• Tippemidler til 23 idrettsanlegg i Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 30.12.11

  Ny søkemulighet innen oppreisningsordning for personer plassert i fylkeskommunale barnevernsinstitusjoner

  Det er nå åpnet mulighet for oppreisning for personer som har vært utsatt for overgrep og/eller...

  Les mer
 • Konferanse om opplevelser og byutvikling
  av Siv Hemsett, 17.10.11

  Konferanse om opplevelser og byutvikling

  I samarbeid med Arendal Live og ByNatt arrangerer Arena Usus konferanse i Arendal 13. –14.oktober....

  Les mer
 • NHO og KS: -Klimamål og befolkningsvekst i byene krever storstilt kollektivsatsing
  av Torkelsen, Jan H., 06.10.11

  Fylkeskommunens ledelse forventer at Samferdselsdepartementet følger opp belønningsavtale

  I 2009 inngikk Kristiansandsregionen avtale med Samferdselsdepartementet om en belønningspakke på...

  Les mer
 • Det blir flere lærlinger på landsplan
  av Torkelsen, Jan H., 30.09.11

  Flere lærekontrakter formidlet

  Per 1. september var det formidlet 14 391 nye lærekontrakter. Det tilsvarende tallet i fjor var 12...

  Les mer
 • av Mjåland, Solfrid G., 30.09.11

  Konstituerende møte i fylkestinget

  Fylkestinget holder sitt konstituerende møte på Utsikten i Kvinesdal den 11. oktober fra kl....

  Les mer
 • Vil ha omkamp om regionmeldingen
  av Macdonald, Cheryl, 29.09.11

  Næringskomiteen imponert over samhandling på Sørlandet

  -Agder fremstår som en landsdel der samhandling er svært viktig og næringskomiteen fikk høre at vi...

  Les mer
 • Det satses på å finne de beste løsninger for fremtidens kollektivtransport
  av Torkelsen, Jan H., 29.09.11

  Det satses på å finne de beste løsninger for fremtidens kollektivtransport

  Les mer
 • VI TRENGER DEG - i utviklingen av fremtidens Skagerrak region !
  av Torkelsen, Jan H., 29.09.11

  Med i EU-prosjekt - vil bedre livskvaliteten gjennom IKT i regioner med aldrende befolkning

  Knutepunkt Sørlandet har søkt Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner om midler over tre år til...

  Les mer
 • 60.000 kroner fra fylkeskommunen til årets TV-aksjon
  av Torkelsen, Jan H., 29.09.11

  60.000 kroner fra fylkeskommunen til årets TV-aksjon

  Les mer

Situasjonen på Setesdalsbanen

Vest-Agder-museet beskriver situasjonen på Setedalsbanen på sin nettside slik: ”Den siste tiden har forholdet mellom Vest-Agder-museet og Setesdalsbanens Venner tilspisset seg. Saken dreier seg om...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.11

Fylkesutvalget avsluttet den fylkespolitiske fireårige valgperioden i går

I går la fylkesordfører Thore Westermoen ned klubba og markerte at at fylkesutvalget hadde holdt det avsluttende fylkespolitiske møtet for valgperioden 2007 til 2011. Han skrøt av representantene som...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.11

Kristiansand og universitets rolle som regionale utviklingsaktører bør tydeliggjøres i ny universitetsbymelding

Kristiansand kommune og Universitetet i Agder har gått sammen om å utarbeide en melding til henholdsvis bystyret og universitetsstyret om universitetsbyen Kristiansand. Hensikten med meldingen er å...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.11

Fylkeskommunen med å gjøre friluftsområder ved Østhasselstrand i Farsund lettere tilgjengelig

Farsund kommune ble i dag tildelt/forskuttert 150 000 kroner fra Vest-Agder fylkeskommune til kjøp av en eiendom på Østhasselstrand i Farsund. Fylkeskommunen mener at eiendommen er svært viktig for å...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

Kjøper Bergstølhytta gjennom spleiselag

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

Norsk metode til topps i Europa

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er nominert til prestisjeprisen European Public Service Award. 18 fylkeskommunar, mellom anna Vest-Agder samarbeider om denne digitale læringsarenaen i dei...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

Planprogram for regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse klart til høring

Det er nå klargjort et planprogram for en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse for Vest-Agder. Planen, som skal gjelde for tidsrommet 2013-2018, vil være Vest-Agder fylkeskommunes...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

Nytt forskningsprosjekt skal gi regionen kunnskap om årsaker, effekter og tiltak relatert til finanskrisen

Fylkesutvalget vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 480.000 kroner til Agderforskning til et to-årig prosjekt ”Regionalanalyse av Sørlandet”. Analysen er et delprosjekt av et...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

En ekstra milliard til fylkeskommunene?

Fylkeskommunene har så langt i år hatt en samlet vekst i sine skatteinntekter på fem prosent. Regjeringen har ikke endret forholdet mellom skatt og rammetilskudd for fylkene, slik de har gjort det for...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

Jernbaneverket vil ruste opp Marnardal stasjon for flere millioner

Marnardal stasjon har dispensasjon til å drive som i dag fram til 2012. Etter det må den utbedres. Nå har Marnardal kommune fått informasjon om at stasjonen skal utbedres for flere millioner. Et...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

Kunnskapsministeren inviterer til rådslag om nasjonale prøver

En ekspertgruppe fra OECD har gjennomgått arbeidet med evaluering og vurdering i norsk skole. OECD mener Norge har gjort en god jobb med å utvikle verktøy for skolekvalitet, men utfordrer Norge på tre...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

Flere bør satse på biologiutdanning!

- Flere av dagens unge bør velge utdannelse innen biologi og tilknytta fagområder. Det sa landbruks- og matminister Lars Peder på arrangementet Sulten på kunnskap i Stavanger i dag. -Befolkningsvekst...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

D/S Hestmanden tilbake i ny prakt

100 år etter at D/S Hestmanden ble sjøsatt for første gang, kunne det ny restaurerte skipet seile igjen fredag. En sentral del av norsk krigs- og sjøfartshistorie er dermed sikret. Miljø- og...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.11

Regelverk for køprising trer i kraft i oktober

-Byane kan snart innføra køprising for å få ned klimagassutsleppa og betra den lokale luftkvaliteten. Reglane for køprising blir sett i kraft i oktober. Køprising gir mindre biltrafikk og fleire...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.11

Fredsforkjemper mottok Strømmestiftelsens Hjelp til Selvhjelp-pris

Det var en ydmyk og glad fredsforkjemper, Biskop Paride Taban (75) fra Sør-Sudan som nylig mottok Strømmestiftelsens Hjelp til Selvhjelp-pris. 140 inviterte gjester, mange av dem Sudanveteraner fra...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.11

Vel to millioner kroner i spillemidler utdelt til 14 prosjekter i Vest-Agder

Det er fylkeskommunene som har ansvar for fordelingen av spillemidler. Midlene som overføres til formålet fra Kulturdepartementet settes inn på rentebærende konto. Påløpte renter og inndradde midler...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.11

Vest-Agder får en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse

Fylkestinget har vedtatt at det skal utarbeides en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse. Planen skal gjelde for tidsrommet 2013-2018. Den skal være Vest-Agder fylkeskommunes...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.11

Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei. Høring fram til 15. november 2011

Forslag til regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei er en viktig plan for landsdelen. Planen har som mål både å sikre levekårene til verdens sydligste villreinstamme,...

av Bjørg Hellem, 22.09.11

Delte oppskriften på godt entreprenørskap

Vær lat, still spørsmål, demp smerten og lytt høyere. Dette var alle råd som dukket opp under en spennende nordisk konferanse om entreprenørskap og innovasjon. Deltakere fra Norge, Sverige og Danmark...

av Macdonald, Cheryl, 22.09.11

Erik Solheim sjøsetter Hestmanden

Miljø- og utviklingsministeren vil fredag delta under sjøsettingen av D/S Hestmanden i Kristiansand. Skipet er landets siste gjenværende Nortraship og et viktig minnesmerke over krigsseilernes...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.11

Lærer på Vennesla videregående skole ble verdensmester i temposykling

Kaare Christoffersen (64) fra Vennesla videregående skole ble verdensmester i klasse M 60 – 64 da VM temposykling 20 kilometer for veteraner ble arrangert 9. september i Stavelot i Belgia. Han har...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.11

Interpellasjon fra Demokratene om drivstofftilbudet i Kristiansand Havn

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe har sendt inn en interpellasjon til fylkesordføreren om drivstofftilbudet i Kristiansand Havn. -Kristiansand kommune mangler i dag forsyning av drivstoff til...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.11

Jakttiden for elg for deler av Tveit viltlag forskyves

Årsmøte i Tveit viltlag har sent søknad til fylkeskommunen om tillatelse til utsatt jakttid på elg. Søknaden begrunnes med lav kalveproduksjon. Avlsokser i området tilhørende laget, kommer i stor grad...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.11

Positivt økonomisk fjorår for Agder Historielag

Hovedutvalg for samferdsel og miljø behandlet onsdag ”Årsmelding 2010 for Agder Historielag” Vest-Agder fylkeskommune samarbeider og gir tilskudd til institusjonen. Fylkeskommunen bevilget i 2010 165...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.11

Innsigelser fra fylkeskommunen til forslag til kommunedelplan for Lyngdal Vest

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt forslag om kommunedelplan for Lyngdal Vest til offentlig ettersyn. Kommunens hovedmål med planen er å avklare særlige verdifulle naturområder som skal være...

av admin, 21.09.11

Anbefaler at fylkeskommunen kjøper Bergstølhytta sammen med Songdalen kommune

Songdalen kommune ønsker å kjøpe Kuliahytta - også omtalt som Bergstølhytta - på Nodelandsheia av idrettslaget Oddersjaa. Oddersjaa har tilbudt kommunen å kjøpe eiendommen med bygningsmasse. Tomta er...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.11

Reglementet for skyss til grunnskolen endret

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø godkjente i dag en del justeringer av Vest-Agder fylkeskommunes reglement for skyss til grunnskolen. Det justerte reglementet gjøres gjeldende fra 1. august...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.11

Kjenner ikke utdanningen til fire av ti innvandrere

Norge har over en halv million innvandrere. Utdanningen til fire av ti innvandrere er imidlertid ukjent. Nå vil Statistisk sentralbyrå tette kunnskapshullet med en spørreundersøkelse, og det er viktig...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.11

Gastronomi-kjendis skapte begeistring

Da Claus Meyer, gastronom og kjendis-kokk, talte på Skagerrak konferansen, smittet hans store begeistring og entusiasme. ”Et godt måltid er noe enn skaper for å gi mest mulig kjærlighet til den man...

av Macdonald, Cheryl, 19.09.11

Still de gode spørsmål!

Danske Liselotte Lyngsø, sa nylig på Skagerrak-konferansen at fremtidig vekst var: ikke mer, men bedre. Vi lever i et samfunn med materiell bulimi og trenger ikke mer og flere ting, men bedre...

av Macdonald, Cheryl, 19.09.11

Nytt nasjonalt prosjekt skal utmeisle en ny kollektivstrategi

Samferdselsdepartementet etablerer nå et eget prosjekt for å kunne utarbeide en kollektivstrategi, melder departementet på nett. Her skal blant annet statlige mål for kollektivtransporten utvikles og...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.11

Det nærmer seg søknadsfristen for fylkeskommunale stipend

Fylkeskommunen har fire kunstnerstipend og ett idrettstipend, hver på 40 000 kroner. I tillegg er det to arbeidsstipend, hver på 100 000 kroner. Ett av disse stipendene er øremerket kunstnere under 40...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.11

Agder-regionen skal bli best på byggeskikk og trehus

Et nytt byggeskikksenter i Flekkefjord ble åpnet i juni. Senteret skal tilføre Flekkefjord og Listerregionen kompetanse til å forvalte de historiske trebyene, som gir verdiskaping i hele Agder....

av Torkelsen, Jan H., 19.09.11

Sensommerkonsert: Tribute to Elton John

Det loves topp stemning og en stor musikalsk opplevelse når Sørlandske Sommernetter, støttet av Vest-Agder fylkeskommune, inviterer til sensommerkonsert på Strand Hotel Fevik 23. september....

av Torkelsen, Jan H., 19.09.11

God trafikkvekst i Lister-bommene i august

Både bomstasjonen på E-39 på Kvinesheia og på fylkesvei 43 mellom Lyngdal og Farsund hadde økning i antall passeringer i august. Totalt økte trafikken med 9049 passeringer i august i år sammenliknet...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.11

Thore Westermoen fikk flest personstemmer ved fylkestingsvalget

Velgerne kan ved fylkestingsvalget gi en eller flere kandidater en personstemme ved å sette et kryss foran kandidatens navn. Ved fylkestingsvalget kan en ikke gi slengerstemmer slik som en kan ved...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.11

OECD-undersøkelse: Store frafallsutfordringer i skolen i Norge

På norsk initiativ publiserer OECD for første gang tall som gjør det mulig å sammenligne gjennomføring i videregående opplæring i ulike land. Det skjer gjennom den årlige undersøkelsen Education at a...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.11

Her er komplett liste over det nye fylkestinget

Den endelige resultatlisten fra fylkestingsvalget i Vest-Agder er nå klar. Av 131 072 stemmeberettigede var det 75 577 som stemte. Det gir en valgdeltakelse på 58,33 prosent. Det ble avgitt 845 blanke...

av Torkelsen, Jan H., 15.09.11

Sluttkonferanse i internasjonalt klyngeutviklingsprosjekt

Vest-Agder fylkeskommune har deltatt i et internasjonalt samarbeidsprosjekt om innovativ framsynsplanlegging som skal bidra til utvikling av bærekraftige næringsklynger rundt Nordsjøen. Prosjektet...

av Macdonald, Cheryl / Birnbrich, Manuel, 15.09.11

Høyeste valgdeltakelse på 20 år i fylkestingsvalget i Vest-Agder

Valgdeltakelsen ved fylkestingsvalget i Vest-Agder har stadig blitt høyere og høyere etter hvert som en er blitt ferdige med finopptellingen av stemmer. Når hundre prosent  er ferdig talt viser ...

av Torkelsen, Jan H., 15.09.11

Høy valgdeltakelse blant 16- og 17-åringene som deltok i forsøk

-Ved de tre tidlige kommunevalgene har bare 33 prosent av førstegangsvelgerne stemt. Derfor er det gledelig at 57,3 prosent av 16- og 17-åringene i kommunene som deltok i forsøket med nedsatt...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.11

Stor mannsovervekt i det nyvalgte fylkestinget

Det vil være 22 menn og 13 kvinner representert i det nyvalgte fylkestinget i Vest-Agder. Det gir en kvinneandel på 37,1 prosent. Det er betydelig endring i forhold til fylkestinget som ble valgt i...

av admin, 14.09.11

60 prosent av representantene i det nyvalgte fylkestinget er nye

Basert på valgresultatet, slik det nå foreligger før fintellingen, vil det nyvalgte fylkestinget i Vest-Agder bestå av 21 nye og 14 nåværende representanter. Det innebærer at 60 prosent av...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.11

Elleve Vest-Agder-kommunar får tilskot til Den kulturelle spaserstokken i 2011

Kulturdepartementet har bestemt at 285 kommunar får midlar frå Den kulturelle spaserstokken i år. Av Desse er elleve fra Vest-Agder. I statsbudsjettet for 2011 er det løyvd i alt 28,8 millionar kroner...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.11

Fylkestingsvalget: H og AP frem, Frp og KrF tilbake, DEM ut

Når 99,9 prosent av stemmene ved fylkestingsvalget i Vest-Agder er opptalt viser resultatet at Høyre har størst fremgang og blir det største partiet med 24,6 prosent og en økning fra seks til ni...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.11

Fylkesordførerne på Agder: Ingen sammenslåing, men samarbeidet fortsetter!

Klokken 02.05 viste opptellingen i folkeavstemningen om fylkessammenslåing i Aust-Agder at 30,4 prosent hadde stemt ja og 67,1 prosent nei. Fylkesordførerne Thore Westermoen og Laila Øygarden...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.11

Godt samarbeid gir positive resultater for jernbanesatsingen sørover fra Oslo

Det legges mye nye skinner i Vestfold. - Regjeringen bekrefter at de vil satse ordentlig på Vestfoldbanen. Nå er det ingen vei tilbake for en videre kraftig satsing. Strekningen fra Barkåker til...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.11

Ny rapport: Bredt bredbånd brer om seg

En ny rapport viser at tilbudet av høyhastighetsbredbånd blir stadig bedre i Norge. Vest-Agder er kommet svært langt. - Raskere bredbåndsforbindelser gir mulighet for mer fleksible arbeidsformer i...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.11

Ledig drosjeløyve på Hidra, Flekkefjord kommune

Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunde for ett ledig drosjeløyve på Hidra, Flekkefjord kommune. Søkere må fylle kravene i Yrkestransportloven. Les mer om det her. Søknadsskjema finner du...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.11

Ledige drosjeløyver i Kristiansand kommune

Fylkeskommunen startet nå søknadsrunden for ledige og nyopprettede drosjeløyver i Vest-Agder løyvedistrikt. Utlysningen gjelder løyver som blir ledige i Kristiansand kommune i perioden fra...

av Anne Siri Skomedal, 12.09.11

Tre av fire velgere stemte via Internett

Da internettstemmegivningen i de ti forsøkskommunene ble avsluttet fredag midnatt, hadde 28 001 velgere stemt elektronisk. Elektroniske stemmer utgjør cirka 73 prosent av avgitte forhåndsstemmer i...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.11

Ca. 530 000 har forhåndsstemt

Forhåndsstemmegivningenble avsluttet fredag. Totalt har ca 530 000 velgere forhåndsstemt. Av disse er det ca 27 800 velgere i forsøkskommunene som har forhåndsstemt elektronisk via Internett. - Det er...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.11

Seminar om familielæring / lyttevennprosjektet i Vest-Agder

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder inviterer, i samarbeid med Universitetet i Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder, til seminar om lytte- og lesevenner i Vest-Agder 14. oktober. Seminaret finner sted i...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.11

Nå er brannsikringarbeidene på Gimle Gård i gang

Til tross for publikumsstengte dører i sommer, er det stor aktivitet i hovedbygningen på Gimle. Husets brannsikring oppgraderes vesentlig, og værelsene fylles med håndverkere og arbeidere.Over hele...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.11

Tordenskjolds gade 20 har fått ny farge

Tordenskjolds gade 20 finner du i Bygada på Vest-Agder museet, Kristiansand. Husene som står her, er flyttet fra Kvadraturen og er alle bygd før den siste store bybrannen i 1892. Her finner man hus...

av Tekst og bilder av Eva Aa Lia, 09.09.11

Vest-Agder fylkeskommunes økonomi

I følge Agderposten sine nettsider og avisutgave 8. september 2011 fremkommer det i debatten om fylkessammenslutningen at ” Storebror i vest er ikke flink med pengene…..”. Lignende utsagn er også...

av Macdonald, Cheryl, 08.09.11

Innvandrerungdom har høye ambisjoner

av Torkelsen, Jan H., 08.09.11

Kollektivbruken mot nye høyder

Det var over 500 millioner reiser med kollektivtransport i Norge i fjor 2010 i følge Statistisk sentralbyrå. Det er en økning på 21 millioner påstigninger fra året før. Det meste av veksten var i...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.11

Riksantikvaren godkjenner plan for turistanlegg i Rosfjorden

Det har lenge vært arbeidet med en reguleringsplan for Rosfjord brygge og turistanlegg i Lyngdal. Fylkeskonservatoren har i den forbindelse utført arkeologiske registreringer, og det ble blant annet...

av Stylegar, Frans-Arne, 06.09.11

Mange med på forsøk med elektronisk forhåndstemming

En oversikt fra Kommunaldepartementet viser at inntil mandag morgen hadde 16.483 velgere forhåndsstemt via internett, mens 5.692 velgere hadde avgitt vanlige papirstemmer. I alt har i underkant av...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.11

Fredag 9. september er siste frist for forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget frem til og med fredag 9. september, i en hvilken som helst kommune i landet, selv om du ikke er bosatt der. På selve valgdagen 12....

av Torkelsen, Jan H., 06.09.11

Nå mottas forslag på kandidater til fylkeskulturprisen, frivillighetspris, kulturminnevernprisen

Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut flere priser. I år dreier det seg om tre priser Fylkeskulturprisen, Frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge og Kulturminnevernprisen. Miljøprisen...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.11

Nye rutetiltak har flyttet tankskipstrafikken lengre fra sørlandskysten

1. juni i år trådte de nye rutesystemene for skipstrafikk utenfor Sørlandet og Vestlandet i kraft. Systemene har vist seg å fungere godt. Nye kart fra Kystverket viser at tankskipstrafikken er blitt...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.11

Seminar på Hidra om byggeskikk i verdifullt kystlandskap

17. september arrangerer Kirkehamn Miljø og Kulturhistoriske Forening i samarbeid med det nye Byggeskikksenteret i Flekkefjord åpent seminar på Isbua i Kirkehavn på Hidra. En vil fokusere på...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.11

Rundt 250 000 har forhåndsstemt så langt

Så langt i forhåndsstemmeperioden har cirka 250 000 velgere forhåndsstemt. Av disse er det ca. 14 000 velgere i forsøkskommunene som har forhåndsstemt elektronisk via Internett. Den ordinære...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.11

Fra 3. til 11. september pågår årets kampanje mot mobbing

På vegne av regjeringen signerte statsminister Jens Stoltenberg et nytt Manifest mot mobbing tidligere i år. Manifestet skal gjelde for fire år fremover og legger stor vekt på å forankre mobbearbeidet...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.11

Landet får eit eige gründerråd - kristiansandskvinne med

Statsråd Liv Signe Navarsete ønskjer å få innspel på kva som er dei største hindringane for nyetablerte bedrifter eller for å etablere ny verksemd. Difor set ho no ned eit eige gründerråd, Bland...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.11

Soppens dag - 4. september på museet på Kongsgård i Kristiansand

Søndag 4. september fra 12.00 til 16.00 markeres Soppens Dag ved Vest-Agder-museet Kristiansand. For tiden bugner det av sopp i alle varianter av størrelser og fargeprakt. Noen er delikatesser, mens...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.11

En stolt Mandals-ordfører viste frem kulturhuset Buen for fylkesutvalget

Ordfører Alf Gottfred Møll hadde et forventningsfullt perspektiv på hvor viktig byens nye kulturhus Buen vil påvirke Mandals fremtid, da han tirsdag viste det frem for fylkesutvalget og administrative...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.11

Betydelig flere busset og syklet i Kristiansandsregionen i fjor

Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om fjorårets resultater for Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP). Samarbeidspartnere er kommunene: Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen,...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.11

Kunnskapsdepartementet gir støtte til ”Rosa kompetanse”

Kunnskapsdepartementet gir 200 000 kroner til tiltak for økt kompetanse i skolevesenet om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Midlene kanaliseres til Landsforeningen for lesbiske, homofile,...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.09

Konseptvalgutredningen for Kristiansandsregionen på høring

Konseptvalgutredningen for Kristiansandsregionen sendes nå på høring til lokale og regionale myndigheter samt andre interessenter, melder Statens vegvesen på nett. Høringsmaterialet består av det...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Brukerundersøkelse om tilgjengelighet ved valg

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Stor Ny GIV-satsing i Vest-Agder

Ny GIV overgangsprosjektet er et treårig prosjekt som har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå...

av Marthe Moe og Jan Torkelsen, 01.01.01

Europa vil lære å lese og lære av hverandre

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Kulturminndag på Sjølingstad Uldvarefabrik på søndag

Søndag 11. september fra klokken 12­­­­­­.00 til 16.00 markeres igjen den årlige kulturminnedagen på Sjølingstad Uldvarefabrik. Tema i år er Skjulte skatter - spor i landskapet. Programmet bør by på...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Agderrrådet er blitt historie

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Kurstilbud fra PPT for videregående opplæring.

Nå har PPT-tjenesten vår kommet med egen kurskatalog for kurs de tilbyr lærere i den videregående skole. -Vi ønsker å være en PPT som tilbyr kompetanseheving utover den "vanlige" driften, sier Svein...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Nytt elev- og lærlingombud på plass.

Helge Ødegård Hovland, er 27 år og en blid og utadvent ung mann, som lett kommer i kontakt med folk. Det vil trolig bli en viktig egenskap fordi han er det nye elev- og lærlingeombud (ELO) i...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Hvordan lærer voksne?

Hvordan lærer voksne gjennom utdanning og arbeidsliv? Hvilke ferdigheter og kompetanse kreves for at et lands økonomi skal gå godt? Denne høsten skal en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå bidra...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sterkere nasjonal satsing på kollektivtransport

Bakgrunnen for de nye grepene er et politisk ønske om å styrke departementets satsing på kollektive transportløsninger. - Vi kan ikke vegbygge oss ut av transportutfordringene i de store byene....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Stortingets næringskomite besøker Sørlandet

Stortingets fremste næringspolitikere kommer til Sørlandet for å se på utfordringer og muligheter i en av landets mest spennende og nyskapende næringsregioner. Næringskomiteen kommer til Sørlandet...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Driftsunderskudd for Magma Geopark AS

Vest-Agder fylkeskommune er medeier og gir årlig støtte til Magma Geopark AS. Selskapet ønsker å være et nyskapende selskap som skal tilrettelegge, formidle, utvikle og styrke regionen basert på...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Godt overskudd for Husflidskonsulenten i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune inngikk en samarbeidsavtale med Norges Husflidslag i 2006. Avtalen innebærer at fylkeskommunen bidrar økonomisk til en 25 prosent stilling i Vest-Agder. Innenfor denne...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Westermoen: Hestmanden er et unikt minnesmerke og del av vår stolte sjøfartshistorie

I dag er det en gledens dag, at Hestmanden er flytedyktig og på vei til publikum etter mange år i dokk her på Bredalsholmen. Det er investert mye for å få DS Hestmanden restaurert og klar til å ligge...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Mandal videregående skole engasjerer seg i det europeisk ungdomsparlamentet

Fire elever fra Mandal videregående skole var fra 14. til 16. september i Trondheim på den 9. nasjonale uttakssesjonen for å representere Norge på en av de europeiske sesjonene senere i høst og til...

av admin, 01.01.01