• av Kyllesdal, Lene Ragnhild/ Macdonald, Cheryl, 19.01.12

  Satsing på realfag!

  Tirsdag 24. mai ble det arrangert informasjonsmøte for nye skoler som har blitt med i Lektor...

  Les mer
 • Vest-Agder positivt ut på skatteregnskapsstatistikk, januar-mai 2012
  av Macdonald, Cheryl/Kittelsen, Jannike, 27.05.11

  Søk aktivitetsmidler til lokalt folkehelsearbeid

  Det er nå mulig å søke midler til forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet i regi av...

  Les mer
 • Bli med på Kaper-film
  av Macdonald, Cheryl, 27.05.11

  Bli med på Kaper-film

  - Vi trenger voksne som kan spille innbyggere i Kristiansand anno 1811, forteller Cheryl Macdonald,...

  Les mer
 • Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter foretar tilstandskontroll av D/S Kysten
  av Torkelsen, Jan H., 26.05.11

  Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter foretar tilstandskontroll av D/S Kysten

  Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter i Kristiansand har fått i oppdrag å tilstandsvurdere skroget...

  Les mer
 • Nytt forsøk på datering av spennende skipsvrak
  av admin, 26.05.11

  Nytt forsøk på datering av spennende skipsvrak

  I forbindelse med mudringsarbeid i Lindebøkilen ved Flekkerøya i Kristiansand ble det på 1940-tallet...

  Les mer
 • Skattekontoret for Sør-Østlandet blir i Skien
  av Torkelsen, Jan H., 26.05.11

  487 nye statsborgere i Vest-Agder i 2010

  Les mer
 • Sommerkonsert på Gimle Gård søndag 29. mai
  av Torkelsen, Jan H., 25.05.11

  Sommerkonsert på Gimle Gård søndag 29. mai

  ”Til tekst av Vilhelm Krag” - sommerlige fornemmelser på Gimle Gård. Det er vignetten for...

  Les mer
 • Søndagsåpen kafé på Vest-Agder-museet på Kongsgård i Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 25.05.11

  Søndagsåpen kafé på Vest-Agder-museet på Kongsgård i Kristiansand

  Nå kan du få deg en ekstra fin søndagstur med venner eller familie. I Bygada på Vest-Agder -museet...

  Les mer
 • Aktiv Ungdom med satsing på Sørlandet
  av Torkelsen, Jan H., 25.05.11

  Informasjonsseminar om Aktiv Ungdom - hvordan komme i gang og få finansiering

  Ungdoms- og kulturarbeidere og andre inviteres til informasjonsseminar 31. mai om EU's program for...

  Les mer

Inn på tunet-midler til Marnardal og Kvinesdal

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har valgt ut 27 nye Inn på tunet-kommuner. Marnardal og Kvinesdal er blant kommunene som vil få tilført...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.11

416,7 millioner kroner av spillemidlene går til kulturformål i 2011

Regjeringen har nå fordelt 416,7 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål. 167 millioner kroner går til Den kulturelle skolesekken, 124,7 millioner kroner går til kulturbygg...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.11

Miljøambassadører skal inspirere ungdom i miljøspørsmål

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim presenterte nylig de seks unge miljøambassadørene som er engasjert til å formidle kunnskap om miljø og inspirere skoleelever. Til høsten skal de ut på en...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.11

Elever fra Mandal og Kristiansand vant Statoils realfagpris 2011

Videregående elever fra hele Norge var 23. mai samlet i Bergen for å kjempe om heder, ære og prispenger - og for å få vite hvem som best har løst utfordringer rundt framtidens energiløsninger. I år...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.11

Ambisiøs felles sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen

Torsdag 19. mai vedtok ATP- Areal og Transportprosjektet i Kristiansandsregionen enstemmig en sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen for perioden 2011 til 2020. Bak planen står sju kommuner i...

av admin, 24.05.11

Verdens tobakksfrie dag 31. mai - tema er å stoppe salg av tobakk til unge

Hvert år den 31. mai markeres “Verdens tobakksfrie dag”. Dette er en markering i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO) som også fastsetter et tema. Årets tema er “Stopp salg av tobakk til unge”....

av Torkelsen, Jan H., 24.05.11

Global Future deltakere besøker bedrifter i regionen

En av landsdelens største bedrifter, Agder Energi, har satt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn på dagsorden. I den anledning ble Global Future nylig invitert til bedriften og tatt i mot...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.11

Kongens fortjenstmedalje i sølv til Jan Henrik Munksgaard

Førstekonservator og tidligere direktør på Vest-Agder-fylkesmuseum Jan Henrik Munksgaard er tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv for hans omfattende bidrag til norsk museumsutvikling og...

av Pabst, Kathrin og Torkelsen, Jan H., 23.05.11

Fylkeskommunens miljøpris tildelt Vågsbygd skole

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal tildele Miljøprisen 2011 til Vågsbygd skole i Kristiansand for skolens flerårige innsats med å sette fokus på...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.11

Niendeklassinger skal se mulighetene innen teknologisk utdanning

Tirsdag 24. mai arrangeres det ny samling med søkelys på jenter og teknologi. Denne gangen er samlingen lagt opp for niende klasse. Den finner sted mellom klokken 10.15 og 13.00 på Universitetet i...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.11

Sykkeleruta rundt Nordsjøen feirer ti år

Den 6.000 kilometer lange sykkelruta rundt Nordsjøen ble i sin tid realisert gjennom et omfattende Interreg-prosjekt. Nå feirer North Sea Cycle Route ti år, og markerer jubileumet i alle åtte land som...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.11

Fylkeskommunen bidrar med midler til nytt attraktivt rekreasjons- og aktivitetsområde på Konsmo

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø stiller seg positivt til søknad fra Audnedal kommune om økonomisk støtte til planlegging av et stedsutviklingsprosjekt knyttet til Konsmo. Hovedutvalget...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.11

Honnør til Mandal for samfunnsdelen av ny kommuneplan

Mandal kommune har lagt samfunnsdelen av en revidert kommuneplan ut til offentlig høring. Det er fylkestinget som vil avgi fylkeskommunens endelige uttalelse til planen 20. juni. Da den var til...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.11

KS om Kommuneproposisjonen 2012: Kostnadsvekst i veivedlikeholdskontrakter utfordrende

KS er fornøyd med at kommunesektoren, det vil si fylkeskommunene og kommunene, kan få en høyere inntektsvekst i 2012 enn i 2011. Samtidig er det mye som tilsier at utgiftene kan bli en god del høyere...

av admin, 18.05.11

Goldwell cup 2011- vellykket prosjekt til fordypning på Lista

Den nyopprettede frisørlinjen på Lister videregående skole avdeling Lista inviterte frisørelevene fra Strømsbu videregående skole i Arendal og Tangen videregående skole i Kristiansand til...

av admin, 16.05.11

Mer midler til kamp mot frafall og lærlingvirksomhet

Regjeringen foreslår i Revidert Nasjonalbudsjett økte midler til kampen mot frafall i videregående opplæring. Regjeringen ønsker å styrke Ny Giv arbeidet mot frafall med 55 millioner kroner, på toppen...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.11

Viktige endringar i vallova og valforskrifta

Under valet til hausten blir det mellom anna nye krav til forsegling av valurner både ved førehandsrøystinga og røystinga på valdagen. Det er klart etter at Kongen i statsråd fredag har sanksjonert og...

av admin, 16.05.11

100 av 160 ekstramillioner til Vegvesenet til prosjekter på sør-vestlandet

Statens vegvesen får en tilleggbevilgning på 160 millioner kroner i forbindelse med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2011. Og sør-vestlandet tilgodeses med mesteparten av...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.11

Full belønningspott til Kristiansandsregionen i år

I 2009 inngikk Kristiansandsregionen avtale med Samferdselsdepartementet om en belønningspakke på 285 millioner kroner for perioden 2009-2012. Belønningsordningen er etablert for å stimulere og bidra...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.11

Ein million til Vest-Agder til Lokal samfunnsutvikling i kommunane

18 fylkeskommunar tek no grep for å betre sitt arbeid med å støtte kommunane i å utvikle attraktive lokalsamfunn gjennom satsinga Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK). Kommunal- og...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.11

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter skal velge nytt styre

Fylkesutvalget oppnevnte tirsdag de tre representantene som Vest-Agder fylkeskommune skal ha som medlemmer av Rådsforsamlingen i stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter: Gunnar Rostveit...

av admin, 12.05.11

Klar melding til samferdselskomiteen "Bygg Eidangerparsellen nå"!

Da Stortingets samferdselskomité kom til Langesund i Telemark tidligere denne uken var jernbane et sentralt tema. ”Bygg Eidangerparsellen nå!” var budskapet. En vil ha ny jernbanetrasè i blant annet...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.11

Betydelig trafikkvekst i Listerbommene

I april økte trafikken betydelig i Listerbommene. Totalt 17 433 flere kjøretøyer, tilsvarende en økning på 7,6 prosent, passerte i april i år bommene på E39 Kvinesheia og fylkesvei 43 enn det gjorde i...

av admin, 12.05.11

Går for opprinnelig tunneltrasé i Hidra -landfast-prosjektet

Hidra landfast tunnelen kommer til å bli bygd etter vedtatt reguleringsplan. Alternativ bruk av fyllmassene fra tunnelen til industriformål på Hidra blir ikke utredet. Det fastslår ordfører Reidar...

av admin, 11.05.11

Ny turbok - Veiviseren - 50 turer på hjul

I boka beskrives 50 frilufts- og tur muligheter i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. Alle turene egner seg for folk som ønsker å gå på tur, men særlig for deg som benytter hjul – enten det er...

av Folkestad, Torill, 11.05.11

Fylkesutvalget på besøk på Forskningsstasjonen Flødevigen i Arendal

I forkant av et ordinært møte la fylkesutvalget tirsdag 10. mai inn et besøk Forskningsstasjonen Flødevigen på Hisøy i Arendal. Det ble et meget interessant besøk på stasjonen som ble opprettet i...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.11

Fylkeskommunal støtte til prosjekt med fokus på risikoutsatte barn og unge

Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus HF har søkt Vest-Agder fylkeskommune om prosjektstøtte til samhandlingsprosjektet ”Å ta opp uroen”. Fylkesutvalget besluttet tirsdag at fylkeskommunen skal...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.11

Vest-Agder vil spille en viktig rolle i fremtidens europeiske kraftsystem

EU har vedtatt både kortsiktige og langsiktige klima- og energimål som blir omtalt som ”Europas energirevolusjon”. En viktig forutsetning for å nå målene er flere linjer og kabler mellom EU og Norge,...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.11

1,5 millioner kroner til kompetanseutvikling i forskningsinstituttet Teknova AS

Forskningsinstituttet Teknova AS har søkt Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til kompetanseutvikling som skal bidra til godkjenning av Teknova som et teknisk-industrielt institutt hos Norges...

av admin, 10.05.11

Ungt entreprenørskaps Norgesmesterskap er i gang

Torsdag 5. og fredag 6. mai deltar 400 unge gründere på det som garantert er høydepunktet dette skoleåret. Ungdomsbedriftene som har nådd frem til NM har jobbet knallhardt og gjennom fylkesvise...

av admin, 06.05.11

Digitale tjenester skal være førstevalget hos det offentlige

-Vi må skru opp tempoet dersom vi skal kunne opprettholde ambisjonen om å være blant de fremste i verden på eforvaltning, skriver fornyingsminister Rigmor Aasrud i Computerworld nr. 15. -Norsk...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.11

Forslag på kandidater til Agderrådets Likestillingspris etterlyses

Agderrådet deler årlig ut en likestillingspris. Formålet med likestillingsprisen er å yte honnør til mottakeren, samt stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og likeverd mellom...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.11

Samlet elev- og lærlingtall er stabilt på landsplan

Antall lærlinger i videregående opplæring gikk ned med i underkant av 1 800 personer på landsplan fra 2009 til 2010, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Det var 34 250 lærlinger i...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.11

Vest-Agder fylkeskommune på Twitter

Fra nå av kan du også hente nyheter fra Vest-Agder fylkeskommune på Twitter. Det er et ledd i å styrke fylkeskommunens informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Dette arbeidet skal, i følge...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.11

Presentasjoner fra Samferdselskonferansen 2011

Quality Hotel & Resort Kristiansand, Sørlandsparken, 28.-29.04.2011

av Erichsen, Marion, 03.05.11

Mer makt til ungdom – forsøksvirksomhet ved høstens valg

Ved høstens kommunevalg kan 16- og 17-åringene i 20 kommuner stemme. Før helgen gikk startskuddet for kampanjen ”STEM 1209” som skal få flere unge til å engasjere seg. Kampanjen ”STEM 1209” ble...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.11

Framtidsbygda 2011 - utvikling gjennom samarbeid

Tema for konferansen Framtidsbygda 20121 er: ”Regionalt samarbeid og regionplan 2020”. Hensikten med Framtidsbygda er å skape en arena for erfaringsutveksling, mulighet for å få ny kunnskap og bidra...

av admin, 02.05.11

Energipåfyll i Tyskland

Fylkesutvalgspolitikere, fylkeskommunale administrative ledere og ordførere fra Listerregionen var før påske på en studiereise til Bremen og Cuxhaven i Tyskland. Formålet med reisen var å bli nærmere...

av admin, 02.05.11

Vil ha base- og logistikkfunksjoner knyttet til feltene i Ekofisk-området lokalisert i Listerregionen

Listerrådet har tatt initiativ overfor Olje- og energidepartementet om at base- og logistikkfunksjoner knyttet til feltene i Ekofisk-området må lokaliseres i Listerregionen . Fylkesordfører Thore...

av admin, 02.05.11

Vest-Agder får 26,65 millioner i spillemidler til idrettsanlegg i kommunene i år

Regjeringen besluttet fredag hvordan spillemidlene til idrettsformål i 2011 skal fordeles i år. Det er fordelt 683,45 millioner kroner til nybygg og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. Av...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Jentebølge til teknologistudier på Sørlandet

Antall søkere til teknologistudier på Sørlandet har økt med 70 prosent siden 2007. 150 nye jenter vil studere teknologi ved UiA Campus Grimstad. Fjorårets søkertall var 110. Hele 61 jenter søker...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder KRF fikk støtte fra partiets landsmøte til resolusjon om utbedring av E-39

Vest-Agder KrF sto, på partiets landsmøte i helgen, bak et forslag til resolusjon som peker på behovene for en bedre E39 fra Kristiansand til Trondheim. -Denne veien er en hovedpulsåre på Sørlandet og...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Tusentråkk i gang. Det gjelder å tråkke til!

Tusentråkk er i gang igjen! Nå gjelder det å sykle og gå til jobb og undervisningssted så mye som mulig! Siden 2007 har denne vårlige kampanjen gitt humør og helsegevinst til et stort antall deltakere...

av admin, 01.01.01

Sirdal videregående skole medarrangør av sommerskiskole

Er du født mellom 1995 og 1998 har du nå mulighet til å søke om å bli med på sommerskiskole fra 26. juni til 1. juli i Sirdal. Du må bestemme deg raskt ettersom søknadsfristen går ut 10. mai. Ved...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Mandalselever regionalvinnere i Statoils realfagpris for videregående skole

Tre elever på Mandal videregående skole: Ottar Sandvik Aas, Kristian Lans Syvertsen og Einar Johan Ruud, alle fra 2STB, vant den regionale finalen i Statoils realfagskonkurranse. Konkurransen skjer i...

av admin, 01.01.01

Vi må bli flinkere til å involvere ungdommer i demokratiske prosesser

-Demokratiet er avhengig av at alle stemmer i samfunnet blir hørt. Vi vet at det er stort samfunnsengasjement blant unge, men vi må bli flinkere til å trekke dem med også på de tradisjonelle arenaene...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Tallet på drepte og hardt skadde i trafikken går ned

Tallet på drepte og hardt skadde i trafikken er redusert raskere enn man hadde tort å håpe på. Reduksjonsmålet for 2014 ble nådd allerede i 2010, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding. I...

av admin, 01.01.01

Nå utlyses stilling som elev- og lærlingeombud i Vest-Agder

I forbindelse med behandlingen av årsbudsjett for 2011 vedtok fylkestinget i desember i fjor at Vest-Agder fylkeskommune skal få et eget elev- og lærlingeombud. Elev- og lærlingeombud vil være en...

av admin, 01.01.01

Mandag 16. mai er frist for henvendelser på nytt Næringshageprogram

Kommunal- og regionaldepartementet har vedtatt oppstart av nytt nasjonalt næringshageprogram fra 1. juli 2011. Programmet vil ha en varighet over ti år. SIVA vil være nasjonal programoperatør, med...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sørvestbaneprosjektet godt profilert i spesialvideo

Høyhastighetsutredningen har laget video fra et møte som ble avholdt i Kristiansand i begynnelsen av mai. Prosjektleder for Høyhastighetsutredningen Tom Stillesby fra Jernbaneverket reiser i disse...

av admin, 01.01.01

Gå ikke glipp av frokostseminar om tema: Miljøbevisste bilinnkjøp

Det er nå satt opp ny dato for frokostseminar om temaet miljøbevisste bilinnkjøp: Hvilke krav kan og bør jeg stille i konkurransegrunnlag og kontrakt? Seminaret avholdes 15. juni fra klokken 09:00 til...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Flott innsats

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Unikt tilbud: Heiberg-kultur inne på Gamle Bossfjell søndag 14. august

Få med deg et helt spesielt arrangement i sommer i den øverste fjellheimen i Agder. Søndag 14. august kan du oppleve et unikt kulturarrangement inne ved Gamle Bossfjellhyttene. Foredrag om Thorvald M....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Mesteparten av ekstramidler til fylkesvegformål benyttes til vedlikehold og drift

Fylkestinget økte i april rammen som fylkeskommunen i år skal benytte til fylkesvegformål med 18.5 millioner kroner. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag hvordan ekstramidlene...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Innsigelser til arealdelen av ny kommuneplan for Mandal kommune

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø uttrykte onsdag at Mandal kommune har lagt ned et omfattende arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Det er likevel vesentlige mangler ved planen...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

2010 var et godt år for Fullriggeren Sørlandet

Vest-Agder fylkeskommune mottar hvert år årsrapporter fra institusjoner der fylkeskommunen er medeier, stifter eller hvor en bidrar med midler. Fylkeskommunen samarbeider og gir årlig driftstilskudd...

av admin, 01.01.01

Rundt 100 km ny asfalt årlig i Vest-Agder frem til 2014

Statens vegvesen bistår Vest-Agder fylkeskommune med drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. Vegvesenet har nå utarbeidet en fireårig asfaltplan for årene fra 2011 til 2014. I planen er det lagt til...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Åpen dag på Setesdalsbanen!

Søndag 29. mai har du muligheten til å oppleve noe av det som skjer i kulissene for at togene skal kjøre på Setesdalsbanen. Entusiastene i Setesdalsbanens Venner legger opp til en dag med aktiviteter...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Elev-PC i Vest-Agder

Hvilken modell, hvem kan få elev-pc, hvor mye koster det? Dette er bare noe få av de spørsmålene som du får besvart her om elev-pc. Klikk på utdanning i den horisontale menyen øverst på siden. Da...

av admin, 01.01.01

Havforskingsinstituttet har nå kartlagt viktige naturtyper, fiskeressurser og vegetasjonsforhold langs Vest-Agder kystlinje

I 2006 ble det inngått en avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune, samtlige kystkommuner i fylket og Havforskningsinstituttet i Flødevigen om kartlegging av de marine verdier i Vest-Agder....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Tirsdag 24. mai åpnes Kleppland fornminnepark i Søgne

Alle er velkomne til offisiell åpning av Kleppland fornminnepark i Søgne tirsdag 24. mai. Søgnes ordfører Solveig Kjelland Larsen åpner parken klokken 12.00. Det vil også bli gitt informasjon om...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Bli med på klassisk båtregatta!

Vest-Agder-museet inviterer eiere av klassiske plastbåter; passbåter, speedbåter og daycruisere fra perioden 1950-75 til regatta 18. juni i Kristiansand. Båtene skal presenteres langs gjestebrygga, og...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01