• Stor bredde i fagskoletilbudet
  av admin, 30.12.11

  Stor bredde i fagskoletilbudet

  Det er totalt 121 fagskoler i landet som til sammen dekker et bredt spekter av utdanninger innenfor...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 21.12.11

  Viktig å ha fokus på seksuell trakassering i skolehverdagen

  SV’s fylkestingspresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen reiste i sist fylkesting en interpellasjon om...

  Les mer
 • Nytt lyspunkt for Sørvestbanen
  av Torkelsen, Jan H., 20.12.11

  Lindesnesregionen Næringshage inn i nytt næringshageprogram

  Lindesnesregionen Næringshage i Mandal får tilbod om å delta i det nye næringshageprogrammet. Dette...

  Les mer
 • Fylkeskommunen tilbyr Songdalen kommune finansielt og faglig samarbeid om utvikling
  av Torkelsen, Jan H., 15.12.11

  Positiv uttalelse til samfunnsdelen i kommuneplan for Songdalen

  Les mer
 • av admin, 14.12.11

  Ønskjer tidlegare lærarar tilbake til skulen

  Les mer
 • Det blir flere lærlinger på landsplan
  av Torkelsen, Jan H., 13.12.11

  Lærlingene trives på arbeidsplassen

  Les mer
 • Undervisningsrom brannskadet på Byremo videregående skole
  av admin, 09.12.11

  Undervisningsrom brannskadet på Byremo videregående skole

  Rundt klokken 21.30 onsdag kveld ble det oppdaget brann på Byremo videregående skole i Audnedal...

  Les mer
 • Historisk seremoni på Vågsbygd videregående skole
  av Torkelsen, Jan H., 09.12.11

  Sju Vågsbygd-elever videre i Fysikkolympiaden

  Norske elever deltar hvert år i internasjonale olympiader i fysikk, kjemi og matematikk. Målet er å...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 07.12.11

  Matematikkstipend til elev på Mandal videregående skole

  Mandal Rotary Klubb lanserte i høst et matematikkstipend på 10 000 kroner. Det ble fastsatt at den...

  Les mer

Unge forbilder forteller om sine yrkesvalg

Unge forbilder vil på nyåret delta på flere aktuelle møteplasser mellom ungdom og næringslivet på Sørlandet. De vil fortelle om sine valg av utdanning og yrke. NHO Agder innbyr til MAD Å’ LEVEN, UNG...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.11

En ordning med rett til påbygging med studiekompetanse etter endt læretid skal prøves ut

Vest-Agder fylkeskommune innfører en utprøving av rett til påbygging med studiekompetanse etter endt læretid. Utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder, som for øvrig er nyvalgt leder av...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.11

Foreslår at innsats skal telle i kroppsøving

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i faget kroppsøving. Endringene gjelder for læreplanen, eksamensordningen for privatister og grunnlaget for vurdering. Innsats skal telle når karakterer skal...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.11

VGS-elever på universitetsbesøk

30. november skal mer enn 550 elever fra videregående skoler besøke UiA. Formålet med dagen er å inspirere og motivere for deltakelse rundt Eilert Sundt-prisen. en ungdomsforskerpris som årlig deles...

av Macdonald, Cheryl, 28.11.11

Felles innsats for økt kvalitet i skolen

av Torkelsen, Jan H., 21.11.11

Flott elevtiltak: Julekurv til salgs i Vennesla!

I Vennesla har innbyggerne mulighet til å kjøpe "Julekårva" til jul! Det er klasse 1ssb skole (Service og samferdsel) ved Vennesla videregående skole som sørger for at julen blir rettferdig i...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.11

Agder-regionen: Norges beste på rekruttering til teknologifag

Universitetet i Agder har økt antall teknologistudenter ved Campus Grimstad med 70 prosent. Det er samtidig imponerende at 82 jenter studerer ingeniørfag – byggdesign i Grimstad, sier...

av admin, 21.11.11

Jentene får høyest karakterer

Jentene som gikk ut av grunnskolen i 2011 oppnådde høyere karakterer enn guttene i alle fag bortsett fra kroppsøving. I gjennomsnitt fikk jentene 42,0 grunnskolepoeng, mens guttene fikk 37,9. For alle...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.11

Tankevekkende antimobbedag på Kvadraturen skolesenter

Elever og lærere på helse- og sosialfag på Kvadraturen skolesenter hadde nylig en annerledes og tankevekkende dag. Temaet var mobbing, og forsker ved Universitetet i Agder, Ingrid Lund, tok...

av Åse Haugland og Jan Torkelsen, 17.11.11

Vil du være utstiller?

Vær rask! Påmeldingsfristen for å være utstiller på julemarkedet på Sjølingstad Uldvarefabrik er 10. november. Julemarkedet er lørdag 26. og søndag 27. november, og har åpent klokken 12 – 16 begge...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.11

Norges skiskytterforbund er svært godt fornøyd med satsingen i Sirdal

Torsdag i forrige uke hadde Sirdal videregående skole storfint besøk fra Norges skiskytterforbund. President Tore Bøygard og generalsekretær Rakel Rauntun (bildet) hadde tatt turen fra Oslo. De hadde...

av admin, 07.11.11

Seminar for foreldre ved utdanningsmessene

Forrige uke hadde prosjektleder Thomas Westergren fra likestillingsprosjektet Fritt Valg seminar for foreldre ved utdanningsmessene i Vågsbygd i Kristiansand og i Vennesla. -Foreldrene ble utfordret...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.11

Positiv utvikling for lese/lyttevennprosjektet i Mandal

I høst i kom lyttevennprosjektet for alle 3. klassinger ved de fire barneskolene i Mandal kommune i gang. Det vil i nær fremtid bli avholdt evalueringsmøter ved skolene, opplyser Eldrerådet i Mandal i...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.11

Global Dignity Day på Agder

Global Dignity Day gikk av stabelen 20. oktober, og ble arrangert på Kristiansand Katedralskole Gimle, Kvadraturen skolesenter og Lister videregående skole/avdeling Flekkefjord. Arrangementet startet...

av Macdonald, Cheryl/ Syrtveit, Hege V., 20.10.11

Fokus på veiledning

Vest-Agder fylkeskommune, sammen med fylkeskommunen i Aust-Agder, Karrieresenteret Kristiansand, Likestillingsprosjektet "Fritt Valg" og Universitetet i Agder skal arrangere en fagdag med fokus på...

av Macdonald, Cheryl, 20.10.11

Ny undersøkelse igangsettes: Gir fagskoleutdanning relevant jobb?

Kunnskapsdepartementet vil sette i gang en nasjonal kandidatundersøkelse for fagkoleutdanning. – Vi vil finne ut i hvilken grad folk med fagskoleutdanning finner arbeid, og om de opplever at de har...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.11

Kunnskapsministeren inviterer til rådslag om nasjonale prøver

En ekspertgruppe fra OECD har gjennomgått arbeidet med evaluering og vurdering i norsk skole. OECD mener Norge har gjort en god jobb med å utvikle verktøy for skolekvalitet, men utfordrer Norge på tre...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

Flere bør satse på biologiutdanning!

- Flere av dagens unge bør velge utdannelse innen biologi og tilknytta fagområder. Det sa landbruks- og matminister Lars Peder på arrangementet Sulten på kunnskap i Stavanger i dag. -Befolkningsvekst...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.11

Kjenner ikke utdanningen til fire av ti innvandrere

Norge har over en halv million innvandrere. Utdanningen til fire av ti innvandrere er imidlertid ukjent. Nå vil Statistisk sentralbyrå tette kunnskapshullet med en spørreundersøkelse, og det er viktig...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.11

Fra 3. til 11. september pågår årets kampanje mot mobbing

På vegne av regjeringen signerte statsminister Jens Stoltenberg et nytt Manifest mot mobbing tidligere i år. Manifestet skal gjelde for fire år fremover og legger stor vekt på å forankre mobbearbeidet...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.11

Flere innsigelser til forslag fra Kristiansand kommune til kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn

Kristiansand kommune har lagt kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn 2011- 2022 ut til høring. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har nå avgitt sin uttalelse. Den...

av Torkelsen, Jan H., 31.08.11

Spennende møte-lokaler

Det er mulig å leie hovedhuset i Romsviga, Søgne  og hovedboligen ved Odderøya fyr til møter o.l. Det er Vest-Agder fylkeskommune som eier disse eiendommene. Da områdene er tilgjengelig for...

av Macdonald, Cheryl, 22.08.11

Fylkesrådmann Tine Sundtoft holdt talen for årets Vg1 elever.

Dere som begynner på videregående opplæring høsten 2011 kommer alltid til å huske skolestarten, etter den sommeren som forandret Norge. Hendelsen 22.juli kommer til å endre vårt samfunn, innledet Tine...

av Macdonald, Cheryl, 18.08.11

Tidlig innsats mot frafall i skolen

Om vi skal komme frafallet i den videregående opplæringen til livs, trenger vi tidlig innsats, uttaler KS på nettsiden til organisasjonen. Fylkeskommunene og de videregående skolene har i mange år...

av Torkelsen, Jan H., 18.08.11

Ungdom og tillit

Det er navnet på en stor konferanse som arrangeres i forbindelse med 10 års jubileet til PPT-i den videregående skolen. (PPT står for pedagogisk-psykologisk tjeneste.)  Konferansen er åpen for alle...

av Macdonald, Cheryl, 28.07.11

Opptakskravene øker ved UiA

Flere fag lukkes ved UiA – det vil si at det innføres poenggrenser og ventelister - og alle slipper ikke inn, viser de foreløpige opptakstallene fra Samordna opptak. Samtidig er poenggrensen senket...

av admin, 21.07.11

Inntak til VGS er gjennomført

-Hovedinntaket til de videregående skolene i Vest-Agder er nå gjennomført, det opplyser Ann Kristin Snekvik, rådgiver ved seksjon for inntak og rådgivning i utdanningsavdelingen. -6441 søkere med...

av Macdonald, Cheryl, 11.07.11

Stramt budsjett for høsten

Den store interessen for prosjektfinansiering fra Interreg gjør at ØKS-programmet må begrense kommende søknadsrunder. Nær 80 millioner av programmets samlede prosjektmidler på 103 millioner kroner er...

av Torkelsen, Jan H., 08.07.11

Mandat og stillingsbeskrivelse for det nye elev- og lærlingeombudet er nå på plass

I juni 2010 vedtok fylkestinget å arbeide for å etablere et elev- og lærlingeombud i Vest-Agder. Begrunnelsen var å styrke elevdemokrati og -medvirkning i fylket. Ombudet skal ha som primæroppgave å...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Mange grunnskolepoeng gir høy gjennomføring i videregående opplæring

Elever som har et høyt antall grunnskolepoeng, fullfører videregående opplæring langt oftere enn elever som har få grunnskolepoeng. Denne trenden er uavhengig av elevenes kjønn og valg av...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.11

Bli med på Kaper-film

- Vi trenger voksne som kan spille innbyggere i Kristiansand anno 1811, forteller Cheryl Macdonald, som er ansvarlig for å skaffe omlag 100 statister til et par scene i den lokale filmen om...

av Macdonald, Cheryl, 27.05.11

Elever fra Mandal og Kristiansand vant Statoils realfagpris 2011

Videregående elever fra hele Norge var 23. mai samlet i Bergen for å kjempe om heder, ære og prispenger - og for å få vite hvem som best har løst utfordringer rundt framtidens energiløsninger. I år...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.11

Goldwell cup 2011- vellykket prosjekt til fordypning på Lista

Den nyopprettede frisørlinjen på Lister videregående skole avdeling Lista inviterte frisørelevene fra Strømsbu videregående skole i Arendal og Tangen videregående skole i Kristiansand til...

av admin, 16.05.11

Mer midler til kamp mot frafall og lærlingvirksomhet

Regjeringen foreslår i Revidert Nasjonalbudsjett økte midler til kampen mot frafall i videregående opplæring. Regjeringen ønsker å styrke Ny Giv arbeidet mot frafall med 55 millioner kroner, på toppen...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.11

Ungt entreprenørskaps Norgesmesterskap er i gang

Torsdag 5. og fredag 6. mai deltar 400 unge gründere på det som garantert er høydepunktet dette skoleåret. Ungdomsbedriftene som har nådd frem til NM har jobbet knallhardt og gjennom fylkesvise...

av admin, 06.05.11

Forskerpris til Vågsbygd-elever

Da UiA for alle første gang delte ut den nystiftede Eilert Sundt-prisen, en ungdomsforskningspris, var det 3 elever ved Vågsbygd VGS i Kristiansand, som vant. De tre hadde skrevet en oppgave om...

av Macdonald, Cheryl, 29.04.11

Flere vil bli helsefagarbeidere

Stadig flere unge velger å studere til helsefagarbeider. -Vi har satset aktivt på å sikre rekrutteringen til helse- og omsorgssektoren. Nå gir satsingen resultater, sier helse- og omsorgsminister...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.11

Pris til Atle Oanes – ansatt på Vågsbygd videregående skole

Atle Oanes er blitt tildelt ”Det Norske Videnskaps-Akademis lærarpris til minne om Bertha og Daniel Føllesdal”. Prisen er på 50 000 kroner. Den tildeles en lærer som har gjort en ekstraordinær faglig...

av admin, 14.04.11

Sørlandet er best på lærlinger og fleksibel fagopplæring

-Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå har Sørlandet flest lærlinger i forhold til folketallet (968 lærlinger pr 100.000 innbyggere). Deretter kommer Vestlandet (902), Nord-Norge (894), Trøndelag...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.11

KKG-russen samlet inn 341 472 kroner til Kreftaksjonen

Ansvarlige for Kreftaksjonen ved Kristiansand katedralskole Gimle, Astri Marie Ravnaas og Karina Bueklev ,hadde en høy målsetting foran årets innsamlingsaksjon. Målet var å bli beste skole, og med et...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.11

Flere teknojenter på Sørlandet

Fred Skagestad, utdanningsrådgiver i NHO Agder, gleder seg over at en av seks som søker Vg1 TIP i Aust-Agder og Kristiansandsregionen er jenter. Tall fra fylkeskommunene i Agder viser at 55 jenter har...

av admin, 28.03.11

Ny direktør for Vest-Agder museet ansatt

Mandag 21. mars takket John Olsen ja til stillingen som direktør for Vest-Agder-museet IKS. John Olsen er 34 år og direktør for Gudbrandsdalsmusea. Han tiltrer stillingen 1. oktober. Frem til det er...

av Eikeland, Inge, 24.03.11

Lærerne skal lære entreprenørskap

Elevene roper etter mer praksis og mindre teori, og lærerne ønsker mer motiverte elever. Dette blir nå en realitet i et nytt samarbeid mellom Universitet i Tromsø og Ungt Entreprenørskap. Som hittil...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.11

Kunnskapsministeren: -Mobbing må bekjempes lokalt

Det lokale engasjementet vil alltid være avgjørende for om vi lykkes i kampen mot mobbing, og hovedinnsatsen må komme der barn og unge oppholder seg til daglig, skriver Kunnskapsminister Kristin...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.11

Inn på tunet som eget valgfag ved Søgne videregående skole

Høsten 2010 startet Søgne videregående skole opp med Inn på tunet som et eget fag under Prosjekt til fordypning på VG2 naturbruk. Søgne videregående er en grønn nisjeskole, og den er første skole i...

av Torkelsen, Jan H., 17.02.11

Interessant elevundersøkelse på Vennesla om ”rettferdig handel”

Annenklasseelevene på Service og samferdsel på Vennesla videregående skole har i vinter arbeidet med prosjektet ”Rettferdig handel”. De har blant annet sett på utbredelsen av rettferdige varer i...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.11

Fylkesvei 465 ved Åptafjorden åpnes igjen

Fylkesvei 465 ved Åptafjorden i Farsund åpnes for trafikk igjen onsdag 9. februar klokken 20.00. Veien har vært stengt i nærmere to uker etter en kontrollert nedsprengning. -Vi trengte denne tiden for...

av admin, 09.02.11

Alle hustander i Vest-Agder vil få valgmateriell om årets fylkestingsvalg i posten

Fylkesutvalget bevilget tirsdag inntil 900.000 kroner til utsending av valgmateriell til husstandene i Vest-Agder. Brevet vil inneholde en stemmeseddel fra hvert parti samt en generell informasjon om...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.11

Åpner ny barnehage i Mandal

Vest-Agder fylkeskommune er ikke kjent for å drive barnehage, men gjennom Mandal videregående skole starter NY ÅPEN BARNEHAGE i postgården i Mandal sentrum tirsdag den 8.februar.

av Macdonald, Cheryl, 07.02.11

Elever ved Lister videregående skole setter opp musikal

Elevene på Musikk, dans og drama på Lister videregående skole, avdling Lyngdal setter opp forestilling/musikal på Lyngdal Kulturhus mandag 7. februar. Musikalen er basert på det norske folkeeventyret...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.11

Videregående skole i utlandet?

De siste månedene har seniorrådgiver Kari Skogen hos Fylkesmannen i Vest-Agder reist landet rundt på utdanningsmesser. Hun prøver å få ungdom med eventyrlyst og ambisjoner til å ta videregående skole...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.11

Alt klart for nytt miniStorting i Vågsbygd

23.-25. mars 2011 arrangeres miniStortinget for sjette gang på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand. miniStortinget er et tredagers politisk rollespill for elever i videregående skole der...

av Torkelsen, Jan H., 31.01.11

Vil ha unge til å ta frie og modige valg for fremtiden

-Prosjektet FRITT VALG har ønsket å få frem refleksjoner og synspunkt fra unge på hva som er utfordringene og mulighetene når det gjelder å kunne ta frie og modige valg for fremtiden - både når det...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.11

Nytt manifest mot mobbing

Statsminister Jens Stoltenberg signerte torsdag på vegne av regjeringen et nytt Manifest mot mobbing og markerte startskuddet for en kampanje mot digital mobbing. Manifestet skal gjelde for fire år...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.11

Suksess: ”Mad å’ leven” med 350 ungdommer

Stortingsrepresentant Svein Harberg åpnet ”Mad å’ leven” i studenthuset Bluebox ved UiA Campus Grimstad. Dette er et nytt rekrutteringstiltak for Restaurant og matfag og samlet 350 deltakere i...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.11

Salgsmesse for elev- og ungdomsbedrifter på Sørlandssenteret 2. februar

Det blir et yrende liv av ungdommer på Sørlandssenteret onsdag 2. februar. Da arrangerer Ungt Entreprenørskap Agder og Sørlandssenteret ”Salgsmesse 2011 for elev- og ungdomsbedrifter”. Det blir en...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.11

Elever på Vennesla videregående skole satser på ny Holbergspris til skolen

Vennesla videregående skole har tidligere vunnet heder og ære i forbindelse med Holbergprisen i skolen. Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse innen humanistiske fag for elever i...

av admin, 21.01.11

Energiskoler skal styrke realfagsrekrutteringen

Olje- og energidepartementet ønsker at flere unge skal velge realfag og at unge skal lære mer om energi på skolen. Nå sparkes pilotprosjekt ”Energiskoler” i gang. Prosjektet fører videregående skoler...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.11

Utdeling av fag- og svennebrev R-S

I slutten av november var det tid for den årlige utdelingen av fag- og svenne brev. Utdelingen fant sted på Tangen videregående skole - den fantastiske skolen. Kristiansand Håndverkerforening og...

av Macdonald, Cheryl, 14.01.11

Bare en karakter for hele norskfaget?

Det kan en fremtidig løsning å slå sammen tre norskkarakterer til én for avgangselever i videregående skole. Det er et utvalg nedsatt av Utdanningsdirektoratet som foreslår dette, melder Kommunal...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.11

Tre nye år med lærerkampanje lover forsknings- og utdanningsministeren

-Gode lærere er det viktigste for elevens læring. Vi vet at skolen i fremtiden vil trenge enda flere gode lærere, og derfor vil vi ha kampanje i tre nye år for å sikre fortsatt god rekruttering til...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.11

NHO Agder: Lys fremtid for fagopplæring i arbeidslivet

NHO Agder med regiondirektør Siri Mathiesen i spissen møtte nylig bransjenes opplæringskontorer til en årlig gjennomgang av situasjonen innen fag- og yrkesopplæring. Samlingen fant sted i NHO Agders...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.11

Elever på KKG videre til annen runde i Kjemi-OL

Fem elever på Kristiansand Katedralskole Gimle - KKG er kommet videre til annen runde i Kjemi OL. Det deltok 460 jenter og 534 gutter fra 108 skoler i konkurransen. Av disse går 182 deltakerne som...

av Torkelsen, Jan H., 06.01.11

Elever på Vennesla videregående bidrar i Vennesla historielags årsskrift

For tredje år på rad har Vennesla historielags årsskrift to artikler av elever på Vennesla videregående skole. Artiklene er skrevet i forbindelse med et prosjekt om ”Min familie i historien”, som er...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.11

Flere spennende arrangementer om utdannings- og yrkesvalg

Det skal arrangeres flere samlinger med fokus på utdanningsmuligheter og yrkesvalg i vinter. Unge forbilder skal delta på flere aktuelle møteplasser mellom ungdom og arbeidslivet på Sørlandet og...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.11

Regionplan Agder 2020

Regionplan 2020 ble vedtatt av fylkestingene i Aust- og Vest-Agder i juni 2010.For mer informasjon, se regionplanens egen nettsideHer finner du planen

av Manuel Birnbrich, 03.01.11

Kunnskapsdepartementet gir støtte til ”Rosa kompetanse”

Kunnskapsdepartementet gir 200 000 kroner til tiltak for økt kompetanse i skolevesenet om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Midlene kanaliseres til Landsforeningen for lesbiske, homofile,...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.09

Fiskesprell - bruk av fisk i skole og barnehage

Ansatte i barnehage, grunnskole, SFO og vidergående skole inviteres til kurs i ukene fire, fem og seks ved Universitetet i Agder. Etter stor pågang på tidligere kurs, tilbyr nå Universitet i Agder i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Kreativ og spennende " GründerCamp "

Ved Lister VGS er det nettopp avholdt GründerCamp. I løpet av 2 dager deltok 187 elever. Tema for årets Camp var ”Energi for fremtiden - gründercamp!” - Vi fikk stor oppmerksomhet rundt opplegget,...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Jenter best i realfag i videregående opplæring

Jenter oppnår bedre karakterer enn gutter i de fleste realfagene, viser en ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. På videregåendes tredje klassetrinn får de i faget "matematikk for realfag"...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Åpen skole i Kristiansands-regionen

Vest-Agder fylkeskommune satser sterkt på kompetanse og utdanning. Onsdag 26 og torsdag 27. januar åpner fem videregående skoler dørene sine for alle som vil vite mer om de tilbudene som skolene...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Seminar om kvalitetsutvikling

Seminaret, som er resultat av et samarbeid mellom fylkesmannen i Vest-Agder, KS Agder og Vest-Agder fylkeskommune gikk av stabelen 16. januar. Over 150 skoleledere, skoleeiere, politikere og andre...

av Holthe, Åse, 01.01.01

De positive effektene som en ny Sørvestbane vil medføre er blitt bekreftet ennå en gang

Leder i Jernbaneforum Sør, fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa i Aust-Agder, har igjen fått bekreftet at Sørvestbaneprosjektet han står i bresjen for er den jerbaneinvesteringen som vil gi best...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Langsiktig arbeid gir likestillings-resultater

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

IB-elevar fra Kristiansand katedralskole Gimle på FN-rollespill i Kalmar

Fire elever fra 2IBApå Kristiansand katedralskole Gimle er ut denne uken i Kalmar i Sverige for å delta på et nordisk FN-rollespill sammen med nærmere 300 andre elever og studenter i alderen 17-25 år....

av admin, 01.01.01

Lærlinger fra Kristiansand til topps i Sørlandsmesterskapet i kjøttfag

I forrige uke arrangerte Opplæringskontoret for mat- og kjøttfag i Agder sørlandsmesterskap i faget. Mesterskapet fant sterd på Strømsbu videregående skole i Aust-Agder. Det er et årlig arrangement...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sirdal videregående skole medarrangør av sommerskiskole

Er du født mellom 1995 og 1998 har du nå mulighet til å søke om å bli med på sommerskiskole fra 26. juni til 1. juli i Sirdal. Du må bestemme deg raskt ettersom søknadsfristen går ut 10. mai. Ved...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sirdalselevene suverene i Suleskar maraton

Elevene på Sirdal videregående skole demonstrerte styrke under stafetten i Suleskar maraton nylig. Både dame- og herrelaget var suverene klassevinnere. Herrelaget tilbakela de 42 kilometerene over...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sirdalelev rett inn på laget til eliteserieleder Molde

En av Sirdal videregående skoles avgangselever våren 2011, Zlatko Tripic har signerer kontrakt med tippeligaklubben Molde FK. I mars spilte Zlatko Tripic i 5. divisjon. Han debuterte da Molde møte...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Opplæringen i fellesfagene i yrkesfaglige utdanningsprogram skal forbedres

Opplæringen i fellesfagene i yrkesfaglige utdanningsprogram skal forbedres og gjøres mer faglig relevant. I samarbeid med skoler over hele landet starter Kunnskapsdepartementet opp et bredt...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Stor Ny GIV-satsing i Vest-Agder

Ny GIV overgangsprosjektet er et treårig prosjekt som har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå...

av Marthe Moe og Jan Torkelsen, 01.01.01

Kurstilbud fra PPT for videregående opplæring.

Nå har PPT-tjenesten vår kommet med egen kurskatalog for kurs de tilbyr lærere i den videregående skole. -Vi ønsker å være en PPT som tilbyr kompetanseheving utover den "vanlige" driften, sier Svein...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Nytt elev- og lærlingombud på plass.

Helge Ødegård Hovland, er 27 år og en blid og utadvent ung mann, som lett kommer i kontakt med folk. Det vil trolig bli en viktig egenskap fordi han er det nye elev- og lærlingeombud (ELO) i...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Hvordan lærer voksne?

Hvordan lærer voksne gjennom utdanning og arbeidsliv? Hvilke ferdigheter og kompetanse kreves for at et lands økonomi skal gå godt? Denne høsten skal en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå bidra...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Mandalselevene samler inn til skolebygging i Mali

Elevrådet på Mandal videregående skole har besluttet at skolen i år i stedet for å arrangere Operasjon Dagsverk 27. oktober heller satser på det som kalles ”Alternativt Dagsverk” De vil hjelpe andre...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Utdeling av Fag- og Svennebrev

-Fag- og svennebrevet er et bevis for at hver enkelt av dere gjennom energisk og målbevisst arbeid gjennom mange år har dyktiggjort dere for yrker vi ikke kan unnvære. Samfunnet har bruk for dere og...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Unge som slutter på skolen, sliter med å få jobb

Statistisk sentralbyrå har fulgt ungdommene som begynte på videregående opplæring i 1999– 2000 og ikke gikk videre på høyere utdanning. Ni år senere har byrået undersøkt hvordan ungdommene har klart...

av admin, 01.01.01