• Fylkesordføreren vil ha vurdert maxi-taxi-rabatt i bomstasjonene
  av Torkelsen, Jan H., 02.05.11

  Ny bomstasjon på E-18 vest for Lillesand

  Det opprettes en ny bomstasjon på E18, vest i Lillesand, i tillegg til dagens bomstasjon på...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 29.04.11

  Samferdselskonferansen bidro til å forsterke enigheten om veien videre

  Fylkesrådmann Tine Sundtoft uttrykte i en oppsummering av den store samferdselskonferansen som ble...

  Les mer
 • Samarbeidet om samferdselssaker fungerer godt på Sørlandet
  av Torkelsen, Jan H., 29.04.11

  Samarbeidet om samferdselssaker fungerer godt på Sørlandet

  Fylkesordfører Laila Øygarden fra Aust-Agder og fylkesordfører Toril Runden fra Vest-Agder la vekt...

  Les mer
 • Transportindustrien ser behov for betydelige endringer i samferdsels-Norge
  av admin, 29.04.11

  Transportindustrien ser behov for betydelige endringer i samferdsels-Norge

  Les mer
 • Forskerpris til Vågsbygd-elever
  av Macdonald, Cheryl, 29.04.11

  Forskerpris til Vågsbygd-elever

  Da UiA for alle første gang delte ut den nystiftede Eilert Sundt-prisen, en ungdomsforskningspris,...

  Les mer
 • Reisen til Helseland – Norsk Tannvern i 100 år
  av admin, 29.04.11

  Reisen til Helseland – Norsk Tannvern i 100 år

  For 100 år siden var tannråte et stort folkehelseproblem som krevde en egen folkebevegelse. Derfor...

  Les mer
 • Fylkeskommunen bidrar for byggestart på kulturhus i Mandal i år
  av Torkelsen, Jan H., 29.04.11

  Sterk kritikk til Kulturdepartementet om manglende økonomisk bidrag til Mandals nye kulturhus

  Fylkestinget beklaget onsdag meget sterkt at Kulturdepartementet enda ikke har fulgt opp sine...

  Les mer
 • Åseral får ekstratilskudd til utbedringer av vei på Lognavatn
  av admin, 29.04.11

  Ros til Åseral for velvalgte fokusområder i kommuneplanforslag

  Åseral kommune har et revidert forslag til kommuneplan ute til offentlig ettersyn. Planen er rettet...

  Les mer
 • Hestmanden ferdig restaurert til dampskipets 100-årsdag
  av Torkelsen, Jan H., 28.04.11

  Hestmanden ferdig restaurert til dampskipets 100-årsdag

  Fylkestinget godkjente onsdag en avtale med Riksantikvaren om restfinansieringen av D/S Hestmanden....

  Les mer

Fylkesordføreren vil ikke ta initiativ til møte for å drøfte kvalitet på den statlige barnevernsvirksomheten

-Kan fylkesordføreren invitere til et møte mellom fylkesmann og fylkesting, der vi i fellesskap kan drøfte mulige endringer av Barnevernstjenesten og det offentlige hjelpeapparatet på systemnivå og...

av Torkelsen, Jan H., 28.04.11

Økt fokus på utbedringer på strekning på Kuliaveien i Songdalen

Fremskrittspartiets gruppeleder Arild Birkenes reiste i fylkestinget onsdag en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen hvor han spurte om fylkesordføreren vil medvirke til at,...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.11

Silje Renathe Langøy (AP) trer ut av fylkestinget på grunn av flytting

Fylkestinget ble onsdag orientert om at AP-representanten Silje Renathe Langøy trer ut av fylkestinget på grunn av flytting til Nørresundby i Danmark. Det ble derfor foretatt en del opprykk og nyvalg....

av Torkelsen, Jan H., 27.04.11

Strategidokument for Sørvestbane-prosjektet godkjent av fylkestinget

Fylkestinget godkjente onsdag et forslag til strategidokument for Sørvestbanen som Jernbaneforum Sørs plenumsmøte vedtok i januar. Plenumsmøtets vedtak forutsetter godkjenning av respektive fylkesting...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.11

Vil de tre bompengeselskapene i Vest-Agder bli ett?

Fylkestingsrepresentant Terje Damman (H) viste i fylkestinget i dag til at Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om se på muligheten for at fylkeskommunale bompengeselskap skal omfatte...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.11

Vel 1,7 millionar kroner frå Riksantivaren til Sjølingstad Uldvarefabrik

Tretten industrianlegg får til saman over 36 millionar kroner som tilskot til teknisk-industrielle kulturminne i 2011 frå Riksantikvaren over statsbudsjettet i 2011. Pengane skal gå til istandsetting...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.11

Landets første høyhastighetsbaneprosjekt må bli Sørvestbanen!

-Vår kamp handler om at Sørvestbanen fra Oslo via Kristiansand til Stavanger må bli det første høyhastighetsprosjektet innen jernbaneutbyggingen som realiseres, sa leder av Jernbaneforum Sør Oddvar...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.11

4,4 millioner til forsøk med bestillingstransport og TT i Vest-Agder

Samferdselsdepartementet har fordelt 13 millioner kroner til seks fylkeskommuner som deltar i et prøveprosjekt for bedre samordning av bestillingstransport og tilrettelagt transport. Vest-agder...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.11

Høyhastighetsutredningen - resultater så langt

I dag avholdes et utvidet møte i Jernbaneforum Sør på Clarion Ernst Hotel i Kristiansand. Møtet arrangeres i samarbeid med Høyhastighetsutredningen og leder av Høyhastighetsutredningen, Tom Stillesby,...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.11

Flere vil bli helsefagarbeidere

Stadig flere unge velger å studere til helsefagarbeider. -Vi har satset aktivt på å sikre rekrutteringen til helse- og omsorgssektoren. Nå gir satsingen resultater, sier helse- og omsorgsminister...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.11

Ny regionvegsjef ser frem til å utvikle regionen sammen med fylkeskommunene

Kjell Inge Davik blir ny regionvegsjef i Statens vegvesens Region sør. 44-åringen har bred erfaring fra Vegvesenet og entreprenørbransjen., melder Statens vegvesen på nettnyhetssiden. Davik har...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.11

Åpningstider, utstilling og konsert - Nordberg Fort i påsken

Våren er forlengst kommet til Lista, og i påsken holder Nordberg Fort åpent alle dager fra klokken 1200 til 1600. Palmesøndag blir det åpning av utstilling med Grete Refsum, med tilhørende...

av Lund, Hans Christian, 15.04.11

Mandal kommune inviterer til stor konferanse om energi og klima tirsdag 3. mai. Landskjente foredragsholdere beskriver situasjonen og gir praktiske råd om hvordan bedrifter, kommuner og enhver kan...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.11

Artig påske på museumsfabrikken på Sjølingstad

Velkommen til påskeaktiviteter på Vest-Agder-museet Sjølingstad Uldvarefabrik, like vest for Mandal. Palmesøndag, mandag 18. og tirsdag 19. april fra klokken 11.00 til 15.00 inviteres det til morsomt...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.11

300 000 kroner i tilskudd fordelt til friluftslivstiltak til tolv søkere i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune deler ut tilskudd til friluftslivstiltak i fylket. Tilskuddene fordeles gjennom tilskuddsordninger som fylkeskommunen forvalter på vegne av Miljøverndepartementet....

av Torkelsen, Jan H., 15.04.11

Legg påsketuren til interessante opplevelser på Norges sydspiss

27. februar 1656 ble Norges første fyrlys tent på Lindesnes. Mellom de første blafrende talglys og dagens halogenlamper ligger 350 års norsk fyrhistorie. Fyrstasjonen lever videre, både som...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.11

Fylkespolitikerne opprioriterer bedre fylkesveistandard.

Fylkesutvalget fulgte i forrige uke opp et tverrpolitisk initiativ om mer penger til fylkesveiene i Vest-Agder, som representantene i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø tok tidligere i...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.11

Enda er nytt skritt på veien for et unikt laksetrapprosjekt i Kvåsfossen

Det er utarbeidet planer for bygging av ei laksetrapp i en 220 meter lang tunnel ved Kvåsfossen i elva Lygna. Elva er lakseførende de rundt 20 kilometrene fra kysten og frem til fossen. Ved å anlegge...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.11

Pris til Atle Oanes – ansatt på Vågsbygd videregående skole

Atle Oanes er blitt tildelt ”Det Norske Videnskaps-Akademis lærarpris til minne om Bertha og Daniel Føllesdal”. Prisen er på 50 000 kroner. Den tildeles en lærer som har gjort en ekstraordinær faglig...

av admin, 14.04.11

”Moods of Søgne” – Naturligvis

Søgne videregående skole ønsker sammen med fotograf Arnfinn Håverstad å ta i bruk Romsviga siste helg i april til utstilling og brødbakst i vedfyrt bakerovn.Utstillingen er et ønske om å gi et bilde...

av Søgne videregående skole/Jan Torkelsen, 14.04.11

Kreftaksjonen - KKG russen landets beste !

Russen ved Kristiansand katedralskole Gimle - KKG kunne torsdag overrekke en sjekk på 346 287,50 kroner til Kreftforeningen, seksjon sør. Rådgiver i Kreftforeningen, seksjon sør, Jørn Kildedal, takket...

av Morell, Morten og Torkelsen, Jan, 14.04.11

Ny frykt for måkeinferno hos ansatte i Fylkeshuset

For en uke siden skrev vi her på fylkeskommunens nettside om at hver vår er det en prøvelse for ansatte og spesielt vaktmestre i Fylkeshuset i Kristiansand når våryre måker inntar alle tenkelige...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.11

Endret fylkeskommunal kunstgave til Universitetet i Agder - Campus Grimstad

De to fylkeskommunene på Agder besluttet i 2009 å bidra med til sammen en million kroner til kunstnerisk utsmykking Universitetet i Agder -Campus Grimstad. Mens vertsfylkeskommunen Aust-Agder skulle...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.11

Fylkestinget i april

av Macdonald, Cheryl, 13.04.11

Tusentråkk er i startgropa - bli med!

Nå gjelder det å sykle og gå til jobb og undervisningssted så mye som mulig! Siden 2007 har denne vårlige kampanjen gitt humør og helsegevinst til et stort antall deltakere i Kristiansandsregionen. I...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.11

Ros til offensivt kommuneplanforslag for Vennesla

Vennesla kommune har lagt kommuneplan med samfunns- og arealdel ut til offentlig ettersyn. Fylkesutvalget behandlet i dag samfunnsdelen som omhandler langsiktige utfordringer knyttet til miljø og...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.11

Fylkeskommunen en drivkraft bak etablering av en ny videregående skole i Kenya

Siden 2008 har Kvadraturen Skolesenter i Kristiansand, sammen med Elkem Solar og bistandsorganisasjonen Arc-aid, samarbeidet med Kisumu Polytechnic i Kisumu i Kenya. Sentralt i samarbeidet er...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.11

Kostnader ved klimatilpasning må kompenseres

1279

av Torkelsen, Jan H., 13.04.11

Fylkesutvalget støtter avtale om restfinansiering av arbeidene på dampskipet Hestmanden

Fylkesutvalget tilrådde i dag at fylkestinget senere denne måneden skal godkjenne en avtale med Riksantikvaren om restfinansieringen av D/S Hestmanden. Avtalen legger opp til at Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.11

Fylkesutvalget kritisk til innføring av nasjonale føringer på fylkesvegnettet

-Hovedhensikten med forvaltningsreformen er å gi det regionale nivået større beslutningsmyndighet på viktige områder for å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.11

Interkontrollaktivitetene i fylkeskommunen skal kvalitetsgjennomgås

En arbeidsgruppe i Kommunal- og regionaldepartementet la i 2010 frem en rapport som gir 85 anbefalinger for styrket internkontroll i kommunene og fylkeskommunene. Vest-Agder fylkeskommune ønsker å...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.11

Tannhelse: Ønsker avklaring av rettstilstanden for godkjenning av yrkessykdom

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mener det er nødvendig at en ny sak om kvikksølveksponert tannhelsepersonell blir prøvet for Trygderetten, for å få en avklaring av rettstilstanden. Arbeids- og...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.11

Arild Birkenes retter interpellasjon om utbedring av ”Kuliaveien”

-Vil fylkesordføreren medvirke til at fylkeskommunen som veieier sikrer og utbedrer bakken fra Nodeland sentrum til Nodelandsheia i Songdalen kommune slik at gul stripe kan etableres, spør FRP’s...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.11

Mimeta-arrangement: Veien fra Tahrir

Sammen med Vest-Agder fylkeskommune har Strømmestiftelsen etablert selskapet Mimeta - senter for Kultur og Utvikling. Mimeta skal arbeide med kultur innenfor internasjonalt utviklingssamarbeid....

av Torkelsen, Jan H., 11.04.11

Fylkesordføreren åpnet nytt kultur- og opplevelsessenter i Sirdal i helgen

-En av de aller hyggeligste tingene i min hverdag å få anledning til å uttrykke takk og anerkjennelse til de som skaper kunst og kulturuttrykk og til dem som formidler og tilrettelegger til glede for...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.11

Sørlandet er best på lærlinger og fleksibel fagopplæring

-Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå har Sørlandet flest lærlinger i forhold til folketallet (968 lærlinger pr 100.000 innbyggere). Deretter kommer Vestlandet (902), Nord-Norge (894), Trøndelag...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.11

Kontroll av russebiler og -busser

Har dere en russebil eller -buss og har gjort endringer av innredning eller tekniske ombygginger, må dere få dette kontrollert og godkjent. Trafikkstasjonene tilbyr gratis teknisk kontroll av...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.11

Stortingsmelding om barn, unge og voksne med særskilte behov :”Tidlig innsats for læring”

Regjeringen vil legge til rette for tidlig innsats og bedre oppfølging av barn, unge og voksne med særlige behov i opplæringen. Både det lokale og det statlige spesialpedagogiske støttesystemet skal...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.11

Friluftsloven endres for å styrke og utvide allemannsretten

Regjeringen vil endre friluftsloven for at det skal bli lettere og bedre for folk å ferdes i skog og mark. Det blir blant annet forbudt å sette opp skilt og stengsel som hindrer lovlig opphold og...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.11

Skremmeugle skal holde våryre måker unna Fylkeshuset

Hver vår er det en prøvelse for ansatte og spesielt vaktmestre i Fylkeshuset i Kristiansand når våryre måker inntar alle tenkelige takflater på Fylkeshuset for å bidra til et nytt slektsledd i...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.11

Ikke flere Øresund-Kattegat-Skagerrak -forprosjekter

Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen har avviklet ordningen med forprosjekter. Fordi programmet er i ferd med å gå tom for prosjektmidler, er det slutt på ordningen med...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.11

Retningslinjene for arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023 sendt ut

Avinor AS og dei statlege transportetatane får no retningslinjer for det vidare arbeidet med den nye Nasjonal transportplanen som skal leggjast fram for Stortinget tidleg i 2013. Samferdselsminister...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.11

300 000 kroner fordelt som tilskudd til viltformål i Vest-Agder

I forbindelse med fylkeskommunens oppgaver knyttet opp mot høstbare viltarter skal det deles ut til sammen 300 000 kroner gjennom en tilskuddsordning for viltformål. Tilskuddsordningen er delt inn i...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.11

Konferanse universell utforming Lyngdal 30. mars 2011 - foredrag

30. mars ble den årlige konferansen for universell utforming avviklet i Lyngdal. Dette som en oppfølging av fylkeskommunens og Fylkesmannens fylkesstrategi for universell utforming 2009-2011. Tema for...

av admin, 07.04.11

Fem friluftsområder i Vest-Agder søkes sikret ved hjelp av statlige midler

Hvert år kan kommuner, fylkeskommuner og friluftsråd søke Direktoratet for naturforvaltning om tilskudd til statlig sikring av viktige friluftsområder. Alle søknader skal sendes til fylkeskommunen som...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.11

Dialogmøte på Christiansholm festning "Hvem er en god nabo?"

I dagens Norge utfordres vi som naboer og medmennesker. Hvordan møter vi hverandre - og hvordan tar vi vare på hverandre - til tross for at vi ikke deler samme tro eller religion? Dette er...

av Pabst, Kathrin og Torkelsen, Jan H., 07.04.11

Færre elg og stabilt med hjort i Vest-Agder

Faun Naturforvaltning AS har, på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune, utarbeidet en rapport hvor det gis en vurdering av elg- og hjortebestanden i fylket. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

Fylkeskommunens samferdselspolitikere går inn for å øke årets fylkesveibudsjett

Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2010 gikk hovedutvalget inn for at fylkestinget 27. april øker årets budsjettramme til...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

Fylkeskommunen bidrar til å bevare fornminneområdet Tingsteinen på Kleppland

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø bevilget onsdag 40.000 kroner til Søgne kommune som bidrag til at kommunen sikrer allmennhetens tilgang til det prioriterte fornminneområdet...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

Driftsopplegget for Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter klart for politisk godkjenning

Vest-Agder fylkeskommune har som strategi å bidra til utvikling av minst en kulturell møteplass i hver kommune. I Hægebostad er dette Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter. Fullføring og etablering...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

Fylkeskommunen finansierte Trygg Trafikk Vest-Agder med 650 000 kroner i fjor

Trygg Trafikk Vest-Agder har lagt frem årsrapporten for 2010 som beskrives som et år med høy aktivitet over et vidt spekter av områder. Spesielt fremheves satsinger innenfor informasjonsarbeid og...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

Strategiplan for Sørvestbane-prosjektet behandles nå politisk på sør-vestlandet

Jernbaneforum Sørs plenumsmøte vedtok i januar et forslag til strategidokument for Sørvestbanen. Vedtaket forutsetter godkjenning av respektive fylkesting i Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

UKM fylkesmønstring for 25. gang

av Inga Laudal, 06.04.11

Invitasjon til frokostseminar om miljøbevisste bilinnkjøp

Hvilke krav kan og bør jeg stille i konkurransegrunn lag og kontrakt? Spørsmålet reises på et frokostseminar i fylkeshuset i Kristiansand onsdag 27. april av arrangøren som er ”Prosjekt for miljø- og...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

Over én milliard til kultur i skolesekken

Den kulturelle skolesekken feirer ti år. Siden starten har nesten 1,2 milliarder kroner fra Norsk Tippings virksomhet bidratt til kunst- og kulturopplevelser for skoleelever over hele landet. - Den...

av admin, 06.04.11

Fylkeskommunens rolle i arbeidet med klima og friluftsliv

Miljøverndepartementet var forrige uke vertskap for Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene, som i år ble holdt i Stavanger. Statssekretær Heidi Sørensen innledet på konferansen om...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.11

Venstre vil ha økt satsing på kollektivtrafikk og jernbane

Venstres landsmøte vil øke bevilgingene til kollektivtrafikk i byregionene med en milliard kroner per år. I en uttalelse fra landsmøtet pekes det på en fersk rapport fra KS. Den viser at det innen...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.11

Enighet om tiltak mot ran i kollektivtrafikken

-Ran og vold mot sjåfører i kollektivtrafikken er alvorlig, både for den enkelte arbeidstaker og for arbeidsmiljøet. Kontantfri kollektivtrafikk vil derfor være et viktig bidrag til å redusere...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.11

Det vurderes pristak for tannbehandling

Regjeringen starter nå en utredning for å se på ulike måter å finansiere tannbehandling for voksne. -I utredningen vil en også se på muligheten til å etablere et tak for hvor mye den enkelte selv skal...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.11

-Dere må melde fra om utfordringer!

Da spesialbibliotekar Anne Berit Brandvold delte sine erfaringer med deltakerne på en konferanse om universell utforming i forrige uke hadde hun en tankevekkende sluttappell: -Det er viktig at dere...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.11

KKG-russen samlet inn 341 472 kroner til Kreftaksjonen

Ansvarlige for Kreftaksjonen ved Kristiansand katedralskole Gimle, Astri Marie Ravnaas og Karina Bueklev ,hadde en høy målsetting foran årets innsamlingsaksjon. Målet var å bli beste skole, og med et...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.11

Mye positiv utvikling innen universell utforming

-Mye godt er gjort, men det gjenstår fortsatt mange utfordringer, sa leder av fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Terje Damman da han tidligere i uken åpnet en konferanse i...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.11

Presser på for å gjøre tannlegebesøket billigere

Mange fylkeslag i Arbeiderpartiet ber regjeringen raske på i arbeidet med å gjøre tannlegebesøket billigere for folk flest. For to år siden vedtok Arbeiderpartiets landsmøte at tennene skulle bli en...

av admin, 01.04.11

Skreddersydd informasjon om EU/EØS

Kommuner og fylkeskommuner blir i stor grad berørt av EØS og Norges forhold til EU. Behovet for informasjon er derfor økende, men det kan ofte være vanskelig å finne fram til relevante stoff og...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.11

EØS notatdatabasen – tilpasning for fylkeskommuner og kommuner

KRD, UD, og Departementenes servicesenter (DSS) har samarbeidet om å tilpasse EØS notatdatabasen for kommunesektoren. Notatdatabasen samler informasjon om EU regelverk som vurderes innlemmet i...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.11

Lærlinger fra Kristiansand til topps i Sørlandsmesterskapet i kjøttfag

I forrige uke arrangerte Opplæringskontoret for mat- og kjøttfag i Agder sørlandsmesterskap i faget. Mesterskapet fant sterd på Strømsbu videregående skole i Aust-Agder. Det er et årlig arrangement...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Mars-vekst i Listerbommene

Nå foreligger trafikktall for mars måned fra bomstasjonene i Lister som er med å finansiere mange veiprosjekter i regionen. I forhold til mars i fjor har det i mars år vært flere passeringer i både...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Frokostseminar om miljøbevisste bilinnkjøp onsdag 27. april avlyst

Onsdag 27. april var det invitert til frokostseminar i fylkeshuset i Kristiansand om miljøbevisste bilinnkjøp. Arrangøren ”Prosjekt for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser, Vest-Agder”...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Prosjektleder for Høyhastighetsutredningen ga Sørvestbane-forkjemperne økt kampskyts

Prosjektleder for Høyhastighetsutredningen Tom Stillesby fra Jernbaneverket reiser i disse dager rundt til alle jernbaneforaene for å fortelle om resultater så langt fra utredningen. Han besøkte...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01