til idrettsanlegg i kommunene i år

Regjeringen besluttet fredag hvordan spillemidlene til idrettsformål i 2011 skal fordeles i år. Det er fordelt 683,45 millioner kroner til nybygg og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. Av...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Jentebølge til teknologistudier på Sørlandet

Antall søkere til teknologistudier på Sørlandet har økt med 70 prosent siden 2007. 150 nye jenter vil studere teknologi ved UiA Campus Grimstad. Fjorårets søkertall var 110. Hele 61 jenter søker...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder KRF fikk støtte fra partiets landsmøte til resolusjon om utbedring av E-39

Vest-Agder KrF sto, på partiets landsmøte i helgen, bak et forslag til resolusjon som peker på behovene for en bedre E39 fra Kristiansand til Trondheim. -Denne veien er en hovedpulsåre på Sørlandet og...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Tusentråkk i gang. Det gjelder å tråkke til!

Tusentråkk er i gang igjen! Nå gjelder det å sykle og gå til jobb og undervisningssted så mye som mulig! Siden 2007 har denne vårlige kampanjen gitt humør og helsegevinst til et stort antall deltakere...

av admin, 01.01.01

Sirdal videregående skole medarrangør av sommerskiskole

Er du født mellom 1995 og 1998 har du nå mulighet til å søke om å bli med på sommerskiskole fra 26. juni til 1. juli i Sirdal. Du må bestemme deg raskt ettersom søknadsfristen går ut 10. mai. Ved...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Mandalselever regionalvinnere i Statoils realfagpris for videregående skole

Tre elever på Mandal videregående skole: Ottar Sandvik Aas, Kristian Lans Syvertsen og Einar Johan Ruud, alle fra 2STB, vant den regionale finalen i Statoils realfagskonkurranse. Konkurransen skjer i...

av admin, 01.01.01

Vi må bli flinkere til å involvere ungdommer i demokratiske prosesser

-Demokratiet er avhengig av at alle stemmer i samfunnet blir hørt. Vi vet at det er stort samfunnsengasjement blant unge, men vi må bli flinkere til å trekke dem med også på de tradisjonelle arenaene...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Tallet på drepte og hardt skadde i trafikken går ned

Tallet på drepte og hardt skadde i trafikken er redusert raskere enn man hadde tort å håpe på. Reduksjonsmålet for 2014 ble nådd allerede i 2010, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding. I...

av admin, 01.01.01

Nå utlyses stilling som elev- og lærlingeombud i Vest-Agder

I forbindelse med behandlingen av årsbudsjett for 2011 vedtok fylkestinget i desember i fjor at Vest-Agder fylkeskommune skal få et eget elev- og lærlingeombud. Elev- og lærlingeombud vil være en...

av admin, 01.01.01

Mandag 16. mai er frist for henvendelser på nytt Næringshageprogram

Kommunal- og regionaldepartementet har vedtatt oppstart av nytt nasjonalt næringshageprogram fra 1. juli 2011. Programmet vil ha en varighet over ti år. SIVA vil være nasjonal programoperatør, med...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sørvestbaneprosjektet godt profilert i spesialvideo

Høyhastighetsutredningen har laget video fra et møte som ble avholdt i Kristiansand i begynnelsen av mai. Prosjektleder for Høyhastighetsutredningen Tom Stillesby fra Jernbaneverket reiser i disse...

av admin, 01.01.01

Gå ikke glipp av frokostseminar om tema: Miljøbevisste bilinnkjøp

Det er nå satt opp ny dato for frokostseminar om temaet miljøbevisste bilinnkjøp: Hvilke krav kan og bør jeg stille i konkurransegrunnlag og kontrakt? Seminaret avholdes 15. juni fra klokken 09:00 til...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Flott innsats

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Unikt tilbud: Heiberg-kultur inne på Gamle Bossfjell søndag 14. august

Få med deg et helt spesielt arrangement i sommer i den øverste fjellheimen i Agder. Søndag 14. august kan du oppleve et unikt kulturarrangement inne ved Gamle Bossfjellhyttene. Foredrag om Thorvald M....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Mesteparten av ekstramidler til fylkesvegformål benyttes til vedlikehold og drift

Fylkestinget økte i april rammen som fylkeskommunen i år skal benytte til fylkesvegformål med 18.5 millioner kroner. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag hvordan ekstramidlene...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Innsigelser til arealdelen av ny kommuneplan for Mandal kommune

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø uttrykte onsdag at Mandal kommune har lagt ned et omfattende arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Det er likevel vesentlige mangler ved planen...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

2010 var et godt år for Fullriggeren Sørlandet

Vest-Agder fylkeskommune mottar hvert år årsrapporter fra institusjoner der fylkeskommunen er medeier, stifter eller hvor en bidrar med midler. Fylkeskommunen samarbeider og gir årlig driftstilskudd...

av admin, 01.01.01

Rundt 100 km ny asfalt årlig i Vest-Agder frem til 2014

Statens vegvesen bistår Vest-Agder fylkeskommune med drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. Vegvesenet har nå utarbeidet en fireårig asfaltplan for årene fra 2011 til 2014. I planen er det lagt til...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Åpen dag på Setesdalsbanen!

Søndag 29. mai har du muligheten til å oppleve noe av det som skjer i kulissene for at togene skal kjøre på Setesdalsbanen. Entusiastene i Setesdalsbanens Venner legger opp til en dag med aktiviteter...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Elev-PC i Vest-Agder

Hvilken modell, hvem kan få elev-pc, hvor mye koster det? Dette er bare noe få av de spørsmålene som du får besvart her om elev-pc. Klikk på utdanning i den horisontale menyen øverst på siden. Da...

av admin, 01.01.01

Havforskingsinstituttet har nå kartlagt viktige naturtyper, fiskeressurser og vegetasjonsforhold langs Vest-Agder kystlinje

I 2006 ble det inngått en avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune, samtlige kystkommuner i fylket og Havforskningsinstituttet i Flødevigen om kartlegging av de marine verdier i Vest-Agder....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Tirsdag 24. mai åpnes Kleppland fornminnepark i Søgne

Alle er velkomne til offisiell åpning av Kleppland fornminnepark i Søgne tirsdag 24. mai. Søgnes ordfører Solveig Kjelland Larsen åpner parken klokken 12.00. Det vil også bli gitt informasjon om...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Bli med på klassisk båtregatta!

Vest-Agder-museet inviterer eiere av klassiske plastbåter; passbåter, speedbåter og daycruisere fra perioden 1950-75 til regatta 18. juni i Kristiansand. Båtene skal presenteres langs gjestebrygga, og...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sirdalselevene suverene i Suleskar maraton

Elevene på Sirdal videregående skole demonstrerte styrke under stafetten i Suleskar maraton nylig. Både dame- og herrelaget var suverene klassevinnere. Herrelaget tilbakela de 42 kilometerene over...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vårkonsert i Eilert Sundtaulaen i Farsund torsdag 9. juni

Tradisjonen tro, innbyr musikkelevene ved Lister videregående skole, avdeling Eilert Sundt til en vårkonsert mot slutten av skoleåret. I år holdes konserten torsdag 9. juni kl. 19.00 i Eilert...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Høy ”gisp-faktor” over nyåpnet arkeologisk utstilling om folkevandringstiden

Marte Spangen fra Kulturhistorisk museum er prosjektleder for museets utlån av blant annet gjenstander til arkeologiske utstillinger som nå vises i Vest-Agder. Hun fortalte ved åpningen av...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vil engasjere unge før valget

Fylkesutvalget bevilget i sitt møte 7. juni å støtte kampanjen ”Førstevalet” med 50 000 kroner. Kampanjen er et landsdekkende arbeid for å øke politisk engasjement hos unge under 26 år. Hensikten er å...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

250 000 kroner til regionale sykkelruter

Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 7. juni å bevilge en kvart million kroner til prosjekt om regionale sykkelruter i Midt-Agder regionen – med Midt-Agder Friluftsråd som prosjektleder. Friluftsrådet...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Vest-Agder fylkeskommune anbefaler at Kompetansesenteret for idrett i Agder videreføres

Kompetansesenteret for idrett i Agder (KIA) har siden det ble startet i 2008 vært finansielt støttet av Norges Idrettsforbund, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. Først ble det gitt...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Støtter forprosjekt for Naturbasert Folkehelseakademi

Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 7. juni å bevilge 200 000 kroner for å utrede muligheten for å etablere et Naturbasert Folkehelseakademi og en modell for et slikt akademi i regionen. Det er...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

55 millioner kroner er brukt så langt på tilrettelegging av kollektivtransporten

Fra 1998 til 2011 er det totalt investert rundt 55 millioner kroner til tilrettelegging av holdeplassene i Kristiansand. Dette omfatter både statlige tilskudd og betydelige lokale egenandeler på...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen kjøper en andel av Agderrådets aksjer i Sørlandets Europakontor AS

Etter at Agderrådet ble vedtatt nedlagt, er det behov for at andre eiere overtar aksjeposten i Sørlandets Europakontor. Agderrådet eier 325 aksjer, som utgjør 32,5 prosent av aksjekapitalen i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder skal være et aktivt museumslandskap

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Helhjertet støtte fra Vest-Agder fylkeskommune til ”Ferjefri E39”

Stadig flere langs kysten fra Trondheim til Kristiansand mobiliserer nå for en bedre hovedvei langs sørvestlandskysten. -Initiativet ”Ferjefri E39” angår Vest-Agder i høyeste grad. Vi er positive til...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Møt Hidra landfast på Skalldyrtreffet i Kirkehavn

Prosjektleder i Statens vegvesen Oddvar Kaarmo stiller med egen stand under Skalldyrtreffet på Hidra for å informere om det pågående fylkeskommunalt eide undersjøiske veiprosjektet mellom fastlandet...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Spennende og dramatisk utstilling i Tingparken på Hægebostad

På St.Hansdagen 23. juni åpnet den nye Tingparken på Hægebostad med en spennende og dramatisk utstilling. Tingvatn i Hægebostad har vært kjent som tingsted fra gammel tid og frem til 1688. Skriftlige...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Bygdeutviklingsprisen 2011

Innovasjon Norge deler kvart år ut Bygdeutviklingsprisen - påmeldingsfristen er 1. juli 2011. Prisen er ein bedrifts- og næringsutviklingspris for dei som har etablert ei vellukka bedrift eller næring...

av Egeli, Berit, 01.01.01

Følg oss på Youtube!

Fylkeskonservatoren har en egen kanal på Youtube. Du kan se filmsnutter med kulturhistorisk tilsnitt her.

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01

Nå rigges DS Hestmanden

Bredalsholmen Dokk og Fartøyversenter i Kristiansand er i gang med å lage ny rigg til Hestmanden. Master og bomposter ble kappet like over dekk og skrotet før restaureringsarbeidet startet, slik at...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

DIVERSE, diverse.

Det er navnet på en unik gruppe kunstutstilling som har åpnet i Christiansand Kunstforening (4. etg i folkebiblioteket i kvadraturen) Minst 30 kunstnere deltar med arbeid. Utstillingen varer frem til...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Sirdalelev rett inn på laget til eliteserieleder Molde

En av Sirdal videregående skoles avgangselever våren 2011, Zlatko Tripic har signerer kontrakt med tippeligaklubben Molde FK. I mars spilte Zlatko Tripic i 5. divisjon. Han debuterte da Molde møte...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Styrker, svakheter, muligheter og trusler for Kattegat-Skagerrak

Interreg IVA-programmet for Øresund, Kattegat, Skagerrak har nå utarbeidet en SWOT-analyse for å kartlegge styrker, svakheter, muligheter og trusler for området. Formålet med SWOT-analysen har vært å...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Etablerer arbeidsgruppe for kystfisket i sør

Statssekretær Kristine Gramstad deltok i slutten av forrige uke på Langesundkonferansen, som har sett fokus på forvaltninga av dei marine ressursane i Skagerrak. I innlegget sitt snakka...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Opplæringen i fellesfagene i yrkesfaglige utdanningsprogram skal forbedres

Opplæringen i fellesfagene i yrkesfaglige utdanningsprogram skal forbedres og gjøres mer faglig relevant. I samarbeid med skoler over hele landet starter Kunnskapsdepartementet opp et bredt...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Veiarbeid: Fylkesvei 465 mellom Kvinesdal og Farsund stenges denne uken

Fra mandag morgen og frem til sent fredag kveld denne uken stenges fylkesvei 465 mellom Kvinesdal og Farsund. Grunnen er anleggsarbeid og bilistene må benytte E39 og kjøre om fylkesvei 43 via Lyngdal...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Åpen søndag på Nordberg Fort i Farsund

Søndag 28. august er det igjen duket for Åpen dag på Nordberg Fort. Her blir det konserter, aktiviteter, kunstutstilling og masse spennende og se på for store og små. Også i år samarbeider vi med...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

130 926 personer har stemmerett ved valget i Vest-Agder

I følge ny statistikk fra Stastistisk sentralbyrå er det ved valget 12. september 130 926 personer som kan stemme og avgjøre hvem som skal være representert i kommunestyrene og fylkestinget i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Konseptvalgutredningen for Kristiansandsregionen på høring

Konseptvalgutredningen for Kristiansandsregionen sendes nå på høring til lokale og regionale myndigheter samt andre interessenter, melder Statens vegvesen på nett. Høringsmaterialet består av det...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Brukerundersøkelse om tilgjengelighet ved valg

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Stor Ny GIV-satsing i Vest-Agder

Ny GIV overgangsprosjektet er et treårig prosjekt som har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå...

av Marthe Moe og Jan Torkelsen, 01.01.01

Europa vil lære å lese og lære av hverandre

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Kulturminndag på Sjølingstad Uldvarefabrik på søndag

Søndag 11. september fra klokken 12­­­­­­.00 til 16.00 markeres igjen den årlige kulturminnedagen på Sjølingstad Uldvarefabrik. Tema i år er Skjulte skatter - spor i landskapet. Programmet bør by på...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Agderrrådet er blitt historie

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Kurstilbud fra PPT for videregående opplæring.

Nå har PPT-tjenesten vår kommet med egen kurskatalog for kurs de tilbyr lærere i den videregående skole. -Vi ønsker å være en PPT som tilbyr kompetanseheving utover den "vanlige" driften, sier Svein...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Nytt elev- og lærlingombud på plass.

Helge Ødegård Hovland, er 27 år og en blid og utadvent ung mann, som lett kommer i kontakt med folk. Det vil trolig bli en viktig egenskap fordi han er det nye elev- og lærlingeombud (ELO) i...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Hvordan lærer voksne?

Hvordan lærer voksne gjennom utdanning og arbeidsliv? Hvilke ferdigheter og kompetanse kreves for at et lands økonomi skal gå godt? Denne høsten skal en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå bidra...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sterkere nasjonal satsing på kollektivtransport

Bakgrunnen for de nye grepene er et politisk ønske om å styrke departementets satsing på kollektive transportløsninger. - Vi kan ikke vegbygge oss ut av transportutfordringene i de store byene....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Stortingets næringskomite besøker Sørlandet

Stortingets fremste næringspolitikere kommer til Sørlandet for å se på utfordringer og muligheter i en av landets mest spennende og nyskapende næringsregioner. Næringskomiteen kommer til Sørlandet...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Driftsunderskudd for Magma Geopark AS

Vest-Agder fylkeskommune er medeier og gir årlig støtte til Magma Geopark AS. Selskapet ønsker å være et nyskapende selskap som skal tilrettelegge, formidle, utvikle og styrke regionen basert på...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Godt overskudd for Husflidskonsulenten i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune inngikk en samarbeidsavtale med Norges Husflidslag i 2006. Avtalen innebærer at fylkeskommunen bidrar økonomisk til en 25 prosent stilling i Vest-Agder. Innenfor denne...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Westermoen: Hestmanden er et unikt minnesmerke og del av vår stolte sjøfartshistorie

I dag er det en gledens dag, at Hestmanden er flytedyktig og på vei til publikum etter mange år i dokk her på Bredalsholmen. Det er investert mye for å få DS Hestmanden restaurert og klar til å ligge...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Mandal videregående skole engasjerer seg i det europeisk ungdomsparlamentet

Fire elever fra Mandal videregående skole var fra 14. til 16. september i Trondheim på den 9. nasjonale uttakssesjonen for å representere Norge på en av de europeiske sesjonene senere i høst og til...

av admin, 01.01.01

Det går mot enda en ny besøksrekord for Sørlandsbadet

På kort tid har Sørlandsbadet i Lyngdal utvikliet seg til å bli den nest mest besøkte attraksjonen på Sørlandet etter Dyre- og fritidsparken i Kristiansand. Hittil i år har badelandet innerst i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Statsstipend til Sørlending

Hun er den første stikke-mester som får statstipend, Kristiansander Annemor Sundbø. "Sundbø regnes i dag som en av landets fremste strikkeeksperter her til lands. Nå får 62-åringen betalt i form et...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Vest-Agder fylkeskommune satsar på stadutvikling og næringsutvikling

Vest-Agder fylkeskommune brukte 33 prosent av dei løyvde midlane til regional utvikling på stadutvikling og profilering i 2010. Det største satsingsområdet var næringsutvikling der fylkeskommunen...

av admin, 01.01.01

Skoleprogram Sjølingstad Uldvarefabrik

Sjølingstad Uldvarefabrik ble etablert i 1894 og er i dag en levende museumsfabrikk. Et besøk i fabrikken gir en unik mulighet til bedre å forstå endringene den industrielle revolusjon førte med seg....

av admin, 01.01.01

Aust-Agder fylkesting har godkjent avtale om fordeling av driftstilskudd til Kilden

Fylketinget i Aust-Agder godkjente tirsdag en fremforhandlet avtale om fordeling av regionalt ansvar for driftstilskuddene til Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand. I februar 2011 ble det...

av admin, 01.01.01

Fylkeskommunen er opptatt av å bidra til at Flekkefjord utvikler seg til et aktivt regionsenter

Flekkefjord kommune har lagt forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn. Kommunen har valgt følgende satsingsområder for årene fremover: Flekkefjord i det...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Mandalselevene samler inn til skolebygging i Mali

Elevrådet på Mandal videregående skole har besluttet at skolen i år i stedet for å arrangere Operasjon Dagsverk 27. oktober heller satser på det som kalles ”Alternativt Dagsverk” De vil hjelpe andre...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Alvorlige IT-driftsproblemer i VAF

Sentrale lagringssystemer på VAF sine systemer sviktet fredag 21.10. Det jobbes kontinuerlig med å opprette normal drift. I mellomtiden vil du oppleve at du ikke får tilgang til VAF systemer enten de...

av Portal admin, 01.01.01

Stram økonomi må møtes med økt lokal handlefrihet og skreddersøm

Landsstyret i KS har avgitt en uttalelse hvor det konstateres at forslaget til statsbudsjett for 2012 vil gi en stram økonomi. Utgifter til lovpålagte tjenester og pensjonskostnadene vokser mer enn...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

”Business as usual”

Det er lite som tyder på at det blir noen vekst i fylkeskommunenes økonomi de nærmeste årene. Utfordringen er derfor å holde driften på et stramt nivå for å få rom til de tiltak som prioriteres....

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

56 000 flere passeringer i Listerbommene hittil i år

Daglig leder Gunnar Haddeland i Lister Bompengeselskap har nå oktobertallene for bomstasjonene i Listerregionen klare. De viser at det i løpet av årets ti første måneder er passert 56 099 flere...

av admin, 01.01.01

Stadig færre drepte i trafikken

I oktober omkom 14 mennesker i trafikkulykker. Det er fem færre drepte enn i oktober i fjor. – Dette er en svært positiv utvikling. Det er den 8. måneden på rad med lavere eller likt antall drepte som...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

KVU for Kristiansandregionen – Fylkesmannen støtter innføring av veiprising

Statens Vegvesen har lagt frem konseptvalgutredning (KVU) for samferdselspakke for Kristiansandsregionen. Konseptvalgutredningen omhandler strategier for mulige framtidige transportløsninger i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris tildeles krigsseiler Søren Brandsnes

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris for 2011 tildeles krigsseiler Søren Brandsnes. Prisen tildeles for særlig...

av admin, 01.01.01

Nå gjennomfører Arbeidstilsynet tilsyn med ungdomsbedriftene på skolene

Arbeidstilsynet gjennomfører nå tilsyn med ungdomsbedrifter i Ungt Entreprenørskap. Tilsynene foregår fra midten av november til midten av desember. -Vi håper og tror at et tilsyn fra Arbeidstilsynet...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Norge vil videreføre sitt engasjement i Interreg

Et førtitalls deltakere fra ulike regionalkontorer, Generaldirektoratet for regionalsaker i Europakommisjonen og EU-delegasjonen deltok på seminaret om Norges regionsamarbeid med Europa, som ble...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Utdeling av Fag- og Svennebrev

-Fag- og svennebrevet er et bevis for at hver enkelt av dere gjennom energisk og målbevisst arbeid gjennom mange år har dyktiggjort dere for yrker vi ikke kan unnvære. Samfunnet har bruk for dere og...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Fylkesordfører Damman i årstalen: 2011 - året da det uvirkelige ble virkelig

-For alle mennesker i vårt land vil 2011 være det året da det uvirkelige ble virkelig. Det er året da deler av landets folkevalgte institusjoner og ikke minst politisk engasjerte ungdommer ble utsatt...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkestinget: Økte veiinvesteringer og forserte skoleinvesteringer i Mandal og Søgne

Fylkestinget vedtok i dag fylkeskommunens årsbudsjett for 2012 og økonomiplanen for de kommende fire årene. Fylkestinget besluttet å øke veiinvesteringene utover det fylkesrådmannen hadde lagt opp til...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkestingsflertall åpner om nødvendig for innføring av tidsdifferensierte bompengesatser i Kristiansand

I 2009 inngikk Kristiansandsregionen avtale med Samferdselsdepartementet om en belønningspakke på 285 millioner kroner for perioden 2009-2012. Belønningsordningen er etablert for å stimulere og bidra...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fritt skolevalgordning på fylkespolitisk dagsorden på nyåret

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene hadde til fylkestingets møte denne uken sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman (H) om fritt skolevalg i hele Agder. -Er...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

2,5 prosent trafikkvekst i Lister-bommene

Trafikktellingen i de to bomstasjonene i Lister – på E-39 og fylkesvei 43 – viser at det i løpet av de 11 første månedene i år har passert 65 734 flere kjøretøyer gjennom bommene i forhold til samme...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Unge som slutter på skolen, sliter med å få jobb

Statistisk sentralbyrå har fulgt ungdommene som begynte på videregående opplæring i 1999– 2000 og ikke gikk videre på høyere utdanning. Ni år senere har byrået undersøkt hvordan ungdommene har klart...

av admin, 01.01.01

Viktig presisering fra fylkesordføreren om oppreisningsordning innen barnevernet

Det er åpnet mulighet for oppreisning for personer som har vært utsatt for overgrep og/eller omsorgssvikt mens de var plassert i fylkeskommunale institusjoner i Aust-Agder eller Vest-Agder i perioden...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Spennende på Agderkonferansen

Med bl.a. følgende personer på scenen; Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Alf Holmelid, Per Mannes (Næringsråd, EU-delegasjonen), Tom Nysted (Agder Energi), Ian Pearce (Xstrata Nickel) John G Bernander...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01