• Kristiansand er landets beste storby for syklister
  av Torkelsen, Jan H., 01.02.11

  Sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen sendes ut på høring

  Areal- og transportplanutvalget (ATP) vedtok i juni i fjor en ”Sykkelstrategi for...

  Les mer
 • Vil ha forlenget ATP-prosjektet
  av Torkelsen, Jan H., 31.01.11

  Sluttbehandlingen av Regional plan for Kristiansandsregionen utsatt til juni

  Areal- og transportplanutvalget (ATP) behandlet fredag et revidert forslag til Regional plan for...

  Les mer
 • Vil ha flere eldre på valg
  av admin, 31.01.11

  Viktige endringar i vallova

  Regjeringa føreslår at den som er sett opp på ei vallista og ikkje ynskjer å stille til val, kan få...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 31.01.11

  Alt klart for nytt miniStorting i Vågsbygd

  23.-25. mars 2011 arrangeres miniStortinget for sjette gang på Vågsbygd videregående skole i...

  Les mer
 • Likestillingsarbeidet på Sørlandet skal tydeliggjøres
  av Torkelsen, Jan H., 28.01.11

  Vil ha unge til å ta frie og modige valg for fremtiden

  -Prosjektet FRITT VALG har ønsket å få frem refleksjoner og synspunkt fra unge på hva som er...

  Les mer
 • Sykkeltrafikken i kristiansandsregionen skal dobles innen 2020
  av Torkelsen, Jan H., 28.01.11

  Sykkeltrafikken i kristiansandsregionen skal dobles innen 2020

  Les mer
 • Nytt manifest mot mobbing
  av Torkelsen, Jan H., 27.01.11

  Nytt manifest mot mobbing

  Statsminister Jens Stoltenberg signerte torsdag på vegne av regjeringen et nytt Manifest mot mobbing...

  Les mer
 • "Himmelen over Sørlandet": Skoleopplegg og omvising kan nå bestilles
  av Torkelsen, Jan H., 27.01.11

  "Himmelen over Sørlandet": Skoleopplegg og omvising kan nå bestilles

  Les mer
 • Solid økning i syklingen i Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 27.01.11

  Solid økning i syklingen i Kristiansand

  Les mer

Hjertesukk om veiplanlegging fra fylkesordføreren

Det å bygge veier i Norge krever en omfattende planprosess. Da fylkesordfører Thore Westermoen holdt innlegg under Stortingets transport og kommunikasjonskomités besøk i Vest-Agder tidligere denne...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.11

Sørvestbanen – YES WE CAN DO IT!

av Torkelsen, Jan H., 27.01.11

Fylkesvaraordføreren: - Rammebetingelsene for kollektivtrafikk må gjennomgås

Da stortingets transport- og kommunikasjonskomité onsdag besøkte Kristiansand kunne fylkesvaraordfører Toril Runden presentere tall som viser en gledelig økning i passasjertallene på bussrutene både i...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.11

Industrihistorie fenger!

Med en økning i besøkstallet på hele 30 prosent er det ingen tvil om at industrihistorie fenget både små og store i året som gikk. Vest-Agder-museet Sjølingstad Uldvarefabrik hadde 8301 besøkende i...

av admin, 26.01.11

Utfordring til Stortingets transportkomité. Det er behov for å tenke nytt!

-Norge er på etterskudd når det gjelder infrastruktur som vei og bane. Det er stort etterslep på vedlikehold. Det er behov for å tenke nytt, slo fylkesordfører Thore Westermoen fast i en tale til...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.11

Westermoen betegner Sørlandet som en ledende energi- og teknologiregion

Fylkesordfører Thore Westermoen holdt i går den første orienteringen for Stortingets transport og kommunikasjonskomité, som nå er på todagers besøk i Vest-Agder. Fylkesordføreren presenterte status og...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.11

Suksess: ”Mad å’ leven” med 350 ungdommer

Stortingsrepresentant Svein Harberg åpnet ”Mad å’ leven” i studenthuset Bluebox ved UiA Campus Grimstad. Dette er et nytt rekrutteringstiltak for Restaurant og matfag og samlet 350 deltakere i...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.11

Skatteinngang for 2010 nær nasjonalt anslag

Statistisk Sentralbyrå har publisert skattetall for kommuner og fylkeskommuner som viser en samlet vekst fra året før på 6,7 pst. Inngangen i alt er på 138.222 millioner kroner i 2010. Dette er skatt...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.11

Ny folkehelselov krever økt kapasitet, kompetanse og økonomiske midler til kommunene og fylkeskommunene

Helse og omsorgsdepartementet la 18.oktober frem forslag til ny folkehelselov. Den nye loven vil sammen med forslaget til ny helse- og omsorgslov erstatte kommunehelsetjenesteloven,...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.11

Salgsmesse for elev- og ungdomsbedrifter på Sørlandssenteret 2. februar

Det blir et yrende liv av ungdommer på Sørlandssenteret onsdag 2. februar. Da arrangerer Ungt Entreprenørskap Agder og Sørlandssenteret ”Salgsmesse 2011 for elev- og ungdomsbedrifter”. Det blir en...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.11

Elever på Vennesla videregående skole satser på ny Holbergspris til skolen

Vennesla videregående skole har tidligere vunnet heder og ære i forbindelse med Holbergprisen i skolen. Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse innen humanistiske fag for elever i...

av admin, 21.01.11

Få med deg presentasjonene fra info-dagen om Interreg IVC-programmet

Forrige uke ble det arrangert en norsk informasjonsdag om Interreg IVC-programmet. Målet var å informere om Interreg IVC-programmet og bistå norske prosjektutviklere i forbindelse med den fjerde og...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.11

Elevparlament, stor suksess på Mandal videregående skole

Torsdag i forrige uke holdt førsteklassene på studiespesialiserende og andreklassen på idrettsfag ved Mandal videregående skole elevparlament. Elevparlamentet har sitt utgangspunkt i vg1 på...

av Thorsen, Svein Tore og Torkelsen, Jan H., 21.01.11

Årets viktigst jernbanekonferanse

av Torkelsen, Jan H., 21.01.11

Energiskoler skal styrke realfagsrekrutteringen

Olje- og energidepartementet ønsker at flere unge skal velge realfag og at unge skal lære mer om energi på skolen. Nå sparkes pilotprosjekt ”Energiskoler” i gang. Prosjektet fører videregående skoler...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.11

Dobbeltsporet jernbane på østlandet gir tre ganger så mange passasjerer

En mulighetsstudie utført i regi av Jernbaneverket med bistand fra ulike konsulentselskaper viser hvordan Østfoldbanen og Vestfoldbanen kan fullføres med moderne dobbeltspor. Beregningene i studien...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.11

Ny IA-avtale mellom fylkeskommunen og NAV undertegnet

Torsdag 20. januar undertegnet fylkesrådmann Tine Sundtoft og hovedverneombud Tor Aurebekk, assistert av rådgiver Inngunn Sandtveit fra NAV Arbeidslivssenter en ny revidert ”Samarbeidsavtale om et mer...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.11

Kristin Sandeggen tatt ut til ungdoms OL

Under helgas Norges Cup renn på Veldre Sag i Brumund, var det K17 jentene som var Sirdal videregående skoles sitt flaggskip. Kristin Sandeggen ble tatt ut til å representere Norge under ungdoms OL i...

av Grubben, Roger, 20.01.11

Nytt nyhetsbrev om Hidra landfast-prosjektet

I et nytt nyhetsbrev om Hidra landfast-prosjektet kan en lese om stort tunnelengasjement på Hidra. Nær 200 mennesker fylte nylig gymnastikksalen på Hidra skole for å høre siste nytt om den planlagte...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.11

Tre millioner kroner fra fylkeskommunen til utbygging av vann og avløp på Ljosland i Åseral

Åseral kommune har utarbeidet en plan for utbygging av vann og avløp i områdene Bortelid, Skjerka/Eikerapen og Ljosland. Planen, som er godkjent av kommunestyret, innebærer utbygging av...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.11

Kunstnerstipend til vennskapsfylket i Estland

I år er det Kristel Maamägi (25) og Taavet Niller (23) som får kunstnerstipend av Vest-Agder fylkeskommune. I 2006 ble det gitt et kunstnerstipend som gave til vennskapsfylket Vest-Viru i Estland....

av Inga Lauvdal, 20.01.11

Tre millioner kroner til Global Future

Næringsdepartementet har bevilget tre millioner kroner til Global Future. Talentmobilisering av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn drives i et samarbeid hvor Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.11

Vest-Agder er fortsatt landets ledende eksportfylke

-Det er imponerende at Vest-Agder holder posisjonen som landets ledende eksportfylke av bearbeidede varer år etter år, sier fylkesordfører Thore Westermoen. Bakgrunnen er fersk statistikk fra...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.11

Godt samsvar mellom Regionplan Agder 2020 og EU-rapport om fremtidig regionalpolitikk

Europakommisjonen publiserte 10. november 2010 den femte samhørighetsrapporten. Den gir en analyse av regional utvikling og trender på regionalt-, nasjonalt- og EU-nivå de seneste årene. Den beskriver...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.11

Fylkesutvalget vil ha Vest-Agders fylkestannlege valgt til styret for Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS

Det interkommunale selskapet Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS, som er lokalisert til Arendal, eies og driftes av fylkeskommunene: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder i et...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.11

Regelverket klart for at flere tidligere barnevernsbarn kan søke om oppreisning for overgrep

I desember 2009 ble Vest-Agder fylkeskommune kontaktet av Støttegruppen for voksne med frastjålet barndom. De reiste spørsmål om Vest-Agder fylkeskommune ville gjøre det mulig for personer som har...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.11

Rekrutterer til omsorg - ny kampanje

For tredje år på rad står Helsedirektoratet bak en rekrutteringskampanje for helsearbeiderfaget. Målet er å vise ungdom dette utdanningsalternativet og hvilke arbeidsmuligheter de kan få dersom de...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.11

Mer åpenhet i fylkeskommunene og kommunene

-Openheit er avgjerande for at kommunesektoren skal ha tillit hjå innbyggjarane. Difor er eg glad for at Stortinget no har vedteke reglar om styrka møteoffentlegheit. Me ynskjer ein kommunal sektor...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.11

Utdeling av fag- og svennebrev I-J

I slutten av november var det tid for den årlige utdelingen av fag- og svenne brev. Utdelingen fant sted på Tangen videregående skole - den fantastiske skolen. Kristiansand Håndverkerforening og...

av Macdonald, Cheryl, 14.01.11

Utdeling av fag- og svennebrev R-S

I slutten av november var det tid for den årlige utdelingen av fag- og svenne brev. Utdelingen fant sted på Tangen videregående skole - den fantastiske skolen. Kristiansand Håndverkerforening og...

av Macdonald, Cheryl, 14.01.11

Utdanningsmessen 2011 i Mandal trakk mange besøkende

Den regionale utdanningsmessen for Lindesnesregionen ble avholdt på Mandal videregående skole tidligere denne uken. Besøkstallet var enda bedre i år enn i fjor, og skolen er meget fornøyd med...

av Ulebust, Bjørn Sigurd Lindevik og Torkelsen, Jan H., 14.01.11

Sprudlende ”MAD Å LEVEN” på Tangen videregående skole

En svært opplagt programleder Lene Langemyr fra NHO Agder kunne torsdag ta i mot nærmere 200 tiende-klassinger fra Kristiansand og en del omliggende kommuner på Tangen videregående skole til ”MAD Å...

av Torkelsen, Jan H., 14.01.11

Spennende søndagstilbud: -"Der bodde en underlig, gråsprengt en…”

Alle kjenner Terje Vigen: Henrik Ibsens dikt om losen som rodde til Danmark etter korn for å brødfø kone barn under Napoleonskrigen som pågikk fra 1807 til 1814. Eller gjør vi det? Husker vi hvordan...

av Torkelsen, Jan H., 14.01.11

Felles plan folkehelse og levekår i Agder 2010-2013

Felles plan folkehelse og levekår i Agder ble vedtatt i begge fylkestingene i vår,og er nå trykket og klar til bruk. Visjonen for planen er "God helse og livskvalitet for alle i Agder".

av Kittelsen, Jannike, 13.01.11

Bare en karakter for hele norskfaget?

Det kan en fremtidig løsning å slå sammen tre norskkarakterer til én for avgangselever i videregående skole. Det er et utvalg nedsatt av Utdanningsdirektoratet som foreslår dette, melder Kommunal...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.11

Meld på bygg til Statens byggeskikkpris 2011

Alle som interesserer seg for byggeskikk, arkitektur, og stedsutvikling er velkomne til å levere forslag til bygg som kan være med å konkurrere om Statens byggeskikkpris 2011. Dersom du kjenner til et...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.11

Agderlandbruket på dagsorden

Tirsdag 18. januar arrangeres konferansen "Agderlandbruket på Dagsorden". Konferansen ventes å samle nær hundre deltakere og hovedmålgruppen - sentrale Agder-politikere - er godt representert. Hele...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.11

Staten vil ikke bidra med økte midler til Interreg IVA-programmet Øresund - Kattegat Skagerrak

I et brev til fylkesordførerne i de åtte fylkeskommunene i landet som er med Interreg IVA-programmet Øresund - Kattegat Skagerrak avviser statssekretær Hege Solbakken i Kommunal- og...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.11

130.000 kroner i prosjektstøtte fra Norsk Jernbanemuseum til Setesdalsbanen

Setesdalsbanen har fått 130.000 kroner i prosjektstøtte fra Norsk Jernbanemuseum til restaureringen av en av passasjervognen. Disse midlene skal benyttes til et såkalt delprosjekt tre som innbefatter...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.11

Seks millioner til kultur- og utviklingsarbeid gjennom Mimeta

Mimeta, Senter for kultur og utvikling, som eies i fellesskap av Vest-Agder fylkeskommune og Strømmestiftelsen, har undertegnet en rammeavtale om samarbeid med Utenriksdepartementet. Avtalen har en...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.11

Fylkesveistrekninger stengt og mindre salting

av Torkelsen, Jan H., 11.01.11

Det kan bli mangel på salt til veiene

Saltleverandørene har meldt at det kan bli akutt mangel på vegsalt i løpet av vinteren. Bakgrunnen er stort forbruk, små lagere og begrenset tilgang. Statens vegvesen ser nå på konsekvenser og...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.11

Mange UKM-arrangementer i kommunene i Vest-Agder i vinter

I fjor deltok over 1100 ungdommer i Vest-Agder på UKM, blir det flere i år, spør rådgiver og fylkeskommunens sentrale drivkraft i arbeidet med Ungdommens kulturmønstring Inga Lauvdal. Alle mellom 10...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.11

Velkommen til utdanningsmesse i Mandal tirsdag 11. januar

På Mandal videregående skole arrangeres årets utdanningsmesse i skolens kantine og vrimleområde tirsdag 11. januar fra klokka 16.30 til 19.00. Kjenner du noen som skal gå på videregående opplæring...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.11

Tre nye år med lærerkampanje lover forsknings- og utdanningsministeren

-Gode lærere er det viktigste for elevens læring. Vi vet at skolen i fremtiden vil trenge enda flere gode lærere, og derfor vil vi ha kampanje i tre nye år for å sikre fortsatt god rekruttering til...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.11

Invitasjon fra Sirdal videregående skole til langrennsløpere i 10.klasse

Sirdal videregående skole på Tonstad inviterer langrennsløpere i 10. klasse til hospitering fra mandag 24. til onsdag 26.januar. De som tar imot tilbudet vil få et svært godt innblikk i hvordan det er...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.11

NHO Agder: Lys fremtid for fagopplæring i arbeidslivet

NHO Agder med regiondirektør Siri Mathiesen i spissen møtte nylig bransjenes opplæringskontorer til en årlig gjennomgang av situasjonen innen fag- og yrkesopplæring. Samlingen fant sted i NHO Agders...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.11

Temadag: Tobakksfrihet - en illusjon?

Torsdag 10. februar vil det bli arrangert temadag om tobakk. Det er fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder i samarbeid med Kreftforeningen som er arrangører. På temadagen vil det bli satt fokus på...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.11

Økt sykling i Kristiansand og Mandal

Det har dessverre de siste dagene kommet fram feilaktige tall om sykkelbruken, skriver Statens vegvesen på sine nettsider. Dette skyldes at tellepunktene flere steder har vært ustabile eller ute av...

av Torkelsen, Jan H., 07.01.11

Hurtigarbeidende gruppe for videre utvikling av norsk jernbane

- Jeg setter nå ned en hurtigarbeidende gruppe for å forsikre meg om at vi løser oppgavene på en best mulig måte. Hovedutfordringen på jernbanen er nedslitt infrastruktur og mye gammelt materiell....

av Torkelsen, Jan H., 07.01.11

Planforum våren 2011

Under følger en oversikt over møtene i ”Planforum våren 2011”.Møtene er åpne for kommunene og at det er anledning til å presentere problemstillinger knyttet til planer (kommunedelplaner, områdeplaner...

av Rundbråten, Tonje, 07.01.11

Elever på KKG videre til annen runde i Kjemi-OL

Fem elever på Kristiansand Katedralskole Gimle - KKG er kommet videre til annen runde i Kjemi OL. Det deltok 460 jenter og 534 gutter fra 108 skoler i konkurransen. Av disse går 182 deltakerne som...

av Torkelsen, Jan H., 06.01.11

Vinterstandard på veier

Hvilken standard kan du forvente på veiene i ditt nærområdet i vinter? Svar på det finner du på nettsidene til statens Vegvesen, det forklarer samferdselsrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune (VAF)...

av Macdonald, Cheryl, 05.01.11

Elever på Vennesla videregående bidrar i Vennesla historielags årsskrift

For tredje år på rad har Vennesla historielags årsskrift to artikler av elever på Vennesla videregående skole. Artiklene er skrevet i forbindelse med et prosjekt om ”Min familie i historien”, som er...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.11

Flere spennende arrangementer om utdannings- og yrkesvalg

Det skal arrangeres flere samlinger med fokus på utdanningsmuligheter og yrkesvalg i vinter. Unge forbilder skal delta på flere aktuelle møteplasser mellom ungdom og arbeidslivet på Sørlandet og...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.11

Regionplan Agder 2020

Regionplan 2020 ble vedtatt av fylkestingene i Aust- og Vest-Agder i juni 2010.For mer informasjon, se regionplanens egen nettsideHer finner du planen

av Manuel Birnbrich, 03.01.11

Vest-Agder-produsert opplysnings-DVD om tannhelse nå også på nordsamisk

I fjor ble det lansert en opplysnings-DVD om tannhelse rettet mot foresatte til barn og unge med fremmedspråklig bakgrunn. ”Happy Teeth,” som DVD-en heter, inneholder to korte opplysningsfilmer. I...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.11

Det blir ”Aksjon mot trafikkdød” fredag 7. januar i Kristiansand

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, Statens vegvesen i Agder-fylkene, Trygg Trafikk, Biskopen i Agder og Telemark, Agder politidistrikt og Utrykningspolitiet er sammen om å arragere ”Aksjon mot...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.11

Landbruk på Dagsorden

18. januar arrangeres det en konferanse som skal se på de landsbrukspolitiske utfordringene og mulighetene vi har på Agder. Konferansen finner sted på Quality Hotel og arrangeres av Aust- og...

av Macdonald, Cheryl, 20.12.10

Stortingets kommunikasjons- og transportkomité på befaring i Vest-Agder

Stortingets kommunikasjons- og transportkomité, under ledelse av komitéleder Knut Arild Hareide vil komme på befaring i Vest-Agder 25. og 26. januar. Komiteen ankommer i buss langs E-39, etter en...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Dramalærer fra Vågsbygd videregående skole blir daglig leder ved Sørnorsk filmsenter

Per-Jonas Lie er tilsatt som ny daglig leder i Sørnorsk filmsenter. Han overtar etter Åse Meyer, som fra 1. februar blir kortfilmkonsulent ved Norsk filminstitutt. Lie har en mangfoldig bakgrunn, og...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fiskesprell - bruk av fisk i skole og barnehage

Ansatte i barnehage, grunnskole, SFO og vidergående skole inviteres til kurs i ukene fire, fem og seks ved Universitetet i Agder. Etter stor pågang på tidligere kurs, tilbyr nå Universitet i Agder i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Kreativ og spennende " GründerCamp "

Ved Lister VGS er det nettopp avholdt GründerCamp. I løpet av 2 dager deltok 187 elever. Tema for årets Camp var ”Energi for fremtiden - gründercamp!” - Vi fikk stor oppmerksomhet rundt opplegget,...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Målrettet forebygging av mobbing ved Tangen videregående skole

På Tangen videregående skole i Kristiansand har en gjennom flere år drevet aktivt arbeid mot mobbing. Et av tiltakene for å stoppe mobbing er en anti-mobbekampanje for alle elever på Vg1. Arbeidet har...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Folkemøte om tunnelforbindelsen til Hidra

Tirsdag 18. januar kl 18.00 inviterer Statens vegvesen alle interesserte til folkemøte på Hidra skole om tunnelforbindelsen Hidra landfast. -Vi ønsker å gi lokalbefolkningen en bred presentasjon av...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Svart arbeid på timeplanen

Hva er skatt og hvorfor skal vi betale det? Hva bruker de skattepengene til? Dette skal elever flere steder i landet lære om. Over 1.200 elever over hele landet vil gjennomføre programmet når...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten må inn i lovgrunnlaget for samhandlingsreformen

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut til høring et forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov. Den skal, sammen med forslaget til ny folkehelselov, erstatte kommunehelsetjenesteloven,...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Oddny Omdal og Svein Bringsjord oppnevnt til verneområdestyre for Setesdal Vesthei

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at fra Vest-Agder fylkeskommune oppnevnes fylkestingsrepresentantene Oddny Omdal (KrF) og Svein Bringsjord (H) til vernområdestyre for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane...

av admin, 01.01.01

Kildenbyggeriet følger fremdriftsplan og kostnadsramme

-Vi er i rute. Byggearbeidene følger fremdriftsplanen og vi er på linje med kostnadsrammen, opplyste prosjektleder Per Egil Steen i forbindelse med at fylkesutvalget var på befaring på Kilden teater-...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Jenter best i realfag i videregående opplæring

Jenter oppnår bedre karakterer enn gutter i de fleste realfagene, viser en ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. På videregåendes tredje klassetrinn får de i faget "matematikk for realfag"...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Kenyas statsminister støtter varmt Solarprosjektsamarbeidet

Siden 2008 har Kvadraturen Skolesenter i Kristiansand, sammen med Elkem Solar og bistandsorganisasjonen Arc-aid, samarbeidet med Kisumu Polytechnic i Kisumu i Kenya. Sentralt i samarbeidet er...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Åpen skole i Kristiansands-regionen

Vest-Agder fylkeskommune satser sterkt på kompetanse og utdanning. Onsdag 26 og torsdag 27. januar åpner fem videregående skoler dørene sine for alle som vil vite mer om de tilbudene som skolene...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01