• Bokblink 2012
  av Skibenes, Kari, 27.02.12

  Bokblink for ungdom

  Les mer
 • Ansgar Gabrielsen nestleder i nytt styre for Helse Sør-Øst RHF
  av Torkelsen, Jan H., 31.01.12

  Ansgar Gabrielsen nestleder i nytt styre for Helse Sør-Øst RHF

  Helse- og omsorgsministeren har i dagens foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF oppnevnt nytt styre. Per...

  Les mer
 • Fylkespolitikerne bekymret for gjengroing av kulturlandskapet
  av Torkelsen, Jan H., 31.01.12

  Foreslå din kandidat til Kulturlandskapsprisen i Vest-Agder 2012!

  MAD Å’ LEVEN - NY SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE - 26. JANUAR OG MAD Å’ LEVEN - TANGEN VIDEREGÅENDE...

  Les mer
 • Bronsealderutstillingen på Nordberg Fort blir unik
  av Torkelsen, Jan H., 30.01.12

  Direktør ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Stein A. Ytterdahl blir rådmann i Trondheim

  -Jeg er ydmyk overfor oppgaven, men gleder meg, sier Stein A. Ytterdahl, som før helgen ble ansatt...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 30.01.12

  NHO vil ha 65 prosent økning i investeringene til samferdsel

  NHO vil øke investeringene til samferdsel kraftig de neste ti årene og også ha raskere...

  Les mer
 • Overførte veimidler fra fjoråret brukes til flere utbedringstiltak på fylkesveiene i år
  av Torkelsen, Jan H., 30.01.12

  Forslag til ny samferdselsplanlegging på bordet innen 1. april

  Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa deltok i helgen på Samferdselsløftet - en stor nasjonal konferanse...

  Les mer
 • Invitasjon til lunsjmøte om EU-prosjekter
  av Torkelsen, Jan H., 28.01.12

  Stortingsmelding om Innovasjon Norge og SIVA på trappene

  Nærings- og handelsministeren vil våren 2012 legge frem en stortingsmelding om Innovasjon Norge og...

  Les mer
 • Spennende vinterferiemulighet for ungdomskolelever i Lindesnesregionen
  av Torkelsen, Jan H., 28.01.12

  Spennende vinterferiemulighet for ungdomskolelever i Lindesnesregionen

  UngdomsFLiR, som er et prosjekt der FLiR - Friluftsrådet for LindesnesRegionen, tilbyr nå en...

  Les mer
 • Vegvesenet foreslår piggdekksesong fra 1. november til 10. april
  av Torkelsen, Jan H., 26.01.12

  Forslag til reguleringsplan for strekning på fylkesvei 407 til høring og offentlig ettersyn

  Statens vegvesen Region sør har lagt ut forslag til reguleringsplan for fylkesvei 407 Egeland–Tjøm i...

  Les mer

Premiekonkurranse: Bor du på Norges beste plass?

-Jeg er ikke i tvil om at sannsynligheten for å finne landets mest attraktive sted er svært stor innenfor Vest-Agders grenser. Nå er det mulig å vinne en nyopprettet statlig pris, heder og en kvart...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.12

Fylkesutvalget i Aust-Agder utvidet høringsuttalelsen om utredning av kommuneoverføringer

Fylkesutvalget i Aust-Agder avga tidligere denne uken en foreløpig uttalelse til søknadene om overføring til Vest-Agder fra de fire kommunene: Lillesand, Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes....

av Torkelsen, Jan H., 26.01.12

ATP-utvalget stiller seg bak rapport til Samferdselsdepartementet om "belønningsmidler"

Samferdselsdepartementet inngikk i 2009 avtale med Kristiansandsregionen ved Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.12

Oslo-Kristiansand-Stavanger førsteprioritet for høyhastighetsbane

Etter to års arbeid er Høyhastighetsutredningen til Jernbaneverket ferdig. Flere strekninger er vurdert for utbygging. Konklusjonen er at strekningen Oslo-Stavanger, via Tønsberg, Porsgrunn,...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.12

Statsministeren: -Sørlandet - mer i verden enn andre deler av landet

Da statsminister Jens Stoltenberg i går åpnet Agderkonferansen 2012 i Kilden i Kristiansand var temaet: Agder i verden. -Vi er i en region som har hatt blikket rettet ut i verden i flere hundre år....

av admin, 25.01.12

Fylkeskommunen med i ressursgruppe for barnevandrerstien

På 1800-tallet til rundt 1910 var det arbeidsvandringer for barn på Sørlandet. Barna kom fra de midtre og indre bygdene i Vest-Agder, og dro til områdene rundt Kristiansand og til rike gårder i...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.12

Sidemål vurderes tonet ned i norskundervisningen

Dagsavisen melder i dag at en arbeidsgruppe er i gang med å lage et forslag til ny læreplan i norsk. Utdanningsdirektoratet har i et brev til Kunnskapsdepartementet skissert flere mulige løsninger. De...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.12

Nytt nordisk fellesprosjekt ser på rekruttering og karrieremuligheter i kokkeyrket

I de nordiske landene har kokkeyrket utfordringer både i forhold til rekruttering til yrket og å beholde kokker i sitt fag. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har derfor tatt initiativ til et...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.12

Flere fortsetter på videregående på landsplan

Nye tall fra fylkeskommunene viser at andelen elever som går videre fra VG1 har økt med ett prosentpoeng fra 2010 til 2011. -Tallene betyr i praksis at mellom 700 og 800 flere elever går videre fra...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.12

Bedre skatteinngang i 2011 enn forventet for fylkeskommunene

Skattene til kommuner og fylkeskommuner viser for 2011 en merinngang på nær 680 millioner kroner utover siste anslag fra staten. I alt er det kommet inn 135,5 milliarder kroner i skatt på inntekt og...

av admin, 24.01.12

12,4 millioner euro i EU-potten

av Torkelsen, Jan H., 23.01.12

Ny nettportal for industrimuseene

Industrimuseumsportalen som er under etablering skal gi en inngang til norske museumsressurser som omhandler industrihistorie. Samtidig vil den inneholde stoff om norsk industrihistorie, bransjer,...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.12

Fylkesutvalget i Aust-Agder avgir mandag høringsuttalelse om søknader om fylkesoverføring av kommuner

I en felles søknad har kommunene Lillesand, Birkenes og Iveland søkt om overføring til Vest-Agder. Evje og Hornnes kommune har i en egen søknad søkt om overføring. Søknadene er et resultat av at det i...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.12

Hva har kommet ut av Norges avtaler med EU?

Regjeringen oppnevnte i 2010 et bredt sammensatt offentlig utvalg til å foreta en grundig og bredest mulig gjennomgang av EØS-avtalen og konsekvensene av avtalen på alle samfunnsområder. Etter to års...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.12

Effektiv utdanningsinformasjon til 220 tiendeklassinger

Olav Haavorstad, leder av Hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune, lovet i formiddag rundt 220 elever fra tiendeklasser i Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Byremo svært...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.12

Fylkeskommunen blir en aktiv medspiller i Stemmerettsjubilèet 2013

Et enstemmig Storting vedtok allmenn stemmerett for kvinner i 1913. Alle fylkeskommuner og kommuner har fått brev fra Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet om å få til en feiring av at...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.12

Lister Kompetanse AS får 600 000 kroner i fylkeskommunalt driftstilskudd

Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal gi et tilskudd på 600 000 kroner til Lister kompetanse AS for 2012. Det samsvarer med det beløpet det er søkt om. Lister kompetanse AS...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.12

Fylkeskommunens styrekandidater til helseforetak er klare

De sittende styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst er oppnevnt med funksjonstid til 2012. Nye styrer vil bli oppnevnt av styret i Helse Sør-Øst i april 2012. Normal valgperiode for styrene er to år....

av Torkelsen, Jan H., 17.01.12

Nå velges representanter til nytt Landbruksforum for Vest-Agder

Som en del av forvaltningsreformen fra 2010 ble oppgaver tilknyttet landbruk overført til fylkeskommunen. Hensikten med denne overføringen var å styrke fylkeskommunens rolle som regional...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.12

Fylkespolitisk uro omkring fremtidig militær tilstedeværelse i Agder

Fylkesutvalget avga i dag en høringsuttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune til Forsvarssjefens fagmilitære råd som er et av de mest sentrale innspillene til regjeringens og Stortingets arbeid med ny...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.12

Vil du lære kinesisk?

Verden virker stadig mindre. Kina, som før var det fremmedartede landet på den andre siden av jordkloden, har i de senere år rykket mye nærmere i vår bevissthet. Kina er i ferd med å bli en stormakt...

av Morten Morell og Jan Torkelsen, 16.01.12

200 tiendeklassinger til UNG TEKNO 2012

Sammen med NHO Agder, LO, Universitetet i Agder og LO satser Vest-Agder fylkeskommune videre på teknologifagdager. Målet er å få flere ungdommer i landsdelen til å velge en utdanning innen...

av Torkelsen, Jan H., 16.01.12

"Jeg har vært gift med Gimle": En ny publikasjon om Titti Arenfeldt Omdal

-Etter flere års fokus på menneskene som bodde på herregården Gimle på 1900-tallet, har vi nå oppsummert nye opplysninger i en publikasjon om gårdens siste eier, Titti Arenfeldt Omdal (1896 - 1982)....

av Torkelsen, Jan H., 13.01.12

NyGIV i Vest-Agder: Fra 71 til 77 prosent gjennomført og bestått?

I Vest-Agder har vi fokus på at flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring. På bakgrunn av god innsats fra både skole og lærebedrifter kan vi skryte av at 71 prosent av våre elever...

av Benestad, Sheila og Torkelsen, Jan, 13.01.12

Kunnskapsministeren slår alarm om yrkesfagene

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har som klart mål å få flere ungdommer til å velge yrkesfag på videregående. I tillegg vil hun å få flere til å fullføre utdanningen. -Det er behov for å slå alarm...

av admin, 13.01.12

Nå er tiden for å søke bolystmidler

Det er nå klart for ny utlysing av midler til lokale og regionale bolystprosjekter. 42 millioner kroner skal fordeles. Satsingen er inne i sitt tredje år, og skal gå frem til 2013. -Me ser at det er...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.12

Benytt sjansen til å bli profilert. TV2 ønsker forslag om steder med særpreg i Vest-Agder

-Vi i God morgen Norge, TV2, skal besøke alle Norges fylker i løpet av 2012. Vi ønsker å finne frem til et sted med særpreg i hvert fylke! Vi vil annenhver uke presentere fem steder per fylke som...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.12

Samferdselsjef Ose gledet seg på storslått markering av veiutbedring i Åseral

Før årsskiftet ble det arrangert en flott markering i Åseral. I følge den lokale nettavisen Moisund.com var hornmusikk, ordfører, lensmann, rådmann, samferdselssjef, veisjef og skrotnissen fra...

av admin, 12.01.12

Det er gøy å være med på utdanningsmesse

av Torkelsen, Jan H., 11.01.12

Talentfulle elever fra Kvadraturen Skolesenter imponerte i Domkirken

Da høsthalvåret ble avsluttet på Kvadraturen skolesenter i Kristiansand møttes mange av skolens elever og ansatte til julegudstjeneste i Domkirken. Det ble en opplevelse som vil huskes lenge. Et...

av Åse Haugland og Jan Torkelsen, 11.01.12

Fornøyd rektor på Vennesla videregående skole

Nå graves det ved Vennesla videregående skole. Vest-Agder fylkeskommune har avsatt 32 millioner kroner til et byggeprosjekt som vil medføre at alle elevtilbudene fra høsten av blir samlet på...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.12

Ny nasjonal rekrutteringskampanje for helsearbeiderfaget

​Denne uken lanserer Helsedirektoratet årets rekrutteringskampanje for helsearbeiderfaget. Målet er å vise ungdom hvilke arbeidsmuligheter som finnes i helse- og omsorgssektoren. Innen 1. mars skal...

av admin, 11.01.12

Tilskudd til friluftslivstiltak

Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bidra til økt friluftslivsaktivetet i fylket. I den forbindelse forvalter fylkeskommunen en egen tilskuddsordning hvor lag, foreninger, organisasjoner og friluftsråd...

av Lassen, Bård Andreas, 10.01.12

Departementet inviterer til utredning av endret fylkestilhørighet

Kommunal- og regionaldepartementet har nå invitert fire mulige leverandører til å sende inn tilbud på utredning av konsekvensene ved en  endring av fylkestilhørighet for Evje og Hornnes, Iveland,...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.12

Hold av 3. mai til et begeistrende og bevisstgjørende seminar om Agders uthavner

Uthavnene langs Agder-kysten er unike og stedvis godt bevarte kulturmiljøer av internasjonal klasse. Agder-fylkene har ansvar for å ta vare på uthavnene som en del av landsdelens særpregete og...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.12

Uhemmet skryt til trebruk i Kilden-fasaden fra landbruksministeren

-Da Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand ble offisielt åpnet fredag 6. januar, fikk hele Norge se hvor store muligheter som finnes ved å bygge i tre. – Imponerende. Dette bygget har en...

av Torkelsen, Jan H., 10.01.12

Også telemarkingene gleder seg over positive jernbanesignaler

NHO Telemark gleder seg også over samferdselsministeren Kleppas gledelige melding om at regjeringen går inn for dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn. - Dette er en gledens dag for befolkningen og...

av Torkelsen, Jan H., 09.01.12

Ny rapport om Interreg IVA-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak og forholdet til næringsliv, kunnskap og innovasjon

Konsulentfirmaet Oxford Research har fått i oppdrag å følge Interreg IVA-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) for å se hvordan programmet påvirkar næringsliv, kunnskap og innovasjon i regionen....

av Torkelsen, Jan H., 09.01.12

Politisk startskudd!

Konstituerende møte i politisk samordningsgruppe for oppfølging av Regionplan Agder 2020: Onsdag 4. januar starter politisk samordningsgruppe sitt arbeid. Konstituerende møte avholdes i Fylkeshuset i...

av Macdonald, Cheryl, 05.01.12

Fylkesvaraordfører Thore Westermoen overtar ledelsen av Jernbaneforum Sør

Jernbaneforum Sør ble etablert i 1992 av fylkeskommunene Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Forumet skal arbeide for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i...

av Torkelsen, Jan H., 05.01.12

Mad å’ leven med hundrevis av ungdommer på Tangen videregående skole

Fylkesutdanningssjef Arly Hauge og regiondirektør Siri Mathiesen i NHO vil være til stede, sammen med hundrevis av ungdommer, når opplevelsesdagen Mad å’ leven arrangeres på Tangen videregående skole...

av admin, 04.01.12

Ny avtale om kopiering

Kopinor er etter mekling kommet til enighet med KS om ny mønsteravtale for perioden 2012–2014. Avtalen gjelder grunnskole og videregående opplæring samt øvrig kommunal og fylkeskommunal virksomhet....

av Torkelsen, Jan H., 04.01.12

miniStortinget for sjuende gang på Vågsbygd videregående skole

miniStortinget er et tredagers politisk rollespill for elever i videregående skole der elevene lærer om forholdet mellom lovgivende og utøvende statsmakt og om Stortingets oppgaver og arbeidsmåter....

av admin, 04.01.12

Ny folkehelselov fra årsskiftet gir fylkeskommunene viktige oppgaver

En ny folkehelselov trådte i kraft fra 1. januar. Formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.12

Det arrangeres minnemarkering over trafikkofre torsdag ved Sørlandsparken

Ti færre enn året før, mistet livet i trafikken i Agder i 2011. Av de ni som omkom i trafikkulykker i Agder i fjor var det seks personer som mistet livet i Vest-Agder og tre i Aust-Agder.  Ni lys vil...

av Torkelsen, Jan H., 03.01.12

Første tilstandsrapport viser økt interesse for fagskoleutdanning

Den første tilstandsrapporten om fagskolesektoren er en beskrivende analyse av 121 fagskoler som til sammen dekker et bredt spekter av utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Dette vil bli en årlig...

av Torkelsen, Jan H., 02.01.12

Forslag om endrede opptaktskrav til fagskoleutdanninger

Kunnskapsdepartementet foreslår en hjemmel til å igangsette og gjennomføre en prøveordning med generell studiekompetanse som opptakskrav til fagskoler innenfor fagområdene ”kunst, kultur, design og...

av Torkelsen, Jan H., 02.01.12

Betongfag - over hele linjen

Vest-Agder fylkeskommune, har sammen med naboen i øst, mottatt takk fra NHO Agder for at de to fylkeskommunene nå oppretter opplæringstilbud i Betongfag i hele Agder. Fra høsten 2013 starter det opp...

av Torkelsen, Jan H., 02.01.12

Flere ungdommer med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring

I følge et oppslag i Dagens Næringsliv fullfører nå ungdom med innvandrerbakgrunn videregående skole i nesten like stor grad som ungdom med norsk bakgrunn. Det forligger en ny forskningsrapport fra...

av Torkelsen, Jan H., 02.01.12

Tilskudd til tilrettleggingstiltak i statlig sikrede friluftsområder

Det finnes ca. 220 statlig sikrede friluftsområder i Vest-Agder, og i mange av disse områdene er det behov for skjøtsels- og tilretteleggingstiltak. Hvert år deler fylkeskommunen derfor ut midler...

av Lassen, Bård Andreas, 06.12.11

DNT Sør jubilerer 5. januar - har tilrettelagt aktiviteter i 125 år

-Den 5. januar har vi gebursdag! Den 5. januar fyller vi 125 år. Vi har drevet turistforeningsaktiviteter gjennom 125 år. Det er noe å være stolt av. Vi håper at 2012, selveste jubileumsåret, kan bli...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Lovendringer åpner for mer friluftsliv

Heretter har du lov til å plukke bær i skogplantefelt. Dette er en av flere endringer i friluftsloven som gjelder fra 1. januar i år. Endringene i friluftsloven utvider og presiserer allemannsretten....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sverdrup Lund nyvalgt leder

Onsdag 4. januar ble fylkesordfører i Aust-Agder fylkeskommune, Bjørgulv Sverdrup Lund (H) valgt til leder av politisk samordningsgruppe. Det er denne gruppen av regionale politikere som skal samordne...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Litteraturstafetten Agder rundt

I 2012 vil det bli arrangert en litteraturstafett Agder rundt. Tema for stafetten er reiser – både i fysisk forstand og overført betydning. To kofferter fylt med tekster, bøker, lesebrett og...

av admin, 01.01.01

Et gjennombrudd for Sørvestbanen!

Samferdselsdepartementet har i dag sendt ut en pressemelding hvor det opplyses at departementet tar sikte på å legge frem for Stortinget en sak om dobbeltspor Farriseidet–Porsgrunn i løpet av våren....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Stor utdanningsmesse på Mandal videregående skole tirsdag 10. januar

Ønsker du å få vite mer om utdanningsmuligheter eller få opplysninger om annet knyttet til videregående eller høyere utdanning er et av stedene Mandal videregående skole. Der arrangeres...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Samferdselsminister Kleppa: -Eg lova dykk at trafikksikkerheit er jobb nummer ein

I 2011 mista Agder-fylka ni menneske i meiningslause trafikkulukker. Ni dyrebare menneske - kvinner og menn i alle aldrar. Året før gjekk 19 liv tapt. Året før det 18. Aller verst var det i 1999. Då...

av admin, 01.01.01

Gripende aksjon mot trafikkdød

-Vi må gjøre alt for å hjelpe våre unge. Ingen skal behøve å måtte følge sine barn til graven slik vi måtte gjøre, sa Gro Hovden. Hun sto torsdag foran en fullsatt sal i Quality Hotel i Kristiansand...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Lær å skrive søknader til Interreg

I forbindelse med den kommende prosjektutlysningen, arrangerer Interreg IVA Øresund - Kattegat - Skagerrak to seminarer for potensielle søkere i januar og februar. Selve seminarene koster ingenting,...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Elev på Sirdal videregående skole Kristin Sandeggen til OL!

For andre året på rad har Kristin Sandeggen, som er elev på Sirdal videregående skole, klart å kvalifisere seg til representasjon for Norge i "Ungdoms-OL". I år er det en litt ny organisering, da det...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

BLI MED! TV2 ønsker forslag om steder med særpreg i Vest-Agder

-Vi i God morgen Norge, TV2, skal besøke alle Norges fylker i løpet av 2012. Vi ønsker å finne frem til et sted med særpreg i hvert fylke! Vi vil annenhver uke presentere fem steder per fylke som...

av admin, 01.01.01

Ny satsing vil gi bedre mobildekning på Agder

Like før årsskiftet ble det klart at Telenor er anbudsvinner og skal stå for utbygging 149 nye basestasjoner på tre år. Dette vil medføre en betydelig forbedring av  mobildekningen på Agder. Det er...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkesordføreren på Bondelagssamling: Det er økt fylkespolitisk fokus på landbruk

Medlemmer av Vest-og Aust-Agder Bondelag var i helgen samlet til den årlige Sørlandssamlingen i Kristiansand. Henimot 300 bønder fra landsdelen deltok i samlingen som arrangøren selv betegner som et...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Henimot 100 000 flere kjøretøyer gjennom Listerbommene i fjor

Det foreligger nå en statistikk over trafikken gjennom bomstasjonene i Listerregionen i 2011. Den viser at det var en vekst i antall passeringer på 109 030 kjøretøyer i forhold til 2010. Det tilsvarer...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder fylkeskommune gir økonomisk støtte til Arendalskonferansen 2012

Arendal kommune har søkt Vest-Agder fylkeskommune om midler til medfinansiering av Arendalskonferansen i 2012. Konferansen har vært en møteplass for innovasjon og nytenkning for kommunale ledergrupper...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Hvilke langsiktige utviklingsmuligheter skal planleggingen i Vest-Agder innrettes mot?

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at det skal startes det opp et arbeid med å utvikle en regional planstrategi for Vest-Agder. Planstrategien er et verktøy for å vurdere langsiktige...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Oddny Omdal blir Vest-Agders representant rovviltnemnda i forvaltningsregion 1

Miljøverndepartementet har nå oppnevnt medlemmer og varamedlemmer til rovviltnemnda i forvaltningsregion 1, som omfatter Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Rovviltnemnda i regionen...

av admin, 01.01.01

Omfattende samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Vennesla kommune

Fylkesordfører Terje Damman og ordfører Torhild Brandsdal undertegnet tidligere denne uken en samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Vennesla kommune. Det er en omfattende avtale som...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Ombygde bomstasjoner i Lister

Bomstasjonene i Listerpakken bygges nå om til automatiske bomstasjoner, opplyser leder i Lister Bompengeselskap Gunnar Haddeland. Det blir nå bare ett kjørefelt i hver retning. Trafikanter med...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Auka valdeltaking blant førstegongsveljarane

Nær halvparten av førstegongsveljarane røysta ved kommunestyrevalet i haust. Dette er ein stor auke frå låge 33 prosent i 2007. – Det gir meg håp for framtida. Det gjer meg meir trygg på tramtida at...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01