• Vest-Agder fylkeskommunes arbeid med tilrettelegging av kollektivtransporten gir resultater
  av Torkelsen, Jan H., 01.04.11

  Vest-Agder fylkeskommunes arbeid med tilrettelegging av kollektivtransporten gir resultater

  Det er et mål at så mange som mulig skal kunne benytte det vanlige kollektivtilbudet som finnes på...

  Les mer
 • Fylkespolitikerne ønsker at det utformes en energipolitisk handlingsplan
  av Torkelsen, Jan H., 30.03.11

  Fremskritt for el-kabelprosjekt mellom Norge og Tyskland

  NorGer, som blant annet eies av Agder Energi, planlegger å bygge den første elektriske...

  Les mer
 • 5 millioner kroner til informasjonstiltak om valg
  av Torkelsen, Jan H., 29.03.11

  Kampanje for økt valginformasjon

  Kommunal- og regionaldepartementet samarbeider med et privat firma om informasjonskampanjen foran...

  Les mer
 • Fylkeskommunens samferdselspolitikere kritiske til transportplanforslag
  av Torkelsen, Jan H., 29.03.11

  Ny utredning: Kollektivtransport eller kø og kaos i større byområder i 2030

  Vi har valget mellom kraftig utbygging av kollektivtrafikken eller kø og kaos i de største byene....

  Les mer
 • DKS-prosjekt fra VAF får oppmerksomhet
  av Macdonald, Cheryl, 29.03.11

  DKS-prosjekt fra VAF får oppmerksomhet

  Et vellykket kunstprosjekt i Den Kulturelle Skolesekk(DKS) får nasjonal oppmerksomhet, det forteller...

  Les mer
 • 200 000 kr til museer i Vest-Agder i 2011
  av Judith Seland Nilsen, 29.03.11

  200 000 kr til museer i Vest-Agder i 2011

  Vest-Agder-museet har fordelt 200 000 kroner i prosjektmidler til museer uten fylkeskommunalt...

  Les mer
 • av Siv Hemsett, 28.03.11

  Varsel om oppstart av arbeid med forvaltningsplan for vannregion Agder. Høring av planprogram

  Vannregionmyndigheten for vannregion Agder ved Vest-Agder fylkeskommune varsler med dette iht Plan-...

  Les mer
 • UiA i Grimstad mottar fylkeskommunenes kunstgave i dag
  av Torkelsen, Jan H., 28.03.11

  Endret utsmykkingsgave til Campus Grimstad

  Våren 2009 ble det politisk vedtatt at Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner i fellesskap skulle gå til...

  Les mer
 • Kommunalministeren: -Flere muligheter regionalt
  av Torkelsen, Jan H., 28.03.11

  Vurderer ferjefri stamvei fra Kristiansand til Trondheim

  Skal det bli mulig å kjøre E39 fra Kristiansand til Trondheim uten å måtte krysse minst åtte fjorder...

  Les mer

Er du interessert i fosterhjemsarbeid?

Det har vært gjennomført en stor undersøkelse blant alle landets fosterhjem. I forbindelse med offentliggjørelse av resultater fra denne undersøkelsen blir det utført en rekrutteringskampanje for å...

av Torkelsen, Jan H., 28.03.11

Nesten ni prosent flere bompasseringer i Lister i februar

Det var en markant økning i antall kjøretøyer som passerte de to bomstasjonene i Lister i februar. Daglig leder i Lister Bompengeselskap AS Gunnar Haddeland legger nå frem en statistikk som viser at...

av admin, 28.03.11

Sommerjobb på museum?

Er du interessert i historie, liker å formidle kunnskap og er glad i å omgås mennesker? Da er dette sommerjobben for deg! Vest-Agder-museet Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal og Vigeland Hus søker...

av Birgitte Sørensen, 28.03.11

Flere teknojenter på Sørlandet

Fred Skagestad, utdanningsrådgiver i NHO Agder, gleder seg over at en av seks som søker Vg1 TIP i Aust-Agder og Kristiansandsregionen er jenter. Tall fra fylkeskommunene i Agder viser at 55 jenter har...

av admin, 28.03.11

Regjeringen har vedtatt nye retningslinjer for strandsonen

Regjeringen vedtok fredag nye retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. I den nye plan- og bygningsloven er byggeforbudet i 100-metersbeltet videreført og strammet inn....

av Torkelsen, Jan H., 25.03.11

Markant reduksjon i sykefraværet nasjonalt, men enda bedre i fylkeskommunen

Sykefraværet nasjonalt er, i følge en pressemelding fra Arbeidsdepartementet, redusert med 7,5 prosent fra fjerde kvartal 2009 til fjerde kvartal i 2010. I fjerde kvartal 2010 var sykefraværet...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.11

UKM- ungdom fra Vest-Agder til festival i Sverige

UKM Norge har gitt Vest-Agder tilbud om å representere Norge på en musikk konkurranse/festival i Sverige i år. Vest-Agder kan være representert med musikk i alle sjangre. Festivalen ”Musik Direkt” er...

av Inga Lauvdal, 25.03.11

Informasjonsmøte - Hvordan sikre returordningen for brukt emballasje?

”Prosjekt for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser” har invitert Jan Petter Nerhus fra Grønt Punkt Norge for å informere offentlige innkjøpere og andre interesserte om hvordan...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.11

Økende kritikk mot lange planleggingsprosesser for veianlegg

-Det å bygge veier i Norge krever en omfattende planprosess. Jeg mener det bør gjennomføres en evaluering av prosessene rundt konseptvalgsutredninger og kvalitetssikringsutredninger. Prosessene er...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.11

Ny direktør for Vest-Agder museet ansatt

Mandag 21. mars takket John Olsen ja til stillingen som direktør for Vest-Agder-museet IKS. John Olsen er 34 år og direktør for Gudbrandsdalsmusea. Han tiltrer stillingen 1. oktober. Frem til det er...

av Eikeland, Inge, 24.03.11

Fylkeshuset i Vest-Agder følger opp Earth Hour

Lørdag 26. mars klokken 20.30 slukker Entra lysene i tolv Entra-bygg rundt om i landet i en time. Blant disse er Fylkeshuset i Kristiansand. -Dette gjør vi for å symbolisere vilje og evne til å stå...

av Torkelsen, Jan H., 24.03.11

Nettverk for tradisjonshåndverkere

Hvordan kan vi ta vare på gamle håndverksteknikker, og hvordan går man frem når man vedlikeholder, restaurerer og bygger om gamle hus? Slike spørsmål stod på dagsordenen da Agdernettverket for...

av Stylegar, Frans-Arne, 24.03.11

Eiendomsskatt for verneverdige bygninger?

Riksantikvar Jørn Holme har sendt brev til alle landets kommuner om fritak for eiendomsskatt for fredete og verneverdige bygninger. Mange kommuner har innført eller vurderer å innføre eiendomsskatt. I...

av Stylegar, Frans-Arne, 24.03.11

God skatteinngang for fylkeskommunene

Nye skattetall for årets første to måneder viser en samlet vekst for kommuner og fylkeskommuner på 8,7 prosent i forhold til samme måneder i 2010, melder KS. Kommunene har en inngang vedrørende skatt...

av admin, 23.03.11

Vest-Agder blant fylkene med lavest veisikkerhet

Opplysningsrådet for Veitrafikken har kartlagt veisikkerheten i landet. Arbeidet er basert på Statens vegvesens egen veidatabank for de siste ti årene, i følge Aftenposten. Oversikten viser blant...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.11

Fylkeskommunen hedret Vest-Agder Søndagsskolekrets på 100-årsjubileum

-For søndagsskolen i Norge er fastelavnssøndag 1844 «fødselsdagen». Da ble den første søndagsskolen her til lands begynt i Stavanger. Men året 1911 ble på flere måter et merkeår for...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.11

Vest-Agder mottar 5,5 millioner kroner til fartøyvern i 2011

Riksantikvaren har fordelt 42 millioner kroner til fartøyvern. Pengene skal gå til istandsetting av fartøy over hele landet. Det var innkommet søknader for til sammen 187 millioner kroner i år....

av Torkelsen, Jan H., 21.03.11

Fylkeskommunene bruker mer til fylkesveier enn de får fra staten

I fjor fikk fylkeskommunene bevilget 12,6 milliarder kroner fra staten til fylkesveiene. Tallene ble lagt fram av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på Senterpartiets landsmøte søndag. I alt...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.11

Sveriges Riksdag takker Vest-Agder fylkeskommune

Kulturkomiteen i Sveriges Riksdag var i slutten av februar på studiereise i Norge. I reisen hadde komiteen også lagt inn et besøk i Kristiansand hvor både kommunen og fylkeskommunen orienterte om...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.11

Sørlandet skal være best på gjenkjøp innen ferie- og fritidsmarkedet

-Vår visjon er at Sørlandet skal være best på gjenkjøp. I Visit Sørlandet AS har vi en målsetting om at ni av ti som besøker Sørlandet kommer tilbake for å besøke mer av landsdelen. De blir lenger,...

av admin, 21.03.11

Penger til kultur?

Informasjon om tilskuddsordninger innen kultur er alltid interessant. For andre gang i løpet av et år er det stor påmelding til seminaret om nettopp dette. Vest-Agder fylkeskommune og Sørlandets...

av Lauvdal, Inga, 21.03.11

Kleppa: -Fylkeskommunane skal samla alle bompengeprosjekta sine i eit bompengeselskap

- Regjeringa er oppteken av å få meir veg for pengane. Å oppretta regionale bompengeselskap skal etter kvart føra til reduserte kostnader på 50 til 100 millionar kroner årleg for alle...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.11

Ny utredning: Kulturpolitikk etter 2014

I statsråd fredag ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005 og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står overfor i årene som...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.11

Women i Business løfter frem gründerkvinner i Skandinavia

Bare hver tredje etablerer i Norge, Sverige og Danmark er kvinne. Et norskledet prosjekt skal bidra til å øke andelen kvinnelige entreprenører i Skandinavia. Ti partnere fra Norge, Sverige og Danmark,...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.11

Bevisst fylkeskommunal miljøsatsing - oljefyranlegg erstattet med biovarmeanlegg

-Når vi nå åpner dette enestående bioavarmeanlegget her på Lista ser jeg dette som et ledd i en større sammenheng. Jeg har sagt tidligere at kloden vår har feber og vi må alle ta del i ansvaret og...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.11

Fleire sysselsette i fylkeskommunane

Førebelse tal for sysselsette i kommunal og fylkeskommunal forvaltning syner ein vekst på 1,3 prosent, tilsvarande nær 6 500 personar, i 4. kvartal 2010 samanlikna med same kvartal året før, melder...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.11

Formiddagskonferanse: Unngå innkjøp som kan slå negativt ut

Det kjøpes inn for mer enn 330 milliarder kroner årlig i offentlig forvaltning. Hvordan unngår vi “svarte hull” i anskaffelsesprosessene for på den måten å sikre arbeidsgivers omdømme? Hvordan...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.11

Lærerne skal lære entreprenørskap

Elevene roper etter mer praksis og mindre teori, og lærerne ønsker mer motiverte elever. Dette blir nå en realitet i et nytt samarbeid mellom Universitet i Tromsø og Ungt Entreprenørskap. Som hittil...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.11

Positiv trafikkstatistikk for Vest-Agder for årets to første måneder

Statistisk Sentralbyrå har nå presentert tallmateriale over veiulykker med personskade for januar og februar. Det er i løpet av de to månedene registrert 794 ullykker med 1242 skadde personer og 30...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.11

Mange unge gutter er risikosportutøvere i trafikken med fare for eget og andres liv

-De vi finner flest av som trafikkdrepte og trafikkskadde er gutter mellom 18 og 22 år. De er også ofte passasjerer og befinner seg i biler som er på veiene i helgen mellom klokken 22.00 og 04.00....

av admin, 17.03.11

10 millionar ekstra til næringshagane i 2011

av Torkelsen, Jan H., 16.03.11

Fylkeskommunen med i nytt prosjekt for bedret mobildekning i landsdelen

Det Digitale Agder har startet arbeidet med et nytt prosjekt med særlig vekt knyttet til mobildekning. Fylkesutvalget vedtok tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune gir sin tilslutning til Det Digitale...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.11

En halv million til rehabilitering på Nordberg fort i år

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal kunne anvende 500 000 kroner til videre rehabilitering på Nordberg fort i Farsund kommune i 2011 ut fra en prioritert plan. For årets...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.11

Fylkesordføreren imponert over kreative og dyktige unge entreprenører

I går åpnet fylkesordfører Thore Westermoen Fylkesmessen for Ungt Entreprenørskap Agder på Campus Grimstad. Han ble svært imponert over de mange aktive elevene og elevbedriftene han fikk se. -Ungt...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.11

Kunnskapsministeren: -Mobbing må bekjempes lokalt

Det lokale engasjementet vil alltid være avgjørende for om vi lykkes i kampen mot mobbing, og hovedinnsatsen må komme der barn og unge oppholder seg til daglig, skriver Kunnskapsminister Kristin...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.11

KS krever økonomisk handlingsrom for kommuner og fylkeskommuner

Kommunene og fylkeskommunene må sikres en inntektsutvikling i 2012 som gir mulighet til å gi innbyggerne pålitelige velferdstjenester. Dette sier Halvdan Skard, leder i KS hovedstyre, i forbindelse...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.11

Fylkeskommunen satser på videre rehabilitering på Nordberg fort i Farsund

Videreutvikling av Nordberg fort på Lista er nå på fylkespolitisk dagsorden. Fortet er et regionalt/nasjonal kulturminne. Det var bakgrunnen for at stedet ble overtatt av Vest-Agder fylkeskommune i...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.11

Fylkesmesse i Ungt Entreprenørskap

Mer enn 100 ungdomsbedrifter fra Agders videregående skoler har meldt seg på årets fylkesmesse 10. mars. Det blir et inferno av kreativitet, skaperglede og energi! Elevene har lagt ned masse tid og...

av Macdonald, Cheryl, 09.03.11

Nye midler til lokal samfunnsutvikling i kommunene

Kommunal- og regionaldepartementet har i år satt av totalt 30 millioner kroner til satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). I utgangspunktet er det satt av 1 million kroner per fylke....

av Torkelsen, Jan H., 09.03.11

Unikt samarbeid mellom regionale jernbanefora vil hjelpe Kleppa

Jernbaneforaene i landet har i felleskap satt i gang et arbeid med å utarbeide en egen rapport om utfordringene på jernbaneområdet. Rapporten er et supplement til den rapporten en arbeidsgruppe fra...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.11

Søndag 13. mars på Lindesnes fyr - Enda en reise med Terje Vigen

Nok en gang byr Lindesnes fyr på filmforestillingen ”Identity of the soul”. Stadig flere har sett denne moderne og utradisjonelle filmatiseringen av Henrik Ibsens ”Terje Vigen” sammen med den...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

Samferdselsdepartementet oppretter en egen avdeling for jernbane

Tidligere har jernbanesaker blitt håndtert i Veg- og baneavdelingen i Samferdselsdepartementet. Fra og med 7. mars blir banesakene lagt til den nyopprettede Baneavdelingen med Jon Fredrik Birkheim...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

En av fylkespolitikkens store personligheter har rundet åtti

Mot slutten av 1995 ryddet mandalitten Ludvig Hope Faye pulten på fylkesordførerkontoret i Vest-Agder fylkeskommune. Da hadde han bak seg hele 35 år i kommune- og fylkespolitikken. Fra han i 1975 ble...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

Sørlandets Europakontor med på styrking av norsk samhandling i Brüssel

De norske regionkontorene i Brüssel, som blant annet omfatter Sørlandets Europakontor, samt kontorene til KS, LO og NHO har, på initiativ fra den norske EU-delegasjonen, opprettet et uformelt nettverk...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

Vest-Agder får 1,4 millioner kroner til fredete bygninger

53 millioner kroner er nå fordelt av Riksantikvaren til istandsetting av fredete bygninger over hele landet. Riksantikvaren har fordelt årets tilskudd mellom alle landets 19 fylkeskommuner, som så...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

3,3 millionar kroner til Vest-Agder til regional næringsutvikling i 2011

Regjeringa gir i år 567,7 millionar kroner til fylkeskommunar der kommunar har fått auka arbeidsgjevaravgift i høve til nivået før 2004. i Vest-Agder gjeld dette kommunane, Åseral, Audnedal, Sirdal og...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

2,9 milllioner til bredbånd i Vest-Agder

-Regjeringa gir i år 128,8 millionar kroner til fylkeskommunane, hvorav 2,9 millioner kroner til Vest-Agder. Tilgang til breiband med høg kapasitet er naudsynt i heile landet for at alle skal kunne ta...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.11

Nytt vegtilsyn frå 2012

- Tilsynsoppgåvene til Statens vegvesen skal leggjast til ei eiga eining direkte under vegdirektøren. Det skal vera eit tydeleg organisatorisk og styringsmessig skilje mellom tilsynsverksemda og anna...

av Torkelsen, Jan H., 02.03.11

Holder trykket oppe på Eidangerparsellen

Telemark fylkeskommune fortsetter å holde høyt trykk for å få byggestart på Eidangerparsellen i 2012, skriver Telemark fylkeskommune på sin nettside. Forbindelsen mellom Larvik og Porsgrunn er et...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.11

Kritiske i KS til veistandard

KS er bekymret for at det ikke følger penger med når veistandarden blir skjerpet på grunn av nye EU-krav, skriver Kommunal Rapport. Nye standarder vil føre til økte kostnader til å vedlikeholde...

av Torkelsen, Jan H., 28.02.11

Forskerne mer interessert i regionforsking

Interessen for å levere regional forskning og analyse til Europa er stor en måned før den pågående utlysningsrunden lukkes, meldes det i et nyhetsbrev fra Interreg.no. Siden ESPON ble etablert i 2002,...

av Torkelsen, Jan H., 25.02.11

Spennende seminar om trafikk og kjønn

Trafikksikkerhetsgruppen i Vest-Agder og Trafikksikkerhetsforum i Aust-Agder inviterer i samarbeid med Senter for likestilling til seminar om trafikk og kjønn onsdag 16.mars kl. 10.00 – 15.00 ved...

av Torkelsen, Jan H., 21.02.11

Befolkningsveksten innebærer behov for 2,5 ekstra milliarder til fylkeskommunene og kommunene

I forbindelse med årets første konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren –det vil si både fylkeskommunene og kommunene - om 2012-budsjettet legger Det tekniske beregningsutvalg for kommunal...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.10

Fortsatt store likestillingsutfordringer for landsdelen

Siden 1999 har Statistisk sentralbyrå publisert en indeks som måler likestilling mellom kvinner og menn i norske kommuner. I 2009 ble indeksen revidert og publiseres nå under navnet Indeks for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Hvordan planlegge for å redusere klimagass-utslippene?

Det er spørsmålet som står på dagsordnene, når Klimapartnere arrangerer seminar 17. mars i Kristiansand. Vest-Agder fylkeskommune er en av en rekke offentlige og private bedrifter som er medlem i...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

De positive effektene som en ny Sørvestbane vil medføre er blitt bekreftet ennå en gang

Leder i Jernbaneforum Sør, fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa i Aust-Agder, har igjen fått bekreftet at Sørvestbaneprosjektet han står i bresjen for er den jerbaneinvesteringen som vil gi best...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Innsigelser til arealdisposisjoner i kommuneplanforslag i Åseral

Åseral kommune startet opp arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel i 2009. Kommunen la i desember 2010 ut revidert forslag til kommuneplan til offentlig ettersyn....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sommerskole og sommerjobb for å hindre frafall

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Spennende utstilling fra Tangen VGS

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Langsiktig arbeid gir likestillings-resultater

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Samferdselsministerens parti vil ha mer midler til fylkesveiene

Å prioritere samferdsel er satsing for fremtiden. Samtidig er utfordringene store, skriver regjeringspartiet og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppas parti – Senterpartiet - innledningsvis i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

IB-elevar fra Kristiansand katedralskole Gimle på FN-rollespill i Kalmar

Fire elever fra 2IBApå Kristiansand katedralskole Gimle er ut denne uken i Kalmar i Sverige for å delta på et nordisk FN-rollespill sammen med nærmere 300 andre elever og studenter i alderen 17-25 år....

av admin, 01.01.01

130 800 vestegder kan stemme ved valget i september

I alt har vel 3,79 millioner personer i landet stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget til høsten. Det er en økning på 180 900 stemmeberettigede siden forrige valg i 2007. En fersk...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Foreningen Furulundens venner takker for frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge

Foreningen Furulundens venner i Mandal fikk Vest-Agder fylkeskommunes frivillighetspris for 2010 for arbeid for barn og unge. Prisen består av kr. 25.000 og et kunstverk og en fuglekasse i keramikk....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01