• av Birnbrich, Manuel, 28.02.14

  SMS-prosjektet

  Stedsutvikling – Medvirkning – Sosiale møteplasser (SMS) er et Interreg IVA prosjekt. Det er et...

  Les mer
 • Grunnboringer i gang ved Bukstad og Kvellandstrand på Hidra
  av Torkelsen, Jan H., 07.10.11

  Grunnboringer i gang ved Bukstad og Kvellandstrand på Hidra

  Statens vegvesen og Multiconsult starter någrunnboringer for å undersøke havbunnen ved...

  Les mer
 • Spennende møte-lokaler
  av Macdonald, Cheryl, 22.08.11

  Spennende møte-lokaler

  Det er mulig å leie hovedhuset i Romsviga, Søgne  og hovedboligen ved Odderøya fyr til møter o.l....

  Les mer
 • Vil ha flere eldre på valg
  av Knutsen, Steinar og Torkelsen, Jan, 19.08.11

  Tretten partier stiller lister til fylkestingsvalget i Vest-Agder

  Les mer
 • 5 millioner kroner til informasjonstiltak om valg
  av Torkelsen, Jan H., 29.06.11

  Du kan stemme allerede fra 1. juli

  Allerede fredag denne uken kan du avgi stemme til høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg....

  Les mer
 • Prøvekjøring av Hidratunnelen på Skalldyrtreffet
  av Torkelsen, Jan H., 29.06.11

  Prøvekjøring av Hidratunnelen på Skalldyrtreffet

  Mange lot seg imponere av en filmanimasjon av den undersjøiske tunnelen på fylkesveien som skal...

  Les mer
 • Næringsdepartementet skal evaluere næringshagene
  av Torkelsen, Jan H., 29.06.11

  Lister Nyskaping inn i nytt næringshageprogram

  Lister Nyskaping får tilbod om å delta i det nye næringshageprogrammet frå 1. juli 2011, skriver...

  Les mer
 • Skattekontoret for Sør-Østlandet blir i Skien
  av Torkelsen, Jan H., 28.06.11

  Mangelfullt arbeid for skolemiljøet ved skoler i Vest-Agder

  Nasjonalt tilsyn våren 2011 viser at mange skoler og kommuner ikke følger regelverket som skal legge...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 28.06.11

  Gjennombrudd for fylkeskommunenes ”Nasjonal digital læringsarena”

  Etter fem års arbeid med å utvikle digitale læremidler opplever Nasjonal digital læringsarena - NDLA...

  Les mer

Naturvernforbundet argumenterer for Sørvestbaneprosjektet

I en kronikk på nettsiden til Norges Naturvernforbund argumenterer Naturvernforbundet i Vestfold, Telemark og Kristiansand for en utbygging av Vestfoldbanen som et første ledd en moderne jernbane...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.11

EU-krav til kommuner og fylkeskommuner om renovering av bygg

Europakommisjonen la 22. juni frem et forslag til direktiv om energieffektivisering som stiller krav til kommuner og fylkeskommuner om å renovere tre prosent av sin bygningsmasse årlig. - Kravet er...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.11

Marnardal kåret til UKM-kommune

Under årets nasjonale UKM-festival i Trondheim, ble "Årets UKM kommune" tildelt to kommuner som har hatt en særlig satsing på UKM (Ungdommens Kultur-Mønstring) i 2011. Det er første gang prisen deles...

av Macdonald, Cheryl/ Lauvdal, Inga, 27.06.11

Byggeskikksenter åpnet i Flekkefjord

Nå er Hollenderbyen internasjonale ressurssenter for byggeskikk offisielt åpnet i Flekkefjord. Senteret er et samarbeid mellom Flekkefjord kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Senteret skal arbeide...

av Macdonald, Cheryl, 24.06.11

Forprosjekt for bygningsoppgradering på Vennesla videregående skole godkjent

Høsten 2010 behandlet de politiske organene i fylkeskommunen bygningsmessige oppgraderingsbehov ved de videregående skolene i Søgne, Mandal og Vennesla. Det ble vedtatt å gå videre med...

av Torkelsen, Jan H., 23.06.11

Du må stå i manntallet for å kunne stemme

For å kunne stemme ved høstens kommune- og fylkestingsvalg 12. september må du stå oppført i folkeregisteret med riktig navn og adresse i den kommunen eller bydelen du skal stemme. Fristen for å melde...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.11

Fylkesordføreren takket fylkestinget for svært godt arbeid i valgperioden

-Jeg vil gjerne takke for den tillit jeg har møtt i de fire årene i denne perioden fra alle partier og representanter. Jeg har fått mange oppmuntringer - og har hatt bruk for dem alle! Jeg er en...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.11

Vest-Agder ”et grønt batteri” i fremtidens europeiske kraftsystem?

Fylkestinget ble tirsdag orientert om at EU har vedtatt både kortsiktige og langsiktige klima- og energimål som blir omtalt som ”Europas energirevolusjon”. Både Norge og Vest-Agder er sentrale i dette...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.11

13 millioner kroner til kulturbyggprosjekter i Kvinesdal og Søgne

Søgne kommune har vedtatt å bygge nytt bibliotek som en integrert del av rådhuset på Tangvall. Kommunen søker Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til byggeprosjektet. Kvinesdal kommune søker også...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.11

Fylkestinget vil ha bedre vei til Kjevik

Statens vegvesen har nå utarbeidet budsjettforslaget 2012 for riksveinettet. Budsjettforslaget omhandler investeringer, drift og vedlikehold på veinettet som staten har ansvar for. Fylkeskommunene er...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.11

KS-hedersmedalje til tre fylkestingsveteraner

-Vest-Agder fylkeskommune og vi fylkespolitikere har i mange år hatt stor glede og nytte av å ha dere på laget. Dere har vært gode kolleger for oss fylkespolitikere. Dere har vist et utrolig...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.11

Fylkestingsflertall mot rushtidsavgift som finansiering av Agder Kollektivtrafiikk AS

Fylkestinget behandlet i går en strategisak hvor fylkespolitikerne fastsetter retningslinjer for fylkesrådmannens utarbeidelse av forslag til årsbudsjett for neste år og økonomiplan for de kommende...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.11

Regelverk for offentlige anskaffelser og transport må forenkles

Reglene for offentlige anskaffelser, og framtidens transportpolitikk, stod på dagsorden da politikere fra sentrale myndigheter, fylkeskommuner, kommuner og Sametinget møttes i Europapolitisk forum...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.11

- Tankevekkende møte med døden

-Unikt og kreativt trafikksikkerhetsarbeid i Kristiansand gir håp om en redusert ulykkesstatistikk. Trafoen i Kristiansand - har vist seg å bli et nyttig verktøy i kampen mot døden på veien, skriver...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.11

Lansering av EØS-nettverk for forvaltningen

Som et ledd i Utenriksdepartementets arbeid med å styrke informasjonen og kompetansen om EU/EØS etableres det et nettverk for ledere og saksbehandlere i forvaltningen. Formålet med nettverket er å...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.11

Lørdag - den store museumsdagen og klassisk plastbåtregatta

Vest-Agder-museet arrangerer lørdag 18. juni "Den store museumsdagen” i Kristiansand med spennende aktiviteter for barn og hele familien. Arrangementene pågår fra klokken 12.00 til 16.00. Den store...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.11

Belønningsmiddelbortfall fra 2013 gir utfordringer som må løses for kollektivtrafikken

Kollektivtransporten i Kristiansands-regionen finansieres i dag med rundt 25 prosent eller 25 millioner kroner av driften ved hjelp av belønningsmidler. Belønningsmidlene går til spesielle...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.11

Stabil sysselsetting i fylkeskommunene

I 4. kvartal 2010 var det over 47 400 sysselsatte i fylkeskommunene, tilsvarende 41 000 avtalte årsverk, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. Dette er en økning på 1 prosent sammenlignet med...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.11

Setesdalsbanen er i gang med sommersesongen

av Thorunn Lunde og Torkelsen, Jan H., 16.06.11

Trafikknedgang i Listerbommene i mai

av Torkelsen, Jan H., 16.06.11

Kurs avholdt om Kommunal planstrategi

Torsdag 9. juni ble det avholdt kurs i kommunal planstrategi på Rosfjord hotell i Lyngdal.

av admin, 16.06.11

Både passasjervekst og driftsoverskudd for Agder Kollektivtrafikk AS i fjor

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag årsmelding for 2010 for Agder Kollektivtrafikk AS. Den viser at den samlede passasjerveksten i kollektivtransporten i Vest -Agder var på tre...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.11

Konseptvalgutredning legger til grunn raskere, tryggere og mer kostnadseffektiv transport mellom Søgne og Ålgård

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om et sammendrag av en konseptvalgutredning for E39 mellom Søgne og Ålgård. Den omfatter mulige strategier for å møte...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.11

Felles folkehelsetiltak for Agder

Agder-fylkene har vedtatt felles utviklingsprogram for utvalgte satsinger. For 2011 er det i regionalt utviklingsprogram (RUP) Agder satt av 1 mill. kroner til felles folkehelsetiltak, der Vest -...

av Macdonald, Cheryl, 15.06.11

Fylkestinget anbefales å gi fem millioner kroner til Kvinesdal kulturhus

Kvinesdal kommune søker Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til finansiering av utvidelse av Kvinesdal Kulturhus. I forrige uke gikk fylkesutvalget inn for at søknaden skal imøtekommes. I dag fulgte...

av hoved.aspx?m=8&amid=42698, 15.06.11

Kven stiller til val til hausten? Nøkkeltal

Til saman 65 253 personar stiller til val ved kommunestyre- og fylkestingsvalet til hausten. Det er vel 4 000 færre enn ved siste lokalval. I heile landet er det ved kommunestyrevalet 210 forskjellige...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.11

Fylkeskommunen klargjør retningslinjene for bruk av brune skilt i Vest-Agder

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om retningslinjer for bruk av brune skilt i Vest-Agder. Brune skilt er ment brukt for å skilte til severdigheter og opplevelsesbasert...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.11

Ingen annen by er kommet lenger enn Kristiansand på tilrettelegging av kollektivtrafikken

-Det er et lenge anerkjent problem at kollektivtrafikken har vært vanskelig tilgjengelig for en god del mennesker. Derfor har det i lang tid pågått et arbeid i Vest-Agder fylkeskommune, Agder...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.11

Nyhetsbrev fra Hidra Landfastprosjektet

Det er nå klart et nytt nyhetsbrev om det store fylkesveiprosjektet Hidra Landfast i Flekkefjord. Du kan lese om at en tunnelplan nå er levert. Multiconsult AS er ferdig med prosjekteringsjobben av...

av admin, 14.06.11

Tre sørlendinger på VM-landslaget

Tre lærlinger fra Sørlandet er tatt ut på det norske yrkeslandslaget til VM i London 2011 - Trine Olafsrud, blomsterdekoratør, Camillas Blomsterverksted, Kristiansand – Thomas Haaland, bilmekaniker,...

av admin, 14.06.11

Ny matnyttig klimaveileder for kommuner og fylkeskommuner

-Vi sitter på mye godt materiale som kan være til nytte for kommuner og fylkeskommuner. Det sier Carlo Aall i Vestlandsforskning. Han har vært prosjektleder i det treårige internasjonale prosjektet...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.11

Vi sveiver sommeren i gang

av admin, 14.06.11

Ikke rikspolitisk støtte til å nedlegge fylkeskommunen

Stortingets kommunalkomite fulgte i går ikke opp et forslag fra Frp-representantene i komiteen, Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen og Åge Starheim om å legge ned fylkeskommunen. Bare Høyre støttet...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.11

Restaurantbygget på Lindesnes fyrområde får nytt tak

Fylkeskommunen kjøpte i sin tid restaurantbygget på Lindesnes for å sikre at Vest-Agders tusenårsted fikk en helhetlig utforming. Det er Lindenes Fyrmuseum som etter avtale drifter bygget, men større...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.11

Mer penger fra fylkeskommunen til Eyde-nettverket

Eyde-nettverket søker Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner om et ekstratilskudd for 2011. Tilskuddet skal gå til medfinansiering av nettverkets videreutvikling og synliggjøring av bedriftenes arbeid med...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.11

Mandal planlegger i tråd med Regionplan Agder 2020

Fylkesutvalget har behandlet samfunnsdelen av en revidert kommuneplan for Mandal som er ute til offentlig høring. Utvalget ser positivt på kommunens visjon og satsingsområder og mener satsingen i...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.11

Fylkeskommunen med å finansiere senter for beredskapen i øvre Sirdal

Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil 250.000 kroner til delvis finansiering av kostnader til bygging av Ådneram beredskapsgård i Sirdal. Det besluttet et enstemmig fylkesutvalg i...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.11

300 000 kroner TIL Lister Kompetanse AS

Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 7. juni, å bevilge 300 000 kroner til drift av Lister kompetanse AS. En bevilgning til Lister kompetanse AS for 2011 vil bidra til å holde aktiviteten i gang til en...

av Macdonald, Cheryl, 07.06.11

Grønt lys til bygging av Kvævebekken kraftverk i Sirdal

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt søknad om bygging av Kvævebekken kraftverk i Sirdal kommune. Kraftfjell AS vil utnytte vannfallet i Kvævebekken til kraftproduksjon. Kraftfjell AS er et...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Fylkespolitisk bifall til å prøve ut bedriftsstipendiater for reiseliv

Fylkesutvalget sa seg i dag positivt til at det opprettes to bedriftsstipendiater for reiseliv som en prøveordning fra 2012. Prøveordningen er knyttet til at Universitetet i Agder tilbyr et...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Mandat og stillingsbeskrivelse for det nye elev- og lærlingeombudet er nå på plass

I juni 2010 vedtok fylkestinget å arbeide for å etablere et elev- og lærlingeombud i Vest-Agder. Begrunnelsen var å styrke elevdemokrati og -medvirkning i fylket. Ombudet skal ha som primæroppgave å...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Tonstad skules 2.klassinger sang for russen

Tirsdag 7.juni fikk Vg3-klassen et overraskende besøk fra 2.klasse ved Tonstad skule.17 barn, anført av lærerne Turid Tonstad og Siri Ovedal marsjerte inn i klasserommet og tok plass foran tavla.

av Haugen, Anita Heiaas, 07.06.11

Fylkeskommunen bidrar til integrerings- og inkluderingsprosjekt i Listerregionen

NAV i Lyngdal søker Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til et treårig prosjekt ”Lyngdal for alle”. Hovedmålet for prosjektet er å bedre betingelsene for integrering og inkludering av innvandrere i...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Det blir ny bomstasjon på E18 i Lillesand.

Mandag vedtok Stortinget å utvide Aust-Agder-pakken. 78 representanter stemte for utviding av Aust-Agderpakken, mens 23 stemte mot. Både Samferdselsdepartementet og flertallet i transport- og...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Mange grunnskolepoeng gir høy gjennomføring i videregående opplæring

Elever som har et høyt antall grunnskolepoeng, fullfører videregående opplæring langt oftere enn elever som har få grunnskolepoeng. Denne trenden er uavhengig av elevenes kjønn og valg av...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Bruk av sosiale medier øker i det offentlige

En undersøkelse viser at kommune-Norge virkelig er i ferd med å ta i bruk sosiale medier. Hele 58 prosent har sosiale medier i bruk, og i løpet av året øker tallet til over 70 prosent. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Stor interesse for bulystsatsinga

165 nye prosjekt ynskjer å ta del i den nasjonale bulystsatsinga. Tidlegare i vinter vart det lyst ut 47 millionar kroner i prosjektmidlar for å utvikle attraktive lokalsamfunn i norske...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.11

Interreg har satt varige spor i det norske, regionale utviklingsarbeidet

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har International Research Institute of Stavanger (IRIS) gjennomført en undersøkelse av oppfølgingen av Interreg-prosjekter i fylkeskommunene....

av Torkelsen, Jan H., 06.06.11

Tryggare seglingsleier på plass utanfor kysten av Sørlandet

Frå 1. juni 2011 er det fastsett seglingsleier utanfor kysten av Sørlandet og Vestlandet for skipstrafikk som kan innebere fare for ureining. - Dette markerer ein milepæl i det norske sjøsikkerheits-...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.11

Brei evaluering av e-val

av Torkelsen, Jan H., 03.06.11

Fersk rapport om marine verdier i sjøen i Vest-Agder

Havforskingsinstituttet i Flødevigen har nå kartlagt viktige naturtyper, fiskeressurser og vegetasjonsforhold langs Vest-Agder kystlinje. Arbeidet er gjennomført etter en avtale mellom Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.11

Flere Europeiske penger til Agder?

Frivillige organisasjoner, kommuner og offentlige etater deltok på seminaret om den europeiske tilskuddordninga for ungdom, Aktiv Ungdom, på Tangen videregående skole tirsdag. Det er mange penger å...

av Inga Lauvdal, 03.06.11

Rapport viser at det må satses mye kraftigere på kollektivtrafikk og samferdsel

På oppdrag fra KS har analyseselskapet Urbanet Analyse beregnet følgene av utviklingsscenarier for trafikkveksten de neste 20 årene. Rapporten ble presentert på et seminar onsdag. Den viser at det må...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.11

Effekter av Interreg skal nå kartlegges

Oxford Research har fått i oppdrag å følge med på Interreg IVA-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak. Vest-Agder fylkeskommune er med i dette interregionale programmet. Oxford Research vil se på i...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.11

Arkeologiske gjenstander kommer "hjem"

I forbindelse med utstillingen "Augandzi - Agder i trollspegelen", en arkeologisk utstilling om folkevandringstida, er en rekke spennende gjenstander på utlån fra bl.a Kulturhistorisk museum ved...

av Macdonald, Cheryl, 01.06.11

Åpning av brygge for utsetting av kano og kajakk

av Folkestad, Torill, 01.06.11

Obligatoriske IT-standarder vedtatt

Regjeringen vedtok fredag i forrige uke en revidert versjon av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. - Dette er viktig blant annet for å sikre at alle har lik tilgang til offentlige...

av admin, 23.03.09

Samferdselsministeren vil møte næringslivet for å få mer effektiv transport

- Meir effektiv og påliteleg transport er avgjerande for å styrkja næringsliv i heile landet. Eg ønskjer difor at næringslivet skal vera med og drøfta kva for utbygging, tiltak og rammevilkår som må...

av Torkelsen, Jan H., 26.02.09

Sirdalselevene suverene i Suleskar maraton

Elevene på Sirdal videregående skole demonstrerte styrke under stafetten i Suleskar maraton nylig. Både dame- og herrelaget var suverene klassevinnere. Herrelaget tilbakela de 42 kilometerene over...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vårkonsert i Eilert Sundtaulaen i Farsund torsdag 9. juni

Tradisjonen tro, innbyr musikkelevene ved Lister videregående skole, avdeling Eilert Sundt til en vårkonsert mot slutten av skoleåret. I år holdes konserten torsdag 9. juni kl. 19.00 i Eilert...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Høy ”gisp-faktor” over nyåpnet arkeologisk utstilling om folkevandringstiden

Marte Spangen fra Kulturhistorisk museum er prosjektleder for museets utlån av blant annet gjenstander til arkeologiske utstillinger som nå vises i Vest-Agder. Hun fortalte ved åpningen av...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vil engasjere unge før valget

Fylkesutvalget bevilget i sitt møte 7. juni å støtte kampanjen ”Førstevalet” med 50 000 kroner. Kampanjen er et landsdekkende arbeid for å øke politisk engasjement hos unge under 26 år. Hensikten er å...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

250 000 kroner til regionale sykkelruter

Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 7. juni å bevilge en kvart million kroner til prosjekt om regionale sykkelruter i Midt-Agder regionen – med Midt-Agder Friluftsråd som prosjektleder. Friluftsrådet...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Vest-Agder fylkeskommune anbefaler at Kompetansesenteret for idrett i Agder videreføres

Kompetansesenteret for idrett i Agder (KIA) har siden det ble startet i 2008 vært finansielt støttet av Norges Idrettsforbund, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. Først ble det gitt...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Støtter forprosjekt for Naturbasert Folkehelseakademi

Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 7. juni å bevilge 200 000 kroner for å utrede muligheten for å etablere et Naturbasert Folkehelseakademi og en modell for et slikt akademi i regionen. Det er...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

55 millioner kroner er brukt så langt på tilrettelegging av kollektivtransporten

Fra 1998 til 2011 er det totalt investert rundt 55 millioner kroner til tilrettelegging av holdeplassene i Kristiansand. Dette omfatter både statlige tilskudd og betydelige lokale egenandeler på...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen kjøper en andel av Agderrådets aksjer i Sørlandets Europakontor AS

Etter at Agderrådet ble vedtatt nedlagt, er det behov for at andre eiere overtar aksjeposten i Sørlandets Europakontor. Agderrådet eier 325 aksjer, som utgjør 32,5 prosent av aksjekapitalen i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder skal være et aktivt museumslandskap

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Helhjertet støtte fra Vest-Agder fylkeskommune til ”Ferjefri E39”

Stadig flere langs kysten fra Trondheim til Kristiansand mobiliserer nå for en bedre hovedvei langs sørvestlandskysten. -Initiativet ”Ferjefri E39” angår Vest-Agder i høyeste grad. Vi er positive til...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Møt Hidra landfast på Skalldyrtreffet i Kirkehavn

Prosjektleder i Statens vegvesen Oddvar Kaarmo stiller med egen stand under Skalldyrtreffet på Hidra for å informere om det pågående fylkeskommunalt eide undersjøiske veiprosjektet mellom fastlandet...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Spennende og dramatisk utstilling i Tingparken på Hægebostad

På St.Hansdagen 23. juni åpnet den nye Tingparken på Hægebostad med en spennende og dramatisk utstilling. Tingvatn i Hægebostad har vært kjent som tingsted fra gammel tid og frem til 1688. Skriftlige...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Bygdeutviklingsprisen 2011

Innovasjon Norge deler kvart år ut Bygdeutviklingsprisen - påmeldingsfristen er 1. juli 2011. Prisen er ein bedrifts- og næringsutviklingspris for dei som har etablert ei vellukka bedrift eller næring...

av Egeli, Berit, 01.01.01

Følg oss på Youtube!

Fylkeskonservatoren har en egen kanal på Youtube. Du kan se filmsnutter med kulturhistorisk tilsnitt her.

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01