• Terje Damman enstemmig valgt som ny fylkesordfører
  av Torkelsen, Jan H., 23.01.12

  Terje Damman enstemmig valgt som ny fylkesordfører

  -Det er med stor tillit jeg overgir til deg kjede og klubbe og ønsker deg velkommen som...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 31.10.11

  Oppstartskonferanse - Regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse

  Tirsdag 8. november inviterer Vest-Agder fylkeskommune til oppstartskonferansen om Regional plan for...

  Les mer
 • Ubalanse i representantivitet i våre politiske organer
  av Torkelsen, Jan H., 31.10.11

  Fylkesordførerne: Utilstrekkelig satsing på samferdsel i statsbudsjettet 2012

  Les mer
 • Universell utformingspris til Mandal kommune
  av Torkelsen, Jan H., 31.10.11

  Tilgjengelighetstiltak for rullestolsbrukere på bussene fungere bra

  Les mer
 • av admin, 31.10.11

  Det europeiske territorielle samarbeidet bygger bro mellom mennesker

  Les mer
 • Vestfold krever Inter City-ferdigstillelse frem til Skien innen 2024
  av Torkelsen, Jan H., 28.10.11

  Jernbaneforaene presenterer svaret på morgendagens jernbaneløsning

  Jernbaneforaene i Norge bestemte tidligere i år, etter initiativ fra Jernbaneforum Sør, at de ville...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 28.10.11

  Positiv utvikling for lese/lyttevennprosjektet i Mandal

  I høst i kom lyttevennprosjektet for alle 3. klassinger ved de fire barneskolene i Mandal kommune i...

  Les mer
 • Kommunalministeren: -Flere muligheter regionalt
  av admin, 28.10.11

  Ny rapport: Innspill fra næringslivet til arbeidet med ny Nasjonal transportplan

  I arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2014-2023 har Samferdselsdepartementet hatt flere...

  Les mer
 • KS mener rammene i Nasjonal Transportplan må økes med 45 prosent eller mer
  av Torkelsen, Jan H., 28.10.11

  KS tilfreds med ny videreutdanningsstrategi for å øke kompetansen i skolesektoren. for 2012-2015

  Les mer

Kurstilbud: Bli en god arrangør

Fylkesbibliotekene i Aust-Agder og Vest-Agder inviterer til et bredt sammensatt arrangørkurs torsdag 24. november i Kulturhuset i Vennesla. Bibliotekrommet utfordres til å bli brukt på nye måter, som...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.11

Små og verneverdige håndverksfag sikres

Regjeringen foreslår å endre privatskoleloven slik at departementet kan godkjenne nye private opplæringstilbud i små og verneverdige håndverksfag. -Målet er at de private skolene på en god måte kan...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.11

Toril Runden (AP) - ny opposisjonsleder i fylkestinget

I juni i år besluttet fylkestinget at, dersom fylkestingsvalget i høst skulle gi en sammensetning av fylkestinget som tilsier at det kan utnevnes en opposisjonsleder, så kunne fylkestinget ta det opp...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.11

Nytt Fylkeseldreråd for Vest-Agder valgt

Fylkestinget valgte tirsdag de fem representantene som skal utgjøre Fylkeseldrerådet i Vest-Agder de kommende fire årene. Fra rådet som har vært i funksjon i den nylig avsluttede fireårsperioden er...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.11

Drivstofftilbudet til skipsfarten i Kristiansand havn på dagsorden i fylkestinget

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe (DEM) har sendt inn en interpellasjon til fylkesordføreren om drivstofftilbudet i Kristiansand Havn. Han viser til at, i følge havnedirektør Stein E. Haartveit,...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.11

Nytt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne valgt

Fylkestinget valgte i går representanter til nytt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder. Rådet ble valgt for kommende fireårsperiode. Christian Eikeland (FrP) ble valgt til leder av...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.11

Svært positiv selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk

Planleggingen av et samarbeid om kollektivtransporten i Kristiansand begynte i 2006. I juni 2007 besluttet fylkestinget å opprette selskapet Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) med en fylkeskommunal...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.11

Fylkestinget vil at ny E39 mellom Søgne og Ålgård straks bygges som firefelts vei

Fylkestinget stilte seg i dag bak en felles uttalelse vedrørende en konseptvalgutredning for E39 Søgne – Ålgård. Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen straks kan bygges som...

av admin, 25.10.11

Høring og oppstartskonferanse om regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse

Fylkestinget besluttet i dag å legge ut forslag til planprogram for en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse for Vest-Agder til offentlig ettersyn. Planen skal gjelde for tidsrommet...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.11

Arkeologiske registreringer i gang ved Hamresanden i Kristiansand

De arkeologiske registreringene langs riksvei 41 ved Hamresanden ble påbegynt i uke 40. Det er Vest-Agder fylkeskommune ved fylkeskonservatoren som er ansvarlig for registreringene. Rike funn andre...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.11

Integrering og inkludering i fokus på studiereise til Brüssel

Sørlandets Europakontor og Vest-Agder fylkeskommune ved kulturseksjonen planla og gjennomførte nylig en studietur til Brüssel for rådgivere i det nasjonale nettverket som forvalter en statlig...

av Inga Lauvdal/Jan Torkelsen, 25.10.11

Status for IT-systemer

av Macdonald, Cheryl, 25.10.11

Uaktuelt med høydebegrensning på 4,2 meter for vogntog

- Det er uaktuelt å innføre en høydebegrensning på 4,2 meter for vogntog på norske veger. Et forslag om høydebegrensning på 4,0 eller 4,2 meter, som Vegdirektoratet sendte på høring, har møtt motstand...

av admin, 24.10.11

Fylkesutvalget stiller seg bak fellesuttalelse om konseptvalgutredning for E39 Søgne – Ålgård

Fylkesutvalget stilte seg i dag bak en felles uttalelse vedrørende en konseptvalgutredning for E39 Søgne – Ålgård utarbeidet av Vest Agder fylkeskommune i samarbeid med administrative representanter...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.11

Global Dignity Day på Agder

Global Dignity Day gikk av stabelen 20. oktober, og ble arrangert på Kristiansand Katedralskole Gimle, Kvadraturen skolesenter og Lister videregående skole/avdeling Flekkefjord. Arrangementet startet...

av Macdonald, Cheryl/ Syrtveit, Hege V., 20.10.11

Fokus på veiledning

Vest-Agder fylkeskommune, sammen med fylkeskommunen i Aust-Agder, Karrieresenteret Kristiansand, Likestillingsprosjektet "Fritt Valg" og Universitetet i Agder skal arrangere en fagdag med fokus på...

av Macdonald, Cheryl, 20.10.11

Skattene til og med september - vekst for fylkeskommunene

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at skattene så langt i år har gått ned med vel 1,6 milliarder kroner eller omlag minus 1,5 prosent. Forklaringen er lavere skatteprosent til kommunene i 2011...

av admin, 20.10.11

Fylkesutvalget opptatt av å få utredet trafikkbegrensende tiltak i Kristiansandsregionen

Da fylkesutvalget i dag behandlet konseptvalgutredningen for fremtidens trafikksystem i Kristiansandsregionen var representantene opptatt av flere trafikkdempende løsninger. Fylkesutvalget konstaterer...

av admin, 20.10.11

”Hestmanden” og Kong Harald samler 240 krigsseilere

240 norske krigsseilere får håndhilse på HM Kong Harald når de kommer til dåpen av krigsseilernes flytende minnesmerke, ”Hestmanden”, i Kristiansand. – Det er rett og slett helt fantastisk at nær 20...

av admin, 20.10.11

Religionsutstilling på Vigeland Hus i Mandal

På Vigeland Hus i Mandal stiller Vest-Agder-museet nå ut vandreutstilllingen Himmelen over Sørlandet. Utstillingen i sin helhet ble vist på Festningen i Kristiansand i sommer. Det er deler av denne...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.11

Fylkeskommunen vil ha endret plan for opprusting av fylkesvegen gjennom Farsund sentrum

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gjorde det i dag klart at fylkeskommunen ikke kan godta et planforslag for utbedring av fylkesvei 43 gjennom Farsund sentrum. Det ble samtidig uttrykt at...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.11

Fylkeskommunen positiv til samfunnsdelen i kommuneplan for Songdalen

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag samfunnsdelen av et utkast til kommuneplan for Songdalen 2011-2015. Hovedutvalget mener det er viktig at visjonen til Songdalen kommune...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.11

Ny undersøkelse igangsettes: Gir fagskoleutdanning relevant jobb?

Kunnskapsdepartementet vil sette i gang en nasjonal kandidatundersøkelse for fagkoleutdanning. – Vi vil finne ut i hvilken grad folk med fagskoleutdanning finner arbeid, og om de opplever at de har...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.11

Slottevegen i Songdalen blir fortsatt en kommunal veg

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag at en kommunal veg på strekningen Lauvslandsmoen til Frikstad - kalt Slottevegen - i Songdalen kommune ikke skal omklassifiseres til fylkesveg....

av admin, 20.10.11

Innsigelser til arealdel av kommuneplanforslag for Sogndalen

Songdalen kommune har oversendt kommuneplan for Songdalen 2011-2015 til fylkeskommunen for offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.11

Vegparsell i Borhaug overføres fra fylkeskommunen til Farsund kommune

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at en parsell på 50 meter på fylkesveg 658 i Borshavn-Borhaug skal omklassifiseres til kommunal veg. Begrunnelsen er et ønske om å få til en...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.11

Aust-Agder fylkesting tok i går resultatet av folkeavstemningen om ett Agder til etterretning

Fylkestinget i Aust-Agder behandlet i går å resultatet av folkeavstemningen om ett Agder og besluttet å ta resultatet til etterretning. På fylkeskommunens nettside fremgår det at fylkestinget...

av admin, 19.10.11

Fortsatt trafikkøkning i bomstasjonen på Kvinesheia

Lister Bompengeselskap har nå klar septembertallene for trafikken i bomstasjonene. I forhold til september i fjor økte trafikken i september i år med 1966 kjøretøyer gjennom de to bomstasjonene samlet...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.11

Stadig flere lærlinger i kommunal og fylkeskommunal forvaltning i Vest-Agder

Antall lærlinger innen forvaltning i landets kommuner og fylkeskommuner økte med 18,7% fra 2008 til 2010. Det viser tall fra KS’ PAI-register. I Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Akershus sank antall...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.11

Konferanse om universell utforming

KS ønsker velkommen til en konferanse om universell utforming i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Konferansen vil vise eksempler på hvordan kommuner og fylkeskommuner...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.11

Høring om utslippstillatelse for fylkesvei 469 Hidra landfast

På vegne av Vest-Agder fylkeskommune skal Statens vegvesen Region sør bygge en undersjøisk tunnel mellom fastlandet og Hidra i Flekkefjord kommune. I den forbindelsesøker vegvesenet om tillatelse til...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.11

Regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse – melding om oppstart og høring av planprogram.

Vest-Agder fylkeskommune har satt i gang prosessen med å lage en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse for perioden 2013-2018. I forbindelse med dette er forslag til planprogram lagt ut...

av Lassen, Bård Andreas, 18.10.11

Skoleprogram Vest-Agder-museet Mandal

Museet holder til i Andorsengården, byens mest dominerende kjøpmannsgård. Mandal blir ofte kalt Den lille byen med de store kunstnere. Dette gjenspeiles også i museet, hvor det blant annet finnes...

av .Judith Seland Nilsen og Jan Torkelsen, 18.10.11

Regn har forsinket arbeidene på Vigeland bro

De siste månedenes regnvær har gjort at det vil ta lengre tid enn forutsatt å få gjennomført arbeidene på Vigeland bro i Lindesnes kommune. Etter fremdriftsplanen skulle den nye broen stå ferdig 15....

av Torkelsen, Jan H., 17.10.11

40 millionar kroner til nytt næringshageprogram

SIVA har starta opp eit nytt næringshageprogram. Kommunal- og regionaldepartementet legg opp til å gje 40 millionar kroner til det nye programmet i 2012, som er ei dobling frå budsjettet for 2010....

av Torkelsen, Jan H., 14.10.11

Lyttevennprosjektets positive betydning solid bekreftet

-Dette er første konferanse av sitt slag i verden, sa leder for lærerutdanningen på Universitetet i Agder Birte Simonsen da hun i dag åpnet et stort seminar om lyttevennprosjektet i Vest-Agder. Etter...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.11

Seniorpolitisk tiltaksplan i Vennesla kommune blir lagt merke til ute i Europa

Siden 2008 har Kristiansand og Vennesla deltatt med pilotprosjekter i Interreg IVB-prosjektet DC NOISE. Det internasjonale partnerskapet har hatt fokus på de demografiske endringene som kommer til å...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.11

Dyrere for fylkeskommunen å vedlikeholde fylkesveger

Statistisk Sentralbyrå presenterer nå en byggekostnadsindeks hvor det går frem at kostnadene til drift og vedlikehold av veger steg med 7 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år....

av Torkelsen, Jan H., 14.10.11

Fylkeskommunene kan fortsette å produsere læremidler selv

Kommunal Rapport skriver torsdag at EFTAs kontrollorgan ESA har avvist en klage fra Den norske Forleggerforening. Foreningen mente fylkeskommunenes samarbeid om produksjon av digitale læremidler,...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.11

Strikk en båt!

Hva gjør en gammel Trifoil plastbåt på museumsfabrikken Sjølingstad vest for Mandal? Båten som ble produsert på Strømmen på midten av sekstitallet, står nå på Sjølingstad Uldvarefabrik som en del av...

av Seland Nilsen, Judith og Torkelsen, Jan H., 13.10.11

Vidar Kleppe forsetter som leder av Kontrollutvalget

Under fylkestingets møte tidligere denne uken ble representantene til fylkeskommunens kontrollutvalg valgt. Kontrollutvalget består av fem medlemmer. Utvalget skal de kommende fire årene ha Vidar...

av admin, 13.10.11

Evje og Hornnes søker om å bli Vest-Agder kommune

I dag fulgte Evje og Hornnes kommune opp kommunene: Lillesand, Birkenes og Iveland og sendte søknad til Kommunal- og regionaldepartementet om at de ønsker overflytting til Vest-Agder. Kommunestyret i...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.11

Den nye direktøren på Vest-Agder museet er på plass

Den 3. oktober var første dag på jobb for ny direktør ved Vest-Agder-museet, John Olsen. - Jeg ser veldig fram til å komme i gang med arbeidet og bli bedre kjent med de ansatte og organisasjonen, sier...

av Gunhild Aaby, 13.10.11

Ånen Werdal er ny leder av fylkeskommunens administrasjonsutvalg

Fylkestinget valgte tirsdag de fem fylkespolitikerne som skal være representanter i administrasjonsutvalget. I tillegg har de ansatte tre medlemmer som skal være representert. Fylkestinget valgte Ånen...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.11

Stor utskifting i fylkesutvalget

Fylkestinget valgte tirsdag representanter til det nye fylkesutvalget i Vest-Agder. Av de 11 representantene er det kun fire igjen fra det avgående fylkesutvalget. Fylkesutvalget består nå av fem...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.11

Vennesla kulturhus "Beste byggverk" i Norden?

Vennesla kulturhus, som er bygget i tre, er nominert til prisen for "beste byggverk i Norden" på Arkitekturmessen AWARDS i Gøteborg. Kulturhuset viser bruk av tre på en helt ny måte og er tegnet av...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.11

Nytt hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø klart

Fylkestinget valgte tirsdag representantene til fylkeskommunens nye hovedutvalg for. I utvalget, som skal arbeide sammen de neste fire årene, har Arbeiderpartiet tre representanter. Høyre,...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.11

Nytt hovedutvalg for kultur og utdanning klart

av Torkelsen, Jan H., 11.10.11

Westermoen: Kilden er et visjonært prosjekt

av Torkelsen, Jan H., 11.10.11

Sats sterkere på kollektivtrafikken i byområdene, oppfordrer KS

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett lagt inn 400 millioner kroner innenfor veksten i frie inntekter til fylkeskommunene som skal gi økte muligheter til veivedlikehold. De senere årene har...

av admin, 11.10.11

Null komma null til Buen fra staten atter en gang

av Torkelsen, Jan H., 11.10.11

Innsats for flere læreplasser gir resultater

Foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet viser at på landsbasis har mer enn 1500 flere søkere fått godkjent lærekontrakt så langt i år sammenlignet med samme tid i fjor. Oversikten viser at 65,2...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.11

Lillesand, Birkenes og Iveland har nå signert brev om fylkesskifte til Vest-Agder

Ordførerne i Iveland, Birkenes og Lillesand signerte mandag et felles brev til Fylkesmannen i Aust-Agder om å flytte over til Vest-Agder. Brevet blir derfra videresendt til Kommunal- og...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.11

Kraftig trafikkvekst med togene i Vest-Agder

Trafikken med togene i Vest-Agder er i kraftig vekst. Fra å være nærmest glemt for ti år siden er stasjonene gjenfunnet i bygdene som ofte kalles ”dalstrøka innafor”. Pendlerforening, næringsliv og...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.11

Regionplan Agder – nå også på engelsk

Agder er en utadrettet region med en sterk internasjonal orientering. Dette gjelder ikke bare næringslivet og forskningsmiljøene. Offentlige aktører er aktive i mange internasjonale samarbeidsfora,...

av Birnbrich, Manuel, 10.10.11

Arrangørkurs

av Skibenes, Kari, 10.10.11

Auka tilskot til Ungt entreprenørskap

I framlegget til statsbudsjett for 2012 aukar Kommunal- og regionaldepartementet tilskotet til Ungt entreprenørskap med 2 millionar til 13 millionar kroner for å styrke arbeidet med å byggje ein...

av admin, 10.10.11

Nytt tilsyn med infrastrukturen på offentleg veg snart på plass

- Eit nyoppretta statlege vegtilsyn er på plass i første halvdel av 2012. Regjeringa føreslår å løyva 11,2 millionar kroner til tilsynet i 2012. Vegtilsynet skal føra tilsyn med veginfrastrukturen, ei...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.11

Statsbudsjettet 2012 og Vest-Agder fylkeskommune

Regjeringen sier at budsjettet legger til rette for fortsatt høyt nivå i kommunesektoren. Kommunesektoren er prioritert ved at det legges opp til inntekstvekst også i 2012. Imidlertid har...

av Karlsen, Arne, 07.10.11

Kristiansand og Opland Turistforening har skiftet navn og satser bredere

5. januar neste år er det 125 år siden Kristiansand og Opland Turistforening staret sin virksomhet. Mange har i årenes løp gjort en kjempeinnsats i foreningen til glede for tusener av turgåere og...

av Torkelsen, Jan H., 30.09.11

Førjulshygge på Vest-Agder-museet i Kristiansand - invitasjon til å delta

Har du lyst til å delta som utstiller/selger på årets førjulshygge? Vest-Agder-museet på Kongsgård i Kristiansand arrangerer førjulshygge i år som i fjor. Nytt av året er at arrangementet går over to...

av Torkelsen, Jan H., 30.09.11

Julemarkedet på Sjølingstad Uldvarefabrik søker utstillere

Sjølingstad Uldvarefabrik, som ligger vest for Mandal, ønsker å invitere deg som utstiller til museumsfabrikkens julemarked som i år er lørdag 26. og søndag 27. november. Det er åpent kl. 12 – 16 både...

av Torkelsen, Jan H., 29.09.11

Bli med på Barnas juleutstilling på Sjølingstad Uldvarefabrik

Sjølingstad Uldvarefabrik inviterer også i år barn og unge i skoler, SFO og barnehager til å vise fram arbeider på juleutstillingen på fabrikken. I år er tema for utstillinga Julenisser - store og små...

av Torkelsen, Jan H., 29.09.11

Viktig dagsorden når Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen møtes tirsdag

Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen, omfatter kommunene: Kristiansand, Lillesand, Søgne, Vennesla, Birkenes, Songdalen og begge fylkeskommunene på Agder. Tirsdag 4. oktober møtes...

av Torkelsen, Jan H., 29.09.11

Konferansetilbud: Nordisk Mat - tradisjon og innovasjon

Er du interessert i nordisk mat og lokale råvarer, og hva som rører seg i miljøene som utvikler matprodukter fra de nordiske land? Hvorfor skal vi spise nordisk mat, og hvilke fortrinn ser kokkene med...

av Torkelsen, Jan H., 29.09.11

Det går mot enda en ny besøksrekord for Sørlandsbadet

På kort tid har Sørlandsbadet i Lyngdal utvikliet seg til å bli den nest mest besøkte attraksjonen på Sørlandet etter Dyre- og fritidsparken i Kristiansand. Hittil i år har badelandet innerst i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Statsstipend til Sørlending

Hun er den første stikke-mester som får statstipend, Kristiansander Annemor Sundbø. "Sundbø regnes i dag som en av landets fremste strikkeeksperter her til lands. Nå får 62-åringen betalt i form et...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Vest-Agder fylkeskommune satsar på stadutvikling og næringsutvikling

Vest-Agder fylkeskommune brukte 33 prosent av dei løyvde midlane til regional utvikling på stadutvikling og profilering i 2010. Det største satsingsområdet var næringsutvikling der fylkeskommunen...

av admin, 01.01.01

Skoleprogram Sjølingstad Uldvarefabrik

Sjølingstad Uldvarefabrik ble etablert i 1894 og er i dag en levende museumsfabrikk. Et besøk i fabrikken gir en unik mulighet til bedre å forstå endringene den industrielle revolusjon førte med seg....

av admin, 01.01.01

Aust-Agder fylkesting har godkjent avtale om fordeling av driftstilskudd til Kilden

Fylketinget i Aust-Agder godkjente tirsdag en fremforhandlet avtale om fordeling av regionalt ansvar for driftstilskuddene til Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand. I februar 2011 ble det...

av admin, 01.01.01

Fylkeskommunen er opptatt av å bidra til at Flekkefjord utvikler seg til et aktivt regionsenter

Flekkefjord kommune har lagt forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn. Kommunen har valgt følgende satsingsområder for årene fremover: Flekkefjord i det...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Mandalselevene samler inn til skolebygging i Mali

Elevrådet på Mandal videregående skole har besluttet at skolen i år i stedet for å arrangere Operasjon Dagsverk 27. oktober heller satser på det som kalles ”Alternativt Dagsverk” De vil hjelpe andre...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Alvorlige IT-driftsproblemer i VAF

Sentrale lagringssystemer på VAF sine systemer sviktet fredag 21.10. Det jobbes kontinuerlig med å opprette normal drift. I mellomtiden vil du oppleve at du ikke får tilgang til VAF systemer enten de...

av Portal admin, 01.01.01

Stram økonomi må møtes med økt lokal handlefrihet og skreddersøm

Landsstyret i KS har avgitt en uttalelse hvor det konstateres at forslaget til statsbudsjett for 2012 vil gi en stram økonomi. Utgifter til lovpålagte tjenester og pensjonskostnadene vokser mer enn...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01