• Venter stor interesse for Hidratunnel-jobben
  av Torkelsen, Jan H., 07.10.11

  Venter stor interesse for Hidratunnel-jobben

  Statens vegvesen regner med stor interesse blant landets entreprenørbedrifter om byggingen av den...

  Les mer
 • Overførte veimidler fra fjoråret brukes til flere utbedringstiltak på fylkesveiene i år
  av Torkelsen, Jan H., 07.10.11

  Fylkesordførerne: -KRAFTFULL SAMFERDSELSSATSING ER PÅKREVD!

  Kollegiet av fylkesordførere og fylkesrådsledere krever en kraftfull satsing på utbygging av...

  Les mer
 • Flere innsigelser til forslag fra Kristiansand kommune til kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn
  av Torkelsen, Jan H., 31.08.11

  Flere innsigelser til forslag fra Kristiansand kommune til kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn

  Kristiansand kommune har lagt kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn 2011- 2022 ut til...

  Les mer
 • av Holthe, Åse, 31.08.11

  Fagsamlinger skoleåret 2011-12

  Oversikten over årets samlinger i regi av fagforum oppdateres fortløpende.Se fagsidene på Its...

  Les mer
 • Redningsselskapet får 50 000 kroner fra fylkeskommunen til varmesøkende kamera på redningsskøyte
  av admin, 31.08.11

  Redningsselskapet får 50 000 kroner fra fylkeskommunen til varmesøkende kamera på redningsskøyte

  Vest-Agder fylkeskommune har mottatt søknad fra Redningsselskapet distrikt Agder om økonomisk støtte...

  Les mer
 • Fylkesutvalget tar Kristiansand bystyres vedtak om tidsdifferensierte bompengesatser til orientering
  av admin, 30.08.11

  50 000 kroner fra Vest-Agder fylkeskommune til nødhjelpsarbeid på Afrikas Horn

  Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal yte et tilskudd til nødhjelpsarbeid...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 30.08.11

  Fylkeskommunen med på internasjonalt markedsføringsfremstøt for Agder-bedrifter med interesse i offshore vind markedet

  Fylkesutvalget bevilget tirsdag 180.000 kroner til Ventus Offshores deltagelse på EWEA Offshore Wind...

  Les mer
 • Historisk opplevelse i Kilden for landets fylkespolitiske ledere
  av admin, 30.08.11

  Programmet for første års Kilden-drift skal gi informasjon og friste til opplevelser og besøk

  Fylkesutvalget besluttet tirsdag, mot stemmene fra Fremskrittspartiet, at Vest-Agder fylkeskommune...

  Les mer
 • Viktig plan for å sikre villreinen på sørvestlandet ut på høring
  av Torkelsen, Jan H., 30.08.11

  Viktig plan for å sikre villreinen på sørvestlandet ut på høring

  Fylkesutvalget vedtok i dag at et høringsutkast til regional plan for Setesdal Vesthei,...

  Les mer

”KOM DEG UT DAGEN” - 4. september på Bragdøya

DNT-SØR arrangerer ”KOM DEG UT DAGEN” søndag 4. september på Bragdøya i Kristiansand. Dagen er et nasjonalt arrangement hvor lokale DNT foreninger tilbyr et mangfold av aktiviteter. Du kan være med på...

av admin, 30.08.11

Ny rettleiar om inhabilitetsreglar i fylkeskommunar og kommunar

Første november i år trer nye og strengare habilitetsreglar i forvaltningslova i kraft. I en nyerettleiar gjev kommunal- og regionaldepartementet greie for lovendringa. Lovendringa er ein del av...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.11

Regionale forskningsfond Agder inviterer til informasjonsmøte 8. september

I forbindelse med årets utlysning av muligheter for å søke forskningsmidler avholder Regionale forskningsfond Agder informasjonsmøte torsdag 8. september fra klokken 13.30 til 15.00 på Universitetet i...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.11

Ny "Jeg kjører grønt kampanje": Grønne reiser kan bli West Side Story

I dag mandag 29. august starter ”Jeg kjører grønt 2011”. De tusen første påmeldte kan vinne billetter til premieren på West Side Story – historiens første oppsetning i Kilden. Alle påmeldte får et...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.11

7067 personer har flyktningbakgrunn i Vest-Agder

Det bodde 158 000 personer med flyktningbakgrunn i Norge 1. januar 2011. De utgjorde 3,2 prosent av Norges befolkning, og 26 prosent av antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre....

av Torkelsen, Jan H., 29.08.11

NHO og KS: -Klimamål og befolkningsvekst i byene krever storstilt kollektivsatsing

Befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at befolkningen kan vokse fra under fem millioner i dag til over seks millioner innbyggere i januar 2030. Det er mindre enn 20 år til. Det meste...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.11

Fra matteskrekk til mattemestring

Matematikk er et av skolens aller viktigste fag, og vi trenger disse ferdighetene i mange deler av hverdagslivet. Når vi får brev fra banken, når vi skal vurdere tilbudene i butikken eller planlegge...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.11

Nei til Åseral kommunes kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

-Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal fungere som et styringsredskap for kommunens politikk på feltet. Åseral kommunes kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2015 imøtekommer...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.11

Fylkeskommunen overtar vei mellom Hægebostad og Kvinesdal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag å omklassifisere strekningen fra Bakken i Hægebostad til Moi i Kvinesdal fra kommunal vei til fylkeskommunal vei. Parsellene fra krysset ved...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.11

Fylkesveiparsell ved Havikmyra i Farsund omklassifisert til kommunal vei

I forbindelse med omlegging av fylkesvei 666 ved Havikmyra på Spind i Farsund kommune besluttet hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag at omtrent 200 meter av veien omklassifiseres fra...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.11

Giske og Navarsete lanserte Sørlandsutvalget i dag

Nærings- og handelsminister Trond Giske og kommunalminister Liv Signe Navarsete presenterte i dag Utvalget for næringsutvikling på Sørlandet i Kristiansand. Utvalget skal utrede hvordan Sørlandet kan...

av admin, 24.08.11

Utkast til regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei ut til høring

Fylkestingene i Hordaland, Rogaland, Vest- og Aust-Agder og Telemark vedtok i 2008 at det skulle lages en regional plan for heiområdene Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. Med...

av Torkelsen, Jan H., 24.08.11

Nye positive initiativ for Sørvestbanen til Sørlandet og Stavanger

Vestfold og Telemark ønsker en rask utbygging av Vestfoldbanen fra Drammen til Skien. Den lokale enigheten er nedfelt i strategidokumentet for Plattform Vestfold – Jernbanepolitisk samarbeid....

av Torkelsen, Jan H., 23.08.11

Positiv utvikling i skadeomfang i Vest-Agder-trafikken

I følge statistikk fra Statistisk sentralbyrå er det registrert færre trafikkulykker, færre trafikkskadde og færre drepte på veiene i Vest-Agder i løpet av årets første sju måneder enn i samme periode...

av Torkelsen, Jan H., 23.08.11

TUR PÅ DAGTID – Turtilbud fra DNT-Sør

Tur på dagtid et DNT-Sørs tilbud til deg som vil gå på tur sammen med andre i et hyggelig turfellesskap. På turene vektlegges det sosiale og gleden ved å være ute i naturen. Tempo tilpasses...

av Folkestad, Torill, 23.08.11

Fylkesordføreren hyllet billedkunstneren Edda Holmesland Snaprud

-Kanskje vet vi ikke hvilken betydelig billedkunstner vi har her, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han lørdag åpnet en utstilling som vil pågå frem til 28. august i galleriet til Edda Holmesland...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.11

NHO Agder får rådgiver for fagområdene regional- og næringspolitikk

Trond Madsen er ansatt som seniorrådgiver i NHO Agder. Han skal først og fremst arbeide med fagområdene regional- og næringspolitikk.Madsen kommer fra stilingen som regionsjef i Norges...

av Torkelsen, Jan H., 19.08.11

77 600 har forhåndsstemt så langt

Den ordinære forhåndsstemmegivningen startet onsdag 10. august. Så langt i forhåndsstemmeperioden har ca. 77 600 velgere forhåndsstemt rundt i Norge. Av disse er det rundt 6000 velgere i...

av admin, 19.08.11

1073 nye vestegder i løpet av første halvår - Marnardal øker betydelig

Fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at Vest-Agders innbyggertall per 1. juli var 173 465. Ved årsskiftet var det 172 408. Det gir en økning på 1057 i løpet av årets seks første måneder....

av Torkelsen, Jan H., 19.08.11

Programmet for Eilert Sundt-dagene i Farsund er klart

Vitensenteret Eilert Sundt i Farsund er en del av Lister videregående skole, og også i år arrangerer senteret Eilert Sundt-dagene, denne gang med tema ”Eilert Sundt og det fremmede”. Det er i høyeste...

av Torkelsen, Jan H., 19.08.11

Fylkesrådmann Tine Sundtoft holdt talen for årets Vg1 elever.

Dere som begynner på videregående opplæring høsten 2011 kommer alltid til å huske skolestarten, etter den sommeren som forandret Norge. Hendelsen 22.juli kommer til å endre vårt samfunn, innledet Tine...

av Macdonald, Cheryl, 18.08.11

Tidlig innsats mot frafall i skolen

Om vi skal komme frafallet i den videregående opplæringen til livs, trenger vi tidlig innsats, uttaler KS på nettsiden til organisasjonen. Fylkeskommunene og de videregående skolene har i mange år...

av Torkelsen, Jan H., 18.08.11

Presentasjoner fra fylkesordførerkollegiets sommersamlig

Fylkesordførerne/ fylkesrådsledere var fra 8.-11. august samlet til sommermøte i Vest-Agder. På dagsorden sto en rekke saker hvor foredragsholdere og innledere presenterte ulike tema. Nedenfor finner...

av Fries, Veronica Sinding-Larsen, 18.08.11

Jubileumsgratulasjon fra fylkesordføreren til De Internasjonale Kirkefestspill i Kristiansand

-Det er en stor glede og en ære for meg å få ønske velkommen til de internasjonale kirkefestspillene i Kristiansand – i år for 40 gang. Det var i 1971 at domorganist Bjarne Sløgedal tok initiativet,...

av admin, 18.08.11

Mye besøk på industrimuseet Sjølingstad Uldvarefabrikk i sommer

Mange har funnet veien til Sjølingstad Uldvarefabrik i Mandal i sommer. Om det skyldes det nye brune skiltet som ble satt opp på E39 før sommeren, godt museumsvær eller kanskje et spennende besøksmål...

av Torkelsen, Jan H., 18.08.11

Tre deltakere fra Vest-Agder til Yrkes-VM i London

Om få uker går verdens største internasjonale yrkeskonkurranse av stabelen i London. Deltakere fra hele Norge ligger nå i hardtrening for å sikre at de vil være i toppform når VM i yrkesfag starter i...

av Torkelsen, Jan H., 18.08.11

Ny koordinator for Regionplan Agder 2020

Inger Nilsen Holen skal tiltre stillingen som koordinator for oppfølgingen av Regionplan Agder 2020. Målet med Regionplan Agder 2020 er å få til en felles satsing i landsdelen innen områdene: Klima,...

av admin, 17.08.11

Venneslaektepar er tildelt Kulturlandskapsprisen i Vest-Agder for 2011

Kulturlandskapsprisen ble overrakt til Vidar Bratland og Gudbjørg  Bratland Løvdal fra Tjomsås i Vennesla på lasndbruksmessen Naturligvis på Evje søndag 14. august. Det var landbruksdirektør Dag...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.11

Sørlandsruta AS vant anbudet om busstjenester i Mandal, Lindesnes og Lista

Sørlandsruta AS hadde lavest pris av tilbyderne i konkurransen om å være leverandør av kollektivtrafikktjenester i Mandal, Lindesnes og Lista. Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) inviterte i mars til åpen...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.11

Økt sommertrafikk på Kvinesheia, redusert til Farsund

-Trafikken i bomstasjonene i Lister i juli viste en samlet nedgang på 1,5 prosent sammenlignet med samme måned i 2010, opplyser daglig leder i Lister Bompengeselskap AS Gunnar Haddeland. Det var en...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.11

Omfattende skoleprogram fra museet i Flekkefjord

”Solstrand”, Vest-Agder-museets fiskeskøyte, er bygd på Svege båtbyggeri i Flekkefjord i 1936. Gjennom Den kulturelle skolesekken i Flekkefjord vil alle femte klassinger i Flekkefjord kommune få være...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.11

Ansatte skal jobbe lengre - 2012 blir europeisk år for seniorpolitikk

Den yrkesaktive delen av befolkningen i Europa synker, og andelen over 60 år vil øke med to millioner hvert år. Det skal satses på seniorpolitikk innen EU-området i 2012. Det europeiske året for aktiv...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.11

Setedalsbanens sesongavslutning - Strøm, damp og gamle kjøretøy!

Søndag 28. august markeres sesongavslutningen ved Setesdalsbanen. Tradisjonen tro gjøres det med et større arrangement med gamle busser, kraftstasjoner og mange tog! I tillegg til ordinær søndagsrute...

av Thorunn Lunde og Jan Torkelsen, 15.08.11

Interessant foredrag om Emanuel Vigeland i Mandal tirsdag

Tirsdag 16. august klokken 19.00 vil kunsthistoriker Tone Klev Furnes holde foredraget: ”Emanuel Vigeland (1875-1948). Tidlige studieår med vekt på opphold i Setesdal.” Deretter blir det omvisning i...

av Judith Seland Nilsen og Jan Torkelsen, 15.08.11

Sitteplass og bilbelte ved skoleskyss

- For å styrke arbeidet med å gjøre skoleskyssen tryggere foreslår regjeringen en endring i vegtrafikkloven, opplyser samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Forslaget til lovendring ble lagt...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.11

Historisk opplevelse i Kilden for landets fylkespolitiske ledere

Da landets fylkesordførere og fylkesrådsledere gjestet Vest-Agder tidligere denne uken fikk de med seg en helt spesiell historisk opplevelse. Under en omvisning i teater- og konserthuset Kilden, som...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.11

Ta turen til Naturligvis - Landbrukets dag på Evje

En spennende og mangfoldig messe med mat, landbruk og opplevelser arrangeres på Evjemoen fra fredag 12. til søndag 14. august. På programmet står blant annet kustyling og kokkekurs for barn. Søndag...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.11

Sørlandske sommernetter arrangerer deLillos konsert i Kjuttaviga 25. august

Hold av kvelden torsdag 25. august til en musikalsk opplevelse. Da arrangerer Sørlandske Sommernetter, med solid støtte fra Vest-Agder fylkeskommune, solistkonsert med deLillos og talenter i...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.11

Lag fisketrykk av en ekte fisk under Skalldyrfestivalen i Mandal

Skalldyrfestivalen markeres også på Vest-Agder-museet Mandal. Der arrangerer man trykkeverksted torsdag og fredag. Fra klokken 12.00 til 15.00 kan små og store barn lage fisketrykk av ei ekte...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.11

Setesdalsbanen kjører bluestog!

Lørdag 13. august arrangeres Røyknes vann- blues- og gospelfestival og Setesdalsbanen kjører tog fra Grovane til Røyknes til åpningskonserten og senere på kvelden til bluesarrangementet. Klokken 11:00...

av Lunde, Thorunn og Torkelsen, Jan H., 10.08.11

Relasjonen mellom KS og fylkeskommunene skal nå evalueres

Det har de seneste årene vært reist spørsmål i enkelte fylkeskommuner om verdien av og behovet for å være medlem i KS. I mai i år fattet fylkestinget et vedtak hvor KS oppfordres til, sammen med...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.11

Honnør fra riksantikvaren til fylkeskommunen for Hestmanden-innsatsen

Norges største bidrag under annen verdenskrig var den norske handelsflåten. 30 000 nordmenn seilte om bord på norske skip under andre verdenskrig. -Over 3500 norske sjøfolk mistet livet under krigen...

av Torkelsen, Jan H., 09.08.11

IKAVA gir kulturhistoriske tilbud i den kulturelle skolesekken for femte år på rad

Hvor gode karakterer hadde bestemor på skolen? Hva noterte læreren under ”anmerkninger” i skoleprotokollen for 100 år siden? Kan vi finne en av virkelighetens barnevandrere på skolen din i 1890? Hvor...

av Torkelsen, Jan H., 09.08.11

Den røde tråden i den kommende distrikts- og regionalmeldingen blir arbeidsplasser

-Vi har ikke råd til at de med høy kompetanse samles i de store byområdene mens resten av landet blir et ”B-lag”, sa kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete på...

av admin, 09.08.11

Kulturhistorie i Den kulturelle skolesekken

Det blir mange muligheter til å lære mer om regionens kulturhistorie for elever i grunnskolene i Vest-Agder det kommende året. Nå foreligger programmet for Den kulturelle skolesekken for neste...

av admin, 09.08.11

Sterk evaluering av Ungt Entreprenørskap

Nordlandsforskning og Kunnskapsparken i Bodø har evaluert statens tilskot til Ungt Entreprenørskap. Evalueringa viser at Ungt Entreprenørskap tilbyr ei stor mengde program med høg kvalitet....

av Torkelsen, Jan H., 09.08.11

Landets fylkesordførere og fylkesrådledere holder sommermøte i Vest-Agder

Fra mandag 8. august og i fire dager fremover vil fylkesordførere og fylkerådledere fra hele Norge være samlet til sitt tradisjonelle sommermøte i Vest-Agder. Fylkesordfører Gunn Marit Helgesen fra...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.11

-Ja, vi spiller på lag, sier leder av Nasjonal Transportplan-sekretariatet

Leder av sekretariatet for Nasjonal Transportplan Jan Fredrik Lund mener aktørene som utarbeider planen samspiller godt. I et foredrag for fylkesordførerne og fylkesrådlederne viste han til at...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.11

Vi må vinne verdensmesterskapet hver dag!

Siden 2007 har flere prosessindustribedrifter på Sørlandet vært med i Eyde-nettverket. Nå består det av ti bedrifter med 3000 ansatte og en samlet omsetning på rundt ti milliarder kroner. -Vi må vinne...

av admin, 08.08.11

Fylkestingsvalget. Stem på forhånd eller stem på valgdagen

Onsdag 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme frem til og med fredag 9. september, i en hvilken som helst kommune i landet, selv om du ikke er bosatt der. På...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.11

Regionalt planforum høsten 2011

av Rundbråten, Tonje, 08.08.11

Trafikkøkning i Lister-bommene i juni

Lister Bompengeselskap AS har sendt ut oversikt over junitrafikken. Den viser at det passerte 11 845 flere kjøretøyer totalt gjennom selskapets bompengestasjoner i juni i år enn i samme måned i fjor....

av admin, 08.08.11

Flekkerøyvraket 500 år gammelt

Husker du skipsvraket som ble funnet på NRK-tomta på Flekkerøya for noen år siden? Den gangen tok Fylkeskonservatoren vare på en del av skipstømmeret, og disse stykkene er nå årringsdatert. Det viser...

av Stylegar, Frans-Arne, 05.08.11

Arkeologiske utgravninger på Snartemo

Det skal bygges gang- og sykkelvei langs fylkesvei 43 forbi Snartemo i Hægebostad. I den forbindelse gjennomførte Fylkeskonservatoren arkeologiske registreringer i juni i år. Ikke uventet ble det...

av Stylegar, Frans-Arne, 05.08.11

Sirdalelev rett inn på laget til eliteserieleder Molde

En av Sirdal videregående skoles avgangselever våren 2011, Zlatko Tripic har signerer kontrakt med tippeligaklubben Molde FK. I mars spilte Zlatko Tripic i 5. divisjon. Han debuterte da Molde møte...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Styrker, svakheter, muligheter og trusler for Kattegat-Skagerrak

Interreg IVA-programmet for Øresund, Kattegat, Skagerrak har nå utarbeidet en SWOT-analyse for å kartlegge styrker, svakheter, muligheter og trusler for området. Formålet med SWOT-analysen har vært å...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Etablerer arbeidsgruppe for kystfisket i sør

Statssekretær Kristine Gramstad deltok i slutten av forrige uke på Langesundkonferansen, som har sett fokus på forvaltninga av dei marine ressursane i Skagerrak. I innlegget sitt snakka...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Opplæringen i fellesfagene i yrkesfaglige utdanningsprogram skal forbedres

Opplæringen i fellesfagene i yrkesfaglige utdanningsprogram skal forbedres og gjøres mer faglig relevant. I samarbeid med skoler over hele landet starter Kunnskapsdepartementet opp et bredt...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Veiarbeid: Fylkesvei 465 mellom Kvinesdal og Farsund stenges denne uken

Fra mandag morgen og frem til sent fredag kveld denne uken stenges fylkesvei 465 mellom Kvinesdal og Farsund. Grunnen er anleggsarbeid og bilistene må benytte E39 og kjøre om fylkesvei 43 via Lyngdal...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Åpen søndag på Nordberg Fort i Farsund

Søndag 28. august er det igjen duket for Åpen dag på Nordberg Fort. Her blir det konserter, aktiviteter, kunstutstilling og masse spennende og se på for store og små. Også i år samarbeider vi med...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

130 926 personer har stemmerett ved valget i Vest-Agder

I følge ny statistikk fra Stastistisk sentralbyrå er det ved valget 12. september 130 926 personer som kan stemme og avgjøre hvem som skal være representert i kommunestyrene og fylkestinget i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01