• av Macdonald, Cheryl, 30.12.11

  Bedrift søkes!

  Universitetet i Agder og Vest-Agder fylkeskommune samarbeider om en nyopprettet...

  Les mer
 • Fylkeskommunen overtar ingen veglys fra kommunene
  av Macdonald, Cheryl, 30.12.11

  Møteplan for 2012

  Oversikt over møtedatoer for alle de politiske utvalgene, er nå klart. Disse ligger under politikk i...

  Les mer
 • Stor bredde i fagskoletilbudet
  av admin, 30.12.11

  Stor bredde i fagskoletilbudet

  Det er totalt 121 fagskoler i landet som til sammen dekker et bredt spekter av utdanninger innenfor...

  Les mer
 • Seminar om familielæring / lyttevennprosjektet i Vest-Agder
  av Macdonald, Cheryl, 27.12.11

  Vil du bli Lyttevenn?

  Formålet med prosjektet "Lyttevenner i Vest-Agder", som ble satt i gang av Vest-Agder fylkeseldreråd...

  Les mer
 • God jul og Godt nytt år...
  av Macdonald, Cheryl, 22.12.11

  God jul og Godt nytt år...

  Les mer
 • Regjeringens regionreformløsning behandles i statsråd fredag
  av Torkelsen, Jan H., 22.12.11

  Flere EU-millioner til nye interreg-prosjekter

  Den 16. desember behandlet overvåkningskomiteen i Interreg IVC 306 prosjektsøknader fra fjerde...

  Les mer
 • NHO-Bernander vil ha færre kommuner
  av Torkelsen, Jan H., 22.12.11

  NHO-Bernander vil ha færre kommuner

  Les mer
 • Delta i premiekonkurranse - foreslå nytt navn på fylkeskommunalt råd
  av Torkelsen, Jan H., 22.12.11

  Fremskrittspartiet vil ha i gang spleiselag for fullriggeren Sørlandet

  ”I Fædrelandsvennen den 20.desember kan man lese at Sparebanken Sør gir 1 million kroner til...

  Les mer
 • av hoved.aspx?m=8&amid=46746, 21.12.11

  Konsesjonskraftprisen økes med 11 øre for 2012

  Konsesjonskraft er en lovbestemt rett til uttak av kraft for kraftutbyggingskommunene og...

  Les mer

Søknadsseminar i Gøteborg for neste søknadsrunde til ØKS-programmet

I forkant av den nye søknadsrunden til Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet våren 2012 arrangerer sekretariatet et søknadsseminar 19 januar i Göteborg. Alle potensielle søkere ønskes velkommen....

av Torkelsen, Jan H., 21.12.11

Endelig Mandal sin tur

av Macdonald, Cheryl, 21.12.11

Viktig å ha fokus på seksuell trakassering i skolehverdagen

SV’s fylkestingspresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen reiste i sist fylkesting en interpellasjon om seksuell mobbing blant unge i Vest-Agder. Bakgrunnen hennes var at Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2008...

av Torkelsen, Jan H., 21.12.11

Stort stipend til skiskytterelev på Sirdal videregående skole

Ingvild Sangesland, som er elev på Sirdal videregående skole, ble tirsdag 13.desember tildelt et stipend på kr.50.000,- av G9alt-fondet. Fondet er Sparebank 1 SR-Bank sitt bidrag til å støtte unge...

av Torkelsen, Jan H., 21.12.11

Nytt naturreservat i Kristiansand

Nedre Timenes naturreservat i Kristiansand kommune ble opprettet ved konglig resolusjon i forrige uke, melder Fylkesmannen i Vest-Agder. Det bynære området er svært variert og har et areal på til...

av Torkelsen, Jan H., 21.12.11

Silje Egeland - Årets lærling i NHO Agder

På NHOs førjulstreff delte John G. Bernander ut prisen Årets lærling i NHO Agder til Silje Egeland. Silje Egeland i Malco AS fikk nylig tittelen norgesmester for malerlærlinger, etter finaleseier i...

av Torkelsen, Jan H., 21.12.11

Ny besøksrekord for Sørlandsbadet

Ikke siden det første driftsåret i 2007 har Sørlandsbadet hatt over 204.100 besøkende. Torsdag ble den gamle besøksrekorden ettertrykkelig slått, melder Farsunds Avis. Nå som den gamle rekorden er...

av admin, 20.12.11

Lindesnesregionen Næringshage inn i nytt næringshageprogram

Lindesnesregionen Næringshage i Mandal får tilbod om å delta i det nye næringshageprogrammet. Dette har Vest-Agder fylkeskommune og SIVA bestemt. - Næringshageprogrammet er viktig fordi me har tru på...

av Torkelsen, Jan H., 20.12.11

Vil ha ØKS-søknader i mars

Neste frist for søknader om prosjektstøtte fra Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak er 19. mars 2012. Det åpnes for prosjektsøknader innenfor alle programmets 3 innsatsområder: Å fremme holdbar...

av admin, 19.12.11

Betydelig kalkuleringsbom fra vegvesenet på ny E-39 fra Søgne til Ålgård

Statens vegvesen har nå sendt ut brev til alle instanser som i høst har avgitt høringsuttalelser til en konseptvalgutredning for ny E39 mellom Søgne og Ålgård. Vegvesenet opplyser i brevet at de har...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.11

Fleire unge politikarar der unge røyster

20 kommunar prøvde ut røysterett for 16- og 17-åringar ved valet i haust. Desse fekk fleire unge representantar i kommunestyra enn gjennomsnittet. I snitt har kommunestyra ni prosent unge mellom 18 og...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.11

Fylkeskommunen igjen en viktig støttespiller for DS Hestmanden

Vest-Agder fylkeskommune samarbeider med og gir årlig et drifttilskudd til Stiftelsen Hestmanden. Fylkestinget ble nylig orientert om at det i 2010 ble ytet et driftstilskudd i 2010 på 100 000 kroner....

av Torkelsen, Jan H., 19.12.11

Sørlandet på lærlingtoppen

-Sørlandet er også i år på lærlingtoppen. Det er samtidig lovende at over 300 ungdommer i Agder har fleksibel fagopplæring med kombinasjon av praktisk opplæring i bedrift og teoriundervisning,...

av admin, 19.12.11

Utdanningsforskning og opprettelse av nye forskningssentre vektlegges av fylkestinget

Agder.fylkene er en av i alt sju forskningsfondsregioner i Norge. Som grunnlag for driften av regionalt forskningsfond for Agder ble det våren 2009 utarbeidet en forsknings- og utviklingsstrategi for...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.11

Agder-alliansen satser tungt på omsorgsteknologi

Det skriver Forskningsrådet på sin nettside. De sikter til samhandlingen inne e-helse på Agder.   "I Agder har sentrale aktører som jobber med e-helseteknologi, samlet seg i en slagkraftig allianse...

av Macdonald, Cheryl, 16.12.11

Fylkestinget vil ha nasjonal museumshavn i Kristiansand

Fylkestinget besluttet onsdag at det skal opprettes og utvikles en nasjonal museumshavn i Kristiansand. Bakgrunnen er de erfaringer en høstet gjennom det fireårige pilotprosjektet Porto Franco –...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.11

Behov for nesten en kvart milliard til rassikring i Vest-Agder

En ny skredsikringsplan kartlegger rasfaren langs vegnettet og kostnadene ved å sikre strekningene. Planen avdekker et investeringsbehov på over en milliard kroner i Region sør, som omfatter...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.11

Fylkestinget har godkjent samarbeidsavtale mellom Audnedal kommune og fylkeskommunen

Fylkestinget godkjente onsdag en samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Audnedal kommune for perioden 2012 – 2015. Avtalen er utarbeidet i samtaler med ordføreren og rådmannen i kommunen....

av Torkelsen, Jan H., 15.12.11

Snart Søgne sin tur

Fylkestinget i Vest-Agder vedtok en opprustning av Søgne videregående skole, men først med byggestart i 2015. Saken ble grundig debattert, ettersom flere politikere ønsker byggestart før 2015. Men...

av admin, 14.12.11

Fylkestinget mener beslutningsgrunnlaget for kommuneoverføringer er for tynt til å avgi en uttalelse

Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder har bedt fylkeskommunene om å uttale seg til en søknad om overføring av kommunene Birkenes, Iveland og Lillesand fra Aust-Agder til Vest-Agder fylke. Fylkestinget...

av admin, 13.12.11

Lærlingene trives på arbeidsplassen

av Torkelsen, Jan H., 13.12.11

De videregående skolene i Vest-Agder kommer godt ut nasjonalt

Vest-Agder fylkeskommune har all grunn til å være stolt av resultatene i videregående opplæring. Takket være innsatsen fra mange engasjerte og dyktige lærere og instruktører kan fylkeskommunen vise...

av admin, 13.12.11

Lyttevennprosjektet medvirker til å nå målsetting om det gode livet på Sørlandet

Fylkesordfører Terje Damman trakk i sin årstale tirsdag frem prosjektet” Lyttevenn” som et av flere eksempler på initiativ som er blitt satt ut i livet av fylkeskommunen for å bidra til å følge opp et...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.11

Ambisiøs satsing på klima og energi

av Torkelsen, Jan H., 13.12.11

Fin tilrettelagt friluftsti klargjort i Søgne

Nå er løypa rundt Kvernhusvannet i Søgne ferdig opprustet slik at den kan benyttes av rullestolbrukere. Det er også anlagt et handicaptoalett i Kverhushytta. Søgnes speidere, som bruker hytta, har...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.11

Samferdselsministeren til Vest-Agder med 4,7 millioner kroner til tilrettelegging av kollektivtransporten

I 13 år har Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Statens vegvesen, sammen med brukerrepresentanter, samarbeidet systematisk om tilrettelegging av kollektivtransporten i Kristiansand....

av Torkelsen, Jan H., 13.12.11

Kvinesdal kommune går foran i trafikksikkerhetsarbeidet

Sist torsdag avsluttet Kvinesdal kommune og Trygg Trafikk et treårig samarbeid. Kvinesdal kommune har laget en kommunedelplan for trafikksikkerhet som er helt nyskapende. Det nye er at kommunen har...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.11

15 prosent kontaktet politiker eller offentlig tjenestemann

Levekårsundersøkelsen 2011, som er foretatt av Stastistisk sentralbyrå har kartlagt hvilke politiske handlinger man kan gjøre for å påvirke en sak. 15 prosent har kontaktet en politiker eller en...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.11

Women in Business. - Forskningsrapporten er klar!

Interreg IV-A-prosjektet Women in Business er nå inne i sluttfasen av prosjektperioden. Dette prosjektet har vært et samarbeid mellom ti partnere i fylkene Vest-Agder og Aust-Agder i Norge, Region...

av admin, 12.12.11

Undervisningsrom brannskadet på Byremo videregående skole

Rundt klokken 21.30 onsdag kveld ble det oppdaget brann på Byremo videregående skole i Audnedal kommune. Rektor Jan Telhaug opplyser at brannen har startet i et sikringsskap. Den har spredd seg og...

av admin, 09.12.11

Sju Vågsbygd-elever videre i Fysikkolympiaden

Norske elever deltar hvert år i internasjonale olympiader i fysikk, kjemi og matematikk. Målet er å stimulere skoleelever med interesse for realfag til å fortsette arbeidet med fagene. Det legges stor...

av Torkelsen, Jan H., 09.12.11

Plan for utvikling av Kristiansandsregionen vedtatt

En felles plan for den langsiktige utviklingen av Kristiansandsregionen er nå vedtatt. Vedtakene som er fattet av kommunestyrer og fylkesting er historiske. For første gang har man regional enighet om...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.11

Statsforvaltningen skal ta inn flere læringer

av Torkelsen, Jan H., 08.12.11

Mange dødsulykker på MC skyldes ekstrem kjøring

En av tre omkomne MC-førere kjørte uten førerkort, var ruspåvirket eller kjørte i svært høy fart. Det viser en analyse Statens vegvesen har utført av samtlige 153 dødsulykker med MC i femårsperioden...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.11

Danske Regioner: -Det er bruk for de unge i regionalpolitikken

- Vi skal bli enda bedre til å involvere de unge i utviklingen av velferdssamfunnet. Vi har bruk for de unge i politikken. Vi har bruk for dem som politikere, hvor de skal være med til at utvikle...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.11

Kunstnerstipend fra Vest-Agder fylkeskommune

Det deles i år ut kunstnerstipend til følgende: Irene Myran (kunsthåndverker), Kristiansand,  Petter Solberg (billedkunstner og forfatter), Kristiansand, Kristin Antonsen (kunsthåndverker), Mandal,...

av Macdonald, Cheryl, 07.12.11

Matematikkstipend til elev på Mandal videregående skole

Mandal Rotary Klubb lanserte i høst et matematikkstipend på 10 000 kroner. Det ble fastsatt at den eleven som oppnådde best resultat i den landsdekkende Abel-konkurransen skulle få tildelt...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.11

Unge forbilder forteller om sine yrkesvalg

Unge forbilder vil på nyåret delta på flere aktuelle møteplasser mellom ungdom og næringslivet på Sørlandet. De vil fortelle om sine valg av utdanning og yrke. NHO Agder innbyr til MAD Å’ LEVEN, UNG...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.11

En ordning med rett til påbygging med studiekompetanse etter endt læretid skal prøves ut

Vest-Agder fylkeskommune innfører en utprøving av rett til påbygging med studiekompetanse etter endt læretid. Utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder, som for øvrig er nyvalgt leder av...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.11

Foreslår at innsats skal telle i kroppsøving

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i faget kroppsøving. Endringene gjelder for læreplanen, eksamensordningen for privatister og grunnlaget for vurdering. Innsats skal telle når karakterer skal...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.11

Offentlige innkjøp for 380 milliarder i 2010 - VAF's utgjorde 1,1 milliarder

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 380 milliarder kroner i 2010. Vest-Agder fylkeskommunes andel av dette er henimot 1,1 milliarder kroner. Landets...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.11

Lavere ledighet i Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., 07.12.11

Lister-bommene helautomatiseres

av Torkelsen, Jan H., 05.12.11

Høgare fartsgrense for bussar?

På oppdrag frå Samferdselsdepartementet har Vegdirektoratet vurdert spørsmålet om å auka fartsgrensa for buss med sitjeplassar og setebelte. Vegdirektoratet har no sendt eit forslag om å mjuka opp...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.11

av Sørensen, Lasse Moen, 01.12.11

Slik vil vi bruke penger i 2012

Her kan du lese forslaget til hvor mye penger som foreslås brukt på f.eks veier, kollektivtrafikk, de videregående skolene, kultur og regional utvikling. Vil du vite hvordan vi foreslår å bruke nesten...

av Macdonald, Cheryl, 01.12.11

Fylkesordfører Damman i årstalen: 2011 - året da det uvirkelige ble virkelig

-For alle mennesker i vårt land vil 2011 være det året da det uvirkelige ble virkelig. Det er året da deler av landets folkevalgte institusjoner og ikke minst politisk engasjerte ungdommer ble utsatt...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkestinget: Økte veiinvesteringer og forserte skoleinvesteringer i Mandal og Søgne

Fylkestinget vedtok i dag fylkeskommunens årsbudsjett for 2012 og økonomiplanen for de kommende fire årene. Fylkestinget besluttet å øke veiinvesteringene utover det fylkesrådmannen hadde lagt opp til...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkestingsflertall åpner om nødvendig for innføring av tidsdifferensierte bompengesatser i Kristiansand

I 2009 inngikk Kristiansandsregionen avtale med Samferdselsdepartementet om en belønningspakke på 285 millioner kroner for perioden 2009-2012. Belønningsordningen er etablert for å stimulere og bidra...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fritt skolevalgordning på fylkespolitisk dagsorden på nyåret

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene hadde til fylkestingets møte denne uken sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman (H) om fritt skolevalg i hele Agder. -Er...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

2,5 prosent trafikkvekst i Lister-bommene

Trafikktellingen i de to bomstasjonene i Lister – på E-39 og fylkesvei 43 – viser at det i løpet av de 11 første månedene i år har passert 65 734 flere kjøretøyer gjennom bommene i forhold til samme...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Unge som slutter på skolen, sliter med å få jobb

Statistisk sentralbyrå har fulgt ungdommene som begynte på videregående opplæring i 1999– 2000 og ikke gikk videre på høyere utdanning. Ni år senere har byrået undersøkt hvordan ungdommene har klart...

av admin, 01.01.01

Viktig presisering fra fylkesordføreren om oppreisningsordning innen barnevernet

Det er åpnet mulighet for oppreisning for personer som har vært utsatt for overgrep og/eller omsorgssvikt mens de var plassert i fylkeskommunale institusjoner i Aust-Agder eller Vest-Agder i perioden...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Spennende på Agderkonferansen

Med bl.a. følgende personer på scenen; Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Alf Holmelid, Per Mannes (Næringsråd, EU-delegasjonen), Tom Nysted (Agder Energi), Ian Pearce (Xstrata Nickel) John G Bernander...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01