• Valgurne Illustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 28.12.12

  Åpner for forhåndsstemmegiving på videregående skoler

  Fylkestingsrepresentantene Anne Margrethe Larsen og Stein Inge Dahn fra Venstre har sendt en...

  Les mer
 • Illustrasjonsfoto: Skolebibliotek
  av Torkelsen, Jan H., 27.12.12

  Ny strategisk handlngsplan for skolebibliotekene

  Fylkestinget vedtok i sist møte en nyutarbeidet strategisk handlingsplan for bibliotek i...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 27.12.12

  Nytt regelverk for sikring av barn i skolebuss

  Samferdselsdepartementet har fastsatt en forskrift som pålegger kommuner og fylkeskommuner å sørge...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 24.12.12

  Vest-Agder får medvirkningsorgan for ungdom

  Fylkestinget ønsker å få opprettet et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder. Fylkesrådmann Tine...

  Les mer
 • TV-opptaker
  av Torkelsen, Jan H., 24.12.12

  Aktuelt med WEB-TV-overføring fra fylkestinget

  Samtlige representanter i fylkestinget ser positivt på muligheten til å distribuere fylkeskommunens...

  Les mer
 • På Topp 2012-2015
© Midt-Agder friluftsråd
  av Lassen, Bård Andreas, 21.12.12

  På Topp 2012-2015

  Midt-Agder friluftsråd lanserer nå PÅ TOPP – et turtilbud som bringer deg inn i naturen og opp på...

  Les mer
 • Terje Damman Og Torhild Brandsdal Har Signert Samarbeidsavtale
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.12

  Samarbeidsavtalene med kommunene vekker nasjonal oppmerksomhet

  -Da Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite besøkte Vest-Agder i begynnelsen av november ble...

  Les mer
 • Byremovgs
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.12

  Fylkeskommunen etablerer undervisningskraftverk på Byremo

  Vest-Agder fylkeskommune skal etablere et selskap som skal eie Stedjan kraftverk i Audnedal kommune...

  Les mer
 • AKT-illustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.12

  Vil ha Aust-Agder fylkeskommune som medeier i Agder kollektivtrafikk AS

  Fylkestinget ga i dag fylkesordfører Terje Damman fullmakt til å gjennomføre prosessen med å...

  Les mer

Fylkestinget vil søke om innføring av tidsdifferensierte bompengesatser

Fylkestinget vedtok i går, mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Demokratene, at Vest-Agder fylkeskommune skal søke om endring av takst- og rabattordningen for Samferdselspakke for...

av Torkelsen, Jan H., 20.12.12

30 millioner til Flekkefjord kultursenter

I samarbeidsavtalen mellom fylkeskommunen og Flekkefjord kommune rangerer kommunens realisering av et kulturhus i kommunen som det viktigste tiltak Flekkefjord står overfor. Kommunen søker nå om...

av Torkelsen, Jan H., 20.12.12

Årets tildelinger av fylkeskommunale stipend og priser

Her er listen over de som har mottatt arbeidsstipend, kunstnerstipend, utvekslingsstipend, idrettsstipend, frivillighetsprisen, fylkeskulturprisen og pris for universell utforming fra Vest-Agder...

av Almås, Tomas Brøvig, 19.12.12

Søker om å få landslinje i skiidrett/skiskyting på Sirdal videregående skole

Det er nå klart at Vest-Agder fylkeskommune søker Kunnskapsdepartementet om opprettelse av landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående skole fra skoleåret 2013/2014. Fylkestinget...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.12

Fylkeskommunen søker om fritak for opplæring i skriftlig sidemål på påbygg studiekompetanse

Vest-Agder fylkeskommune skal søke Utdanningsdirektoratet om et femårig forsøk der elever som tar påbygg til studiekompetanse får fritak fra skriftlig sidemålsundervisning. Det besluttet et flertall...

av Torkelsen, Jan H., 19.12.12

Fylkestinget vedtok budsjettforslaget uten endringer

Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti fikk i fylkesutvalget flertall for et fellesforslag til budsjett og økonomiplan for Vest-Agder fylkeskommune. I dag sørget de tre partienes 22...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.12

Det er imponerende hva fylkeskommunens tannhelsetjeneste har fått til

"Tannhelsetjenesten i Vest-Agder hadde store hull. Nå er de tettet", skrev Fædrelandsvennen i begynnelsen av november. – Dette er helt utrolig. Jeg har aldri sett maken til omstilling og forbedring i...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.12

Agders utvikling sentral for fylkesordføreren i årstalen

Regionplan Agder sto sentralt i fylkesordfører Terje Dammans årstale til fylkestinget. Han trakk frem at innledningsvis i planen sies det: "Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.12

Fire millioner kroner til å gjøre kollektivtransport i Vest-Agder universelt utformet (1)

Samferdselsdepartementet har nå fordelt til sammen 45,8 millioner kroner til tiltak for universell utforming av kollektivtransporten i 2013. Av disse er fire millioner kroner tildelt Vest-Agder. Den...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.12

Nyttig ny guide for bærekraft

EU-kommisjonen har publisert en praktisk guide for å koble sammen smart og bærekraftig vekst til bruk for regionale myndigheter i og utenfor EU. Guiden viser konkrete måter å koble smart og...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.12

God jul og godt nytt år

Vest-Agder fylkeskommune ønsker alle en god jul og et godt nytt år. For tredje år på rad har vi i fylkeskommunen bestemt oss for ikke å bruke penger på julekort og porto. I stedet gir vi en pengegave...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.12

Mange får hjelp til oppstart og overlevelse på Etablerersenteret i Vest-Agder

Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA) har vært fødselshjelper for rundt 350 lokale bedrifter i 2012. – Det å starte bedrift kan for mange fortone seg som å gå inn i en jungel. Vi skal unngå at gode...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.12

Fylkeskommunen bidrar til mer areal for friluftsliv i Paradisbukta i Søgne

Vest-Agder fylkeskommune har avtalt kjøp av en eiendom på 15 dekar i Paradisbukta i Søgne. Begrunnelsen for kjøpet er at deler av eiendommen er et svært attraktivt og intensivt benyttet friluftsområde...

av Testbruker nye Vaf.no, 14.12.12

Fylkeskommunal støtte til mulighetsstudie for Bjelland i Marnardal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø bevilget onsdag et tilskudd på 100 000 kroner til Marnardal kommune til gjennomføring av en mulighetsstudie for Bjelland. Målet er å få et best mulig...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.12

Kristiansand kommune overtar del av Tollbodgata fra fylkeskommunen

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at Tollbodgate-strekningen fra Vestre Strandgate og til havnen omklassifiseres fra fylkesvei til kommunal vei. Omklassifiseringen...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.12

Regionplan Agder arbeidet: -fra plan til politiske toppsaker

Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 var nylig samlet til møte i Bygland i Setesdal. Et sentralt tema på dagsorden var hvordan arbeidet med oppfølgingen av planen skal innrettes...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.12

Grønt lys for Knerten-parken i Lyngdal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag en sak om oppstart av reguleringsplanarbeid for Myran opplevelsespark i Lyngdal, også kjent som Knerten-parken. Hovedutvalget uttaler i sitt...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.12

Fylkespolitisk påtrykk for å opprettholde togpendlermulighet på Breland i Marnardal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø stilte seg i går bak en uttalelse fra hovedutvalgets leder til samferdselsutvalget vedrørende skjebnen til Breland stasjon i Marnardal etter at nåværende...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.12

Vil be om pris på en alternativ ruteplan i kommende ferjeanbud i Flekkefjord

Vest-Agder fylkeskommune har driftsansvaret for ferjesambandene mellom Abelnes og Andabeløy, samt mellom Launes og Kvellandstrand i Flekkefjord. Disse ferjesambandene er en viktig del av...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.12

Ny avtale for datanett for fylkeskommunene og kommunene

6. desember 2012 undertegnet Arild Eielsen, fylkesrådmann i Aust-Agder og styringsgruppeleder for Det Digitale Agder, og Ketil Kivedal, admistrerende direktør i TDC, en ny kontrakt for kommunale...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.12

Nyttig samling for lærlinger i Vest-Agder

Siste uken i november arrangerte elev- og lærlingombudet sammen med LO, NHO, KS og Vest-Agder fylkeskommune en samling for samtlige lærlinger i Vest-Agder fylkeskommune. Samlingen fant sted i...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.12

Nye pensjonsregler for folkevalgte i fylkeskommuner og kommuner

Arbeidsdepartementet har gjort endringer i pensjonsreglene for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Endringene får virkning fra 1. januar 2014. Reglene er tilpasset den nye alderspensjonen fra...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.12

Tilbudet til de tyngste brukerne av TT-transport må ivaretas!

I høst har de politiske organene i fylkeskommunen behandlet en sak om et Forsøksprosjekt: "Samordning av bestillingstransport og Transporttjenesten for funksjonshemmede – evaluering og anbefalinger...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.12

Spennende museumstilbud: Et bruddstykke av sannheten

-Museene har høy troverdighet blant folk. Det vi formidler blir oppfattet som sannheten, ”den riktige historien”. Men sannheten har mange ansikter. Den tilsynelatende mest nøytrale museumstekst er et...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.12

Lyser ut 3,2 millioner euro

ØKS-programmet - Øresund-Kattegat-Skagerrak - åpner nå for en ny søknadsrunde med deadline 1. mars 2013. Søknadene gjelder prosjekt innenfor områdene turisme, marint samarbeid og grensehindringer....

av Torkelsen, Jan H., 10.12.12

Høyere fartsgrense for ekspressbusser

Samferdselsdepartementet forslår å endre trafikkreglene slik at fartsgrensen for ekspressbusser heves til 90 og 100 kilometer i timen, der fartsgrensen på stedet er 90 eller 100 kilometer i timen.-...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.12

Pris for universell utforming til Vennesla kulturhus

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har tildelt årets pris for universell utforming til Vennesla kulturhus. Prisen skal være en stimulans til en person, organisasjon eller gruppe som har...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.12

Husk på AdventsQalendeR !

Vest-Agder-museet og Fylkeskonservatoren i Vest-Agder samarbeider i år om en adventskalender på Facebook. Det handler om Odderøya i Kristiansand, hvor det settes ut 24 skilt med informasjon lenket til...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.12

Egner-dag i Mandal

av Torkelsen, Jan H., 07.12.12

Ny kabelavtale mellom Agder og Tyskland på plass

Nå er en avtale om en 1400 MW sjøkabel til to milliarder Euro mellom Norge og Tyskland på plass. Den skal gå fra Tonstad via Vollesfjord i Flekkefjord til Tyskland. Samarbeidsavtalen er mellom...

av Torkelsen, Jan H., 06.12.12

Aktuelt med WEB-TV-overføring fra fylkestinget

av Testbruker nye Vaf.no, 06.12.12

Regjeringspartiene vil beholde dagens fylkesgrense mellom Aust- og Vest-Agder

Følgende pressemelding ble onsdag ettermiddag sendt ut fra gruppemøtet til de tre regjeringspartiene: De rødgrønne stortingsgruppene tilråder regjeringen å si nei til ønsket fra fire kommuner i Aust-...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.12

Agder rundt - les og reis

av kas, 05.12.12

Teknologi og realfagsatsingen på Sørlandet fremheves nasjonalt

-Norske utdanningsinstitusjoner må tilby de studiene som arbeidslivet faktisk etterspør, var NHO-direktør Kristin Skogen Lunds klare budskap da hun nylig talte til landets universitets- og...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.12

En million til felles folkehelsetiltak i Agder-fylkene i 2013

Fylkesutvalget godkjente i sist møte et forslag til handlingsprogram 2013 for felles plan folkehelse og levekår i Agder. Fylkeskommunene vil opprettholde fokuset på det brede, samfunnsrettede...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.12

Høyring om endringar i yrkestransportlova

Samferdselsdepartementet har sendt på høyring eit framlegg om endringar i yrkestransportlova. Lovframlegget gjeld innføring av eit nytt regelverk frå EU om tilgang til yrket og marknaden innan...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.12

Leverandør- og bestiller-kompetansen i Agder-fylkene skal bedres

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt en søknad fra KS Agder og NHO Agder vedrørende et regionalt program for leverandørutvikling i Aust- og Vest-Agder. Søknaden er i tillegg sendt til Aust-Agder...

av hoved.aspx?m=8&amid=55196, 04.12.12

Vitensenter Sørlandet får støtte fra fylkeskommunen

Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune vil bevilge 800.000 kroner til drift av Vitensenteret i 2013. Vest-Agder fylkeskommune er også positiv til å bidra med midler til...

av Torkelsen, Jan H., 04.12.12

Fylkeskommunen bidrar til videreutvikling av stort IKT-nettverk på Agder

Nettverket av IKT-bedrifter på Agder ”DIGIN”, er nå godkjent som et treårig Arena prosjekt for videreutvikling som næringsklynge. Digin består av 67 bedrifter. Digin søker Vest-Agder fylkeskommune om...

av Testbruker nye Vaf.no, 03.12.12

Driftsoverskudd i fjor for Tingvatn fornminnepark i Hægebostad

Fylkesutvalget behandlet nylig årsmelding fra Tingvatn fornminnepark og besøkssenter. Området var frem til 2003 benyttet av forsvaret. I 2003 besluttet Hægebostad kommune og Vest-Agder fylkeskommune å...

av Torkelsen, Jan H., 03.12.12

Fylkesutvalget mener Sørnorsk filmsenter AS har stor betydning for produksjon og talentutvikling

Fylkesutvalget ble i sist møte orientert om fjorårets drift ved Sørnorsk filmsenter AS. Vest-Agder fylkeskommune eier 30 prosent av aksjene i selskapet og ga i 2011 et driftstilskudd på 350 000...

av Torkelsen, Jan H., 03.12.12

Ny GIV: Løfter de faglig svakeste elevene mest

Intensivopplæringen i Ny GIV har vært en suksess. Evalueringen viser at tiltaket fungerer etter hensikten, og tyder på at det er de aller svakest presterende elevene som har hatt størst utbytte av...

av Testbruker nye Vaf.no, 03.12.12

En halv million fra fylkeskommunen til utvikling av Odderøya

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge 400 000 kroner i tilskudd til Vest-Agder-museet IKS og 100 000 kroner til Kristiansand kommune. Begge bevilgningene gjelder...

av Torkelsen, Jan H., 30.11.12

Stor økning i antall attførte gjennom Varodd AS

Varodd AS er en av Norges største attføringsbedrifter med rundt 80 ansatte. Årlig omsetning er på rundt 200 millioner kroner. Vest-Agder fylkeskommune har en eierandel på 22,2 prosent. I 2011 tok...

av Torkelsen, Jan H., 30.11.12

Den nye Vigeland bru har forbedret trafikksituasjonen betydelig

Prosjekt fylkesvei 460 Vigeland bru har ført til en betydelig forbedring av trafikksituasjonen, fremkommeligheten og trafikksikkerheten i området rundt Vigeland sentrum. Anlegget har blitt svært godt...

av Torkelsen, Jan H., 29.11.12

Avventende til å bidra med midler til å forprosjektere en verdensutstilling på Sørlandet

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune på nåværende tidspunkt avslår en søknad om midler til gjennomføring av et forprosjekt som skal kartlegge muligheter og utfordringer i...

av Torkelsen, Jan H., 29.11.12

Utilfredstillende utredning av oppgradering av kraftlinje mellom Sirdal og Forsand

Statnett har sendt ut en konsesjonssøknad om tillatelse til å erstatte en 300 kV ledning mellom Tonstad og Lyse som ble bygget i 1968. med en ny 420 kV ledning på strekningen mellom Tonstad (Ertsmyra)...

av Testbruker nye Vaf.no, 29.11.12

Vennegruppa til Porsmyrs Bygdetun i Songdalen er kandidat til nasjonal frivillighetspris

Vennegruppa til Porsmyrs Bygdetun i Songdalen kommune er Vest-Agder fylkeskommune sin kandidat til nasjonal frivillighetsprisen. Innsatsen som Porsmyrs Venner gjør i egen kommune, for lokalmiljøet,...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.12

Fylkesutvalget vil ha betydelig mer midler til fylkesveiene i Vest-Agder

Partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti utgjør et flertall på sju av 11 representanter i fylkesutvalget. Til dagens fylkesutvalgsmøte hadde de tre partiene klargjort et...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.12

Fylkesutvalget positivt til etablering av undervisningskraftverk på Byremo

Fylkesutvalget gikk i går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal etablere et selskap som skal eie Stedjan kraftverk i Audnedal kommune og ta ansvaret for byggingen og utleie av kraftverket....

av Torkelsen, Jan H., 28.11.12

Fylkeskommunen bidrar finansielt til etablering av industrielt kompetansesenter på Lista

Alcoa Norge har som mål å medvirke til utvikling av et regionalt kompetansenettverk med kunnskapsorganisasjoner og industribedrifter - primært Eyde-bedrifter. Samtidig legger selskapet opp til å...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.12

Senk terskelen til valglokalet for førstegangsvelgere!

Fylkestingsepresentantene Anne Margrethe Larsen og Stein Inge Dahn fra Venstre har sent en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman hvor de, på vegne av Venstres gruppe i Vest-Agder fylkesting,...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.12

Fire nye hurtigladestasjoner skal etableres i Agder

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner vedtok høsten 2012 å støtte initiativer til etablering av hurtigladestasjoner. Det ble satt av inntil 600 000 kroner til dette formålet i år. Det har kommet inn...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.12

Fylkesutvalget positivt til etablering av undervisningskraftverk på Byremo (1)

Fylkesutvalget gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal etablere et selskap som skal eie Stedjan kraftverk i Audnedal kommune og ta ansvaret for byggingen og utleie av kraftverket....

av Torkelsen, Jan H., 27.11.12

Fylkeskommunen og Marnardal kommune skal samarbeide om oppfølging av spennende mulighetsstudie

Vest-Agder fylkeskommune bidro i fjor høst med 200 000 kroner som støtte til et mulighetsstudie for området Øyslebø – Laudal i Marnardal. Studiet peker på spennende forslag om hvordan Marnardal...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.12

Ønsker bredt samarbeid om matte

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen møtte nylig representanter for lærerutdanningene fra hele landet. Rundt 120 dekaner, lektorer, studenter og fra andre aktuelle fagmiljøer deltok på et seminar i...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.12

Hovedutvalg for samferdsel areal, og miljø tillot i dag at jakttiden for kanadagås og stripegås i Farsund kommune kan utvides. Utvidelsen har gyldighet frem til og med 31. mars 2017. Konkret innebærer...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.12

Kvinesdal får midler fra fylkeskommunen til arkitektkonkurranse for svømmehall

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune gir et økonomisk tilskudd på 200.000 kroner til gjennomføring av en plan- og designkonkurranse for bygging...

av Testbruker nye Vaf.no, 26.11.12

Søgne og Vennesla får egne kommunedelplaner for sykkel

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø sa seg i dag positiv til at det utarbeides kommunedelplaner for sykkel både i Vennesla og Søgne kommuner. Formålet med en slik plan er å sikre arealer til...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.12

Fiboveien i Lyngdal endres fra fylkesvei til kommunal vei

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag at parsellen Fiboveien, med en lengde på cirka 924 meter, i Lyngdal omklassifiseres fra fylkesvei til kommunal vei. Omklassifiseringen...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.12

Nytt gunstig skatteanslag

Om skatteveksten holder seg ut året, får kommunene og fylkeskommunene en samlet ekstrainntekt på hele 6 milliarder kroner i år – 1 milliard kroner over det nyeste anslaget, skriver Kommunal Rapport....

av Torkelsen, Jan H., 23.11.12

En million kroner til forprosjektering av ny bybro i Flekkefjord

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag at det skal startes opp et forprosjekt for ny bybru på fylkesvei 44 i Flekkefjord sentrum. I budsjettprosessen for 2013 vil det bli avsatt 1...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.12

Trafikkvekst i Listerbommene

Mandag 1.oktober ble den nye bomstasjonen på fylkesvei 465 mellom Farsund og Kvinesdal åpnet. Fra åpningen og ut resten av oktober passerte 27 328 kjøretøyer den nye bomstasjonen. Dette innebærer økte...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.12

Samferdselspolitikerne åpne for å søke om innføring av tidsdifferensierte bompengesatser

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i dag inn for at fylkestinget 18. desember skal vedta at Vest-Agder fylkeskommune skal søke om endring av takst- og rabattordningen for Samferdselspakke...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.12

Vellykket seminar om bokvalitet

Seminaret "bokvalitet – etterlyses! " ble gjennomført 15. november med over 100 deltakere fra regionale etater, kommuner, arkitektfirma og utbyggere . Hensikten var å sette søkelys på bokvalitet – fra...

av Folkestad, Torill, 21.11.12

Vellykket seminar om bokvalitet (1)

Seminaret "bokvalitet – etterlyses! " ble gjennomført 15. november med over 100 deltakere fra regionale etater, kommuner, arkitektfirma og utbyggere . Hensikten var å sette søkelys på bokvalitet – fra...

av Folkestad, Torill, 21.11.12

Ledig drosjeløyve i Åseral kommune

Fylkeskommunen starter nå ny søknadsrunde for ett ledig bostedsdrosjeløyve med stasjoneringssted Kyrkjebygda i Åseral kommune.Drosjeløyvet er ledig fra 1.januar 2013.Er du interessert i å søke...

av Testbruker nye Vaf.no, 21.11.12

Vil ha opprettet et medvirkningsorgan for ungdom i Vest-Agder

Fylkestinget skal i desember ta endelig stilling til om det er ønskelig å få opprettet et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder. Saken behandles nå først i de fylkeskommunale hovedutvalgene og...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.12

Statistikk- og Analyseportal for Agder

Den 3. September tiltrådte Espen Moseidjord som prosjektleder for prosjektet Statistikk- og Analyseportal for Agder. Prosjektet er et samarbeid mellom Aust- og Vest-Agder, hvor både fylkeskommunene og...

av Birnbrich, Manuel, 20.11.12

Regional planstrategi for Vest-Agder 2012-2016 vedtatt

Fylkestinget har vedtatt Regional planstrategi for Vest-Agder 2012-2016 den 31. oktober. Planstrategien gir en samlet oversikt over hvilke planer fylkeskommunen skal utarbeide i perioden 2012-2016.

av Birnbrich, Manuel, 20.11.12

Fylkeskulturprisen 2012 tildeles Halvdan Furholt fra Songdalen

Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune har i dag tildelt Fylkeskulturprisen for 2012 til folkemusiker og målmann Halvdan Furholt fra Songdalen. Fylkeskulturprisen ble første...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.12

Aldersgrensen for kulturkort for ungdom i Vest-Agder senkes til 13 år

Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok i dag å sette nedre aldersgrense for bruk av kulturkort til 13 år. Vest-Agder fylkeskommune er med i ordningen Kulturkort for ungdom. Det betyr at ungdom...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.12

Førjulshygge på Vest-Agder-museet Kristiansand 1. og 2. desember

av Eva M. Høyby og Torkelsen, Jan H., 20.11.12

Regional plan for samferdsel. Offentlig ettersyn av utkast til planprogram. Frist 1. februar 2013.

Det varsles med dette om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram, jfr. plan- og bygningslovens § 8-3. Fylkestinget vedtok 30.10.2012 å sende forslag til planprogram for regional...

av Testbruker nye Vaf.no, 20.11.12

Planarbeid er viktig

av Lassen, Bård Andreas, 19.11.12

Universell utforming virker i kollektivtrafikken

Universell utforming bidrar til å styrke kollektivtrafikken både overfor personer med nedsatt funksjonsevne og øvrige passasjerer. Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI ) som har...

av Torkelsen, Jan H., 16.11.12

Ny eksempelsamling for bedret bymiljø og klimagassreduksjon

I går presenterte Framtidens byer sin eksempelsamling som presenterer tiltak og erfaringer på god byutvikling og bedre bymiljø, innenfor områdene areal og transport, energi i bygg, forbruk og avfall...

av Torkelsen, Jan H., 16.11.12

Inspirerende samling i Kristiansand for landets elev- og lærlingombud

I forrige uke holdt Elev- og lærlingombudet i Vest-Agder en tre dagers samling for alle elev- og lærlingombudene i landet. Av et kollegium på 17 ombud kunne 11 være til stede i Kristiansand. Av...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.12

Jul på Gimle Gård - søndag 25. november

Søndag 25. november klokken 12.00 åpner hovedhuset på Gimle Gård dørene igjen for alle som ønsker å komme i julestemning. Velkommen til et spennende hus, flott pyntet til jul. Gimles siste eier, Titti...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.12

Kvadraturen skolesenter - Jeg kjører grønt-vinner

3021 personer og 125 arbeidsplasser deltok i Jeg kjører grønt 2012. Kvadraturen skolesenter ble best i kategorien «over 200 ansatte». Oddemarka skole vant i sin klasse (51-200 ansatte). Kjetil...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.12

Foreslår budsjettmidler til at Aust-Agder blir medeier i Agder Kollektivtrafikk AS

Fylkestinget i Aust-Agder besluttet i sist møte i slutten av oktober at Aust-Agder fylkeskommune skal gå inn som medeier i Agder Kollektivtrafikk AS fra 1. juli neste år. Fylkestinget godtok et...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.12

Ny attraksjon til Sirdal Fjellmuseum

Om alt går etter planen får Sirdal Fjellmuseum en ny attraksjon snart. Det er planlagt å flytte et restaurert kvernhus som tidligerehar stått på Eikås i Gyland til bygdetunet. Kvernhuset skal stå på...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.12

Første stortingsmelding om offentlege og private arkiv

- Eg er glad for å kunne leggje fram den første eigne stortingsmeldinga om arkiv, seier kulturminister Hadia Tajik. I meldinga vert arkiv skapte av statlege, fylkeskommunale, kommunale eller private...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.12

Vil ha møte med olje og energiministeren om kraftprosjekter på Sørlandet

Ordførerne i Lister-kommunene har, sammen med fylkesordførerne Terje Damman og Bjørgulv Sverdrup Lund, sendt brev til olje- og energiminister Ola Borten Moe og bedt om å få til et møte med ham for å...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.12

Invitasjon til seminar om bevaring av fartøy

Som et ledd i Fylkeskonservatorens arbeid med Nasjonal museumshavn i Kristiansand - Porto Franco, ønsker en å bidra til å løfte kompetansenivået og styrke samholdet blant eiere /drivere av...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.12

Alle skal ha tilgang til IKT-tjenester

IKT-løsninger som retter seg mot folk flest, skal tilrettelegges slik at også folk med funksjonsnedsettelse kan benytte dem. Nå sender Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ut et forslag...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.12

Ny nasjonal trafikkportal er godkjent

av Torkelsen, Jan H., 12.11.12

Nå kan du søke fartøyvernmidler

Vest-Agder fylkeskommune gir hvert år økonomisk støtte til eiere av kulturminner i fylket. Formålet er å stimulere til å ta vare på vår felles kulturarv. Eiere har et hovedansvar for sine...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.12

Prosjektmidler for ubemannede museer for 2013 - utlysning

Vest-Agder-museet lyser nå ut prosjektmidler for ubemannede museer i Vest-Agder. Det er også anledning til å søke om faglig bistand og veiledning for 2013. Søknadsfristen er 1. desember. Museer i...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.12

Nytt tilbud til elever - Fra utdanning til jobb

Ungt Entreprenørskap Agder og Manpower Agder tilbyr nå programmet "Fra utdanning til jobb" til alle videregående skoler på Agder. Programmet er beregnet på alle elever i videregående skole, både innen...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.12

Budsjettet: Det fokuseres på å gjøre de riktige tingene og på riktig måte

I fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for Vest-Agder fylkeskommune for 2013 betegnes driftsrammen som meget stram. Det konkluderes med at dette medfører behov for å redusere aktiviteten og...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.12

Restaureringsarbeider på Stiftamtmannens paviljong

Det pågår for tiden et restaureringsarbeid på Stiftamtmannens paviljong som i dag befinner seg ved Bygaden på Vest-Agder-museet Kristiansand. Arbeidet foregår i i regi av Fylkeskonservatoren og...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.12

Nå kan du sikre deg plass på Agderkonferansen

23. januar 2013 arrangeres Agderkonferansen på Kilden i Kristiansand. Her samles samfunns- og næringslivet i regionen. Allerede nå er det mulig å sikre seg plass! Made In Agder" er tittelen på årets...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.12

Viktig KS-innspill om Nasjonal Transportplan

Ny kunnskap om behovet for veivedlikehold, kollektive transportløsninger, planprosesser og lønnsomhetsberegninger er samlet i en ny rapport fra KS med innspill til Nasjonal Transportplan 2014-2013. I...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.12

Positiv sammenheng mellom lekseeffekt og undervisningstid

I land der lærer og elever tilbringer mye tid i klasserommet er effekten av hjemmelekser på skoleresultater størst, ifølge en analyse av 16 OECD-land. Jenter som får lekser presterer bedre enn gutter...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.12

Fylkeskommunens samarbeidsavtaler med kommunene vekket interesse hos stortingskomite

Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite besøkte Vest-Agder i går. Da fylkesordfører Terje Damman holdt en innledende orientering om regionale utfordringer vekket den unike modellen fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.12

Invitasjon til Ungdommens storting 2013

Etter fjorårets forberedende Ungdommens storting er det nå klart for Norges første ordinære Ungdommens storting og vi har gleden av å invitere ungdom mellom 13 og 18 år til å delta. Arrangementet skal...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.12

Vil søke om Yrkes-EM til Norge i 2018

-Vi vil starte arbeidet med forberedelsene til en søknad om europamesterskapet i yrkesfag - Euroskills - i 2018. Yrkeskonkurranser fremmer fag- og yrkesopplæringens status, sier kunnskapsminister...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.12

Samlet årsberetning for fylkesveger 2010-2011

Vest-Agder fylkeskommune ønsker å være en aktiv og deltakende vegeier, og har hatt store ambisjoner om å videreutvikle det utvidede fylkesvegnettet etter regionreformen som trådte i kraft fra...

av Sørensen, Lasse Moen, 05.11.12

NM i yrkesfag ble igjen en suksess for deltagere fra Vest Agder !

NM i yrkesfag ble igjen en suksess for deltagere fra Vest Agder ! Worldskills Norway sto fram som en vellykket arrangør på Lillestrøm i forrige uke.Vest Agder fylkeskommune gratulerer alle deltagere...

av Blålid, Kåre, 05.11.12

Det arbeides for å bedre servicetilbudet til yrkessjåfører langs veiene

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe (DEM) hadde til sist fylkestingsmøte reist en interpellasjon hvor han spurte om fylkesordføreren er enig i at fylkeskommunen har en jobb å gjøre med snarest å...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.12

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Fylkestinget i Vest-Agder vedtok 11. desember 2007 nytt reglement for Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede.  Reglementet er et resultat av ny "lov om råd og anna representasjonsordning...

av Testbruker nye Vaf.no, 02.11.12

Nyopprettet drosjeløyve i Farsund kommune

Fylkeskommunen starter nå søknadsrunden for ett nyopprettet bostedsdrosjeløyve i Farsund kommune med stasjoneringssted i Åpta. Er du interessert i å søke drosjeløyve må du sende inn søknad og legge...

av Skomedal, Anne Siri, 02.11.12

Vest-Agder fylkeskommune fortsetter i Nasjonal digital læringsarena

Vest-Agder fylkeskommune viderefører samarbeidet om Nasjonal digital læringsarena - NDLA - gjennom det interfylkeskommunale samarbeidsorganet (IS). Formålet med samarbeidet er å legge til rette for å...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.12

"Elgen og skogen" på Agder naturmuseum og botaniske hage IKS onsdag 7. november

Et spennende foredrag på Agder naturmuseum om hvordan elgen påvirker våre skoger onsdag 7. november 2012 kl 18.30. Er det for mye elg i skogen, skogbrukeren, elgfotografen og elgjegeren synes kanskje...

av Egeli, Berit, 02.11.12

Fag-/svennebrevutdeling i Vest-Agder 2012

19. og 20. november blir det delt ut fag- og svennebrev i Vest-Agder.

av Wilkensen, Rune André, 01.11.12

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder skifter ikke navn

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne besluttet på forsommeren å gjennomføre en premiekonkurranse for å finne et nytt navn på rådet. Det eksisterende navnet oppfatter rådet selv som et langt og...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.12

Vest-Agder skal få ny regional plan for samferdsel

av Testbruker nye Vaf.no, 01.11.12

Fylkestinget ber om at elevfinansiering av lærere på elevturer opphører

Fylkestinget behandlet i går en forvaltningsrevisjonsrapport fra fylkesrevisjonen om skoleturer i videregående skoler. Fylkesrevisjonen har innhentet informasjon om 112 skoleturer ved åtte...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.12

Brokke-Suleskard-forbindelsen vinterstenges 1. november

Vinteren er allerede i gang i fjellheimen. I øvre Sirdal har de første snøværene dekket landskapet. Dermed er det tid for gjentakelse av den årlige vinterstengningen av fylkesvei 337 i Aust-Agder og...

av Torkelsen, Jan H., 30.10.12

Ny avtale sikrer gjenoppstart av togkjøring på Setesdalsbanen

"I dag ble det inngått avtale mellom Setesdalsbanens venner, Stiftelsens Setesdalsbanen og Vest-Agder-museet, en god avtale for alle parter. Dette er vi veldig glade for - og nå ser vi frem til en god...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.12

Stor aktivitet, godt besøk og bra økonomi på Lyngdal Kultursenter

Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag årsrapporten 2011 fra Lyngdal Kultursenter. Hovedutvalget uttrykker at det er grunn til å berømme den store aktiviteten, og...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.12

Negativt økonomisk fjorårsresultat for stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum

Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag årsrapporten for 2011 for stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum. Den viser at museet i fjor mottok vel 13,5 millioner kroner i driftstilskudd. Av...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.12

Skolepolitikerne ønsker eget handlingsprogram om økt gjennomføring i videregående opplæring

Det pågår for tiden behandling av arbeidet med Regional planstrategi for Vest-Agder for perioden 2012 til 2016 i de politiske utvalgene i fylkeskommunen. Da hovedutvalg for kultur og utdanning hadde...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.12

Vil at flere skal gjennomføre videregående opplæring gjennom nytt tilbud

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i går inn for å bevilge to klasseressurser til oppstart av gjennomføringsklasser i Vest-Agder. Målet med dette er å etablere et tilbud for å øke...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.12

På topp i fysikk og kjemi

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i går orientert om en del eksamensresultater fra videregående opplæring i Vest-Agder. Resultatene ses i forhold til nasjonalt gjennomsnitt. Hovedkonklusjonen...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.12

Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen klar

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i går hvilke tre av hovedutvalgets medlemmer som i år skal delta i juryen som innstiller på hvem som skal motta Vest-Agder fylkeskulturpris og...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.12

Internasjonal uke på de videregående skolene

av Cheryl Macdonald, 23.10.12

”MED TREKKSPILL TIL OPERAEN”

Det er navnet på filmen som har premiere torsdag 25. oktober. Gjennom Sørnorsk Filmsenter, har vi støttet filmen. Dette er dokumentarfilmen om en entusiastisk gruppe trekkspillere fra Vigeland....

av Cheryl Macdonald, 23.10.12

Nytt nettsted for læring om demokrati og deltakelse

For å lære viktige verdier som rettferdighet, ytringsfrihet og respekt og i tillegg markere jubileer knyttet til stemmerett og Grunnloven, utvikles det nå et nettsted for alle landets barnehager,...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.12

Historisk veiåpning i Lister

En viktig milepæl i Listerpakkeprosjektet ble nådd fredag 19. oktober. Da ble det siste store prosjektet i Listerpakken, på fylkevei  465 i Farsund høytidelig åpnet.  Det var Vest-Agders...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.12

Reflekskonkurranse for skolene i Vest-Agder

-Vi ønsker å øke bruken av refleks blant barn og unge i Vest-Agder og derfor inviterer vi alle skoleklasser på barne- og ungdomstrinnet til konkurranse. Konkurransen går ut på at elevenes daglige...

av Testbruker nye Vaf.no, 22.10.12

Vellykket Jalta-konferanse

Vest-Agder fylkeskommune har de seneste årene samarbeidet med bl.a. kulturminnestiftelsen Heritage of Millennia i Simferopol på Krim om et Svartehavsprosjekt. Hensikten er å studere de gamle...

av Stylegar, Frans-Arne, 19.10.12

Virkelighetens kaptein Sabeltann

Over 80 tilhørere lyttet oppmerksomt til marinarkeolog Dag Nævestad som kåserte om sjørøvere på Sørlandskysten igår, på den første "arkeologikaféen" i regi av Fylkeskonservatoren. Og Nævestad høstet...

av Stylegar, Frans-Arne, 19.10.12

Fylkeskommunens tidligere innsigelser til kommunedelplan for Lyngdal Vest frafalles

Lyngdal kommune har sendt kommunedelplan for Lyngdal Vest til nytt offentlig ettersyn. Forrige ettersyn ble behandlet av fylkeskommunen i september i fjor høst. Da ble det reist innsigelser og gitt...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.12

Omfattende arbeid for å finne mulig finansiering av Hidra-forbindelse

I juni i år sa et flertall i fylkestinget nei til å igangsette arbeidet med en undersjøisk tunnelforbindelse mellom øya Hidra og fastlandet i Flekkefjord. Anbudene lå for høyt i forhold til fastsatt...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.12

Samferdselspolitikerne positive til nytt forbikjøringsfelt på E39 ved Flekkefjord

Det har i flere år vært arbeidet med å få etablert et forbikjøringsfelt langs E39 i Nulandsbakkene rundt fem kilometer øst for Flekkefjord sentrum. Tiltaket var opprinnelig en del av et såkalt...

av Testbruker nye Vaf.no, 18.10.12

Fylkeskommunen medspiller i kampanje for å bli oljefri og energieffektiv

-Naturvernforbundet presenterer nå med stolthet at www.oljefri.no nå også tilbyr sine tjenester for innbyggerne i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland. Oljefri er...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.12

Revisjon av læreplaner i norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk

Utdanningsdirektoratet har nå sendt forslag til høringsbrev og høringsutkast til reviderte læreplaner i norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk for grunnskolen og videregående opplæring...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.12

Hurtilading for elbiler - ny frist

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner lyser ut midler til oppføring av offentlig tilgjengelige hurtigladestasjoner i landsdelen. Fylkeskommunene oppfordrer private aktører og kommuner til å delta i...

av Testbruker nye Vaf.no, 16.10.12

Årets belønningsmidler for bedre kollektivtransport oversendt til Vest-Agder

Det er nå kjent at Samferdselsdepartementet har oversendt de 60 millioner kronene som Kristiansandsregionen og fylkeskommunen har hatt avtale om å motta i år. Dermed er det klart at de krav som er...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.12

Statsbudsjettet 2013: 34,7 millionar til regional utvikling i Vest-Agder

Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Vest-Agder fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 34,7 millionar kroner i 2013. I statsbudsjettet for 2013 foreslår regjeringa å løyve rundt...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.12

Fylkesutvalget på nyttig og innholdsrikt Brusselsbesøk

Tirsdag og onsdag i forrige uke var representantene i fylkesutvalget, hovedutvalgslederne og fylkeskommunens sentrale administrative ledelse i Brussel for å få en oppdatering om aktiviteten på...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.12

Europa skal få et trafikalt kjernenettverkssystem – ny giv for Nordic Link

-Et trafikalt kjernenettverkssystem er noe EU legger stor tyngde på å få på plass. En vil ha et effektivt transeuropeisk transportsystem som omfatter ve, bane og havner og hvor flaskehalser fjernes....

av Torkelsen, Jan H., 15.10.12

Bærekraftig vekst og utvikling i sentrum for EU's regionalpolitikk

Da regionråd Jan Edøy fra Den norske Eu-delegasjonen orienterte representanter fra fylkesutvalget og fylkeskommunens ledelse om EU's regionalpolitikk i forrige uke var hovedbudskapet at...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.12

Bli med på veiåpning på fylkesvei 465 Kvåle-Ulland

Fredag 19. oktober blir det offisiell åpning av fylkesvei 465 fra Kvåle til Ulland. Seremonien finner sted ved Åpta misjonssenter klokken 11.00. Fylkesordfører Terje Damman vil stå for selve...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.12

Fylkeskommunen foreslår flere samarbeidstiltak til ny handlingsplan for Universitetsbyen Kristiansand

Vest Agder fylkeskommune har fått Handlingsplan 2012-15 for Universitetsbyen Kristiansand på høring. Høringsinstansene er blitt bedt om å peke på fem tiltak i handlingsplanen som de vil prioritere....

av Torkelsen, Jan H., 12.10.12

Ønsker et omfattende plansamarbeid mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner

Aust-Agder fylkeskommune har lagt forslag til Regional planstrategi for Aust-Agder 2012-2016 ut til offentlig ettersyn. Fylkeskommunene som regional planmyndighet skal utarbeide regionale...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.12

Fylkeskommunen bidrar til prosjekt for å sjekke ut utnyttelsesmuligheter av spillvarme

Her er oversikten over tilbudeneTur langs Mandalselva fra Hesså til Kjeddingneset Her gikk Kristiansandsvegen fram til 1881 med ferge over til Manflå. Besøk i Fantehelleren. Fortellinger om...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.12

Vest-Agder fylkeskommune skal lage ny regional plan for samferdsel

I løpet av 2013 skal det være på plass en ny regional plan for samferdsel som skal gjelde for perioden fra 2014 til 2019. Fylkestinget vil i førstkomne møte ta stilling til om et utkast til...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.12

Høstens forfatterturné - bokbad med forfatteren Mette Karlsvik

Fylkesbibliotekene i Agder og Norsk Forfattersentrum avdeling Sørlandet inviterer denne uken i fellesskap til møte med Mette Karlsvik - en ung kvinne som skriver på nynorsk. En spennende stemme vi...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.12

Bragdøya Kystlag driver en omfattende virksomhet med støtte fra fylkeskommunen

Bragdøya Kystlag driver Bragdøya Kystkultursenter og med mer enn 650 medlemmer er det landets største kystlag. Vest-Agder fylkeskommune samarbeider og gir tilskudd til kystlaget. Hovedmålet med det er...

av Torkelsen, Jan H., 05.10.12

Fortsatt utvidet elgjakt i flere kommuner i fylket

Kommunene Hægebostad, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Åseral, Sirdal og Lindesnes søker Vest-Agder fylkeskommune om utvidet jakttid på elg for årene fra 2012 til 2017. De ønsker en utvidet...

av Torkelsen, Jan H., 03.10.12

Effektanalyse av trafikale tiltak må på plass for å kunne søke nye belønningsmidler

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal søke Samferdselsdepartementet om nye belønningsmidler for årene 2013-2015/16 frem til en Bypakke for...

av Torkelsen, Jan H., 03.10.12

Høstens bibliotekmøte i Mandal

Vest-Agder fylkesbibliotek og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling inviterer til felles bibliotekmøte i Mandal 30.-31. oktober. Tema for arrangementet er bibliotekrommet. Vi ser frem til to...

av Skibenes, Kari, 02.10.12

Honnør til Vest-Agder-museet IKS for den store økningen i besøkstall i 2011

Det samlede besøkstallet til Vest-Agder-museet viser en økning fra året før og er samlet rekord for det konsoliderte museet. Dette til tross for at Gimle gård var stengt i sesongen grunnet...

av Torkelsen, Jan H., 01.10.12

Godt samarbeidsklima med Flekkefjord med mange muligheter for samfunnsutvikling

Onsdag ble det avholdt møte mellom representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø og politisk og administrativ ledelse i Flekkefjord kommune. Møtet bekreftet det nære...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.12

Nytt lov-opplegg for betalingsparkering vil bli vurdert i arbeidet med Bypakke for Kristiansandsregionen

Samferdselsdepartementet har sendt ut på høring forslag til ny lov som skal gi kommunene mulighet til å pålegge betalingsparkering eller innføre maksimumsbestemmelser om gratisparkering på private...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.12

Etter at fylkeskommunen ble Vest-Agders største veieier er det skjedd store forbedringer på veinettet

Etter forvaltningsreformen som ble gjeldende fra 1. januar 2010 overtok fylkeskommunen ansvaret for tidligere riksveier. Total lengde på fylkesveinettet er nå 2066 kilometer, hvorav i overkant av 461...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.12

Nyskaping som drivkraft for regional utvikling

av Pengsgård, Johan, 26.09.12

Nærmere 2,2 millioner i "ekstra spillemiddelpott" til flere prosjekter i Vest-Agder

I dag fordelte hovedutvalg for kultur og utdanning en "ekstrapott" med spillemidler på 2,17 millioner kroner til 12 prosjekter rundt i Vest-Agder. Midlene som er disponert kommer blant annet fra...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.12

Forslag til fylkespris for universell utforming

Som en oppfølging av Fylkesstrategi for universell utforming, skal det utdeles en årlig fylkespris på 20 000 kr for perioden 2012-2015. Prisen er et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen og...

av Iglebæk, Heidi Berit, 25.09.12

Vest-Agder fylkeskommune satsar på næringsutvikling

Om lag halvparten av dei regionale utviklingsmidlane i Vest-Agder i 2011 gjekk til næringsutvikling. Resten av midlane var ganske likt fordelte på stadutvikling og profilering, samt infrastruktur. ...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.12

Forfatterturné/bokbad med Mette Karlsvik

Forfatter Mette Karlsvik, årets vinner av Bokhandlerprisen og Stig Sæterbakkens minnepris, besøker følgende bibliotek i uke 41:

av Skibenes, Kari, 24.09.12

Frist for å søke idrettsstipend er 1. oktober

Vest-Agder fylkeskommune deler i høst ut ett idrettsstipend på 40.000 kroner. Søkere må være fra eller bo i Vest-Agder. Utøvere fra fylket som representerer idrettslag i andre fylker, kan også søke....

av Torkelsen, Jan H., 24.09.12

Viktig samling for å oppdatere transportnæringen om beredskap

I perioden 1. oktober til 30. november vil en rekke forfattere reise rundt i Agder sammen med en representant for det lokale bibliotek for å formidle sin egen litteratur og bibliotekenes tilbud...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.12

Kunnskapsministeren kritisk til praksis rundt påbyggingsår

Mange yrkesfagelever starter på det krevende påbyggingsåret uten forutsetninger for å lykkes, mener kunnskapsminister Kristin Halvorsen, i følge Kommunal Rapport. Stadig flere elever hopper av...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.12

Dobbelspor Farriseidet – Porsgrunn: Samferdselsministeren markerte anleggsstart

Samferdselsminister Marit Arnstad markerte i dag anleggsstarten for nytt dobbeltspor mellom Farriseidet og Porsgrunn. Det nye dobbeltsporet skal stå ferdig sommeren 2018, og blir dimensjonert for...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.12

Kristiansand er landets beste storby for syklister

De ti beste norske sykkelbyene blir stadig bedre enn de andre byene. Kristiansand inntar plassen som nummer to på landslisten hvor Lillestrøm er på topp. Det betyr at Kristiansand er sykkelbyen nummer...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.12

Framlegg til endringar i inndelingslova på høyring

Kommunal- og regionaldepartementet vil ha endå tydlegare reglar når ein lokalt ønskjer å endre grensene til kommunar eller fylke. Difor har departementet sendt fleire framlegg til endringar i den...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.12

Nytt fremskritt for bedre trafikkavvikling i Vågsbygd

Sjåfør Bjørn Haraldsen, ordfører Arvid Grundekjøn og AKT-direktør Siv E. Wiken smilte bredt av tilfredshet da de onsdag i sammen klippet snoren på et nyttveianlegget mellom Kjosbukta og Auglandsbukta...

av admin, 19.09.12

Kulturminnevernprisen 2012

Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris skal være en stimulans for kulturminnearbeidet i fylket. Den skal tildeles for særlig fortjenestefull innsats når det gjelder vern og vedlikehold av...

av admin, 19.09.12

Spelsau - tulletest med trylletråd

av Tale Christiansen, 19.09.12

Viktig anleggsåpning i Sørvestbane-prosjektet

I formiddag fyrer samferdselsminister Marit Arnstad av den første dynamittsalva for Storberget tunnel. Det markerer offisiell anleggsstart for byggingen av nytt dobbeltspor mellom Farriseidet ved...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.12

Tre skoler samarbeider om undervisning i spansk fordypning

Kristiansand katedralskole Gimle er ansvarlig for undervisningen av elever fra tre skoler i Kristiansand som tar fordypning i spansk, spansk nivå III. I tillegg til elever fra egen skole omfatter...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.12

Ny utstilling på Nordberg på Lista

Lørdag 15. september åpnet utstillingen "Pil og bue -midt i blinken" på Nordberg Fort. Utstillingen er produsert av Hordamuseet/ Bergen Bymuseum. Det dreier seg om pil og bue, en av de viktigste...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.12

Byggeskikksenteret på nett

Nå er det nye byggeskikksenteret i Flekkefjord på nett! Senteret er et resultat av et samarbeid mellom fylkeskommunen og Flekkefjord kommune. Senteret åpnet juni 2011 og har siden i tiden etter...

av Stylegar, Frans-Arne, 17.09.12

Ungdom ønsker å få et Ungdommens fylkesting i Vest-Agder

Da Vest-Agder barne- og ungdomsråd i helgen var samlet til konferanse i Kristiansand ble det valgt en referansegruppe blant ungdommene. Gruppen skal, sammen med Vest-Agder barne- og ungdomsråd...

av admin, 17.09.12

Vest-Agder fylkeskommune involvert i utviklingen av transporthandlingsplan for Østersjøregionen

Vest-Agder fylkeskommune har i perioden 2009 - 2012 vært partner i Interreg-prosjektet TransBaltic. Prosjektets mål er å fremme et mer bærekraftig og effektivt multimodal godstransportsystem i...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.12

Mye å lære av andre fylkeskommuner om ungdomsmedvirkning

Vest-Agder barne- og ungdomsråd arrangerte i helgen en konferanse i Kristiansand. Nærmere 50 deltakere, hovedsakelig ungdom fra flere kommuner, var samlet for å drøfte barn og unges muligheter for å...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.12

Departementet innstilt på å utbetale belønningsmillionene

Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har mottatt meddelelse om at Samferdselsdepartementet nå er innstilt på å utbetale 60 millioner kroner i belønningsmidler til Kristiansandsregionen....

av Torkelsen, Jan H., 15.09.12

Et felles påtrykk fra Agder om jernbaneutbygging er viktig

Leder av Jernbaneforum Sør Thore Westermoen hadde en klar oppfordring til alle deltakerne på en jernbanekonferanse i Marnardal tidligere denne uken: - Vi må ha et samlet trykk fra Agder om...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.12

Opplev Bruce Springsteen med sørlandsk vri

Sørlandske Sommernetter har nå i gang en sommerkonsertserie «Tribute to Bruce Springsteen» på Sørlandet. Bruce Springsteen Tributeband er eksklusivt sammensatt av Sørlandske Sommernetter for...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.12

Kunnskapsministeren: -God rådgivning hindrer feilvalg

-Det er rådgiverens jobb å bruke sin kunnskap og erfaring til å hjelpe unge mennesker til gode valg som får betydning for dem hele resten av livet. Dette er derfor et svært viktig oppdrag, sa...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.12

Velgerne åpne for internettvalg i Norge

167.000 velgere i ti kommuner kunne ved kommunevalget i fjor høst for første gang avgi stemme på internett. Institutt for samfunnsforskning (ISF) har hatt hovedansvaret for en omfattende evaluering av...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.12

Marnardalordføreren: -Stadig flere bruker tog til skole og jobb

På en jernbanekonferanse i Marnardal onsdag reiste ordfører Helge Sandåker spørsmålet: Hvorfor er vi i indre Agder så opptatt av jernbane? Han besvarte det ved å vise til egen kommune. Vi har en...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.12

Fylkeskommunene og Norges Golfforbund inviterer til møte i Kristiansand

I fjor gjennomførte Norges Golfforbund (NGF) fylkesvise møter med saksbehandlere for idrett i fylkeskommunene og med idrettskretsene. Formålet med møtene har vært å informere om golfsporten i Norge....

av Torkelsen, Jan H., 12.09.12

Ny OECD-rapport viser store utfordringer for norsk skole

Rapporten «Education at a Glance», som er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren, er nå offentliggjort . Den sammenligner tilgjengelige data om ressurser, deltakelse og resultater av...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.12

Oppfording til saksbehandlere og politikere: -Vær modig - snakk enkelt!

- Enkelt språk er ikke fordummende, slik enkelte saksbehandlere i det offentlige synes å mene. Tvert imot er det fordummende å snakke eller skrive vanskelig. Det som ikke kan sies enkelt, bør ikke...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.12

Fylkesutvalgets møte 18. september er avlyst.

Neste møte i fylkesutvalget er mandag 8. oktober. Møtested Kjevik Lufthavn.

av admin, 10.09.12

Universell utforming av eksisterende bygg i Vest-Agder fylkeskommune

Som verktøy for å registrere manglende tilgjengelighet og universell utforming i eksisterende bygg har man valgt å bruke et gjennomarbeidet og omfattende registreringsprogram utarbeidet av Statsbygg....

av Iglebæk, Heidi Berit, 07.09.12

Universell utforming av nye tannklinikker

I § 1-1 i loven står det at Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i...

av Iglebæk, Heidi Berit, 07.09.12

Universell utforming. Tingvatn fornminnepark og besøkssenter

Tingvatn fornminnepark og besøkssenter (Tingparken) ligger ved fylkesvei 43, om lag tre kilometer nord for Birkeland i Hægebostad kommune. Anlegget består av blant annet utstillingslokaler, kafé,...

av Iglebæk, Heidi Berit, 07.09.12

Reiselivet må samarbeide mer og fylkeskommunene skal bidra

- Tenk resultat, tenk felles mål, tenk samarbeid, våg å tenke stort! Det sa næringsminister Trond Giske da han møtte rundt 200 representanter fra reiseliv fra hele landet tidligere denne uken. Klarer...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.12

Glede blant brukere av tilrettelagt kollektivtransport i Mandal

-Det er en gledens dag for oss i Mandal at Taxus nå er tilrettelagt med bussmateriell og holdeplasser for folk med nedsatt bevegelighet. Dette gjør at flere kan styre sitt eget liv. Ved å sørge for...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.12

Buskerud først ute med mobbeombud

Som første fylke i landet, oppretter Buskerud et uavhengig mobbeombud. Mobbeombudet skal arbeide forebyggende, bidra med kompetanse på området, følge opp skolenes arbeid med handlingsplaner mot...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.12

Vil ha en inkluderende skole

av Torkelsen, Jan H., 04.09.12

Høring om lærerutdanningene for trinn 8 - 13

av Torkelsen, Jan H., 04.09.12

Stipend og priser

Søknadsfrist for stipender og priser er 1.oktober.

av admin, 04.09.12

Fylkeskommunen med på å utrede felles plan- og analysekontor i Listerregionen

Et enstemmig Listerråd, ledet av Odd Omland, har nå vedtatt å utrede muligheten for et felles plan- og analysekontor i Lister. En slik kontorløsning skal utredes av plansjefene i Lister-kommunene, en...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.12

Snart foreligger et kostnadsoverslag for bro til Hidra i Flekkefjord

Innen 12. september vil Vest-Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune ha et svar fra Statens vegvesen i forhold til om et bro-alternativ er aktuelt i forbindelse med videre utredninger om en...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.12

Onsdag markeres åpningen av tilrettelagt kollektivtransport i Mandal

Mandal kommune, Statens vegvesen, Vest-Agder fylkeskommune og Agder Kollektivtrafikk har over lang tid samarbeidet om tilrettelegging av TAXUS Mandal. Tilrettelegging av holdeplasser er nå ferdigstilt...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.12

KVINNE/STEMMER – konferanse i Kristiansand 22. september

Norge var ett av de første land i verden som vedtok allmenn stemmerett for kvinner, 11. juni 1913. I Vest-Agder starter markeringen av 100 år for kvinners stemmerett i Norge allerede høsten 2012....

av Torkelsen, Jan H., 04.09.12

To omkom på veiene i Vest-Agder i august

109 personer har mistet livet i trafikken i landet i løpet av årets åtte første måneder. I samme periode i fjor omkom 118 personer i veitrafikkulykker. For Vest-Agders del er det omkommet fire...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.12

Reiselivsnæringens fokus må være på mulighetsområder, tilgjengelighet og samarbeid

Nærmere et femtitalls aktører fra kystkultur, reiselivsbedrifter, interesseorganisasjoner og det offentlige var onsdag samlet på det nye konferanse- og feriesenteret Verftet i uthavnen Ny-Hellesund i...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.12

Opplev visedager på Bragdøya – Nordisk treff

Fra torsdag 30. august til søndag 2. september møtes rundt 40 nordiske visesangere på Bragdøya i Skjærgården i Kristiansand for å synge med og for hverandre. Her blir det trivelige dager med sang,...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.12

Fylkeskommunale midler til gangbro over elva i Flekkefjord

Fylkesutvalget besluttet tidligere denne uken at fylkeskommunen vil gi et tilskudd på åtte millioner kroner til ny gangbro over elva i Flekkefjord. Flekkefjord kommune har gjennomført en plan- og...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.12

Kom Deg Ut-dagen arrangeres på Bragdøya i Kristiansand 2. september

For sjette året på rad kan DNT Sør tilby denne flotte aktivitetsdagen. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det blir massevis av aktiviteteter som kanopadling, balansering på slakk line,...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.12

Norge må påta seg rollen som "grønt batteri" for Europa

I mars i fjor oppnevnte regjeringen et utvalg for å utrede de langsiktige rammene for energipolitikken – kalt Energiutvalget. Utvalget leverte i februar "Energiutredningen" til Olje- og...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.12

I Regionplan Agder 2020 er klima et av fem hovedsatsingsområder. Det er i arbeid en egen klimagruppe som blant annet påpeker behov, bidrar med rådgiving og kompetanse og kommer med innspill til...

av admin, 28.08.12

Skolene inviteres til Enova Gründercamp 2012

Alle videregående skoler på Agder inviteres til å stille med lag på 5 elever til årets Enova Gründercamp "Energi for fremtiden - EnergiDesign" som arrangeres fra 24. til 26. oktober på UiA i Grimstad....

av admin, 28.08.12

Tysklands utenriksminister ser på Norge som et grønt batteri for Europa

- En del av Tysklands fremtid ligger her, sa Tysklands utenriksminister Guido Westerwelle etter et besøk i Norge denne uken hvor energi var på dagsorden. Westerwelle fikk demonstrert hvordan moderne...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.12

Viktig påfyll om samferdselstilrettelegging for fylkespolitikere

I slutten av forrige uke var politikerne i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, sammen med representanter fra samferdselsavdelingen, Agder Kollektivtrafikk AS og Statens...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.12

Informasjonsmøte om EUs Utdanningsprogram og prosjektverksted

Sørlandets Europakontor holder i samarbeid med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Pedagogisk Senter et informasjonsmøte5. september i Kristiansand om mulighetene i EUs...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.12

Trebiennalen2012 i Kristiansand 25. september

Framtidens Byer Kristiansand og Agder Wood inviterer til Trebiennalen2012 i Kilden teater- og konserthus, Kristiansand. Trebiennalen er en fagkonferanse som skal bidra til å utvikle Agder til en...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.12

Regionalt forskningsfond Agder utlyser 39 millioner kroner til forskningsformål i Agder

Regionalt forskningsfond Agder (RFF Agder) utlyser 26 millioner kroner høsten 2012 og 13 millioner kroner høsten 2013. -Et av målene er å få et nasjonalt forskningssenter i Agder, sier styreleder Knut...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.12

Tilbud om leksehjelp!

På Kvadraturen skolesenter i Kristiansand vil det være leksehjelp onsdager mellom klokken 15.30 og 17.30 på biblioteket. Dette starter opp allerede onsdag 29. august. Dette er et tilbud til alle...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.12

Ny lærer i kinesisk ved Kristiansand katedralskole Gimle

Luying Wang Belsnes starter opp undervisning i kinesisk på Kristiansand katedralskole Gimle fra høsten 2012. Hun har allerede fått 25 elever som har valgt programfag i kinesisk i Vg3, neste skoleår....

av Morten Morell og Jan Torkelsen, 27.08.12

Vil ha innspill fra kommunene og regionrådene til nytt handlingsprogram for fylkesvegene

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune skal sette i gang arbeid med nytt Handlingsprogram for fylkesvegene for perioden fra 2014 til 2017....

av Torkelsen, Jan H., 27.08.12

Ny driftskontrakt for fylkesveinettet i Flekkefjord skal lyses ut

Hovedutvalg for samferdsel areal og miljø vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal lyse ut en ny driftskontrakt for fylkesveiettet i Flekkefjord fra 2013. Lengden på den nye driftskontrakten vil...

av Torkelsen, Jan H., 24.08.12

Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Aktivitetsmidler 2012. Søknadsfrist: 15. sept.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om støtte til utviklingstiltak som fører til økt fysisk aktivitet blant fysisk inaktive grupper. Målet med ordningen er å stimulere til lavterskelaktiviteter...

av Jentoft, Elisabeth Berge, 23.08.12

Byens eldste hus!

Skippergata 111 - en bygård som befinner seg i Bygada på Vest-Agdermuseet - viser seg nå å være Kristiansands eldste hus. I forbindelse med Fylkeskonservatorens pågående samarbeid om årringsdateringer...

av Stylegar, Frans-Arne, 23.08.12

Fylkespolitikerne vil ha ny dialog om skilting til Utsikten Hotell i Kvinesdal

Venstres representant i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Stein Inge Dahn hadde sendt en forespørsel til behandling i utvalgets møte i dag. Han ville ha utvalget til å ta opp...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.12

Fylkeskommunen med på å styrke utviklingsmulighetene for Kristiansand Havn

Kristiansand Havn har tatt initiativ til en varestrømsanalyse for alt gods som går via Kristiansand. Formålet med analysen er å kartlegge dagens godsstrømmer som kommer med ferge og containerskip fra...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.12

Vil bidra til offentlig toalett og turvei i Ny-Hellesund

Gjestgiveriet "Verftet" har nylig åpnet i Ny-Hellesund i Søgne. Anlegget består av blant annet ferieleiligheter, restaurant, uteservering, kurs- og selskapslokaler. På grunn av bevaringsverdier...

av admin, 22.08.12

Vest-Agder passerte 175 000 innbyggere i første halvår i år

Fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at Vest-Agder per 1. juli i år hadde 175 290 innbyggere. Folketilveksten i løpet av første halvår var på 966 innbyggere. Dermed er det klart at...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.12

Høring - Strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående skoler i Vest-Agder 2013-2020

Vest-Agder fylkeskommune v/fylkesbiblioteket har sendt utkast til Strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående skoler i Vest-Agder 2013-2020 til høring. Planen skal være et styringsverktøy...

av kas, 22.08.12

Ønskelig at Vest-Agder fylkeskommune fortsetter i Nasjonal digital læringsarena

Fylkestinget skal i førstkommende møte ta stilling til om Vest-Agder fylkeskommune skal viderefører samarbeidet om Nasjonal digital læringsarena – NDLA - gjennom det interfylkeskommunale...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.12

Skolestrukturen for Lister videregående skole skal ytterlige forbedres

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble tirsdag orientert om et opplegg for videreutvikling av skolestrukturen ved Lister videregående skole. Gjennom kommende skoleår vil det bli arbeidet videre med...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.12

Sju millioner kroner til stimuleringstiltak for økt gjennomføring innen yrkesfag

For 2012 er Vest-Agder fylkeskommune tildelt 7 millioner kroner i stimuleringsmidler for å bidra til at flere ungdommer innen yrkesfag får muligheter til å gjennomføre den videregående opplæringen i...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.12

Undervisningsevaluering innføres ved alle de videregående skolene i Vest-Agder

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet tirsdag at en nyutarbeidet rammeplan for undervisningsevaluering i Vest-Agder fylkeskommune skal legges til grunn for innføring av undervisningsevaluering...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.12

Stor søkning til Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand tilbyr tekniske og maritime studier over to år og helsefag studier over et år. For tekniske og maritime linjer skal Fagskolen i løpet av våren melde opptakskontoret hvilke...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.12

Vil ha flertall av offentlige representanter i styret i Stiftelsen Setesdalsbanen

Hovedutvalg for kultur og utdanning gjorde det tirsdag klart at Vest-Agder fylkeskommune reiser innsigelse til endringene i vedtektene til Stiftelsen Setesdalsbanen. Fylkeskommune mener at styret i...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.12

Kunstgave til UiA

Fylkesordførerne i Aust-Agder og Vest-Agder overleverte skulpturen Kouros som en kunstgave til UiA, Campus Grimstad. Kunstgaven bidrar til å oppfylle målsetting 5; ”Kultur: Opplevelser for livet", i...

av Cheryl Macdonald, 21.08.12

Opprustingen av Mandal videregående skole legges til rette for betydelig energiøkonomisering

Mandal videregående skole skal rustes opp. I samsvar med Vest-Agder fylkeskommunes satsning på prosjektet "Energiklima 2020" som er forankret i Regionplan Agder 2020, er det satt som mål å høyne...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.12

Trond Madsen fungerende regiondirektør i NHO

Trond Madsen vil fungere som regiondirektør i NHO Agder denne høsten mens Siri Mathiesen gjennomfører "Sjefskurset" ved Forsvarets høyskole.Trond Madsen arbeider til daglig som seniorrådgiver ved NHO...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.12

Husk oppmelding til privatisteksamen

av Torkelsen, Jan H., 20.08.12

Elever og lærere fra videregående skole i Japan på studiebesøk

I dag var Vest-Agder fylkeskommune vertskap for en gruppe på sju elever og en lærer fra byen Ishinomaki i østre Japan og representanter fra Elkem. Den japanske byen var en av de hardest rammede under...

av admin, 20.08.12

Brannsikring i Ny-Hellesund

I løpet av sommeren er det gjennomført brannsikringstiltak i uthavnen Ny-Hellesund. Det er velforeningen som har installert pumper på de tre hovedøyene. Tiltaket er finansiert av fylkeskommunen.

av admin, 20.08.12

UiA i Grimstad mottar fylkeskommunenes kunstgave i dag

Fylkesordførerne i Aust-Agder og Vest-Agder vil i dag, som en del av åpningsarrangementet, overrekke sin kunstgave til det nye universitetscampuset i Grimstad.. Kunstverket Kourus, som er laget av...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.12

Agderstipendiat med fylkeskommunal finansiering disputerte på rensing av kreftfremkallende miljøgifter

Marian Asantewah Nkansah disputerte 17. august for ph.d-graden med en avhandling der hun har forsket på metoder for å fjerne polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i vann. Disputasen foregikk i...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.12

Arendalsuka – en politisk vitamininnsprøyting for landsdelen

De siste dagene har statsministeren, flere andre statsråder og partiledere deltatt i folkemøter og debatter under Arendalsuka. Det er første gang uka arrangeres. Det skjer etter modell fra den svenske...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.12

Fremtidens bygdeturist – tema for seminar i september

19.september fra klokken 10:00 til 15:00 presenteres en spennende undersøkelse på Majorstuen i Evjemoen Næringspark. Undersøkelsen fokuserer på hvordan bygdene kan tiltrekke seg turister....

av Torkelsen, Jan H., 16.08.12

Viktig avtale på plass for ny nettkabelforbindelse med Skottland

NorthConnect, prosjektselskapet som planlegger utvekslingskabel mellom Norge og Storbritannia, har signert avtale med den engelske sentralnettsoperatøren National Grid som sikrer tilknytningspunkt i...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.12

Kampanje 2012 mot mobbing: Voksne skaper vennskap

Partnerne i Manifest mot mobbing inviterer til årets kampanje mot mobbing. Mobbing ble satt på dagsorden ved skolestart i fjor og dette gjentas også i år. Tema for årets kampanje er «voksne skaper...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.12

Elevorganisasjonen engasjerer seg i faget prosjekt til fordypning, PTF

Faget PTF utgjør ca 1/3 av den yrkesfaglige opplæringen som blir gitt i skole før elevene går ut i lære.Gjennom PTF skal elevene få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsformer i yrket de har...

av Kyllesdal, Lene Ragnhild, 15.08.12

Sommerskole i naturfag ga positiv uttelling for 15 deltakere

Prosjektleder Sheila Benestad i NYGIV prosjektet har nå sendt ut en gladmelding. Av de 20 elevene som har fulgt naturfagundervisningen på årets sommerkurs har 15 bestått eksamen. Sommerkurset er for...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.12

Tildeling av prosjektmidler

av kas, 15.08.12

Torbjørn Egners tegninger til Vest-Agder-museet Mandal

Vest-Agder museet Mandal skriver i en twittermelding at museet gleder seg over å kunne forvalte skatter etter Thorbjørn Egner i årene framover. Nå flyttes tegningene fra Gismerøya og Kleven og Gamle...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.12

Fylkesbyttesaken på Agder opp i regjeringen

Kommunal Rapport melder i dag at saken om kommunene i Aust-Agder som vil bytte fylke til Vest-Agder trolig behandlet i regjeringen før Stortinget tar endelig beslutning. - Formelt er det statsråden...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.12

Venneslaordføreren med i internasjonalt forum for folkevalgte

KS hovedstyre oppnevnte i sommer ordfører Torhild Bransdal i Vennesla kommune som medlem i EØS EFTA Forum for lokalt og regionalt folkevalgte. Forumet ble opprettet av EFTA Ministermøte i 2009, og...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.12

Husk den store familie- og aktivitetsdagen på Vest-Agder-museet i Kristiansand på søndag

Søndag 19. august, fra klokken 12.00 til 16.00 arrangeres den tradisjonelle og innholdsrike store familie og aktivitetsdagen på Vest-Agder-museet på Kongsgård i Kristiansand. Her blir det mye å både...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.12

Kulturlandskapsprisen i Vest-Agder tildelt Anne Willoch og Roar Svindland

Anne Willoch og Roar Svindland fekk kulturlandskapsprisen i Vest-Agder for 2012. Prisen blei delt ut messa Naturligvis på Evje søndag 12. august av landbruksdirektør Dag Petter Sødal. Med rundt. 250...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.12

Fremtidskyst og Uggerbyskip på Lista

Utstillingen "Fremtidskyster" er nå på plass ved Listerskøyta kystkultursenter i Farsund. Sammen med det såkalte Uggerbyskipet utgjør denne den store attraksjonen på Lista for tiden. Utstillingen vil...

av Torkelsen, Jan H., 13.08.12

Elevombudet full av godord om fylkeskommunens sommerkurs

Elevombud Helge Hovland i Vest-Agder fylkeskommune er full av lovord om sommerkurset som har vært gjennomført i regi av NyGiv- prosjektet de siste ukene. Kurset er for elever som skal inn i...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.12

Dendrokronologisk workshop i Kristiansand i høst

Fylkeskonservatoren i Vest-Agder fylkeskommune og Nationalmuseet i København skal arrangere en workshop i Kristiansand den 22. oktober. I den sammenheng har Vest-Agder-museet blitt bedt om å være...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.12

Vegvesenet foreslår piggdekksesong fra 1. november til 10. april

I Sør-Norge må man i dag ta av piggdekkene rett etter påske. Statens vegvesen anbefaler nå at piggdekksesongen avsluttes på en fast dato, 10. april. Vegvesenet foreslår samtidig at gebyret for ulovlig...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.12

Færre drept i sommertrafikken i juni og juli - ingen i Vest-Agder

26 personer mistet livet i trafikken i juni og juli. Dette er langt færre enn i 2010 og 2011. I samme periode i 2010 og 2011 omkom henholdsvis 57 og 37 personer i trafikken. I år er det en markant...

av Torkelsen, Jan H., 09.08.12

Fylkeskommunen gir støtte til "Oljefri".

Oljefri er et nasjonalt program i regi av Naturvernforbundet for utfasing av oljefyring. Oljefri ble lansert som et pilotprosjekt i 2008 og er nå etablert i kommunene Bergen, Oslo, Fjell og Asker,...

av Cheryl Macdonald, 08.08.12

Elevorganisasjonen krever at regjeringen bruker mer penger på rådgivning

Det er for å få ned frafallet i den videregående skolen at Elevorganisasjonen krever mer statlige midler på rådgivning. -Det kan ikke være slik at rådgivningstjenesten består av en bunke brosjyrer som...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.12

Fraværsgrense innen videregående skole?

Oslo kommune vil søke Utdanningsdirektoratet om å få innføre et tak på fravær i videregående skole, skriver NTB i en nyhetsmelding. Hovedstaden vil ha en forsøksordning som kan innføres neste høst. I...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.12

Håndheving av regelverk om skilting av vei til Utsikten Hotell tas opp politisk i fylkeskommunen

Venstres representant i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Stein Inge Dahn har sendt en forespørsel til behandling i utvalgets møte 22. august. Han ber hovedutvalgsleder Kåre...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.12

Naturligvis - Landbruk, mat og opplevelser på Agder på Evjemoen 10. til 12. august

Årets Naturligvis-messe går av stabelen 10-12. august på Evjemoen. Fylkesmann Ann-Kristin Olsen er årets hovedtaler på lørdagen og søndag kåres vinneren av kulturlandskapsprisen for Vest-Agder 2012....

av admin, 07.08.12

Skolestart 2012: Mer praktisk og variert skoledag

Om få dager vil 800 000 elever starte et nytt skoleår i grunnskole og videregående opplæring. For mange vil dette skoleåret bringe med seg viktige endringer. Fra årets skoleår vil flere elever på...

av Torkelsen, Jan H., 07.08.12

Kulturkort for ungdom – en kvart million kroner til Vest-Agder

Kulturkort for ungdom skal gi ungdom billigere billetter til et bredt spekter av kulturarrangementer. Formålet er å få ungdom til å benytte seg oftere av kulturtilbudene og å rekruttere nye...

av Torkelsen, Jan H., 07.08.12

Tilskudd til etablering av tre nye frivilligsentraler i Vest-Agder i 2012

Kulturdepartementet har fordelt tilskudd til etablering av 17 nye frivilligsentraler, fordelt på ti forskjellige fylker i 2012. Sju av de 17 nye sentrale er i Vest-Agder. Disse er Marnardal...

av Torkelsen, Jan H., 07.08.12

Konferanse for å høre unges mening

Hensikten med konferansen er å finne bedre måter å la barn og ungdom bli hørt på i regionale saker.  "Vest Agder fylkeskommune (VAF) støtter konferansen økonomisk både fordi VABURs initiativ er...

av Cheryl Macdonald, 06.08.12

Innkjøp som verktøy til å nå klimamål

Bruk offentlige anskaffelser til å nå klimamålene. Benytt det vinduet som er åpent i forbindelse med EUs modernisering av anskaffelsesregelverket. Oppfordringen til myndighetene kommer fra Rådgivende...

av Cheryl Macdonald, 02.08.12

Antirasisme skal inn i skolen

Nå skal norske lærere kurses i antirasisme. – Vi greier ikke å hindre en ny Breivik, men vi kan hjelpe ungdom til å ta stilling, sier forsker Rolf Mikkelsen. Det skriver KOmmunal Rapport på sine...

av Cheryl Macdonald, 02.08.12

Problemer med offentlig journal

Etter en oppgradering av programvaren som brukes til å publisere Vest-Agder fylkeskommunes offentlig journal, har ikke systemet virket tilfredsstillende nok. I mellomtiden vil vi sende postjournal på...

av Cheryl Macdonald, 25.07.12

Reddes av innvandrere

En av tre norske kommuner vokser i folketall takket være innvandringen. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, som Kommunal Rapport presentere i dag. I Vest-Agder har samtlige kommuner økning...

av Cheryl Macdonald, 25.07.12

Forkurs til videregående skole 6.-10. august

av Cheryl Macdonald, 24.07.12

På oppdagelsesferd med smarttelefon

Snart kan du gå på oppdagelsesferd i Sørlandshistorien med mobilen! Om kort tid blir de første opplysningsskiltene med QR-koder plassert ut på utvalgte kulturminner i Vest-Agder.

av Stylegar, Frans-Arne, 17.07.12

Arkeologi ved Svartehavet

Fylkeskonservatoren samarbeider med bl.a. Universitetet i Simferopol (Ukraina) om arkeologiske undersøkelser og arkeologisk formidling på Krim. Nå i juli har vi deltatt på utgravningene av et gravfelt...

av admin, 17.07.12

Ledige bostedsløyver i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune har flere ledige bostedsløyver på ulike steder i fylket. Et bostedsløyve innebærer et fast stasjoneringssted, og drosjetransporten skal skje i tilknytning til dette stedet....

av Skomedal, Anne Siri, 05.07.12

Nyhetsformidling i feriemodus

Ferien setter en demper på mye av fylkeskommunens virksomhet. Politikerne har ingen fylkespolitiske møter og ansatte i administrasjon og driftsenheter er stort sett andre steder enn på jobb. Det gjør...

av Torkelsen, Jan H., 04.07.12

Pallplass til Vest-Agder i bo- og levetrivsel

Sentio Research Norge AS har i perioden fra 19. til 25. juni gjennomført en større undersøkelse hvor en har kartlagt hvor fornøyd nordmenn er med å bo og leve på sitt hjemsted. Undersøkelsen viser at...

av Torkelsen, Jan H., 04.07.12

Resultatet av uravstemningen om tariffoppgjøret

Resultatet av uravstemningen er nå klart, skriver KS på nett. Svaret er JA til ny tariffavtale. KS medlemmer har ved uravstemningen stemt ja til det anbefalte forslaget til ny tariffavtale. I alt 248...

av Torkelsen, Jan H., 04.07.12

Helse- og sosialfag - en utdanning med mange muligheter

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU sett på helse- og sosialfagelevenes motivasjoner og yrkesambisjoner. Undersøkelsen...

av Torkelsen, Jan H., 04.07.12

Samferdselsministeren demper forventningspresset til ny Nasjonal transportplan

Fristen for å gi innspill til planforslaget til nasjonal transportplan er utgått. Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) mener mange har for høye forventninger til hva som er gjennomførbart....

av Torkelsen, Jan H., 04.07.12

Vestfold krever Inter City-ferdigstillelse frem til Skien innen 2024

Da fylkestinget i Vestfold nylig avga høringsuttalelse til Nasjonal transportplan 2014-2023 var et enstemmig sentralt budskap et krav om rask utbygging av og økte statlige ressurser til Vestfoldbanen....

av Torkelsen, Jan H., 03.07.12

Ingen dødsulykker i junitrafikken i Vest-Agder

Statens vegvesens offisielle tall viser at det stadig blir færre som dør i trafikken. 81 personer mistet livet på norske veier i første halvår i år. Dette er to færre enn i 2011, som var året med...

av Torkelsen, Jan H., 03.07.12

Thor Jørgen Tjørhom ny styreleder for Vest-Agder-museet

I representantskapsmøte den 27. juni ble det valgt nytt styre for Vest-Agder-museet for perioden fram til 2015. Thor Jørgen Tjørhom ble valgt som styrets leder med Toril Runden som nestleder.PÅ...

av Torkelsen, Jan H., 03.07.12

Afghanistans ambassadør for Norden hovedtaler på konferanse knyttet til kvinners stemmerett

Afghanistans ambassadør for Norden, Manizha Bakhtari er hovedtaler når konferansen Kvinnestemmer arrangeres i Caledonian Hall i Kristiansand 22.september. under tittelen "Mitt valg" vil ambassadøren...

av Torkelsen, Jan H., 02.07.12

Har du strøket i matematikk eller naturfag på yrkesfag?

Da kan du søke på sommerkurs med ny eksamen. Kurs i matematikk tilbys både på Kvadraturen skolesenter i Kristiansand og på Lister videregående skole, avdeling Lyngdal. Naturfag tilbys på Kvadraturen...

av Torkelsen, Jan H., 02.07.12

Flott bokverk om Ryvingen fyr

I disse dager fyller "Ryvingens venner" ti år. Samtidig er det kommet bok om fyret som ligger syd for Skjernøy ved Mandal, skilter på stasjonen og en moderne mobilguide. Rita Tove Dyrstad har skrevet...

av Torkelsen, Jan H., 02.07.12

Ny forskrift angir rammene for fylkeskommunenes oversikter over folkehelsen

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt en ny forskrift om oversikt over folkehelsen. Forskriften er hjemlet i folkehelseloven og gir rammene for kommunenes og fylkeskommunenes oversikter over...

av Torkelsen, Jan H., 02.07.12

Fylkesveien Kuliaveien utbedres etter ferien

av Torkelsen, Jan H., 02.07.12

Hestmanden åpen for publikum i hele juli

Nå har du en unik sjanse til å komme ombord i DS Hestmanden. Sentralt i havneområdet i Kristiansand, fortøyd ved "Smiths kai" like nedenfor børsparken, kan du nå oppleve det nasjonale minnesmerke for...

av admin, 29.06.12

KommIT - program for IKT-samordning i kommunesektoren

KS' Hovedstyre har vedtatt å opprette et program for IKT-samordning i kommunesektoren 2012 - 2015. Programmet eies av KS, og skal styres av et programstyre som er sammensatt av representanter fra KS,...

av Torkelsen, Jan H., 29.06.12

"Gamletannlegen" fra Vennesla ga alt i VM for eldre

Den tidligere overtannlegen Kåre Djupesland på den fylkeskommunale distrikttannklinikken i Vennesla var en av svært mange som storkoste seg under Venneslamesterskapet for eldre nylig. Vennesla...

av admin, 29.06.12

Skyssreglementet for grunnskolen revidert

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om endringer av reglementet for skyss til grunnskolen i Vest-Agder. Den største endringen er at det i reglementet er tatt inn et nytt...

av Torkelsen, Jan H., 29.06.12

ØKS-prosjekt, med tung sørlandsk deltakelse, skal forske på flått

Øresund-Kategatt-Skagerak-prosjektet Scand Tick skal bruke 14,9 millioner norske kroner på å forske på flått. Pengene skal gå til å utvikle et kunnskapsnettverk og å styrke samarbeidet om flått og...

av admin, 29.06.12

Åtte millioner kroner til gangbro over elva i Flekkefjord

Som oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Flekkefjord kommune og Vest-Agder fylkeskommune besluttet hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag at fylkeskommunen vil gi et tilskudd på åtte...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.12

Fylkesordføreren taler på konferanse om friluftsliv og kulturminner langs kysten

Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren og Den sentrale gruppa for kystleder inviterer til konferanse om friluftsliv og kulturminner 30. og 31. august. Konferansen finner sted i Fredrikstad...

av Torkelsen, Jan H., 28.06.12

Går inn for toårige asfaltkontrakter

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå toårige asfaltkontrakter fra 2013-2015. Fylkesutvalget fatter endelig beslutning i august....

av Torkelsen, Jan H., 28.06.12

Fylkeskommunen med nytt økonomisk tilskudd til arkitektkonkurranse for gangbro i Flekkefjord

Flekkefjord kommune har søkt Vest-Agder fylkeskommune om et tilskudd på 160.000 kroner til gjennomføring av en arkitektkonkurranse for en ny gangbro i sentrum mellom Verven og Sunde. Gangbroen vil få...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.12

Nytt om ledsager og elever med delt bosted i skyssreglement for videregående skole

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i går orientert om endringer av reglementet for skyss til videregående skole i Vest-Agder. De vesentligste endringene er at det i reglementet tas inn...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.12

Fylkeskommunen overtar ingen veglys fra kommunene

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune ikke overtar veglys fra kommunene. Fylkeskommunen beholder eieransvar og drifter veglys på nye fylkesveger. Nye...

av admin, 27.06.12

Regional planstrategi for Vest-Agder 2012-2016: Høring og offentlig ettersyn

Fylkestinget i Vest-Agder foreslår at det utarbeides fire nye planer og strategier i perioden 2012-1016: Plan for likestilling og mangfold for Agder, Strategi for busstrafikken i...

av Reed, Lisbeth, 27.06.12

Fortsatt store utviklingsmuligheter for Sørlandsbanen

NSB tar nå grep for å bedre togets konkurransekraft og ønsker i den sammenheng å videreutvikle rutetilbudet på Sørlandsbanen. NSB ser potensialet for økt antall passasjerer gjennom økt frekvens og et...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.12

Turid Holen ny arkivsjef ved Interkommunalt arkiv i Vest-Agder

Turid Holen er konstituert som arkivsjef/daglig leder ved Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) fra og med 1. august. Hun skal lede institusjonen som har fem fast ansatte i tillegg til flere...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.12

Sørlandsruta skifter ut 40 busser

Sørlandsruta AS har kontrakt med Agder Kollektivtrafikk (AKT) kjøring av bussruter og skoleskyss i Vest-Agder. Kontrakten innebærer kjøring av langruten Kristiansand-Mandal-Lista samt lokalruter i...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.12

Justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har fastsatt justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser, som trer i kraft fra 1. juli 2012. Det følger av EØS- og WTO-avtalens bestemmelser...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.12

Fortsatt forbud mot vannscootere

Miljøverndepartementet opprettholder forbudet mot bruk av vannscootere. Ny forskrift ble vedtatt av Kongen i statsråd fredag 22. juni, og den vil tre i kraft 1. juli. - Vi får nå en forskrift som...

av admin, 25.06.12

Spennende artikler og filmer på nettavis for miljø

Miljøjournalisten er et tilbud til elever ved ungdomsskoler og videregående skoler fra miljøvernmyndighetene. Her er det mange tips om hvordan elevene kan jobbe som miljøjournalister og ta opp lokale...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.12

Sunn økonomi i fylkeskommunene

Statistisk sentralbyrå har nå publisert en ny rapport hvor det fremgår at reviderte tall for fylkeskommunene viser et samlet netto driftsresultat på om lag 3,4 milliarder kroner, eller 5,5 prosent, av...

av Torkelsen, Jan H., 25.06.12

Arendal bystyre enstemmig for å beholde dagens fylkesgrense

Arendal bystyre avga i går kommunens høringsuttalelse til søknaden om overføring av kommuner fra Aust-Agder til Vest-Agder. Bystyret uttaler at det har respekt for at befolkningen i Aust-Agder i 2011...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.12

Bli med på Enova Gründercamp 2012

Ungt Entreprenørskap Agder melder ar alle videregående skoler på Agder inviteres til å stille med lag på fem elever til årets "Energi for fremtiden", ENOVA Gründercamp. Arrangementet vil foregå 24....

av Torkelsen, Jan H., 22.06.12

Gave til Vest-Agder-museet fra Sparebankstiftelsen DNB NOR

For kort tid siden mottok Vest-Agder-museet en hyggelig melding om at Sparebankstiftelsen DNB NOR hadde besluttet å gi museet en gave på 100.000 kroner til robåter og tilrettelegging i den nye...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.12

Nytt treårig prosjekt "Likestilling som regional kraft" startes til høsten

Fylkestinget stilte seg denne uken bak en videreføring av likestillingsarbeidet i regionen som innebærer en ny og forsterket organisering av arbeidet. "Fritt Valg - 10-årssatsingen for likestilling på...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.12

Ny president i Nordsjøkommisjonen- Westermoen fast styremedlem

På sin årlige generalforsamling 20. juni har Nordsjøkommisjonen valgt regionsrådsmedlem Ole B. Sørensen fra Region Nordjylland som ny president. Med posten følger oppgaven med at skape fortsatt vekst...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.12

Fylkestinget i Aust-Agder vil opprettholde dagens fylkesgrense

Fylkestinget i Aust-Agder har i dag avgitt et høringssvar fra Aust-Agder fylkeskommune om søknaden fra fire kommuner om overføring til Vest-Agder. Med 27 mot åtte stemmer besluttet fylkestinget å...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.12

Høyesterett styrker allemannsretten i strandsonen

Retten til å merke turstier for allmennheten langs kysten er nå styrket gjennom en ny høyesterettsdom. Høyesterett slår fast at strandområder er så viktige for allmennhetens friluftsliv at grunneiere...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.12

Fylkestinget: Bevilgningene til samferdselsformål må økes med minst 65 prosent

Da fylkestinget tirsdag avga Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til transportetatenes forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden fra 2014 til 2023 var hovedbudskapet at forslaget...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.12

Delta i premiekonkurranse - foreslå nytt navn på fylkeskommunalt råd

Leder av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder Christian Eikeland og de øvrige medlemmene i rådet mener de har verv i et råd med et langt og tungvint navn. Det er derfor ønskelig å...

av admin, 20.06.12

Fylkestinget klar til å ta imot fire kommuner fra Aust-Agder

Fylkestinget i Vest-Agder tilrådde i går enstemmig at søknaden fra Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner om endring av fylkestilknytning fra Aust-Agder til Vest-Agder, innvilges....

av Torkelsen, Jan H., 20.06.12

Driftsunderskudd på 1,6 millioner kroner for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet i 2011

Vest-Agder fylkeskommune samarbeider og gir årlig driftstilskudd til Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Samarbeidet og bevilgningen skal bidra til at Fullriggeren Sørlandet er et offentlig tilbud for...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.12

Det blir fritt skolevalg innen de fire inntaksregionene i Vest-Agder

Fylkestinget besluttet i dag med 24 mot 11 stemmer å åpne for fritt skolevalg/karakterbasert inntak innen inntaksregionene, basert på den forhåndsvedtatte tilbudsstrukturen i fylkeskommunen. En slik...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.12

UiA med forskende blikk på Vennesla videregående skole

To forskere ved Universitetet i Agder, Hilde Witsø og Hanne Stousland arbeider med et prosjekt om stasjonsopplæring og elevvurdering ved Vennesla videregående skole. Det foreløpige resultatet ble...

av Tekst og foto: Oddbjørn V. Osmundsen (Vennesla vgs), 18.06.12

Fortsatt satsing på juletre og pyntegrønt på Agder

Det meste av de omkring 500 tonn pyntegrønt som produseres i Norge kommer fra Vest-Agder. Årlig plantes det en kvart million juletreplanter på Agder, planter som med god utvikling kan gi ei årlig...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.12

Interreg gir betre samarbeid i Norge

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) la nylig fram resultata frå ei spørreundersøking om Interreg i dei norske fylkeskommunane. Bland dei som svarte var Vest-Agder fylkeskommune. Målet var å...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.12

Storbyene klare til kollektivt krafttak, sammen med fylkeskommunene og staten

KS Storbynettverk, som består av Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Bærum, ba om støtte for å løse trafikkutfordringene da de nylig møtte samferdselsminister Magnhild Meltveit...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.12

Ny håndbok for regionale myndigheter om internasjonalt arbeid

Regionkomiteen i EU har, sammen med Europakommisjonen, lansert en håndbok om Europa 2020-strategien for lokale og regionale myndigheter. Håndboken gir en god oversikt over EUs ulike...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.12

Sørlandsklyngen Digin er blitt Arenaprosjekt

Sju nye næringsklynger har nå fått status som Arenaprosjekt i. Blant disse er Arena Digin - en IKT- klynge som har sitt tyngdepunkt i Agder og består av nærmere 70 små og noen store bedrifter. De...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.12

Økte tilskudd fra fylkeskommunen til Lister Nyskaping AS

Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal øke utviklingstilskuddet sitt til Lister Nyskaping AS for 2012 med 300.000. Det vil dermed komme opp i 1,9 millioner kroner. Fra og med...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.12

Plastikk 2012 – museumsregatta 25. august

Hold av lørdag 25. august 2012 - for da blir fjorårets vakreste eventyr - Plastikk 2011 - videreført i Plastikk 2012! Eiere av klassiske plastbåter inviteres til å delta i det uhøytidlige...

av Lunde, Thorunn og Torkelsen, Jan H., 13.06.12

Unik bildebok lanseres i dag

I dag lanseres en ny bok i fylkeskommunens kulturhistoriske bokserie: Knut Mæsel har skrevet Luftkrigen over Sørlandet II, med et stort og tidligere ukjent bildemateriale fra den tyske...

av Stylegar, Frans-Arne, 13.06.12

Fylkeskommunen endrer opplegget for klimakonto

av Torkelsen, Jan H., 13.06.12

Evalueringa frå e-valsforsøket er klar

Evalueringa av forsøket med internettrøysting i ti kommunar ved valet hausten 2011 er no klar. - Rapportane gjev oss verdifull kunnskap. Dei er viktige når vi skal vurdere framtida for e-val i Noreg,...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.12

Sommerutstilling av arbeiderbevegelsens faner i Vest-Agder

En utstilling av arbeiderbevegelsens faner i Vest-Agder vil være åpen for publikum på Vest-Agdermuseet på Kongsgård i sommersesongen. Det presenteres 28 historiske faner med tilknytning til...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.12

Stopp på Setesdalsbanen - kunne vært unngått?

I Vennesla Tidene fredag 8. juni sier driftsbestyrer Stian Bergum at han ikke anser det forsvarlig å kjøre tog på Setesdalsbanen i sommer. Bakgrunnen er at det da ikke skal være personell igjen....

av Torkelsen, Jan H., 12.06.12

Listerrådet ønsker fire Aust-Agder - kommuner velkommen til Vest-Agder.

Listerrådet vedtok i går en høringsuttalelse om å ønske de fire kommunene Evje-Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand velkomne til Vest-Agder. Kommunene søkte høsten 2011 om endring av...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.12

Foreslår ny pensjonsordning for folkevalgte

Arbeidsdepartementet foreslår at pensjonene til sametingsrepresentanter og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner bør tilpasses den nye alderspensjonen fra folketrygden. Forslagene tilsvarer i...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.12

Women in Business mot nye oppdrag

Interreg IVA-prosjektet Women in Business ble avsluttet ved årsskiftet. Sluttrapporten viser at både virksomheter og virkemiddelapparat er tilført inspirasjon, ny kunnskap og kompetanse i løpet av...

av admin, 11.06.12

Ny tippenøkkel vil styrke satsingen på idrettsanlegg

Nylig la regjeringen fram en stortingsmelding om idrett Meld. St. 26 (2011 – 2012) ”Den norske idrettsmodellen”. Satsing på anlegg og tilrettelegging for at alle som ønsker det kan delta i fysisk...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.12

Gimle Gård er ferdig brannsikret

Den 24. mai hadde Vest-Agder-museet en vakker markering av at brannsikringen på Gimle gård er ferdig. Vest-Agder-museet ønsket å takke alle dyktige entreprenører, håndverkere og andre involverte for...

av Pettersen, Elin L. og Torkelsen, Jan H., 08.06.12

Ein million kroner til lokal samfunnsutvikling i Vest-Agder

I satsinga Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK) følgjer fylkeskommunane opp korleis dei kan bli endå betre til å samhandle. Kommunal- og regionaldepartementet deler no ut 30 nye millionar til...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.12

Vidar Kleppe med interpellasjon om forbud mot heldekkende hodeplagg

Demokratenes representant i fylkestinget Vidar Kleppe har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman hvor han stiller spørsmålet: Vil fylkesordføreren innføre forbud mot hodeplagg som...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.12

Elevene får vitnemål

av Torkelsen, Jan H., 07.06.12

Hvem fra Vest-Agder skal delta i NM i helsearbeiderfaget?

Onsdag 25. april mellom klokken 09.30 og 15.00 møtes seks lag fra Vest-Agders videregående skoler i Lyngdal kulturhus for å måle omsorgsevne, kunnskap og ferdigheter på scenen med ”pasienter” i...

av admin, 07.06.12

Arendalkonferansen ettertraktet og fullbooket

Arendalskonferansen - en læringsarena som berører og beveger morgendagens kommuner- er betegnelsen som årets store konferansebegivenhet i Arendal benytter i markedsføringen av arrangementet....

av admin, 07.06.12

Søgne videregående skole får midler til oppstart av nett- og modulbasert agronomkurs

Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil 300 000 kroner til Søgne videregående skole til delvis finansiering av oppstart av et agronomkurs for voksne....

av admin, 06.06.12

Malene Bue fra Vennesla videregående skole vant Holbergprisen

For vel fjorten dager siden ble det offentliggjort at en fagjury hadde nominert Malene Bue i klasse 3STB ved Vennesla videregående skole som en av tre finalister til Holbergprisen i skolen med...

av admin, 06.06.12

Fylkesutvalget tar Kristiansand bystyres vedtak om tidsdifferensierte bompengesatser til orientering

Samferdselsdepartementet har tidligere i vår underrettet om at departementet avventer utbetaling av belønningsmidler til Kristiansandsregionen i år. Det gjelder et årsbeløp på 60 millioner kroner....

av Torkelsen, Jan H., 05.06.12

Åpner for fylkesovergang til Vest-Agder for fire Aust-Agder kommuner

Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut en konsekvensutredning om endret fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner til høring. Vest-Agder fylkeskommune er...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.12

VI TRENGER DEG - i utviklingen av fremtidens Skagerrak region !

Området Øresund/Kattegat/Skagerrak (ØKS) omfattes av EU-programmet; Interreg A. Som en del av forarbeidet til utformingen av ØKS-programmet for neste periode fra 2014 til 2020, ble det høsten 2011...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.12

Vest-Agder fylkeskommune ordnet middelalderprinsesse hjem igjen til Grimstad

Et gammelt sagn forteller at et skip med en prinsesse om bord for lenge, lenge siden strandet i Prinsessevigen i Fjære, og at hun druknet og ble gravlagt i Fjære kirke i Grimstad. Gravsteinen til...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.12

Ny støtte til reiselivsprosjekt ved Kvåsfossen

Vekst i Lyngdal søker fylkeskommunen, om tilskudd til planlegging av en laksetrapp og et formidlingsanlegg knyttet til Kvåsfossen i Lygnaelva. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.12

Hægebostad kommune får fylkeskommunal støtte til en mulighetsstudie for området Snartemo-Birkeland- Tingvatn

Hægebostad kommune har sendt inn en søknad til fylkeskommunen om midler til en mulighetsstudie for området Snartemo-Birkeland- Tingvatn sør i kommunen, som grunnlag for arbeid med en kommunedelplan....

av Torkelsen, Jan H., 04.06.12

Fylkespolitisk tilfredshet med forslag fra Jernbaneverket til ny stasjonsstruktur

Jernbaneverket foreslår i en rapport endringer i stasjonsstrukturen i landet. Rapporten er på høring. Fylkestinget vil avgi Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse 18. juni. Da hovedutvalg for samferdsel,...

av Torkelsen, Jan H., 01.06.12

Dresintur med litteraturkoffert

Den lysegrønne kofferten til litteraturprosjektet Agder Rundt fikk luftet seg med en 17 km lang jernbanetur på dresin tirsdag formiddag, 29. mai.

av kas, 31.05.12

Else Marie Jakobsens livsverk – se et utvalg av hennes gave til Vest-Agder-museet

Odderøya Open går av stabelen 2. og 3. juni og i den anledning forbereder Vest-Agder-museet en liten utstilling av tekstilkunster Else Marie Jakobsens billedvever i Odderøya 17. Vest-Agder-museet er...

av Pettersen, Elin L. og Torkelsen, Jan H., 31.05.12

400 nye bilder lagt ut på Digitale bilder i Agder

Noen uker med iherdig arbeid har resultert i at Digitale bilder i Agder (DBA) nå på nettstedet DBVA.no kan vise nærmere 400 nye bilder fra arkivet etter Fotomagasinet i Kristiansand. Bildene som...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.12

Samferdselspolitikerne vil ha mer asfaltering av grusveier

Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i går diskuterte i dag strategien som skal legges til grunn for arbeidet med fylkeskommunens budsjett for neste år og økonomiplanen for kommende...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.12

31. mai - Verdens tobakksfrie dag

31. mai markeres "Verdens tobakksfrie dag" globalt og lokalt. Verdens helseorganisasjon (WHO) fastsetter hvert år tema for dagen, som i 2012 er "tobacco industry interferense". WHO er ansvarlig for...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.12

340 millioner må til for å fjerne forfall på bruer, ferjekaier og tunneler i Vest-Agder

Statens vegvesen har gjennomført en kartlegging av hvor mye det vil koste å fjerne forfall og gjøre nødvendige oppgraderinger for bru, ferjekai og tunnel på fylkesvegnettet. Rapporten utgjør en del av...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.12

En tredjedel av dødsulykkene på norske veier er arbeidsrelaterte trafikkulykker

Det foreligger nå en rapport hvor arbeidsrelaterte ulykker er kartlagt. Den viser at yrkessjåfører av tungbil eller buss var innblandet i 30 prosent av dødsulykkene og kjørte det utløsende kjøretøyet...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.12

Streik i Vest-Agder fylkeskommune

Også videregående skoler i fylkeskommunen er berørt av streiken, opplyser fylkesutdanningssjef, Arly Hauge. På flere av våre skolene har renholdere, driftsoperatører og kontoransatte blitt tatt ut i...

av Cheryl Macdonald, 30.05.12

Ja til at Øvrebø videregående skole får utvide tilbudet

Øvrebø videregående skole søker fra skoleåret 2013/2014 om godkjenning etter privatskoleloven til å etablere ti nye elevplasser på programområdet bygg og anleggsteknikk. Hovedutvalg for kultur og...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.12

Fylkeskommunal støtte til at KVS Lyngdal AS får etablere 90 nye elevplasser

KVS Lyngdal AS søker fra skoleåret 2013/2014 om godkjenning etter privatskoleloven til å etablere 90 nye elevplasser innen programområdet studiespesialisering. Skolen er i dag godkjent for 300...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.12

Anbefaler fritt skolevalg innen de fire inntaksregionene i Vest-Agder

De politiske organene i fylkeskommunen har nå til behandling en sak om hvilken inntaksordning en skal ha til videregående opplæring i fylket. Fylkestinget avgjør saken 18. juni. Da hovedutvalg for...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.12

Fylkeskommunens utdanningspolitikere vil styrke virksomheten ved Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand tilbyr tekniske og maritime studier over to år og helsefag studier over et år. For tekniske og maritime linjer er årets søkning noe høyere enn i fjor med 197 primærsøkere mot...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.12

HKU kutter antall saker pga streiken

Hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) valgte i dag å kutte antall saker de behandlet ettersom utvalgssekretæren deres er tatt ut i streik. Med hovedutvalgsleder som referent ble det akseptert å...

av admin, 29.05.12

Status for streiken i VAF 29. mai.

En rekke av de videregående skolene er rammet av streik. Det gjelder i første rekke skolene KKG, Kvadraturen skolesenter og Tangen VGS i Kristiansand. Men også enkelte ansatte ved de andre skolene i...

av Cheryl Macdonald, 29.05.12

Billigere og raskere tannbehandling

Regjeringen foreslår å gjøre det enklere å få dekket behandling av tannsykdommen periodontitt. Dette vil avlaste tannpleiere og tannleger, slik at pasientene kan få raskere og billigere behandling....

av Torkelsen, Jan H., 29.05.12

416,7 millioner kroner av spillemidlene til kulturformål i 2012

Regjeringen fordelte fredag før pinse 416,7 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål. 167 millioner kroner går til Den kulturelle skolesekken. Av disse mottar Vest-Agder 4...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.12

Gull i veggane

Sommerutstillinger ved Vest-Agder-museet Mandal er i år Gull i veggane av Torild Ankersdatter Fossnes og Rekonstruksjoner av Franz Schmidt. Utstillingene kan sees på museet i hele sommer, men de som...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.12

God vekst i skatteinngang til og med april

Skatteinngangen til kommunene og fylkeskommunene til og med april er på 43,761 milliarder kroner eller vel 1,118 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det er en økning på 2,6 prosent, melder...

av Torkelsen, Jan H., 25.05.12

Opptrapping av streiken

Fagforbundet har i dag varslet at de tar ytterligere 104 medlemmer ut i strek fra tirsdag 29.mai. Det er snakk om driftsoperatører, vaktmestre, renholdere og fagarbeidere ved en rekke av de...

av Cheryl Macdonald, 24.05.12

Vest-Agder fylkeskommune i toppskiktet i facebook-kvalitet

13 av 19 fylkeskommuner har offisiell facebookside. Nå har det uavhengige kompetansefirmaet " I all offentlighet" foretatt en vurdering av kvaliteten på sidene. Den viser at på en kvalitetsindikator...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.12

Midt-Agder Friluftsråd deler ut stimuleringsmidler

Midt-Agder Friluftsråd har for 2012 til rådighet 100 000 kroner i stimuleringsmidler til mindre lokale tiltak i medlemskommunene. Det kan søkes om støtte til aktivitetsfremmende tiltak innen ”det...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.12

Rundt 40 i streik i Vest-Agder fylkeskommune

Meklingen mellom partene i hovedtariffoppgjøret for kommunesektoren, som omfatter fylkeskommuner og kommuner, ble avsluttet klokken 04.00 i dag. Da måtte en hos Riksmekleren konstatere at det ikke var...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.12

Regional vekst og utvikling forutsetter bedre veistandard

-Vest-Agder er eksportfylke nummer en i Norge. Hele 16 prosent av arbeidsstokken er sysselsatt i industri i fylket, mot et landsgjennomsnitt på åtte prosent. Agder er landets ledende eksportregion og...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.12

Veidirektøren. -Vi kan skape god infrastruktur innen 20 år

I to dager denne uken har rundt 200 deltakere vært samlet til Nasjonal Veikonferanse 2012 i Kristiansand. Flere innledere og debattanter har drøftet og kommet med innspill til hvordan en raskest mulig...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.12

Olje- og energiministeren ser muligheter i Listerregionen

- Her er enorme muligheter for å bygge ut fornybar energi, både gjennom nye prosjekter og ved utnytte eksisterende anlegg bedre. Jeg er imponert over hvordan kommunene i Listerregionen ønsker å ta...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.12

Storstilt åpning av toppmodernisert togstasjon på Nodeland i Songdalen

- Nodeland stasjon er et eksempel på hvordan jernbanestasjoner skal utbygges flere steder i landet, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa da hun i går var i Songdalen for å foreta den...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.12

Ambisiøs og optimistisk samferdselsminister om fremtidens vei-Norge

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil ha tipp topp veier i Norge i løpet av 20 år. Det fortalte hun nærmere 200 deltakere på en nasjonal veikonferanse i Kristiansand i går. -Etter flere år...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.12

Ulykkesrisiko for bilførere redusert med 21 prosent siden 2005

I en rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI), på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, blir det slått fast at risikoen for å ferdes i trafikken er betydelig redusert. I løpet av de...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.12

Halvparten av elevene som dropper ut, havner hos NAV

Gjennom ti år har forskere i Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU kartlagt ungdommenes mottak av langvarige trygdeytelser som dagpenger eller sosial stønad og langvarige medisinske ytelser som...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.12

Teknologi alene er ikke nok

Forskere fra Norge, Sverige og Danmark forsøker å implementere Skype i morsmålsundervisningen og andre, utvalgte fag i norske, svenske og danske skoler. Språket ble en utfordring. Forskerne trodde i...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.12

Kommuneproposisjonen – et viktig gjennomslag for kommunesektoren

-Vi er blitt hørt på viktige områder. Det betyr at norske kommuner og fylkeskommuner fortsatt kan levere gode velferdstjenester til befolkningen, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i kommunesektorens...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.12

Det vil være kostnadseffektivt å forlenge jernbanens dobbeltspor fra Langemyr til Dalane i Kristiansand

I forslaget til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 er det avsatt midler til tiltak som sikrer bedre kapasitet for godstrafikk på Sørlandsbanen i en planteknisk ramme som ligger 20 prosent og 45...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.12

Har du lyst å bruke en uke eller to i sommer for å forberede deg til videregående skole?

Vi har fortsatt noen ledige plasser på våre sommeraktiviteter fra første halvdel av august og fram mot skolestart, og det er mulig å søke på disse aktivitetene: Ungdomsbedrift i mat/service i...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.12

Norges Taxiforbund: - Konkurransetilsynet driver politikk

Konkurransetilsynet har gått ut med forslag om ”frislipp” i drosjenæringen. Dette ble referert her på fylkeskommunens nettside tidligere denne uken. Norges taxiforbund har oversendt et svar som de ber...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.12

Lam trolig drept av ulv sør i Kvinesdal

Statens Naturoppsyn har konkludert med at et lam funnet på Håland sør i Kvinesdal trolig ble drept av ulv 9. mai i år. Folk bes melde fra dersom de mistenker observasjon av ulv eller finner døde bufe....

av Torkelsen, Jan H., 16.05.12

Ny heis gjør fabrikkmuseet på Sjølingstad bedre tilgjengelig

Det var jubel på Sjølingstad Ullvarefabrikk tidligere denne uken da museumsfabrikken kunne ta i bruk en ny moderne heis. –-Vi er utrolig glade for å ha denne heisen på plass. Nå kan vi ta imot eldre,...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.12

Flere trafikkskadde personer i Vest-Agder i år

Statistisk sentralbyrå har nå presentert tall over hvor mange som ble skadet eller drept i løpet av årets fire første måneder. Tallene viser en økning i antall trafikkskadde i år i forhold til samme...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.12

Elev fra Vennesla videregående skole til finalen i Holbergprisen

Det er nå klart at en fagjury har nominert Malene Bue i klasse 3STB ved Vennesla videregående skole som en av tre finalister til Holbergprisen i skolen med prosjektet: ”Min familie under den...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.12

Framtidsbygda - viktig møteplass på Agder

Den regionale partnerskapen i begge Agderfylka har dei siste fem åra skapt ein møteplass for kommunar og næringsverksemder. Kompetanse var nøkkelordet i år. Fylkesordførarar i Vest Agder, Terje Damman...

av Torkelsen, Jan H. og Roar Werner Vangsnes, Distriktsenteret, 16.05.12

Fylkesutvalget utsatte avgjørelse om skjebnen for Hidra Landfastsprosjektet

Med åtte mot tre stemmer besluttet fylkesutvalget i dag å utsette avgjørelsen om veianleggsprosjektet Hidra Landfast med ny undersjøisk tunnelforbindelse skal gjennomføres eller ikke, til sitt neste...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.12

Regionen krever firefelts møtefri E-39

-En samlet region krever fire-felts møtefri vei. Det kreves at alle nye veistrekninger planlegges som møtefri vei og uten farlige standardsprang. Regionen fastholder at veitraseen som velges må...

av admin, 15.05.12

Ønsket om å bygge mer klimavennlig øker interessen for tre

Utslippene av klimagasser blir mer enn halvert ved å bygge i tre istedenfor andre materialer. Bruk av tre er ikke bare miljøvennlig og klimanøytralt. Det gir dessuten økt sysselsetting og økt...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.12

Kommuneproposisjonen 2013 - 172 millionar kroner meir til Vest-Agder neste år

Førebelse tal syner at kommunane i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune får ein vekst i frie inntekter på 172 millionar kronar i 2013. –-Det vil gje fleire og betre tenester til innbyggjarane, seier...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.12

Konkurransetilsynet vil la alle som vil bli drosjeeier i de store byene

I et innlegg på en konferanse i Bergen i dag tar Øyvind Nilssen, rådgiver i Konkurransetilsynet, til orde for at alle som vil bli drosjeeier i de store byene skal gis anledning til det....

av admin, 15.05.12

Landsdelen slutter opp om Kjevik

Areal- og transportplanutvalget for Kristiansandsregionen sluttet seg i sist møte til en høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan hvor fremtiden for Kristiansand lufthavn Kjevik var tema. Utvalget...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.12

Vil ha 65 prosent økt økonomisk bevilgningsramme til samferdselsformål

Areal- og transportplanutvalget for Kristiansandsregionen behandlet nylig en høringsuttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2014 til 2023 (NTP). Et sentralt...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.12

Ønsker bedre tilgjengelighet i Tingparken

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder uttaler i forbindelse med sen skjøtselsplan for Tingparken i Hægebostad behov for økt tilgjengelighet og hensyn til universell utforming....

av Torkelsen, Jan H., 14.05.12

Langsiktig samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Songdalen kommune signert

Før helgen signerte fylkesordfører Terje Damman og ordfører Johnny Greibesland en ny samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen kommune. - Med dette er det nå inngått slike avtaler...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.12

I slutten av april ga NVE konsesjon til SAE Vind DA for å bygge og drive Kvinesheia vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i kommunene Kvinesdal og Lyngdal i Vest-Agder. I dag klargjør politikerne...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.12

Harald F. Andersen valgt til Sparebanken Sørs forstanderskap

Vedtektsendringer i Sparebanken Sør har medført må det foretas nyvalg til forstanderskapet i banken. Offentlige representanter reduseres fra fem medlemmer og fem varamedlemmer til tre medlemmer og tre...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.12

Toril Runden med i generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Forstanderskapet i Sparebanken Sør vedtok 27. mars etablering av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. I henhold til vedtektene i stiftelsen skal Vest-Agder fylkeskommune velge et medlem og et...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.12

Vest-Agder leser barnebøker

Med bakgrunn i samarbeidsavtalen mellom Vest-Agder fylkesbibliotek og Kristiansand folkebibliotek, arrangerer to dyktige barne- og ungdomsbibliotekarer fra folkebiblioteket barnebokmøter for...

av kas, 14.05.12

Sørvestbanen må få en helhetlig finansiering og stå ferdig i 2030

Jernbaneforum Sør har nå avsendt en høringsuttalelse til Høyhastighetsutredningen, Konseptvalgutredningen for InterCity og samferdselsetatenes forslag til Nasjonal transportplan. Oppsummert uttaler...

av admin, 14.05.12

Større fokus på vekstfremmende regionale flyplasser

Europaparlamentet vedtok 10.mai en ikke-lovgivende resolusjon der de går inn for at EUs luftfartspolitikk må legge særlig vekt på behovene til regionale flyplasser. Ifølge parlamentarikerne har de...

av admin, 14.05.12

Innovasjon Norge skal drive økt desentralisering av kompetanse og virksomhet

Som et ledd i forvaltningsreformen overtok fylkeskommunene 1. januar 2010 samlet 49 prosent av aksjene i Innovasjon Norge. Våren 2012 vil Næringsdepartementet legge frem en stortingsmelding om...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.12

Fylkesvei 987 Brokke - Suleskar åpnes søndag 20. mai klokken 12.00

Det arbeides for tiden betydelig i fjellheimen i Øvre Sirdal. I dag starter Risa i Sirdal mandag med snørydding på fylkesveien mellom Sirdal og Brokke i vernesonen over til Setesdal. Åpning er satt...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

Nytt saueprosjekt i Vest-Agder

Hovudmålet med prosjektet «Ny giv i sauehaldet i Vest-Agder 2012-14» er å betre lønnsemnda, auka produksjonen og kvaliteten i sauehaldet og redusere tap på utmarksbeite. Sauenæringa er viktig for...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

Samarbeider om bokutgivelser

Fylkeskonservatoren og Commentum Forlag er blitt enige om å samarbeide om bokutgivelser. Fylkeskonservatoren utgir pr. i dag en kulturhistorisk bokserie med emner hentet fra arkeologi,...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

Nytenkning innen byplanlegging vekker positiv respons

Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune er med i et treårig nordisk prosjekt hvor søkelyset er rettet på virkemidler som kan bidra til å fremme det fysiske og sosiale miljøet som mennesker...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

Velkommen til Agderseminar 2012, 11.-12.oktober!

Agderseminar 2012 holdes i år ved Universitetet i Agder, og temaet er "Sørlandet og utlandet Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning." Agderseminaret viderefører en lang tradisjon for årlige...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

Fortsatt sjans på sykkeljakke

av John Sverre Karterud/ Kristiansand kommune, 10.05.12

Ny daglig leder på Etablerersenter Vest-Agder IKS

Stillingen som ny daglig leder på Etablerersenter Vest-Agder IKS ble utlyst i mars. Det var i alt 18 søkere. Etter grundige vurderinger av alle kandidatene, bestemte styret seg for å tilby Atle S....

av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

12 000 studenter i fagskoleutdanning

Det er fortsatt mange som studerer ved en fagskole i Norge. Siden nettskolene ikke er inkludert i tallene for fagskolene i 2011, noe de var i 2010, er ikke tallene for de to årene direkte...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.12

1,3 millioner kroner til barn og unge i Kristiansand

Kristiansand får 1,3 millioner kroner til barne- og ungdomstiltak. Målet med midlene er å skape gode lokale møteplasser og gi barn og unge muligheter til å delta på fritidsaktiviteter og i...

av Torkelsen, Jan H., 09.05.12

Postive signaler fra fylkestannlegen til fylkesutvalget

Fylkestannlege Asjørn Dalsmo ga i går fylkesutvalget en rapport over dagens status for fylkeskommunens tannhelsevirksomhet. Han hadde positive signaler å komme med. Det arbeides godt på klinikkene...

av Torkelsen, Jan H., 09.05.12

-Lokalsamfunnene må få sin rettmessige andel av verdiøkningen fra kraftutbygging

Fylkesordfører Terje Damman rettet i sin tale til Høyres landsmøte søkelyset på globale klimautfordringer med vinkling mot regionens bidrag. -Jeg ønsker å sette fokus på de globale klimautfordringene...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.12

Jernbaneverket foreslår endringer i stasjonsstrukturen - Breland kan bli nedlagt

Best mulig togtilbud for flest mulig, men dårligere for noen. Jernbaneverket foreslår i en ny rapport å legge ned 31 stasjoner. De fleste stasjonene er små holdeplasser med svært få reisende og en lav...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.12

Fylkesbytte-rapporten for fire Aust-Agder-kommuner ut på høring

Nå sender Kommunaldepartementet rapporten om søknadene om fylkesbytte fra fire Aust-Agder-kommuner på høring. Det er kommunene: Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand som har søkt...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.12

Foreslå kandidatar til Karl Evang-prisen 2012

Karl Evang-prisen vart oppretta som ein honnør til den tidlegare helsedirektøren for hans sosialmedisinske pionerinnsats. Målet med prisen er å stimulere interessa og arbeidet for barnevern,...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.12

Hidraprosjektets videre skjebne fortsatt uavklart

av Torkelsen, Jan H., 04.05.12

Janne Nystøl Spilde skal være med å kåre "Årets Museum i Vest-Agder"

Styret i Vest-Agder Museumslag vedtok i fjor statuetter for kåring av "Årets Museum i Vest-Agder". Hensikten med prisen er å oppmuntre til innsats og å fremheve gode tiltak til inspirasjon og forbilde...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Lions gir jubileumsgave til samarbeidsprosjekt fredag klokken 12.00 i Tangen park

Lions feirer sitt 40 års jubileum og i den forbindelse overrekkes fredag klokken 12.00 i Tangen park i Kristiansand to trimapparater med seks treningsfunksjoner - Flexo og Tibas - til kommunen. Dette...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

300 0000 kroner i tilskudd til viltformål er nå fordelt

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø fordelte i forrige uke de midlene Vest-Agder fylkeskommunen har for å gi som tilskudd til viltformål; hjortevilttiltak og lokale vilttiltak. Dette inngår som...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Kostnadene for veganlegg fortsetter å øke

Byggekostnadene for veganlegg økte med 1,2 prosent fra fjerde kvartal 2011 til første kvartal 2012. Materialkostnadene økte med 2,5 prosent, mens arbeidskraft- og maskinkostnadene steg med respektive...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Vil erstatte fylkestingene med regionting

I følge et oppslag i avisen Agder i dag, opplyser nestleder Dagrun Eriksen i KrF at partiet i neste uke kommer til å foreslå å bytte ut fylkespolitikerne og fylkestinget med en modell der...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Åseral planlegger satsing på helårs løypenett i Ljosland-Bortelid-området

Åseral kommune har meldt oppstart av arbeidet med en kommunedelplan for friluftsliv. Formålet med planen er å legge til rette for et helhetlig og fremtidsrettet løypenett innenfor planområdet som i...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Fylkeskommunen med på fremtidsrettet planleggingsopplegg for boligområde i Lindesnes

Lindesnes kommune har søkt fylkeskommunen om tilskudd til gjennomføring av en forstudie til planlegging av et nytt boligområde på Vallemoen like nord for Vigeland sentrum. Hovedutvalg for samferdsel,...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Invitasjon til samråd i Agder om framtidas sjømatnæring

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen inviterer til samråd om den nye stortingsmeldingen 5. juni klokken. 09.00 -11.00 i lokalene til Havforskningsinstituttet, avdeling Flødevigen i...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.12

Fylkespolitisk interesse for å finne en akseptabel utbyggingsløsning for Hunsøya i Vennesla

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besøkte i dag Vennesla for blant annet å befare Hunsøya, hvor nedlagte Hunsfos Fabrikk utgjør en del av arealet. Vennesla kommune har oversendt forslag til...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.12

Breiband er avgjerande i moderne distriktspolitikk - Agder er eit godt døme

Ny utgreiing dokumenterer stor samfunnsnytte av at alle har tilgang på tilstrekkeleg breibandskapasitet. Breiband skal vera eit gode på line med annan infrastruktur som veg og straumnett. - Rapporten...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.12

Fire alternative løsninger for kommunene som vil til Vest-Agder

Konsulentfirmaet Nivi har nå presentert sin rapport hvor de har vurdert at fire kommuner i Aust-Agder har søkt Kommunal- og regionaldepartementet om å bli overført til Vest-Agder. Rapporten legger opp...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.12

Kvalitetssikringsrapport anbefaler midtrekkverk-utbygging av ny E-39

Vista Analyse AS og Holte Consulting har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen for E39 mellom Søgne og Ålgård. I rapporten anbefales det at...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.12

Tilfreds med kollektivsatsing, etterlyser andre tiltak

- Vi er tilfreds med den økte satsingen på kollektivtrafikk. Samtidig er det beklagelig at Regjeringen i klimameldingen ikke legger opp til andre nye klimatiltak i Kommune-Norge, sier styreleder i KS...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.12

UD ønsker lokale og regionale innspill til Europapolitikken

- Jeg oppfordrer fylker og kommuner til å ta en aktiv rolle og komme med innspill til Europautredningen og den kommende stortingsmeldingen. Europapolitikken utøves på mange nivåer og på så mange felt,...

av Torkelsen, Jan H., 30.04.12

KKG-elever vant Eilert Sundt-prisen

Elevene Viktor E Lunde, Erik-Anant S Narayan og Lucas D. Haugeberg på Kristiansand katedralskole Gimle kan nå gratuleres med første premien i Eilert Sundt-prisen. Eilert Sundt-prisen er en...

av Torkelsen, Jan H., 30.04.12

Nitten søkere til stillingen som assisterende fylkesrådmann

En av veteranene i Vest-Agder fylkeskommune assisterende fylkesrådmann Tore Berntsen slutter i stillingen senere i år. Etter at stillingen har vært lyst ut står det nå nitten navn på søkerlisten. Det...

av Torkelsen, Jan H., 30.04.12

25,4 millioner kroner i spillemidler til anlegg i Vest-Agder

Regjeringen besluttet fredag å fordele 1,564 milliarder kroner i spillemidler til idrettsformål for 2012. Av dette går 697,5 millioner kroner går til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i...

av Torkelsen, Jan H., 30.04.12

Ny bok om jernalderen på Krim

Fylkeskonservatoren har et utstrakt forskningssamarbeid med arkeologiske miljøer på Krim i Ukraina. Én utfordring er mangelen på faglitteratur på andre språk enn russisk. Nå har vi lansert en ny...

av Stylegar, Frans-Arne, 30.04.12

Likestilling som regional kraft

Fritt Valg, Senter for likestilling og sekretariatet for Regionplan Agder 2020 arrangerte i forrige uke en konferanse om likestilling. Politikere og ledere i offentlig og privat sektor deltok på...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.12

Fylkesordføreren avventende til en eventuell justering av regelverk for nye TT-brukere over 67 år

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman om endringer i reglementet for transporttjeneste for funksjonshemmede. Kleppe...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.12

Veteranbiltreff i Bygada på Vest-Agder museet Kristiansand

Liker du nostalgiske opplevelser da er du hjertelig velkommen til årets veteranbilmønstring, i Bygada på Vest-Agder museet Kristiansand lørdag 28. april, mellom klokken 11.00 og 13.00. Dette er dagen...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.12

Norgesrekord ! KKG-russen samlet inn 381 500,- til Kreftforeningen

Årets russ ved KKG- Kristiansand katedralskole Gimle har satt norgesrekord med sitt innsamlingsresultat til Kreftforeningen. Gjennom salg av vafler i elevkantina og aksjon med bøsser har russen samlet...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.12

Samferdselsministeren holder igjen belønningsmidler til Kristiansandsregionen

Samferdselsdepartementet har nå sendt brev til Vest-Agder fylkeskommune hvor departementet melder at det etter en gjennomgang av rapporter som er innsendt knyttet til belønningsavtalen, vurderer det...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.12

Vurderer å opprette et fylkeskommunalt veifond

Da fylkestinget tirsdag behandlet Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2011 fremmet Høyre. Kristelig folkeparti. Fremskrittspartiet, Venstre og Demokratene et fellesforslag hvor administrasjonen...

av admin, 26.04.12

Fylkeskommunen vil ha fokus på lærlingeplasser for helsefagarbeidere på Sørlandet sykehus HF

Fylkestingsrepresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen (SV) har rettet en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman hvor hun ber om en redegjørelse om hvilke tiltak fylkeskommunen har satt i gang eller...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.12

Ikke aktuelt med privat helseforsikring for fylkeskommunens ansatte

Fylkestingsrepresentant Steinar Bergstøl Andersen (Frp) hadde til fylkestingsmøtet onsdag innsendt en interpellasjon hvor han ønsker å få utredet muligheten for at også ansatte i Vest Agder...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.12

Fylkeskommunal lånegaranti til Fullriggeren Sørlandet

Fylkestinget har besluttet  at Vest-Agder fylkeskommune skal gi Fullriggeren Sørlandet en bankgaranti på inntil 7,5 millioner kroner for utføring av vedlikehold for klassing av skipet. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.12

Åtte millioner til opprusting av Stiftelsen Arkivets bygninger

Fylkestinget ga tirsdag tilsagn om åtte millioner kroner til delfinansiering av nybygg og renovering ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Midlene innarbeides i Vest-Agder fylkeskommunes økonomiplan...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.12

Kontroversielle Agder-bibliotek

Selv om det ikke ble fylkessammenslåing i denne omgang har vi allerede lenge hatt ett samlet bibliotek-Agder. Og om ikke det er kontroversielt nok; nå er hele bibliotek-Agder kledd i rosa!  I følge...

av Skibenes, Kari, 25.04.12

Klimameldingen: Økt satsing på kollektivtrafikk og gang- og sykkelfasiliteter

Regjeringen har onsdag presentert sin klimamelding. Et element i meldingen har vesentlig betydning for fylkeskommunens ansvarsområder – samferdsel. Regjeringen har som mål at veksten i...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.12

Regnskapsoverskudd for Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum i 2011

Vest-Agder fylkeskommune samarbeider med og gir årlig tilskudd til Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum. Dette skal bidra til at museet opprettholdes og utvikles som en av landsdelens viktigste...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.12

Ny internasjonal strategi skal bidra til vekst og utvikling på Agder

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner besluttet høsten 2010 å utarbeide en felles internasjonal strategi for Agder som ledd i oppfølgingen av Regionplan Agder 2020. Internasjonal virksomhet skal være et...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.12

Fire millioner til Hestmanden fra Riksantikvaren

av Torkelsen, Jan H., 25.04.12

Vest-Agder får heltidsansatt elev- og lærlingombud

Vest-Agder fylkeskommune har siden i fjor sommer hatt et elev- og lærlingombud i halv stilling. Helge Hovland har innehatt stillingen. Fylkestinget hadde tirsdag en såkalt underveisevaluering av...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.12

Justeringer i politikerrepresentasjonen i fylkeskommunen

Fylkestinget foretok tirsdag et suppleringsvalg etter at Arbeiderpartiets Stein A Ytterdal trer ut som varamedlem til fylkestinget på grunn av flytting til Trondheim. Fylkestinget besluttet at...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.12

Fylkestinget orientert om anbudssituasjonen for Hidra Landfast

Fylkestinget fikk i dag utdelt et notat utarbeidet av prosjektleder Jan Helge Egeland som gir informasjon om tilbudsåpningen vedrørende hovedentreprisen for det undersjøiske tunnelprosjektet Hidra...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.12

Ny bomstasjon på E18 i Lillesand planlegges satt i drift fra 3. mai

I henhold til det Stortinget har bestemt skal innkrevingen på E18 Inntjore i Grimstad fordeles mellom Inntjore og Kviksdalen. Takstene på Inntjore vil derfor reduseres fra 30 kroner til 15 kroner for...

av admin, 24.04.12

-Det er tåpelig å snakke om vei eller bane!

På en stor togkonferanse i Kristiansand mandag var det flere innledere og debattanter som tok til orde for at det ikke er realistisk eller strategisk smart å arbeide for både en moderne ny...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.12

Vinnere av Sørlandets litteraturpris

Årets vinnere av Sørlandets litteraturpris er Øystein Hauge i klassen for skjønnlitteratur og Harald Dag Jølle i klassen for sakprosa. Vi gratulerer!

av Skibenes, Kari, 24.04.12

-Vi må bygge jernbane for de neste 100 årene

av Torkelsen, Jan H., 24.04.12

Byggenæringen og karriereveiledning i Abrahavn

Skolerådgivere/karriereveiledere inviteres til å møte byggenæringen på Sørlandet. Arrangementet finner sted i Abrahavn, Kristiansand Dyrepark 10. mai 2012 og er et samarbeid mellom NHO Agder, EBA...

av admin, 23.04.12

Fremtidsbygda 2012 arrangeres på Byremo 10. mai

Konferansen Framtidsbygda er blitt en årviss tradisjon. I år arrangeres konferansen 10. mai på Byremo videregående skole. Tema i år er: kompetanse og lokal næringsutvikling. Møteleder professor Dag...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.12

Pisk og gulrot må til for å unngå fremtidig trafikkkaos

Prognosene fremover er sterk befolkningsvekst i byene og byområdene: Økonomisk vekst vil gi økt transportomfang. Biltilgangen vil øke i befolkningen. Bo- og arbeidsmarkedsregionene utvides. Det var...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.12

Nå starter TUSENTRÅKK 2012

25. april starter Tusentråkk, vårens store sykle- og gåkampanje i Kristiansandsregionen. Det gjelder å komme seg til og fra jobb, undervisningssted, eller andre daglige gjøremål til fots eller på...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.12

Tre leverte tilbud på Hidratunnelen

Statens vegvesen hadde åpning av tilbud på hovedentreprisen for Hidratunnelen fredag. Da tilbudsfristen gikk ut klokken 12.00 hadde det totalt kommet inn tre tilbud. NCC Construction AS, Implenia AS...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.12

Barnas arkitektkonkurranse - Bygg ditt drømmemuseum!

Hvordan er ditt drømmemuseum? Hvordan ser det ut, og hva skal det inneholde? Prøv deg som arkitekt og møt opp på Vest-Agder-museet Kristiansand, ved Minibyen søndag 22. april, klokken 13.00 til 15.00....

av Torkelsen, Jan H., 20.04.12

Vest-Agder får fylkespris for eldre

Det fylkeskommunale rådet - Vest-Agder fylkeseldreråd - har nå besluttet å opprette en egen fylkespris for eldre. Prisen blir på 10.000 kroner. Det legges opp til at utdelingen den nye prisen vil bli...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.12

Raskare planlegging av store veg- og jernbaneprosjekt

-Den auka satsinga på samferdsel sidan 2006 skal vidareførast og styrkjast. Skal vi dra mest mogleg nytte av dei auka midlane, er det mellom anna viktig å få redusert planleggingstida for store veg-...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.12

Roger Grubben fra Sirdal videregående skole blir landslagstrener

Roger Grubben og Espen Nordby Andersen tilsatt som nye trenere for skiskytterlandslaget. Roger Grubben er ansatt på Sirdal videregående skole. Han har også tidligere vært norsk landslagstrener i...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.12

Tor Mathisen med i arbeidsgruppe for fylkesstrategi for universell utforming

Fylkesutvalget besluttet i mars at arbeidet med å følge opp en fylkesstrategi for universell utforming skal videreføres for perioden 2012 til 2015. Det ble avsatt 50 000 kroner til arbeidet, som er et...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.12

Fylkeskommunens økonomisjef med i Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk utarbeiding og faglig vurdering av data som omhandler økonomien i...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.12

Nytt valadministrasjonssystem til valet i 2013

Kommunal- og regionaldepartementet har utvikla det nye valadministrasjonssystemet EVA. Det blir eigd, drifta og forvalta av staten. Dette vil gje meir openheit og god demokratisk kontroll. Alle...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.12

Lavere stemmerettsalder øker ungdommens politiske engasjement

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner har nå presentert en fersk rapport som viser at ungdom i forsøkskommuner med stemmerett for 16-åringer er mer interessert i politikk, mer...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.12

God uttelling av samarbeidet mellom fylkeskommunen og Marnardal kommune

Fylkesutvalget ble nylig orientert om statusen for en fireårig samarbeidsavtale som Vest-Agder fylkeskommune og Marnardal kommune har inngått for perioden fra 2009 til 2013. -Konklusjonen så langt er...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.12

Det er imponerende mange dyktige "UKM-ungdommer" i Vest-Agder

I helgen ble en imponerende og innholdsrik fylkesmønstring i årets UKM-Ungdommens kulturmønstring gjennomført i Mandals nye kulturstorstue Buen. –Det var ei fantastisk helg med utsolgte...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.12

Bred dugnad for flere læreplasser

Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 prosent fra utgangen av 2011 og frem til 2015. Det er den forpliktende målsettingen når Kunnskapsdepartementet, sammen med alle arbeidsgiver– og...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.12

Bedrer strømforsyningen i Sør-Norge

av Torkelsen, Jan H., 16.04.12

Rapport etter Kenya-ulykke offentliggjøres

I dag kunne leder av undersøkelsesgruppen, Yngve Årøy overlevere rapporten etter dødsulykken i Kenya 12.februar i år. Samtidig ble rapporten offentliggjort. Det var fylkesrådmann Tine Sundtoft som ba...

av Macdonald, Cheryl, 16.04.12

Fylkeskommunen støtter togkonferanse i Kristiansand i regi av Naturvernforbundet

Naturvernforbundet i Kristiansand mottar støtte fra fylkeskommunen til en togkonferanse denne måneden. Tidligere har også Jernbaneforun Sør, hvor fylkeskommunen er en av fem partnere, gitt økonomisk...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.12

Nytt felles påtrykk fra fylkeskommunen og Mandal kommune for å statstilskuddsmidler til Buen

For en tid tilbake ble avholdt et møte mellom politisk og administrativ ledelse i Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune. Temaet for møtet var oppfølging av en samarbeidsavtale for perioden 2009...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.12

Det kan bli stilt strengere krav til lærerkompetanse

Kunnskapsdepartementet foreslår, i følge en pressemelding, at det skal stilles krav om at lærere skal ha relevant fagkompetanse i de fag som de skal undervise i. Dagens kompetansekrav knytter seg bare...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

SV: - Kan fylkeskommunen få sykehusene til å ta inn flere lærlinger som helsefagarbeidere?

Fylkestingsrepresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen (SV) skriver i en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman at helsefagarbeideren er den nye utdanningen som erstatter den tidligere...

av admin, 13.04.12

Fylkeskommunen valgte "ikke-fylkespolitiker" som lederkandidat til styret for Agder kollektivtrafikk AS

Da fylkesutvalget tirsdag oppnevnte Vest-Agder fylkeskommunes styremedlemmer til nytt styre for Agder kollektivtrafikk AS valgte utvalget å gå utenom både fylkeskommunens egne politikere og...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

Kommunikasjonsfolk i fylkeskommuner og kommuner har slått seg sammen

Torsdag i forrige uke ble prosessen med å slå sammen de faglige forumene for kommunikasjonssmedarbeidere og -sjefer i kommunene (KIK) og fylkeskommunene (FIK) fullført. Nærmere ett hundre deltakere...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

Stine Jebsen fra Kristiansand vant Sørlandsmesterskapet i kjøttfag

Stine Jepsen, som er butikkslakterlærling hos ICA Maxi på Lund i Kristiansand, vant i går Sørlandsmesterskapet i kjøttfag. Hun er direkte kvalifisert til Norgesmesterskapet som går av stabelen under...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

De danske regionene leverer og har god økonomisk orden

Årsberetningene fra de danske regionene viser at budsjettene ble holdt i 2011. Samlet for de fem regionene viser regnskapene et overskudd på rundt to prosent i forhold til budsjettert utgiftsnivå....

av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

VRI Agder - Regional partnerskapskonferanse om "Internasjonalisering» forlenger påmeldingsfristen

Fredag 27. april inviterer VRI Agder det regionale partnerskapet til seminar med tema internasjonalisering. Se programmet her. Seminaret er gratis. Påmeldingen er bindende og må være gjennomført...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

Miljøvennlig kraftutveksling og konseptet "Grønt batteri" tema på årets Listerkonferanse

Listerkonferansen 2012 på Farsund Resort i Bjørnevåg arrangeres 26. april. Årets konferanse retter fokus på miljøvennlig kraftutveksling og konseptet "Grønt batteri". En rekke anerkjente...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

Vil ha elev- og lærlingombudet i Vest-Agder heltidsansatt

Fra 1. august i fjor har Vest-Agder fylkeskommune hatt elev- og lærlingombud i halv stilling. Helge Hovland har innehatt stillingen. De politiske organene i fylkeskommunen har for tiden en såkalt...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

Vest-Agder fylkeskommune inngår samarbeidsavtale om drift av "Øya" dersom Aust-Agder fylkeskommune blir med

Fylkesutvalget sa seg tirsdag denne uken enig i at Vest-Agder fylkeskommunen inngår en treårig samarbeidsavtale med rederiet Hansen og Narvesen for å sikre langsiktig drift av båtruten "Øya". Et...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.12

Barn og unges medvirkningsmuligheter på regionalt nivå i Vest-Agder skal utredes

Etter en avtale med fylkeskommunen har Vest-Agder barne- og ungdomsråd (VABUR) i rundt et år arbeidet med et notat hvor barn og unges reelle medvirkningsmulighet på regionalt nivå i Vest-Agder er...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.12

Fylkeskommunen og Songdalen kommune vil samarbeide tett for at flere av kommunens ungdom fullfører sin utdanning

Vest-Agder fylkeskommune tar sikte på å inngå samarbeidsavtaler med alle kommuner i Vest-Agder. Fylkestinget skal i slutten av april behandle forslag til en samarbeidsavtale med Songdalen kommune....

av Torkelsen, Jan H., 11.04.12

Fylkesutvalget tilrår fylkeskommunal lånegaranti til Fullriggeren Sørlandet

Fylkestinget vil 24. april ta endelig stilling til om Vest-Agder fylkeskommune skal gi Fullriggeren Sørlandet en bankgaranti på inntil 7,5 millioner kroner for utføring av vedlikehold for klassing av...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.12

Fylkeskommunen fraråder konsesjon til Kvinesheia Vindpark

Fylkesutvalget besluttet i dag med sju mot fire stemmer at Vest-Agder fylkeskommune fraråder konsesjon til SAE Vind for utbygging og drift av Kvinesheia Vindpark. Det var Høyre som fremmet forslaget...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.12

Romertidsfunn i Songdalen

Fylkeskonservatoren gjennomfører i disse dager en arkeologisk registrering ved Greipstad kirke i Songdalen, der kirkegården snart skal utvides. Det er gjort flere interessante funn av bosetningsspor...

av Stylegar, Frans-Arne, 10.04.12

To bygg i Vest-Agder nominert til Statens Byggeskikkpris

- Det er et helt annet tilfang av bygg med gode kvaliteter nå enn da denne juryen trådte sammen for fire år siden, sier Erling Dokk Holm, leder av juryen for Statens Byggeskikkpris. Juryen har...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.12

Tilrettelagt sti mellom Nordberg Fort og Pennefeltet

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i forrige uke orientert om at arbeidet med en tilrettelagt sti mellom museumsanlegget på Nordberg Fort og helleristningsfeltet på Penne på Lista starter...

av admin, 03.04.12

Tradisjonsbåtregisteret

Tradisjonsbåtregisteret er et prosjekt som har som målsetting å få oversikt over bestanden av norske tradisjonsbåter. Det er mange år siden de åpne båtene for årer og seil var arbeidsredskaper i...

av Stylegar, Frans-Arne, 03.04.12

Sterkt påtrykk for å få løst fylkesveiutfordring i Farsund sentrum

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø var onsdag på besøk i Farsund og møtte kommunens administrative og politiske ledelse. Hovedfokuset ble lagt på å få løst den utfordringen kommunen har med å...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

Stor kollektivkonferanse på Kilden 19. april

Sørlandet opplever sterk vekst, og Kristiansandsregionen er en av de raskest voksende regionene i landet. Befolkningsveksten vil skape trafikkaos dersom det ikke møtes med kraftig forbedring av...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

Demokratene vil ha endret regelverk for nye TT-brukere over 67 år

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn til ordfører Terje Damman en "Interpellasjon vedrørende diskriminering av nye TT-brukere over 67 år". Han henviser til endringer i...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

Suksess for "humor-rektor"

av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

Utsatte behandling av reguleringsplan for Otraparken i Vennesla til etter befaring

På sakslisten til onsdagens møte var det lagt opp til at fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø skulle ha avgitt uttalelse til en reguleringsplan for del av Hunsøya – "Otraparken"....

av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

Oppstart av fremtidsrettet landbruksprosjekt i Hægebostad

Tirsdag 27. mars møtte et halvt hundre interesserte mennesker i Kollemo grendehus for å markere starten på et toårig prosjekt som er godt forankret både i næringen og i ledelsen i Hægebostad kommune....

av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

Fylkeskommunen selger veistubb i Kvinesdal til grunneier

En grunneier fra Sveien like ved golfbanen i Kvinesdal har ytret ønske om å få kjøpt et areal på i underkant av 5000 kvadratmeter av fylkeskommunen. Det dreier seg om en veistrekning på rundt 170...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

Anbefaler konsesjon til Kvinesdal vindpark

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag, med sju mot fire stemmer, å tilråde at fylkesutvalget over påske skal anbefale at det gis konsesjon til SAE Vind for...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

Økonomisk fjorårsresultat over landsgjennomsnittet

Vest-Agder fylkeskommunes netto driftsresultat for 2011 utgjorde 6,1 prosent, mens gjennomsnittet av landets fylkeskommuner ligger på 5,5 prosent. Det regnskapsmessige resultatet ble på 76,2 millioner...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

Agder med største lokale folkeavstemning

Folkeavstemningen i 2011 om fylkessammenslåing i Agder er den mest omfattende lokale folkeavstemning som er blitt avholdt i Norge. Det forteller en årlig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB)...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.12

Deltakere fra 16 fylkeskommuner samlet på NDLA-kurs!

Mandag 26. mars ble det arrangert kurs i matematikk og medie-og informasjonskunnskap på Gardermoen. Arrangør var de to NDLA-redaksjonene i Vest-Agder i samarbeid med Utdanningsavdelingen. Målgruppen...

av Kyllesdal, Lene Ragnhild, 27.03.12

Det felles lite hjort i Vest-Agder

Statistisk sentralbyrå har nå presentert en statistikk som viser at det i landet ble felt nesten 36 800 hjorter i løpet av jakten høsten 2011 og vinteren 2012. Det er en nedgang på nesten 2 300 dyr...

av Torkelsen, Jan H., 27.03.12

Søknadsfristen snart ute for sommerjobb på museum?

Er du interessert i historie, liker du å formidle kunnskap og er du glad i å omgås mennesker? Da er dette sommerjobben for deg! Vest-Agder-museet Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal og Vigeland Hus...

av Torkelsen, Jan H., 27.03.12

Plastikk 2011 videreføres i Plastikk 2012!

Hold av lørdag 25. august - for da blir fjorårets vakreste eventyr - Plastikk 2011 - videreført i Plastikk 2012! Eiere av klassiske plastbåter inviteres til å delta i det spektakulære arrangementet...

av Lunde Thorunn og Torkelsen, Jan H., 27.03.12

Oddlaug Tjomsland oppnevnt som medlem i verneområdestyre

Miljøverndepartementet har nå oppnevnt representanter til verneområdestyre for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Dyraheio landskapsvernområde. Frafjordheiane landskapsvernområde,...

av Torkelsen, Jan H., 26.03.12

Redningsselskapet takker for støtte til varmesøkende kamera

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt takk fra Redningsselskapet distrikt Agder for økonomisk støtte til innkjøp og installasjon av varmesøkende kamera til redningsskøyta RS Ægir. Den er stasjonert i...

av Torkelsen, Jan H., 26.03.12

Fylkesutvalget: -Agder-landbruket har spesielle utfordringer som må løses

Regjeringen har utarbeidet en ny stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken. Meldingen trekker opp overordnede mål om matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig...

av Torkelsen, Jan H., 26.03.12

Apper overtar for papir i fylkespolitikken i Vest-Agder

Fylkesutvalget har nå besluttet at en Ipadløsning for politikere i Vest-Agder fylkeskommune skal tas i bruk i fylkestinget, fylkesutvalget, hovedutvalg for kultur og utdanning og hovedutvalg for...

av Torkelsen, Jan H., 26.03.12

Fylkesutvalget vil ha en helhetlig avklaring av utnyttelsen av Vestre Havn området i Kristiansand

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt varsel om oppstart av en detaljreguleringsplan for Vestre Strandgate 49 som er området hvor Euroterminalen var planlagt lokalisert. Området er også en del av...

av Torkelsen, Jan H., 23.03.12

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal involveres mer i arbeidet med universell utforming

Fylkestinget vedtok i 2008 en fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder. Strategien ”Universell utforming, bra for alle - nødvendig for noen”, er et fireårig samarbeidsprosjekt...

av Torkelsen, Jan H., 23.03.12

Vei-Norge møtes i Kristiansand for å diskutere løsninger for fremtidens veipolitikk

Tirsdag 22. og onsdag 23. mai arrangeres Den nasjonale veikonferansen 2012 i Kristiansand. Konferansen vil rette et internasjonalt og regionalt fokus på nasjonal veipolitikk. Hvor lønnsomt er det...

av Torkelsen, Jan H., 23.03.12

Vest-Agder i landstoppen når det gjelder redusert sykefravær

Det skjer positive ting med hensyn til reduksjon i legemeldt sykefravær flere steder i landet. Sykefraværet er, i følge fersk statistikk, redusert med mer enn 20 prosent i fem fylker. Det kraftigste...

av Torkelsen, Jan H., 23.03.12

"Byer og mennesker", workshop-serie med Gehl Architects

Workshop'ene er en oppfølging av Regionplan Agder 2020. Aust og Vest Agder fylkeskommuner inviterte til workshop-serie med Gehl Architects om byer og mennesker i januar og februar 2012. Det ble...

av Vatne Førsvoll, Åse, 22.03.12

Kunnskapsministeren vil ha rektorer som får lærerne til å plystre på vei til jobb

-Dere er nøkkelen til Norges samfunnsøkonomi, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen til rundt 400 rektorer i videregående skolen på den første rektorkonferansen, som KS og Forum for...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.12

Vennesla bibliotek er årets trebyggeri

Prisen for årets trebyggeri 2011 ble delt ut på Byggdagene i går. Det innovative og innbydende Vennesla bibliotek stakk av med seieren. Biblioteket i Vennesla bruker tre på en spennende og innovativ...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.12

Spennende seminar i skjærgårdsperle om reiseliv og kystkultur

Er du engasjert i reiseliv og kystkultur? Da bør du allerede nå sette av datoen 29. august og se frem til en matnyttig dag i herlige omgivelser på Verftet i Ny Hellesund i Søgne. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.12

Anbudsåpningen for det store Hidra landfastprosjektet blir 20. april

Anbudsinnbydelsen for Hidra landfast-prosjektet i Flekkefjord har siden begynnelsen av mars ligget ute i Doffin/Ted-databasen for offentlige anskaffelser. Prosjektleder Jan Helge Egeland opplyser, i...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.12

Fylkesutvalget med uttalelse om Redningsskøytenes betydning for sikkerhet langs kysten

Fylkesutvalget stilte seg i sitt siste møte bak en uttalelse adressert til Regjeringen hvor fylkesutvalget tilkjennegir at det ser positivt på at regjeringen har tilleggsbevilget 11 millioner kroner i...

av admin, 22.03.12

Interpellasjon om privat helseforsikring for fylkeskommunens ansatte

Fylkestingsrepresentant Steinar Bergstøl Andersen har sendt inn en interpellasjon til fylkesordføreren om privat helseforsikring for fylkeskommunens ansatte.- Fylkestinget har arbeidsgiveransvaret for...

av Knutsen, Steinar, 20.03.12

Ny fjes ved Sørlandets Europakontor

5. mars kom Lukas Wedemeyer (25) fra Trainee Sør og ny studentpraktikant Anja Haug Tronrud (25) til Sørlandets Europakontor i Brussel. Med totalt fire personer på kontoret er vi nå sterkere bemannet...

av Cheryl Macdonald, 19.03.12

DIALOGKONFERANSE OM REGIONAL PLANSTRATEGI 11.APRIL

I oktober skal fylkestingene i Aust-Agder  og Vest-Agder for første gang vedta hver sin regionale planstrategi. Gjennom strategiarbeidet vil vi ta videre og konkretisere arbeidet med Regionplan Agder...

av admin, 16.03.12

Målrettet klimaarbeid i VAF.

Prosjektet "EnergiKlima2020" skal ha fokus på energi- og klimaarbeid internt i Vest-Agder fylkeskommune, ble presentert for Fylkesutvalget på sitt siste møte. Presentasjonen ble gitt av Gina Halsen...

av Cheryl Macdonald, 14.03.12

UTSATT FRIST FOR UNDERSØKELSESGRUPPEN

Fylkesrådmannen har gitt undersøkelsesgruppen for ulykken i Kenya 12. februar utsatt frist for ferdigstillelse av rapporten sin, det forteller leder av undersøkelsesgruppen, Yngve Årøy. ...

av admin, 13.03.12

Lyttevennprosjektet markedsføres i flere fylkeskommuner.

Prosjektleder Tor Peersen vil holde foredrag om lyttevennprosjektet for fylkeseldreråd i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.Det foreligger i dag en forspørsel fra Nasjonalbiblioteket om å...

av Erichsen, Marion, 13.03.12

Regional konferanse for NyGIV

av Jentoft, Elisabeth Berge, 12.03.12

Søkere til videregående skoler Vest-Agder 2012

Foreløpige søkertall til Vest-Agder fylkeskommune viser en økning i antall elever som søker de fylkeskommunale videregående skolene. Per 5. mars er det 7030 søkere totalt til de 7260 elevplassene i...

av Snekvik, Ann Kristin, 08.03.12

Nytt prosjekt skal hindre frafall i yrkesfagopplæringen!

av Kyllesdal, Lene Ragnhild, 06.03.12

Svekket økonomi for fylkeskommunene i 2011

KS sin undersøkelse av kommunenes regnskaper for 2011 tyder på at økonomien er noe svakere enn i 2010. Fylkeskommunene fikk et klart dårligere resultat i 2011 enn i 2010. Det er fortsatt sterk økning...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.12

Kollektivutfordringene må løses av stat og kommunesektor i fellesskap

I forslaget til ny nasjonal transportplan anbefaler transportetatene forpliktende avtaler mellom staten, fylkeskommuner og de enkelte bykommuner for å løfte frem gode løsninger for kollektivtrafikken...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.12

Økt vegvedlikehold ønskes velkommen

av Torkelsen, Jan H., 01.03.12

Under 100 trafikkdrepte

I 2011 var tallet på drepte på norske veger det laveste på 58 år med 169 trafikkdrepte. Neste etappemål er å komme under 100 trafikkdrepte og under 400 hardt skadde ved utgangen av NTP-perioden....

av Torkelsen, Jan H., 29.02.12

Bokblink for ungdom

av Skibenes, Kari, 27.02.12

God befolkningsvekst i Vest-Agder i fjor

Ved årsskiftet var det registrert 4 985 900 bosatte i Norge. Det innebærer en befolkningsvekst på 65 550 personer i 2011, den høyeste noensinne. Det manglet da 14 000 til at folketallet blir fem...

av Torkelsen, Jan H., 27.02.12

Søknad til videregående opplæring 2012/2013

Det nærmer seg fristen for å søke videregående opplæring i Vest-Agder, som er 1. mars 2012. Hvis du ikke har søkt og mangler MinId haster det med å få tak i denne. Kontakt Difi på telefon: 800 30 300....

av Snekvik, Ann Kristin, 27.02.12

Bli med på vinterferieaktiviteter på museet

av Torkelsen, Jan H., 24.02.12

Flere fag fra videregående for ungdomsskoleelever

Fra høsten kan det bli mulig for elever i ungdomsskolen å ta flere fag fra videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet foreslår å utvide ordningen der elever på ungdomstrinnet kan ta fag fra...

av Torkelsen, Jan H., 24.02.12

Januar-tall fra Vest-Agder trafikken: Flere trafikkulykker, men færre skadde

Av Statistisk sentralbyrås statistikk for veitrafikkulykker for januar er det gledelig å se at ingen omkom på veiene i fylket i januar i år. Det gjorde det heller ikke i januar i fjor. Antall...

av Torkelsen, Jan H., 24.02.12

Framtidsbygda 2012 arrangeres på Byremo

Konferansen Framtidsbygda er blitt en tradisjon på Agder. Inntil nå har deltakerne nærmest valfartet til Evje og Hornnes. I år gjøres det imidlertid en vri. I år arrangeres konferansen på Byremo...

av Torkelsen, Jan H., 24.02.12

Utlysning av prosjektmidler

Vest-Agder fylkesbibliotek ønsker å stimulere til vekst og utvikling innen skole- og folkebibliotekmiljøene i fylket. I den forbindelse inviteres folkebibliotek og bibliotek i videregående skole i...

av kas, 24.02.12

Interreg-programmer kan gå uten norske prosjektledere

Interreg-programmene er blitt et stadig viktigere utviklingsverktøy for norske regioner. Nå kan de bli fratatt muligheten til å lede Interreg-prosjekter. Kommunal og regionaldepartementet ber...

av Torkelsen, Jan H., 24.02.12

Røyking på vei ned på Sørlandet

av Torkelsen, Jan H., 24.02.12

Gruppe skal undersøke Kenya-ulykken

Det ble i dag klart at Vest-Agder fylkeskommune setter ned en gruppe som skal samle inn og systematisere skriftlig, muntlig og annen informasjon om trafikkulykken i Kenya, fra ansatte, elever og andre...

av admin, 23.02.12

Flere og mer fornøyde kunder i kollektivtransporten

Det er bred enighet om at det er nødvendig å satse på et vesentlig sterkere kollektivtilbud, spesielt i byområdene. Om den forventede trafikkveksten skal håndteres ved kollektivtransport, vil dette...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.12

500 Jenter og teknologi

av Torkelsen, Jan H., 22.02.12

Agderfylkene samkjører seg ytterligere om kommende veisatsinger

Den politisk oppnevnte samordningsgruppen for Regionplan Agder 2020 har nedsatt en ad hoc gruppe - Vegaksjonen. Den hadde sitt første møte 17. februar. Gruppen har klargjort de største veiprosjektene...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.12

Fylkestingene på Agder mener Forsvaret opptrer urimelig om støyforurensning på Evje

Fylkestingene i Vest- og Aust-Agder er i dag samlet til et felles møte i Lyngdal. Ved møtets start i dag stilte de to fylkestingene seg enstemmig bak en uttalelse knyttet til støyproblematikk fra et...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.12

En ny Sørvestbane blir svært positiv

Bygging av en kystnær kombinert høyhastighets- og Inter-City-bane vil ha en rekke positive effekter for sør-vestlandet. Det fremgår at en mulighetsstudie for en kystnær jernbane for strekningen fra...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.12

Fylkeskommunen søker statlige skredmidler til tiltak ved Haughom i Sirdal

Fylkestinget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal søke om nasjonale skredsikringsmidler for å få ferdigstilt skredsikringstiltak på fylkesvei 42 ved Øylid og Haughomfjellet i Sirdal...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.12

Fylkesordføreren avventer utviklingen knyttet til finansieringsløsning for fullriggeren Sørlandet

I en interpellasjon i fylkestinget i dag viste gruppeleder for Frp Christian Eikeland til at fullriggeren Sørlandet innen april skal gjennom en omfattende sertifisering og klassifiseringssjekk. Hvis...

av Torkelsen, Jan H., 21.02.12

Hold av 18. og 26. april til vårkonferanser

Fylkeseldrerådet planlegger en vårkonferanse 26. april og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder arrangerer vårkonferanse 18. april 2012. - Hold av datoene. Fylkeseldrerådets...

av Torkelsen, Jan H., 21.02.12

Norge trenger regionene i Europa-politikken

Utenriksdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet diskuterte nylig Europautredningen med fylkeskommunene og kommunene på Europapolitisk forum. Formålet var å få innspill til norsk...

av Torkelsen, Jan H., 21.02.12

Markering av stemmerettsjubileet - søk midler til aktiviteter!

Det er nå mulig å søke om midler for å markere hundreårsjubileet for innføring av allmenn stemmerett. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ønsker å støtte aktiviteter og arrangementer i...

av Torkelsen, Jan H., 21.02.12

Forsinkelser for skadde Kvadraturen-elever

Det ble tidlig mandag klart at de tre elevene som var på vei hjem med ambulansefly, måtte mellomlande i Egypt, da flyet deres fikk problemer. Forsikringsselskapet kunne senere opplyse at...

av admin, 20.02.12

Flere helsebyråkrater etter at staten overtok sykehusdriften fra fylkeskommunene

Avisen Klassekampen tok før helgen for seg utviklingen av byråkratiet i sykehusvirksomheten. Da Stortinget fra 2002 overførte ansvaret for sykehusdriften fra landets fylkeskommuner til staten var et...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.12

Arbeidsstipend gitt til Paal-Helge Haugen

Under den tradisjonsrike julemiddagen til fylkestinget i Vest-Agder, ble en rekke priser og stipend delt ut. Forfatterne Paal-Helge Haugen og Tiril Valeur Holter-Andersen fikk Vest-Agder...

av Macdonald, Cheryl, 20.02.12

Honnør til Gimlekollen Radio ved 30-års jubilèet

-Dere fortjener virkelig honnør for den gode radio dere lager, - for at Gimra er blitt en viktig del av mediebildet i Vest-Agder, og for at dere gjennom virksomheten har gitt og gir mye til mange...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.12

Fly og vei øverst på ønskelisten

Bedre flytilbud i regionen, samt bedre veier er blant næringslivets viktigste ønsker for å stimulere ytterligere vekst og utvikling på Sørlandet. Dette er blant konklusjonene i Konjunkturbarometeret...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.12

Vil grunnlovsfeste menneskerettighetene

av Torkelsen, Jan H., 20.02.12

Praktisk guide til EU-finansiering

Europakommisjonen har gitt ut en oppdatert og praktisk guide til ulik EU-finansiering. Guiden kan bidra med nyttig informasjon om hvor du kan søke og hvordan du kan oppnå støtte. "Konkurransedyktige...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.12

Blir Sirdal videregående skoles Linda Grubben "Mesternes Mester"?

Sirdal videregående skoles tidligere elev, nå trener for nye generasjoner skiskyttere tilknyttet skolen, Linda Grubben kan på nytt bli "Mester". Tidligere prestasjoner som skiskytter har gjort at hun...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.12

Jernbaneforum Sør gleder seg over Jernbaneverkets InterCity-utredning

Leder av Jernbaneforum Sør Thore Westermoen mener det er svært god grunn til å se en konseptvalgutredning om InterCitytrafik,k som ble fremlagt i dag, som et svært viktig element for å få gjennomført...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.12

Klimafilmer for skoleungdom

Hvordan endrer klimaet seg? Kan vi stole på klimaforskere? Hvilke tiltak virker? Det er noen av temaene det nå lages kortfilmer om for bruk i skolen. Filmene skal tilbys som en undervisningspakke til...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.12

Sørvestbanen enda et skritt nærmere realisering

Jernbaneverket overrakte i dag konseptvalgsutredningen om InterCity-strekningene til statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Den er koordinert med Høyhastighetsutredningen og gir en rekke svar og...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.12

Høyhastighetsutredningen er nå sendt ut på høring

Jernbaneverket har lagt ut Høyhastighetsutredningen på offentlig høring og berørte fylkeskommuner, kommuner, regionråd og jernbanefora samt trafikkselskap og nærings- og interesseorganisasjoner kan gi...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.12

Stor interesse for Statens pris for attraktivt sted

I alt 484 ønsker å delta i konkurransen Statens pris for attraktivt sted. Nomineringene omfatter 238 steder. Blant disse finner en, i følge konkurransens facebook-side, to steder i Vest-Agder: Lyngdal...

av admin, 16.02.12

KS Landstinget vil ha økt tillit til det lokale folkevalgte demokratiet

KS Landstinget, som holdt møte tidligere denne uken, vedtok en uttalelse om at staten må praktisere større tillit til det folkevalgte demokratiet i fylkeskommunene og kommunene. Det ses som positivt...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.12

De skal sikre at landsdelen får dyktige fagfolk

Fylkeskommunen holder nå på med kursing av alle medlemmer av prøvenemndene for perioden 2012 til 2015. Alle som skal delta i prøvenemndsarbeid må delta på slike kurs for den perioden de er utnevnt...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.12

Dagsseminar om Uggerbyvraket

Kapasiteter som Arne Emil Christensen og Jarle Bjørklund har meldt sin ankomst når det arrangeres Uggerbyseminar 17. mars! Sammen med samarbeidspartnere her hjemme og på Jylland inviterer Vest-Agder...

av admin, 15.02.12

Fylkestingene på Agder samles til fellesmøte

Tirsdag 21. og onsdag 22. februar avholder fylkestingene fra Aust- og Vest-Agder felles samling i Lyngdal. På tirsdagen vil fylkestinget i Vest-Agder holde et eget ordinært fylkesmøte hvor blant annet...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.12

Hva skal til for å øke sykling blant barn og ungdom?

I samarbeid med arrangørene av debattmøtene ”Politikk på brygga” vil Syklistenes Landsforening Mandal arrangere et debattmøte hvor en reiser spørsmålet: ”Hva skal til for å øke sykling blant barn og...

av admin, 15.02.12

KS landstinget vil at fylkeskommunene skal få fornyet kraft til regional utvikling

KS landsting understreker i en uttalelse at kommunene og fylkeskommunene har viktige oppgaver som lokale og regionale samfunnsutvikler på flere områder. Det pekes på at staten har et stort ansvar for...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.12

Vest-Agder har fått nestleder i KS pluss tre i hovedstyret

Kommunesektorens organisasjon KS har tirsdag valgt Gunn Marit Helgesen fra Telemark og fra Høyre til ny leder. Dermed blir hun KS’ første kvinnelige leder. Også første nestleder er kvinne, Mette...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.12

Hjemreise for Kvadraturen-elever i Kenya

Badeanlegget har et samlet areal på vel 4.000 kvadratmeter med idrettsbasseng, badeland og treningsfasiliteter. Det sto ferdig 1. februar 2007. I juni 2010 ble den vel ett mål store badeøya åpnet.

av Macdonald, Cheryl, 14.02.12

Planprogrammet for regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse justeres

Fylkestinget vedtok i desember 2010 at det skal utarbeides en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse. Det har også vært lagt opp til at planen skal gjelde i tidsrommet 2013-2018. Etter at...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.12

Status etter ulykke i Kenya, søndag 13. 2

På Kvadraturen skolesenter har dagen vært preget av den tragiske ulykken i Kenya, der en elev omkom. Lærere fikk ved skolestart den triste nyheten om at det var 18 år gamle Øystein Bronebakk, fra...

av Macdonald, Cheryl, 13.02.12

Et varsko mot statlig detaljstyring fra Halvdan Skard på fallrepet som KS-leder

-Lokalpolitikerne må ha frihet til å si ja til de gode idéene. Man skaper ikke en kultur for nytenking og idéutvikling gjennom statlig detaljstyring og kontroll. Jeg er ikke i tvil om at hvis vi i...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.12

Høring - Stategisk plan for videregående opplæring 2012-2020

Vest-Agder fylkeskommune v/ Utdanningsavdelingen sender nå utkast til Strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder 2012 – 2020 ut til offentlig ettersyn. Strategisk plan for videregående...

av Macdonald, Cheryl, 13.02.12

Fritt skolevalg/karakterbasert inntak skal utredes

Hovedutvalget for kultur og utdanning behandlet i sist møte et fellesforslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. De tre partiene fikk tilslutning fra flertallet i hovedutvalget for...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.12

Status for skadd elev, i Kenya

Tina Haugen (17) fra Kristiansand, som ble hardt skadd i en trafikkulykke i Kitsumu, Kenya i går ettermiddag, ble tidligere i dag koblet av respirator. Legen sier hun er utenfor livsfare. Hun er våken...

av Macdonald, Cheryl, 13.02.12

Navn frigitt etter ulykke i Kenya

av Macdonald, Cheryl, 13.02.12

Høyring: Ryddigare forhold i drosjenæringa

Samferdselsdepartementet har sendt  på høyring eit forslag om endringar i yrkestransportlova. Fleire av forslaga i høyringa gjeld endringar som følgje av den såkalla drosjejukssaka i Oslo tidlegare på...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.12

Skepsis til at Stortinget skal avgjøre kommunesammenslåinger

Flertallet både i befolkningen og blant folkevalgte mener vi bør ha færre kommuner enn i dag. Men begge grupper er skeptiske til at Stortinget skal avgjøre sammenslåinger, viser en ny undersøkelse. En...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.12

En drept og en hardt skadd på skoletur til Kenya

av Macdonald, Cheryl, 13.02.12

Åpen skole etter ulykke i Kenya

Søndag kveld var Kvadraturen skolesenter åpen for pårørende og klassekamerater av skolens delegasjon til Kenya. De 8 elevene og 3 lærerne var søndag ettermiddag involvert i en trafikkulykke som krevde...

av Macdonald, Cheryl, 13.02.12

Over 1000 nye studentbustader fordelte - 100 til Agder

Kunnskapsdepartementet har fordelt 242 millionar kronar til bygging av 1039 nye studentbustader for 2012. Sida 2005 har regjeringa totalt løyvt midlar til bygginga av 6318 studentbustader. - Tilgang...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.12

Spennende jobber i reiselivet tilbys studenter med reiselivsutdanning

Vest-Agder fylkeksommune står bak en ny ordning hvor næringsliv og nyutdannede bachelorstudenter ved Universtitet i Agder kobles. Ferdige kandidater fra programmet "Opplevelsesbasert Reiseliv" får nå...

av Hemsett, Siv, 10.02.12

Fylkeskommunens skolepolitikere vil bli oppdatert på internettpraksis i skoletiden

I media har det i den senere tid vært omtalt at det ved videregående skoler flere steder i landet er innført restriksjoner på bruk av internett i undervisningstiden. Blant annet er også bruken av...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.12

Fylkeskommunen avventer valg av styrerepresentanter til Stiftelsen Setesdalsbanen

Fylkesutvalget skulle normalt ha valgt fylkeskommunens representant til Stiftelsen Setesdalsbanen i begynnelsen av denne fireårige valgperioden. Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.12

Knut Brautaset fortsetter som leder av Regionalt forskningsfond Agder

Det er nå klart hvem som skal være representert i fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder for perioden 2012 til 2015. Fondsstyret består av seks representanter med vararepresentanter; to...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.12

Fylkeskommunen avvikler styredeltakelsen i Lyngdal Kulturhus KF

Hovedutvalg for kultur og utdanning har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune avvikler sitt styreverv i Lyngdal Kulturhus KF fra og med 2012. Fylkeskommunen har sittet i driftsstyret for Lyngdal...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.12

Look to Vest-Agder!

av Torkelsen, Jan H., 09.02.12

Regionalt forskningsfond Agder: 5,7 millioner kroner til fire hovedprosjekter

Styret i Regionalt forskningsfond Agder innvilget 31. januar 2012 fire søknader til fondet på inntil 5,7 millioner kroner. Søknadene var sendt inn til utlysningen med søknadsfrist i oktober 2011. To...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.12

Nettverksinvesteringer er den viktigste og beste klimasatsingen

Fylkesrådmann Tine Sundtoft la tirsdag frem en sak for fylkesutvalget om klimasatsing og arealforvaltning. Fylkesutvalget uttrykte seg  foreløpig enig i de konklusjoner som fylkesrådmannen trekker...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.12

Fylkesutvalget støtter fellesuttalelse om urimelighet fra Forsvaret om støyforurensning på Evje

Fylkesutvalget støttet i går følgende uttalelse: "Ordførerne i de 30 kommunene og de to fylkeskommunene på Agder ser at det pågår en konflikt om Evjemoen skyte- og øvingsfelt mellom kommunen og...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.12

Fylkesutvalget anbefaler konsesjon for bygging av Tverråna kraftverk i Sirdal

Fylkesutvalget vedtok tidligere denne uken at Vest-Agder fylkeskommune anbefaler at det gis konsesjon til bygging av Tverråna kraftverk. Det planlagte kraftverket vil ligge ved fylkesvei 42 i Sirdal...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.12

Fylkesutvalget satser på mer statlige skredmidler til tiltak ved Haughom i Sirdal

Vest-Agder fylkeskommune vil, dersom fylkestinget 21. februar følger opp en anbefaling fra fylkesutvalget tirsdag, søke om nasjonale skredsikringsmidler for å få ferdigstilt skredsikringstiltak på...

av admin, 07.02.12

Også fylkesutvalget anbefaler bygging av Hidra landfast

Fylkestinget skal 21. februar ta endelig stilling til om det vil opprettholde et tidligere fylkestingsvedtak fra februar 2010 om å bygge en undervannstunnel mellom fastlandet og Hidra i Flekkefjord...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.12

Fylkesutvalget opprettholder at ny E-39 må anlegges som firefelts møtefri veg

Fylkestinget avga 25. oktober Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til en konseptvalgutredning for E-39 mellom Søgne og Ålgård. Etter det ble klart at utredningen inneholdt betydelige...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.12

200 000 kroner i prosjektmidler til 16 museumsaktiviteter

Vest-Agder-museet har fordelt 200 000 kroner i prosjektmidler til museer uten fylkeskommunalt driftstilskudd for 2012. Samlet søknadssum var 420 500 kroner, mens summen Vest-Agder-museet har til...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.12

Kampen mot mobbing fortsetter

Mandag var partane som samarbeider om manifest mot mobbing samla til møte i Kunnskapsdepartementet. Tala frå elevundersøkinga og anna kunnskap om mobbing viser at det framleis er viktig med stor...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.12

Y-veien - en attraktiv utdanningsmulighet for å bli ingeniør

Universitetet i Agder tilbyr nå opptak på Y-veien til alle sine ingeniørstudier ved UiA Campus Grimstad. Y-veien er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev, slik at du kan få bachelorgrad  i...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.12

4,7 millioner fra staten til tilretteleggingsarbeider for kollektivtransporten i Vest-Agder

Staten opprettet i 2006 en tilskuddsordning hvor kommunesektoren kan søke midler til finansiering til tiltak som gjør kollektivtransporten tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne....

av Torkelsen, Jan H., 06.02.12

Nye fylkesveistrekninger opprioritert i fylkeskommunens veiinvesteringsplan

Under budsjettbehandlingen i desember økte fylkestinget budsjettrammen for veiinvesteringer i 2012 med 12 millioner kroner utover den rammen fylkesrådmannen foreslo. På bakgrunn av de nye økonomiske...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.12

Støtte til fylkeskommunalt initiativ til å utrede etablering av Mandals Industrihistoriske Senter

Fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår at Vest-Agder fylkeskommune tar initiativ til å opprette en arbeidsgruppe for å gjennomføre et forprosjekt kalt "Mandals Industrihistoriske Senter." Formålet er å...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.12

Tettere oppfølging av ungdom utenfor skole og arbeid

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i forskriften til Opplæringsloven. Endringene gjelder bestemmelsene om den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten. Gjennom regjeringens partnerskap ”Ny GIV”...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.12

Fylkeskommunens samferdselspolitikere anbefaler bygging av Hidra landfast

Fylkestinget skal 21. februar ta endelig stilling til om det vil opprettholde et tidligere fylkestingsvedtak fra februar 2010 om å bygge en undervannstunnel mellom fastlandet og Hidra i Flekkefjord...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.12

Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkesbibliotek og Kristiansand folkebibliotek

Vi har inngått en avtale om tjenestekjøp med Kristiansand folkebibliotek, gjeldende fra 2012. Intensjonen er at tjenestene vi kjøper skal komme alle bibliotekene i Vest-Agder til gode, i form av en...

av Skibenes, Kari, 01.02.12

Fylkeskommunen hjelper innlandskommuner med å få økt planressurs

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet tidligere denne uken at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra til å styrke planressursene for kommunene Åseral, Audnedal og Hægebostad gjennom en...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.12

Lederskifte på prosjekt Hidra landfast

av Torkelsen, Jan H., 01.02.12

Fylkeskommunen opprettholder et stort omfang på nyasfaltering i 2012

Etter at fylkeskommunen i forbindelse med en forvaltningsreform i 2010 overtok mange riksveistrekninger fra staten og ble den største veieieren har asfalteringsomfanget økt betraktelig. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.12

Regional mulighetsstudie bekrefter positive effekter av ny Sørvestbane

I februar i fjor besluttet fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune, sammen med Rogaland og Aust-Agder fylkeskommuner, skulle gå sammen om å få utarbeidet en mulighetsstudie for en kystnær jernbane...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.12

Økte kostnader for veianlegg

av Torkelsen, Jan H., 01.02.12

Ansgar Gabrielsen nestleder i nytt styre for Helse Sør-Øst RHF

Helse- og omsorgsministeren har i dagens foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF oppnevnt nytt styre. Per Anders Oksum er ny styreleder og Ansgar Gabrielsen fra Lindesnes ny nestleder. Blant...

av Torkelsen, Jan H., 31.01.12

Foreslå din kandidat til Kulturlandskapsprisen i Vest-Agder 2012!

MAD Å’ LEVEN - NY SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE - 26. JANUAR OG MAD Å’ LEVEN - TANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE - 2. FEBRUARElever i 10. trinn inviteres til opplevelsesdag. Elever, lærlinger og unge forbilder...

av Torkelsen, Jan H., 31.01.12

Direktør ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Stein A. Ytterdahl blir rådmann i Trondheim

-Jeg er ydmyk overfor oppgaven, men gleder meg, sier Stein A. Ytterdahl, som før helgen ble ansatt som ny rådmann i Trondheim av et enstemmig bystyre. Han går til Trondheim kommune fra jobben som...

av Torkelsen, Jan H., 30.01.12

NHO vil ha 65 prosent økning i investeringene til samferdsel

NHO vil øke investeringene til samferdsel kraftig de neste ti årene og også ha raskere gjennomføring. Dette var budskapet under SamferdselsLøftet i NHO regi før helgen. NHO-direktør John G. Bernander...

av Torkelsen, Jan H., 30.01.12

Forslag til ny samferdselsplanlegging på bordet innen 1. april

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa deltok i helgen på Samferdselsløftet - en stor nasjonal konferanse i regi av NHO. Hun beskrev seg selv om utålmodig og lovet et "tipp-topp moderne hovedvei- og...

av Torkelsen, Jan H., 30.01.12

Stortingsmelding om Innovasjon Norge og SIVA på trappene

Nærings- og handelsministeren vil våren 2012 legge frem en stortingsmelding om Innovasjon Norge og SIVA, blant annet for å følge opp evalueringer av selskapene. Fylkeskommunene er, som medeiere av...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.12

Spennende vinterferiemulighet for ungdomskolelever i Lindesnesregionen

UngdomsFLiR, som er et prosjekt der FLiR - Friluftsrådet for LindesnesRegionen, tilbyr nå en vintercamp for ungdomskolelever fra Lindesnesregionen. Vintercamp 2012 er ekstrem moro. I tilknytning til...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.12

Forslag til reguleringsplan for strekning på fylkesvei 407 til høring og offentlig ettersyn

Statens vegvesen Region sør har lagt ut forslag til reguleringsplan for fylkesvei 407 Egeland–Tjøm i Lindesnes kommune til høring og offentlig ettersyn. Området skal detaljreguleres. Formålet med...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.12

Premiekonkurranse: Bor du på Norges beste plass?

-Jeg er ikke i tvil om at sannsynligheten for å finne landets mest attraktive sted er svært stor innenfor Vest-Agders grenser. Nå er det mulig å vinne en nyopprettet statlig pris, heder og en kvart...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.12

Fylkesutvalget i Aust-Agder utvidet høringsuttalelsen om utredning av kommuneoverføringer

Fylkesutvalget i Aust-Agder avga tidligere denne uken en foreløpig uttalelse til søknadene om overføring til Vest-Agder fra de fire kommunene: Lillesand, Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes....

av Torkelsen, Jan H., 26.01.12

ATP-utvalget stiller seg bak rapport til Samferdselsdepartementet om "belønningsmidler"

Samferdselsdepartementet inngikk i 2009 avtale med Kristiansandsregionen ved Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.12

Oslo-Kristiansand-Stavanger førsteprioritet for høyhastighetsbane

Etter to års arbeid er Høyhastighetsutredningen til Jernbaneverket ferdig. Flere strekninger er vurdert for utbygging. Konklusjonen er at strekningen Oslo-Stavanger, via Tønsberg, Porsgrunn,...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.12

Statsministeren: -Sørlandet - mer i verden enn andre deler av landet

Da statsminister Jens Stoltenberg i går åpnet Agderkonferansen 2012 i Kilden i Kristiansand var temaet: Agder i verden. -Vi er i en region som har hatt blikket rettet ut i verden i flere hundre år....

av admin, 25.01.12

Fylkeskommunen med i ressursgruppe for barnevandrerstien

På 1800-tallet til rundt 1910 var det arbeidsvandringer for barn på Sørlandet. Barna kom fra de midtre og indre bygdene i Vest-Agder, og dro til områdene rundt Kristiansand og til rike gårder i...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.12

Sidemål vurderes tonet ned i norskundervisningen

Dagsavisen melder i dag at en arbeidsgruppe er i gang med å lage et forslag til ny læreplan i norsk. Utdanningsdirektoratet har i et brev til Kunnskapsdepartementet skissert flere mulige løsninger. De...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.12

Nytt nordisk fellesprosjekt ser på rekruttering og karrieremuligheter i kokkeyrket

I de nordiske landene har kokkeyrket utfordringer både i forhold til rekruttering til yrket og å beholde kokker i sitt fag. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har derfor tatt initiativ til et...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.12

Flere fortsetter på videregående på landsplan

Nye tall fra fylkeskommunene viser at andelen elever som går videre fra VG1 har økt med ett prosentpoeng fra 2010 til 2011. -Tallene betyr i praksis at mellom 700 og 800 flere elever går videre fra...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.12

Bedre skatteinngang i 2011 enn forventet for fylkeskommunene

Skattene til kommuner og fylkeskommuner viser for 2011 en merinngang på nær 680 millioner kroner utover siste anslag fra staten. I alt er det kommet inn 135,5 milliarder kroner i skatt på inntekt og...

av admin, 24.01.12

12,4 millioner euro i EU-potten

av Torkelsen, Jan H., 23.01.12

Ny nettportal for industrimuseene

Industrimuseumsportalen som er under etablering skal gi en inngang til norske museumsressurser som omhandler industrihistorie. Samtidig vil den inneholde stoff om norsk industrihistorie, bransjer,...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.12

Fylkesutvalget i Aust-Agder avgir mandag høringsuttalelse om søknader om fylkesoverføring av kommuner

I en felles søknad har kommunene Lillesand, Birkenes og Iveland søkt om overføring til Vest-Agder. Evje og Hornnes kommune har i en egen søknad søkt om overføring. Søknadene er et resultat av at det i...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.12

Hva har kommet ut av Norges avtaler med EU?

Regjeringen oppnevnte i 2010 et bredt sammensatt offentlig utvalg til å foreta en grundig og bredest mulig gjennomgang av EØS-avtalen og konsekvensene av avtalen på alle samfunnsområder. Etter to års...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.12

Effektiv utdanningsinformasjon til 220 tiendeklassinger

Olav Haavorstad, leder av Hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune, lovet i formiddag rundt 220 elever fra tiendeklasser i Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Byremo svært...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.12

Fylkeskommunen blir en aktiv medspiller i Stemmerettsjubilèet 2013

Et enstemmig Storting vedtok allmenn stemmerett for kvinner i 1913. Alle fylkeskommuner og kommuner har fått brev fra Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet om å få til en feiring av at...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.12

Lister Kompetanse AS får 600 000 kroner i fylkeskommunalt driftstilskudd

Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal gi et tilskudd på 600 000 kroner til Lister kompetanse AS for 2012. Det samsvarer med det beløpet det er søkt om. Lister kompetanse AS...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.12

Fylkeskommunens styrekandidater til helseforetak er klare

De sittende styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst er oppnevnt med funksjonstid til 2012. Nye styrer vil bli oppnevnt av styret i Helse Sør-Øst i april 2012. Normal valgperiode for styrene er to år....

av Torkelsen, Jan H., 17.01.12

Nå velges representanter til nytt Landbruksforum for Vest-Agder

Som en del av forvaltningsreformen fra 2010 ble oppgaver tilknyttet landbruk overført til fylkeskommunen. Hensikten med denne overføringen var å styrke fylkeskommunens rolle som regional...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.12

Fylkespolitisk uro omkring fremtidig militær tilstedeværelse i Agder

Fylkesutvalget avga i dag en høringsuttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune til Forsvarssjefens fagmilitære råd som er et av de mest sentrale innspillene til regjeringens og Stortingets arbeid med ny...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.12

Vil du lære kinesisk?

Verden virker stadig mindre. Kina, som før var det fremmedartede landet på den andre siden av jordkloden, har i de senere år rykket mye nærmere i vår bevissthet. Kina er i ferd med å bli en stormakt...

av Morten Morell og Jan Torkelsen, 16.01.12

200 tiendeklassinger til UNG TEKNO 2012

Sammen med NHO Agder, LO, Universitetet i Agder og LO satser Vest-Agder fylkeskommune videre på teknologifagdager. Målet er å få flere ungdommer i landsdelen til å velge en utdanning innen...

av Torkelsen, Jan H., 16.01.12

"Jeg har vært gift med Gimle": En ny publikasjon om Titti Arenfeldt Omdal

-Etter flere års fokus på menneskene som bodde på herregården Gimle på 1900-tallet, har vi nå oppsummert nye opplysninger i en publikasjon om gårdens siste eier, Titti Arenfeldt Omdal (1896 - 1982)....

av Torkelsen, Jan H., 13.01.12

NyGIV i Vest-Agder: Fra 71 til 77 prosent gjennomført og bestått?

I Vest-Agder har vi fokus på at flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring. På bakgrunn av god innsats fra både skole og lærebedrifter kan vi skryte av at 71 prosent av våre elever...

av Benestad, Sheila og Torkelsen, Jan, 13.01.12

Kunnskapsministeren slår alarm om yrkesfagene

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har som klart mål å få flere ungdommer til å velge yrkesfag på videregående. I tillegg vil hun å få flere til å fullføre utdanningen. -Det er behov for å slå alarm...

av admin, 13.01.12

Nå er tiden for å søke bolystmidler

Det er nå klart for ny utlysing av midler til lokale og regionale bolystprosjekter. 42 millioner kroner skal fordeles. Satsingen er inne i sitt tredje år, og skal gå frem til 2013. -Me ser at det er...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.12

Benytt sjansen til å bli profilert. TV2 ønsker forslag om steder med særpreg i Vest-Agder

-Vi i God morgen Norge, TV2, skal besøke alle Norges fylker i løpet av 2012. Vi ønsker å finne frem til et sted med særpreg i hvert fylke! Vi vil annenhver uke presentere fem steder per fylke som...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.12

Samferdselsjef Ose gledet seg på storslått markering av veiutbedring i Åseral

Før årsskiftet ble det arrangert en flott markering i Åseral. I følge den lokale nettavisen Moisund.com var hornmusikk, ordfører, lensmann, rådmann, samferdselssjef, veisjef og skrotnissen fra...

av admin, 12.01.12

Det er gøy å være med på utdanningsmesse

av Torkelsen, Jan H., 11.01.12

Talentfulle elever fra Kvadraturen Skolesenter imponerte i Domkirken

Da høsthalvåret ble avsluttet på Kvadraturen skolesenter i Kristiansand møttes mange av skolens elever og ansatte til julegudstjeneste i Domkirken. Det ble en opplevelse som vil huskes lenge. Et...

av Åse Haugland og Jan Torkelsen, 11.01.12

Fornøyd rektor på Vennesla videregående skole

Nå graves det ved Vennesla videregående skole. Vest-Agder fylkeskommune har avsatt 32 millioner kroner til et byggeprosjekt som vil medføre at alle elevtilbudene fra høsten av blir samlet på...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.12

Ny nasjonal rekrutteringskampanje for helsearbeiderfaget

​Denne uken lanserer Helsedirektoratet årets rekrutteringskampanje for helsearbeiderfaget. Målet er å vise ungdom hvilke arbeidsmuligheter som finnes i helse- og omsorgssektoren. Innen 1. mars skal...

av admin, 11.01.12

Tilskudd til friluftslivstiltak

Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bidra til økt friluftslivsaktivetet i fylket. I den forbindelse forvalter fylkeskommunen en egen tilskuddsordning hvor lag, foreninger, organisasjoner og friluftsråd...

av Lassen, Bård Andreas, 10.01.12

Departementet inviterer til utredning av endret fylkestilhørighet

Kommunal- og regionaldepartementet har nå invitert fire mulige leverandører til å sende inn tilbud på utredning av konsekvensene ved en  endring av fylkestilhørighet for Evje og Hornnes, Iveland,...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.12

Hold av 3. mai til et begeistrende og bevisstgjørende seminar om Agders uthavner

Uthavnene langs Agder-kysten er unike og stedvis godt bevarte kulturmiljøer av internasjonal klasse. Agder-fylkene har ansvar for å ta vare på uthavnene som en del av landsdelens særpregete og...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.12

Uhemmet skryt til trebruk i Kilden-fasaden fra landbruksministeren

-Da Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand ble offisielt åpnet fredag 6. januar, fikk hele Norge se hvor store muligheter som finnes ved å bygge i tre. – Imponerende. Dette bygget har en...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.12

Også telemarkingene gleder seg over positive jernbanesignaler

NHO Telemark gleder seg også over samferdselsministeren Kleppas gledelige melding om at regjeringen går inn for dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn. - Dette er en gledens dag for befolkningen og...

av Torkelsen, Jan H., 09.01.12

Ny rapport om Interreg IVA-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak og forholdet til næringsliv, kunnskap og innovasjon

Konsulentfirmaet Oxford Research har fått i oppdrag å følge Interreg IVA-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) for å se hvordan programmet påvirkar næringsliv, kunnskap og innovasjon i regionen....

av Torkelsen, Jan H., 09.01.12

Politisk startskudd!

Konstituerende møte i politisk samordningsgruppe for oppfølging av Regionplan Agder 2020: Onsdag 4. januar starter politisk samordningsgruppe sitt arbeid. Konstituerende møte avholdes i Fylkeshuset i...

av Macdonald, Cheryl, 05.01.12

Agder rundt

I 2012 vil det bli arrangert en litteraturstafett Agder rundt. Tema for stafetten er reiser – både i fysisk forstand og overført betydning. To kofferter fylt med tekster, bøker, lesebrett og...

av kas, 05.01.12

Fylkesvaraordfører Thore Westermoen overtar ledelsen av Jernbaneforum Sør

Jernbaneforum Sør ble etablert i 1992 av fylkeskommunene Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Forumet skal arbeide for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i...

av Torkelsen, Jan H., 05.01.12

Mad å’ leven med hundrevis av ungdommer på Tangen videregående skole

Fylkesutdanningssjef Arly Hauge og regiondirektør Siri Mathiesen i NHO vil være til stede, sammen med hundrevis av ungdommer, når opplevelsesdagen Mad å’ leven arrangeres på Tangen videregående skole...

av admin, 04.01.12

Ny avtale om kopiering

Kopinor er etter mekling kommet til enighet med KS om ny mønsteravtale for perioden 2012–2014. Avtalen gjelder grunnskole og videregående opplæring samt øvrig kommunal og fylkeskommunal virksomhet....

av Torkelsen, Jan H., 04.01.12

miniStortinget for sjuende gang på Vågsbygd videregående skole

miniStortinget er et tredagers politisk rollespill for elever i videregående skole der elevene lærer om forholdet mellom lovgivende og utøvende statsmakt og om Stortingets oppgaver og arbeidsmåter....

av admin, 04.01.12

Ny folkehelselov fra årsskiftet gir fylkeskommunene viktige oppgaver

En ny folkehelselov trådte i kraft fra 1. januar. Formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.12

Det arrangeres minnemarkering over trafikkofre torsdag ved Sørlandsparken

Ti færre enn året før, mistet livet i trafikken i Agder i 2011. Av de ni som omkom i trafikkulykker i Agder i fjor var det seks personer som mistet livet i Vest-Agder og tre i Aust-Agder.  Ni lys vil...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.12

Første tilstandsrapport viser økt interesse for fagskoleutdanning

Den første tilstandsrapporten om fagskolesektoren er en beskrivende analyse av 121 fagskoler som til sammen dekker et bredt spekter av utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Dette vil bli en årlig...

av Torkelsen, Jan H., 02.01.12

Forslag om endrede opptaktskrav til fagskoleutdanninger

Kunnskapsdepartementet foreslår en hjemmel til å igangsette og gjennomføre en prøveordning med generell studiekompetanse som opptakskrav til fagskoler innenfor fagområdene ”kunst, kultur, design og...

av Torkelsen, Jan H., 02.01.12

Betongfag - over hele linjen

Vest-Agder fylkeskommune, har sammen med naboen i øst, mottatt takk fra NHO Agder for at de to fylkeskommunene nå oppretter opplæringstilbud i Betongfag i hele Agder. Fra høsten 2013 starter det opp...

av Torkelsen, Jan H., 02.01.12

Flere ungdommer med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring

I følge et oppslag i Dagens Næringsliv fullfører nå ungdom med innvandrerbakgrunn videregående skole i nesten like stor grad som ungdom med norsk bakgrunn. Det forligger en ny forskningsrapport fra...

av Torkelsen, Jan H., 02.01.12

Tilskudd til tilrettleggingstiltak i statlig sikrede friluftsområder

Det finnes ca. 220 statlig sikrede friluftsområder i Vest-Agder, og i mange av disse områdene er det behov for skjøtsels- og tilretteleggingstiltak. Hvert år deler fylkeskommunen derfor ut midler...

av Lassen, Bård Andreas, 06.12.11

Biblioskopet

"Biblioskopet – nye bilder av biblioteket” får 500 000 i tilskudd fra ABM-utvikling. Prosjektet skal omforme publikums bilde og definisjon av begrepet bibliotek og skape større kjennskap til...

av kas, 04.02.09

e-bibAgder

e-bibAgder er et felles bibliotekutviklingsprosjekt for Aust- og Vest-Agder. Det er en videreføring av samarbeidet som er etablert gjennom store prosjekter som har resultert i felles...

av kas, 02.06.08

DNT Sør jubilerer 5. januar - har tilrettelagt aktiviteter i 125 år

-Den 5. januar har vi gebursdag! Den 5. januar fyller vi 125 år. Vi har drevet turistforeningsaktiviteter gjennom 125 år. Det er noe å være stolt av. Vi håper at 2012, selveste jubileumsåret, kan bli...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Lovendringer åpner for mer friluftsliv

Heretter har du lov til å plukke bær i skogplantefelt. Dette er en av flere endringer i friluftsloven som gjelder fra 1. januar i år. Endringene i friluftsloven utvider og presiserer allemannsretten....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sverdrup Lund nyvalgt leder

Onsdag 4. januar ble fylkesordfører i Aust-Agder fylkeskommune, Bjørgulv Sverdrup Lund (H) valgt til leder av politisk samordningsgruppe. Det er denne gruppen av regionale politikere som skal samordne...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Litteraturstafetten Agder rundt

I 2012 vil det bli arrangert en litteraturstafett Agder rundt. Tema for stafetten er reiser – både i fysisk forstand og overført betydning. To kofferter fylt med tekster, bøker, lesebrett og...

av admin, 01.01.01

Et gjennombrudd for Sørvestbanen!

Samferdselsdepartementet har i dag sendt ut en pressemelding hvor det opplyses at departementet tar sikte på å legge frem for Stortinget en sak om dobbeltspor Farriseidet–Porsgrunn i løpet av våren....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Stor utdanningsmesse på Mandal videregående skole tirsdag 10. januar

Ønsker du å få vite mer om utdanningsmuligheter eller få opplysninger om annet knyttet til videregående eller høyere utdanning er et av stedene Mandal videregående skole. Der arrangeres...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Samferdselsminister Kleppa: -Eg lova dykk at trafikksikkerheit er jobb nummer ein

I 2011 mista Agder-fylka ni menneske i meiningslause trafikkulukker. Ni dyrebare menneske - kvinner og menn i alle aldrar. Året før gjekk 19 liv tapt. Året før det 18. Aller verst var det i 1999. Då...

av admin, 01.01.01

Gripende aksjon mot trafikkdød

-Vi må gjøre alt for å hjelpe våre unge. Ingen skal behøve å måtte følge sine barn til graven slik vi måtte gjøre, sa Gro Hovden. Hun sto torsdag foran en fullsatt sal i Quality Hotel i Kristiansand...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Lær å skrive søknader til Interreg

I forbindelse med den kommende prosjektutlysningen, arrangerer Interreg IVA Øresund - Kattegat - Skagerrak to seminarer for potensielle søkere i januar og februar. Selve seminarene koster ingenting,...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Elev på Sirdal videregående skole Kristin Sandeggen til OL!

For andre året på rad har Kristin Sandeggen, som er elev på Sirdal videregående skole, klart å kvalifisere seg til representasjon for Norge i "Ungdoms-OL". I år er det en litt ny organisering, da det...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

BLI MED! TV2 ønsker forslag om steder med særpreg i Vest-Agder

-Vi i God morgen Norge, TV2, skal besøke alle Norges fylker i løpet av 2012. Vi ønsker å finne frem til et sted med særpreg i hvert fylke! Vi vil annenhver uke presentere fem steder per fylke som...

av admin, 01.01.01

Ny satsing vil gi bedre mobildekning på Agder

Like før årsskiftet ble det klart at Telenor er anbudsvinner og skal stå for utbygging 149 nye basestasjoner på tre år. Dette vil medføre en betydelig forbedring av  mobildekningen på Agder. Det er...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkesordføreren på Bondelagssamling: Det er økt fylkespolitisk fokus på landbruk

Medlemmer av Vest-og Aust-Agder Bondelag var i helgen samlet til den årlige Sørlandssamlingen i Kristiansand. Henimot 300 bønder fra landsdelen deltok i samlingen som arrangøren selv betegner som et...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Henimot 100 000 flere kjøretøyer gjennom Listerbommene i fjor

Det foreligger nå en statistikk over trafikken gjennom bomstasjonene i Listerregionen i 2011. Den viser at det var en vekst i antall passeringer på 109 030 kjøretøyer i forhold til 2010. Det tilsvarer...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder fylkeskommune gir økonomisk støtte til Arendalskonferansen 2012

Arendal kommune har søkt Vest-Agder fylkeskommune om midler til medfinansiering av Arendalskonferansen i 2012. Konferansen har vært en møteplass for innovasjon og nytenkning for kommunale ledergrupper...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Hvilke langsiktige utviklingsmuligheter skal planleggingen i Vest-Agder innrettes mot?

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at det skal startes det opp et arbeid med å utvikle en regional planstrategi for Vest-Agder. Planstrategien er et verktøy for å vurdere langsiktige...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Oddny Omdal blir Vest-Agders representant rovviltnemnda i forvaltningsregion 1

Miljøverndepartementet har nå oppnevnt medlemmer og varamedlemmer til rovviltnemnda i forvaltningsregion 1, som omfatter Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Rovviltnemnda i regionen...

av admin, 01.01.01

Omfattende samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Vennesla kommune

Fylkesordfører Terje Damman og ordfører Torhild Brandsdal undertegnet tidligere denne uken en samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Vennesla kommune. Det er en omfattende avtale som...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ombygde bomstasjoner i Lister

Bomstasjonene i Listerpakken bygges nå om til automatiske bomstasjoner, opplyser leder i Lister Bompengeselskap Gunnar Haddeland. Det blir nå bare ett kjørefelt i hver retning. Trafikanter med...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Auka valdeltaking blant førstegongsveljarane

Nær halvparten av førstegongsveljarane røysta ved kommunestyrevalet i haust. Dette er ein stor auke frå låge 33 prosent i 2007. – Det gir meg håp for framtida. Det gjer meg meir trygg på tramtida at...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Meir midlar til Ungt Entreprenørskap i 2012

Kommunal- og regionaldepartementet aukar løyvinga til Ungt Entreprenørskap med to millionar kroner i 2012. Sidan 2005 har UE  fått ei auke på vel 10 millionar kroner frå KRD, frå 2,5 millionar i 2005...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sørlandets litteraturpris: Her er årets nominerte

Sørlandets litteraturpris holdt pressekonferanse i Arendal kulturhus, Café Buen 7. februar og det ble nominert tre forfattere til sakprosaprisen og tre forfattere til den skjønnlitterære prisen. Eli...

av Mari Senumstad Hauge og Jan Torkelsen, 01.01.01

- Tryggare trafikk med meir midtrekkverk?

- Meir bruk av midtrekkverk på vegar vil føra til enda tryggare trafikk. Eg har difor bede Vegdirektoratet om å senda på høyring eit forslag om endringar i retningslinene for bruk av midtrekkverk,...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil ha enorm betydning!

Fylkestinget sluttet seg tirsdag til en uttalelse, etter forslag fra fylkesvaraordfører Thore Westermoen, om videreutbygging av jernbanenettet. I uttalelsen påpekes det innledningsvis at en...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Rekordstor krypsivbekjemping i landsdelen

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Mandat til undersøkelsesgruppa etter Kenya-ulykke

Fylkeskommunen har besluttet å oppnevne en undersøkelsesgruppe i forbindelse med bilulykken som fant sted i Kenya søndag 12.2.2012 hvor elever og ansatte ved Kvadraturen skolesenter var involvert og...

av admin, 01.01.01

Fylkeskommunen med i storsatsing innenfor digital kulturminneformidling

Lindesnes fyrmuseum står sammen med Fylkeskonservatoren i Vest-Agder, Kystverket og Kystverkmusea bak en ny storsatsing innenfor digital kulturminneformidling! Pilotprosjektet Maritimt kulturlandskap...

av admin, 01.01.01

Lyttevennprosjektet innhenter nå erfaringer fra grunnskolene

Lyttevennprosjektet har vært i gang siden høsten 2009 og det er gjort mange erfaringer ved skoler som deltar i prosjektet. I disse dager sendes det ut et brev til grunnskolene i Vest- Agder. Der...

av admin, 01.01.01

Kulturmiljøfredning i Ny-Hellesund

Fylkeskonservatoren forbereder fredning av uthavnen Ny-Hellesund i Søgne kommune som kulturmiljø.Vi forventer at fredningsforslaget kommer på lokal høring til kommunen og fylkeskommunen, grunneierne...

av admin, 01.01.01

Nasjonal transportplan 2014-2023 forslaget: Store behov krever økt satsing:

- Regjeringa sitt mål er å fortsetja opptrappinga på veg, bane og kollektivtransport i langt større tempo og omfang enn før 2006. Dette seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i samband med...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Den antikvariske bygningsnevnd

I 1920 ble lov om bygningsfredning vedtatt av Stortinget. I følge loven var det bare bygninger eller deler av bygninger som var mer enn hundre år gamle som kunne fredes. Bygningene skulle ha; ”serlegt...

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01

2,75 millionar kroner til breiband i Vest-Agder i 2012

Kommunal- og regionaldepartementet gir i år 123,55 millionar kroner til fylkeskommunane. Av dette mottar Vest-Agder fylkeskommune 2,75 millionar kroner. - Tilgang til breiband med høg kapasitet er...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Satser på bedre tilgjengelighet til kollektivtransport flere steder i Kristiansand

Staten har i flere år hatt en tilskuddsordning hvor fylkeskommuner og kommuner kan søke midler til tiltak som bidrar til å bedre tilgjengeligheten til kollektivtransporten. Det kreves en lokal...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Søker om en million kroner fra satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene

Kommunal og regionaldepartementet har i gang en femårig satsing kalt Lokal samfunnsutvikling i kommunene. Prosjekter skal bidra til at kommunene blir i bedre i stand til å planlegge, mobilisere,...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

26.april 2012 - Listerkonferansen

Listerkonferansen 2012 om miljøvennlig kraftutveksling og konseptet "Grønt batteri" avholdes på Farsund Resort. Konferansen med mangfoldig program og foredragsholdere med høy kompetanse innenfor...

av Cheryl Macdonald, 01.01.01

Nytt prøveprosjekt igangsettes for rekruttering av bussjåfører

-Jeg har bedt Vegdirektoratet etablere et prøveprosjekt for å stimulere til rekruttering av bussjåfører. Prosjektet vil gi elever et nytt opplæringstilbud for bussjåfører i videregående skole, sier...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Oppfølgingstjenesten følger opp flere ungdommer

Nye tall fra den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten viser en gledelig utvikling i arbeidet med ungdommer som står utenfor opplæring og arbeid. Aldri før har oppfølgingstjenesten klart å hjelpe så...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Agder naturmuseum og botaniske hage kan bli universitetsmuseum

Agder naturmuseum og botaniske hage er det eneste naturhistoriske museum av en viss størrelse i Norge som ikke er statlig eid, og heller ikke er organisatorisk knyttet til et universitet. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Lørdag deltar fylkeskommunen i Earth Hour

Den verdensomspennende klimakampanjen Earth Hour arrangeres i år for fjerde gang i Norge lørdag 31. mars mellom klokken 20.30 og 21.30. Over en milliard mennesker var med i Earth Hour i fjor. Sammen...

av admin, 01.01.01

Fylkeskommunen og Songdalen kommune vil samarbeide om utvikling av et moderne Nodeland

Fylkeskommune har som mål å inngå samarbeidsavtaler med alle kommuner i Vest-Agder. Fylkestinget skal i slutten av april behandle forslag til en samarbeidsavtale med Songdalen kommune. I dag var...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nye fylkespolitikere inn i styrene for bompengeselskapene i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt brev fra daglig leder i Kristiansand bompengeselskap AS, Lister bompengeselskap AS og Hidra bompengeselskap AS der det bes om at den enkelte aksjonær avklarer om...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Regjeringa gratulerer Sørlandet med internasjonal pris i næringsutvikling

NCE (Norwegian Centre of Expertise) NODE fekk i går sertifiseringa Gold Label under European Cluster Conference i Wien. NCE NODE er den fyrste blant 200 europeiske næringsklyngjer som no har fått den...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Stor trafikkvekst i Listerbommene

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Målet er vekst i kollektivtrafikk og sykkelbruk

Fylkesordfører Bjørgulf Sverdrup Lund fra Aust-Agder tok utgangspunkt i Regionplan Agder 2020 og det som er beskrevet der om kollektivløftet, da han torsdag åpnet Kollektivkonferansen 2012 på Kilden i...

av admin, 01.01.01

Totimers frekvens på togtilbudet først i desember 2013

Hovedutvalget for Samferdsel, areal og miljø behandlet i slutten av mars en skisse til ny rutemodell for togtilbudet på Sørlandsbanen og stilte seg svært positiv til at NSB ønsker å styrke tilbudet...

av admin, 01.01.01

Konsesjon fra NVE til Kvinesheia vindkraftverk

NVE har gitt SAE Vind DA konsesjon for å bygge og drive Kvinesheia vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i kommunene Kvinesdal og Lyngdal i Vest-Agder. Anlegget vil gi en kraftproduksjon på...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Skryt til Listautstilling i Tyskland

Utstillingen om den tyske arkeologen Ernst Sprockhoff på Nordberg Fort høster lovord i Tyskland. I siste nummer av det Berlinbaserte tidsskriftet Archäeologisches Nachrichtenblatt blir utstillingen om...

av admin, 01.01.01

I Mandalstraktene kan du oppleve bunadskafè og arbeiderhistorisk tilbakeblikk

"Det sviver bra på Sjølingstad" er tittelen når Vest-Agder-museet Sjølingstad Uldvarefabrik inviterer til foredrag om arbeidskonflikten på Sjølingstad i 1936. Foredragsholder er Birgitte Sørensen....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen støtter Lindesnes kommunes forslag om firefelts E-39 utbygging

Fylkesutvalget anbefale i dag at Lindesnes kommunes forslag til reguleringsplan for ny E-39 mellom Livold og Fardal vedtas nå. Dette for å komme i posisjon til bevilgning i NTP for perioden 2014-23....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Forslag til reguleringsplan fv. 460 Svennevik–Opshus i Lindesnes kommune til offentlig ettersyn

Statens vegvesen Region sør legger ut forslag til reguleringsplan med bestemmelser for fylkesvei 460 Svennevik–Opshus til høring og offentlig ettersyn i hht. § 12-10, jfr § 3-7 i plan- og...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Flere elever tar påbygging

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Midler fra Kulturminnefondet til Vest-Agder

Norsk Kulturminnefond har nylig fordelt tilskuddsmidler for 2012. Flere bygninger og anlegg i vårt fylke har fått støtte til restaureringstiltak. Tilsammen 620.000 kroner går til eiere i Vest-Agder....

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01

Fylkeskommunalt nei til at Kristiansand Montessoriskole får etablere ny videregående skole i Kristiansand

Kristiansand Montessoriskole søker fra skoleåret 2013/2014 om godkjenning etter privatskoleloven til å etablere en ny videregående skole i området ved UiA/Gimle eller i Kristiansand sentrum. Det søkes...

av admin, 01.01.01

En fristende utfordring!

Det kaller Kristin Tofte Andresen jobben som assisterende fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune. I dag ble det kjent at hun har fått jobben og takket ja til stillingen. Kristin Tofte Andresen...

av Cheryl Macdonald, 01.01.01

Stor Ny GIV samling med nye initiativ

Prosjektet Ny GIV er midtveis i prosjektperioden.  Sentrale aktører i prosjektet har denne uken vært samlet i Oslo. Samlingen er en arena for utveksling av erfaringer med prosjektet så langt, samt for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Audnedal samarbeider med fylkeskommunen om å skape bolyst og befolkningsvekst

I forrige uke besøkte representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø og fra fylkeskommunens administrasjon Audnedal kommune. En engasjert ordfører Tønnes Seland tok vel i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Høringsuttalelse til endringer i Lov om folkebibliotek

Vest-Agder fylkeskommune har avgitt høringsuttalelse i forbindelse med Kulturdepartementets forslag til endring av Lov om folkebibliotek. Uttalelsen ble politisk behandlet i Hovedutvalg for kultur og...

av Skibenes, Kari, 01.01.01

Fylkesvaraordføreren tror forsterket samhandling vil gi økt europapolitisk gjennomslagskraft

Fylkesvaraordfører Thore Westermoen var nylig innleder på et møte i Trondheim i Europapolitisk forum hvor han tok for seg temaet samhandling mellom kommune, fylkeskommune, stat og europeiske...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vennesla bibliotek- og kulturbygg er vinner av Statens Byggeskikkpris 2012.

Bibliotek og kulturbygget i Vennesla, hvor Vest-Agder fylkeskommune har vært en sentral samarbeidspartner utkonkurrerte sju bygg fra nord til sør i konkurransen om å bli vinner av Statens...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ny god promotering av Sørvestbaneprosjektet

I går var det stort åpningsarrangement da Telemarks fylkesordfører Terje Riis-Johansen, sammen med statsminister Jens Stoltenberg, samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og toppene i Telemark og...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Den store museumsdagen - Maskin og mekanikk

Søndag 10. juni  fra klokken 12.00 til 16.00 sveiver hele Vest-Agder-museet i gang sesongen med Den store museumsdagen på Sjølingstad Uldvarefabrik. I år er temaet "Maskin og mekanikk". For alle som...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ny fylkestannhelsesjef

-Det er en krevende og spennende lederutfordring jeg går til, sier Terje Andersen (54), da det i dag ble kjent at han begynner som ny fylkestannhelsesjef i Vest-Agder. Fylkestannhelsesjef skal leder,...

av Cheryl Macdonald, 01.01.01

Gjenåpning av Gimle Gård søndag 17. juni fra klokken 12.00

-Det er med stor glede at vi kan ønske velkommen til gjenåpning av Gimle gård 17.juni fra klokken 12.00. Ettersom hovedbygningen har vært stengt ett år på grunn av brannsikringsarbeidene, er det...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vil ha et nasjonalt forskningssenter i Agder

Regionalt forskningsfond Agder (RFF Agder) utlyser 26 millioner kroner høsten 2012 og 13 millioner kroner høsten 2013. – Et av målene er å få et nasjonalt forskningssenter i Agder, sier styreleder...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Betydelig flere elever skal gjennomføre og bestå videregående opplæring

I opplæringsloven er det fastsatt at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Da fylkestinget drøftet rapporten i dag var det bred tilslutning til at den skal...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vil ha økt budsjettramme til riksveger i 2013

Statens vegvesen har utarbeidet et foreløpig forslag til riksvegbudsjettet for 2013. Da fylkestinget tirsdag avga Vest-Agder fylkeskommunes var et hovedbudskap at det fortsatt er et stort behov for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkestinget vil ha i gang forhandlinger om Bypakke Kristiansandsregionen

Fylkestinget besluttet tirsdag at det innledes forhandlinger med statlige samferdselsmyndigheter om Bypakke Kristiansandsregionen med utgangspunkt i en bompengeperiode på 20 år. Dette er nødvendig for...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkesordfører Damman ser ikke behov for forbud mot hodeplagg i videregående skole i Vest-Agder

Vidar Kleppe fra Demokratene har i en interpellasjonen til fylkesordfører Terje Damman reist spørsmål om han vil innføre forbud mot hodeplagg som helt eller delvis skjuler ansiktet til elevene i den...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder positivt ut på skatteregnskapsstatistikk, januar-mai 2012

Økningen i skatteinnbetalingene vedvarer. Ved utgangen av mai var det betalt inn 407,9 milliarder kroner i skatt i Norge, melder Statistisk sentralbyrå. Dette tilsvarer en økning på 31,4 milliarder...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Skolenes handlingsrom mindre med Kunnskapsløftet

Kunnskapsløftet skulle gitt økt lokal beslutningsmyndighet. Men bare 37 prosent av kommunene og halvparten av fylkeskommunene mener de har fått større handlingsrom gjennom Kunnskapsløftet. Dette...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

La deg ikke lure av kataloghaier

Sommer og ferietid er høysesong for kataloghaier. Mange har blitt lurt til å betale for annonser de ikke har bruk for. Vær oppmerksom på de vanligste metodene, oppfordrer KS på organisasjonens...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder-museet Kristiansand har åpnet ny museumsbutikk

For sommersesongen 2012 har Vest-Agder-museet Kristiansand åpnet ny museumsbutikk i børspaviljongen. Børspaviljongen ble bygget i cirka 1825. Bygningen stod opprinnelig i Børsparken i Vestre...

av admin, 01.01.01

40 millionar kulturkroner fordelt til born og unge - 845 000 kroner til Vest-Agder

Kommunar, kulturskular og organisasjonar har vist stor interesse for midlane som Kunnskapsdepartementet nå har delt ut. Det blei motteke 353 søknader, og av desse har 224 fått støtte. !3 søknadar fra...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

KS mener rammene i Nasjonal Transportplan må økes med 45 prosent eller mer

KS melder på nett at høringsuttalelsen fra KS til regjeringens «Forslag til nasjonal transportplan 2014-2023» Nasjonal transportplan, vil basere seg på en rekke innspill fra medlemmene. Hovedstyret...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Navarsete foreslår å endre inndelingslova som handler om endring av fylkes- og kommunegrenser

Kommunal- og regionaldepartementet vil ha endå tydlegare reglar når ein lokalt ønskjer å endre grensene til kommunar eller fylke. Difor har departementet sendt på høyring fleire framlegg til endringar...

av admin, 01.01.01

Ny rapport viser at samarbeid gir raskere vei

Planleggingstiden for store samferdselsprosjekter kan kuttes med flere år gjennom forpliktende samarbeid mellom stat og kommuner, viser en rapport Asplan Viak har utarbeidet på oppdrag fra...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Gøy for barn i Nodeviga i Kristiansand i sommer

Besøk det nye gratis sommertilbudet til Vest-Agder-museet i Lille Nodeviga på Odderøya i juli! Det blir massevis av barneaktiviteter på land og på vann hver dag frem til 31. juli mellom klokken 12.00...

av admin, 01.01.01

Fylkeskommunene sentrale i ny forskrift om oversikt over folkehelsen

Helse- og omsorgsdepartementet har nå fastsatt en forskrift om oversikt over folkehelsen. Forskriften er hjemlet i folkehelseloven og gir rammene for kommunenes og fylkeskommunenes oversikter over...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Full fart i Trebasert innovasjonsprogram

Etterspørselen etter utviklingsmidler fra Trebasert innovasjonsprogram er "all time high" melder Landbruksdepartementet. Hittil i 2012 er over 80 prosent av rammen på rundt 43 millioner kroner...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkestingsrepresentant treffsikker på Landsskytterstevnet

Senterpartiets gruppeleder i fylkestinget Sigmund Oksefjell fra Kvinesdal er klar for finaleskyting på Landsskytterstevnet. Den 62 år gamle politikerveteranen og skytteren imponerte under det store...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ønsker årlige tilskudd til Biennalen Assitej barne- og ungdomsfestival

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk tirsdag inn for at Biennalen Assitej barne- og ungdomsfestival ved ASSITEJ Norge skal motta 150 000 kroner i årlig fylkeskommunalt tilskudd. ASSITEJ Norge er...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ubrukte midler fra Vigeland bru gir asfalteringsfinansiering til fylkesvegstrekning i Hægebostad

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag å omdisponere ubrukte midler fra byggeprosjektet av Vigeland bru i Lindesnes kommune til programområdet for fast dekke på grusveger. Totalt...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sommerskoleinnsats ga 36 ungdommer bestått matematikkeksamen

Nå er sensorene ferdige med å gå gjennom eksamensbesvarelsene i matematikk til elever som gjennomførte NyGIV Overgangsprosjektets sommerskole i faget. En meget tilfreds prosjektleder Sheila Benestad...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen innfører toårige asfaltkontrakter

Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå toårige asfaltkontrakter fra 2013-2015. Hensikten er at en slik toårskontrakt vil gjøre kontraktene mer attraktive for...

av admin, 01.01.01

Skjelettene fra Domkirkegården

Husker du skjelettfunnene fra den gamle kirkegården rundt Kristiansand domkirke? Nå foreligger den første rapporten om funnene, ført i pennen av Berit J. Sellevold ved Norsk institutt for...

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01

Inspirerer unge til å trene kreative muskler

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Toget er en viktig del av Vest-Agders kollektivtransport

-Toget har flere funksjoner som tilbud om lokale reiser, regionale reiser og fjernreiser. I Vest-Agder fylkeskommune er vi opptatt av at alle disse funksjonene fungerer i sammen og best mulig. Toget...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Emmaus bedehus på Gyland fredet

Emmaus bedehus fra 1888 ligger på gården Gyland i Flekkefjord kommune. Bedehuset regnes som et av de best bevarte og mest opprinnelige bedehusene i Vest-Agder. Emmaus bedehus har tilhørt indremisjonen...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Agder Folkemusikkarkiv er ettertraktet og i vekst

Agder Folkemusikkarkiv er en interfylkeskommunal institusjon som drives av Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Arkivet holder til på Setesdalsmuseet, på Rysstad i Valle kommune. Arkivet ble etablert i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen og Lyngdal kommune opptatt av å sikre Sørlandsbadets posisjon

En ny samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Lyngdal kommune for perioden 2012 til 2015 ble i dag godkjent av fylkestinget. Avtalen ble godkjent av kommunestyret i Lyngdal i juni. Et av punktene i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Forvaltningsrevisjon av flere fylkeskommunale tjenesteområder

Lovverket krever at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon minst en gang i løpet av valgperioden. Planen skal basere seg på en overordnet analyse av...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkesrådmann Tine Sundtoft varsler stram økonomi for fylkeskommunen fremover

-I lys av krisen i Europa og de utfordringene mange av landsdelens bedrifter og kommuner står overfor, er Vest-Agder fylkeskommunes utfordringer overkommelige. Likevel har høstens budsjettarbeid har...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Stem tur på Lista frem til "Norges fineste tur"!

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Kjønnskvotering i bedriftsstyrer innen EU

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Regler om mobilbruk på skolen

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Skolepolitisk ønske om å få landslinje i skiidrett/skiskyting på Sirdal videregående skole

"Vest-Agder fylkeskommune søker Kunnskapsdepartementet om opprettelse av landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående skole fra skoleåret 2013/2014." Det er ordlyden i et vedtak...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Tilfredshet omkring Jernbaneverkets opplegg for stasjonsstrukturen i Vest-Agder

Jernbaneverket sendte i vår ut sitt forslag til stasjonsstruktur. Fylkestinget ga Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar i juni. Nå har Jernbaneverket behandlet høringsuttalelsen og i dag ble...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen legger opp til å ta initiativ til økt kapasitet i Lister Nyskaping

Fylkeskommunen har som målsetning å ha samarbeidsavtaler med alle kommuner ifylket. Nå er en avtale med Farsund kommune til behandling i de fylkespolitiske utvalgene. Endelig fylkeskommunalt vedtak...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Må betale i hver bom - ingen timesregel i Listerbommene

Frem til nå har det vært mulig å passere to bommer i Lister innen én time og bare betale for en av passeringene. Men nå er det slutt. I forbindelse med godkjenning av takster og rabatter i ny...

av Testbruker nye Vaf.no, 01.01.01

Nytt viktig samarbeid om likestillingssatsing på plass

Fylkesutvalget ble nylig orientert om at det er inngått en samarbeidsavtale mellom Senter for likestilling på Universitetet i Ager og Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. I henhold til den nye...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Støtte til prosjekt om samarbeid om kvalitetsutvikling i barnehage og skole i Lindesnesregionen

Vest-Agder fylkeskommune har bevilget 250.000 kroner til det toårige prosjektet "Levekår og læring" -Samarbeid om kvalitetsutvikling i barnehage og skole i Lindesnesregionen. Både Regionplan Agder...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vi søker reiselivsbedrifter med gode idéer i Vest-Agder

Har du eller bedriften din et prosjekt eller en idé dere ikke har tid til å utforsker nærmere i en travel hverdag? Nå kan du prosjektansette en stipendiat som har gjennomført bachelorprogrammet...

av Hemsett, Siv, 01.01.01

Nisser i Flekkefjord

Utstillingssalen i Sjøbuene bugner av nisser i alle varianter og størrelser. Den tradisjonelle førjulsutstillingen ved Vest-Agder-museet Flekkefjord er åpen fram til 18. desember. Ved...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Nye nettsider 18. desember

De nåværende nettsidene til fylkeskommunen ble utformet i 2005. Nye muligheter for å tilrettelegge innhold og design og, ikke minst, tilgjengelighet tilpasset krav til universell utforming, har skapt...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Visjonene for kultursatsing i Vest-Agder mer enn oppfylt

-I en fylkeskommunal visjon for "Kultur i Vest-Agder" for perioden 2001 til 2010 ble det lagt opp til en fordobling av de offentlige bevilgningene til kultur. Det er nå foretatt en gjennomgang av den...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Bra resultater med bedre tilrettelegging av kollektivtransporten

Fylkestinget uttalte seg nylig tilfreds med at forsøket "Samordning av bestillingstransport og Transporttjenesten for funksjonshemmede" dokumenterer at bedre tilrettelegging av kollektivtransporten...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sirdal videregående skole feiret medaljedryss

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Bli med i verdens største klimakampanje!

Den verdensomspennende klimakampanjen Earth Hour arrangeres i år for fjerde gang i Norge lørdag 31. mars kl. 20.30 - 21.30. Over en milliard mennesker var med i Earth Hour i fjor. I Norge deltok 181...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sørlandet tar gull i teknologi og realfag

Teknologi og realfag i videregående skoler på Sørlandet opplever en enorm økning i søkertallene. Nylig kunngjorte tall fra Utdanningsdirektoratet viser 15 prosent gjennomsnittlig økning i søkertallene...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Flere skal fullføre videregående opplæring

Statistisk Sentralbyrå har nå publisert statistikk som viser at andelen som fullfører og består fem år etter at de begynte i videregående opplæring gikk ned med et prosentpoeng sammenlignet med...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Det digitale Agder

av Testbruker nye Vaf.no, 01.01.01

Eventuell støtte til Biennalen Assitej barne- og ungdomsfestival tas opp i budsjettbehandlingen

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i sist møte inn for at Biennalen Assitej barne- og ungdomsfestival ved ASSITEJ Norge skal motta 150 000 kroner i årlig fylkeskommunalt tilskudd. Hovedutvalget...

av admin, 01.01.01