• av Lassen, Bård Andreas, 06.12.11

  Søk om tilskudd til friluftslivstiltak

  Vest-Agder fylkeskommune ønsker å støtte opp om tiltak som bidrar til mer friluftsliv i fylket. Både...

  Les mer
 • Musikk for alle skolebarn: Kilden med det rare i
  av admin, 01.12.11

  Musikk for alle skolebarn: Kilden med det rare i

  Les mer
 • av Sørensen, Lasse Moen, 28.11.11

  Åpning av Vigeland bru 29.11.2011

  Nye Vigeland bru åpnes tirsdag 29.november. Dette er en stor dag for Fylkeskommunen, som endelig kan...

  Les mer
 • Programmet for Eilert Sundt-dagene i Farsund er klart
  av Macdonald, Cheryl, 28.11.11

  VGS-elever på universitetsbesøk

  30. november skal mer enn 550 elever fra videregående skoler besøke UiA. Formålet med dagen er å...

  Les mer
 • av Inga Lauvdal, 25.11.11

  InspirasjonsKilden inspirerte

  Det kom godt og vel 170 tilhørere til InspirasjonsKilden for å høre Abid Raja på Kilden Teater- og...

  Les mer
 • Idrettsstipend 2011 til skytter
  av admin, 25.11.11

  Idrettsstipend 2011 til skytter

  Hovedutvalget for Kultur og Utdanning (HKU) vedtok i sitt møte at idrettsstipendet tildeles Håkon...

  Les mer
 • av Macdonald, Cheryl, 25.11.11

  Utvekslingsstipend 2011

  Les mer
 • Vidar Kleppe med interpellasjon om forbud mot heldekkende hodeplagg
  av Torkelsen, Jan H., 25.11.11

  Vidar Kleppe med interpellasjon om behovet for fritt skolevalg i hele Agder

  Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har i dag sendt en interpellasjon til...

  Les mer
 • Sjeldent kystanlegg i Kvinesdal fredet
  av Torkelsen, Jan H., 25.11.11

  Riksantikvaren betegner Hestmanden som kanskje Norges viktigste krigsminnesmerke

  -Norge er våre krigsseilere en stor takk skyldig. D/S Hestmanden vil stå som et monument over deres...

  Les mer

Fyrvokteren på Lindesnes trenger hjelp til å lage Norges sydligste pepperkakelandskap

Jula nærmer seg med stormskritt, og fyrvokteren på Lindesnes fyr trenger hjelp til å pynte. Hva passer vel ikke bedre enn en maritimt pepperkakelandskap? Bli med på å lage pepperkakefyrtårn! Alle som...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.11

Fylkeskulturprisen til Rolf Gupta

I dag besluttet hovedutvalget for kultur og utdanning(HKU) å gi fylkeskulturprisen til dirigent og kunstnerisk leder Rolf Gupta. Leder for HKU, Olav Haavorstad synes det er en verdig prisvinner.Gupta...

av Macdonald, Cheryl, 24.11.11

Ut med papir – alt på nett!

-Regjeringens mål er digitalt førstevalg. Den digitale kommunikasjonen med det offentlige skal være det automatiske førstevalget – og ønsker du ikke-digital kontakt, må du be eksplisitt om det, sa...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.11

Tankevekker i høstmørket: Folk i Vest-Agder er landets dårligste refleksbrukere

De siste to årene har refleksbruken økt. Nå bruker 28 prosent av voksne fotgjengere refleks. Folk i Sogn og Fjordane er flinkest, mens folk i Vest-Agder er landets dårligste refleksbrukere, melder...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.11

Presentasjoner i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø den 23. november

Det var to orienteringer om samferdsel på sist hovedutvalgsmøte.  Vidar Ose, samferdselssjef, hadde en orientering om transportjenesten for funksjonshemmede og bestillingsruter og Johan Mjåland,...

av Sørheim, Steinar, 24.11.11

Gamle E39 fra Fardal til Udland i Lindesnes omklassifiseres til fylkeskommunal vei

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i går at gamle E39 fra Fardal til Udland blir omklassifisert til fylkeskommunal vei. Strekningen er 3,4 kilometer lang. Omklassifiseringen er en følge...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.11

Anbefaler at det etableres en nasjonal museumshavn i Kristiansand

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø stilte seg onsdag enstemmig bak et forslag fra fylkesrådmann Tine Sundtoft om at det opprettes og utvikles en nasjonal museumshavn i Kristiansand. Saken skal...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.11

Samarbeidsavtale mellom Audnedal kommune og fylkeskommunen behandles nå politisk

Fylkestinget, skal som siste politiske organ i fylkeskommunen, godkjenne en samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Audnedal kommune for perioden 2012 – 2015. Avtaleperioden samsvarer med...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.11

Trafikkutviklingen i Vest-Agder

Statens Vegvesen, Agder Kollektivtrafikk (AKT) og bomselskapene i Vest-Agder rapporterer månedlig om trafikkutvikligen i fylket. Samferdselssadministrasjonen har siden 2009 registert disse dataene og...

av admin, 23.11.11

Ny prognose antyder økonomisk mindreforbruk i forhold til budsjett for fylkeskommunen i år

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i dag orientert om økonomisk status for utvalgets ansvarsområde. Rapporten som er oppdatert til 31. oktober viser for øvrig en prognose for Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.11

Venstre utfordrer fylkesordføreren til å ta initiativ til en helhetlig plan for vindkraftutbygging på Agder

-I klimaforliket har et bredt flertall på Stortinget gått inn for en ambisiøs utbygging av ny fornybar kraft i Norge blant annet gjennom satsing på vindkraft. I Regionplan Agder 2020 har...

av admin, 23.11.11

Utviklingstrekk i Vest-Agder 2011

Enhet for strategi- og utvikling skriver hvert år en rapport hvor det beskrives noen utviklingstrekk i Vest-Agder som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige...

av admin, 22.11.11

Skatter til og med oktober 2011

av admin, 22.11.11

Elever fra Kristiansand katedralskole Gimle videre i innledende runde av kjemi-OL

Resultatene fra første runde i kjemi-OL foreligger nå. Se http://www.kjemiolympiaden.no/. Det ble rapportert inn 992 resultater fra 112 skoler. Det deltok 504 jenter og 488 gutter i konkurransen....

av Oddvin Gaudestad og Jan Torkelsen, 22.11.11

Ønsker klassen din å være med å kåre den beste ungdomsboka fra 2011?

Din klasse kan få det ærefulle oppdrag å være en av syv utvalgte klasser fra hele landet som kårer UPrisen 2012. UPrisen er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Litteraturfestival og Den...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.11

Felles innsats for økt kvalitet i skolen

av Torkelsen, Jan H., 21.11.11

Flott elevtiltak: Julekurv til salgs i Vennesla!

I Vennesla har innbyggerne mulighet til å kjøpe "Julekårva" til jul! Det er klasse 1ssb skole (Service og samferdsel) ved Vennesla videregående skole som sørger for at julen blir rettferdig i...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.11

Agder-regionen: Norges beste på rekruttering til teknologifag

Universitetet i Agder har økt antall teknologistudenter ved Campus Grimstad med 70 prosent. Det er samtidig imponerende at 82 jenter studerer ingeniørfag – byggdesign i Grimstad, sier...

av admin, 21.11.11

Tilgjenge til vallokala er bra

Veljarar med nedsett funksjonsevne er jamt over nøgde med tilgjenge og tilrettelegginga av vallokala ved årets kommunestyre- og fylkestingsval. Det viser ei undersøking gjennomført av TNS Gallup på...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.11

Nest høyeste folkevekst noensinne

Vi er nå 4 973 000 personer i Norge, 65 000 flere enn for et år siden. Folkeveksten er den nest høyeste i noensinne. Nettoinnvandringen stod for 70 prosent av folkeveksten. For Vest-Agders del var...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.11

Jentene får høyest karakterer

Jentene som gikk ut av grunnskolen i 2011 oppnådde høyere karakterer enn guttene i alle fag bortsett fra kroppsøving. I gjennomsnitt fikk jentene 42,0 grunnskolepoeng, mens guttene fikk 37,9. For alle...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.11

Hestmanden på plass ved Kilden

Torsdag ble museumsskipet Hestmanden tauet fra Bredalsholmen Dokk- og fartøyvernsenter til kaia utenfor Kilden. Der ligger det nå godt fortøyd og kan beskues. H.M. Kong Harald vil være til stede ved...

av Torkelsen, Jan H., 17.11.11

Fikk ikke prisen, men vant Europas oppmerksomhet

Norsk vidergående skoles stolthet og fremtid, Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) nådde nesten til topps i utdelingen av prestisjeprisen European Public Service Award (EPSA) i Maastricht i dag. Som...

av Torkelsen, Jan H. og Salvesen, Elin, 17.11.11

Tankevekkende antimobbedag på Kvadraturen skolesenter

Elever og lærere på helse- og sosialfag på Kvadraturen skolesenter hadde nylig en annerledes og tankevekkende dag. Temaet var mobbing, og forsker ved Universitetet i Agder, Ingrid Lund, tok...

av Åse Haugland og Jan Torkelsen, 17.11.11

Midt-Agder friluftsråd tildeles Fylkespris for universell utforming 2011

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder har besluttet at Fylkespris for universell utforming 2011 tildeles Midt-Agder friluftsråd ved daglig leder Per Svein Holte. Prisen, som er på...

av admin, 16.11.11

Norske fylkeskommuner kan vinne en viktig europeisk pris

En delegasjon fra flere fylkeskommuner (Hordaland, Vest-Agder og Nord-Trøndelag) er reist til Maastricht for å delta på utdelingen av European Public Sector Award 2011 (EPSA). Norge er nominert på...

av admin, 15.11.11

Kostnadsfritt kurstilbud i Agder om universell utforming!

Det er nå utdannet kursinstruktører i Agder som kan formidle kunnskap om Statens byggtekniske etats kompetanseprogram for universell utforming. Kompetanseprogrammet kan også benyttes i...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.11

Fremtidens utfordringer knyttet til samhandlingsreformen tema på konferanse

Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder har sammen med Vest-Agder fylkeskommune avholdt høstkonferanse på Rosfjord i Lyngdal 3. og 4. november. Temaet var å belyse noe av framtidens...

av admin, 14.11.11

Fire kommunar fra Vest-Agder med i ”Saman om ein betre kommune”

- No får 26 nye kommunar bli med i ”Saman om ein betre kommune”. Dei skal jobbe med utfordringar som sjukefråvere og rekruttering. Kompetanse og arbeidstid blir også tema, seier statsråd Liv Signe...

av admin, 14.11.11

Kommunaldepartementet: Planlagt behandling av Agder-søknader

Fylkesmannen i Aust-Agder har mottatt søknad om endring av fylkestilhørighet fra Birkenes-, Iveland-, Lillesand- og Evje og Hornnes kommuner. Kommunal og regionaldepartementet har nå sendt ut en...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.11

Fagskolestudenter danner egen organisasjon

I går samlet vel 80 fagskolestudenter for å danne sin første studentorganisasjon på linje med det andre studenter i Norge har Fagskoleutdanningen bygger på videregående skole og er et alternativ til...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.11

Stor interesse for en ny regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse

Fylkestinget besluttet i oktober å legge ut forslag til planprogram for en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse for Vest-Agder til offentlig ettersyn. Planen skal gjelde for tidsrommet...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.11

Ny handlingplan for likestilling!

Audun Lysbakken la denne uken fram handlingsplan for likestilling 2014. Dette er den første handlingsplanen fra en norsk regjering på 20 år som skal sikre likestillingen mellom kvinner og menn.

av admin, 10.11.11

Moro å lage grafikk

Forrige uke var det stor aktivitet på Vigeland Hus i Mandal Flere skoleklasser fra kommunen var på besøk og laget tresnitt og trykket bildet på grafikkpressa. Vigeland Hus er de kjente kunstnerne...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.11

Vil du være utstiller?

Vær rask! Påmeldingsfristen for å være utstiller på julemarkedet på Sjølingstad Uldvarefabrik er 10. november. Julemarkedet er lørdag 26. og søndag 27. november, og har åpent klokken 12 – 16 begge...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.11

Temadag om EU, EØS og de norske finansieringsordningene

KS inviterer til temadag om EU, EØS og de norske finansieringsordningene (Norway Grants) mandag 30. januar 2012 på Gardermoen. Dette skal være en dag for fylkeskommuner, kommuner og kommunale...

av admin, 08.11.11

Presenterte ny økonomiplan og årsbudsjett

Økonomisjef i Vest-Agder fylkeskommune, Lise Solgaard sier følgende om årets budsjettforslag: Årets budsjett viderefører aktivitet og driftsnivå fra 2011, og utover dette er områdene generelt sett...

av Macdonald, Cheryl, 08.11.11

Budsjettforslaget for fylkeskommunen for 2012 fortsatt offensivt, men stramt

Forslaget fra fylkesrådmann Tine Sundtoft til årsbudsjett for 2012 for Vest-Agder fylkeskommune ble offentliggjort i dag. Forslaget betegnes som stramt. Det viderefører aktivitet og driftsnivå fra...

av admin, 08.11.11

Innen utgangen av 2012 får kommunene som søker fylkesbytte svar fra Stortinget

Hva skjer i prosessen med kommunenes ønsker om fylkesbytte? Det var spørsmålet kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete hadde annonsert å besvare på et møte med pressen på Kristiansand...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.11

Super Grid – Smart Regions: Cooperation in the North Sea – English Channel

Seminaret ble arrangert av et konsortium av ulike regioner rundt Nordsjøen og den Engelske kanalen, herunder Sørlandets Europakontor.Bakgrunnen for seminaret er ambisjonene om å bygge et...

av Macdonald, Cheryl, 07.11.11

Norges skiskytterforbund er svært godt fornøyd med satsingen i Sirdal

Torsdag i forrige uke hadde Sirdal videregående skole storfint besøk fra Norges skiskytterforbund. President Tore Bøygard og generalsekretær Rakel Rauntun (bildet) hadde tatt turen fra Oslo. De hadde...

av admin, 07.11.11

Seminar for foreldre ved utdanningsmessene

Forrige uke hadde prosjektleder Thomas Westergren fra likestillingsprosjektet Fritt Valg seminar for foreldre ved utdanningsmessene i Vågsbygd i Kristiansand og i Vennesla. -Foreldrene ble utfordret...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.11

Odd Omland forsetter som Listerrådets leder

av Torkelsen, Jan H., 04.11.11

Har du lyst til å være førjulshygge-statist på museum?

-Vi trenger statister til å bebo noen av husene, til å gå rundt i Bygaden, ja, til å være med å skape ekte julestemning. Kan du tenke deg å være med på å gjøre førjulshyggen enda mer levende? Vi...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.11

Fylkesordfører Damman åpnet Det norske arkelogmøtet torsdag

Denne uken har Kristiansand og Vest-Agder stått i arkeologiens tegn! Torsdag samlet 200 arkeologer seg i Kristiansand til det tradisjonsrike Norske arkeologmøtet. Det er første gang Arkeologmøtet...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.11

Dykk ned i Interreg-prosjektene

INTERACT har etablert en søkbar prosjektdatabase på Internett, som gjør det mulig å finne bade partnere og statistikk for tusenvis av ferdige og pågående Interreg-prosjekter fra år 2000 og fram til i...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.11

Velg buss eller tog mellom Nodeland og Kristiansand

Avtalen er ikke lenger gyldig (utløpt 12. januar 2012). Togreisende med NSB periodekort kan bruke bussen, og reisende med AKT ungdomskort/studentkort kan bruke NSB mellom Nodeland og...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.11

Bedehuset Emmaus på Gyland i Flekkefjord nærmere fredning

Riksantikvaren har tatt noen steg videre i fredningssak for bedehuset Emmaus på gården Gyland i Flekkefjord. Bedehuset fra 1888, er det eldste av de tre bedehusene på Gyland gård. Bygningen regnes som...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.11

– Overraskende høy prisøkning

Samferdselssjef Vidar Ose i Vest-Agder fylkeskommune er overrasket over den store prisøkningen på prosjektet. Nå forberedes en kuttliste. ‒ Vi var klar over at det kunne skjule seg mer dårlig fjell...

av Torkelsen, Jan H., 03.11.11

Hidratunnelen kan bli 60 millioner dyrere

Hidra-tunnelen kan bli anslagvis 60 millioner kroner dyrere enn først planlagt. En av årsakene er at tunnelen må bygges dypere som følge av dårlig fjellkvalitet under Hidrasundet.Den antatte...

av Torkelsen, Jan H., 03.11.11

Tidligere fylkestingsrepresentant fra Vest-Agder til Stortinget

Eirik Dåstøl Langeland fra Kristiansand er ansatt som politisk rådgiver for kirke- utdanning og forskningskomiteen på Stortinget. Han er ansatt i et vikariat, i første omgang frem til jul. Eirik var...

av Torkelsen, Jan H., 03.11.11

Fylkesordfører Tore O. Sandvik, Sør Trøndelag (Ap) fortsatt leder av fylkesordførerkollegiet

Nylig avholdt de nyvalgte fylkesordførerne sitt første møte etter høstens fylkestingsvalg. Av totalt 19 fylkesordførere/fylkesrådsledere kommer ti fra Arbeiderpartiet, åtte fra Høyre og en fra...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

Betydelig nedgang i antall omkomne i Vest-Agder-trafikken

Totalt 147 personer har mistet livet i trafikken i landet hittil i år. I samme periode i 2010 omkom 186 personer i veitrafikkulykker viser tall fra Trygg Trafikk etter årets ti første måneder. For...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

Samkom skole i Vennesla til topps i den store refleksjakten 2011

Den store refleksjakten 2011 er nå gjennomført i Vest-Agder. Trygg Trafikk Vest-Agder inviterte i høst alle elever på 4., 5. og 6. trinn til å bli med på Den store som ble avsluttet fredag den 21....

av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

Ny rapport om nye måter å finansiere kollektivtransporten på

Om målene for kollektivtransporten skal nås, er ikke dagens finansieringsnivå tilstrekkelig, skriver Transportøkonomisk Institutt (TØI) i en ny rapport for KS. I rapporten «Kollektivtransport og...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

VAF på Open days i Brussel

Fylkeskommunen var representert på den store europeiske samlingen for byer og regioner i Brussel, nylig.Programmet bestod av en rekke faglige seminarer som omfattet mange av fylkeskommunens...

av Macdonald, Cheryl, 02.11.11

Seminar om integrering av innvandrere i byer og regioner i EU:

Bakteppet for seminaret var todelt: På den ene siden ble det vist til at økt tilstrømming av flyktninger, særlig fra land i Nord-Afrika, var blant de største forandringene i Europa siden Berlin-murens...

av Macdonald, Cheryl, 02.11.11

Fylkeskommunen vil støtte senterutvikling i Songdalen

Fylkesutvalget behandlet i dag samfunnsdelen av et utkast til kommuneplan for Songdalen 2011-2015. Fylkesutvalget mener det er viktig at visjonen til Songdalen kommune ”Songdalen for livskvalitet – et...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

Vel seks millioner til bredbånd og andre infrastruktur- og næringstiltak i innlandskommuner

I Vest-Agder er kommunene: Audnedal, Hægebostad, Sirdal og Åseral kvalifiserte til å motta kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. I år er Vest-Agder tildelt en ramme på 3,3 millioner kroner til bruk...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

Vest-Agder fylkeskommune støtter ”Ny giv i Lister”

Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal gi et tilskudd på inntil 300 000 kroner til delvis finansiering av et prosjekt kalt ”Ny giv i Lister”. Lister-regionen med 35 000...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

Ønsker økt forskningsinnsats for å gjøre regionens bransjenettverk enda mer konkurransedyktige

Fylkesutvalget behandlet i går en handlingsplan for 2011/2012 for Regionalt forskningsfond Agder. Som en del av forvaltningsreformen ble det i 2010 opprettet et statlig fond på seks milliarder kroner....

av Torkelsen, Jan H., 02.11.11

200 arkeologer til Kristiansand!

Denne uken står Kristiansand og Vest-Agder virkelig i arkeologiens tegn! Onsdag arrangeres den årlige Bergkunstkonferansen i byen, og dagen etter blir det storinnrykk på Caledonien når 200 arkeologer...

av Stylegar, Frans-Arne, 01.11.11

Fylkesordfører Damman ser veiåpning i Lindesnes som et viktig skritt i riktig retning

-Dette er en gledens dag og et viktig skritt i riktig retning i arbeidet med å utvikle E39 i Vest Agder frem mot en tidsmessig veistrekning. Vi får nå en god løsning på en 4 kilometer lang strekning...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.11

Flere fylkespolitikere varmt takket for innsats for ny E-39 Vigeland – Osestad

-Det er alt for sjeldent vi har snorklippinger for åpning av veianlegg i denne delen av landet. Det burde vi ha langt oftere, sa nylig avgått ordfører i Lindesnes Ivar Lindal under et...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.11

Samferdselsministeren: Framleis har vi eit arbeid å gjera med E39 gjennom Lindesnes

Senterpartiets gruppeleder i fylkestinget Sigmund Oksefjell overbrakte, ved åpningsarrangementet av den nye E-39-strekningen i går, en hilsen fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa:...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.11

”Business as usual”

Det er lite som tyder på at det blir noen vekst i fylkeskommunenes økonomi de nærmeste årene. Utfordringen er derfor å holde driften på et stramt nivå for å få rom til de tiltak som prioriteres....

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

56 000 flere passeringer i Listerbommene hittil i år

Daglig leder Gunnar Haddeland i Lister Bompengeselskap har nå oktobertallene for bomstasjonene i Listerregionen klare. De viser at det i løpet av årets ti første måneder er passert 56 099 flere...

av admin, 01.01.01

Stadig færre drepte i trafikken

I oktober omkom 14 mennesker i trafikkulykker. Det er fem færre drepte enn i oktober i fjor. – Dette er en svært positiv utvikling. Det er den 8. måneden på rad med lavere eller likt antall drepte som...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

KVU for Kristiansandregionen – Fylkesmannen støtter innføring av veiprising

Statens Vegvesen har lagt frem konseptvalgutredning (KVU) for samferdselspakke for Kristiansandsregionen. Konseptvalgutredningen omhandler strategier for mulige framtidige transportløsninger i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris tildeles krigsseiler Søren Brandsnes

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris for 2011 tildeles krigsseiler Søren Brandsnes. Prisen tildeles for særlig...

av admin, 01.01.01

Nå gjennomfører Arbeidstilsynet tilsyn med ungdomsbedriftene på skolene

Arbeidstilsynet gjennomfører nå tilsyn med ungdomsbedrifter i Ungt Entreprenørskap. Tilsynene foregår fra midten av november til midten av desember. -Vi håper og tror at et tilsyn fra Arbeidstilsynet...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Norge vil videreføre sitt engasjement i Interreg

Et førtitalls deltakere fra ulike regionalkontorer, Generaldirektoratet for regionalsaker i Europakommisjonen og EU-delegasjonen deltok på seminaret om Norges regionsamarbeid med Europa, som ble...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Utdeling av Fag- og Svennebrev

-Fag- og svennebrevet er et bevis for at hver enkelt av dere gjennom energisk og målbevisst arbeid gjennom mange år har dyktiggjort dere for yrker vi ikke kan unnvære. Samfunnet har bruk for dere og...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01