• Vest-Agder passerte 175 000 innbyggere i første halvår i år
  av Torkelsen, Jan H., 27.02.12

  God befolkningsvekst i Vest-Agder i fjor

  Ved årsskiftet var det registrert 4 985 900 bosatte i Norge. Det innebærer en befolkningsvekst på 65...

  Les mer
 • av Snekvik, Ann Kristin, 27.02.12

  Søknad til videregående opplæring 2012/2013

  Det nærmer seg fristen for å søke videregående opplæring i Vest-Agder, som er 1. mars 2012. Hvis du...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 24.02.12

  Bli med på vinterferieaktiviteter på museet

  Les mer
 • Flere skal fullføre videregående opplæring
  av Torkelsen, Jan H., 24.02.12

  Flere fag fra videregående for ungdomsskoleelever

  Fra høsten kan det bli mulig for elever i ungdomsskolen å ta flere fag fra videregående opplæring....

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 24.02.12

  Januar-tall fra Vest-Agder trafikken: Flere trafikkulykker, men færre skadde

  Av Statistisk sentralbyrås statistikk for veitrafikkulykker for januar er det gledelig å se at ingen...

  Les mer
 • Interreg-programmer kan gå uten norske prosjektledere
  av Torkelsen, Jan H., 24.02.12

  Interreg-programmer kan gå uten norske prosjektledere

  Interreg-programmene er blitt et stadig viktigere utviklingsverktøy for norske regioner. Nå kan de...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 24.02.12

  Røyking på vei ned på Sørlandet

  Les mer
 • Nesten en million kroner i kompetansemidler til Fagskolen i Kristiansand
  av admin, 23.02.12

  Gruppe skal undersøke Kenya-ulykken

  Det ble i dag klart at Vest-Agder fylkeskommune setter ned en gruppe som skal samle inn og...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 22.02.12

  Flere og mer fornøyde kunder i kollektivtransporten

  Det er bred enighet om at det er nødvendig å satse på et vesentlig sterkere kollektivtilbud,...

  Les mer

500 Jenter og teknologi

av Torkelsen, Jan H., 22.02.12

Agderfylkene samkjører seg ytterligere om kommende veisatsinger

Den politisk oppnevnte samordningsgruppen for Regionplan Agder 2020 har nedsatt en ad hoc gruppe - Vegaksjonen. Den hadde sitt første møte 17. februar. Gruppen har klargjort de største veiprosjektene...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.12

Fylkestingene på Agder mener Forsvaret opptrer urimelig om støyforurensning på Evje

Fylkestingene i Vest- og Aust-Agder er i dag samlet til et felles møte i Lyngdal. Ved møtets start i dag stilte de to fylkestingene seg enstemmig bak en uttalelse knyttet til støyproblematikk fra et...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.12

En ny Sørvestbane blir svært positiv

Bygging av en kystnær kombinert høyhastighets- og Inter-City-bane vil ha en rekke positive effekter for sør-vestlandet. Det fremgår at en mulighetsstudie for en kystnær jernbane for strekningen fra...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.12

Fylkeskommunen søker statlige skredmidler til tiltak ved Haughom i Sirdal

Fylkestinget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal søke om nasjonale skredsikringsmidler for å få ferdigstilt skredsikringstiltak på fylkesvei 42 ved Øylid og Haughomfjellet i Sirdal...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.12

Fylkesordføreren avventer utviklingen knyttet til finansieringsløsning for fullriggeren Sørlandet

I en interpellasjon i fylkestinget i dag viste gruppeleder for Frp Christian Eikeland til at fullriggeren Sørlandet innen april skal gjennom en omfattende sertifisering og klassifiseringssjekk. Hvis...

av Torkelsen, Jan H., 21.02.12

Hold av 18. og 26. april til vårkonferanser

Fylkeseldrerådet planlegger en vårkonferanse 26. april og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder arrangerer vårkonferanse 18. april 2012. - Hold av datoene. Fylkeseldrerådets...

av Torkelsen, Jan H., 21.02.12

Norge trenger regionene i Europa-politikken

Utenriksdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet diskuterte nylig Europautredningen med fylkeskommunene og kommunene på Europapolitisk forum. Formålet var å få innspill til norsk...

av Torkelsen, Jan H., 21.02.12

Markering av stemmerettsjubileet - søk midler til aktiviteter!

Det er nå mulig å søke om midler for å markere hundreårsjubileet for innføring av allmenn stemmerett. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ønsker å støtte aktiviteter og arrangementer i...

av Torkelsen, Jan H., 21.02.12

Forsinkelser for skadde Kvadraturen-elever

Det ble tidlig mandag klart at de tre elevene som var på vei hjem med ambulansefly, måtte mellomlande i Egypt, da flyet deres fikk problemer. Forsikringsselskapet kunne senere opplyse at...

av admin, 20.02.12

Flere helsebyråkrater etter at staten overtok sykehusdriften fra fylkeskommunene

Avisen Klassekampen tok før helgen for seg utviklingen av byråkratiet i sykehusvirksomheten. Da Stortinget fra 2002 overførte ansvaret for sykehusdriften fra landets fylkeskommuner til staten var et...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.12

Arbeidsstipend gitt til Paal-Helge Haugen

Under den tradisjonsrike julemiddagen til fylkestinget i Vest-Agder, ble en rekke priser og stipend delt ut. Forfatterne Paal-Helge Haugen og Tiril Valeur Holter-Andersen fikk Vest-Agder...

av Macdonald, Cheryl, 20.02.12

Honnør til Gimlekollen Radio ved 30-års jubilèet

-Dere fortjener virkelig honnør for den gode radio dere lager, - for at Gimra er blitt en viktig del av mediebildet i Vest-Agder, og for at dere gjennom virksomheten har gitt og gir mye til mange...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.12

Fly og vei øverst på ønskelisten

Bedre flytilbud i regionen, samt bedre veier er blant næringslivets viktigste ønsker for å stimulere ytterligere vekst og utvikling på Sørlandet. Dette er blant konklusjonene i Konjunkturbarometeret...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.12

Vil grunnlovsfeste menneskerettighetene

av Torkelsen, Jan H., 20.02.12

Praktisk guide til EU-finansiering

Europakommisjonen har gitt ut en oppdatert og praktisk guide til ulik EU-finansiering. Guiden kan bidra med nyttig informasjon om hvor du kan søke og hvordan du kan oppnå støtte. "Konkurransedyktige...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.12

Blir Sirdal videregående skoles Linda Grubben "Mesternes Mester"?

Sirdal videregående skoles tidligere elev, nå trener for nye generasjoner skiskyttere tilknyttet skolen, Linda Grubben kan på nytt bli "Mester". Tidligere prestasjoner som skiskytter har gjort at hun...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.12

Jernbaneforum Sør gleder seg over Jernbaneverkets InterCity-utredning

Leder av Jernbaneforum Sør Thore Westermoen mener det er svært god grunn til å se en konseptvalgutredning om InterCitytrafik,k som ble fremlagt i dag, som et svært viktig element for å få gjennomført...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.12

Klimafilmer for skoleungdom

Hvordan endrer klimaet seg? Kan vi stole på klimaforskere? Hvilke tiltak virker? Det er noen av temaene det nå lages kortfilmer om for bruk i skolen. Filmene skal tilbys som en undervisningspakke til...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.12

Sørvestbanen enda et skritt nærmere realisering

Jernbaneverket overrakte i dag konseptvalgsutredningen om InterCity-strekningene til statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Den er koordinert med Høyhastighetsutredningen og gir en rekke svar og...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.12

Høyhastighetsutredningen er nå sendt ut på høring

Jernbaneverket har lagt ut Høyhastighetsutredningen på offentlig høring og berørte fylkeskommuner, kommuner, regionråd og jernbanefora samt trafikkselskap og nærings- og interesseorganisasjoner kan gi...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.12

Stor interesse for Statens pris for attraktivt sted

I alt 484 ønsker å delta i konkurransen Statens pris for attraktivt sted. Nomineringene omfatter 238 steder. Blant disse finner en, i følge konkurransens facebook-side, to steder i Vest-Agder: Lyngdal...

av admin, 16.02.12

KS Landstinget vil ha økt tillit til det lokale folkevalgte demokratiet

KS Landstinget, som holdt møte tidligere denne uken, vedtok en uttalelse om at staten må praktisere større tillit til det folkevalgte demokratiet i fylkeskommunene og kommunene. Det ses som positivt...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.12

De skal sikre at landsdelen får dyktige fagfolk

Fylkeskommunen holder nå på med kursing av alle medlemmer av prøvenemndene for perioden 2012 til 2015. Alle som skal delta i prøvenemndsarbeid må delta på slike kurs for den perioden de er utnevnt...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.12

Dagsseminar om Uggerbyvraket

Kapasiteter som Arne Emil Christensen og Jarle Bjørklund har meldt sin ankomst når det arrangeres Uggerbyseminar 17. mars! Sammen med samarbeidspartnere her hjemme og på Jylland inviterer Vest-Agder...

av admin, 15.02.12

Fylkestingene på Agder samles til fellesmøte

Tirsdag 21. og onsdag 22. februar avholder fylkestingene fra Aust- og Vest-Agder felles samling i Lyngdal. På tirsdagen vil fylkestinget i Vest-Agder holde et eget ordinært fylkesmøte hvor blant annet...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.12

Hva skal til for å øke sykling blant barn og ungdom?

I samarbeid med arrangørene av debattmøtene ”Politikk på brygga” vil Syklistenes Landsforening Mandal arrangere et debattmøte hvor en reiser spørsmålet: ”Hva skal til for å øke sykling blant barn og...

av admin, 15.02.12

KS landstinget vil at fylkeskommunene skal få fornyet kraft til regional utvikling

KS landsting understreker i en uttalelse at kommunene og fylkeskommunene har viktige oppgaver som lokale og regionale samfunnsutvikler på flere områder. Det pekes på at staten har et stort ansvar for...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.12

Vest-Agder har fått nestleder i KS pluss tre i hovedstyret

Kommunesektorens organisasjon KS har tirsdag valgt Gunn Marit Helgesen fra Telemark og fra Høyre til ny leder. Dermed blir hun KS’ første kvinnelige leder. Også første nestleder er kvinne, Mette...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.12

Hjemreise for Kvadraturen-elever i Kenya

Badeanlegget har et samlet areal på vel 4.000 kvadratmeter med idrettsbasseng, badeland og treningsfasiliteter. Det sto ferdig 1. februar 2007. I juni 2010 ble den vel ett mål store badeøya åpnet.

av Macdonald, Cheryl, 14.02.12

Planprogrammet for regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse justeres

Fylkestinget vedtok i desember 2010 at det skal utarbeides en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse. Det har også vært lagt opp til at planen skal gjelde i tidsrommet 2013-2018. Etter at...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.12

Status etter ulykke i Kenya, søndag 13. 2

På Kvadraturen skolesenter har dagen vært preget av den tragiske ulykken i Kenya, der en elev omkom. Lærere fikk ved skolestart den triste nyheten om at det var 18 år gamle Øystein Bronebakk, fra...

av Macdonald, Cheryl, 13.02.12

Et varsko mot statlig detaljstyring fra Halvdan Skard på fallrepet som KS-leder

-Lokalpolitikerne må ha frihet til å si ja til de gode idéene. Man skaper ikke en kultur for nytenking og idéutvikling gjennom statlig detaljstyring og kontroll. Jeg er ikke i tvil om at hvis vi i...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.12

Høring - Stategisk plan for videregående opplæring 2012-2020

Vest-Agder fylkeskommune v/ Utdanningsavdelingen sender nå utkast til Strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder 2012 – 2020 ut til offentlig ettersyn. Strategisk plan for videregående...

av Macdonald, Cheryl, 13.02.12

Fritt skolevalg/karakterbasert inntak skal utredes

Hovedutvalget for kultur og utdanning behandlet i sist møte et fellesforslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. De tre partiene fikk tilslutning fra flertallet i hovedutvalget for...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.12

Status for skadd elev, i Kenya

Tina Haugen (17) fra Kristiansand, som ble hardt skadd i en trafikkulykke i Kitsumu, Kenya i går ettermiddag, ble tidligere i dag koblet av respirator. Legen sier hun er utenfor livsfare. Hun er våken...

av Macdonald, Cheryl, 13.02.12

Navn frigitt etter ulykke i Kenya

av Macdonald, Cheryl, 13.02.12

Høyring: Ryddigare forhold i drosjenæringa

Samferdselsdepartementet har sendt  på høyring eit forslag om endringar i yrkestransportlova. Fleire av forslaga i høyringa gjeld endringar som følgje av den såkalla drosjejukssaka i Oslo tidlegare på...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.12

Skepsis til at Stortinget skal avgjøre kommunesammenslåinger

Flertallet både i befolkningen og blant folkevalgte mener vi bør ha færre kommuner enn i dag. Men begge grupper er skeptiske til at Stortinget skal avgjøre sammenslåinger, viser en ny undersøkelse. En...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.12

En drept og en hardt skadd på skoletur til Kenya

av Macdonald, Cheryl, 13.02.12

Åpen skole etter ulykke i Kenya

Søndag kveld var Kvadraturen skolesenter åpen for pårørende og klassekamerater av skolens delegasjon til Kenya. De 8 elevene og 3 lærerne var søndag ettermiddag involvert i en trafikkulykke som krevde...

av Macdonald, Cheryl, 13.02.12

Over 1000 nye studentbustader fordelte - 100 til Agder

Kunnskapsdepartementet har fordelt 242 millionar kronar til bygging av 1039 nye studentbustader for 2012. Sida 2005 har regjeringa totalt løyvt midlar til bygginga av 6318 studentbustader. - Tilgang...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.12

Spennende jobber i reiselivet tilbys studenter med reiselivsutdanning

Vest-Agder fylkeksommune står bak en ny ordning hvor næringsliv og nyutdannede bachelorstudenter ved Universtitet i Agder kobles. Ferdige kandidater fra programmet "Opplevelsesbasert Reiseliv" får nå...

av Hemsett, Siv, 10.02.12

Fylkeskommunens skolepolitikere vil bli oppdatert på internettpraksis i skoletiden

I media har det i den senere tid vært omtalt at det ved videregående skoler flere steder i landet er innført restriksjoner på bruk av internett i undervisningstiden. Blant annet er også bruken av...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.12

Fylkeskommunen avventer valg av styrerepresentanter til Stiftelsen Setesdalsbanen

Fylkesutvalget skulle normalt ha valgt fylkeskommunens representant til Stiftelsen Setesdalsbanen i begynnelsen av denne fireårige valgperioden. Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.12

Knut Brautaset fortsetter som leder av Regionalt forskningsfond Agder

Det er nå klart hvem som skal være representert i fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder for perioden 2012 til 2015. Fondsstyret består av seks representanter med vararepresentanter; to...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.12

Fylkeskommunen avvikler styredeltakelsen i Lyngdal Kulturhus KF

Hovedutvalg for kultur og utdanning har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune avvikler sitt styreverv i Lyngdal Kulturhus KF fra og med 2012. Fylkeskommunen har sittet i driftsstyret for Lyngdal...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.12

Look to Vest-Agder!

av Torkelsen, Jan H., 09.02.12

Regionalt forskningsfond Agder: 5,7 millioner kroner til fire hovedprosjekter

Styret i Regionalt forskningsfond Agder innvilget 31. januar 2012 fire søknader til fondet på inntil 5,7 millioner kroner. Søknadene var sendt inn til utlysningen med søknadsfrist i oktober 2011. To...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.12

Nettverksinvesteringer er den viktigste og beste klimasatsingen

Fylkesrådmann Tine Sundtoft la tirsdag frem en sak for fylkesutvalget om klimasatsing og arealforvaltning. Fylkesutvalget uttrykte seg  foreløpig enig i de konklusjoner som fylkesrådmannen trekker...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.12

Fylkesutvalget støtter fellesuttalelse om urimelighet fra Forsvaret om støyforurensning på Evje

Fylkesutvalget støttet i går følgende uttalelse: "Ordførerne i de 30 kommunene og de to fylkeskommunene på Agder ser at det pågår en konflikt om Evjemoen skyte- og øvingsfelt mellom kommunen og...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.12

Fylkesutvalget anbefaler konsesjon for bygging av Tverråna kraftverk i Sirdal

Fylkesutvalget vedtok tidligere denne uken at Vest-Agder fylkeskommune anbefaler at det gis konsesjon til bygging av Tverråna kraftverk. Det planlagte kraftverket vil ligge ved fylkesvei 42 i Sirdal...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.12

Fylkesutvalget satser på mer statlige skredmidler til tiltak ved Haughom i Sirdal

Vest-Agder fylkeskommune vil, dersom fylkestinget 21. februar følger opp en anbefaling fra fylkesutvalget tirsdag, søke om nasjonale skredsikringsmidler for å få ferdigstilt skredsikringstiltak på...

av admin, 07.02.12

Også fylkesutvalget anbefaler bygging av Hidra landfast

Fylkestinget skal 21. februar ta endelig stilling til om det vil opprettholde et tidligere fylkestingsvedtak fra februar 2010 om å bygge en undervannstunnel mellom fastlandet og Hidra i Flekkefjord...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.12

Fylkesutvalget opprettholder at ny E-39 må anlegges som firefelts møtefri veg

Fylkestinget avga 25. oktober Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til en konseptvalgutredning for E-39 mellom Søgne og Ålgård. Etter det ble klart at utredningen inneholdt betydelige...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.12

200 000 kroner i prosjektmidler til 16 museumsaktiviteter

Vest-Agder-museet har fordelt 200 000 kroner i prosjektmidler til museer uten fylkeskommunalt driftstilskudd for 2012. Samlet søknadssum var 420 500 kroner, mens summen Vest-Agder-museet har til...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.12

Kampen mot mobbing fortsetter

Mandag var partane som samarbeider om manifest mot mobbing samla til møte i Kunnskapsdepartementet. Tala frå elevundersøkinga og anna kunnskap om mobbing viser at det framleis er viktig med stor...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.12

Y-veien - en attraktiv utdanningsmulighet for å bli ingeniør

Universitetet i Agder tilbyr nå opptak på Y-veien til alle sine ingeniørstudier ved UiA Campus Grimstad. Y-veien er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev, slik at du kan få bachelorgrad  i...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.12

4,7 millioner fra staten til tilretteleggingsarbeider for kollektivtransporten i Vest-Agder

Staten opprettet i 2006 en tilskuddsordning hvor kommunesektoren kan søke midler til finansiering til tiltak som gjør kollektivtransporten tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne....

av Torkelsen, Jan H., 06.02.12

Nye fylkesveistrekninger opprioritert i fylkeskommunens veiinvesteringsplan

Under budsjettbehandlingen i desember økte fylkestinget budsjettrammen for veiinvesteringer i 2012 med 12 millioner kroner utover den rammen fylkesrådmannen foreslo. På bakgrunn av de nye økonomiske...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.12

Støtte til fylkeskommunalt initiativ til å utrede etablering av Mandals Industrihistoriske Senter

Fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår at Vest-Agder fylkeskommune tar initiativ til å opprette en arbeidsgruppe for å gjennomføre et forprosjekt kalt "Mandals Industrihistoriske Senter." Formålet er å...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.12

Tettere oppfølging av ungdom utenfor skole og arbeid

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i forskriften til Opplæringsloven. Endringene gjelder bestemmelsene om den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten. Gjennom regjeringens partnerskap ”Ny GIV”...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.12

Fylkeskommunens samferdselspolitikere anbefaler bygging av Hidra landfast

Fylkestinget skal 21. februar ta endelig stilling til om det vil opprettholde et tidligere fylkestingsvedtak fra februar 2010 om å bygge en undervannstunnel mellom fastlandet og Hidra i Flekkefjord...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.12

Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkesbibliotek og Kristiansand folkebibliotek

Vi har inngått en avtale om tjenestekjøp med Kristiansand folkebibliotek, gjeldende fra 2012. Intensjonen er at tjenestene vi kjøper skal komme alle bibliotekene i Vest-Agder til gode, i form av en...

av Skibenes, Kari, 01.02.12

Fylkeskommunen hjelper innlandskommuner med å få økt planressurs

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet tidligere denne uken at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra til å styrke planressursene for kommunene Åseral, Audnedal og Hægebostad gjennom en...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.12

Lederskifte på prosjekt Hidra landfast

av Torkelsen, Jan H., 01.02.12

Fylkeskommunen opprettholder et stort omfang på nyasfaltering i 2012

Etter at fylkeskommunen i forbindelse med en forvaltningsreform i 2010 overtok mange riksveistrekninger fra staten og ble den største veieieren har asfalteringsomfanget økt betraktelig. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.12

Regional mulighetsstudie bekrefter positive effekter av ny Sørvestbane

I februar i fjor besluttet fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune, sammen med Rogaland og Aust-Agder fylkeskommuner, skulle gå sammen om å få utarbeidet en mulighetsstudie for en kystnær jernbane...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.12

Økte kostnader for veianlegg

av Torkelsen, Jan H., 01.02.12

Meir midlar til Ungt Entreprenørskap i 2012

Kommunal- og regionaldepartementet aukar løyvinga til Ungt Entreprenørskap med to millionar kroner i 2012. Sidan 2005 har UE  fått ei auke på vel 10 millionar kroner frå KRD, frå 2,5 millionar i 2005...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sørlandets litteraturpris: Her er årets nominerte

Sørlandets litteraturpris holdt pressekonferanse i Arendal kulturhus, Café Buen 7. februar og det ble nominert tre forfattere til sakprosaprisen og tre forfattere til den skjønnlitterære prisen. Eli...

av Mari Senumstad Hauge og Jan Torkelsen, 01.01.01

- Tryggare trafikk med meir midtrekkverk?

- Meir bruk av midtrekkverk på vegar vil føra til enda tryggare trafikk. Eg har difor bede Vegdirektoratet om å senda på høyring eit forslag om endringar i retningslinene for bruk av midtrekkverk,...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil ha enorm betydning!

Fylkestinget sluttet seg tirsdag til en uttalelse, etter forslag fra fylkesvaraordfører Thore Westermoen, om videreutbygging av jernbanenettet. I uttalelsen påpekes det innledningsvis at en...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Rekordstor krypsivbekjemping i landsdelen

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Mandat til undersøkelsesgruppa etter Kenya-ulykke

Fylkeskommunen har besluttet å oppnevne en undersøkelsesgruppe i forbindelse med bilulykken som fant sted i Kenya søndag 12.2.2012 hvor elever og ansatte ved Kvadraturen skolesenter var involvert og...

av admin, 01.01.01

Fylkeskommunen med i storsatsing innenfor digital kulturminneformidling

Lindesnes fyrmuseum står sammen med Fylkeskonservatoren i Vest-Agder, Kystverket og Kystverkmusea bak en ny storsatsing innenfor digital kulturminneformidling! Pilotprosjektet Maritimt kulturlandskap...

av admin, 01.01.01

Lyttevennprosjektet innhenter nå erfaringer fra grunnskolene

Lyttevennprosjektet har vært i gang siden høsten 2009 og det er gjort mange erfaringer ved skoler som deltar i prosjektet. I disse dager sendes det ut et brev til grunnskolene i Vest- Agder. Der...

av admin, 01.01.01

Kulturmiljøfredning i Ny-Hellesund

Fylkeskonservatoren forbereder fredning av uthavnen Ny-Hellesund i Søgne kommune som kulturmiljø.Vi forventer at fredningsforslaget kommer på lokal høring til kommunen og fylkeskommunen, grunneierne...

av admin, 01.01.01

Nasjonal transportplan 2014-2023 forslaget: Store behov krever økt satsing:

- Regjeringa sitt mål er å fortsetja opptrappinga på veg, bane og kollektivtransport i langt større tempo og omfang enn før 2006. Dette seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i samband med...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Den antikvariske bygningsnevnd

I 1920 ble lov om bygningsfredning vedtatt av Stortinget. I følge loven var det bare bygninger eller deler av bygninger som var mer enn hundre år gamle som kunne fredes. Bygningene skulle ha; ”serlegt...

av Stylegar, Frans-Arne, 01.01.01

Sirdal videregående skole feiret medaljedryss

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01